Національна академія педагогічних наук України

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення Регіонального науково-практичного семінару «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології»,

який відбудеться 16 травня 2018 року м. Кропивницький

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології», який відбудеться 16 травня 2018 року на базіДержавного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград» (м. Кропивницкий, вул. Волкова, буд. 15). Організатори семінару: кафедри «Методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін», «Педагогіки, психології та менеджменту» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.

ТЕМАТИКА ПИТАНЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ:

1. Освітні інновації, як основа підготовки сучасного конкурентоздатного фахівця.

2. Перспективні напрями співпраці професійних навчальних закладів із замовниками кваліфікованих робітників.

3. Науково-методична та виховна діяльність педагогів професійної школи.

4. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Інноваційний урок у професійному навчальному закладі.

6. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес при підготовці фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Ефективність впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

8. Напрями застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців.

9. Веб-комунікації у підвищенні професійної компетентності майбутніх фахівців.

10. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти.

За результатами семінару буде видано електронний збірник тез. Учасники семінару отримають сертифікати про участь.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей подаються українською або російською мовами обсягом
2 сторінки формату А4, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, шрифт Times Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, праворуч, ліворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом. Далі – текст доповіді, посилання на використані літературні джерела.

Приклад оформлення:

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Петров І.І., викладач професійно-теоретичної підготовки Кіровоградського професійного ліцею (м. Кропивницький, Кіровоградської обл.)

Текст доповіді

Список використаних джерел (за необхідності)

Тези доповідей надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Solana8@ukr.net
до 10 травня 2018 р.

Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Ситніков Олександр Пантелійович, к.іст.н., доцент, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ;

Заступник голови організаційного комітету:

Шолудько Алла Петрівна, директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

Члени організаційного комітету:

Сілаєва Ірина Євгенівна, к.т.н., доцент, зав. кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тел.: 050-263-89-35

Харагірло Віра Єгорівна, ст. викладач, в.о. зав. кафедри ПП та М Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тел.: 095-208-16-98

Соболєва Світлана Василівна, к.с-г.н, доцент кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тел.: 050-155-84-51

Лукіянчук Алла Миколаївна, к.псих.н., ст. викладач кафедри ПП та М Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тел.: 095-325-29-39

Сахно Олександр Володимирович, к.с-г.н, доцент кафедри ТНОП та Д Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тел.: 098-988-32-40

 

скачати у PDF форматі

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates