Звіт про проведення

ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення»

26 березня по 19 квітня 2018 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціїя «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення».

Конференція була організована та проведена кафедрою педагогіки, психології та менеджменту БІНПО.

Мета конференції: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку особистості учня, як майбутнього фахівця; вдосконалення освітнього процесу в закладах професійно-технічного напряму: гуманізація освітнього процесу в контексті оновленої парадигми, впровадження педагогічних інновацій, готовність до реалізації особистісно-орієнтованого навчання; підвищення професійної та психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників.

Було обговорено актуальні теоретичні й практичні проблеми за напрямками:

  1. Особливості управління процесом розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах оновленої парадигми.
  2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.
  3. Розвиток психолого-педагогічної компетентності в системі неперервної педагогічної освіти.
  4. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному й учнівському колективах закладів освіти.
  5. Реалізація принципів гуманної педагогіки в умовах оновленої парадигми.
  6. Інноваційні технології в навчанні дорослих (коуч-підходи, e-learning; тренінги тощо).
  7. Психологічний супровід освітнього процесу в сучасних закладах освіти.

В конференції взяли участь понад 55 учасників із 10 областей (Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської областей), з них 9 кандидатів наук, керівники та методисти навчально-методичних центрів, керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, аспіранти, фахівці в галузі навчання дорослих

На пленарному засіданні виступили представники інституту, навчально-методичних центрів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти: Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти Донецької та Миколаївської областей, Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» м. Дніпро, Білгород-Дністровського професійного будівельного ліцею, ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей».

1 Haragirlo

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

2 Torba

 

Торба Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО

3 Goncharov

Гончаров Едуард Вячеславович, директор НМЦПТО Донецької області.

4 Shapovalova

Шаповалова Наталія Віталіївна, директор НМЦ ПТО у Миколаївській області.

5 Yudenkova

Юденкова Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», заступник директора з навчально-методичної роботи м. Дніпро.

6 Tkachuk

Ткачук Софія Степанівна, заступник директора навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, викладач методист Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей.

7 Kulishov

Кулішов Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.

8 Tkach

Ткач Тетяна Федорівна, заступник директора з навчальної роботи дптнз «Броварський професійний ліцей».

9 Koval

Коваль Лариса Євгенівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО.

10 GryaduschaVV

Грядуща Віра Володимирівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО.

11 Verchenko

Верченко Надія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО.

За результатами роботи конференції ухвалено:

1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів освіти, високий рівень практичної значущості досліджень, які представлені в доповідях учасників.

2. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей підготувати статті та подати до збірнику матеріалів конференції : «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення».

3. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів учасників конференції у практику інституту.

4. Провести Х Ювілейну Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» в 2019 р.

5. Продовжити виконання кафедральної теми НДР «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників системи неперервної професійної освіти»

 

Завантажити прграму конференції у форматі PDF

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates