НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

27 березня – 21 квітня 2017 року буде проводитись VIІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення».

До участі в конференції запрошуються керівники та методисти навчально-методичних центрів, керівники та педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, аспіранти, фахівці в галузі навчання дорослих.

Мета конференції: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку особистості учня, як майбутнього фахівця; вдосконалення процесу освіти в закладах професійно-технічного напряму: гуманізація системи професійної освіти, впровадження педагогічних інновацій, готовність до реалізації особистісно-орієнтованого навчання; поширення здоров’язберігаючих педагогічних технологій; підвищення професійної та психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників.

Робочі секції конференції:

  1. Особливості управління процесом розвитку навчального закладу системи професійно-технічної освіти в сучасних умовах.
  2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.
  3. Розвиток психолого-педагогічної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти.
  4. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному й учнівському колективах професійних навчальних закладів.
  5. Реалізація принципів гуманної педагогіки засобом впровадження особистісно-орієнтованого підходу в педагогічний процес.
  6. Сучасні інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, e-learning; тренінги тощо).
  7. Досвід роботи психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів.

Термін проведення: 27 березня – 21 квітня 2017 року

Конференція буде проводитись у дистанційному режимі:

до 27.03.2017 – систематизація матеріалів, підготовка Інтернет-ресурсів;

до 21.04.2017 – прийом заявок і матеріалів на участь у конференції;

до 21.04.2016 –доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua/

Робоча мова конференції: українська.

Інформаційний листок конференції та програмабудуть розміщені на Web-сторінці за адресою:http://ipo-ipp.com.ua/

За результатами конференції буде підготовлено збірник матеріалів конференції і сертифікат учасника.

Для участі в конференції необхідно:

  1. Зареєструватися і подати заявку про участь у конференції за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  2. Надіслати електронною поштою статті за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  3. Оплатити участь у конференції. Організаційний внесок становить 150 грн. (розміщення матеріалів конференції на сайті, оформлення сертифікату учасника конференції у електронному вигляді, та підготовка збірника матеріалів конференції в електронному вигляді).

Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача із зазначенням: для заявки – Zayavka, для статті – Stattya, підтвердження сплати організаційного внеску – Vnesok.

Наприклад: Sirenko - Zayavka, Sirenko - Vnesok.

Вимоги до статей:

Назва статті посередині рядку великими літерами (без крапки), шрифт Times New Roman 14 розміру, жирний.

Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, повна назва установи, де працює або навчається автор (шрифт Times New Roman 12 розміру). Через один інтервал текст статі (тез), який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 2 см, шрифт Times New Roman 14 розміру, міжрядковий інтервал - 1. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті посилання позначаються квадратними дужками зі вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].

Обсяг тексту: статті до 5-7 сторінок у форматі .doc, .rtf.

Кошти перераховуються на картку Приват-Банку 5168757205027453, одержувач Коваль Лариса Євгенівна. Також потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на моб. тел.:+38 050 859 55 28 (у повідомленні вказати прізвище учасника конференції).

Довідки за телефонами:

Голова оргкомітету конференції: Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами, тел.: (050) 208-16-98.

Секретар оргкомітету конференції: Коваль Лариса Євгенівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами, тел.: (050) 859-55-28; (067) 852-86-51.

Адреса оргкомітету:

09108 м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4. БІНПО

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА

на участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»

Науковий напрям _____________________________________________________

Назва статті__________________________________________________________

Прізвище, Ім'я, По-батькові_______________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання__________________________________________

Місце роботи, посада___________________________________________________

Мобільний телефон____________________________________________________

Е-mаіl________________________________________________________________

Відділення Нової пошти (для відправки збірника та сертифікату)________________

Оргкомітет конференції!

 

СКАЧАТИ PDF

Copyright © 2018. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates