foto Verchenko small

 

Верченко Надія Вікторівна

 

   Кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту

Є автором 87 наукових праць, із яких  3 авторських свідоцтва на винахід.

Коло наукових інтересів: визначення концептуальних засад і розробка інноваційної моделі вдосконалення системи неперервної післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у світлі досягнень науково-технічного прогресу на основі професійно-компетентнісного підходу, створення інформаційно-методичного ресурсу для забезпечення впровадження інноваційної моделі у процес підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ПТНЗ, розвиток психолого-педагогічної компетентності майстрів та викладачів системи ПТО.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates