Звіт про проведення

ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»

Четверта Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти», відбулася у м. Київ, на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та м. Біла Церква, на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 29 листопада 2018 р.

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти; розвитку готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; мотивації професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми; особливостей управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції та організації освітнього процесу на гуманістичних засадах.

В оргкомітет конференції надійшло 120 тез доповідей від вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів та організацій. В роботі конференції взяли участь науковці 7 країн: Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстана, Польщі, Чехії, України: у тому числі:

Азербайджан

-Центр переподготовки и повышения квалификации, г. Баку (Азербайджан)

Білорусь

-         УО «Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии имени В. З. Хоружей»

Грузія

 

-         Тбилисский центр по подготовке и переподготовке водителей автотранспорта

 

Казахстан

 

-         Филиал АО НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области», (город Тараз, Республика Казахстан)

 

Польща

 

– Высшая Школа экономики и гуманитаристики г. Бельско-Бява

 

Чехия

 

Moravian Business College, Olomouc

 

Україна

 

-         ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» м. Київ,

-         Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (м. Біла Церква),

-         Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ),

-         Філії ПАТ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова» в м.Києві (м. Київ)

-         Донецький державний університет управління (м. Маріуполь),

-         Донецький національний медичний університет ім. М. Горького (м. Краматорськ),

-         Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (м. Одеса)

-         Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

-         Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

-         Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;

-         КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «ДОР»;

-         ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

-         Рівненський державний гуманітарний університет.

-         Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти у Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській областях

 

Індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Кам’янське Дніпропетровської області

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти»

Дніпровський центр професійної освіти

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»,

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Межівське професійно-технічне училище» (смт. Петропавлівка, Україна)

Державний навчальний заклад "Черкаський професійний ліцей"

Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне училище»;

Державний навчальний заклад «Городищенський професійний ліцей» м. Городище, Черкаська обл.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Державний навчальний заклад «Лисянський професійний аграрний ліцей»;

Рівненський професійний ліцей;

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Острозьке вище професійне училище» (м. Острог, Рівненська обл.)

Вище професійне училище №22 м. Сарни Рівненської обл.

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей”, смт Соснове, Рівненська область

Квасилівський професійний ліцей. (Рівненська обл.)

Луцький центр професійно-технічної освіти

Колківське вище професійне училище (Волинська обл.)

Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука Полтавська обл

Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»

Кропивницьке ВПУ

Державний навчальний заклад «Благовіщенський професійний ліцей» (Благовіщенське, Кіровоградської обл.)

Державний навчальний заклад «Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», м. Севєродонецьк, Луганська обл.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»;

Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 14 м. Нова Каховка»; Херсонська область;

ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»

Одеська загальноосвітня школа №72 І-ІІІ ступенів

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №25

Роботу Конференції було організовано у форматі одного пленарного он-лайн засідання і десяти секцій.

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень, які проводяться на сучасному етапі, за напрямами:

1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти.

2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

3. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми

4. Організація освітнього процесу на гуманістичних засадах.

5. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.

6. Моделювання інноваційної діяльності педагога.

7. Гуманізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти.

8. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції.

9. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).

10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.

З вітальним словом виступив директор інституту, кандидат історичних наук, доцент Ситніков Олександр Пантелійович

1

директор інституту, к.і.н., доцент Ситніков О.П.

 

Ведучий: Хлобистов Євген Володимирович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДВНЗ УМО; Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

2

ведучий конференції

 

3

доповідь професора, д.е.н., професора; Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Хлобистова Є.В. на тему Потенціал університетської освіти в парадигмі сталого розвитку

 

На пленарному засіданні виступили

Мірзалієва Ельміра Бексултановна, доктор PhD, старший викладач кафедри «Управління та якість освіти» Філії АО НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області», (м. Тараз, Республіка Казахстан) – Тема: Нові підходи в освіті та викладанні

4

Мирзалиева Э.Б.

 

Цой Наталія Володимирівна, Філія АО НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області», начальник відділу інформаційних технологій (м. Тараз, Республіка Казахстан) – Тема: ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦії ПЕДАГОГІВ

5a

Цой Н.В.

 

Сейданова Діна Абдижалелівна, Байтенова Гульбакіра Азімбаївна, тренери філії АО «НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області», начальник відділу інформаційних технологій (м. Тараз, Республіка Казахстан) – Тема: ПЕДАГОГІЧНЕ СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОМУ СТАНОВЛЕННЮ Майбутніх СПЕЦіАЛіСТіВ

5

Сейданова Д.А.

 

Агаєва Гульнар Юсиф кизи, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, м. Баку, Азербайджан. Тема: РОЗВИТОК творчого потенциалу слухачів курсів підвищення кваліфікації

6

Агаєва Г.Ю.

 

Ємельянчик Ольга В’ячеславівна, Установа освіти «Мінський державний професійно-технічний коледж поліграфії ім. В.З. Хоружої»; заступник директора з навчальної роботи (м.Мінськ, Республіка Білорусь). Тема: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ ОСВІТИ

7

Ємельянчик О.В.

 

Юденкова Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, в.о. директора Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», м. Дніпро. Тема: НОВІ ПРІОРИТЕТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

8

Юденкова О.П.

 

Бажан Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, директор Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Кам’янське Дніпропетровської області. Тема: Реформування коледжів України: який досвід можна перейняти у США

9

Бажан С.П.

 

Мартинюк Наталія Вікторівна, директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області (м. Черкаси). Тема: Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти

10

Мартинюк Н.В.

 

Срібна Олена Григорівна, Луцький центр професійно-технічної освіти, старший майстер. Тема: Інтеграція досвіду Естонії у систему професійно-технічної освіти на прикладі Луцького центру професійно-технічної освіти

11

Срібна О.Г.

 

Мединська Наталія Леонідівна, заступник директора Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 14 м. Нова Каховка»; Херсонська область. Тема: Відкриття навчально-практичного центру - перший крок до створення сучасного освітнього середовища

12

Мединська Н.Л.

Труш Валентина Іванівна, методист Криворізького кабінету  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тема: Атестація педпрацівників і підвищення кваліфікації: традиції, інновації, проблеми

 

13

Труш В.І.

Гичко Наталія Григорівна, Кучмик Галина Кирилівна, Колківське вище професійне училище, смт. Колки, Маневицький район, Волинська область. Тема: ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК НАЙЕФЕКТИВНІША МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

14

Гичко Наталія Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Колківського ВПУ

 

15

Кучмик Галина Кирилівна, викладач англійської мови Колківського ВПУ

 

Загалом у ході пленарного і секційних засідань представлено 120 доповідей.

Напрацювання Конференції в авторській редакції будуть видані у електронному збірнику матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Авторами напрацювань є 6 докторів наук, 22 кандидатів наук, педагогічні працівники закладів освіти та методичних центрів ПТО Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей України.

За результатами обговорення доповідей прийнято резолюцію:

1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів освіти, високий рівень практичної значущості досліджень, які представлені в доповідях учасників.

2. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість досліджень

3. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей підготувати статті та подати до збірнику матеріалів конференції.

4. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів учасників конференції у практику інституту.

5. Рекомендувати впроваджувати наукові розробки у навчальний процес. Відобразити інформацію про найбільш важливі наукові результати на сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (www.ipo-ipp.com.ua).

6. Продовжити виконання кафедральної теми НДР «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників системи неперервної професійної освіти»

7. Провести V Ювілейну Міжнародну науково-практичну конференцію в 2019 р. 

 

 

16

Прийняття резолюції – Верченко Н.В.

 

 

17

 

Підведення підсумків, закриття конференції – Хлобистов Е.В.

 

Оргкомітет конференції

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates