Навчання за денною формою проводиться з відривом від виробництва впродовж терміну,

який визначається освітньо-професійними програмами та навчально-тематичними планами

підвищення кваліфікації.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates