Вітаємо Вас на оновленому web-сайті

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

sytnikov workБілоцерківський інститут неперервної професійної освіти є провідним вищим навчальним закладом, який працює з 1979 року й належить до державної форми власності.

Основними завданнями Інституту є: підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до освітніх потреб розвитку особистості, державних і міжнародних стандартів якості освіти, сучасних вимог ринку праці; наукові дослідження спрямовані на генерацію нових знань та їх впровадження з метою забезпечення гармонійного розвитку людини в організації та суспільстві; виховання та розвиток особистості усіх учасників освітньої діяльності, здатних формувати та зміцнювати громадянське суспільство, національні традиції та забезпечувати міжкультурний обмін.

Сподіваємось, що наш web-сайт дасть Вам змогу ближче познайомитися з діяльністю Інституту, його життям, здобутками і планами, відчути атмосферу, в якій завдяки творчому підходу співробітників втілюються у життя сміливі проекти та досягаються високі результати.   

 

З найкращими побажаннями,

директор Інституту

Ситніков Олександр Пантелійович 

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates