Обовьязок баби, діда утримувати внуків

Обовьязок баби, діда утримувати внуків

Коли помирає баба або дід, залишаючи після себе спадщину, претендентів на їх дім, квартиру, землю, може бути багато. Один з подружжя (дід або баба), діти – батьки онуків, тітка і дядько, а також інші внуки та внучки. 

Які права має внук або внучка на спадщину після смерті діда або баби.

Спадкування за заповітом

Якщо перед смертю дід або баба залишили заповіт, в якому визначили спадкоємців – внука, внучку, ніяких питань не виникає. Внуки вступають у спадщину відповідно до волі спадкодавця.

Якщо баба або діда заповіту не залишили, спадкування відбувається за законом.

Спадкування за законом

Цивільний кодекс передбачає почергове прийняття спадщини родичами померлого. 

В той момент коли внуки досліджують питання щодо своїх спадкових прав, вони дізнаються, що вони не входять ні в першу, ні в другу, ні в третю, ні в четверту чергу.

Спадкування внуків за правом представлення

Тим не менше, цивільний кодекс зазначає, що внуки являються спадкоємцями по праву представлення в складі першої черги. Що це означає?

Це означає, що внуки мають право спадкування після баби, діда тільки в тому випадку якщо батьки (діти баби, діда) померли раніше за бабу, діда або одночасно з ними. Якщо батьки живі та здорові, вони вступають у спадщину після смерті діда, баби. А їх діти – внуки – у такому разі у спадщину не вступають.

Спадкування внуками за правом спадкової трансмісії

Якщо діти баби, діда помирають після їх смерті, не прийнявши спадщину, внуки мають право спадкувати за правом спадкової трансмісії. Однак, вони стають спадкоємцями не своєї баби, діда, а своїх батьків. Спадкування за правом спадкової трансмісії застосовується при спадкуванні як за законом, так і за заповітом.

Чи можлива відмова від спадщини на користь внуків?

Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги. Це означає, що дочка може відмовитися від своєї частки у спадщині на користь своєї дочки (онучки спадкодавця).

Для цього необхідно протягом 6 місяців від дня відкриття спадщини (смерті спадкодавця) подати нотаріусу (в якого знаходиться спадкова справа) заяву про відмову від прийняття спадщини, вказавши дані про таку дочку спадкоємця та її чергу у спадкуванні.

Також судова практика в Україні йде наступним шляхом. Місцеві загальні суди можуть визнати за внуками спадкодавця право на майно в порядку спадкування за законом відповідно до четвертої черги спадкоємців. Проте, це можливе лише за умови, якщо внуки доведуть факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. 

У випадку, якщо внуки взагалі не проживали із спадкодавцем або проживали менше п’яти років разом, то суди визнають за ними право власності на спадкове майно тільки в порядку останньої п’ятої черги спадкоємців за законом. Таким чином, внуки спадкодавця стають в один ряд із іншими родичами спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно.

Потрібна допомога адвоката?  Не зволікайте з вирішенням проблеми – записуйтесь на консультацію за  тел. 096-203-18-51.Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте также:  Нотариус - соучастник или жертва? Как восстановить аннулированное нотариальное свидетельство

Більше інформації про те, як успадкувати майна читайте тут.

Переглядів: 5360

Аліменти з баби та діда…

ЗУ  “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р., встановлено, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального,  морального,  культурного,  духовного і соціального розвитку, При вихованні дітей необхідно належним чином забезпечити їх, не зважаючи на ту обставину перебувають батьки у шлюбі чи ні, живуть вони разом чи окремо один від одного.

Обов'язок по утриманню дітей рівною мірою покладається на обох батьків. Проте, останнім часом, трапляються випадки коли в силу тих чи інших обставин батьки, на яких законодавець в першу чергу покладає обов'язок утримувати своїх непрацездатних дітей, не завжди мають можливість надавати допомогу. Звідси і виникає необхідність утримання непрацездатних дітей у інших родичів.

 

  • Так статтею   265 Сімейного кодексу України передбачено  о бов'язок баби та діда утримувати внуків: “баба та дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних при­чин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надава­ти матеріальну допомогу».
  • Відповідно до діючого сімейного законодавства, першочерговий обов'язок утримувати неповнолітніх дітей покладається на їхніх батьків.  А баба та дід зобов'язані утри­мувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків у наступних випадках:
  • •    у дитини немає матері, батька або батьки з поважних причин не можуть надавати дитині належного утримання;
  • •    баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.
  • •   нужденності малолітніх або неповнолітніх внуків.

Обов'язок по утриманню може бути покладений на діда, бабу лише як ви­няток у разі наявності у батьків дитини поважної причини, яка не дозволяє їм на­давати таке утримання. Нерідко дід і баба беруть безпосередню участь у вихованні і утриманні дитини, а інколи навіть заміняють дитині батьків.

  1. Поважність причини, яка тимчасово звільняє батьків від утримання дитини та перекладає такий обов'язок на бабу і діда, встановлюється судом у кожному конкретному випадку на підставі відповідних доказів.
  2. Суд при розгляді справи про стягнення аліментів з баби та діда на користь внуків повинен з'ясувати наявність у відповідачів достатніх коштів для надання матеріальної допомоги.
  3. Обов'язок щодо надання матеріальної допомоги малолітнім, неповнолітнім внукам не може бути покладений на бабу, діда у тому разі, якщо їхня заробітна плата, пенсія, доходи від використання належного їм майна, інші доходи не забе­зпечують бабі, діду встановленого законом прожиткового мінімуму.

       Аліменти  можуть стягуватися як з батьків матері або батька дитини, так і з тих або інших одночасно. При цьому аліменти можуть бути присуджені з кожного з них окремо, адже обов'язок по утриманню внука є індивідуальним, а не солі­дарним обов'язком.

Читайте также:  Термінова зупинка екстрадиції за правилом 39 Регламенту ЄСПЛ

Слід підкреслити, що обов'язок по утриманню неповнолітніх внуків був вперше сформульований у статті 95 Кодексу про шлюб та сім ’ ю 1969 року, разом із обов'язком інших осіб утримувати неповнолітніх.

У першій редакції цієї статті виникнення аліментного зобов'язання у баби і діда зумовлювався виключно із сирітством дитини. Якщо дитина мала хоча б одного з батьків, навіть у випадку відсутності у нього матеріальних засобів, обов'язок баби, діда утримувати внука не виникав.

Внаслідок змін до статті 95 КпШС аліментний обов'язок баби і діда був поширений на онуків, батьки, яких з поважних причин не можуть їх утримувати.

Баба та дід за змістом ст. 265 СК України можуть бути аліментнозобов'язаними особами щодо своїх онуків незалежно від їх віку та працездатності.

Основна законодавча вимога, що пред'являється до таких осіб є їх спроможність надання матеріальної допомоги.

У разі зміни матеріального рівня, вони можуть бути звільнені судом від сплати аліментів чи їх розмір може бути змінений, згідно ст. 273 СК України..

Законодавець не визначає кола осіб, які мають право на звернення до суду з відповідним позовом. Що стосується неповнолітньої особи, то вона самостійно вправі звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів в порядку ст.

 18 СК України.

У випадку, коли аліменти слід стягнути з баби, діда на користь малолітньої дитини, з відповідним позовом можуть звернутися органи опіки та піклування, прокурор, батьки, котрі не можуть надавати утримання з поважних причин.

У разі, якщо матеріально забезпеченими є баба та дід одночасно з боку батька чи матері дитини аліменти за рішенням суду повинні бути присуджені окремо з кожного з них.

При цьому, якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання. Однак сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, за змістом ч. 2 ст.

272 СК України, не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Сайт пошуку роботи в Україні. Пошук вакансій та резюме на Jobs.ua!

Питання від Юрій (17 серпень 2010):

чи має право суд зобов'язати батьків колишнього чоловіка дружини, яка подала в суд на аліменти, тобто дідуся і бабусю її сина по лінії батька, сплачувати ці аліменти. Якщо так, то у якому випадку?

Ответ юриста () :

Суд на такое не пойдет, нужно доказать, что отец не может содержать детей Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків 1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

    Андрей ( 6 грудень 2021) Доброго дня. В центрі зайнятості стою на обліку з 16,08,2021 по грудень 2021 мені виплатили тільки 2200грн. Кому я можу оформити скаргу, або дізнатися чому відсутні виплати. Ка'рєрний спеціаліст нічого не знає.  Переглянути відповідь Елена ( 3 грудень 2021) Добрый день! Скажите пожалуйста , моду ли я стать на биржу труда, если я негде не работала официально и после школы не поступала некуда.  Переглянути відповідь Ольга ( 1 грудень 2021) Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Могут з центра зайнятості направляти на работу, якщо там немає ставки? І перед цим як взяти направлення я запитала, що там немає ставки, мене не почули. Але я знаю, що направляли туди людей вже не раз. І коли я пішла мені сказали, что ставка тільки через 4 місяця, а так якщо знайдете клієнта одного, то відповідно отримаєте наприклад 290грн, а якщо ні, то і нічого! Может лі державна установа відправляти на работу де немає даже мінімальної заробітної плати?  Переглянути відповідь Наталья (19 листопад 2021) Подскажите пожалуйста. ФОП 1 группы подавала на помощь от центра занятости во время карантина в 2020 году. Сейчас центр занятости опомнился, нашел недоплату по ЕСВ и требует вернуть помощь. Кто с таким столкнулся и смог оспорить?  Переглянути відповідь Тетяна (16 листопад 2021) Доброго дня. Працівника понеділком мали би відсторонити від роботи у зв'язку з ухиленням від вакцинації проти COVID-19, про що його було попереджено у п'ятницю. Понеділком в працівника вже був відкритий лікарняний (не ковід). Які дії роботодавця? Все ж таки відстороняти понеділком і неоплачувати лікарняний чи оплачувати лікарняний і відсторонити вже після нього?  Переглянути відповідь Антон (12 листопад 2021) Чи є графічний дизайнер (дизайнер виконавець графічних робіт) творчою професією? Чи такому дизайнеру потрібно бути в творчій спілці, щоб його відносили до творчих професій чи ні?  Переглянути відповідь Марія ( 4 листопад 2021) Добрий день! В трудовій книжці працівника, якого прийнято на нову роботу, є записи про трудову діяльність (з 22-ого по 26-ий) в розділі «сведения о награждениях». Крім того, що я маю завести вкладиш до трудової, які мої дії щодо виправлення попередніх помилкових записів?  Переглянути відповідь Тетяна ( 4 листопад 2021) Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи є номер мобільного телефону персональними даними згідно із Законом України «Про захист персональних даних»? Так як: 1. Посадова особа органу місцевого самоврядування відмовляється надавати номер мобільного телефону під час працевлаштування. 2. Староста села заблокував дзвінки жителів територіальної громади на його мобільний телефон. Дякую.  Переглянути відповідь Таня ( 2 листопад 2021) Вітаю. Чи маю я право відмовитись від проходження атестації, якщо я працюю тимчасово (декретна відпустка). Основний спеціаліст виходить на роботу через чотири місяці.  Переглянути відповідь Valya (27 жовтень 2021) Добрий день! Який код за Класифікатором обрати для Начальника відділу супроводу клієнтів або Начальника відділу по роботі з клієнтами?  Переглянути відповідь
Ссылка на основную публикацию