КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ та МЕНЕДЖМЕНТУ

foto Haragirlo small

Харагірло Віра Єгорівна

Завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

foto Torba small

Торба Наталія Григорівна

Кандидат психологічних наукдоцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

 

 luk A M

 

 Лукіянчук Алла Миколаївна

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

foto Verchenko small2

 

 Верченко Надія Вікторівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

 foto Koval small

 

 

Коваль Лариса Євгенівна

Старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

 

 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри педагогіки, психології та менеджменту (ПП та М) починається з січня 1979 р., коли в інституті була створена кафедра педагогіки. У жовтні 1990 р. кафедра педагогіки стає кафедрою педагогічних технологій та педагогічної майстерності. З 2009 року в задачі кафедри включаються питання з психології, що й послужило причиною зміни назви. 

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження, співпрацює з навчальними закладами всіх рівнів акредитації в галузі освітньої діяльності у тому числі із закордонними. Викладачі працюють над актуальними проблемами педагогіки та психології професійної освіти, зокрема створення електронних навчально-методичних посібників, розробка інтерактивних засобів навчання (ділові ігри, тренінги тощо), розвиток центру психолого-педагогічного консультування. 

За весь період існування кафедри викладачами опубліковано понад 700 робіт, серед яких наукові статті, навчально-методичні посібники, рекомендації для працівників освіти. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Наукова діяльність реалізується по двох основних напрямках – психологічному і педагогічному, які, між тім, неможливо розглядати порізно, а лише в єдності та спільності цілей і завдань. 

Педагогічний напрямок дослідної роботи торкається проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати вмінь, навичок продуктивної та творчої праці. 

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціально-психологічного клімату. Необхідною умовою для досягнення поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків, розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед педагогів і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП та М спрямована на визначення психолого-педагогічних особливостей професійного розвитку педагогічних працівник закладів професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням сучасних вимог до процесу навчання, виховання і розвитку особистості в закладах професійної освіти. Це й зумовило вибір теми науково-дослідної роботи кафедри «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти». 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Навчальна діяльність здійснюється в групах керівних кадрів, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, вихователів гуртожитків, та педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Це: 

На кафедрі ПП та М розроблено 12 змістовних модулів для всіх слухачів: 

- Організаційно-педагогічна компетентність керівника; 

- Управлінська компетентність керівника : психологічний аспект; 

- Організаційно-педагогічна компетентність старших майстрів; 

- Соціально-психологічна компетентність старших майстрів; 

- Професійно-педагогічна компетентність педагогічних працівників; 

- Соціально-психологічна компетентність педагогічних працівників; 

- Професійно-педагогічна компетентність методистів; 

- Соціально-психологічна компетентність методистів; 

- Професійно-педагогічна компетентність вихователя гуртожитку;

- Соціально-психологічна компетентність вихователя гуртожитку; 

- Вдосконалення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

Перебуваючи у відрядженнях у різних регіонах України, працівники кафедри вивчають передовий досвід роботи викладачів і майстрів ЗП(ПТ)О, узагальнюють його з метою розповсюдження новітніх ідей та форм освітнього процесу. Також на місцях вони беруть участь у проведенні нетрадиційних виховних заходів, спрямованих на розвиток національної свідомості, духовних цінностей та культури поведінки учнів. 

В міжкурсовий період продовжується навчальна діяльність у вигляді науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів з метою узагальнення передового педагогічного досвіду, популяризації інновацій, самоосвіти й, в цілому, розвитку творчої особистості педагогічного працівника системи ПТО. 

Методологічною основою навчальної діяльності викладачів кафедри є особистісно-орієнтований підхід. 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Методична робота кафедри спрямована на організацію допомоги педагогічним працівникам у питаннях удосконалення організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах професійної освіти. Протягом останніх років опубліковано понад 100 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно оновлюються дидактичні матеріали для підвищення якості навчального процесу. 

Щорічно співробітники кафедри готують до друку навчально-методичні та методичні посібники, рекомендації, які призначені допомогти слухачам курсів підвищення кваліфікації засвоювати передовий психолого-педагогічний досвід. 

З 2012 р. на кафедрі функціонує навчально-методичний інтернет-семінар на незалежної платформі за темою «Впровадження психолого-педагогічних технологій в навчально-виховний процес закладів системи ПТО», який  забезпечує обмін педагогічним досвідом між працівниками системи ПТО та викладачами кафедри. 

Щомісяця викладачі кафедри організують навчально-практичні конференції зі слухачами курсів підвищення кваліфікації за темами: «Стилі поведінки педагога в конфліктних ситуаціях», «Від творчості педагога до творчості учня» тощо. 

Традиційним стало проведення щорічних методологічних семінарів: «Активне соціально-психологічне навчання», «Регуляція емоційного стану в процесі міжособистісного конфлікту», «Комунікативна майстерність педагога», «Духовно-моральне виховання в сучасній освіті», «Психологічний супровід девіантних підлітків» тощо та регіонального навчально-методичного семінару «Впровадження психолого-педагогічних технологій в освітній процес ПТНЗ України» з участю педагогічних працівників ПТНЗ України Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської, Одеської та інших областей. В рамках семінарів як правило проводяться майстер-класи, тренінги, круглі столи. 

Одним із перспективних напрямків методичної роботи кафедри є розробка і впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Велика увага в роботі кафедри приділяється вдосконаленню педагогічної майстерності та культури педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса: Україна, 09108, Київська область м. Біла Церква, вул. Леваневського 52/4 

Тел. (приймальна директора): 

Сайт кафедри: http://kafpppo.inf.ua 

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates