Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Рейтингове дослідження «ЮГ» вітчизняного ринку юридичних послуг має вже 6-річну історію. Весь цей час ми аналізуємо зміни, що відбулися, визначаємо найбільші здобутки, оцінюємо фінансові показники та проєктну роботу юридичних компаній.

А вони, у свою чергу, отримують можливість оцінити потенціал ринку, проаналізувати основні тенденції його розвитку та їх вплив.

Рейтинг позиціонує не лише найсильніших гравців-лідерів, але й мідл-сегмент та регіональні компанії, визначаючи сотню кращих у загальному заліку та лідерів окремих практик.

Маєте Телеграм? Два кліки — і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Головні принципи рейтингового дослідження:

 • Фінансові та статистичні дані, надані компаніями в анкетах для дослідження, є достовірними. У випадках, коли учасники дослідження не надавали повну базову інформацію для аналізу, оргкомітет дослідження самостійно здійснював експертну оцінку та визначав показники з відкритих баз даних та іншої інформації, отриманої з відкритих джерел, користуючись методом аналогії та порівняння даних.
 • Усі відомості, отримані в анкетах, використовувалися на умовах конфіденційності. Вони не публікуються і не можуть бути передані третім особам.
 • Добровільність участі юридичних компаній у дослідженні. Для участі у дослідженні потрібно було заповнити анкету та надіслати її на адресу представника редакції, що входить до складу оргкомітету.
 • Дотримання балансу між іміджевими та фінансовими критеріями ранжування. Щодо окремих позицій експертами виступили юридичні компанії. Тобто юридичним компаніям було запропоновано визначити та вказати колег з найвищою професійною репутацією в зазначених практиках.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

За результатами дослідження було сформовано такі номінації:

 • «Лідери ринку. Топ-50 юридичних компаній України-2021», в якій було визначено 50 найкращих компаній.
 • «Рейтинг юридичних компаній України-2021. Group №2», де ми визначили 50 компаній, які надали анкети та мали достатні показники для релевантного аналізу.
 • «Лідери практик-2021» — дослідження за окремими напрямами юридичної практики, де в кожній з запропонованих в анкеті практик визначалися найкращі представники юридичного бізнесу.
 • «Top positions» — компанії, які набрали найбільшу кількість балів пропорційно до інших та отримали визнання колег у відповідних практиках.
 • «Лідери практик-2021. Group №2» — дослідження за окремими напрямами юридичної практики, що були представлені в рейтингу Group №2. Ці компанії були оцінені та проранжовані відповідно до поданих кейсів (угод/судових спорів) та фінансових показників сукупного доходу за досліджуваний період.
 • Фірми, які відзначив оргкомітет дослідження. Це компанії, за активністю яких ми спостерігаємо та врахуємо при проведенні аналітичних досліджень ринку в наступному році.
 • Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022
 • Методологія
 • Основні критерії ранжування компаній у загальному заліку:
 • показник доходу компанії за досліджуваний період (який є не лише показником успішності компаній, але й одним з найважливіших критеріїв діяльності будь-якого суб’єкта господарювання) та показник ефективності компанії (обчислюється як співвідношення доходу до загальної кількості юристів компанії; засвідчує ефективність менеджменту, високий професійний рівень співробітників та роботу команди загалом);
 • загальна сума поданих в анкеті угод та результат, отриманий компанією в номінації «Лідери практик»;
 • репутаційна складова у дослідженні забезпечувалася крос-рекомендаціями колег з ринку. Юридичні компанії отримали можливість в анкеті стати експертами та визначити колег з найвищою професійною репутацією у запропонованих практиках.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Основні критерії ранжування компаній у номінації «Лідери практик»:

 • найвагоміший показник, який впливав на підсумковий бал, з вагою 50% — це угоди/кейси/судові спори компаній. Тут враховувалися грошова оцінка, важливість/унікальність для ринку та розвитку практики, системність роботи у зазначеній практиці;
 • критерій визнання та крос-рекомендації колег — 30%;
 • позиція компанії в інших авторитетних міжнародних рейтингах — 20%. Кожен з зазначених критеріїв мав визначену шкалу балів. Кількісні показники переводилися в бали.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Для отримання додаткових даних та перевірки достовірності поданої інформації оргкомітет дослідження користувався системою YouControl — онлайн-сервісом перевірки компаній, що стало додатковою гарантією об’єктивності інформації.

Оргкомітет дослідження складається з представників редакції «Юридичної Газети», які мають багаторічний досвід роботи з дослідницькими програмами.

Відсутність зовнішньої експертної групи обумовлена гарантіями забезпечення конфіденційності отриманої від учасників дослідження інформації та мінімізацією суб’єктивного впливу на результати дослідження.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Підсумки дослідження 2021 р.

 • У топ-10 компаній національного рейтингу увійшли національні та міжнародні юридичні компанії.
 • Ринок рухається у двох напрямах — зростання великих компаній і тих, що глибоко спеціалізуються на 2–3 практиках.
 • Бутіки зберегли свої позиції у загальному заліку та на передових позиціях у практиках.
 • Мідл-сегмент поповнився новими компаніями завдяки активному маркетингу, системності та нішевій унікальності наданих послуг у найбільш затребуваних практиках, таких як захист бізнесу, WCC, податки, судова практика, приватні клієнти.
 • Перші 10 компаній в 2021 р. акумулювали 53% доходу всього ринку, компанії на 11–50 позиціях — 40%, а інші — лише 7%.
 • Дослідження охоплює все більшу кількість практик, що свідчить про поглиблення спеціалізації та диференціації в юридичній експертизі.
 • Найвищу дохідність показали WCC, судова практика, будівництво/нерухомість, енергетика, ІТ-право. Залишилися стабільними корпоративне право, банки та фінанси. реструктуризація, банкрутство, практика приватних клієнтів.
 • Основними каналами для просування юридичних компаній залишаються участь у профільних івентах, публікації у бізнес-виданнях та профільних медіа, участь у рейтингах та просування сайтів
 1. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022
 2. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022
 3. Для перегляду натисніть на зображення
 4. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022
 5. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Смена эпох. 20 трендов и антитрендов бизнеса 2021-2022

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

Современный мир бизнеса разделился на жизнь до Ковида и жизнь после. За неполных 2 года ситуация в бизнесе изменилась радикально. То, что некогда казалось незыблемым и вечным, внезапно стало бесперспективным и даже убыточным.

Крупные предприятия вынужденные закрыть свои офисы на несколько месяцев, теперь не спешат возвращать сотрудников на рабочие места.

Как оказалось, удаленный формат работы имеет свои неоспоримые, и, прежде всего, финансовые преимущества.

Необходимости оплачивать аренду и обслуживание дорогой недвижимости в престижных бизнес-центрах нет, а КПД  сотрудников, ставших еще более крепко держаться за рабочие места на фоне массовых сокращений,  даже выросла.

Покупательская способность населения резко снизилась, экспоненциальный рост заболевших посеял тревогу среди населения и заставил еще более ужать расходы, опасаясь ухудшения экономической ситуации.

Рынок франчайзинга, еще недавно росший лавинообразно, моментально схлопнулся, а единицы выживших наглядно показали, на кого действительно можно было делать ставку.

Мир традиционного бизнеса, медленно и со скрипом переходящий в онлайн, внезапно оказался там независимо от желания владельцев. Вызов современного мира, перефразируя классиков безвозвратно ушедшей эпохи звучит как – «Дистанцируйся или умри». И это не игра слов – это реалии, в которые попал мир.

Какие же еще тенденции наблюдаются в сфере бизнеса? Встречайте первую двадцатку трендов и антитрендов:

#1.

Продажа кислородных коктейлей VS Сдача в аренду кислородных концентраторов

Кислородные концентраторы, использовавшиеся некогда исключительно в качестве оборудования для производства кислородных коктейлей и удовлетворения единичных запросов на заправку кислородной подушки, внезапно стали остродефицитны и востребованы.

Производимый ими кислород стал необходимым условием выживания больных, перенесших Ковид. Наиболее востребованы кислородные концентраторы мощностью 5 и 8 литров, стоимость аренды которых составляет от 1000 руб. в сутки при закупочной стоимости аппарата от 80 000 руб.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#2.

Производство защитных масок VS Производство дизайнерских защитных масок

Острая потребность в защитных масок в первые месяцы пандемии привела к их перепроизводству.  Сегодня спрос населения в этих средствах защиты удовлетворен более чем на 200%.

Так стоит ли все еще пытаться заработать в этой нише? Безусловно стоит!

Судя по прогнозам инфекционистов, мир может ожидать новая волна заболеваний, а потому полностью откажемся мы от масок еще не скоро. Отсюда естественный тренд по превращению маски в модный аксессуар, а значит самое время составить конкуренцию модным дизайнером и выпустить собственную оригинальную линию масок, которые покупатели захотят носить.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#3.

Услуги няни VS Услуги сиделки

Продолжая тему пагубных последствий ковида, нельзя не отметить изменение спроса на услуги домашнего персонала.

Перевод сотрудников на дистанционную работу резко сократил спрос со стороны работающих матерей на услуги няни. В то же время лавинообразный рост заболевших, особенно среди пожилых людей, привел к всплеску спроса на услуги сиделок для наблюдения за выздоравливающими.

Читайте также:  Закон України № 2548-viii (8490)

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#4.

Работа терапевтом в поликлинике VS Услуги семейный врач

Даже в медицинском бизнесе, который, казалось бы и так находится на пике в связи со сложившейся ситуацией тоже наблюдаются изменения. Частный семейный врач – это направление бизнеса в сфере медицины долгое время не приживалось в нашей стране – сказывался остаточный советский менталитет, и привычка обращаться в клинику по месту жительства – да, очереди, да, долго – но зато бесплатно.

Последние 2 года выявили острый недостаток врачей, ведущих семьи, знающих истории болезни каждого и способных при необходимости лично навещать пациентов.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#5.

Продажа парфюмерии VS Продажа санитарайзеров

 • Резкое снижение покупательской способности населения + массовый перевод сотрудников на работу из дома привел к естественному снижению спроса на парфюмерию – недешевый предмет не первой необходимости, который теперь «носить» не перед кем, а запах через монитор не передается.
 • В то же время спрос на всевозможные средства дезинфекции резко вырос, как со стороны обычных людей, опасающихся заболеть, так и со стороны организаций, которые теперь обязаны размещать средства дезинфекции повсеместно.
 • Не удивительно, что многие производители парфюмерии и бытовой химии перенаправили значительную часть мощностей на выпуск более востребованных средств обеззараживания.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#6.

Автопрокат VS Каршеринг

Машину на прокат, чаще всего, берут, если авто нужно хотя бы на сутки. Часто это делается по прибытию в новый город, чтоб с комфортом посетить все труднодоступные достопримечательности. Но на фоне короновируса люди стали все чаще выбирать каршеринг. Среди преимуществ:

 • возможность поминутной оплаты за машину (удобно, если вам нужно добраться, например, до бизнес-центра или пляжа)
 • возможность оставить автомобиль на одной из стоянок компании, которые обычно расположены по всему городу
 • нет необходимости оформлять договор аренды и контактировать с сотрудниками

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#7.

Услуги по разработке бизнес-плана VS Бесплатное приложение “Бизнес-расчеты”

Считается, что разработать бизнес-план самостоятельно — довольно сложно, поэтому люди обращаются к специалистам, отдавая за разработку даже несложного бизнес-плана от 10 000 руб.. При этом наибольшее затруднение вызывает его финансовая часть.

Специально для предпринимателей эксперты проекта openbusiness.ru разработали бесплатное приложение, облегчающее процесс экономических расчетов.

Результат расчетов может быть использован как в самостоятельной разработке бизнес-планов, так и для оценки бизнеса собственником.

Введя начальные данные, такие как предполагаемые инвестиции, предполагаемый объем продаж, предполагаемые издержки и т. д., вы получаете расчет следующих показателей:

 • выручка от реализации и переменные издержки;
 • чистая прибыль;
 • срок окупаемости и индекс рентабельности;
 • точка безубыточности;
 • баланс наличности и др.

Скачать приложение можно здесь.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#8.

Доставка питьевой воды VS Продажа воды через автоматы

В спальных районах города появляется все больше точек, где можно приобрести чистую питьевую воду на разлив. Стоимость составляет приблизительно 2 рубля за литр.

 1. Для местных жителей приобретать воду таким образом гораздо выгоднее, чем заказывать доставку, ведь во втором случае оплачивается и стоимость воды, и стоимость бутылки, и стоимость самой доставки.
 2. Еще одним преимуществом является то, что при наборе воды из автоматов нет необходимости контактировать с курьером.
 3. Кроме того, повторно используется одна и та же тара, что не так вредит экологии.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#9.

Антикафе VS Коворкинг-центр

Несколько лет назад рынок России заполонили различные антикафе. Сама идея казалась свежей и оригинальной, а открытие не требовало глобальных инвестиций. Но большинство из открытых тогда антикафе со временем закрылись (в том числе из-за ковид-ограничений), а многие переросли в нечто новое — коворкинг-центры.

Если изначально в антикафе люди приходили, чтобы отдохнуть, то в коворкинг-центрах все собираются, чтобы работать. Перевод огромного числа специалистов на удаленку поспособствовал развитию таких центров.

Не всем нравится работать исключительно дома, многим хочется сменить обстановку или завести новые знакомства. В коворкингах можно проводить деловые встречи, а еще в них часто проходят тематические мероприятия, тренинги и обучающие семинары.

В общем, атмосфера способствует рождению новых идей.

Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2022

#10.

Курсы раннего развития VS Производство и продажа бизибордов

Конечно же, от ковидных ограничений пострадала и сфера образования. Школы частично перешли на удаленку и сократили количество контактов между учениками, детские сады временно не работали. К тому же мамочки стали опасаться, что дети заразятся. В таких условиях резко вырос спрос на домашние обучающие системы для детей. Среди них, например, бизиборды.

Бизиборд или «доска Монтессори» — это популярная развлекательно-обучающая доска для детей, которая развивает мелкую моторику и мышление ребенка. Производство бизибордов не требует высоких вложений и затрат на оборудование.

Это многофункциональная игрушка, имеющая не только развлекательный, но и обучающий потенциал. Производить бизиборды можно даже на дому. Подробнее организацию такого дела мы описали в статье.

#11.

Фитнес-зал VS Фитнес-инструктор

Фитнес-залы, безусловно, в числе самых пострадавших от ковида отраслей бизнеса. И несмотря на то, что занятия спортом так важны для поддержания нормального иммунитета людей, работу фитнес-залов ограничивают все сильнее.

На этом фоне многие тренеры уходят с постоянной работы в залах и находят альтернативы. Например, онлайн-тренировки (домашний спорт), а также персональные фитнес-занятия на свежем воздухе, дома, в соляных комнатах или любых местах, где удобно клиенту. Подобно семейному врачу, личный инструктор знает все особенности человека и не привязан к какому-либо месту и ограничениям , связанным с ним.

#12.

Производство одежды VS Кастомизация одежды

Сегодня никто не хочет выглядеть “как все”. В тренде уникальность и индивидуальность. Каждый хочет подчеркнуть ее креативной одеждой. И несмотря на то, что рынок переполнен вещами на любой вкус, по-прежнему выше другой ценится одежда ручной работы, а также кастомизированная одежда.

Кастомизация одежды — это тюнинг уже имеющихся вещей под индивидуальный вкус человека. Кастомизировать можно как б/у вещи, так и новые. Однако сейчас многие люди приходят к так называемому разумному потреблению, отказываясь от покупки новых вещей в пользу вещей из стоков и дальнейшей их переработки под свой стиль.

#13.

Кинотеатр VS Онлайн-кинотеатр

Не все виды бизнеса терпят убытки из-за ковида. Например, онлайн-кинотеатры только выигрывает от такого расклада дел. За месяцы самоизоляции люди привыкли смотреть фильмы дома. Выручка легальных онлайн-видеосервисов за 2020 год выросла на 66%, как сообщают “Ведомости”. Это наивысший показатель с 2014 года.

#14.

Автомойка VS Автомойка самообслуживания

Автомойка — один из самых популярных видов бизнеса. На нашем портале написана не одна статья на эту тему. Количество машин с каждым годом лишь увличивается. Однако помыть машину в стандартной автомойке — не самая бюджетная услуга, к тому же требует предварительной записи или ожидания в очередях.

Именно поэтому популярность обрели автомойки самообслуживания. Для клиентов это быстрый и недорогой способ помыть свою “ласточку”. Для владельцев бизнеса — это полная автоматизация процесса и отсутствие затрат на персонал.

Подстегнул спрос на автомойки самообслуживания и рост количества машин в такси, ведь агрегаторы и таксопарки следят, чтобы авто всегда были готовы к рейсу как технически, так и визуально.

#15.

Салон красоты VS Бьюти-коворкинг

Когда в начале пандемии на долгое время закрылись салоны красоты, резко вырос спрос на мастеров, оказывающих бьюти-услуги на дому, и большинство специалистов перешли на такой формат работы.

Затем, с выходом послаблений, салоны отрыклись вновь, но.. многие уже не вернулись на свои места, “распробовав” работу на себя.

Особенно это коснулось тех специалистов, которые работали на процентах, отдавая часть заработка салону.

Но не всем нравится принимать людей  у себя дома или работать с выездом к клиентам. Ведь  в обычных квартирах зачастую невозможно оборудовать полноценное рабочее место, к тому же подобный формат не всегда внушает доверие к мастеру. Появление бьюти-коворкингов решило эти проблемы.

Бьюти-коворкинги объединяют разных мастеров, которые арендуют рабочее место или кабинет. Такие пространства оборудованы всем необходимым для полноценной работы: столы, кресла, лампы, зеркала и т.д. А главное: мастер платит только за время, проведенное в коворкинге: посуточно или за час работы.

Читайте также:  Виселення боржників по іпотеці: що робити, якщо банк забирає квартиру за борги

#16.

Студия веб-дизайна VS Конструкторы сайтов

Раньше создание  сайта или интернет-магазина казалось чем-то сложным и доступным лишь профессионалам. Даже одностраничные сайты-визитки (лендинги) отдавали на разработку в веб-студии.

Сегодня же, благодаря конструкторам сайтов, создать себе адаптивный сайт с современным дизайном может каждый. Появились даже отдельные курсы, которые рассказывают, как зарабатывать, создавая сайты в подобных конструкторах (хотя у большинства платформ итак есть бесплатные подробные видеоуроки, показывающие, как в них работать).

#17.

Ландшафтный дизайн VS Продажа теплиц

Долгое время дача воспринималась как место, где можно отдохнуть от городской суеты. Участки украшали — в дело шел ландшафтный дизайн.

Но с наступлением пандемии многие, потеряв работу и, соответственно, финансовую стабильность, стали рассматривать дачные участки как место, где можно выращивать овощи и зелень. В первую очередь, для себя и своей семьи.

А на фоне потери работы, выращивание овощей и зелени и их продажа может стать неплохим источником дохода. Так вырос спрос на теплицы.

#18.

Визажист VS Бьюти-блогер

Несмотря на домашнее “заточение”, женщинам всегда хочется хорошо выглядеть и не запускать себя. Делать маникюр, макияж или брови пришлось учиться самостоятельно, поэтому очередная профессия, которая выиграла от ковидных мер — это бьюти-блогер.

Блог можно вести в Youtube, Instagram, Tik-Tok или в формате стримов.

#19.

Приходящий бухгалтер VS Онлайн-бухгалтерия

Для многих предпринимателей держать в штате бухгалтера просто нецелесообразно. Альтернатива — приходящий бухгалртер, который ведет несколько фирм одновременно. Однако зачастую предприниматают работают с такими специалистами без договора и рискуют тем, что в ответственный момент бухгалтер просто пропадет.

Поэтому предприниматели все чаще обращаются к сервисам онлайн-бухгалтерии, которые помогают владельцу бизнеса самостоятельно сформировать первичную документацию, направить отчет в налоговую и пр. К тому же, это намного выгоднее, чем нанимать бухгалтера.

#20.

Стационарная кофейня VS Мобильная кофейня

Внезапно то, что было традиционным видом бизнеса стало высокорисковым. Предпринимателям уже не выгодно открывать стационарные кофейни, содержать персонал и надеяться, что очередной пакет ограничений не коснется ресторанного бизнеса.

Бизнес на мобильных кофейнях освоить несложно, а вести его можно в одиночку.

Также несомненным плюсом является то, что местоположение для такой кофейни можно менять, выбирая наилучшее — с высоким уровнем проходимости и хорошей видимостью для клиентов.

После выбора наиболее удачного варианта расположение меняется как можно реже. Покупатели должны привыкнуть к возможности приобрести кофе в данной точке города. 

08.09.2021

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

10 будущих «единорогов». Рейтинг Forbes — 2021

Подводя итоги 2021 года, Forbes впервые решил составить рейтинг самых многообещающих стартапов с российскими основателями

Уже в первом полугодии 2021-го, по данным аналитической компании Dsight, которая разрабатывает IT-решения для сбора и анализа данных о венчурном рынке, российский венчурный рынок побил рекорд — вырос в три раза, до $1 млрд, по сравнению с первым полугодием 2020-го. «Как бы мы ни измеряли венчурный рынок в России, но есть четкое ощущение, что он вырос. Есть мнение, что ключевые исследования в 2022-м уже будут показывать цифры, близкие к $2 млрд инвестиций в стартапы с русскоговорящими основателями», — говорит член экспертного совета рейтинга, принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.

В 2021 году было несколько крупных сделок, в результате которых компании с российскими основателями стали «единорогами». Например, в январе HR-tech стартап выпускника Физтеха Арсения Вершинина Personio привлек $125 млн от Index Ventures и Meritech Capital Partners по оценке $1,7 млрд.

В сентябре «единорогом» стал сервис такси inDriver, основанный в 2013 году в Якутске Арсеном Томским. Компания привлекла в ходе последнего раунда $150 млн по оценке $1,23 млрд.

В октябре Tiger Global Management лидировал в раунде на $298 млн по оценке $3 млрд в компанию TradingView, основанную ро- стовчанами Денисом Глобой и Константином Ивановым.

И это далеко не все сделки. Российские основатели все больше интересны знаковым международным венчурным инвесторам.

«Огромное количество наших соинвесторов, американских VC, регулярно спрашивают о каких-либо интересных проектах с русскоязычными основателями — такого не было еще несколько лет назад», — рассказывает Денис Ефремов.

По его словам, русскоговорящие предприниматели стали фактически третьим этническим комьюнити в США, чего тоже не было еще несколько лет назад.

Десятки стартапов с русскоязычными основателями в 2021 году попали в топовые акселераторы типа Y Combinator, Alchemist, 500 Startups, Techstars. В одном из наборов Alchemist, например, 40% говорила по-русски. Все это означает, что перспективных проектов родом из России становится все больше и кто-то из них может оказаться следующим Nexters, Revolut или inDriver.

Что купить сейчас ради дивидендов в 2022-м

1

АЛРОСА — наш прогноз по дивидендам: 11—12%

Рынок алмазов неожиданно быстро восстановился после коронакризисного спада, и обещают даже, что компания не будет страдать от недостатка спроса в ближайшем будущем. Дает о себе знать мировой дефицит алмазов: он случился из-за недостатка инвестиций в разработку месторождений, остановки рудников и банкротства ряда представителей отрасли.

Так, майские продажи АЛРОСА отразили высокий спрос на алмазы со стороны обрабатывающей отрасли Индии. В США спрос со стороны конечных потребителей в этом году уже превысил уровни допандемического 2019 года. Аналогичные тенденции отмечаются и в Китае.

Посчитаем, какими могут быть дивиденды 
компании по итогам 2021 года.

АЛРОСА выплачивает дивиденды два раза в год — по итогам полугодия. Дивидендная политика компании предполагает расчет дивидендных выплат в виде доли от свободного денежного потока (FCF) с учетом коэффициента чистый долг/ EBITDA:

 • если этот коэффициент на конец соответствующего периода находится ниже нуля, на дивиденды направляется не менее 100% от FCF;
 • eсли коэффициент выше нуля, но ниже единицы, на дивиденды направляется от 70% до 100% от FCF;
 • eсли коэффициент находится в диапазоне от единицы до 1,5, на выплаты идет от 50% до 70% от FCF.

При этом, если отношение чистый долг/ EBITDA 
ниже 1,5, дивидендные выплаты АЛРОСА не могут быть ниже 50% чистой прибыли по МСФО.

Финансовые результаты АЛРОСА за первый квартал этого года оказались довольно сильными. Свободный денежный поток 
составил ₽52,7 млрд (около ₽7 на акцию). С учетом результатов первого квартала коэффициент чистый долг/EBITDA АЛРОСА находится на уровне минус 0,2.

Правда, на показатель может оказать влияние предстоящая выплата дивидендов за второе полугодие 2020 года (на общую сумму около ₽70 млрд).

Но, с другой стороны, во втором квартале EBITDA компании вырастет по сравнению со вторым кварталом прошлого года, так что коэффициент вполне может остаться ниже 0,5.

С учетом выплат за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, дивидендная доходность акций АЛРОСА, вероятно, составит 11-12%.

Учитывая хорошую конъюнктуру рынка, мы предполагаем, что по итогам обоих полугодий 2021 года компания сможет распределить в виде дивидендов 100% своего свободного денежного потока и выплатить самые большие дивиденды за всю свою историю.

12 июля мы запускаем новый видеопроект совместно с InvestFuture. Программа Киры Юхтенко «Распаковка», где она подробно разбирает интересные компании, чтобы вы могли правильно оценить актив перед возможной покупкой, теперь будет выходить на телеканале РБК и YouTube-канале РБК Инвестиции. Премьера 12 июля в 13:15. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Читайте также:  ДТП, що робити? (покрокова інструкція)

Інвестори назвали дві недооцінені компанії, які зростатимуть в 2022 році

Після нещодавного падіння ринку не всі компанії встигли відновитись. Інвестори розповіли CNBC, які акції вони вважають найбільш недооціненими.

jsonline.com

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуку:
головні фінансові новини

У вівторок ринок США відновився після падіння протягом трьох сесій поспіль. Індекс Dow Jones піднявся на 560 пунктів після того, як уряд оголосив про нові заходи протидії омікрон-штаму.

Caterpillar підніметься на відновленні економіки

На одну компанію, що все ще на 20% нижче за свій 52-тижневий максимум, чекає ще більший відскок, заявила генеральний директор Chantico Global Джіна Санчес у інтерв'ю CNBC.

Покращення тестування та лікування коронавірусу призведе до поступового відновлення економіки. Воно, в свою чергу, спричинить подорожчання металів та мінералів, адже в центр уваги повернеться перехід до «зеленої» енергетики.

Читайте також: Топ-10 брокерів, за допомогою яких можна купити акції на іноземних фондових біржах

«Це стимулюватиме попит на обладнання, що необхідне для їхнього видобутку. І це приводить нас до Caterpillar», -підсумовує Санчес.

За словами експертки, Caterpillar виплачує великі дивіденди, а попит на її продукцію у 2022 залишатиметься стабільним або зростатиме. Вона охарактеризувала компанію як «недооцінений маленький скарб».

AT&T виросте через перехід до 5G

Метт Мейлі з Miller Tabak рекомендує телекомунікаційну компанію AT&T, що якій має піти на користь перехід до інтернету 5-го покоління.

AT&T, що зараз на 28% нижча за свій 52-тижневий максимум, продається за ціною, що лише в 7 разів вища за прогнозований дохід, а її дивідендна дохідність складає 8,5%.

За останні тижні декілька компаній з Волл-Стріт покращили свої прогнози щодо AT&T. Так, Morgan Stanley позитивно оцінив рішення компанії сконцентруватися на мережі 5G.

Читайте також: База користувачів 5G виросте до 3,5 мільярда осіб до 2026 року — Ericsson

Мейлі також звернув увагу на зусилля, які компанія приклала для зменшення своєї заборгованості.

«Рік тому всі говорили про те, що ми знаходимося у великій бульбашці корпоративних облігацій. Ну, вгадайте що? Зараз вона набагато більша», — сказав він. Мейлі не очікує, що ця бульбашка лусне найближчим часом, але той факт, що AT&T скорочує свою заборгованість, вартий уваги, вважає він.

Бизнес тренды 2021-2022: какой бизнес будет актуален после коронавируса — «СберБизнес»

Фитнес-центры вслед за школами и университетами перемещаются в онлайн. Американское издание Entrepreneur видит три причины для усиления этого тренда. Первая — лояльность аудитории. Даже приверженцы привычного офлайн-формата в условиях самоизоляции решились на онлайн-тренировки.

Вторая причина — удобство: тренироваться можно в любое время с любым тренером, готовым выйти в эфир. И третья — геймификация. Элементы игры легко внедрить в онлайн-тренировки: за выполнение упражнений вы получаете баллы, а успехами сразу можно поделиться в соцсетях. Смартфоны и фитнес-браслеты превратились в компаньонов, которые отслеживают результаты тренировок и поддерживают энтузиазм.

Этим воспользовался Мэттью ди Пьетро: он основал стартап Salut и привлёк 1,25 миллиона долларов инвестиций для его развития. Это приложение для iOS и Android, позволяющее фитнес-тренерам проводить виртуальные занятия.

Платформа позволяет составлять расписание, вести трансляции и набирать учеников. А последние в свою очередь могут выбрать тренера, «не привязываясь» к абонементу какого-либо зала. Пока оплата происходит за количество занятий, но сервис планирует перейти на подписную модель монетизации — оплату за доступ к платформе.

Понятие «умный дом» (англ. smart home) уже знакомо многим: это система автоматизации домашних устройств.

Говорящие часы напоминают, что пора вставать, умная печь самостоятельно готовит завтрак, а метеостанция сообщает, что на улице дождь. Умное здание (англ.

smart building) — это система, которая обеспечивает безопасность, ресурсосбережение и комфорт для посетителей офисов, коммерческих объектов и др.

Сама концепция не новая: в 1990-х годах здания начали обзаводиться системами видеонаблюдения и управления доступом.

Пандемия ускорила тренд: теперь контролировать нужно не только электричество и водоснабжение, но и качество воздуха, температуру входящих.

Аналитики компании Fortune Business Insights прогнозируют увеличение мирового рынка умных зданий до 110 миллиардов долларов к 2026 году. Для сравнения в 2018 году этот показатель был около 44 миллиардов.

Стартап Infogrid осенью 2020-го привлёк 15,5 миллионов долларов инвестиций, пообещав сделать здания не только умными, но и экологичными. Компания производит датчики на основе искусственного интеллекта. Они способны анализировать качество воздуха, расход воды и электроэнергии, а также сигнализировать о появлении бактерий, например, обнаружить легионеллу в водопроводе.

Телемедицина становится всё популярней, а сервисы для ментального здоровья, например, онлайн-консультации с психологом, всё актуальнее. Телементальные сервисы объединили эти два тренда.

Удалённая психологическая помощь оказалась как никогда востребованной в условиях самоизоляции.

Зарубежные исследователи ожидают, что мировой рынок телементальной медицины к 2026 году вырастет до 15 миллиардов долларов США.

Сингапурский стартап Intellect разработал телементальный сервис, которым могут пользоваться не только отдельные пользователи, но и целые команды. Это своеобразный корпоративный онлайн-психолог. Уже через шесть месяцев после запуска на платформе зарегистрировалось около миллиона человек.

Основатели стартапа подчеркнули: на фоне пандемии компании начали уделять особое внимание психологическому климату в коллективе. Многие сотрудники оказались близки к выгоранию, а самоизоляция усугубила одиночество. Месяц работы с сервисом Intellect снижает уровень стресса в команде на 35%.

Цифровые кочевники (диджитал номады, англ. digital nomad) — люди, которые не зависят от физического места работы и совмещают свою деятельность с постоянными перемещениями по миру.

Не следует путать это явление с дауншифтингом, бум которого пришёлся на 2000-е. В этом случае жители мегаполисов оставляют высокие посты с приличной зарплатой и уезжают искать «настоящих себя» в тёплые страны.

Кочевников же устраивает их работа, их цель — посмотреть мир, расширить кругозор и завести новые знакомства.

Лучшие акции для инвестирования в 2022 году. Какие акции надо купить прямо сейчас

Топ-10 акций ИТ компаний, в которые стоит инвестировать (вложить деньги) в 2022 году

«AI не является ни добром, ни злом. Это инструмент. Это технология, которую мы должны использовать ». -ОРЕН ЭЦИОНИ

Акции ИТ — НОВАЯ НОРМА

Технологии искусственного интеллекта повсюду, будь то онлайн-покупки, которые мы делаем, или данные, которые мы собираем для академических заданий. Это стало неизбежной движущей силой, которая прокладывает себе путь практически во всем, что мы делаем.

ИТ присутствует повсюду: от финансов до инвестиций, от социальных сетей до веб-сайтов или от научных кругов до исследований. Когда речь идет о финансовых инвестициях, ИТ не только позволяет нам принимать правильные решения, просматривая доступные варианты, но также открывает бесконечные возможности для финансового роста.

Более того, ИТ стал основным определяющим фактором на фондовом рынке, побуждая инвесторов вкладывать средства в акции, управляемые ИИ. Список компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые занимаются своими операциями с ИИ, известен как акции AI, и стал бесконечно популярным среди компаний, специализирующихся на технологиях.

Что касается достижений в области ИТ, на фондовых рынках по всему миру произошел значительный рост рыночной капитализации акций ИИ, что побудило инвесторов поручиться за свой успех в будущем.

Являясь неотъемлемой частью нашей жизни, ИТ успешно совершил набег на мир фондового рынка, где инвесторы теперь ищут акции ИИ с многообещающим будущим, поскольку ИТ является вершиной инвестиций в ближайшее десятилетие. В этом блоге мы откроем для себя 10 лучших акций ИТ, в которые стоит инвестировать.

Лучшие акции AT для покупки в 2022 году

В этом сегменте мы узнаем о лучших акциях ИИ, в которые стоит инвестировать в 2022 году. На основе их результатов, зафиксированных на настоящий момент в 2020 и 2021 финансовых годах, мы будем объяснять причину успеха акций ИИ и прогнозируемые результаты в будущее.

NVIDIA CORP. (NVDA)

Американская транснациональная компания NVIDIA Corporation — компьютерная корпорация с искусственным интеллектом, которая производит современную компьютерную графику и также является пионером на рынке игр. Это одна из лучших акций искусственного интеллекта.

Учитывая огромное разнообразие продуктов в области компьютерного оборудования, NVIDIA Corp. является лидирующей компанией в области ИИ, которая станет вашим правильным выбором в 2022 году. NVIDIA Corp., основанная Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, была основана в 1993 году.

При текущей рыночной капитализации в 473,18 млрд долларов акции NVIDIA успешно достигают вершины благодаря достижениям в области параллельных, визуальных вычислений и искусственного интеллекта.

Ожидается, что в следующем году компания вырастет еще выше, учитывая, что по рыночной капитализации она занимает 13-е место в мире по стоимости.

Alphabet (GOOG)

Ссылка на основную публикацию