Благодійна організація реєстрація та створення за законодавством україни

Благодійна організація реєстрація та створення за законодавством України     У сучасному світі благодійні організації мають особливе значення: завдяки цим структурам чимало людей отримують таку необхідну їм допомогу. Водночас держава надає благодійникам податкові преференції. Які саме – у консультації фахівців Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

     Держава встановлює особливий порядок державної реєстрації благодійних організацій (фондів), що істотно відрізняється від порядку, передбаченого для інших юридичних осіб.  

     Основними нормативними актами, що окреслюють специфіку діяльності благодійних організацій та їх реєстрації є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон №5073-VI), Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 755-IV).

     Благодійна організація– це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах п.3 ч.1 ст.1 Закону №5073-VI.

Зрозуміло, що метоюблагодійних організаційне може бути одержання й розподіл прибуткусеред засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч.

1 ст. 11 Закону № 5073).

     Засновниками благодійних організацій можуть бути громадяни України, іноземці (в тому числі особи без громадянства), які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи (незалежно від форм власності та резидентства).

На відміну від громадських організацій, де потрібна наявність щонайменше двох засновників, благодійну організацію може заснувати одна особа (в тому числі юридична).

При цьому не можуть бути засновниками органи державної та місцевої влади, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що фінансуються з бюджету.

     Утворення благодійної організації починається з того, що засновники або уповноважені особи ухвалюють рішення на установчих зборах про створення такої організації, затверджують необхідні установчі документи та склад органів управління, а також ухвалюють інші рішення, пов’язані із реєстрацією організації. Так, установчим документом благодійної організації є статут, який згідно зі ст. 14 Закону №5073-VI обов’язково має містити:

 • найменування благодійної організації, яке має складатись з загальної та власної назви;
 • інформацію про мету та сферу благодійної діяльності;
 • органи управління благодійної організації, а саме їх склад, компетенцію, порядок діяльності та ухвалення ними рішень;
 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації (крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду), їх заміщення та припинення їхніх повноважень;
 • порядок внесення змін в установчі документи організації;
 • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 • підстави та порядок припинення благодійній організації, у тому числі порядок розподілу активів.

     Для державної реєстрації уповноважений представник благодійної організації має подати заяву, підписану всіма засновниками, до державного реєстратора.

     Крім заяви, держреєстратору подається:

 • протокол установчих зборів, у якому фіксується рішення засновників про створення благодійної організації;
 • відомості про засновників організації;
 • відомості про органи управління благодійною організацією;
 • відомості про наявність відділень;
 • підтвердження юридичної адреси організації;
 • якщо документи будуть подані представником, державному реєстратору також надається довіреність на цю особу.
 •      Майте на увазі, що платити за реєстрацію благодійної організації не потрібно.
 •      Консультації підготовлені фахівцями Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
 • *   *   *
 •      Нагадаємо, що безоплатну правову допомогу на Хмельниччині можна отримати у місцевих центрах з надання БВПД та бюро правової допомоги за адресами: 
 • Кам’янець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Створити та зареєструвати благодійну організацію (фонд): покроковий алгоритм

Благодійна організація реєстрація та створення за законодавством України

Загальні положення про благодійні організації

Питання створення і функціонування суб’єктів благодійної діяльності врегульовано положеннями Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

Благодійною організацією є юридична особа, в установчих документах якої визначено благодійну діяльність як основну мету її діяльності.

Форми благодійних організацій

Благодійні організації можуть створюватися у формах:

 • благодійного товариства;
 • благодійної установи;
 • благодійного фонду.

Головними ознаками благодійного товариства є:

 • створюється двома і більше засновниками;
 • діє на підставі статуту.

Благодійна установа:

 • засновник передає установі активи, за рахунок яких або за рахунок доходів від такої діяльності досягаються цілі благодійної установи;
 • засновник не може брати участь в управлінні юридичною установою;
 • діє на підставі установчого акта.

Благодійний фонд:

 • управління фондом здійснюється учасниками;
 • учасники не зобов’язані передавати фонду активи для здійснення статутної діяльності;
 • може бути створений одним або більше засновниками.

Сфери благодійної діяльності

Відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” благодійна діяльність може здійснюватися виключно у сферах, визначених зазначеним Законом.

Такими сферами є:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Порядок створення благодійної організації

Будь-яка благодійна організація має набути статус юридичної особи, у зв’язку з чим мають бути вжиті заходи, пов’язані із її державною реєстрацією.

Рішення про створення благодійної організації

Перш за все має бути прийняте рішення засновниками (засновником) про створення благодійної організації. Вказане рішення затверджується Установчими зборами засновників або самим засновником, про що складається відповідний протокол.

Установчі документи благодійної організації

Установчими документами благодійних організацій є:

 • статут – у благодійних товариств та благодійних фондів;
 • установчий акт – у благодійних установ.

Установчими зборами засновників (засновником) вирішуються основні питання діяльності благодійної організації (організаційно-правова форма, мета і цілі діяльності, склад та компетенція органів управління, джерела доходів, контроль та звітність, підстави та порядок припинення благодійної організації тощо), які зазначаються в статуті благодійної організації (установчому акті).

Враховуючи, що благодійні організації мають статус неприбуткових організацій, відповідно до п. 133.4.1 Податкового кодексу України їх установчі документи повинні:

 • містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Статут (установчий акт) затверджується Установчими зборами (засновником), про що складається відповідний протокол.

Державна реєстрація благодійної організації

Наступним кроком є проведення державної реєстрації благодійної організації, як юридичної особи, в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ГИПЕР:

Для проведення реєстрації засновники або уповноважена ними особа подають державному реєстратору (за місцем знаходження юридичної особи) перелік документів:

 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1). У заяві серед іншого вказуються відомості про органи управління благодійної організації, керівника, кінцевих бенефіціарних власників, відокремлені підрозділи благодійної організації. За бажанням заявника може бути одночасно із реєстраційною карткою подано заяву встановленої форми про включення благодійної організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи – протокол Установчих зборів (рішення засновника) про створення благодійної організації;
 • примірник установчих документів благодійної організації – статут або установчий акт.

Засновники або уповноважена ними особа за результатами проведення державної реєстрації юридичної особи можуть отримати виписку з Єдиного державного реєстру якщо в процесі здійснення державної реєстрації було висловлене таке бажання.

Інші дії необхідні для організації функціонування благодійної організації

Для забезпечення повноцінного функціонування благодійної організації крім державної реєстрації мають бути здійснені додаткові заходи.

 1. Відкриття благодійною організацією банківського рахунку в установі банку. Порядок відкриття банківських рахунків регламентовано Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.
 2. Призначення до органів управління (обрання Загальними зборами Правління, Голови Правління, Наглядової ради) з метою організації повноцінної діяльності благодійної організацій.
 3. Внесення благодійної організації в Реєстр неприбуткових організацій та установ з метою звільнення доходів такої організації від сплати податку на прибуток.
Читайте также:  Заява про перегляд заочного рішення

Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій в 2021 році

 • Закон визначає благодійну організацію як юридичну особу приватного права, установчі документи якої називають благодійну діяльність в якості основної мети її діяльності.
 • Благодійна організація , відповідно до статті 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.
 • Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками та діє на підставі статуту.

До благодійних установ відноситься благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від них.Установчий акт благодійної установи може міститися і в заповіті.При цьому, засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні останнім.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками.Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

 1. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.
 2. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов'язані зі створенням і реєстрацією благодійних організацій.
 3. Благодійні суспільства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили в їх склад в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акту.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 1. Найменування благодійної організації;
 2. мету і сфери благодійної діяльності;
 3. органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 5. порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 6. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 7. підстави та порядок припинення благодійної організації, в тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен містити також умови і порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права і обов'язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.

Для реєстрації благодійної організації потрібно звернутися до державного реєстратора.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» засновник або уповноважена особа повинні подати державному реєстратору (особисто, поштою, за допомогою електронного зв'язку):

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • статут або установчий акт;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб;
 • заяву про включення до Реєстру неприбуткових організацій.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Особа, яка подала документи реєстратору, пред'являє паспорт, а також документ, що підтверджує її повноваження (у разі подачі документів не самим засновником).

Збір за реєстрацію не справляється.Реєстрація проводиться в строк до 24 годин.

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Державна реєстрація приватного підприємства (ТОВ, ВАТ, ПП)

Державна реєстрація громадської організації

Державна реєстрація благодійної організації

Юридична консультація по створенню бізнесу

Юридичне обслуговування господарської діяльності підприємств

Реєстрація інтернет-магазину

Реєстрація друкованого видання (газети, журналу, ЗМІ)

Реєстрація фінансових установ

Реєстрація публічного акціонерного товариства

Реєстрація приватного акціонерного товариства

Реєстрація фірм в Чеській республіці

Реєстрація зарубіжних компаній (компаній за кордоном)

Реєстрація офшорних компаній

Реєстрація гаражного кооперативу

Реєстрація політичних партій

Реєстрація фірм в Німеччині

Катерина Гутгарц, юрист

Джерело: Prostopavo.com.ua

Оновлено: 22.12.2021

Благодійна організація реєстрація та створення за законодавством України

более 30 онлайн-сервисов!

 • Ставка — от 0.01%
 • Срок — до 180 дней
 • Сумма — до 20 000 грн.
 • Документы — паспорт и код

Готуємось до реєстрації Благодійного фонду

Створення благодійного фонду в Україні. Які відомості необхідні для реєстрації благодійної організації? Благодійне товариство, благодійний фонд або благодійна установа – у чому полягає різниця? Які цілі та сфери благодійної діяльності можуть бути зазначені в статуті фонду? Всі наведені питання розкриті нами у даній статті.

Благодійна організація реєстрація та створення за законодавством УкраїниГотуємось до створення фонду. Крок I – збір необхідних для реєстрації відомостей.

Створення благодійного фонду розпочинається з визначення кола засновників, основної мети та сфер благодійної діяльності фонду. Наступний крок – визначення найменування благодійного фонду та збір всіх необхідних відомостей для подальшої підготовки документів і подачі їх на реєстрацію фонду.

На цій сторінці веб-сайту Legal Support викладено повний перелік відомостей, які слід зібрати засновникам благодійного фонду для підготовки установчих документів. Створення благодійного фонду передбачає підготовку та подачу на реєстрацію Статуту і Протоколу установчих зборів з усіма додатками.

Перелік документів для реєстрації благодійного фонду з порадами юристів щодо їх заповнення (у тому числі реєстраційної заяви) –  тема однієї з наступних статей нашого блогу. Ви можете отримати професійно складені документи для реєстрації фонду звернувшись безпосередньо до юристів Legal Support. Контакти наведено нижче.

При створенні благодійного фонду, розробці документів, їх підписанні і подачі на реєстрацію необхідно суворо дотримуватись положень чинного законодавства України. Це, зокрема, приписи Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Юристи нашого об’єднання також спеціалізуються на створенні і реєстрації громадських спілок і організацій.

Список відомостей, необхідних для реєстрації громадського об’єднання, наявний за посиланням – створення громадських організацій, реєстрація і правовий супровід.

Список установчих та інших документів, які знадобляться для реєстрації громадського об’єднання, викладений у публікації – документи для реєстрації громадської організації.

Благодійне товариство, благодійний фонд або благодійна установа – у чому різниця?

При проведені юридичних консультацій щодо створення благодійних організацій, наші юристи часто отримують запитання – що таке благодійний фонд і в чому його різниця порівняно з благодійною установою або товариством?

Відповідь наявна в законі, який регулює питання створення і діяльності благодійних організацій. Так, чинне законодавство передбачає можливість створення благодійної організації в одній з трьох форм – благодійне товариство, благодійна установа або благодійний фонд.

Коротко про кожен з видів благодійної організації:

 • Благодійне товариство – це благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
 • Благодійна установа – це благодійна організація, створена на підставі установчого акту, що визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності. Законом передбачено, що установчий акт благодійної установи може міститись навіть у заповіті. При цьому, засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою.
 • Благодійний фонд – це також самостійний вид благодійної організації. Благодійний фонд діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи благодійного фонду можуть формуватися як учасниками, так і іншими благодійниками.

Положеннями Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” окремо передбачено, що благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, окрім засновників, інших учасників, які вступили до їх складу після створення.

На наше переконання благодійний фонд є найбільш зручною організаційно-правовою формою для створення декількома засновниками, які мають намір приймати безпосередню участь в управлінні фондом. Саме тому питання збору відомостей для створення благодійної організації розглянуто нами на прикладі реєстрації благодійного фонду.

Які відомості необхідні для реєстрації благодійної організації (фонду)?

Як було згадано вище, створенню благодійного фонду передує збір відомостей про майбутній фонд (назва, основна ціль і сфери діяльності, адреса, склад засновників тощо) та його засновників (ПІБ, ІПН (РНОКПП), паспортні дані і місце реєстрації). Неважливо як Ви будете створювати благодійний фонд – самостійно або з допомогою юристів. Попередній збір відомостей для реєстрації фонду знадобиться у будь-якому разі.

Читайте также:  Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

Розробка статуту фонду, написання протоколу установчих зборів засновників, а також внесення всіх необхідних відомостей до реєстраційної заяви – тонка і кропітка справа. Коректне, правильне і повне внесення всіх відомостей – запорука успішної реєстрації. Важлива кожна дрібниця, навіть така, як поштовий індекс або “унікальність назви фонду”.

Відомості необхідні для реєстрації благодійного фонду

Нижче у формі таблиці наведено відомості для підготовки документів і створення благодійного фонду. Ліворуч – відомості, які безпосередньо стосуються майбутньої юридичної особи. Праворуч – інформація про засновників благодійного фонду. Отже, для того щоб створити і зареєструвати благодійний фонд необхідно попередньо зібрати такі відомості:

Відомості про майбутній благодійний фонд: Відомості про засновників/учасників/керівника благодійного фонду (на прикладі засновників фізичних осіб):
 
Найменування (назва) благодійного фонду викладена на українській мові. За бажанням (не обов’язково) додатково зазначається скорочене найменування благодійного фонду.
 
Прізвище, ім’я та по батькові засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.
Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками.
Однак, рекомендуємо утворювати благодійний фонд у складі щонайменше 2-х засновників. Окремо необхідно вказати хто з засновників буде керівником та/або членом виконавчого органу благодійного фонду.
Повна юридична адреса благодійного фонду. Зазначається повністю: область, район області (якщо не обласний центр), місто (або інший населений пункт), район міста, вулиця (провулок, інше) і правильний поштовий індекс. Поштовий індекс зазначається обов’язково (для внесення відповідних відомостей до реєстраційної заяви). Дата народження засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.
Цілі та сфери благодійної діяльності. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.
Контактний номер для здійснення зв’язку з благодійним фондом (буде відображено у ЄДР). Серія та номер паспорта засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.
Місце реєстрації засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду за паспортом. Місце реєстрації обов’язково зазначається з вказівкою таких відомостей: область, район області, місто, район міста, вулиця (провулок, інше) і правильний поштовий індекс.

Які цілі та сфери благодійної діяльності передбачені законодавством?

Це питання не може бути предметом для будь-яких спекуляцій. Адже чіткий перелік сфер благодійної діяльності викладений у Законі, а саме у статті 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Так, до сфер благодійної діяльності належать:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів, підвищення конкурентоспроможності;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Цілі благодійної діяльності – що вказати у статуті?

Частина 1 статті 3 Закону встановлює, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Що це значить “людською мовою” і як практично викласти ціль благодійної діяльності фонду в статуті? Найкращою відповіддю буде реальний приклад – одна з перших реєстрацій наших юристів.

Сферами благодійної діяльності фонду було обрано: опіку і піклування, законне представництво та правову допомогу; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; інші сфери пов’язані з наведеними.

Відповідно, основна ціль була сформована наступним чином – “Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності у вигляді сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді України, підтримки талановитих дітей та молоді, впровадженні та всебічної підтримки програм національного та міжнародного значення у сфері захисту дитинства”.

Розглянуті нами сьогодні питання вичерпані. Якщо наш матеріал був корисний Вам, то будь ласка не забудьте поділитися посиланням із Вашими знайомими у соціальних мережах. Вдалих Вам справ на теренах благодійності!

Юридична допомога і контакти юристів:

Отримати юридичну консультацію і допомогу з питань створення благодійного фонду можете скориставшись наступними контактами юристів: +38 050 643 79 03, +38 063 230 75 86 або +38 096 773 56 52.

Благодійна організація

 • Ви хочете виконувати найважливішу місію, залучаючи ресурси на вирішення найбільш важливих проблем суспільства?
 • Допомагати людям — це ваше життєве покликання, і ви хочете створити місце, куди кожен може звернутися по допомогу?
 • У вашому випадку хорошим варіантом є реєстрація благодійної організації!
 • Реєстрація благодійної організації має ряд переваг :
 • Відсутність статутного капіталу
 • Немає ніяких складнощів з веденням бухгалтерського обліку
 • Статус неприбуткової організації
 • Не потрібне свідоцтво ПДВ/Єдиного податку
 • Консультація
 • Підготовка пакету документів
 • Реєстрація Благодійної організації
 • Отримання опису документів
 • Отримання виписки з ЄДР
 • Оформлення нотаріальної довіреності
 • Нотаріальне засвідчення підпису на статуті
 • 500 грн
 • (+150 грн за кожний наступний підпис)
 • Внесення до реєстру неприбуткових організацій
 • договірна (залежить від мови)

Відповідно до положень ЗУ «Про благодійну діяльність і благодійні організації». Благодійна організація — юрилична особа приватного права, засновницькі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності.

 1. Благодійна діяльність — добровільна особиста і/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, яка не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати якої-небудь винагороди або компенсації благодійникові від імені або за дорученням бенефіціара.
 2. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні і юридичні особи, окрім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
 3. Існують такі організаційно-правові форми благодійних організацій:
 • Благодійне товариство
 • Благодійний фонд
 • Благодійна установа

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками і діє на підставі статуту.

Благодійною установою визнається благодійна організація, засновницький акт якої визначає активи, один або декілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів і / або доходів від таких активів. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участь в управлінні благодійною організацією. Благодійна установа діє на підставі засновницького акту.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або декількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками і/або іншими благодійниками.

Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори по місцезнаходженню благодійних організацій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців».

Примітка

Ті благодійні організації, що були зареєстровані до набуття чинності ЗУ «Про благодійну діяльність і благодійні організації» перереєстрації не потребують!

 1. Підготовка від 1 р.д.
  • консультації
  • формування пакета документів
  • підписання документів у нотаріуса
 2. Подання документів до держорганів від 1 р.д. подання документів державному реєстратору
 3. Отримання статутних документів від 3 р.д.
  • отримання виписки з ЄДР
  • отримання статуту
  • отримання відомостей з ЄДРПОУ
  • виготовлення печатки
 4. Додаткові послуги від 30 р.д. внесення в реєстр неприбуткових організацій

1. Протокол про створення благодійної організації 2. Статут створюваної благодійної організації 3. Паспорт і реєстраційний номер засновників (фізичних осіб), членів Правління, Наглядової ради 4. Засновницькі документи (статут, відомості з ЄДРПОУ) Якщо засновник юридична особа 5. Рішення власників юридичної особи про створення благодійної організації Якщо засновник юридична особа 6. Витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР) Якщо засновник юридична особа — резидент 7. Документ, що надає інформацію про структуру власності юридичної особи Оригінал і копія, засвідчена нотаріально Якщо засновник юридична особа — нерезидент 8. Довіреність (належним чином оформлена і перекладена українською мовою за необхідності) Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа 9. Паспорт і реєстраційний номер представника Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа

Читайте также:  Интеллектуальная собственность - услуги юриста

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з реєстрації благодійної організації

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про благодійну діяльність і благодійні організації»
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців»

Створення благодійного фонду в Україні!!! Cкажіть, будь ласка, як відкрити благодійний фонд в Україні, які потрібні документи, строки?

Реєстрація благодійного фонду в Україні:

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або декількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками і/або іншими благодійниками.

 • Для реєстрації благодійного фонду в Україні потрібні наступні документи:
 • — Протокол про створення
 • — Статут створюваного благодійного фонду
 • — Паспорт і реєстраційний номер засновників (фізичних осіб), членів Правління, Наглядової ради
 • — Засновницькі документи (статут, відомості з ЄДРПОУ), рішення власників юридичної особи про створення благодійної організації (якщо засновник юридична особа)
 • — Витяг з Єдиного державного реєстру — якщо засновник юридична особа — резидент
 • — Документ, що надає інформацію про структуру власності юридичної особи (якщо засновник юридична особа — не резидент)

Реєстрація благодійної організацій (фонду): порядок, терміни, документи

Наша компанія володіє значним досвідом у реєстрації благодійних організацій, ми вирішили, що матеріал про порядок їх реєстрації, буде корисним для бажаючих почати благодійну діяльність.Благодійні організації можуть бути використані не тільки для здійснення діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, але і як інструмент для мінімізації оподаткування, легалізації доходів або як прикриття іншої діяльності.Тому держава встановлює особливий порядок державної реєстрації благодійних організацій (фондів), що істотно відрізняється від порядку, передбаченого для інших юридичних осіб. Якщо реєстрація більшості інших осіб (зокрема, СПД) здійснюється відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», то реєстрація благодійних організацій — в порядку, передбаченому Законом «Про благодійництво та благодійні організації» та постановою КМУ від 30.03. 1998 року № 382. У зв'язку з цим різко збільшуються ризики відмови в реєстрації, пов'язані, як правило, з неточностями в заповненні документів.Засновниками благодійних організацій можуть бути громадяни України, іноземці (в тому числі особи без громадянства), які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи (не залежно від форм власності та резидентства). На відміну від громадських організацій, де потрібна наявність щонайменше трьох засновників, благодійну організацію може заснувати одна особа (в тому числі юридична). При цьому не можуть бути засновниками органи державної та місцевої влади, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що фінансуються з бюджету.Для створення благодійної організації засновнику (засновникам) необхідно прийняти рішення про її затвердження, розробити статут або положення, сформувати органи управління (виконавчі, розпорядчі та контролюючі органи), а також пройти державну реєстрацію в органах Мін'юсту.Слід зазначити, що більшість відмов у реєстрації благодійних організацій містять претензії саме до некоректно виписаних статутів (положень). Розробка даних документів в коректній формі вимагає не тільки дотримання формальних вимог Закону, але й знання внутрішніх критеріїв для оцінки документів, які характерні для держслужбовців Укрдержреєстру.Орган, який здійснює державну реєстрацію благодійної організації, залежить від її статусу. Реєстрацію всеукраїнських (їх діяльність повинна поширюватися на всю територію України і вони повинні мати відділення (філії, представництва) в більшості областей України) та міжнародних (їх діяльність повинна поширюватися на територію України і хоча б однієї іншої держави) благодійних організацій здійснює Українська державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр). Реєстрацію місцевих благодійних організацій (їх діяльність поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці) здійснюють структурні підрозділи головних управлінь та управлінь юстиції Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Для реєстрації благодійної організації (фонду) в Україні необхідно оформити у формі протоколу відповідне рішення і протягом місяця з дати його прийняття подати на реєстрацію такі документи:1) заяву засновників (засновника) про реєстрацію. Підписи засновників (їх представників) на цій заяві необхідно нотаріально завірити;

2) протокол установчих зборів, в якому повинно бути зазначено рішення про заснування благодійної організації, рішення про затвердження її статуту або положення, рішення про обрання її виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів (правління і наглядової ради);3) два примірники статуту (положення) благодійної організації. У статуті мають бути обов'язково вказані: назва, юридична адреса, регіональний статус та організаційно-правова форма благодійної організації; предмет, цілі, завдання та основні плановані форми благодійної діяльності; порядок утворення і діяльності органів управління; джерела фінансування та порядок використання коштів та майна благодійної організації; порядок внесення змін до положення або статуту організації; порядок реорганізації або ліквідації організації або фонду, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності; умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї; права і обов'язки членів благодійної організації.

4) відомості про засновників благодійної організації:

 • Для фізичних осіб: ПІБ, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;
 • Для юридичних осіб: назва, юридична адреса, засвідчена копія статуту (положення), засвідчена копія документа про реєстрацію; рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яке підтверджує згоду на заснування благодійної організації. Крім того, юридичні особи повинні надати документи, що вказують на структуру власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної частки цих юридичних осіб (10% і більше). Такими документами, як випливає з листа Мін'юсту від 23.09.2010 року № 32-32-424, можуть бути статут або засновницький договір (положення) юридичної особи, у яких міститися відомості про склад учасників (засновників) та розміри належних їм часток. При цьому Мін'юст вимагає, щоб у випадку, коли серед засновників юридичної особи, яка є засновником благодійної організації, є інші юридичні особи, надавалися статути і цих юридичних осіб та їх засновників, що є юридичними особами, аж до встановлення конкретної фізичної особи — засновника юридичної особи та його частки в установчому капіталі цієї юридичної особи.
 • Для іноземних юридичних осіб: документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження, завірений згідно законодавства держави, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому порядку;

5) відомості про органи управління благодійною організацією і членів виконавчого органу (ПІБ, дата народження, місце реєстрації та місце роботи із зазначенням посади; підтвердження юридичної адреси організації у відповідній формі (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).

У разі, якщо для юридичної адреси надається квартира одного із засновників, необхідно подати довідку про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;6) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, якщо такі є, відомості підтверджуються протоколами загальних зборів членів відділень (філій) або їх представників;7) підтвердження сплати коштів за держреєстрацію благодійної організації.Міжнародна благодійна організація також повинна подати завірені документи, які підтверджують, що її діяльність поширюється на територію хоча б однієї іноземної держави. Це можуть бути: заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо.Заява про реєстрацію благодійної організації розглядається реєструючим органом протягом двох місяців (на практиці фактичний термін розгляду документів може бути більшим).

За результатами розгляду приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Підставами для відмови можуть бути:

 • Порушення порядку заснування благодійної організації (в тому числі, неточності в документах);
 • Наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під такою ж назвою;
 • Наявність серед засновників / власників істотної частки юридичної особи-засновника або особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу-засновника та / або одержує значну частину прибутку від її діяльності, особи, що внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності .

Про результати розгляду заявник повідомляється у 10-денний термін з дня прийняття рішення.

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру благодійних організацій, а її засновникам видається свідоцтво про реєстрацію, після чого благодійна організація повинна пройти постановку на облік в фондах і податковій інспекції, як і звичайна юридична особа, але з отриманням статусу неприбуткової організації в податковій інспекції.

З моменту державної реєстрації благодійна організація набуває права юридичної особи і може користуватися правами і повинна виконувати обов'язки благодійної організації.

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Ссылка на основную публикацию