Очно-заочна форма навчання здійснюється в три етапи:

- настановна сесія;

- самостійна робота слухачів;

- підсумкова сесія.

Основним завданням настановної сесії є ознайомлення слухачів з порядком та змістом підвищення кваліфікації, проведення занять настановного характеру, інформаційне та методичне забезпечення самостійної роботи слухачів. На цьому етапі проводиться вхідний контроль знань слухачів, навчальні заняття відповідно до розкладу.

На етапі самостійної роботи слухачі вивчають рекомендовану літературу, навчально-методичні матеріали з відповідних навчальних модулів, виконують контрольні роботи, навчальний практикум та випускну роботу.

Під час підсумкової сесії проводяться заняття відповідно до розкладу, вихідний контроль та атестація слухачів.

Зміст кожного етапу визначається відповідними робочими навчальними програмами та навчальними і навчально-тематичними планами.

Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates