Обовьязок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

 • Державна реєстрація зміни імені
 •  Обовьязок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану 
 • Право на ім’я є невід’ємним та невідчужуваним, належить до особистих немайнових прав, виступає засобом індивідуалізації людини в суспільстві.
 • Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України).
 • З якого віку можливо змінити ім’я?
 • Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (стаття 295 Цивільного кодексу України).

Акцентуємо увагу на те, що фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років,також має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (стаття 295 Цивільного кодексу України). У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

 1. Заява про зміну імені та
 2. куди звернутись?
 3. Заяви про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної  реєстрації  актів цивільного стану за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном; дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.
 4. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови  пред'явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник  постійно проживає за кордоном, — за умови пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
 5. Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:
 • ­свідоцтво про народження заявника;
 • ­свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
 • ­свідоцтво про розірвання шлюбу (рішення суду винесено після 01.07.2010 року)
 • ­свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
 • ­свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
 • ­фотокартка заявника;
 • ­квитанція про сплату державного мита (Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).

З актуальною  контактною інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану можна ознайомитись на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за посиланням: https://bit.ly/2BZjTEh

І наостанок хочеться додати: робіть свій крок по зміні імені добре подумавши. Адже наше ім’я та (або) прізвище — це своєрідний оберіг, супутник життя людини, за допомогою якого здійснюється індивідуалізація особи.

 • Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану
 • Однією з функцій органів державної реєстрації актів цивільного стану є видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, в тому числі повторна видача свідоцтв, оригінали яких були викрадені, загублені, пошкоджені чи знищені, а також вилучені у зв'язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану.
 • Де повторно отримати свідоцтво?
 • Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.
 • ❗️  Хочемо звернути увагу, повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
 • Хто може повторно отримати свідоцтво?
 • ???? Повторна видача свідоцтва здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.
 • Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня.
 • Також, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи — у разі документального підтвердження його повноважень (за довіреністю).
 • ???? Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред’явленні документів, що посвідчують їх особу.

????  Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Якщо особа позбавлена батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

❗️  Акцентуємо увагу, після припинення шлюбу внаслідок його розірвання,  свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявника відділ ДРАЦС видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

???? Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого, особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва

❓       Які документи, необхідно пред’явити для повторної видачі свідоцтва?

 1. Паспорт громадянина України або паспортний документ, що посвідчує особу заявника;
 2. Документи, що підтверджують родинні стосунки між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис.

Також, для отримання документів, громадяни можуть звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Ввійти на веб-портал можливо за наступним посиланням: http://dracs.minjust.gov.ua/.

За допомогою електронного ресурсу можливо подати заяви на повторну видачу свідоцтв та отримати інші послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану не виходячи з дому.

Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження

Обовьязок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

11.11.2016 Кількість переглядів: 1106

 • Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові.
 • Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України (глава 12 Розділ ІІІ).
 • Підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є:
 • а) медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), що видається закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о), та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше.

 1. в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;
 2. г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о), у разі мертвонародження.
 3. Якщо реєстрація народження дитини, народженої в іншій державі, не була проведена компетентним органом такої держави або дипломатичним представництвом чи консульською установою України, підставою для проведення державної реєстрації в Україні є медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Ці документи подаються до органу державної реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених вище, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

 • Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них.
 • Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.
 • Якщо державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то за їх бажанням місцем народження дитини в актовому записі про народження може бути визначене фактичне місце її народження, підтверджене одним із документів, які є підставою для реєстрації народження, або місце проживання батьків чи одного з них.
 • Державна реєстрація народження проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження — за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилась дитина або в якому на цей час вона перебуває.
 • Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця від дня народження дитини.
 • Державна реєстрація народження дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки та піклування та при наданні рішення органу опіки та піклування про державну реєстрацію народження дитини.
 • Державна реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки та піклування та при наданні рішення органу опіки та піклування про державну реєстрацію народження дитини, а також довідки закладу охорони здоров'я про вік підкинутої, знайденої дитини.

У разі народження дитини жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення.

Читайте также:  Розсилка юрист-блогу від юриста олени доманчук

У цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається заява про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, а також довідка про генетичну спорідненість батьків /матері чи батька/ з плодом.

 1. Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження подаються:
 2. а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них).
 3. б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;
 4. в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері).
 5. Якщо дитина народилась у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік — батьком дитини за заявою будь-кого з них (стаття 133 Сімейного кодексу України).
 6. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі одного із документів, які є підставою для реєстрації народження, а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства (стаття 126 Сімейноко кодексу України) .

Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання батьківства до народження дитини.У такому випадку до зазначеної заяви додається довідка закладу охорони здоров'я про вагітність жінки.

Якщо із заяв: заява матері та батька дитини про визнання батьківства, заява про визнання батьківства до народження дитини.

убачається, що чоловік, який визнав себе батьком дитини, є неповнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану в триденний строк повідомляє батьків (чи одного з них), опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини.

У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реєстрації актів цивільного стану в той самий строк повинен повідомити про це орган опіки та піклування.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

У випадках визнання батьківства при складанні актового запису про народження дитини прізвище дитини вказується за прізвищем матері, а по батькові і відомості про батька — відповідно до заяви про визнання батьківства.

Якщо батьки бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі заяв: заява матері та батька дитини про визнання батьківства, заява про визнання батьківства до народження дитини.

 • Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім'я та по батькові — за вказівкою матері у заяві про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 
 • У тих випадках, коли мати, яка не перебуває у шлюбі з батьком дитини, померла або місце її проживання чи перебування невідоме, а батьківство не встановлено, державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою заявою уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилась дитина, родичів, уповноваженого представника адміністрації дитячого закладу, в якому перебуває дитина, інших осіб.
 • Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час державної реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв'язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини , а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо чоловік, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, що він не є батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, може бути подана через представника або надіслана поштою. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним, державна реєстрація народження дитини проводиться у такому самому порядку, як і державна реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають між собою у шлюбі, за винятком випадків, передбачених абзацами другим, п'ятим та сьомим цього пункту.

Якщо мати дитини під час державної реєстрації народження заявляє, що її колишній чоловік не є батьком дитини, і у зв'язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо колишній чоловік матері дитини не може особисто з'явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою і яка підтверджує, що він не є батьком дитини, може бути подана через представника або надіслана поштою. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після державної реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в актовому записі про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі. У цих випадках батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства та заяви матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду.

 1. При вирішенні судом спорів про визнання батьківства, материнства, оспорювання батьківства чи материнства, встановлення фактів батьківства та материнства зміни до актових записів про народження вносяться відповідно до законодавства, яке регулює порядок внесення змін до актових записів цивільного стану.
 2. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.
 3. При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.
 4. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища — батька чи матері — повинно починатися прізвище дитини.
 5. За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування або суду.

Власне ім'я дитини визначається за згодою батьків. Власне ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

У разі відсутності при державній реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння власного імені спір вирішується органами опіки й піклування або судом.

По батькові дитині присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Якщо заява про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і більше надійшла після закінчення одного року з дня народження дитини і до досягнення нею 16 років, то державна реєстрація народження проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини на загальних підставах (за заявою будь-кого з осіб, визначених статтею 144 Сімейного кодексу України, але після перевірки наявності державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження або за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян). У цих випадках одночасно подаються один із документів, які є підставою для проведення державної реєстрації, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, а також довідка з місця проживання дитини. За відсутності такої довідки дані про місце проживання дитини можуть бути підтверджені паспортом або паспортним документом одного з батьків чи законних представників дитини. Водночас подаються документи, що підтверджують походження дитини.

У разі досягнення дитиною 16 років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням паспорта та відповідно до законодавства, яке регулює порядок поновлення актових записів цивільного стану.

Якщо батьки чи один із них не досягли 18-річного віку, то народження дитини реєструється на загальних підставах. Згода батьків (опікунів, піклувальників) неповнолітніх батька або матері на державну реєстрацію народження дитини при цьому не потрібна.

При державній реєстрації народження дітей, народжених при багатоплідних пологах, про кожного з них складається окремий актовий запис про народження і видається окреме свідоцтво про народження.

Державна реєстрація мертвонародженої дитини проводиться на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть без видачі свідоцтва про народження.

Для підтвердження такої реєстрації орган державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно достатей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження. Державна реєстрація смерті у такому разі не проводиться.

Читайте также:  Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

У тих випадках, коли смерть дитини настала на першому тижні життя (навіть якщо вона прожила хоч декілька хвилин), складаються два актові записи цивільного стану: про народження і смерть та видається свідоцтво про смерть і витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням, що дитина померла. У цьому разі підставою для державної реєстрації народження є медичне свідоцтво про народження, а для державної реєстрації смерті — лікарське свідоцтво про перинатальну смерть.

Державна реєстрація народження органами державної реєстрації актів цивільного стану проводиться для усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус, в тому числі ромської національності.

Актуальні питання у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

 • Як можна зареєструвати народження дитини?
 • Державна реєстрація народження проводиться за заявою про державну реєстрацію народження батьків дитини чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.
 • Підставою для проведення державної реєстрації народження є:
 • а) медичне свідотцво про народження (форма № 103/о), що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності, де приймаються пологи;
 • б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о). Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

в) акт складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, повітряному судні, у потязі або іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

Для розгляду відповідної справи у суді орган державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає за встановленою формою письмову відмову у проведенні державної реєстрації народження, у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.

Зареєструвати народження дитини може один з батьків, якщо вони перебувають у шлюбі і мають спільне прізвище. У разі якщо прізвища батьків дитини різні або вони не перебувають у шлюбі, тоді для державної реєстрації народження обов'язкова присутність обох батьків.

 1. Які документи необхідно мати при собі?       
 2. Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження пред’являються:
 3. а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків
 4. (одного з них);
 5. б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;
 6. в) документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.
 7. Де можна зареєструвати народження дитини?     
 8. Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або місцем проживання батьків чи одного з них.
 9. Документи для реєстрації дитини можна подати:
 • у пологовому будинку (які взаємодіють з відділами ДРАЦС);
 • у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС);
 • у Центрі надання адміністративних послуг, який на підставі узгодженого рішення надає послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць (за місцем фактичного народження дитини або за місцем проживання одного з батьків).

Чи можна подати документи на реєстрацію народження дитини онлайн?    

Так. Дана послуга надається через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» за посиланням https://dracs.minjust.gov.ua.

Особа оформлює заяву в електронній формі. Одночасно із заявою необхідно надати скан копії паспортів батьків чи одного з них, медичного свідоцтва про народження та накласти електронний цифровий підпис. 

Однак, свідоцтво про народження особа повинна отримати у відділі ДРАЦС особисто.

В який термін потрібно реєструвати дитину?            

Батьки повинні зареєструвати народження дитини не пізніше одного місяця від дня її народження. Державна реєстрація народження дитини, проводиться в день звернення.

Як зареєструвати народження дитини, коли батьки мають різні прізвища?     

В данному випадку для державної реєстрації народження малюка необхідно з'явитись обом батькам, маючи з собою паспорти та медичне свідоцтво про народження.

Якщо батько або мати дитини не можуть подати спільну заяву про державну реєстрацію народження, її або його письмова згода про присвоєння прізвища дитині, справжність підпису на якій має бути нотаріально посвідчена, може бути подана через представника, повноваження якого мають грунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Чи можуть родичі дитини зареєструвати її народження? 

У разі наявності причин, з яких батьки не можуть особисто зареєструвати народження дитини, реєстрація може бути проведена за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого  представника  установи  охорони   здоров'я,   де   народилася   чи   перебуває дитина. Такий заявник надає паспорт або паспортний документ, що засвідчує його особу.

Дитина народилась в іншій державі і державна реєстрація її народження не була проведена компетентним органом держави та дипломатичним представництвом Україні в цій державі.

 Як зареєструвати народження дитини в Україні?Підставою для проведення державної реєстрації в Україні є медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Як і де можна отримати повторно свідоцтво про народження?  

Для отримання свідоцтва про народження повторно особа може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС з паспортом.

Повторна видача свідоцтва про народження здійснюється за заявою особи щодо якої складено актовий запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина.

Представникам зазначених установ свідоцтво видається за довіреністю установи та при пред’явленні документів, що посвідчують особу. Свідоцтва про народження дітей повторно видаються батькам незалежно від віку дитини.

Також свідоцтво може повторно видаватися представнику особи, яка має право на  отримання свідоцтва у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правої допомоги, засвідчена в установленому законодавством порядку.

 • Також, для отримання свідоцтва про народження повторно можна подати відповідну заяву в електронній формі через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» або скориставшись послугою «Он-лайн будинок юстиції».
 • Однак, оригінал свідоцтва необхідно буде отримати безпосередньо звернувшись у відділ ДРАЦС.
 • Як зареєструвати шлюб?
 • Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за
 • встановленою формою до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.
 • При поданні заяви необхідно пред’явити : паспорти (паспорти громадян України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживають за кордоном, або оформили виїзд на постійне місце проживання до іншої країни, але ще не виїхали за кордон);
 • паспортні документи та документи, що підтверджують законність перебування на території України (для іноземних громадян);
 • документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу.
 • Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про
 • державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису (ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх

представники. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

 1. Скільки необхідно чекати після подання заяви на реєстрацію шлюбу?     
 2. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.
 3. За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.
 4. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви, або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.
 5. Де відбувається реєстрація шлюбу?   

Шлюб реєструється у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених державна реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

Також за заявою наречених державна реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

 • У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально.
 • Що з собою треба мати в день реєстрації шлюбу?  
 • При державній реєстрації шлюбу подаються паспорти або паспортні документи наречених.
 • Як відбувається реєстрація шлюбу під час карантину?   

Відділи ДРАЦС здійснюють реєстрацію шлюбів за заявами, поданими ще до впровадження карантину, а також, у визначених законом випадках (наприклад, за допомогою проєкту ''Шлюб за добу''). Також шлюб можуть зареєструвати ті, хто чекає на народження малюка чи уже мають спільних дітей.

 1. У зв'язку із наявною загрозою поширення коронавірусної хвороби наречені та працівники відділів спілкуються та отримують документи у засобах індивідуального захисту — масках та рукавичках.
 2. Також у громадян є можливість подати таку заяву онлайн через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» й обрати дату державної реєстрації шлюбу, яка призначається відповідно до вимог законодавства.
 3. Яким є перелік документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу іноземців та осіб без громадянства?

Іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Особи, які раніше перебували у шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентними органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо документи іноземців та осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Читайте также:  Оскарження порушень права на доступ до публічної інформації

Хто має право звернутись з питання державної реєстрації зміни імені фізичної особи? Яким є перелік необхідних документів?Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені та по батькові) проводиться стосовно громадян України.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків (одного з них – у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини ) або за згодою піклувальника.До заяви про зміну імені додаються:а) свідоцтво про народження заявника;б) свідоцтва про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);в) розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);д) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;е) фотокартка заявника;ж) квитанція про сплату державного мита.Де можливо отримати повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо державна реєстрація акту цивільного стану проведена в Україні?Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо оригінал вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Куди потрібно звернутись для проставлення апостиля на свідоцтві про народження? Хто може звернутись для проставлення та які документи необхідно пред’явити? Яка вартість послуги та у який строк проставляється апостиль на документі?

У Київській області уповноваженими на прийняття офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформлюються нотаріусами, для проставлення на них апостиля визначено усі (30) відділів державної реєстрації актів цивільного стану Для проставлення апостиля на документі із заявою може звернутись будь-яка особа.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє документ, що посвідчує особу, оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копія, засвідчена в установленому порядку, та документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Вартість послуги за проставлення апостиля залежить від кількості поданих документів та осіб, що їх подають.Так, фізична особа за один документ сплачує 51 грн., а юридична особа за таку ж кількість документів – 85 грн.Проставлення апостиля здійснюється у строк до 2-х робочих днів.

 Якщо працівнику відділу необхідно перевірити зразок підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснити перевірку документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності, строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.

Хто і куди потрібен звернутись для державної реєстрації смерті особи?Державна реєстрація смерті особи проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.Державна реєстрація смерті проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини | Новини | Баштанська міська територіальна громада

Де може бути зареєстроване місце проживання новонародженої дитини?

10 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» № 888-VIII, яким функції з реєстрації місця проживання громадян делеговані органам місцевого самоврядування (раніше цю функцію здійснювала Державна міграційна служба). З передачею повноважень у сфері надання міграційних послуг від Державної міграційної служби України органам місцевого самоврядування, зазнала спрощення і процедура реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. В першу чергу, дитина не може бути зареєстрована в квартирі чи будинку, де не зареєстрований ні один з його батьків (усиновлювачі) або у відповідних випадках, де не проживає опікун або не знаходиться навчальний заклад чи заклад охорони здоров’я, в якому вона проживає. Також вона не може бути зареєстрована, як власне і всі інші, в нежилому приміщенні.

 • В який термін з моменту народження потрібно зареєструвати місце проживання дитини?
 • Відповідно до статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
 • Де реєструють місце проживання новонароджених і які необхідні документи?

Правилами реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.

2016 № 207, встановлено, що за бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини за місцем проживання батьків або одного із них можна також звернутися в регіональний Центр надання адміністративних послуг.

Серед документів, які необхідно буде подати батькам є:

 1. Заяву про реєстрацію місця проживання, встановленої форми;
 2. Копії паспортів батьків;
 3. Витяг про державну реєстрацію народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України ( у разі державної реєстрації народження дитини матір’ю одиначкою);
 4. Копію свідоцтва про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;
 5. Квитанцію про сплату адміністративного збору;

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця проживання дитини через органи соціального захисту!

Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини. Зокрема законодавством тепер передбачено, що реєстрації проживання новонародженої дитини відбувається під час оформлення допомоги при народженні.

Для реєстрації місця проживання дитини одним із батьків (опікуном) до органу соціального захисту населення подається квитанція про сплату державного мита або копія посвідчення, яке дає право на звільнення від сплати мита.

Як проходить реєстрація місця проживання новонародженої дитини: Орган соціального захисту населення у строк до трьох календарних днів надсилає територіальному підрозділу ДМС інформацію за формою, встановленою МВС, та документи, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Територіальні підрозділи ДМС у строк до п’яти календарних днів після надходження зазначених документів подають органу соціального захисту населення інформацію про реєстрацію місця проживання дитини.

У разі коли особа, яка звернулася за допомогою, подала неправдиві відомості про реєстрацію місця свого проживання, територіальний підрозділ ДМС повідомляє про це органу соціального захисту населення, який надсилає зазначеній особі інформацію про неможливість зареєструвати місце проживання дитини.

У разі звернення осіб, місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які вимушені були залишити місця проживання з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання сім’ї.

Яка відповідальність передбачена за порушення терміну, наданого для реєстрації місця проживання?

Законодавці визнали прострочення реєстрації новонароджених дітей без поважних причин проступком, за який треба карати штрафом в таких розмірах, — від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — але відразу, без попередження. Це правило зазначено в статті 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір неоподатковуваного мінімуму при виконанні норм адміністративного та кримінального законодавства дорівнює 50% щомісячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це положення закріплене в пункті 5 підрозділу 1 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.

Відповідно до нього — норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень

 Штраф складатиме суму: в діапазоні 17-51 грн.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на

Ссылка на основную публикацию