КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ та ДИЗАЙНУ

Сайт кафедри 

 datsenko small

 

 

Даценко Артем Станіславович

Завідувач  кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну

кандидат історичних наук,

 

 

sahno

Сахно Олександр Володимирович

 

Доцент кафедри кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну,

кандидат сільськогосподарських наук

   
 Red small

 

 

Красний Сергій Іванович

Старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну
 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія сучасної кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну (ТНОП та Д) починається з вересня 2008 року. 

Перша назва кафедри – кафедра інформаційного захисту та цивільної безпеки. Основним завданням новоствореної кафедри була підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій із спеціалізацією «Інформаційний захист» та інспекторів з охорони праці. Основний наголос робився на універсальність майбутніх фахівців – не просто фахівців у своїй галузі, а тих, які могли б займатися викладацькою діяльністю у відповідній професійній сфері. 

Викладачі кафедри забезпечували ефективне навчання з питань охорони праці. Це забезпечувало отримання студентом або слухачем міцних знань, умінь та навичок. Велике значення приділялось  спеціальному щорічному навчанню працівників, які залучаються до виконання робіт із підвищеною небезпекою. Таке навчання передбачає глибоке засвоєння відповідних професійних навичок та знань нормативно-правових актів з охорони праці та цивільної безпеки. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну працює над реалізацією наукової роботи за темою «Педагогічне прогнозування». За I етапом наукового дослідження «Теоретико-методологічні засади педагогічного  прогнозування» було зроблено наступне: побудовано загальний план наукового дослідження; проведено розподіл обов’язків між виконавцями наукової теми; здійснено розробку констатувального етапу експерименту; вивчено стан проблеми педагогічного прогнозування (в соціології, психолого-педагогічній теорії та практиці); виявлено сутність педагогічного прогнозування, типологію та класифікацію методів педагогічного прогнозування; розроблено загальну стратегію виявлення майбутніх фактів та явищ дидактичної реальності.

Кафедра має достатній кадровий потенціал і перспективи його розвитку для забезпечення кваліфікованого проведення занять та організації з наукової роботи зі слухачами та студентами (бакалаврами і магістрами); для наукового керівництва їх технологічною, виробничою та педагогічною практикою. 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, старші майстри професійно-технічних навчальних закладів, майстри виробничого навчання,  персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями:

«Соціально-гуманітарна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ»;

«Охорона праці та безпека життєдіяльності»;

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

  Особлива увага науковцями кафедри приділяється забезпеченню професіоналізації змісту навчальних модулів. Розроблені сучасні електронні науково-методичні комплекси за фаховою спеціалізацією слухачів, що сприяє ефективності підвищення кваліфікації.

  Методологічною основою навальної діяльності викладачів кафедри є особистісно-орієнтований підхід. 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на впровадження сучасних технологій у цілісний навчально-виховний процес Інституту та впровадження у навчально-виховний процес особистісно-діяльнісної парадигми освіти.

Значна частина навчального навантаження виконується викладачами за межами Інституту. При проведенні занять з підвищення кваліфікації слухачам ми пропонуємо слухачам наступні модулі: «Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників ПТНЗ», «Нормативно-правове забезпечення діяльності навчального закладу», «Відкрита освіта і дистанційне навчання», «Загальні питання охорони праці та  БЖД»,  «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті»,  «Захист інформації та інтелектуальна власність», «Відкрита освіта та дистанційне навчання» та інші.

Напрями методичної роботи кафедри: розробка та вдосконалення навчальних модулів для очної, заочної, очно-дистанційної форм з  підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів; вдосконалення структури навчального процесу шляхом комп’ютеризації та впровадження інформаційних технологій; вдосконалення методичного забезпечення навчальних модулів та дисциплін для підготовки і перепідготовки фахівців; участь у науково-практичних семінарах та конференціях; виконання науково-дослідної роботи «Педагогічне прогнозування». 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  

Адреса: 09117, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Гетьманська, 94

Тел. (приймальна директора): (0456) 39-15-26

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates