НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»,

яка відбудеться 29 листопада 2018 року в м. Біла Церква (Україна)

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні й педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти; керівники освітніх організацій; науковці: аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники.

Напрями роботи конференції:

  1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми
  4. Організація освітнього процесу на гуманістичних засадах.
  5. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.
  6. Моделювання інноваційної діяльності педагога.
  7. Гуманізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти.
  8. Особливості управління процесом розвитку закладу  освіти в  умовах  євроінтеграції
  9. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 29 листопада 2018 р. з 11.00 до 13.00 год

Доступ до віртуальної кімнати за посиланням

https://pruffme.com/landing/u14700/tmp1541951570

Місце проведення: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, дистанційний режим, доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Заходи, що плануються під час конференції: виступи учасників конференції, онлайн-дискусія, підготовка та розсилання сертифікатів і електронного збірника матеріалів учасникам конференції.

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції.

Оргкомітет конференції планує розміщувати статті на web-сторінці за адресою: http://ipo-ipp.com.ua

Дедлайн прийому статей – 28 листопада 2018 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті обсягом 5 – 7 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Після відправлення статті на вказану адресу автор протягом 1-3 робочих днів отримує відповідне підтвердження від оргкомітету конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право структурувати статті за рубриками, редагувати та скорочувати.

Для участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику матеріалів конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за редагування текстів, створення електронного збірника, сертифікат).

Увага! Після здійснення оплати оргвнеску обов’язково зробіть підтвердження, надіславши фото- чи сканкопію квитанції на зазначену електронну адресу.

Адреса оргкомітету конференції: 09108, Київська область

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, кафедра педагогіки,  психології та менеджменту БІНПО.

Модератор інтернет-конференції – Коваль Лариса Євгенівна (контактний телефон: +38 (050) 859 55 28, +38 (067) 852 86 51).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста, країна (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Наданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Заявка на участь в роботі

ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»

29 листопада 2018 г.

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва навчального закладу, наукової установи, де працює учасник конференції;

4) посада;

5) мобільний телефон;

6) e-mail;

7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції та збірник матеріалів.

8) вказати форму участі:

- заочна участь

- виступ он-лайн (до 5 хв.)

 

Інформація (організаційна допомога, консультації):

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38 050 859 55 28;+38 067 852 86 51 Коваль Лариса Євгенівна

+38 095 208 16 98 Харагірло Віра Єгорівна

Чекаємо на Вас!

Оргкомітет

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates