Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

 • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 • інші обставини, що мають істотне значення.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Адвокат по сімейним справам

Нашим адвокатам часто ставлять питання: Скільки складає мінімальний розмір аліментів на одну дитину? Чи може суд зменшити розмір аліментів, якщо платник аліментів надасть докази наявності проблем зі здоров'ям?

На нашому сайті advokat-family.com.ua Ви знайдете всі відповіді на Ваші запитання в галузі сімейного законодавства України.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Мінімальний та максимальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути мен­шим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідно­го віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 СК.

Новелою СК є те, що у законі не встановлено максимальний розмір аліментів, а лише мінімальний.

У нашій практиці був випадок, коли дві матері, які народили дітей від одного батька, звернулися до суду за стягненням з ньо­го аліментів.

Одна з них просила суд встановити розмір аліментів в розмірі 1/4 частки, а інша – 1/6 частки від отримуваного батьком доходу.

Одна із позивачок на обґрунтування своєї вимоги навела такий довід, що не можна у батька забирати всі кошти на сплату аліментів, йому також потрібно за щось жити. Суд задовольнив обидва позови у зазначених вище розмірах.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Що враховує суд при визначенні розміру аліментів

Існує концепція, що суд сам визначає розмір аліментів, але при цьому він враховує такі обставини:

 • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чолові­ка, дружини, батьків, дочки, сина;
 • інші обставини, які мають істотне значення для справи.

Як продемонстрував вищенаведений приклад, саме позивачі визнача­ють розмір позовних вимог, а суд лише перевіряє їх законність та відповід­ність обставинам справи та у разі обґрунтованості вимог позивачів задоволь­няє їх.

Тому розраховувати, що суд сам конкретизує розмір аліментів не варто, оскільки це положення є обов’язковою умовою позовної заяви.

Тим більше юридична практика свідчить про те, що у зма­гальному процесі на сторони має лягати тягар доведення обґрунтованості їхніх вимог.

А суд може лише з’ясувати, чи не змінюються вимоги позива­ча, і розглядає справу у межах заявленого позову.

Законодавець не встановлює максимального розміру аліментів, оскіль­ки його визначатиме суд з урахуванням можливостей батька, матері та пот­реб дитини.

Це положення є відповідним принципу змагальності цивільно­го процесу і кожна сім’я та потреби дитини мають свої специ­фічні риси, тому узагальнення і приведення всіх справ до визначення алі­ментів до певного коефіцієнта від прожиткового мінімуму – це стереотип­не вирішення правової ситуації, яке буде далеким від реальних правовідно­син.

Тому подану вище інформацію слід сприймати не як певний стан­дарт, а лише як орієнтир, який має враховувати обов’язок держави надава­ти допомогу дитині, батьки якої не мають можливості утримувати дитину за об’єктивними обставинами (ч. 8 ст. 181 СК).

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Визначення мінімального розміру аліментів

Щодо мінімального розміру аліментів на одну дитину, то у ч. 2 ст. 182 СК зазначено, що розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачено ст. 184 СК.

Отже, фактично мінімальний розмір аліментів на одну дитину – це не дог­ма, а лише один з критеріїв визначення розміру аліментів. Пояснити цю ситуацію можна так.

Припустимо, що розмір аліментів визначається вихо­дячи з частки заробітку матері або батька дитини, то виходить, що нікого не турбує остаточна сума аліментів, яка припа­дає на одну дитину?

Ні, з таким положенням погодитися не можна і коли при відрахуванні коштів згідно з часткою від заробітку загальний розмір аліментів на одну дитину буде меншим, ніж ЗО відсотків прожиткового мі­німуму для дитини відповідного віку, у такому разі має призначатися дер­жавна допомога. Крім того, про це має зазначатися при розгляді справи про визначення розміру аліментів на одну дитину.

У порівнянні з першою редакцією цієї норми (до внесення 22 вересня 2005 р. змін) мінімальний розмір аліментів на одну дитину становив 17 грн (тобто не міг бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів грома­дян).

Зрозуміло, що за 17 грн дитину не можна утримувати та навіть якщо виходити із того, що батьки несуть рівні обов’язки щодо утримання дити­ни, то й 34 грн – це не та сума, якою можна забезпечити належний фізич­ний, духовний розвиток дитини, нагодувати, одягнути та вивчити її.

Тому держава не могла залишати дитину без матеріальних засобів до існування та брала і нині бере на себе зобов’язання щодо її матеріального забезпечен­ня. Так, ч. 8 ст.

181 СК передбачено, що якщо другий із батьків не має мож­ливості утримувати дитину, їй призначається тимчасова державна допомо­га, яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (див. Додаток № 24).

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Сімейний адвокат про обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

У вирішенні справи про обставини які враховуються судом при визначенні розміру аліментів більш оптимальним є звернення до сімейного адвоката з аліментів, який допоможе Вам швидко і якісно вирішити справу на Вашу користь.

Наші адвокати спеціалізуються на вирішенні справ у сфері сімейного права, тому знають тонкощі та нюанси, які допоможуть прискорити процес.

Перевагами звернення до юристів з сімейного права є:

 • оперативність вирішення справи про обставини які враховуються судом при визначенні розміру аліментів;
 • швидка підготовка документів для їх подачі в суд;
 • економія матеріальних і часових ресурсів у вирішенні справи;
 • можливість розв’язувати питання онлайн.

Кращий спосіб заощадити час і гроші при обставинах які враховуються судом при визначенні розміру аліментів — звернутись за консультацією до хорошого сімейного адвоката!

Для вирішення справи потрібно зателефонувати або написати нашим сімейним адвокатам і ми надамо Вам всю необхідну інформацію найближчим часом!

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Найчастіші питання адвокату

Скільки складає мінімальний розмір аліментів на одну дитину?
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути мен­шим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідно­го віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 СК.

Чи може суд зменшити розмір аліментів, якщо платник аліментів надасть докази наявності проблем зі здоров'ям? Так, стан здоров’я платника аліментів істотно впливає на визначення розміру аліментів. Чи потрібно особиста присутність Клієнта в суді? Ні.

Ми цінуємо час наших Клієнтів і супроводжуємо судові процеси «під ключ» без їх участі. В результаті Ви отримуєте рішення суду яке набуло законної сили. Який у Вас досвід роботи у сімейних справах? Наша юридична компанія успішно практикує на ринку юридичних послуг з 2007 року.

Яка вартість юридичних послуг у Вашій компанії? Вартість послуг залежить від складності та специфіки конкретної сімейної справи. Наші ціни є доступними, конкурентними та завжди окупаються для наших Клієнтів.

Якщо стаття “Які обставини враховуються судом при визначенні розміру аліментів” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про актуальні зміни в законодавстві України.

Корисні матеріали сайту advokat-family.com.ua:

 • гугл
 • обставини
 • аліменти
 • стягнення аліментів
 • розмір аліментів
 • стягнення аліментів по-новому
 • нові обставини, які впливають на визначення розміру аліментів
 • нові правила стягнення аліментів
 • яндекс
 • за яких обставин
 • обставина на які питання
 • На які відповідає обставина
 • які обставини є

Проверила Виктория 09.06.21

Як змінити розмір аліментів?

Батьки зобов`язані піклуватися про здоров`я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, матеріально утримувати дитину до повноліття, незалежно від того перебувають вони у шлюбі між собою чи ні. Способом виконання батьками обов'язку щодо утримання дитини є сплата одним із них аліментів.

 • Порядок їх сплати та розмір визначаються за домовленістю між батьками (шляхом укладення нотаріально посвідченого договору) або за рішенням суду, якщо взаємної згоди досягти не вдалось.
 • Які фактори впливають на встановлення розміру аліментів судом?
 • 1. стан здоров'я та матеріальне становище дитини, платника аліментів;
 • 2. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дітей;
 • 3. наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;
 • 4. наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • 5. доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
Читайте также:  Встановлення факту прийняття спадщини

6. інші обставини, що мають істотне значення.

Законодавство України також дає право батькам згодом змінити встановлений розмір аліментів в сторону його збільшення або зменшення у зв’язку зі зміною матеріального становища, сімейного стану, стану здоров’я платника або одержувача аліментів, або за наявності інших життєвих ситуацій. Якщо аліменти були встановлені у добровільному порядку, то батькам необхідно внести відповідні зміни до нотаріально посвідченого договору (укладається окремий договір, який підписується сторонами та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню).

Якщо ж взаємної згоди між батьками не досягнуто з приводу зміни розміру аліментів або якщо виплата аліментів встановлена рішенням суду, то зміна їх розміру можлива тільки у судовому порядку.

Що для цього необхідно?

Платник або одержувач аліментів повинен подати до суду позовну заяву про збільшення або зменшення їх розміру.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживання чи перебування відповідача або позивача.

 1. Зверніть увагу!
 2. Позивачі у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору.
 3. Важливо!
 4. Позивач повинен довести у суді обставини, що обґрунтовують позовні вимоги (зміну розміру аліментів).
 5. Тобто обов’язково додати відповідні докази, наприклад:
 6. докази зміни матеріального стану (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть бути підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або покращення);
 7. докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо необхідності лікування);
 8. докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів, додаткові витрати на утримання своїх непрацездатних батьків).
 9. Однак, зверніть увагу на те, що зміна сімейного стану позивача, а саме народження ще однієї дитини, не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів.
 10. Позивач має довести факт погіршення свого майнового стану у зв'язку з народженням дитини від іншого шлюбу.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у свої Постанові від 16.09.2020р. у справі № 565/2071/19.

Оскільки, батьки не мають компенсувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Визначення розміру аліментів на дітей

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

 1.  При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 •  інші обставини, що мають істотне значення.
 1.  Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.

 • Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
 1.  Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як алі­менти на дитину, визначається судом.

 2.  Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягу­ватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

 3.  Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

 1. Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
 1.  Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 2.  Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

  • Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  • Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. у разі, коли:
  • 1) рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
  • 2) стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  • 3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

  Законодавством України не визначено який розмір аліментів повинен стягуватися з платника аліментів на утримання дитини чи кількох дітей. Розмір аліментів встановлюється судом.

  Стаття 182 СК України лише передбачає обставини, які враховуються судом при визначенні аліментів:

  •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  •  інші обставини, що мають істотне значення.

  СК України передбачено стягнення аліментів в частці від заробітку (доходу) та в твердій грошовій сумі (якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення). Вимогу про присудження аліментів у твердій грошовій сумі в процесі судового розгляду має право заявити не лише позивач, а й платник аліментів — відповідач.

  Але у випадку стягнення аліментів в частці від заробітку, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст.182 СК України). Якщо аліменти менше цього розміру, дитині призначається державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 % прожиткового мінімуму.

  Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Законі України «Про державний бюджет» на поточний рік. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

  Прожитковий мінімум на дитину — 2014 рік в Україні

  (Примітка: Підвищення, що планувалocя ранішe, з липня тa з жовтня булo відміненo Законом № 1165-VII вiд 27.03.2014

  1. Період дії-з 01 січня пo 31 грудня 2014 року —
  2. для дитини вікoм до 6 років-1032 гpивень,
  3. для дітей вікoм від 6 до 18 років-1286 гpивень
  4. Прожитковий мінімум на дитину — 2015 рік в Україні 
  5. Пeріод дії з 1 січня пo 31 серпня 2015 року
  6. для дитини вiкoм до 6 років — 1032 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв — 1286гpивeнь
  7. Пeріод дії з 1 вересня пo 31 грудня 2015 року
  8. для дитини вiкoм до 6 років — 1167 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв — 1455 гpивeнь
  9. прожитковий мінімум на дитину — 2016 рік в Україні:
  10. для дитини віком дo 6 років

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня — 1167 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1228 грн., з 01 грудня — 1355 грн.

  для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня — 1455 грн., с 01 травня пo 30 листопада 1531 грн., з 01 грудня — 1689 грн.

  Прожитковий мінімум на дитину — 2017 рік в Україні. для дитини вікoм до 6 років з 01 січня 2017 пo 30 квітня — 1355 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1426 грн., з 01 грудня — 1492 грн. для дітей вікoм від 6 до 18 років

  з 01 січня 2017 пo 30 квітня — 1689 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1777 грн., з 01 грудня — 1860 грн.

 • Якщо частка заробітку (доходу) платника аліментів реально буде складати суму, що є меншою, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, аліменти будуть стягуватися в розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а не в сумі, яка складає відповідну частку фактичного заробітку (доходу) платника аліментів.
 • Зверніть увагу!
Читайте также:  Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання ц

Апеляційні суди нерідко скасовують рішення судів першої інстанції через те, що в резолютивній частині не міститься посилання на мінімальний розмір аліментів. Це пояснюється тим, що відсутність такого посилання може спричинити порушення майнових прав дитини, зниження розміру аліментів, що стягуються на її користь, нижче мінімуму, що передбачений законом.

При визначенні розміру аліментів суд ураховує також наявність у платника аліментів інших осіб, яких він зобов’язаний утримувати. До категорії таких осіб належать:

 •  інші діти;
 •  непрацездатний чоловік, дружина;
 •  непрацездатні батьки;
 •  непрацездатні повнолітні дочка, син;
 •  працездатні повнолітні дочка, син, які продовжують навчання.

Наявність в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина враховується судом незалежно від того, надає він їм фактично утримання чи ні. Не виключені випадки, коли той з батьків, до якого пред’явлені позовні вимоги, вже виплачує аліменти на інших осіб (дітей, непрацездатного чоловіка, жінку в іншому шлюбі, батьків).

Однак, якщо такі вимоги не заявлені, суд ураховує можливість їхньої появи в перспективі. У таких випадках суд, як правило, залучає заінтересованих осіб до участі в справі як третіх осіб на стороні відповідача. Зазначені особи можуть заявити самостійні вимоги.

На практиці діє принцип, відповідно до якого всі діти платника аліментів, у тому числі народжені в різних шлюбах, мають бути однаково матеріально забезпечені.

Максимальний розмір аліментів не варто змішувати з максимальним розміром відрахувань із заробітної плати по виконавчих документах у випадку стягнення аліментів, що визначений у законодавстві. Максимальний розмір аліментів, які стягуються з боржника відповідно до ч. 3 ст.

70 Закону України «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50 % заробітної плати цієї особи (абз. 4 п.

17 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р.).

Зверніть увагу!

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадає на дитину, яка досягла повноліття (ст. 183 СК України).

Вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття. Позов може бути поданий за місцем проживання позивача (стягувана аліментів) або відповідача (статті 109, 110 ЦПК України).

Якщо позовна заява подана безпосередньо до суду, позов вважається поданим від дня його прийняття.

Якщо позовна заява відправлена через поштове відділення зв’язку, днем подання позову вважається календарна дата, зазначена на поштовому штемпелі, а не дата його надходження в канцелярію суду.

Аліменти нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності рішення суду.

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше 3 років, які передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Довівши суду, що другий батько ухилявся від сплати аліментів на дитину, може бути прийнято рішення про стягнення грошової суми за попередні 3 роки до дати подання позову до суду.

Зверніть увагу!

Якщо особа за власним бажанням не здійснювала право на одержання аліментів, а відповідач не створював до цього перешкод, аліменти за минулий час не можуть бути стягнені.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії, стипендії, оплата праці (грошове забезпечення) та інші грошові доходи. Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи.

Індексація має провадитися автоматично, тобто без додаткового судового рішення.

Такий порядок індексації передбачений у законодавстві на забезпечення інтересів одержувача аліментів для того, щоб йому не доводилося періодично подавати до суду вимоги про збільшення розміру аліментів у зв’язку з підвищенням цін.

У ст. 184 СК України закріплена вимога про індексацію розміру аліментів, визначених у твердій грошовій сумі, які стягуються за рішенням суду. У СК України не міститься положення про індексацію аліментів, які виплачуються за договором.

Очевидно, що індексація розміру аліментів, які сплачуються за домовленістю сторін, має провадитися згідно з умовами такого договору.

Можна припустити, що, якщо в договорі про сплату аліментів не передбачається індексація розміру аліментів, вона має здійснюватися згідно із законом.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

 •  основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 •  усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 •  грошових і натуральних премій;
 •  оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 •  заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 •  заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 •  винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 •  винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 •  одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 •  допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 •  доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 •  сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 •  допомоги по безробіттю;
 •  одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;
 •  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
 •  стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 •  доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об’єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 •  усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 •  плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 •  інших видів заробітку
 1. Юридичний порадник Сімейне право. Зміст
 2. Довідник: Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
 3. Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
 4. Позовна заява про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
 5. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в Україні
Читайте также:  Как проводятся госзакупки и тендеры: электронные торги

Розмір аліментів — Ромовська З.В.

advokat-lviv.com.ua © All Rights Reserved 2009-2017

Які обставини враховуються судом при визначенні розміру аліментів

13:32, 14 декабря 2020

Вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття.

Відповідно до Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, та за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь в її утриманні у грошовій і (або) в натуральній формі.

Втім, не завжди батьки можуть домовитись самостійно, і тоді приходиться звертатись до суду. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу № 761/23308/19 та нагадав, що вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття.

З матеріалів справи відомо, що позивач звернулася до суду з позовом до особи про визнання місця проживання дитини та стягнення аліментів.

Позовна заява мотивована тим, що з березня 2015 року по січень 2016 року позивач та відповідач проживали разом, у зареєстрованому шлюбі не перебували.

З моменту народження сина і по теперішній час відносини між сторонами не складались, вони не змогли дійти згоди щодо спільного піклування та виховання дитини. Їх дитина зареєстрована та проживає разом із позивачем та її мамою у двокімнатній квартирі, має всі необхідні умови для комфортного проживання та розвитку.

Відповідач звернувся із заявою до Служби у справах дітей та сім'ї Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про встановлення йому обов'язкових днів та годин для побачень і участі у вихованні з малолітнім сином. Розпорядженням встановлено відповідний графік терміном 3 місяці.

З моменту народження сина і по теперішній час, позивач утримує дитину. Крім того, її син перебуває на обліку у дерматолога, потребує регулярного обстеження та лікування. Також йому рекомендовано санаторно-курортне лікування. Все це потребує значних фінансових витрат.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва позов задоволено частково.

Стягнуто з відповідача на користь позивача аліменти на утримання сина, в розмірі 3 000 грн щомісячно із їх індексацією відповідно до вимог законодавства, починаючи з 10 червня 2019 року і до 15 грудня 2033 року, тобто до досягнення дитиною повноліття, але не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідно віку.

 • Постановою Київського апеляційного суду рішення Шевченківського районного суду міста Києва в частині позовних вимог про визначення місця проживання малолітньої дитини скасовано та ухвалено в цій частині нове судове рішення, яким ці позовні вимоги задоволено.
 • У касаційній скарзі касатор, просив скасувати постанову апеляційного суду в частині вирішення позовних вимог про стягнення аліментів і ухвалити в цій частині нове рішення, яким визначити розмір аліментів в межах заробітку відповідача, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
 • Висновок Верховного Суду

Судді ВС підкреслили, що відповідно до частини другої статті 182 СК України (тут і далі у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 1. Згідно з частиною першою статті 183 СК України частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.
 2. Частиною першою статті 182 СК України передбачено, що при визначенні розміру аліментів суд враховує:
 3. 1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 4. 2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів.
 5. 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 6. 3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 7. 3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
 8. 4) інші обставини, що мають істотне значення.

Також ВС зазначив, що за загальним правилом, вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров'я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у частині другій статті 182 СК України.

ВС зауважив, що вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття. За загальним правилом аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня подання позову на майбутнє.

Переглядаючи рішення суду першої інстанції в частині задоволених позовних вимог про стягнення аліментів, апеляційний суд виходив з того, що відповідно до частини другої статті 184 СК України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійсненна судом за інший період.

 • Повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, які оцінено на предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв'язку, установивши, що відповідач є працездатною та працевлаштованою особою, зобов'язаний утримувати свою дитину до досягнення нею повноліття, та врахувавши, що стан здоров'я та матеріальні потреби дитини зумовлюють стягнення аліментів з відповідача на їх утримання у твердій грошовій сумі в розмірі 3 000 грн, суди дійшли обґрунтованого висновку про стягнення аліментів у визначеному розмірі.
 • Посилання в касаційній скарзі на те, що позивачем не було надано достатніх доказів на підтвердження наявності захворювань на підтвердження витрат, пов'язаних із названими позивачем діагнозами спростовуються доказами, долученими до матеріалів справи, а саме випискою із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, відповідно до якої, дитина перебуває на обліку у дерматолога, потребує регулярного обстеження та лікування, також йому рекомендовано санаторно-курортне лікування, що потребує додаткових витрат.
 • Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд висловився щодо позбавлення батьківських прав.
 •  Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.
Ссылка на основную публикацию