Батьківство (зразки ЗАЯВ)

Батьківство (зразки ЗАЯВ)

Визнання батьківства — це волевиявлення особи, яка вважає себе батьком дитини і це одне з найактуальніших питань у сімейному праві України. Адже факт походження дитини від даного чоловіка спричиняє необхідність виконання обов'язків батька, визначених українським законодавством. За загальним правилом, у випадку, коли мати і батько перебувають між собою у зареєстрованому шлюбі, презюмується, що дитина походить від подружжя. У випадку, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається або за спільною заявою матері та батька дитини або за рішенням суду.

 • Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Сімейним кодексом України.
 • Згідно норм Сімейного кодексу України можна виділити наступні групи визначення походження дитини:
 • 1) визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою;
 • 2) визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій;
 • 3) визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю;
 • 4) визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.
 • Визначення походження дитини від матері та батька,
 • які перебувають у шлюбі між собою

Відповідно до ст. 122 Сімейного Кодексу України, дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини.

Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства.

 1. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.
 2. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій
 3. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.
 4. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.
 5. Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.
 6. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю
 7. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі.
 8. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду.
 9. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
 10. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.
 11. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:
 12. 1) за заявою матері та батька дитини;
 13. 3) за рішенням суду.

Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини.

У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Перелік необхідних документів

 1. cпільна заява батьків дитини про встановлення батьківства в письмовій формі;
 2. паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);
 3. документ, що підтверджує сплату державного мита.

Визнання батьківства за рішенням суд

За  відсутності  вище вказаної заяви батьківство  щодо  дитини може бути визнане за рішенням суду.

Ситуації, в яких батьківство встановлюються в судовому порядку, мають місце, коли чоловік не визнає себе батьком дитини й, коли мати дитини померла або оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування.

Підставою для визнання батьківства можуть слугувати будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Позов про визнання батьківства може бути поданий матір’ю, опікуном, піклувальником дитини або особою, яка утримує та виховує дитину.

Дитина, яка досягла повноліття, має право самостійно подати позов про визнання батьківства.

Як вже зазначалося, позов про визнання батьківства може подати також і чоловік, який вважає себе батьком дитини.

Позов  про  визнання  батьківства приймається судом,  якщо запис про батька  дитини  у  Книзі  реєстрації  народжень  вчинено відповідно до ч. 1 ст.

135 Сімейного кодексу –  запис про батька дитини у книзі державної реєстрації народжень проведено за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записано за її вказівкою (або за вказівкою заявника).

 • Особа, яка вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, має право пред'явити до її чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства.
 • До вимоги про визнання батьківства застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство.
 • Встановлення факту батьківства за рішенням суду
 • У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.

Заява про встановлення факту батьківства може бути подана може бути пред'явлений матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Заяву про встановлення факту батьківства слід подавати до суду за місцем реєстрації заявника. У випадку якщо з такою заявою звертається громадянин України, який проживає за межами країни, підсудність необхідно буде визначати за клопотанням громадянина до Верховного суду (ст. 316 ЦПК України)

Згідно листа Верховного Суду України від 01.01.12 р., до заяви про встановлення факту батьківства, у якості доказів можна надавати такі документи:

 • докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб);
 • довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану
 • пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.
 • квитанція про сплату судового збору.

Зазначений вище перелік не є вичерпним та може розширюватись в залежності від конкретних обставин справи. Слід також врахувати ту обставину, що заява про встановлення факту батьківства повинна відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви.

Вартість. За подачу заяви про встановлення факту батьківства заявнику (фізичній особі) необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (420 грн. 40 коп. з 01 січня 2020 року).

Підстави для залишення заяви без руху. Підставою для залишення заяви без руху є відсутність в ній наступних відомостей:

 • не зазначено, який конкретно факт просить вста­новити заявник;
 • з яких причин неможливо одер­жати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується;
 • до заяви не приєднано довідки про немож­ливість одержання чи відновлення необхідних документів.

ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

В останній час набуває поширення експертиза, що зветься «Генна дактилоскопія» (судово-генетична експертиза), висновок якої на 100% дає ствердну відповідь, чи є дана особа батьком (матір'ю) дитини, чи ні.

Генетика досліджує закономірності спадковості та мінливості. Схожість з батьками, зріст, колір очей, навіть деякі риси характеру закладаються на молекулярно-генетичному рівні ще до народження дитини.

Як відомо, кожен батько дає своїй дитині половину ДНК, це й визначає можливість визначення батьківства за ДНК. У ході аналізу ДНК людини, в якій міститься генетична інформація, досліджуються під мікроскопом.

ДНК дитини порівнюється з ДНК батьків.

Строки дослідження ДНК залежать від лабораторії. Результати можуть бути готові як і через 2-3- дні, так і через два місяці. Подібними генетичними дослідженнями займається не кожна приватна медична лабораторія. Також подібний аналіз коштує недешево, тому пацієнт сам вирішує чи робити його чи ні. Але якщо мова йде про судовий розгляд справи, то спираючись на ч.3 ст.

Читайте также:  Встановлення режиму окремого проживання подружжя

103 ЦПК, сторонни за своєю взаємною згодою самі обирають експертну установу. Якщо такої згоди не досягнуто, то суд самостійно вирішує в якій медичній лабораторії будуть проводити тест ДНК. По необхідності суд може призначити декілька експертів для підготовки одного висновку.

В Україні на тест ДНК встановлено досить високу ціну: близько 5 000 гривень і більше, в залежності від предмету визначення.

Етапи проведення аналізу ДНК.  Першим етапом є збір матеріалів для аналізу ДНК. Стандартним матеріалом для генетичного аналізу є ротовий мазок, який збирається за допомогою ватної палички. Мазок необхідно взяти у ймовірного батька та дитини.

Зробити це можна у пункті збору біологічного матеріалу або замовити набір для збору зразків у домашніх умовах. Провести експертизу ДНК можна також і з нестандартними зразками (нігті, волосся та ін.). Другим етапом буде доставка зразків до лабораторії для проведення аналізу.

Зразки заносяться до бази даних, штрих-кодуються та передаються лаборантам. І третім етапом буде оформлення результатів експертизи та передача їх замовнику.

Результати експертизи. Після передачі позитивного результату генетичної експертизи до суду, ним виноситься рішення про визнання батьківства.

Водночас, висновки судово-генетичної експертизи суд оцінює з урахуванням положень статті 89 ЦПК України, згідно з якою жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

На підставі спільної заяви матері дитини та батька, згідно зі ст.

126 СК, а також рішення суду про визнання батьківства орган державної реєстрації актів цивільного стану підтверджує батьківство шляхом внесення відповідних змін до актового запису про народження та видає нове свідоцтво про народження.

Рішення суду про встановлення батьківства не замінює собою документи, що видаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, а є тільки підставою для отримання вказаних документів.

Якщо Ви або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» за адресою: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 43 (2-й поверх).

Графік роботи: понеділок- п’ятниця з 8.00 год. до 17.00 год. (без перерви на обід)                           

телефон: (05653) 3-51-61, Е: vilnohirske@legalaid.dp.ua

 1. Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України).
 2. Оксана Нужна
 3. Начальник
 4. відділу «Вільногірське бюро правової допомоги»
 5. « Повернутись

Батьківство. Зразки позовних заяв про визнання батьківства, оспорювання батьківства. Заява про встановлення факту батьківства

Добровільне визнання батьківства не завжди має місце. Нерідкі випадки, коли батько дитини, народженої поза шлюбом, відмовляється подати заяву про реєстрацію батьківства. У такій ситуації з метою захисту інтересів дитини можливе визнання батьківства в судовому порядку.

Пред'явити позовну заяву про визнання батьківства вправі один з батьків дитини. Найчастіше  це робить мати, але при певних обставинах позов може бути пред'явлений і батьком дитини, наприклад якщо мати перешкоджає подачі спільної заяви про визнання батьківства.

Вимагати визнання батьківства може також опікун або піклувальник дитини, особа, на утриманні якої перебуває дитина, а також сама дитина після досягнення нею повноліття.

На момент пред'явлення позовної заяви про визнання батьківства між дитиною й передбачуваним батьком ще немає ніяких правовідносин, отже, підставою для пред'явлення позову в цьому випадку є не суб'єктивне право, а охоронюваний законом інтерес дитини. Цей інтерес полягає в тому, щоб знати свого батька і перебувати у правовому зв'язку з ним.

Відповідачем по даних справах найчастіше  є передбачуваний батько дитини. Позовна заява про визнання батьківства може бути пред'явлена і до неповнолітньої або недієздатної особи. У випадку недієздатності відповідача його інтереси захищає опікун.

З огляду на той факт, що неповнолітній батько наділений правом самостійно визнавати своє батьківство, можна припустити, що він може самостійно відповідати по позову про визнання батьківства, і участь у справі його піклувальника необов'язкова, хоча ніхто не може заборонити неповнолітньому скористатися його допомогою при захисті від позову.

Перелік доказів, які можуть бути використані в процесі про визнання батьківства, у принципі не обмежений.

Це можуть бути листи, щоденники, офіційні документи, що підтверджують визнання відповідачем свого батьківства. Вони також не є стовідсотковим доказом походження дитини.

Передбачуваний батько може заявити, що в момент написання листа він уважав себе батьком дитини, але надалі  з'ясував, що таким не є.

При визнанні батьківства можливі використання і  показань свідків. Однак до них суди традиційно підходять досить обережно.

Найчастіше  в процесі про визнання батьківства доводиться мати справу із двома групами свідків, викликаних з ініціативи  сторін, що сперечаються, кожна з яких інтерпретує факти в інтересах тієї або іншої сторони. Проте   певних свідків важко запідозрити в упередженості.

Якщо, наприклад, батьки передбачуваного батька дитини, заявляють, що він визнавав дитину своєю у бесідах з ними, їхні показання, як правило, заслуговують довіри.

Суд може також призначити експертизу для визнання батьківства. Більше доступна й широко розповсюджена експертиза крові не може дати достовірного позитивного результату, але може дати достовірний негативний результат. Тому в деяких випадках її проведення доцільно. Важливе значення може мати й медична експертиза на предмет установлення здатності відповідача до зачаття дитини.

Єдиною експертизою, що дозволяє встановити походження дитини від тієї або іншої особи, є генетична дактилоскопія.

Зразки позовних заяв про встановлення батьківства. Які документи потрібні для встановлення батьківства — Суспільство — 2021

Батько важливий для кожної дитини. Але в житті бувають ситуації, коли доводиться доводити своє батьківство, робиться це тільки через суд. Щоб довести право на виховання власної дитини, іноді потрібно

Зміст

Батько важливий для кожної дитини. Але в житті бувають ситуації, коли доводиться доводити своє батьківство, робиться це тільки через суд.

Щоб довести право на виховання власної дитини, іноді потрібно йти навіть на крайні заходи, тобто встановлювати батьківство. Звичайно, все повинно бути документально засвідчене, саме тому вирок виноситься судом на підставі достовірних доказів.

У цій статті розглядаються не тільки зразки позовних заяв про встановлення батьківства, а й інші важливі питання.

У чому суть встановлення батьківства

У сімейних спорах часто виникає питання, який вимагає з'ясування батьківства, з цього приводу існує багато законів.

Народжений дитина в сімейній парі, яка перебуває в шлюбі, автоматично вважається їхньою спільною дитиною, а ось складніша справа з тими, хто проживає в цивільному барці.

Встановлення батьківства в суді ніяк не пов'язане з оскарженням, тому варто звернути увагу на те, що це зовсім різні процеси. При встановленні спорідненості між чоловіком і дитиною з'ясовується, що чоловік точно є біологічним батьком.

Чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, має право зробити заяву про те, що бажає встановити своє батьківство, також сама мати дитини має повне право написати заяву в суд, якщо вона ставить за мету довести, що чоловік, з яким жила, і є батько її дитини. Такі суперечки найправильніше вирішувати через суд.

В яких випадках встановлюється батьківство?

Сьогодні можна нарахувати багато ситуацій, коли необхідно доводити батьківство. Робиться це з однією метою — забезпечити виконання обов'язків батька по відношенню до своєї дитини, а також, щоб визначити соціальне становище дитини.

 1. Позов про встановлення батьківства подається, коли батьки дитини мають співмешканку.
 2. Якщо у жінки є дитина поза законною сім'ї.
 3. Коли мати дитини не бажає визнавати спорідненість батька і дитини, тоді суд може примусити пройти експертизу.
 4. Коли чоловік бажає довести, що має родинні зв'язки з дитиною.
 5. Смерть справжнього батька, в цьому випадку жінка має право претендувати на спадок.
 6. Смерть, пропажа матері дитини, відмова опіки встановлювати батьківство чоловіка.

Закони, які регулюють суперечки такого характеру

Дуже важливо уважно вивчити зразки позовних заяв про встановлення батьківства, в різних випадках пишеться свою заяву, але закони залишаються одними і тими ж. Розглянемо основні закони, де є статті з цього приводу:

 1. В першу чергу це Сімейний кодекс РФ.
 2. Податковий кодекс.
 3. Акти громадянського стану.

