Згідно з Положенням про обрання та звільнення ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (пункт 3.2)  представляємо графік проведення прямих таємних виборів представників з числа штатнихпрацівниківякі не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та графік  прямих таємних виборів представників з числа студентів БІНПО.

 

ГРАФІК

проведення прямих таємних виборів представників з числа штатних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

№ п/п

Назва підрозділів

Дата

проведення

виборів

Час

проведення

виборів

Місце проведення

1.

АДМІНІСТРАЦІЯ

23.01.2018 12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

2.

БУХГАЛТЕРІЯ

23.01.2018

12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

3.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

23.01.2018

12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

4.

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

23.01.2018

12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

5.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

23.01.2018

12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

6.

ЛАБОРАНТИ КАФЕДР

23.01.2018

12.00 - 13.00

Аудиторія

№ 20

 

ГРАФІК

проведення прямих таємних виборів представників з числа студентів Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (на основі рішень студентських виборчихкомісій інституту  та конференцій студентів інституту)

Назва інституту Дата Час Дата пров.
проведення проведення конференції
виборів виборів студентів
інституту
1. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 25.01.2018 09.00 - 15.00 19.01.2018
Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates