Пролонгована форма підвищення кваліфікації впроваджується на основі діагностики професійної компетентності фахівців протягом 1-2 років. Слухач обирає модулі, які його цікавлять, після успішного засвоєння їх змісту йому видається сертифікат. При умові отримання протягом 1-2 років поспіль, як мінімум трьох сертифікатів, він має право отримати в інституті посвідчення державного зразка про підвищення кваліфікації.

Перелік вибіркових модулів

 1.  Школа молодого педагога ПТНЗ.
 2.  Основи методики професійно-практичної підготовки у ПТНЗ.
 3.  Основи методики професійно-теоретичної підготовки у ПТНЗ.
 4.  Інтегративно-модульна технологія навчання професії.
 5.  Інтерактивні технології навчання професії.
 6.  Інноваційна діяльність педагога професійної школи.
 7.  Методика проведення позаурочних навчальних заходів у ПТНЗ.
 8.  Методика навчання за професією «електрозварник».
 9.  Методика навчання за професіями будівельного профілю.
 10.  Методика навчання за професією «електромонтажник».
 11.  Методика навчання за професією «кухар-кондитер».
 12.  Інноваційна методика викладання економічних дисциплін у ПТНЗ.
 13.  Управління творчим зростанням педагога  ПТНЗ
 14.  Превентивне виховання учнів ПТНЗ.
 15.  Гуманізація навчально-виховного процесу ПТНЗ.
 16.  Психолого-педагогічні методи вивчення особистості учнів.
 17.  Педагогічні конфлікти та шляхи їх подолання.
 18.  Психологія девіантної поведінки учнів.
 19.  Психологія творчості.
 20.  Методи психодіагностики учнів ПТНЗ.
 21.  Тренінги як засіб корекційної роботи з учнями ПТНЗ.
 22.  Практична андрагогіка в системі неперервної професійної освіти.
 23.   Як бути переможцем (практичні поради учням ПТНЗ).
 24.  Позитивне мислення – важливий чинник життєтворчості особистості.
 25. Організаційна культура керівника навчального закладу як чинник успішності організації.
 26. Нове у законодавчому забезпеченні діяльності ПТНЗ.
 27. Інтелектуальна власність та захист авторських прав працівників ПТНЗ.
 28. Нові засоби створення та використання електронних презентацій.
 29. Сучасні програмні засоби забезпечення он-лайн спілкування.
 30. Створення та використання у навчальному процесі електронних підручників.
 31. Створення та використання у навчальному процесі персонального сайту педагога.
Copyright © 2019. БІНПО. Designed by Shape5.com Joomla Templates