Підстави позбавлення батьківських прав

Мати чи батько, яких було позбавлено батьківських прав, втрачають свої права щодо дитини, які за загальним правилом належать їм як батькам за фактом спорідненості з нею, а саме:

 • втрачають особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо), а також звільняються від обов’язків щодо її виховання;
 • перестають бути законним представником дитини (не можуть як раніше представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах і тощо);
 • втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину);
 • не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо);
 • втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків); втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли їх спадкування передбачене заповітом дитини).

Увага! Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Крім того, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька (матері).

I. Позбавлення батьківських прав одного з батьків: дитина залишається жити з другим з батьків.

Суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з дитиною, якщо у нього є інше житло, або примусово поділити житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін. II.

Позбавлення батьківських прав обох батьків: дитина передається під опіку органам опіки та піклування.

Ці органи вирішують, яким особам або установам слід передати дитину на виховання: призначають опікуна (піклувальника) або, в залежності від віку та стану здоров’я, віддають дитину до дитячого будинку, сімейного дитячого будинку, школи-інтернату. Дитина може бути передана на виховання бабусі та дідусю, повнолітнім брату та сестри, іншим родичам дитини, мачусі, вітчиму, які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою.

Мати та батько, позбавлені батьківських прав, мають право бачитися з дитиною з дозволу суду. З цією метою необхідно подати до суду відповідну заяву про надання їм права на побачення.

Розглядаючи заяву, суд перевіряє чи не завдасть шкоди життю, здоров’ю та моральному вихованню дитини такі побачення та може дозволити разові або періодичні побачення з дитиною за умови присутності іншої особи.

Так, можна. Позбавлення батьківських прав особи, що знаходиться на тимчасово окупованій території, відбувається у такому ж порядку, як і всіх інших. Особливості такої справи пов’язані з тим, до якого суду необхідно звертатися для розгляду справи.

Адже, за загальним правилом, позов про позбавлення батьківських прав подається до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача. На окупованій території українські суди не працюють.

Але для кожного населеного пункту, який залишився на цій території, визначений відповідний суд на підконтрольній території, до якого можна звернутися з позовом. Незначна складність розгляду таких справ пов’язана із викликами відповідача у судове засідання. Для цього суд просто розміщує відповідне оголошення на своєму сайті.

У такому випадку не має значення чи прибув відповідач у судове засідання, воно може відбутися і без нього. Якщо позивач також не може особисто бути присутнім у судовому засіданні, бо проживає в іншому місті, то можливо провести розгляд справи у режимі відеоконференції.

Добровільно відмовитися від дитини неможливо! Якщо чоловік не є біологічним батьком дитини – застосовується процедура оспорювання батьківства.

В останній час набуває поширення експертиза, що зветься «Генна дактилоскопія» (судово-генетична експертиза), висновок якої на 100% дає ствердну відповідь, чи є дана особа батьком (матір’ю) дитини, чи ні.

Водночас, висновки судово-генетичної експертизи суд оцінює з урахуванням положень статті 89 Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якою жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, він суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності (пункт 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів”).

Однак, при розгляді справ про позбавлення батьківських прав трапляються випадки, коли батько подає до суду заяву про те, що він не заперечує проти позбавлення батьківських прав. Суд оцінює таку заяву, разом з усіма іншими доказами, а тому навіть у такому випадку потрібно доводити наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

Мати чи батько, які були позбавлені батьківських прав, мають право їх поновити в судовому порядку.

Необхідно вказати у позовній заяві та надати суду докази, які свідчитимуть про виправлення особи і бажання надалі брати активну участь у вихованні і житті дитини.

У такому випадку суд також буде встановлювати чи відповідатиме відновлення батьківських прав інтересам дитини. Також суд обов’язково враховує думку другого з батьків та інших осіб, з якими проживає дитина.

Обов’язковим для розгляду такої категорії справи є висновок органу опіки та піклування про можливість поновлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторно звернутися із таким позовом можна лише через рік.

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 24 / 7

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-14T09:32:53+03:00

Юрист2021-12-14T09:32:53+03:0013 Грудня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-14T04:11:09+03:00

Юрист2021-12-14T04:11:09+03:0013 Грудня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-11T07:45:23+03:00

Юрист2021-12-11T07:45:23+03:008 Грудня, 2021|150 коментарів

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-09T23:54:39+03:00

Юрист2021-12-09T23:54:39+03:008 Грудня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-20T15:10:10+03:00

Юрист2021-12-20T15:10:10+03:008 Грудня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-09-17T23:30:50+03:00

Юрист2021-09-17T23:30:50+03:0016 Вересня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-08-16T13:41:25+03:00

Юрист2021-08-16T13:41:25+03:0014 Серпня, 2021|0 Comments

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-12-18T03:41:58+03:00

Юрист2021-12-18T03:41:58+03:0014 Серпня, 2021|12 коментарів

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-08-15T03:16:27+03:00

Юрист2021-08-15T03:16:27+03:0014 Серпня, 2021|2 коментарі

 • Підстави позбавлення батьківських прав

Юрист2021-08-15T01:18:43+03:00

Юрист2021-08-15T01:18:43+03:006 Серпня, 2021|0 Comments

Про позбавлення батьківських прав

Підстави позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав — це санкція, застосовувана в тих випадках, коли здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини піддається небезпеці

 • внаслідок застосування батьками неправомірних способів здійснення батьківських прав,
 • неналежного їхнього поводження або злісного ухилення від виконання батьківських обов’язків
 • та застосовується лише за рішенням суду.
 • Позбавлення батьківських прав є  крайнім  заходом  впливу  на  осіб,  які  не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про його застосування вирішується лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема, ставлення батьків до дітей.
 • Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:
 • 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • 3) жорстоко поводяться з дитиною;
 • 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
 • На практиці найчастіше зустрічається така підстава для позбавлення батьківських прав, як ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини.
 • Ухилення батьків від виконання своїх  обов’язків  має  місце, коли  вони  не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її  навчання,  підготовку  до  самостійного  життя,  зокрема:
 1. не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини,  що негативно впливає на її фізичний розвиток як  складову виховання;
 2. не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального  самоусвідомлення;
 3. не надають  дитині   доступу   до культурних та інших духовних цінностей; 
 4. не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм  моралі;
 5. не виявляють  інтересу   до   її внутрішнього  світу;
 6. не створюють умов для отримання нею освіти.
 1. Зазначені фактори,  як кожен окремо,  так і  в  сукупності,  можна розцінювати  як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.
 2. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 3. Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються при обов’язковій участі органів опіки й піклування.
 4. Орган опіки та піклування при підготовці справ до розгляду зобов’язаний вивчити умови життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємовідносини з дітьми та ставлення до своїх батьківських обов’язків. За матеріалами перевірки органи опіки і піклування складаються письмовий висновок, який додається до матеріалів судового розгляду
 5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав стосується лише тих дітей, щодо яких поведінка батьків була неправомірною.
 6. Відносно інших дітей, у тому числі тих, які народженні пізніше, батьківські права зберігаються.
Читайте также:  Захист права власності на земельні ділянки

Позов про позбавлення батьківських прав пред’являється за місцем проживання відповідача, а якщо воно невідоме, то за місцем знаходження його майна або за останнім відомим місцем проживання.

Дуже часто визначити місце проживання такого батька досить непросто. У цьому випадку вихід з положення полягає в одночасному пред’явленні позову про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Тоді відповідно до ЦПК України позов може бути пред’явлений за місцем проживання позивача.

Формулюючи в позовній заяві підставу для позбавлення батьківських прав його необхідно чітко і максимально докладно обґрунтовувати.

Після позбавлення батьківських прав батьки втрачають всі права, засновані на факті родинності з дитиною.

Передусім, це право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка утримує її не на підставі закону чи судового рішення, давати чи не давати згоду на усиновлення (удочеріння) дитини, право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у випадку своєї непрацездатності.

Батьки не мають права стати спадкоємцями за законом дітей, у відношенні яких вони були позбавлені батьківських прав і не були поновленні у цих правах на момент відкриття спадщини.

Позбавлення батьківських прав як наслідок винної поведінки батьків не може означати їх повного звільнення від батьківських обов’язків по утриманню дітей.

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або з власної ініціативи вирішити питання про стягнення аліментів на дитину. Аліменти на дітей стягуються на користь другого з батьків (опікуна, піклувальника, особи, в сім’ї якої проживає дитина), а також організації, де дитина перебуває на вихованні.

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблем – записуйтесь на консультацію за тел. – 096-203-18-51. Інформація про вартість консультації та інших послуг

Позбавлення батьківських прав ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Розлучення онлайн

Позбавлення батьківських прав довга і складна процедура але інколи цього не можливо уникнути. Тож, якщо Ви наважились на цей крок, варто розібратись з підставами, процедурою та строками. Позбавлення, так само як і поновлення батьківських прав відбувається через суд.

Підстави позбавлення

Так, Сімейним кодексом України передбачений вичерпний перелік підстав позбавлення прав на дитину. Зокрема до таких підстав належать:

 • залишення дитини в пологовому будинку без поважної причини;
 • неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, сюди входять як обов’язок щодо піклування про дитину, так і обов’язок її належного забезпечення;
 • не забезпечення батьками умов для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • хронічний алкоголізм або наркоманія батьків;
 • експлуатація дитини, примушування до жебрацтва, бродяжництва, використання дитячої праці;
 • винесення рішення суду щодо вчинення кримінального правопорушення по відношенню до дитини.

Таким чином, будь яка з цих підстав є достатньою для позбавлення батька або матері прав на дитину а також підставою для відібрання дитини від батьків. Проте, окрім наявності підстав необхідно дотриматись і процедури позбавлення прав.

Підстави позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав

Перелік кроків для позбавлення бітьківських прав

Так, Законом передбачено, що позбавлення прав відбувається виключно за рішенням суду. Це означає, що Вам необхідно подати позовну заяву з вимогою про позбавлення прав на дитину та надати докази в підтвердження своїх позовних вимог. Також Законом передбачено, що мати та батько є рівними у своїх правах щодо дитини.

Отже, для позбавлення прав, необхідно вчинити наступні дії:

 • Зберіть якомога більшу кількість доказів несумлінної поведінки батьків;
 • Складіть позовну заяву, в якій зазначте про всі обставини справи та надайте відповідні докази для їх підтвердження;
 • Отримайте висновок Органів опіки та піклування щодо доцільності позбавлення прав на дитину батька/матері;
 • За можливості отримайте та подайте нотаріально посвідчену заяву від батька/матері про відмову від батьківських прав;
 • За можливості залучіть до участі в судовому засіданні свідків, котрі б могли підтвердити доцільність позбавлення прав батька/матері;
 • Отримайте рішення суду та після набрання ним законної сили, зверніться до органу РАЦС, для пришвидшення процесу виконання рішення.

Варто пам’ятати, що збір доказів та і сам розгляд такої справи – доволі тривалий процес. Правильність складання позовної заяви, повнота доказів, та коректне подання усіх документі а також вірне визначення територіальної підсудності, значно пришвидшать процедуру, та допоможуть досягти позитивного результату.

Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав в Україні регламентується Сімейним кодексом (СК) України.

Основна мета – захист дітей, які опинились у вкрай несприятливих і небезпечних умовах у зв'язку з некоректною поведінкою їхніх батьків.

Дана міра служить покаранням для батька чи матері, які навмисне наражають на небезпеку свою дитину. Підстави для позбавлення батьківських прав батька або матері, процедуру і наслідки проаналізуємо у нашій статті.

Причини позбавлення батьківських прав

Перелік підстав для позбавлення прав міститься у ст. 164 СК. До них належать певні дії або бездіяльність батьків по відношенню до своїх дітей. Бездіяльність полягає у самоусуненні від виконання своїх обов'язків без поважної причини.

Бездіяльність проявляється:

 • в усвідомленому незабезпеченні дитини необхідними продуктами харчування, медичним обслуговуванням, лікуванням, що негативно вплинуло на його фізичний розвиток і здоров'я;
 • відсутністю необхідного спілкування з дитиною, що вплинуло на його можливість нормально фізично, психічно, соціально і духовно розвиватися.

Підстава для позбавлення батьківських прав за власним бажанням батьків – факт добровільного залишення дитини у пологовому будинку, іншому медичному закладі. Позбавлення прав відбувається по закінченню 6-ти місяців, якщо батьки без поважної причини не виявляли інтерес до залишеного сина, доньки, не турбувалися про долю дитини.

Також підставою для позбавлення прав на виховання дитини є вчинення батьками дій, що впливають на нормальний психічний розвиток, а також небезпечних для здоров'я і життя дитини.

До таких дій належить:

 1. Жорстоке поводження – фізичне, психічне насильство, нанесення тілесних ушкоджень будь-якого ступеню тяжкості, побої, приниження, залякування. До інших жорстоких дій відносять обмеження волевиявлення особи, що призвело до емоційної нестабільності дитини, психічного розладу, небезпеки для здоров'я і життя.
 2. Експлуатація дитини – залучення її до важкої праці, заняття проституцією і іншою злочинною діяльністю, примус до жебрацтва.
 3. Злочинні дії по відношенню до дитини, за які батько або мати притягнуті до кримінальної відповідальності.

Позбавлення батьківських прав батька/матері може бути пов'язане з їх неправильним способом життя. Якщо батьки є хронічними алкоголіками, наркоманами, вони можуть бути позбавлені батьківських прав.

Досудова підготовка документів для позбавлення батьківських прав

Процедура позбавлення прав батька або матері – процес тривалий: вимагає встановлення вини батьків, факту реальної загрози для розвитку, життя дитини. Остаточне рішення виносить тільки суд.

Орган правосуддя має право призупинити процес у разі усвідомлення батьками своїх помилок і готовності до виправлення ситуації. Зазначені підстави ретельно перевіряються судом.

Якщо доказів недостатньо, це може вплинути на рішення судді.

Згідно із законодавством, неможливо позбавити батьківських прав осіб, які не виконують свої обов'язки по відношенню до дітей внаслідок:

 • важкого фізичного захворювання;
 • психічних розладів, у тому числі розумової неповноцінності (крім алкоголізму і наркоманії);
 • інших незалежних від волі особи причин, наприклад, тривалі далекі відрядження, перешкоди з боку батька/матері при здійсненні батьківських обов'язків, неможливості повноцінного матеріального забезпечення дитини неповнолітніми батьками, інші.

Перший крок для захисту дітей від батьків, які усвідомлено завдають їм шкоди, — збір доказової бази. Розглянемо кожну з підстав для позбавлення батьківських прав батька в Україні (матері) більш детально.

Для доказу факту хронічного алкоголізму або наркоманії необхідний документ, що підтверджує постановку на облік в психоневрологічний диспансер особи. Вирішальний фактор для прийняття рішення судом:

 1. Тривалість подібного способу життя.
 2. Небажання особи пройти курс лікування.

Найчастіше особа, що перебуває в залежності, і його близькі родичі не звертаються по таку допомогу до офіційних структур. За допомогою органів опіки та піклування, Національної поліції та інших державних органів можливо зафіксувати систематичне вживання особою алкоголю або наркотиків, домогтися постановки на облік і надати необхідні документи до суду.

У разі жорстокого або злочинного поводження, експлуатації дитини, примушення її до незаконних дій доказовою базою при позбавленні батьківських прав матері або батька будуть служити:

 • протоколи, складені органами Нацполіції України;
 • постанови адміністративних органів, судів про притягнення осіб до відповідальності за насильство в сім'ї (відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству»), інші правопорушення (відповідно до КУпАП);
 • висновки про стан здоров'я, фізичний і психологічний стан дитини, акти обстеження умов проживання, оцінки рівня безпеки, рішення комісій органів опіки та піклування, представників місцевих органів влади про рекомендації позбавити прав батьків на виховання дитини;
 • рішення суду про притягнення батька або матері до кримінальної відповідальності у зв'язку з вчиненням злочинних дій по відношенню до своєї дитини.

Досудовий попередній спосіб захисту дітей від домашнього насильства – примусове ізолювання дітей на час прийняття судом рішення про позбавлення батьківських прав батька або матері дитини. Дітей можуть передати тимчасово до родичів, родини патронатного вихователя, центру соціальної та психологічної реабілітації або притулку – у залежності від обставин справи та стану дитини.

Читайте также:  Як нашого клієнта завод привласнили. У кращих традиціях українського рейдерства

В юридичній практиці досить складно встановити факт неучасті батьків у вихованні дитини з метою позбавлення батьківських прав батька дитини або матері. Тому у більшості випадків суд відмовляє у позбавленні прав. Документально важко довести самоусунення батьків від своїх обов'язків.

Щоб юридично правильно підтвердити факт свідомої неучасті одного з батьків в утриманні, вихованні дитини, необхідна участь у процесі фахівця.

Професійний юрист допоможе вирішити наступні питання: як позбавити батьківських прав у державі Україна, які документи потрібні для позбавлення батьківських прав, хто може звернутися до суду, а також допоможе скласти список необхідних документів для позбавлення батьківських прав батька або матері.

Судовий розгляд питання щодо позбавлення батьківських прав

Ухвалення рішення щодо подальших відносин між дітьми і батьками, що порушують їх права на нормальний розвиток, виховання, відповідно до закону передбачено тільки через процедуру позбавлення батьківських прав судом. Подати позовну заяву до суду може:

 1. Один із батьків.
 2. Опікун або піклувальник, призначений відповідно до закону.
 3. Будь-яка особа, у сім'ї якої проживає така дитина.
 4. Медична або освітня установа будь-якої форми власності, де знаходиться дитина.
 5. Орган опіки та піклування.
 6. Прокурор.
 7. Неповнолітній, що досяг віку 14 років, — по відношенню до своїх батьків.

Позовна заява повинна містити підтверджені факти підстав для позбавлення особи батьківських прав. У документі необхідно зазначити і довести факт наявності:

 • спорідненості між дитиною і батьками, що документально підтверджена (свідоцтво про народження, судове рішення про визнання певної особи батьком або матір'ю дитини);
 • причин позбавлення батьківських прав (з офіційними доказами).

При розгляді справи суд враховує думку дитини. У ст. 171 СК України не визначений вік, коли дитина має право висловити свою точку зору. Однак у постанові КМУ «Про питання органу опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866, в редакції від 10.10.2018 року, така можливість обмежена письмовою заявою дитини.

Суд може відкласти ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав з метою надання можливості батькам виправити ситуацію. Контроль над ситуацією покладається на органи опіки та піклування.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Наслідки позбавлення батьківських прав батька або матері не носять необоротний характер. Згідно зі ст. 169 СК України, для осіб, позбавлених батьківських прав, передбачена можливість їх відновлення. Однак така можливість виключена, якщо дитина досягла повноліття або була усиновлена іншою особою.

У разі позбавлення батьківських прав батько чи мати не можуть вільно спілкуватися з дитиною. Однак обов'язки з матеріального забезпечення, в тому числі і аліментні зобов'язання, за такими батьками зберігаються.

Новини 27 лютого 2018 року (Позбавлення батьківських прав. Підстави, процедура, документи, наслідки.)

Позбавлення батьківських прав. Підстави, процедура, документи, наслідки.

Одразу розглянемо саме поняття «батьківство». Це факт походження дитини від певного чоловіка (батька).

Українським законодавством право на батьківство передбачене статтею 50 Сімейного кодексу України. Там чітко визначено, що чоловік має право на батьківство і відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу.

Законодавством забороняється позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.

Одночасно із зазначеним вище, батьківство може бути як природним (біологічним) та і юридичним. Останнім (юридичним) важається коли особи набувають статус батьків через усиновлення. В свою чергу усиновлена дитина отримує такі самі права, як і біологічна дитина.

Позбавлення батьківських прав — дуже складне питання, яке може суттєво вплинути на подальше життя всіх сторін (і дитини і батьків). Тому до такої серйозної міри вдаються лише у виключних випадках.

 • Тепер розглянемо підстави для позбавлення батьківських прав.
 • Частиною 1 статті 164 Сімейного кодексу України встановлений вичерпний перелік підстав для позбавлення матері чи/або батька дитини батьківських прав. Такими є:
 • — залишення без поважної причини дитини в пологовому будинку або іншій установі охорони здоров’я та відсутність відносно неї батьківського піклування протягом шести місяців;
 • — ухилення від виховання дітей (свідома і навмисна відсутність турботи, ігнорування потреб дитини та інше);
 • — хронічний алкоголізм або наркотична залежність (необхідна наявність відповідних медичних висновків);
 • — експлуатація дитини, в тому числі примушування до жебракування та бродяжництва;
 • — засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини;
 • — жорстоке поводження з дітьми (приниження, фізичне або психічне насильство тощо).
 • Слідуючим етапом розберемо процедуру позбавлення батьківських прав.
 • У відповідності до частини 4 статті 19 Сімейного кодексу України — за порядком позбавлення батьківських прав передбачена ВИКЛЮЧНО судова процедура із обов’язковим залученням до участі у процесі органу опіки та піклування.

В свою чергу, відкриття судового провадження та подальший розгляд справи відбувається на підставі позовної заяви, яка подається за місцем проживання ВІДПОВІДАЧА.

Одночасно із такою нормою, в разі, якщо позивач у своїх вимогах, крім позбавлення батьківських прав, заявить вимогу про стягнення АЛІМЕНТІВ на дитину, позов може подаватися за вибором позивача, про що йде мова у частині 1 статті 28 Цивільного процесуального кодексу України (за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача).

Статтею 165 Сімейного кодексу України визначений обмежений перелік осіб, які наділені правом на подання позовної заяви до суду про позбавлення батьківських прав.

Такими є — один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживають діти, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому знаходиться малюк, орган опіки та піклування, прокуратура, а також сама дитина, яка досягла 14 років.

 1. З метою з'ясування обставин та ситуації, яка склалася, щоб всебічно, детального та повно розглянути справу для подальшого винесення рішення в інтересах дитини, разом із позовною заявою до суду необхідно подати:
 2. — копію паспорта позивача;
 3. — довідку про склад сім’ї;
 4. — довідку про доходи позивача;
 5. — копію свідоцтва про народження дитини;
 6. — характеристику з місця роботи заявника;
 7. — висновок психолога після бесіди з дитиною;
 8. — копію свідоцтва про розірвання шлюбу;
 9. — характеристику з місця проживання позивача;
 10. — акт обстеження житлово-побутових умов;
 11. — характеристику з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у її вихованні.
 12. Хоча, перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи (суд може витребувати й інші документи в залежності від ситуації).

Результатом вступу в законну силу рішення суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Йдеться про ті права, які належать батькам і реалізуються ними до досягнення дітьми повноліття. Більш конкретно правові наслідки позбавлення батьківських прав описані в ст. 166 Сімейного кодексу.

Згідно норм зазначеної статті батько і мати, які втратили права щодо дитини:

 • — втрачають право на виховання дітей;
 • — втрачають НЕмайнові права щодо дітей;
 • — перестають бути представниками дитини;
 • — втрачають права на пільги і держ. допомогу;
 • — не можуть бути усиновлювачами та опікунами;
 • — не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності.

Звертаємо увагу! За частиною 2 статті 166 Сімейного кодексу України — батько чи мати, позбавлені батьківських прав, не звільняються від обов’язку по утриманню дитини до досягнення нею 18 років.

За статтею 185 Сімейного кодексу України батьки повинні брати участь у додаткових витратах на дітей і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною. Останнє передбачено статтею 1183 Цивільного кодексу України.

Також, позбавлення батька або матері батьківських прав ніяк НЕ впливає на обсяг прав самих дітей — дитина зберігає ВСІ майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, право власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням і за статтею 1261 Цивільного кодексу України діти залишаються спадкоємцями першої черги.

ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА від дитини в Україні НЕМОЖЛИВА. Стаття 155 Сімейного кодексу України це забороняє.

У випадку, коли чоловік не є біологічним батьком, застосовується процедура оскарження батьківства. Найважливішим доказом наявності або відсутності спорідненості є генетична експертиза — аналіз ДНК. Якщо її результати спростовують спорідненість, суд має право зобов’язати РАЦС виключити відомості про батька з актового запису про народження дитини.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

26 лютого 2018 року (І знову про аліменти. Що посіяли нові норми законодавства, та що пожнуть боржники?!)

 1. 05 лютого 2018 року ( Дитину за кордон тепер можна вивезти БЕЗ дозволу другого з батьків)
 2. 31 січня 2018 року (Утримання аліментів на дитину у 2018 році)
 3. 31 січня 2018 року (Процедура оформлення розлучення через суд)
 4. 31 січня 2018 року (Умови для розірвання шлюбу у судовому порядку)
 5. 18 січня 2018 року (Позов до суду і права громадян при цьому за новим ЦПК)

18 січня 2018 року (Cудитися з нового року стало дорожче. Нові ставки судового збору.)

15 лютого 2017 року (Нагадуємо, що в Україні ускладнений виїзд дітей (віком до 16 років) за кордон.)

Читайте также:  Реальний поділ житлового будинку при розлученні: зразок угоди

Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав – непросте питання, яке суттєво впливає на усе подальше життя як дитини, так і її батьків.

Адже у випадку позбавлення батьків права піклуватися про свою дитину та жити з нею, дитина виграє в одних питаннях, але програє в інших – вона позбувається рідної сім’ї. Тому до такої серйозної міри вдаються лише у виключних випадках.

Згідно статистичних даних, в останні роки в Україні кількість випадків, коли батьків було позбавлено їхніх прав, стає все менше.

І в той же час, існують випадки, коли дитину неможливо залишити з батьками або дозволити одному з них продовжувати піклуватися про дитину. Адже «піклування» може перетворитись у знущання і загрожувати не лише психічному та фізичному здоров’ю дитини, але навіть і самому життю.

Тому існують чіткі положення щодо того, в яких випадках людину можна позбавити батьківських прав. Як правило, судді строго притримуються цих положень, які перераховані у Сімейному Кодексі України.

Підстави для позбавлення батьківських прав

У Статті 164 Сімейного кодексу України зазначено, що батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав у судовому порядку в наступних випадках:

 1. якщо батьки не забрали свою дитину з медичного закладу, в якому вона була народжена або проходила лікування, і протягом наступних шести місяців не дбали про неї;
 2. якщо батьки не виконують по відношенню до дитини обов’язків, перерахованих у Сімейному кодексі України;
 3. якщо батьки виявляють жорстокість по відношенню до дитини;
 4. якщо вони є наркотично або алкогольно залежними, і ця залежність носить хронічний характер;
 5. якщо батьки тим чи іншим чином експлуатують дитину, вимагають, щоб вона жебракувала;
 6. якщо батьків було засуджено за скоєння кримінального злочину по відношенню до дитини.

Деякі з перерахованих пунктів можна трактувати по-різному. Тому у Сімейному Кодексі перераховані обов’язки батьків по відношенню до своїх дітей, яких вони зобов’язані дотримуватися.

Батьківські обов’язки, яких необхідно дотримуватися

Згідно Статті 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані:

 1. забезпечити дитині виховання, при якому вона буде поважати права та свободи інших людей, любити та поважати свою сім’ю, народ та Батьківщину;
 2. дбати про здоров’я дитини, а також її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 3. подбати про те, щоб дитина здобула повну загальну середню освіту, підготувати її до повноцінного самостійного життя;
 4. ставитись до дитини з повагою;
 5. навіть у випадку виховання дитини іншими особами, батьки повинні піклуватися про неї;
 6. не вдаватися до експлуатації дитини будь-яким чином;
 7. не застосовувати по відношенню до дитини фізичних покарань, або інших, які можуть принизити гідність дитини.

Невиконання батьками своїх обов’язків

Для уточнення випадків, коли батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків по відношенню до дитини, 30 березня 2007 року Верховний Суд України прийняв постанову Пленуму № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ  про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав». В цій Постанові вказано, що батьки не виконують батьківські обов’язки у наступних випадках:

 • якщо батьки не приділяють увагу фізичному та духовному розвитку власної дитини, а також її навчанню, тобто не надають дитині належного харчування, не дбають про її лікування при його необхідності, не готують до самостійного життя;
 • якщо батьки не надають дитині необхідної кількості спілкування, яке повинне забезпечити належний рівень самоусвідомлення дитини;
 • якщо батьки не дбають про те, щоб дитина мала доступ до культурних та інших духовних цінностей;
 • якщо батьки не пояснюють дитині загальноприйнятих норм моралі;
 • якщо батьки не цікавляться внутрішнім світом дитини;
 • якщо не надають можливостей для здобуття дитиною належної освіти.

Якщо перераховані обставини мають місце, один або обоє з батьків можуть бути позбавлені батьківських прав. Однак, слід врахувати, що суд надзвичайно прискіпливо ставиться до таких питань, тому факти невиконання батьками чи одним з них батьківських обов’язків потребують серйозних доказів.

Куди звертатися з питань позбавлення батьківських прав

Якщо батько або мати дитини, або інші родичі вважають, що існують серйозні та законні підстави для позбавлення обох чи одного з батьків дитини батьківських прав – їм слід звернутися із заявою про це у Службу у справах дітей органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації за місцем реєстрації матері або батька дитини.

За результатами розгляду цієї заяви розпочинається судовий процес, на якому повинні бути представлені докази ухиляння батьками або одним з них від виконання батьківських обов’язків, або жорстокого поводження з дитиною, або алкогольної чи наркотичної залежності когось з батьків, або інших положень, що перераховані у ст. 164 Сімейного кодексу України та є підставами для позбавлення батьківських прав.

Справи про позбавлення батьківських прав розглядає місцевий суд за місцем реєстрації того з батьків, кого планується позбавити батьківських прав. Він же приймає відповідне рішення.

Слід також зазначити, що в такому судовому процесі обов’язково бере участь орган опіки та піклування, який зобов’язаний надати суду свій власний висновок з приводу обставин справи, що розглядається.

Цей висновок має якомога шире висвітлити всі нюанси справи, щоб допомогти суду прийняти рішення.

Однак, суд може з цим висновком не погодитися у випадку, якщо він тим чи іншим чином може зашкодити інтересам дитини.

Які докази варто надати у справі про позбавлення батьківських прав

Як вже було вказано вище, у справі про позбавлення одного чи обох батьків його батьківських прав мають бути представлені серйозні докази. Тому до підбору доказів слід поставитися з особливою увагою.

Адже якщо хтось з батьків справді є небезпечним для дитини і загрожує її здоров’ю та життю, але в суді це не буде доведено або докази будуть недостатніми, то суд може не прийняти рішення про позбавлення батьківських прав.

Тоді дитина і надалі залишатиметься у небезпеці.

Тому родичі дитини або один з батьків повинні докласти зусиль, щоб зібрати необхідні докази і лише після того подавати заяву у Службу у справах дітей.

Рекомендується зібрати та надати наступні документи:

 • довідки з медичних закладів, які свідчать про наявний у обох чи одного з батьків хронічної форми алкоголізму або наркоманії, якщо ці хвороби були виявлені;
 • довідки з міліції щодо наявності приводів одного чи обох батьків, їхньої антисоціальної поведінки – якщо вони мали місце;
 • висновок суду про факт ухиляння від сплати аліментів на дитину чи наявності заборгованості по аліментах, якщо такий факт був зафіксований;
 • документальне підтвердження того, що один з батьків (або обидва) перешкоджали можливості дитини виїхати за кордон при необхідності такої поїздки з причин навчання, лікування або участі у спортивних чи інших змаганнях;
 • довідку з медичного закладу, де обстежується або лікується дитина, про стан її здоров’я і те, хто з батьків дбає про її здоров’я, а також квитанції, які підтверджують фінансові витрати одного з батьків на лікування дитини;
 • характеристики від вчителів або вихователів дитини про рівень знань та розвитку дитини та участь батьків у її вихованні;
 • документи, які можуть свідчити про недостатнє спілкування та незадовільну учать одного чи обох батьків у вихованні дитини. Оскільки цей пункт може бути досить спірним, необхідно особливо ретельно підбирати такі докази. Той з батьків, кого збираються позбавити батьківських прав, може стверджувати, що не міг спілкуватися з дитиною, тому що не був проінформований про її місцезнаходження, або другий з батьків перешкоджав спілкуванню. Тому варто залучити свідків, які підтвердять, що батько чи мати могли (або не могли) вільно спілкуватися з дитиною.

Підбір доказів в таких справах є клопіткою справою, і слід добре розбиратися в нюансах для того, щоб переконати суддів. Найкращим виходом стане звернення до кваліфікованих юристів, які мають досвід ведення подібних справ.

Слід також прийняти до уваги, що намагання одного з батьків позбавити другого батьківських прав, може бути невиправданим і ґрунтуватися лише на власних бажаннях без врахування інтересів дитини. В такому випадку другій стороні також варто подбати про переконливі докази того, що вона виконує свої батьківські обов’язки в достатній мірі. Тоді теж знадобиться обізнаний та досвідчений адвокат.

Вам допоможуть сумлінні та кваліфіковані юристи

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує вам свою допомогу у питаннях позбавлення батьківських прав. Ми допоможемо зібрати усі необхідні докази та захистити права та інтереси вашої дитини, щоб забезпечити їй щасливе й повноцінне дитинство.

Ми готові захистити також ваші власні права, якщо вас намагаються несправедливо звинуватити у невиконанні батьківських обов’язків.

У першу чергу ми дбаємо про дотримання законів та інтереси дітей у таких справах, а отже, наші юристи зроблять усе, щоб рішення суду було справедливим.

Наші спеціалісти мають великий досвід ведення судових справ, які стосуються сімейних питань. Звертайтесь до нас – ми подбаємо про захист інтересів вашої сім’ї!

Ссылка на основную публикацию