Національна академія педагогічних наук України

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення всеукраїнської інтернет-конференції  на тему

«Історична правда як складова формування майбутнього громадянина (до річниці великого терору 1937-1938 рр.)»

 28листопада 2018 р.

(м. Біла Церква)

repr

Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській інтернет-конференції

на тему «Історична правда як складова формування майбутнього громадянина (до річниці великого терору 1937-1938 рр.)», якавідбудеться 28 листопада 2018 року на базіБілоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України(вул. Леваневського, 52/4).

Організатори конференції: кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервноїпрофесійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України .

ТЕМАТИКА ПИТАНЬ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Сталінські репресії 1930 х рр. в регіонах України.
  2. Спротив українського населення радянському репресивно-каральному апарату в 1930- х рр.
  3. Ліквідація «білих плям» в українській історичній науці та донесення виявлених історичних фактів широкому загалу.
  4. Вдосконалення роботи педагогів в галузі правового та громадянського виховання.

Організаційний комітет:

Отич О. М., проректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор;

Ситніков Олександр Пантелійович, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, кандидат історичних наук, доцент;

Даценко Артем Станіславович, в.о. завідувача кафедри ТНОП та Д Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, кандидат історичних наук (тел.: 095-720-26-18);

Сахно Олександр Володимирович, доцент кафедри ТНОП та Д Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, кандидат сільськогосподарських наук.

ЗАЯВКА

на участь у всеукраїнської інтернет-конференції  на тему

«Історична правда як складова формування майбутнього громадянина» (до річниці великого терору 1937-1938 рр.)»

 Назва доповіді _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Посада ____________________________________________________________________________

Мобільний телефон______________________________________________________________

Електронна адреса______________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ в PDF форматі

ЗАЯВКА в PDF форматі

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates