Добровільність шлюбу

Слайд 1Добровільність шлюбуОписание слайда:

УМОВИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ ФМТП 3-8 Кобилянський Михайло

Слайд 2Добровільність шлюбуОписание слайда:

Вступ У добре влаштованій державі першими законами повинні бути ті, які регулюють шлюб. Платон Шлюб являє собою відносини між чоловіком і жінкою, де незалежність обох сторін однакова, залежність – обопільна, а обов’язки – взаємні Л. Анспахера

Слайд 3Добровільність шлюбуОписание слайда:

Вступ Статтею 21 Сімейного кодексу України визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

  Не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя: Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу  Релігійний обряд шлюбу, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.

  Притягальна сила державної реєстрації шлюбу – правова, психологічна, морально-етична – зберігає свою цінність. Умовами вступу в шлюб є взаємна вільна згода жінки та чоловіка на укладення шлюбу, досягнення на день реєстрації шлюбу шлюбного віку та відсутність перешкод до укладення шлюбу.

Слайд 4Добровільність шлюбуОписание слайда:

Умови Позитивні умови

Слайд 5Добровільність шлюбуОписание слайда:

Умови Досягнення шлюбного віку (ст. 22 СК) Відповідно до ст. 23 СК право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За СК ч1. ст 23, особи яки досягли 18 років. СК передбачає можливість надання права на шлюб особі, яка ще не досягла шлюбного віку. Відповідно до ч. 2 ст. 23 за заявою особи, яка досягла 16 років.

  Їй лише надається право на шлюб, якщо буде встановлено, що таким чином захищаються її інтереси (фактичне утворення сім’ї, вагітність, народження дитини, тяжке захворювання тощо). Суд розглядає заяву за правилами окремого провадження, повідомивши про це батьків і піклувальників неповнолітньої особи.

  СК не встановлює ні різниці у віці між особами, що бажають зареєструвати шлюб, ні віку, по досягненні якого особа вже не може одружитися. 

Слайд 6Добровільність шлюбуОписание слайда:

Умови Добровільність шлюбу (ст. 24 СК). Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, примушення їх до укладення шлюбу не допускається. Діяти вільно може лише дієздатна особа.

Виходячи з цього, недієздатна особа, а також особа, що формально була дієздатною, але на момент реєстрації шлюбу страждала на тяжкий психічний розлад, перебувала у стані алкогольного, токсичного, наркотичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними, не має права на укладення шлюбу.

Слайд 7Добровільність шлюбуОписание слайда:

Перешкоди Перешкоди для вступу в шлюб визначено в ст. 25, 26 та ч.2 ст. 24 Сімейного кодексу України. Перебування хоча б однієї з сторін в іншому зареєстрованому шлюбі.

Дана заборона відповідає принципу моногамії і належить до абсолютної заборони, тобто ні за яких умов цей шлюб не може бути дійсним.

Сучасне сімейне законодавство не містить заборони на вступ до наступного шлюбу за чисельністю його попередніх укладень. 

Слайд 8Добровільність шлюбуОписание слайда:

Перешкоди Знаходження жінки та чоловіка між собою у родинних зв’язках прямої та в деяких випадках побічної (бокової) лінії споріднення та відносинах, що прирівнюються до родинних. Відповідно до ст.

26 СК не допускається укладення шлюбу: між родичами прямої лінії споріднення; між рідними (повнорідними і неповнорідними) братами і сестрами; між двоюрідними братами і сестрами; між рідними тіткою, дядьком і племінником, племінницею; між усиновлювачем і усиновленим; між дітьми, що були усиновлені усиновлювачем. 

Слайд 9Добровільність шлюбуОписание слайда:

Перешкоди

Слайд 10Добровільність шлюбуОписание слайда:

Перешкоди Закон забороняє укладення шлюбів між усиновлювачем і усиновленим та між дітьми, що були усиновлені усиновлювачем. Між тим, з цього правила існує виняток.

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, що були усиновлені ним (ч. 4 ст. 26 СК).

 
У випадку скасування усиновлення допускається укладення шлюбу між усиновлювачем і усиновленою ним дитиною (п. 5 ст. 26 СК). 

Слайд 11Описание слайда:

Перешкоди Визнання особи недієздатною (п. 3 ст. 39 СК).  Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦК).

Слайд 12Описание слайда:

Перешкоди Якщо ж людина визнана недієздатною після укладення шлюбу, то дана обставина може розглядатися в якості підстави для розлучення з ініціативи другого з подружжя (ст. 19 СК), але не для визнання шлюбу недійсним.

  Психічні захворювання в тій чи іншій формі, а також інші хвороби, не стали підставою для визнання особи судом недієздатним, не є перешкодою до укладання шлюбу.

 А якщо шлюб був зареєстрований, не дивлячись на те що в момент його укладення психічний розлад особи було очевидно, хоча рішенням суду недієздатність особи і не встановлена, то шлюб в подальшому може бути визнаний судом недійсним через порушення умови, передбаченого ст.

12 СК, тобто відсутності добровільного усвідомленої згоди на одруження.  У той же час обмеження дієздатності громадянина внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами (ст. 30 ЦК) не є перешкодою до укладення шлюбу.

Слайд 13Описание слайда:

Висновок Однією з основних підстав утворення сім’ї та виникнення сімейних правовідносин є шлюб. Поняття шлюбу раніше не було закріплене в законі і тлумачилося по-різному.

 
У Сімейному кодексі України шлюбом визнається сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

  Характерними ознаками шлюбу як юридичної категорії є: захист з боку держави; обов’язковість встановленої державою форми; добровільність; моногамність; рівноправність; довічність.  Порушення вимог закону щодо перешкод до укладення шлюбу призводить до недійсності такого шлюбу. 

Читайте также:  Підтримка - зразок позовної заяви про розірвання шлюбу коли є неповнолітні діти

Слайд 14

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ШЛЮБУ (СТАТТЯ 24 СК)

1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

2. Реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, має наслідки, встановлені статтями 38 — 40 цього Кодексу.

Комментарий:

Сімейне законодавство, як раніше діюче, так і діюче не обтяжувало і не обтяжує одруження зайвими умовами, які б утруднювали укладення шлюбу.

Закон вимагав і вимагає додержання лише найважливіших умов, без яких неможливо укласти шлюб. Такою умовою насамперед є взаємна згода осіб, що одружуються, яка свідчить про їх бажання укласти шлюб і взяти на себе встановлені законом обов'язки подружжя.

Взаємна згода осіб, які одружуються, є неодмінною умовою дійсності шлюбу.

Відповідно до статті 16 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, держави-учасниці вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх питаннях, що стосуються шлюбу і сімейних відносин і, зокрема, забезпечують на основі рівності чоловіків і жінок:

а) однакові права щодо одруження;

б) однакові права на вільний вибір дружини і на одруження лише зі своєї вільної і повної згоди;

в) однакові права і обов'язки під час шлюбу і після його розірвання. Зважаючи на принципи рівноправності жінки і чоловіка, закон вимагає, щоб згода на одруження була взаємною. Інакше кажучи, необхідно, щоб кожен з тих, хто одружується, дав згоду на шлюб саме з тією особою, з якою він звернувся до органів реєстрації актів цивільного стану.

Частина третя статті 23 Міжнародного пакта про громадянські політичні права проголосила: «Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої згоди тих, хто одружуються».

Частина друга статті 16 Загальної декларації прав людини також проголосила: «Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються».

Вільний вступ у шлюб передбачає відсутність пороків волевиявлення, обумовлених насильством, погрозами та іншим впливом на психіку особи або обох осіб, які одружуються.

Насильство, погрози можуть виходити як від однієї із осіб, які вступають в шлюб, так і від інших осіб (батьків, родичів).

Виключається вільне волевиявлення і при помилці або обмані, допускаємим як одним, так і обома з подружжя.

Необхідно також, щоб зовнішньо виражена згода осіб, які вступають в шлюб, відповідала і їх дійсній вільній розумній волі.

Наприклад, приховування обставин або намір ввести в оману особу, яка одружується, з приводу фактів, що мають значення для дійсності шлюбу (умовчання про факт знаходження в шлюбі, про недієздатність і т. ін.).

Діяти вільно може лише той, хто усвідомлює суть та значення своїх дій, бажає шлюбу з конкретною особою та володіє можливістю керувати своїми діями. Не дозволяється реєстрація шлюбу між особами, із яких хоча би одна була визнана недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства.

Хоча в сімейних кодексах не сказано, але не можуть укладати шлюб і особи, які короткочасно знаходяться в такому стані, коли вони не можуть усвідомлювати значення своїх дій (сильне алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння, короткочасний розлад психіки і т. ін.).

Цей стан, звичайно, мається на увазі в день реєстрації шлюбу, а не тривалий, як діагноз.

У зв'язку з цим відмовити цим особам в укладені шлюбу неможливо і, звичайно, необхідно перенести на другий строк реєстрацію шлюбу. В деяких випадках, наприклад, при встановленні ознак серйозного розладу психіки, алкоголізму, наркоманії- слід доводити до відома компетентних органів для вжиття відповідних заходів що до їх лікування або визнання недієздатними.

Нарешті, дуже важливо, щоб зовні виражена згода на вступ до шлюбу відповідала дійсним намірам осіб створити сім'ю. Нажаль, і зараз зустрічаються випадки, коли при укладенні шлюбу громадяни переслідують інші цілі. Серед них більш усього зустрічаються меркантильні, наприклад шлюби, укладені для того, щоб заволодів

житлом, приватною власністю на будинок, грошима і т. ін. Іноді громадяни дають згоду на одруження під впливом матеріальної скрути, без надії на забезпечення старості і т. ін.

Такі шлюби не вважаються зареєстрованими під впливом тиску, примушення, але шлюб, укладений без наміру створити сім'ю, не може, звичайно, вважатися шлюбом у точній відповідності з цим поняттям, і в зв'язку з цим сімейне законодавство (як раніше діюче — стаття 45 КпШС УРСР, так і сьогодні діюче — стаття 39 СК України) кваліфікують такі «союзи» як фіктивні.

Слід мати на увазі, що взаємна згода на одруження має значення за умови, що вона висловлена у встановленій законом формі.

Такою формою є спільна письмова заява осіб, що бажають одружитися, подана до державного органу реєстрації актів цивільного стану, їх усне підтвердження бажання укласти шлюб під час його реєстрації і підписання сторонами актового запису.

Згода на одруження висловлюється особою, що одружується, особисто. Представництво при укладенні шлюбу не допускається.

Закон не робить виключення навіть тоді, коли неможлива особиста явка до РАЦСу з поважної причини (призов до лав Збройних Сил, відрядження за межі України, поміщення в лікувальний заклад і знаходження в місцях позбавлення волі і т. ін.).

Читайте также:  Surrogacy. legal aspects in ukraine

Проте це не свідчить про те, що шлюб не може бути зареєстрований поза РАЦСу, наприклад, в місцях позбавлення волі, оскільки засуджений не може з'явитися до РАЦСу.

Між тим сама по собі подача заяви на реєстрацію шлюбу до РАЦСу ніяких правових відносин між майбутнім подружжям не встановлює. Відмова від одруження осіб (особи), які подали заяву про реєстрацію шлюбу, не тягне за собою ніяких правових наслідків, хіба що може виникнути право на матеріальну відповідальність (затрати, понесені під час заручин).

Принцип добровільності шлюбу є чинним не лише на стадії його реєстрації, а і під час знаходження в шлюбі, що зумовлює можливість добровільного розірвання шлюбу, про що записано в статті 16 Конвенції про дискримінацію жінок в частині першій підпункті «с») «однакові права і обов'язки під час шлюбу і після його розірвання», тобто дружина шлюбом не закріпляється за чоловіком пожиттєво.

розирваня шлюбу

Хотя я считаю, что эти решения не совсем согласуются с Семейным кодексом, в котором указано:

Стаття 24. Добровільність шлюбу

  1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Потому что получается, что областной суд принудил оставаться в браке. Наверное, это противоречит правам и свободам, предоставленным нам не только СК, но и Конституцией. (нужно изучать).

Page 2

ЗаголовокОтветовПоследний ответ
Права вчителів
Кому что полагается в наследство?
ICQ:748441620 Sell Scans DL ( driver license ) SSN, info fullz ssn dob usa,CVV,Cash App Transfer,Paypal,Dumps Pin, WU Transfer 17 11 часов назад
Розірвання договору з ПАТ «Укртелеком» 11 вчера
реєстрація в гуртожитку якщо в мене малолітня дитина
Якого числа будуть дитячі гроші цього місяця 30360 вчера
Как снять с розыска? 29 позавчера
Щодо військової служби для інвалідів 1 позавчера
Чому я не отримала ще дитячі гроші? 1 позавчера
http://bigshop79.com Sell dumps Track 1&2 with full bank with email access and cookies Sell Fullz Info SSN DOB (Name + Adresss + City + State + Fone + Driver Linkce, Credit Score!!!!! CCS,CC
Может ли претендовать на квартиру 9 3 дня назад
Пенсия в связи с потерей кормильца. 1 3 дня назад
Аліменти 1 3 дня назад
Чи враховуються вихідні дні(субота неділя) у відпустку? 10 3 дня назад
Стороны договора переуступки прав требования долга по кредитам: Имэкс, Дасти, Фрегат и иже с ними 7081 3 дня назад
Бид янз бүрийн төслүүдэд 4 4 дня назад
Переведення з тимчасового на постійне
Как заставить соседа разобрать забор и все пристройки 1 5 дней назад
Перевод с зсу в дпсу
запис до трудової книжки 8 5 дней назад
Sell Cvv,Dumps Pin,CashApp Transfer,Clone Card,Fullz info ssn dob driver license ( ICQ:748441620 )
Чи можливо зареєструвати автомобіль на неповнолітню дитину? 57 6 дней назад
Повернення усиновленої дитини 9 6 дней назад
допоможіть розібратися у ситуації з кредитними спілками 3 6 дней назад
розподiл майна пiсля розлучення 173 6 дней назад
Свидетельство о рождении.
Обращение к пользователям сайта 9 6 дней назад
Переведення на заочне навчання після першого семестру на першому курсі 50 7 дней назад
Повернення коштів центру зайнятості 3 7 дней назад
МНЕ ПОЗВОНИЛИ ИЗ НОМЕРА 0800300027 О ВЫГРАШЕ.КТО ХОЗЯИН ЭТОГО НОМЕРА 8 7 дней назад
Прописка у не приватизованій квартирі 78 7 дней назад
Права наследования 2 7 дней назад
Spiritual Sangoma Spiritual Traditional Healer To Bring Back Lost Lover,Boost Business,Stop Divorce Call+27660670249
High Quality SSD Solution And Activation Powder To Clean Black note DOLLARS , EUROS , POUNDS AND MANY MORE Tel: +27768478618
Скасування судового наказу 2 7 дней назад
«Харьковэнергосбыт». Куда жаловаться? 1 7 дней назад
Стаття 185-186 50 7 дней назад
Самозахват технического этажа
Пенсія 1 8 дней назад
председатель осбб потеряла карточки регестрации 1 8 дней назад
Як вчителю захистити себе від несправидливих претензій батьків? 19 9 дней назад
Выплата денег на ребенка

Остальные вопросы можно найти через поиск:

Или же можно задать свой:

Задать вопрос

Page 3

Добрий вечір ! Скажіть будь ласка чи мають право батьки учнів прослуховувати урок через смарт-годинник?

Page 4

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно снять с розыска человека которого осудили на оккупированной территории (Крым, Севастополь) по преступлению совершенному при Украине? На данный момент, человек по данному преступлению отбывает наказание в местах лишения свободы в России. Но продолжает числиться в розыске на Украине.

Узнайте сколько времени прошло после подачи в розыск(органы сами знают когда снять с розыска)

Если органы «сами знают» и «сами снимают», то зачем что-то «узнавать». И как узнавать о розыске, если это как минимум не афишируется «органами». Это же не Януковича публично опускают.

Розыск в Украине не прекратится из-за отбывания «какого-то» наказания в РФ. Может это не из-за этого осудили — кто может быть уверен? Вот задержат в Украине, проверят — тогда и примут законное решение.

А чисто теоретически (по УПК У), можно пытаться «снимать розыск» только путём обращение к следственному судье, который его инициировал своим определением (или аналогично через прокуратуру, которая также процессуально может это сделать или через следователя, если розыск инициирован именно им).

Для качественного составления документов луче обратиться к адвокату персонально (можно и здесь на форуме через профиль выбраного юриста).

13 лет в розыске за кражу телефона что делать

Срок давности за данное преступление истек.

Читайте также:  Зміст шлюбного договору

Если он по каким-либо законным причинам не приостанавливался…

Добрый день. Каким образом я могу воспользоваться вашими услугами относительно снятия с розыска. Предварительно подавалась заявка в прокуратуру

Добрый день. Можете обратиться к юристу по его контактным данным и получить юридическую консультацию и составление необходимых документов, если есть основания для снятия с розыска, нужно знать обстоятельства по делу и содержание документов (материалов дела).

Выберите на этом форуме компетентного юриста/адвоката из правой вертикальной колонки (для этого кликните на текст название юриста синего цвета) и обратитесь на его персональную эл.почту, полученную после просмотра его профиля. Это обезопасит вас от неверных действий, от непоправимых ошибок и от поспешных неправильны вредных решений.

Через сколько вообще прекращаетмя розыск

Тогда когда принимается следователем решение об этом. А это обычно происходит после окончания срока давности ответственности за тот или иной вид преступлений.

На практике — затягивается, если адвокат грамотно не проконтролирует и не примет меры.

Да еще есть вариант, когда срок давности не заканчивается, а приостанавливается, но это отдельная история, не все же ситуации здесь обрисовывать забесплатно.

Какой строк розыска за убийство

Это не двумя словами объясняется…

через 15 лет с момента совершения убийства ст.49 УК.

  1. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкийабо особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

  2. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

  3. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109 — 114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 — 439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

Добрый день,объясните,пожалуйста,кто снимает человека с розыска ?

Добрый день, за кражу по ст185ч2 дали 1год7мес. Вольного посилення сколько человек должен,
быть в розыске? Сколько нужно лет чтобы сняли с розыска?

Просто так автоматически не снимают, есть ряд обстоятельств индивидуальных.

Добрый день У меня такая проблема Я с 2003 года нахожусь в розыске в Крыму по городу Алуште в 2018 году когда уже было потерян Крым и Крымская полиция переехала в Одессу Я прибыл в Одессу чтобы сняться с розыска по сроку давности что мне сказал оперативник что моего уголовного дела нету уже и чтобы снять меня с розыска надо составить характерные документы что было сделано в дальнейшем Спустя время я ему звонил интересовался сняли ли меня с розыска на что было мне ответить ответ дам нет Идол был дан им совет съездить Министерство полиции Украины в город Киев Приехав в город Киев Министерство мне даже не пустили оперативник министерский выслушал меня и сказал мне чтобы снять меня с розыска должны принять какие-то решения депутаты Верховной Рады я ещё Таких тупых и глупых ответов ни разу в жизни не слышал от полицейских Будьте добры подскажите мне Возможно ли мне сняться с розыска или подать какие-либо документы потому что три человека которые находились под кураторством того полицейского уже сняты с розыска А я посидим вешу когда сроки действия даже по статье 186 части второй давным давно прошли

Добрый день. В судебном порядке обжаловать бездействие по снятию с розыска при наличии оснований.

ПОВТОРЮСЬ: Просто так автоматически не снимают, есть ряд обстоятельств индивидуальных. Полицейские (тем более «министерские») в чём то и есть правы. Одним минованием «срока давности» — ЭТО НЕ РЕШАЕТСЯ !!!

Я был в розыске 2года, а потом случайным образом меня убрали из реестра и пропал долг за заполнение бумаг полицией. С чем это связанно?

может все таки есть смысл сесть на нары за кражу????Самое позорное деяние и нормальное в Украине. Нечисты на руку многие.

Добрый день ,нахожусь в розыске на сайте мвд 6 лет ,за 185 ч1,дали условен ,не ходил отмечаться ,потом был суд о котором я не знал ,и дали сидеть ,а сколько и что к чему понятное дело не известно ,подскажите что-то по этому поводу ?если я нахожусь в розыске на сайте мвд ,значит я ещё числюсь в розыске ?и когда розыскной может пропасть ?

Автоматически это не произойдёт. Практически до тех пор будет «висеть» пока не состоится соответствующий суд и не вынесет такое решение. Обращайтесь персонально для детализации.

Если человек в розыске его выпустят за границу

А в розыске можно вьехати в укр

Не можна, якщо буде встановлена особа, яка знаходиться в розшуку, її затримають.

Добрый вечер? Как можно выехать из страны, если месяц назад объявили в розыск? И как с вами связаться?

Page 5

Page 6

«42 юриста» — каталог юристов Украины с удобным поиском и получением юридических консультаций.

Если вам нужна юридическая помощь, вы можете получить бесплатную консультацию или найти ближайшего юриста для решения ваших проблем.

Если вы юрист (адвокат, нотариус, аудитор, представитель юридической фирмы, etc.), вы можете менее чем за 5 минут создать страницу со своей контактной информацией, чтобы клиентам было проще вас найти.

Ссылка на основную публикацию