У цій суперечці свою роль зможе зіграти всесвітньо прийнятий документ — «Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах».

Як встановлюється батьківство?

 1. Аналіз ДНК на батьківство.
 2. Доказ того, що батьки проживали разом у шлюбі і мали одне спільне господарство.
 3. Графічна або медична експертиза, яка дозволяє визначити момент зачаття дитини.

Бувають випадки, коли суд примушує встановлювати батьківство за допомогою психологічного тиску. Коли громадянин, навпаки, бажає виключити спорідненість з дитиною, він також може це заперечувати через суд.

Основні способи, як довести спорідненість дитини і батька

Батьківство чоловіка встановлюється після спеціального запису, вона робиться з народженням малюка в книзі актів. Заява батька про встановлення батьківства подається тоді, коли шлюб був расторнут, а також офіційно визнаний недійсним. Якщо в неофіційному союзі у жінки з'являється дитина, то батьківство встановлюється через суд.

Порядок встановлення батьківства

Порядок виявлення спорідненості батька і дитини включає в себе такі моменти:

 1. Визначається саме той, хто буде вважатися позивачем, в цій ролі може виступати не тільки батько, а й мати дитини, а також його опікуни.
 2. Складається правильне позовну заяву в суд, а до нього ще додаються всі необхідні документи.
 3. Коректна постановка захисту в суді.
 4. Якщо суд виграється стороною, то слід подбати про те, щоб подати документи в ЗАГС для реєстрації батьківства.

Які документи слід зібрати для подачі позову?

Перш ніж подавати позов, варто уважно розглянути, які документи потрібні для встановлення батьківства. До позову обов'язково додаються такі документи, як:

 1. Копія заяви, вона віддається відповідачу.
 2. Квитанція, яка вказує, що держмито оплачена.
 3. Документи, які вказують, що звернення до суду є обґрунтованим.
Читайте также:  Ответственность в связи с использованием сайта

Позовна заява, зразок його складання

Дуже важливо пам'ятати і про те, що заява обов'язково має бути складено вірно, інакше в суді можуть його не прийняти. Розглянемо більш докладно, як скласти позов.

 1. Обов'язково необхідно буде вказати, в який саме суд подається заява, також вказується і район.
 2. Пишеться повне прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подає заяву, місце його проживання.
 3. Точна причина, по якій подається така заява, детально розписується, в чому саме ущемляються права позивача.
 4. У заяві повинні бути перераховані всі обставини, які свідчать про те, що права позивача дійсно були порушені.
 5. Якщо є прикладені документи, то про них в заяві також вказується деяка інформація.

Додатково при написанні позову можна вказати конкретні дані, наприклад, номер телефону або електронну пошту позивача і відповідача.

Якщо є відомості, які зможуть додатково зацікавити суд, то варто згадати і про них, можна ще викласти клопотання.

Зразки позовних заяв про встановлення батьківства можуть в деяких випадках відрізнятися між собою, але це в основному залежить від причин і ситуацій, які будуть більш детально розглядатися в суді.

Заява повинна починатися з представлення людини, який його подає.

Приклад виглядає так: «Я, Іванова Анастасія Сергіївна, народила дочку Іванову Олену Петрівну, батьком якої є безпосередньо сответчік. Як тільки дочка народилася, батько відмовився писати заяву про реєстрацію дитини, тому до теперішнього моменту не надає ніякої матеріальної допомоги для виховання дочки. Прошу встановити його батьківство за допомогою експертизи «.

Варто пам'ятати, що до заяви обов'язково додаються і всі необхідні документи, які були перераховані вище.

До якого суду варто звернутися?

Всі справи про встановлення батьківства розглядаються загальним судом, але заяву в першу чергу подається в районний суд. Світовий суд не має право розглядати справи, які стосуються сімейно-правових відносин.

Як правило, заява подається в той суд, який знаходиться найближче до місця проживання самого відповідача.

Не можна виключати, що в деяких випадках свою роль можуть зіграти і обставини, тому правила можуть трохи змінюватися.

Наприклад, місце, де проживає відповідач, можна просто не знайти, в такому випадку рішення суду про встановлення батьківства буде виноситися за місцем розташування майна відповідача.

Також не варто забувати, що не повинні порушуватися права позивача, тому заява може бути подана за місцем проживання самого заявника. Ще боку можуть завчасно домовитися змінити територіальну підсудність справи.

У будь-якому випадку суд, який приймає справу, повинен буде його розглянути в найдрібніших подробицях і винести свій вердикт.

Незаперечний факт батьківства

 1. Лист самого позивача, де він визнає дитини.
 2. Фотографії, на яких батько і дитина сфотографовані разом, враховуватися навіть може підпис на фото.
 3. Інші факти, які прописані в законі.

Що може дати текст ДНК?

Як правило, краще за все буде звернутися за медичною експертизою, яка і зможе встановити точний факт спорідненості батька і дитини. Така експертиза проводиться в таких випадках:

 1. Якщо цього хоче сам батько малюка.
 2. Якщо вимагає суд.
 1. Коли вона призначається судом.
 2. У позивача немає таких великих грошей через незадовільний матеріального становища. В цьому випадку експертиза повністю проводиться безкоштовно, або ж покриватися наполовину.

Сторони можуть самостійно звернутися до суду з проханням провести тест на батьківство. Ціна експертизи ділиться навпіл між відповідачем та позивачем. Найчастіше оплачується експертиза тією стороною, яка заявила до суду.

Чи можна встановити батьківство після смерті батька?

Часто потрібно встановити спорідненість дитини і батька після того, як передбачуваний батько помер, а раніше у нього не вийшло встановити спорідненість між ним і дитиною.

У такому випадку рішення суду про встановлення батьківства виноситься згідно з процесуальним кодексом. Обов'язково потрібно представити неухильні докази того, що батько ще за життя визнавав свою дитину.

Якщо, наприклад, ділиться спадок, то обов'язково подається інформація про спорідненість і можливість претендувати на частку майна.

Природно, що в такому разі провести аналіз ДНК немає можливості, але є інші речі, які зможуть виступати в якості доказу. Можна запросити до суду свідків, надати фото- або відеоматеріали, деякі інші письмові документи.

Зразки позовних заяв про встановлення батьківства в таких випадках будуть зовсім іншими, адже в них буде вказана зовсім інша причина. Це може бути відновлення прав дитини на спадок, виплата аліментів від родичів батька, отримання пенсії по втраті годувальника.

Найкраще звернутися до досвідченого юриста, який зможе допомогти все зробити правильно.

Що показує судова практика?

Варто зазначити, що справи щодо виявлення батьківства — нерідке явище в суді. Найчастіше позовні вимоги подаються матерями, які бажають стягнути аліменти або хочуть, щоб їх дитина був визнаний спадкоємцем нарівні з іншими дітьми.

У судовій практиці вважається рідкісним випадком, коли позов подає сам батько, але треба відзначити, що в цьому випадку всі вимоги, як правило, задовольняються. Щоб навіть стягнути аліменти за певний час, досить встановити спорідненість між дитиною і передбачуваним батьком.

Знаючи, як правильно подати на встановлення батьківства документи, можна вирішити багато спірних питань. Як бачимо, знання закону допомагає вирішити багато проблем, тоді з'явиться шанс вступити за справедливості.

У судовій практиці зустрічається і багато інших ситуацій, але перераховані вище вважаються основними. Перш ніж звернутися до суду для того, щоб виявити батьківство, слід зібрати всі докази, які зможуть зіграти важливу роль в рішенні.

Також рекомендується звернутися за допомогою до досвідченого юриста, який допоможе законним шляхом вирішити всі виниклі проблеми. У цій справі головне — психологічний настрой. Якщо відносини матері і батька дитини не дуже хороші, важливо зберігати людське обличчя при будь-яких обставинах.

Лише в цьому випадку зберігаються мирні взаємини, а всі питання вирішуються швидко.

Позовна заява про встановлення батьківства: зразок. Юридична консультація

Дитина повинна знати своїх батьків – батька і матір, а також одержувати від них підтримку, допомогу та матеріальне утримання до повноліття. Мамою малюка є жінка, яка її народила. Даний факт завжди підтверджується відповідними документами медичного закладу.

Батьком дитини є чоловік мами малюка, якщо вони перебувають у законному шлюбі, або її співмешканець. При цьому останній повинен підтвердити свою спорідненість з новонародженим належним чином.

В іншому випадку мати малюка має право подати судовий орган заяву про встановлення батьківства.

За законом

У тому випадку, якщо чоловік і жінка на момент народження дитини були в законному шлюбі, батьком малюка буде визнаний чоловік його матері. Для цього потрібно просто пред’явити до ЗАГСУ документ про офіційне укладення союзу.

Якщо після розлучення подружжя пройшло не більше трьохсот днів, і жінка знову не вийшла заміж, то батьком дитини буде визнано її колишній чоловік.

У тому випадку, якщо батьки малюка проживають разом, але не оформили свої стосунки офіційно, вони повинні передати в ЗАГС заяву про встановлення батьківства.

Якщо цього не сталося, і батько дитини відмовляється визнати свою кровну спорідненість з новонародженим, то мама немовляти має право звернутися за допомогою до суду.

У більшості випадків зневірені жінки стають матерями-одинаками. Але деякі з них все-таки намагаються відновити справедливість.

У тому випадку якщо тато малюка помер до його появи на світло, матері дитини потрібно буде подавати судовий орган заява про встановлення факту визнання батьківства.

Підстави

Дуже часто відбувається така ситуація, коли народилася дитина, але його батьки не одружені, і тато малюка відмовляється визнати своє батьківство в добровільному порядку.

В даному випадку мама новонародженого має право звернутися за допомогою в судовий орган.

Адже без встановлення батьківства вона буде матір’ю-одиначкою, отже, її дитина не успадковує прізвище свого тата і не зможе отримувати від нього грошову підтримку, а також малюкові не призначать пенсію в разі смерті годувальника.

Крім того, в якості доказів тут можна використовувати будь-які наявні відомості. Бажано, щоб вони були зафіксовані на папері. Наприклад, будь вітальні листівки, в яких йдеться про те, що дитина народжена від конкретного чоловіка, чиє батьківство потрібно встановити через суд, також це можуть бути спільні фотографія і листи.

Оформлення

Перед зверненням в судовий орган потрібно написати позовну заяву про встановлення батьківства. В даному випадку потрібно керуватися нормами ЦПК. Найчастіше в суд звертається мати малюка, але це вправі зробити і дитина, коли йому виповниться вісімнадцять років, а також опікуни та піклувальники, які за законом займаються вихованням неповнолітнього.

 • Заява про встановлення батьківства складається наступним чином:
 • В суд ________________ (міста, району, області)
 • Позивач ___________________
 • Адреса________________________
 • Відповідач________________________
 • Адреса проживання_________________________________
 • Позовна заява про встановлення батьківства

З відповідачем ____________ я мала дуже близькі відносини протягом кількох років (вказати з якого моменту і коли закінчилися).

Коли він дізнався про мою вагітність, він припинив зі мною спілкування і запропонував розлучитися. Після того як я народила дитину, він відмовився добровільно піти в РАГС і встановити батьківство.

Тому у свідоцтві про народження нашої дочки ніякої інформації про нього немає.

 1. Крім того, відповідач, знаючи, що це його дитина, не допомагає нам матеріально, я виховую дитину сама.
 2. Але, незважаючи на те, що останній відмовляється визнати своє батьківство, даний факт підтверджується наступними доказами_______________________ (вказати, якими саме).
 3. Виходячи з вищевикладеного, на підставі статей 131, 132 Кодексу про цивільному процесі і ст. 49 Сімейного законодавства,
 4. Прошу:
 5. Визнати відповідача (дані повністю) батьком дитини______________ (ПІБ і дата появи на світ).
 6. Додані документи:
 • Копія позову.
 • Довідка з УФМС, яка підтверджує, що дитина проживає з позивачем.
 • Документи, які прямо вказують на те, що відповідач може бути біологічним батьком малюка.
Читайте также:  Налоговое право, услуги по налогам, налогообложение

Клопотання:

 • Прошу викликати на засідання двох свідків (вказати повністю дані та адресу проживання), які усно підтвердять, що відповідач є батьком моєї дочки (повні дані).
 • Провести генетичну експертизу (ДНК).

Дата ______________

Підпис________________

Добровільно

Коли у людей, які не перебувають у законному шлюбі, з’являється дитина, тато останнього має право написати заяву про встановлення батьківства прямо в Загсі. Це необхідно для того, щоб другого з батьків малюка внесли в свідоцтво про народження дитини. В іншому випадку жінка буде матір’ю-одиначкою.

Але нерідко трапляються ситуації, коли мама малюка з якоїсь незрозумілої причини не хоче, щоб батько дитини був вписаний в документ про народження. І тому ухиляється від спільного відвідування Загсу. У цьому випадку, “ймовірному” татові потрібно написати заяву і передати його в суд. Тому що тільки таким чином він зможе довести факт своєї спорідненості з дитиною.

Без згоди мами малюка

В даній ситуації тато дитини може подати судовий орган позов, іншими словами – заяву про встановлення батьківства. Батьком малюка він буде визнаний в тому випадку, якщо доведе факт кровного споріднення з новонародженим. Для цього необхідно буде також проводити генетичну експертизу.

 • Позовна заява про встановлення батьківства батьком дитини буде виглядати наступним чином:
 • В судовий орган________________ (міста, краю, області)
 • Позивач (передбачуваний батько) ________________ (дані)
 • Місце проживання _______________
 • Відповідач та його адреса ________________ (інформація про матері дитини)
 • Позовна заява про встановлення батьківства

З відповідачем ____________ (дані матері малюка повністю) ми перебували в інтимних відносинах протягом двох років. Заміжня остання не була і крім мене більше ні з ким не зустрічалася. Після того як я поїхав у відрядження в інше місто, вона подзвонила мені і повідомила, що нам потрібно розлучитися.

Про те, що вона знаходиться в положенні, я дізнався через місяць після того, як повернувся назад в місто. Після народження малюка я хотів піти в ЗАГС з відповідачем__________ (дані матері дитини) і подати заяву на встановлення батьківства. Зразок цього документа я вже взяв і навіть заповнив.

Але відповідач мені відмовила, мотивуючи тим, що дитина не мій, з чим я категорично не згоден.

На підставі статей 131, 132 Кодексу про цивільному процесі та статті 49 Сімейного кодексу,

Прошу:

 • Установити, що я ______(дані звернувся громадянина), є рідним батьком дитини (персональні дані).

Додані документи:

 • Копії позову.
 • Докази, що підтверджують факт близьких стосунків з матір’ю дитини.

Після смерті

У тому разі, якщо батько дитини помер і не встиг офіційно оформити своє батьківство, мати малюка має право подати судовий орган заяву і довести факт того, що покійний визнавав себе батьком дитини. Оплата держмита тут не потрібно.

У своїй заяві мамі малюка потрібно детально описати ситуацію, що склалася, а також вказати підстави, необхідні для встановлення даного факту.

Наприклад, для отримання пенсії з нагоди смерті папи чи інших соціальних виплат, належних неповнолітньому при втраті годувальника.

Але найчастіше жінка хоче домогтися тільки того, щоб дитина носив прізвище свого батька і не відчував себе гірше за інших дітей.

 1. Тут потрібно також відзначити, що подати у суд таку заяву можуть навіть родичі покійного.
 2. Дані цивільні справи завжди розглядаються тільки в особливому порядку. Заява про встановлення факту батьківства складається наступним чином:
 3. В суд __________________ (міста, краю, області)
 4. Заявник ___________________ (дані)
 5. Місце проживання ________________________
 6. Зацікавлена особа __________(наприклад, орган соцзахисту, пенсійного фонду)
 7. Заява
 8. про встановлення факту визнання батьком дитини померлого громадянина
 9. ____________ (вказати дату) я народила дочку ______ (дані повністю), батьком якої є__________________ (дані померлого).

У законному шлюбі ми не перебували, але він визнавав себе батьком дитини, коли я була вагітною. Це підтверджують _____________ (вказати всі докази, які вказують на те, що покійний вважав малюка своїм).

_____________ (дата) _________________ (дані померлого) помер від важкої хвороби, так і не встигнувши належним чином підтвердити своє батьківство. Це підтверджується наступними документами________________.

Також вважаю, що при встановленні факту визнання батьківства покійним ______ (дані), потрібно внести зміни в документ про народження дитини. Присвоїти дитині прізвище та по батькові його померлого папи. А також необхідно внести дані про тата в документ про народження. Це потрібно для того, щоб я змогла оформити на дитину пенсію з нагоди смерті його батька.

На підставі статті 50 Сімейного кодексу, ст. 131, 132, 264 ЦПК,

Прошу:

 • Визнати батьком моєї дочки________(дані) померлого громадянина______ (ПІБ).
 • Змінити прізвище дитини з __________ на ___________ (вказати прізвище батька).
 • Внести зміни в документ про народження дочки.

Додатки (всі документи, що додаються по числу осіб, які беруть участь у справі):

 • Копія заяви.
 • Копія документа про народження дитини.
 • Свідоцтво про смерть.
 • Документи, що вказують на визнання померлим батьківства.
 • Клопотання про виклик свідків.

Дата_____________________

Підпис______________________

Важливо знати

Заява про встановлення батьківства після смерті батька передається в судовий орган за місцем проживання того особи, яке висуває таку вимогу. Подати його може мама малюка або родичі померлого. Крім того це вправі зробити органи опіки. Сам дитина має право подати таку заяву до суду, коли йому виповниться вісімнадцять років. Держмито в даному випадку платити не потрібно.

Тим не менш, багато жінок цікавляться питанням про те, що буде, якщо не подавати таку заяву. Встановлення батьківства після смерті передбачуваного батька дитини буде вельми складним. Без збору документів і доказів, що підтверджують, що померлий був біологічним батьком малюка, мати останнього не зможе отримати пенсію на дитину з нагоди втрати папи.

Додаткові вимоги

Не секрет, що у кожної дитини за фактом є два батька. Але, на превеликий жаль, трапляється так, що малюк залишається тільки з мамою, бо батько не визнає його своїм рідним.

Тим не менш, багато жінок в подібних випадках не впадають у відчай і подають заяву до суду на встановлення батьківства, а також просять стягнути з останнього кошти на утримання спільної дитини. Це цілком правомірно.

Адже якщо тато не хоче жити з дитиною під одним дахом і займатися його вихованням, він все-таки зобов’язаний утримувати малюка до його повноліття.

В таких випадках суд спочатку встановлює батьківство, а потім вже стягує з відповідача аліменти.

Практика

Жінка проживала з чоловіком протягом декількох років. Шлюб вони не реєстрували. Після того як вона дізналася про свою вагітність, чоловік пішов від неї, не бажаючи брати на себе відповідальність за сім’ю.

Коли малюк вже народився, його батько так і не з’явився. Крім того, визнати дитину він так і не захотів. Мама малюка звернулася в суд і написала заяву. Встановлення батьківства в такому випадку займає до двох місяців.

З матеріалів справи:

На засіданні жінка свої вимоги повністю підтримала і попросила судовий орган визнати її колишнього цивільного чоловіка батьком її дитини. Крім того, вона заявила клопотання про проведення експертизи ДНК. Суд її вимогу задовольнив.

Відповідач з позовом не погодився. Батьком себе не визнав. Від проведення експертизи відмовлявся. Крім того, чоловік заявив, що в той момент, коли остання повідомила йому про вагітність, вони вже не проживали разом.

Тим не менш, його батьківство було підтверджено проведеної ДНК експертизою, а також показаннями свідків, які вказали, що молоді люди жили разом більше двох років, але не були розписані.

Судом було встановлено, що батьком дитини є відповідач. Крім того, з нього були стягнуті кошти на утримання дитини.

Для чого це потрібно

У тому разі, якщо батько дитини відмовляється визнати своє батьківство, то краще всього звернутися за допомогою в судовий орган. Це необхідно для того, щоб малюк у разі смерті годувальника зміг отримувати пенсію до свого повноліття і стати спадкоємцем його майна.

Якщо цього не зробити, то жінка стане матір’ю-одиначкою, а її дитина так і не дізнається імені папи. Зразок позовної заяви про встановлення батьківства можна взяти навіть у судовому органі або знайти на його офіційному сайті.

Також можна звернутися за допомогою до професійного юриста, який спеціалізується на таких справах.

Як оскаржити

На превеликий жаль, але іноді трапляється так, що не тільки жінки, але і чоловіки змушені йти до суду і захищати свої права. Це відбувається тоді, коли люди проживали разом, але не були розписані, а після того як жінка народила дитину, вона не захотіла вписувати батька у свідоцтво.

Або працівники Загсу внесли в документ про народження не справжнього коханого матері немовляти, а її колишнього чоловіка. Ситуації бувають різні. Але якщо чоловік хоче оспорити своє батьківство, то йому потрібно звернутися з позовом в судовий орган. Необхідно також надати докази того, що останній дійсно не є батьком малюка.

Крім того, потрібно буде проводити генетичну експертизу. Адже тільки ДНК зможе допомогти людині, сомневающемуся у своєму батьківстві.

У подібній ситуації заяву потрібно подавати в судовий орган, розташований за місцем проживання відповідача. Термін розгляду займає до двох місяців.

Але чому ж все-таки відбувається так, що батьком дитини визнають чоловіка, який таким не є? Відповідь на це питання дуже простий.

Якщо мати малюка перебувала в момент зачаття у законному шлюбі, але мала близькі стосунки з іншою людиною, то батьком дитини буде визнано її чоловік.

Також, якщо жінка розлучена і народила в той час, коли з моменту розірвання союзу не пройшло і трьохсот днів, батьком дитини буде вважатися її колишній чоловік.

Ссылка на основную публикацию