Національна академія педагогічних  наук України

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення Регіонального науково-практичного семінару «Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій», який відбудеться
12 квітня 2017 року м. Херсон

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій», який відбудеться 12 квітня 2017 року на базі ПНЗ «Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну» (м. Херсон, вул Морська,13). Організатори семінару: кафедри «Методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін», «Педагогіки, психології та управління навчальними закладами» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області.

ТЕМАТИКА ПИТАНЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ:

1. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес при підготовці фахівців ПНЗ.

2. Перспективні напрями співпраці професійних навчальних закладів із замовниками кваліфікованих робітників.

3. Науково-методична та виховна діяльність педагогів професійної школи.

4. Інноваційний урок у професійному навчальному закладі.

5. Сучасне комплексно-методичне забезпечення предмету (професії): методика розробки та застосування.

6. Ефективність впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

7. Особистісний підхід у підготовці конкурентоздатних фахівців.

8. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації учнів ПНЗ.

За результатами семінару буде видано електронний збірник тез. Учасники семінару отримають сертифікати про участь.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей подаються українською або російською мовами обсягом
2 сторінки формату А4, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, шрифт Times Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, праворуч, ліворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом. Далі – текст доповіді, посилання на використані літературні джерела.

Приклад оформлення:

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Іванов С.П., викладач професійно-теоретичної підготовки Чугуївського професійного аграрного ліцею (м. Чугуїв Харківської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Тези доповідей надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
до 01 квітня 2017 р.

Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Ситніков Олександр Пантелійович, к.іст.н., доцент, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ;

Заступник голови організаційного комітету:

Ткаченко Світлана Петрівна, директор ОНМЦ ПТО у Херсонській обл.

Члени організаційного комітету:

Сілаєва Ірина Євгенівна, к.т.н., доцент, зав. кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ             Тел.: 050-263-89-35

Харагірло Віра Єгорівна, ст. викладач, в.о. зав. кафедри ПП та УНЗ Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ            Тел.: 095-208-16-98

Соболєва Світлана Василівна, к.с-г.н, доцент кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ           Тел.: 050-155-84-51

Лукіянчук Алла Миколаївна, к.псих.н., доцент кафедри ПП та УНЗ Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ            Тел.: 095-325-29-39

Красний Сергій Іванович, ст. викладач кафедри ТНОП та Д Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ            Тел.: 050-204-55-42

СКАЧАТИ PDF

Copyright © 2018. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates