Дистанційна форма навчання.

Проводиться в режимі он-лайн згідно технологічної карти впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації. Основними етапами роботи є наступні:

- узгодження технічних умов підключення абонентів до системи дистанційного навчання;

- проведення електронного анкетування слухачів;

- розміщення розкладу занять на сайті інституту;

- ведення електронного журналу групи;

- проведення вхідного, поточного та вихідного тестування згідно з розкладом (поточний контроль слухачів здійснюється після вивчення кожного змістовного модуля у чітко визначені розкладом терміни);

- проведення занять згідно з розкладом в системі Skype або аналогічній;

- проведення підсумкового контролю: виконання підсумкової випускної роботи в електронному вигляді та відправлення її на електронну скриньку тьютора.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates