Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

В силу різних життєвих обставин людина може стати недієздатною і для захисту його прав необхідна підтримка держави. Опікунство в Україні – правовий інститут, метою якого є забезпечення нормальних умов життєдіяльності та представлення інтересів громадян, які не мають можливості здійснювати турботу про себе самостійно.

До групи таких людей входять малолітні діти, неповнолітні, а також повнолітні особи, які мають проблеми зі здоров’ям, які обмежують їх дієздатність. Дана стаття підкаже, як оформити опіку над дитиною, в похилою людиною в 2020 році, а також які права і обов’язки виникають у сторін.

Хто може отримати статус опікуна або піклувальника?

Встановлення опіки, піклування – визначення органами виконавчої влади або судовою інстанцією осіб, в чиї обов’язки входить турбота про дітей, які залишилися без батьків, або дорослих з обмеженою дієздатністю. Опіка може бути застосована до малолітніх і недієздатних громадян, піклування необхідно неповнолітнім особам, а також обмежено дієздатним людям.

Вимоги до людини, яка бажає одержати згадані правові статуси, визначені статтею 63 Цивільного кодексу і полягають в наступному:

 1. В даному питанні перевага надається родичам.
 2. Велике значення мають особисті взаємини сторін.
 3. Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного.
 4. Необхідна наявність добровільного бажання, зафіксованого в письмовому вигляді.

З огляду на серйозний характер ситуації, представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про підопічного. Крім того, враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями

Не можуть призначати опікунами людей, які зловживають наркотичними, алкогольними речовинами, що мають небезпечні інфекційні, смертельні захворювання, судимість за тяжкі правопорушення, позбавлені батьківських прав.

Опіка в Україні: права і обов’язки опікунів і піклувальників

Купуючи відповідальність за близьку людину, опікун отримує певну кількість прав і зобов’язань, серед яких:

 • створення нормальних побутових умов, належний догляд і, при необхідності, лікування;
 • турбота про правильний розвиток, навчання і необхідне виховання дитини;
 • прийняття відповідних заходів у випадках порушення інтересів підшефного;
 • вимога у третіх осіб повернення підопічного, якщо має місце його незаконне утримування;
 • висновок юридичних угод від імені недієздатного родича.

Відмінність правочинів піклувальника полягає у відсутності права на укладення угод за свого підопічного. Він лише надає згоду на такі дії.

Опікунство над дитиною: порядок оформлення

Відповідно до вітчизняного законодавства діти, позбавлені батьківського піклування до 14 років повинні бути під опікою, а підліткам 14-18 років призначається піклувальник.

Опіка над дитиною встановлюється, якщо його батьки:

 • невідомі;
 • обмежені в батьківських правах або позбавлені їх;
 • померли;
 • вважаються безвісти зниклими;
 • визнані недієздатними;
 • заарештовані або відбувають покарання за проступки кримінального характеру;
 • оголошені в розшук;
 • мають захворювання, яке не дозволяє виховувати дітей;
 • знаходяться на окупованій території.

Для визначення необхідності в такій допомозі уповноважений орган опіки та піклування в Україні проводить 2-місячну перевірку, націлену на виявлення підтверджуючих фактів. Якщо така інформація виявлена, неповнолітній отримує офіційний статус сироти.

Нормативно-правові акти, що регулюють питання опікунства над дитиною в Україні

Перед початком процедури слід ознайомитися з діючими нормами законодавства. Головними документами, що регламентують оформлення опікунства, є:

 • глава 6-а Цивільного кодексу України;
 • Закон № 2342-IV про соціальний захист дітей-сиріт;
 • постанову КМУ 866 про повноваження спеціалізованих органів;
 • наказ № 34/166/131/88, який стверджує правила піклування, опіки.

Ці акти допоможуть розібратися з обсягом обов’язків, прав учасників і повноваженнями держорганів.

Як оформити опікунство над дитиною: перелік документів і процедура

Для розгляду цього клопотання про опіку слід подати в службу у справах дітей за місцем фактичного проживання заявника наступний список документації:

 • заяву від бажаючого отримати опікунський статус;
 • копії головних сторінок паспорта;
 • довідку або декларацію про доходи за останній піврічний період;
 • свідоцтво про шлюб (для людей, що мають дружину/чоловіка);
 • свідоцтво про обов’язкове проходження спеціального навчання з виховання дітей (крім рідних);
 • документ, що підтверджує наявність власної або орендованої житлової площі;
 • висновок про поточний стан здоров’я заявника (додаток 5 до постанови КМУ 866);
 • довідку психіатра, а також нарколога про відсутність захворювань, різних залежностей у того хто подає заяву і його сім’ї;
 • документ про несудимість;
 • згода осіб, які проживають з заявником, на взяття під опіку, оформлене в письмовому вигляді і нотаріально завірене (якщо підшефний буде жити з ними разом).

Відповідний вимогам комплект документів реєструють, вносять інформацію в базу даних, в десятиденний термін проводять перевірку житлово-побутових умов хто звернувся і готують висновок про можливість задоволення прохання. Остаточне прийняття рішення щодо опіки над дитиною займає до 30 днів, компетентний орган може задовольнити прохання чи відмовити із зазначенням причини та порядку оскарження.

Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

Опікунство над дитиною в Україні: державна допомога

Представникам підростаючого покоління, які перебувають під опікою, покладена державна фінансова допомога.

Щомісячні виплати призначаються опікунам на утримання підопічних у розмірі 2-х прожиткових мінімумів, встановлених для відповідного віку.

Варто враховувати, що така підтримка не надається дітям, що живуть в спеціалізованих навчальних закладах на бюджетному фінансуванні. Допомога буде виплачуватися виключно за періоди перебування підшефного вдома.

Крім цього, при розрахунку суми цієї допомоги враховується наявність інших видів виплат, таких як аліменти, різні стипендії і пенсія. Якщо особа отримує будь-яку додаткову підтримку, допомога буде дорівнювати різниці між подвійним прожитковим мінімумом і відповідною грошовою допомогою.

Пакет документів, які необхідно підготувати, перед тим як почати процедуру опікунства над дитиною в Україні для держвиплат:

 • заяву безпосереднього опікуна;
 • рішення компетентного органу про встановлення піклування або опіки;
 • копія метрики підопічного;
 • довідка з місця проживання, того хто звернувся про склад сім’ї, або довідка з дитячого навчального закладу;
 • інформація про інші види фінансової допомоги;
 • медичний висновок про інвалідність дитини у віці до 18-річчя (при наявності цього статусу).

Якщо заявник живе не за місцем реєстрації, він зобов’язаний подати в органи соцзахисту довідку про те, що не отримує аналогічної допомоги за місцем своєї прописки. Допомога сплачується до досягнення повноліття підшефного. Підставами для припинення фінансової підтримки є втрата прав опікуна, одруження/заміжжя, працевлаштування, передача батькам і усиновлення дитини.

Як оформити опікунство над літньою людиною в Україні

Крім малолітніх осіб, можуть виникнути обставини, коли в додатковій турботі й увазі потребуватиме людина солідного віку. З метою забезпечення таким людям якісних побутових умов, гарантування необхідного лікування, догляду також призначається опікун.

Отримати право догляду старого підопічного можуть повнолітні дієздатні громадяни, переважно родичі, які мають матеріально-житлові можливості та не мають інтересів, які суперечать інтересам підшефного.

Особа, яка здійснює опікунство, зобов’язана створити пенсіонеру нормальні умови життя, не порушувати його майнові, а також немайнові права. До того ж, така людина має право вимагати повернення незаконно утримуваного підопічного і укладати за нього правові угоди.

Головними нормативними актами, що регулюють аспекти процедури встановлення і здійснення безпосереднього опікунства над літньою людиною, є Сімейний та Цивільний кодекси.

Як оформити опікунство над людьми похилого віку: процедура

Статуси попечителя і опікуна надаються спеціально уповноваженим органом, а також судом. Першою умовою для їх встановлення є зафіксований факт недієздатності громадянина, після чого потрібно зібрати і подати передбачені законодавством документи в одну з державних інстанцій, потім отримати позитивне рішення.

Документи для оформлення опікунства в Україні:

 1. Заява майбутнього піклувальника.
 2. Заява підшефного.
 3. Судове рішення, яке фіксує недієздатність похилого особи (при необхідності).
 4. Документація, що підтверджує матеріальне становище заявника.
 5. Медичний висновок з даними про здоров’я хто подає прохання.
 6. Довідка про несудимість.
 7. Документ про наявність житлоплощі у того хто звертається.
 8. Свідоцтво про шлюб або розлучення.
 9. Довідка про належний поточний стан житла заявника.

Після розгляду наданої документації органами влади в місячний термін приймається рішення позитивного характеру або мотивовану відмову, який можна оскаржити.

Оформлення опікунства і майнові питання

З метою захисту майна громадян похилого віку від шахраїв законодавець передбачив норми, що встановлюють обсяг прав опікунів в цьому питанні. Особи, які додивляються людей поважного віку, не має права розпоряджатися власністю підопічного на користь своїх родичів, укладати договори дарування на таке майно, виступати поручителем від його імені.

При тому, піклувальник і опікун можуть передавати йому своє майно виключно в рамках дарування або позики в безкоштовне користування. Варто зазначити, що догляд людини, який втратив дієздатність, не дає права спадкування його власності.

Крім того, тільки за згодою органу опіки може відбуватися відчуження майнових прав підшефного, видача письмових зобов’язань від імені останнього, завершення ним договорів, що підлягають державній або нотаріальної реєстрації.

Крім вищезгаданого, люди, що піклуються про літніх родичів, мають ряд обов’язків. До них відноситься необхідність зберегти майно пенсіонера, використовувати його лише в особистих інтересах недієздатного, забезпечувати його першочергові потреби за допомогою соціальної допомоги та пенсії.

Читайте также:  Представительство в суде

Як оформити опікунство і отримати компенсаційні виплати?

Тим особам, які допомагають пристарілій людині на правах опікуна, покладена державна фінансова компенсація. До кола цих людей входять непрацюючі громадяни, що забезпечують повноцінний догляд за людьми похилого рідними.

Щоб отримати передбачену допомогу потрібно направити в органи соцзахисту комплект документів:

 • заяву про факт надання послуг по догляду;
 • паспорта обох боків;
 • копію медичної довідки (в разі наявності інвалідності);
 • висновок ЛКК про необхідність спеціального догляду і нездатності підшефного до самообслуговування;
 • копію трудової книжки, довідку від податкової про відсутність у заявника інших доходів.

Надана документація підлягає розгляду в 10-денний термін, після її перевірки призначається компенсаційна підтримка або прохання залишається незадоволеним.

Висновок: оформлення опікунства в Україні – акт громадянської свідомості

Згідно з положеннями статті 57 Цивільного кодексу кожен громадянин зобов’язаний довести до відома представників органів опіки про недієздатну особу, яка потребує допомоги.

Крім цього, турбота про рідних і близьких людей є пріоритетним завданням будь-якої людини.

Інформація з цієї статті допоможе розібратися, як встановлюється опікунство в Україні в 2020 році, дозволить дізнатися про права, обов’язки учасників таких взаємин і спростить проходження всієї процедури.

Хто може бути опікуном або піклувальником? – Бориславська міська рада

Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитиниОпіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов’язки опікуна, стає піклувальником.

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.
При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини, за яких дитина втратила батьківське піклування, її життєвий шлях, родинні зв’язки, наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров’я, освіта, інші потреби. Рідні брати і сестри не можуть бути роз’єднані під час влаштування.

 • Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:
 • – заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
  – довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
  – документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  – копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  – довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
  – копію паспорта;
  – висновок про стан здоров’я заявника, складений за встановленою формою;
  – довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
  – довідку про наявність чи відсутність судимості;
 • – письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування;
 1. Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.
 2. Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням Бориславської міської ради у місячний строк після подання заяви та вищезазначенихдокументів.
 3. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:
1) на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;
2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;
3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.

4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

Опікун, піклувальник має право:
1) самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
2) вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
3) давати згоду на усиновлення підопічного;
4) самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
5) представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.
Опікун, піклувальник зобов’язаний:
виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостій-ного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
Опікун, піклувальник повинен раз на рік здійснювати власне повне медичне обстеження та двічі на рік обстеження підопічних.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Шановні, бориславці, не будьте байдужими до дітей, що втратили сім’ю, родину, близьких та рідних людей.

Звертайтесь у службу у справах дітей Бориславської міської ради за більш детальною інформацією. Ми знаходимось на вул.Карпатська Брама, 14, м. Борислав, Львівська обл, тел.(03248) 52236

Начальник служби у справах дітей
Г.Подставек

2019-02-08

Міністерство соцiальної політики України. Усиновлення

 • Розділ:  Опіка/піклування
 • Встановлення опіки та піклування – влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування.
 • Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.
 • При призначенні опікуна, піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини (ст. 244 Сімейного кодексу України).

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання такі документи:

 • заяву;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних (окрім родичів дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування);  
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров’я;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості,  видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявником, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів.

Служба у справах дітей проводить з кандидатом співбесіду та відвідує його за місцем проживання (за необхідності залучається центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді). За результатами відвідування помешкання службою у справах дітей оформлюється акт обстеження житлово-побутових умов проживаннякандидата.

В разі необхідності направлення кандидата на проходження курсу навчання з проблем виховання дітей, служба у справах дітей за місцем його проживання готує подання до регіонального центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про направлення кандидата на навчання.

Наголошуємо, що таке навчання не проходять лише родичі, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування. Проте, за особистим бажанням такі кандидати можуть пройти курс навчання.

Читайте также:  Заява про оголошення особи померлою

Опіка та піклування в цивільному праві: загальна характеристика в 2021 році

Опіка і піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, над недієздатними особами.

Опіка встановлюється над малолітніми дітьми (віком до 14 років), які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також над недієздатними особами.

Піклувальник призначається неповнолітнім (від 14 до 18 років), які є сиротами або позбавлені батьківського піклування та фізичним особам, що визнані обмежено дієздатними.

Опікуна малолітній дитині і попечителя неповнолітнього може призначити орган опіки та піклування, який діє при місцевій державній адміністрації, за місцем проживання дитини або опікуна та піклувальника.

В інших випадках опікуна та піклувальника призначає суд, за поданням органів опіки та піклування.

Як скласти заяву про усиновлення дитини

Опікуном чи піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Фізична особа може бути призначена опікуном чи піклувальником лише за її письмовою заявою.Опікун або піклувальник назначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

 • При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.
 • Фізичній особі може бути призначений один або кілька опікунів або піклувальників.
 • Не може бути опікуном чи піклувальником особа:
 1. Позбавлена ​​батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 2. Особа, поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

Не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи, які:

 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними речовинами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних речовин, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 не може бути опікуном.

Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.Опікун малолітньої особи зобов'язаний також дбати про її виховання, навчання та розвиток.

Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позики.Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.

Крім того, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

 1. відмовитися від майнових прав підопічного;
 2. видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;
 3. укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 4. укладати договори щодо іншого цінного майна.
 1. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
 2. Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.
 3. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.
 4. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного і тому подібне.
 5. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі.

Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.

 • Піклувальник дає згоду на укладання підопічним угод.
 • Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позики.
 • Піклувальник дає згоду на вчинення наступних угод тільки з дозволу органів опіки та піклування:
 1. відмова від майнових прав підопічного;
 2. видача письменних зобов'язань від імені підопічного;
 3. укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 4. укладання договорів щодо іншого цінного майна.

Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника.Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.

 1. Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного терміну з дня подачі заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.
 2. Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено опіку.
 3. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.

Опікуна дорослим недієздатним особам, або піклувальника обмежено дієздатним повнолітнім особам призначає суд за поданням органів опіки та піклування.

Такі справи розглядаються судом за місцем проживання особи, над якими встановлюється опіка чи піклування, якщо така особа перебуває на лікуванні — за місцем знаходження лікувального закладу.Заява про призначення опікуна чи піклувальника розглядається в порядку окремого провадження.

Як правило, рішення про призначення опікуна чи піклувальника приймається одночасно з рішенням про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною.

Рішення суду після набрання ним чинності надсилається органу опіки та піклування, а також органу ведення Державного реєстру виборців.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжям)
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, завірену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров'я заявника;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться відмітка на заяві з зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.
Читайте также:  Досудове врегулювання спорів

Термін дії зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Рішення про встановлення опіки чи піклування приймається протягом місяця з моменту подачі документів.

Опіка припиняється у разі передачі малолітньої дитини батькам (усиновлювачам).

Опіка припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років.У цьому випадку особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, визнаної недієздатною.

Піклування припиняється у разі:

 1. досягнення фізичною особою повноліття;
 2. реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
 3. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 4. відновлення дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Піклувальник — це хто? Права та обов’язки піклувальника. Органи опіки та піклування

У повсякденному житті людина часто чує такі терміни, як «опікун», «опікун», «органи опіки і піклування». Але мало хто знає, що між ними спільного і в чому різниця. Наприклад, хто такий піклувальник? Це важливе питання, оскільки він стосується захисту недієздатних і неповнолітніх громадян.

Різниця між опікуном і піклувальником

Для початку потрібно розібратися у відмінності першочергових термінів. Опіка – це особлива форма турботи про особу, яка потребує сторонньої допомоги. Опікун призначається дітям (залишилися без батьків), молодше 14 років. А також особам, які були офіційно визнані недієздатними і про це є відповідне свідоцтво суду.

Піклування, в свою чергу, встановлюється над неповнолітніми дітьми в період з 14 до 18 років, а також над громадянами з обмеженою дієздатністю (офіційно задокументованої). Фактично піклувальник – це особа, яка контролює дії свого підопічного і дає свою згоду на здійснення всіх його прав і зобов’язань.

Відмінність також полягає в тому, що опікун призначається примусово, без урахування думки опікуваного. Піклувальник може бути призначений за бажанням громадянина, що потребує в такій формі турботи.

Основні принципи діяльності

Піклувальник – це людина, яка здійснює свою діяльність, керуючись певними принципами:

 • Добровільність. Жоден суд або інший орган не вправі призначити громадянина піклувальником без його згоди. Громадянин зберігає право в будь-який момент відмовитися від цієї діяльності.
 • Підконтрольність. Всі особи, що здійснюють нагляд і догляд за недієздатними та неповнолітніми громадянами, підконтрольні органам опіки і піклування. Співробітники цієї служби перевіряють, як вони здійснюють свою діяльність і немає яких-небудь порушень.
 • Обмеження на здійснення будь-яких майнових угод. Зокрема, піклувальники не можуть давати згоду на фінансову діяльність, підсумком якої буде зменшення майна підопічного (продаж нерухомості, переведення грошей з рахунків, оренда приміщень тощо). Всі подібні операції проводяться тільки з дозволу органів опіки та піклування. Однак можна все фінансові операції, коли опікун хоче передати своє майно підопічного.
 • Піклувальник повинен максимально захищати права свого підопічного.
 • Всі опікунська діяльність здійснюється за підтримки (і контроль) держави.
 • Піклування над дітьми

  Коли мова йде про неповнолітніх, то піклування встановлюється на термін з 14 до 18 років. Відбувається це в тих випадках, коли діти залишилися без батьківського піклування з наступних причин:

  • Батьки померли.
  • Мама і тато позбавлені прав або обмежені в правах опіки над дітьми.
  • Хворі батьки та недієздатні.

  Опікун або піклувальник призначаються через місяць, після того як діти залишилися без батьківського нагляду. Іноді встановлюється тимчасова опіка чи піклування, на прохання мами чи тата, які тимчасово недієздатними або з поважних причин не можуть виконувати батьківські обов’язки. Максимальний строк тимчасового піклування – 3 місяці, в окремих випадках можна продовжити до півроку.

  Піклування над повнолітніми

  Коли людина частково недієздатний, і це визнано судом, то піклувальник – це людина, яка буде здійснювати наступні функції:

  • Давати згоду на будь-які фінансові операції від імені підопічного.
  • Звертатися до медустанови, щоб частково недієздатній громадянину надали допомогу.
  • Оформляти і вимагати всі належні підопічному виплати і пільги.
  • Захищати при необхідності права частково недієздатного громадянина в суді.
  • Захищати та зберігати майно підопічного.

  У цілому функції такі ж, як при опіку над повнолітнім. Відмінність лише в тому, що піклування над дитиною припиняється в силу віку – після досягнення підопічним 18 років. Піклувальник частково недієздатній особі може бути призначено тільки після відповідного рішення суду про цьому статусі. Та припинено тільки в тому випадку, якщо суд визнає людину повністю дієздатним.

  Патронаж – в чому відмінність від піклування?

  Також варто згадати про таку форму турботи, як патронаж. Він багато в чому відрізняється від піклування. Більше всього нагадує звичайний договір двох рівноправних сторін про надання тих чи інших послуг. Наприклад, допомога по дому, супровід в лікарню, оформлення різних документів за дорученням.

  Дивіться також:  Коли виплачують декретні, в які терміни?

  Патронаж призначається в тих випадках, коли громадянин є повнолітнім і дієздатним, але обмеженим фізично – за хвороби, в силу віку або по інвалідності.

  Припинення піклування

  Піклування припиняється у суворо визначених випадках:

 • Неповнолітній підопічний досяг віку 18 років.
 • В силу емансипації, за рішенням суду.
 • Вступ у шлюб у віці до 18 років. Укладення шлюбу знімає обмеження в правах.
 • По суду було знято статус «обмежено дієздатний».
 • Порушення умов піклування самим піклувальником (за рішенням наглядового органу).
 • Смерть піклувальника або його підопічного.
 • Обов’язки і права піклувальника

  Піклувальники повинні захищати права і інтереси підопічного. В обов’язки піклувальника входить турбота про їх підопічних, тобто забезпечення останніх доглядом та лікуванням, а у випадку, коли мова йде про підлітків – вихованням і навчанням. Також піклувальник повинен давати згоду на здійснення підопічним тих чи інших дій юридичного характеру.

  У правах прописано наступне:

  • вони не повинні суперечити інтересам дитини;
  • піклувальники не можуть завдавати шкоди фізичному або психологічному здоров’ю опікуваного особи;
  • піклувальники можуть вимагати надання медичної, психологічної, юридичної або іншої допомоги сім’ї.

  Всі права та обов’язки опікуна та підопічного встановлені ст. 148 Сімейного Кодексу РФ, у приписах Цивільного Кодексу РФ, а також в Законі про опіку.

  Хто може стати опікуном?

  Насамперед розглядаються всі кровні родичі. Якщо таких немає, або вони не згодні взяти на себе таку відповідальність, то в цій ролі може виступити будь-який громадянин РФ. Але з деякими застереженнями. Кандидат повинен бути:

 • Дієздатним.
 • Повнолітнім.
 • Мати особисте житло, що відповідає вимогам органів опіки та піклування.
 • Не мати судимостей.
 • Не мати обмежень по здоров’ю (відповідно до вимог наглядового органу).
 • Мати достатній рівень доходу для створення нормальних умов для проживання неповнолітнього.
 • Чиста історія – в області рішення батьківських прав або проблем з попередніми підопічними.
 • Дивіться також:  Що таке парадигма — простими словами

  Також піклувальниками не можуть стати громадяни з алкогольною або наркотичною залежністю.

  Вік піклувальника – від 18 до 60 років. При цьому не допускається, щоб між ним та підопічним була різниця менш ніж в 16 років. При наявності кровного споріднення останнє правило втрачає силу.

  Функції органів опіки та піклування

  У сферу діяльності цієї організації входить турбота про інтереси неповнолітніх або недієздатних (частково недієздатних громадян. Органи опіки та піклування є підрозділом муніципалітету і здійснюють наступну діяльність:

  • Виявлення, взяття на облік сиріт або неповнолітніх, які залишилися без батьківського нагляду.
  • Формування бази даних усіх осіб, які потребують піклування, та тих, хто готовий стати опікуном чи піклувальником.
  • Розподіл неповнолітніх за спеціальним закладам або прийомним сім’ям.
  • Захист прав дітей, які залишилися без піклування батьків.
  • Врегулювання конфліктів між дитиною та батьками або між батьком і матір’ю.
  • Контроль за майном підопічних.
  • Контроль за опікунами та піклувальниками.

  Повноваження

  Повноваження у цій організації досить широкі:

 • Опікун або піклувальник призначається співробітниками органу опіки.
 • Вони мають право подавати до суду з клопотанням про визнання того чи іншого громадянина недієздатним.
 • Органи опіки та піклування здійснюють контроль за діяльністю опікунів і піклувальників. У разі неналежного виконання обов’язків або заподіяння шкоди (фізичної, психологічної чи іншого) підопічному останнім може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.
 • Вони можуть позбавляти батьківських прав і вирішувати, хто може стати усиновителем, опікуном або піклувальником.
 • Органи опіки та піклування можуть законно представляти своїх підопічних в будь-яких інстанціях.
 • При всій повноті повноважень їх діяльність досить жорстко регламентована ЦК РФ, а всі рішення цієї організації можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  Ссылка на основную публикацию