30 листопада 2017 р. за ініціативою кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти відбулася

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»

 

Співорганізатором цього наукового заходу виступив Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України.

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо євроінтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в системі неперервної освіти; обміну сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, самовиховання та саморозвитку особистості; гуманізація системи неперервної професійної освіти, впровадження педагогічних інновацій; готовність до сприйняття особистісно-орієнтованого навчання; підвищення професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників.

foto1

 

foto1a

 

Ведуча конференції, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО Харагірло Віра Єгорівна

З вітальним словом виступив виконуючий обов’язки ректора Університету менеджменту освіти, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, доцент, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Кириченко Микола Олексійович  

foto2

До оргкомітету конференції надійшло 105 доповідей від вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів та організацій. В роботі конференції взяли участь науковці 6 країн: Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстана, Німеччини, України: у тому числі:

Азербайджан

-Центр переподготовки и повышения квалификации, г. Баку (Азербайджан)

Біларусь

-          Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» Институт инклюзивного образования, г. Минск.

-          Государственное учреждение образования «Минский городской институт развития образования»;

-          Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Институт инклюзивного образования

Німеччина –  (Technical University of Chemnitz) Технічний університет м. Хемниць

Грузія

-          Тбилисский центр по подготовке и переподготовке водителей автотранспорта

 

foto3

 

Виступ директора Тбіліського центру підготовки та перепідготовки водіїв автотранспорту Олександра Таборидзе

 

Казахстан

-          Филиал АО НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области», (город Тараз, Республика Казахстан)

foto4

Мірзалієва Ельміра Бексултанівна, доктор PhD, старший викладач кафедри «Управління та якість освіти» Філії АТ НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області», (м. Тараз, Республіка Казахстан)

foto5

Джакішева Лейла Колчабаївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри «Управління та якість освіти» Філії АТ НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області», (м. Тараз, Республіка Казахстан).

foto5a

 

Україна була представлена 14 вищими навчальними закладами ІІІ-VІ рівнів акредитації, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 27 (з Київської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Херсонської областей.)

 

foto6

 

foto6a

Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

 

foto7

 

foto7a

 

Пожидаєва Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та практично психології Академії праці, соціальних відносин і туризму.

 

foto8

 

Юденкова Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»

 

 

Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти у Донецькій,  Закарпатській, Полтавський Рівненській, Сумській областях

 

foto9

 

foto9a

 

 

Гончаров Едуард Вячеславович, директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області.

 

foto10

 

foto10a

 

Чайка Оксана Анатоліївна, директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області.

 

 

foto11

 

foto11a

 

Рожкова Олена Євгеніївна, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області.

 

Роботу Конференції було організовано у форматі одного пленарного он-лайн засідання і дев’яти секцій.

foto12

Олімська Євгенія Павлівна, директор Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище».

 

foto13

Фурдь Василь Вікторович, викладач спецдисциплін Міжгірського професійного ліцею Закарпатської області.

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень, які проводяться на сучасному етапі, за напрямами:

  1. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Управління процесом професійного розвитку педагогічних працівників
  4. Методологічні засади підвищення кваліфікації педагогів професійної школи.
  5. Гуманізація навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти.
  6. Особливості управління процесом розвитку навчального закладу в сучасних умовах
  7. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  8. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.
  9. Інноваційні форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів.

Напрацювання Конференції в авторській редакції видані у електронному збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Авторами напрацювань є 5 докторів наук, 30 кандидатів наук, педагогічні працівники навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та методичних центрів ПТО Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Полтавської, Прикарпатської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей України.

За результатами обговорення доповідей конференції було прийнято резолюцію:

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

2. Підтримати діяльність науково-педагогічних колективів вищих навчальних закладів, навчально-методичних центрів ПТО, навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Комунальних навчальних закладів щодо розвитку фундаментальної та прикладної науки. Вважати позитивними встановлені зв'язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених навчальних закладів та проведення спільних досліджень.

3. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за наступними напрямами: теорії і практики розвитку психолого-педагогічної компетентності в системі неперервної освіти; вивчення питань розвитку готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та управління процесом професійного розвитку педагогічних працівників; розвитку сучасних підходів щодо гуманізації навчально-виховного процесу в сучасному євроінтеграційному просторі, особливостей управління процесом розвитку навчального закладу в сучасних умовах; методологічних засад підвищення кваліфікації педагогів професійної школи; впровадження сучасних інформаційних технології в навчанні дорослих; вдосконалення сучасних форм і методів оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Розширювати міжнародні зв'язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у збірниках науково-практичних конференцій та семінарів.

5. Рекомендувати впроваджувати наукові розробки у навчальний процес. Відобразити інформацію про найбільш важливі наукові результати на сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (www.ipo-ipp.com.ua).

7. Визнати доцільним проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції в жовтні-листопаді 2018 р.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates