Підтримка — договір між батьками про проживання, виховання та сплату аліментів на дитину (зразок)

Підтримка - Договір між батьками про проживання, виховання та сплату аліментів на дитину (ЗРАЗОК)

Слово аліменти походить від латинського alimentum (утримання, харчування) і означає – кошти, що виділяються одним членом сім’ї іншому. Батьківську турботу неможливо виміряти в грошовому еквіваленті, однак законодавство України, відповідно до якого складається Договір про розмір аліментів, цілком може відповісти на це питання, виходячи з кожного конкретного випадку. Відразу відзначимо, що батькам, які вирішили розлучитися, українське законодавство надає можливість вибору порядку виховання своєї дитини не дочікуючись рішення суду. Право батьків на те, з ким з них проживатиме дитина, як вони поділять обов’язки щодо її виховання, та як здійснюватиметься забезпечення умов її життя регламентується статтею 109 Сімейного кодексу України. Ці пункти прописуються в окремому договорі, який подається до суду разом із заявою про розірвання шлюбу.

Виплата аліментів на дитину згідно зі статтею 189 СК проводиться на підставі договору, який в обов’язковому порядку засвідчується нотаріально. Дана вимога істотно спрощує процедуру стягнення аліментів навіть в тому випадку, коли платник виконує свої обов’язки недобросовісно. Одержувач у даній ситуації звертається не до суду, а до того нотаріуса, який засвідчував договір, а далі до ДВС.

Виплата аліментів на дитину за договором проводиться згідно з умовами, відображеними в ньому (сума, порядок виплати, терміни та інше). При складанні документа необхідно врахувати, що сума аліментів не може становити менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (існують деякі винятки).

Оплата за попередньою домовленістю батьків може проводиться поштою, за допомогою електронних грошових переказів або у вигляді надходжень грошей на банківський рахунок одержувача.

У договорі в обов’язковому порядку прописуються ситуації, коли повинні здійснюватися додаткові витрати на дитину (лікування, відпочинок, розвиток здібностей і т.д.). Цей батьківський обов’язок регламентує стаття 185 Сімейного кодексу України.

Якщо угоди з даного питання між батьками досягти не вдається, суд, враховуючи специфічні суттєві обставини, виносить відповідне рішення. Багато пар, не бажаючи «виносити сміття з хати» воліють домовлятися про розмір додаткових виплат «полюбовно».

Як збільшити розмір аліментів?

Навіть у разі мирного вирішення питання між батьками про розмір суми, відповідно до якої буде здійснювати виплата аліментів на дитину, договір можна розірвати або переглянути, але лише за умови взаємної згоди сторін.

Договір з усіма внесеними змінами проходить ту ж процедуру, що і на початковому етапі. Переглянути або розірвати договір в односторонньому порядку неможливо.

Єдине що може стати причиною цього — істотні зміни матеріального або сімейного стану однієї зі сторін.

Порядок стягнення аліментів

Випадки, коли виплата аліментів на дитину проводиться несистематично, платежі не збігаються з обумовленими термінами, а між батьками виникає маса конфліктних ситуацій, не є рідкістю.

Відповідно до пункту 181 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій в нотаріально посвідченому договорі може бути зроблено виконавчий напис, що встановлює заборгованість в тих випадках, коли одним з батьків не виконуються свої обов’язки за договором.

Одержувач звертається до нотаріуса з оригіналом договору про утримання дитини у разі невиконання платником своїх обов’язків, а уповноважена особа, у свою чергу, вчиняє напис не залежно від місцезнаходження боржника, місця виконання вимог.

Для вчинення виконавчого напису стягувачем (або його представником) подається заява із зазначенням: дати та місця роботи боржника, банківських реквізитів, строку здійснення стягнення, даних про суму, яка підлягає стягненню.

Крім іншого, в заяві стягувача може вказуватися й інша інформація, що має принципово важливе значення в питанні вчинення виконавчого напису. Лише після того, як відповідний напис було проведено, одержувач аліментів звертається із заявою до органів ДВС за місцем знаходження, проживання або роботи боржника.

Інстанція в свою чергу вживає всіх можливих заходів, щоб з боржника стягнути суму боргу, рівну аліментним зобов’язанням.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

      Сімейним кодексом України передбачено, що батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується (стаття 189 СК України), укладення цього правочину є правом, а не обов’язком батьків.

     Сімейним кодексом України передбачено такі договірні відносини щодо сплати аліментів:

Різниця між вказаними договорами може стосуватися не їх змісту, а конкретних умов, за яких договори укладаються. Так, якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розірвати свій шлюб, то сторони керуються частиною другою статті 109 СК України.

Якщо мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або навпаки, перебувають у шлюбі і не бажають його розривати, то ці особи при укладені договору звертаються до ст. 189 СКУ.

Нарешті, подружжя або особи, які реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату аліментів у свій шлюбний договір ст. 93 СКУ.

     Договори про сплату аліментів на дитину можуть встановлювати:

 • виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника;
 • виплату аліментів у твердій грошовій сумі;
 • про погашення заборгованості за минулий час тощо.

     Крім того, у договорі можуть бути встановлені засоби забезпечення виконання зобов’язань, наприклад, сплата неустойки у разі прострочення строку виплати аліментів тощо. Зокрема, у ст.

196 СК України визначено, що одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Отже, навіть при відсутність цієї умови у договорів, неустойка може нараховуватися згідно з вимогами законодавства.

     Розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками,але слід також враховувати положення ч.2 ст. 182 СК України, а саме мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Варто зазначити, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Крім того, якщо мова не йде про сплату загальної суми аліментів повністю наперед до досягнення дитиною повноліття (це необхідно, наприклад, якщо батько, який зобов’язаний сплачувати аліменти, виїжджає на постійне місце проживання в країну, з якою в Україні не існує договорів про правову допомогу в сімейних справах), доцільно в договорі вказати про можливість індексації аліментних виплат, в зв’язку з інфляцією та збільшенням прожиткового мінімуму.

     Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі. Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним (ст. 638 ЦК).

Закріплення у договорі положення про сплату аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в умовах високого рівня інфляції, характерного для нашої держави, породжує питання про їх індексацію. Тому сторони можуть включати це питання до договору з урахуванням вказівок закону (коментар до ч. 2 ст. 184 СК).

     До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення. Зміна розміру аліментів, а отже, і зміна договору можлива на підставах, закріплених у ст. 192 СК.

Читайте также:  Что делать, если затопили соседи ≡ Куда обращаться

Припинення договору можливе у зв'язку з укладенням батьками договору про припинення права на аліменти на дитину, переданням права власності на нерухоме майно відповідно до правил, встановлених ст.

190 СКУ, а також у зв'язку з закінченням строку дії договору або досягненням дитиною повноліття.

Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

     Документи, для нотаріуса щодо укладення договору:

 1. Паспорти сторін або інші документи які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (ч. 3 ст. 43 Закону України «Про нотаріат») ;
 2. Реєстраційні номери облікової картки платника податків;
 3. Свідоцтво про народження дитини.

     При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп.«д» п. 3 ст. 3 Декрету).

     У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися:

 • за телефоном Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України);
 • Теребовлянське бюро правової допомоги

за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104,а.

 тел. 3551(2-10-02), 0682372512.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину | Новини | Баштанська міська територіальна громада

Сімейним кодексом України передбачено, що батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується (стаття 189 СК України).

Увага! Укладення цього правочину є правом, а не обов’язком батьків.

Договірні відносини батьків щодо сплати аліментів

Сімейним кодексом України передбачено такі договірні відносини щодо сплати аліментів:

Різниця між вказаними договорами може стосуватися не їх змісту, а конкретних умов, за яких договори укладаються. Так, якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розірвати свій шлюб, то сторони керуються частиною другою статті 109 СК України.

Якщо мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або навпаки, перебувають у шлюбі і не бажають його розривати, то ці особи при укладені договору звертаються до ст. 189 СКУ.

Нарешті, подружжя або особи, які реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату аліментів у свій шлюбний договір ст. 93 СКУ.

Форма договору про сплату аліментів на дитину

У відповідності до ч.2 ст. 109 СК України договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

 • Батьки мають право визначити не лише розмір, а й строки сплати відповідних періодичних платежів.
 • Окремі положення договору про сплату аліментів на дитину
 • Договори про сплату аліментів на дитину можуть встановлювати:
 • виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника;
 • виплату аліментів у твердій грошовій сумі;
 • про погашення заборгованості за минулий час тощо.

Засоби забезпечення виконання аліментних зобов’язань

Крім того, у договорі можуть бути встановлені засоби забезпечення виконання зобов’язань, наприклад, сплата неустойки у разі прострочення строку виплати аліментів тощо.Зокрема, у ст.

196 СК України визначено, що одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Отже, навіть при відсутність цієї умови у договорів, неустойка може нараховуватися згідно з вимогами законодавства.

Розмір аліментів

Розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками,але слід також враховувати положення ч.2 ст. 182 СК України, а саме мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Варто зазначити, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Крім того, якщо мова не йде про сплату загальної суми аліментів повністю наперед до досягнення дитиною повноліття (це необхідно, наприклад, якщо батько, який зобов’язаний сплачувати аліменти, виїжджає на постійне місце проживання в країну, з якою в Україні не існує договорів про правову допомогу в сімейних справах), доцільно в договорі вказати про можливість індексації аліментних виплат, в зв’язку з інфляцією та збільшенням прожиткового мінімуму.

Чинним законодавством не встановлено інших критеріїв, тому нотаріус не може вимагати довідку про доходи платника аліментів, хоча така процедура була б корисною, оскільки не завжди один з батьків знає про реальні доходи платника аліментів. Але в нашій країні не завжди і суд здатен встановити реальні доходи громадян, особливо підприємців, доходи яких не знає навіть податкова інспекція.

Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі. Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним (ст. 638 ЦК).

Закріплення у договорі положення про сплату аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в умовах високого рівня інфляції, характерного для нашої держави, породжує питання про їх індексацію. Тому сторони можуть включати це питання до договору з урахуванням вказівок закону (коментар до ч. 2 ст. 184 СК).

Зміна умов договору або про його припинення

До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення.

Зміна розміру аліментів, а отже, і зміна договору можлива на підставах, закріплених у ст. 192 СК.

Припинення договору можливе у зв'язку з укладенням батьками договору про припинення права на аліменти на дитину, переданням права власності на нерухоме майно відповідно до правил, встановлених ст.

190 СКУ, а також у зв'язку з закінченням строку дії договору або досягненням дитиною повноліття.

Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

Перелік документів, для нотаріуса щодо укладення договору

 1. Паспорти сторін або інші документи які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (ч. 3 ст. 43 Закону України «Про нотаріат») ;
 2. Реєстраційні номери облікової картки платника податків;
 3. Свідоцтво про народження дитини.
Читайте также:  Цивільне право

Вартість

При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп.«д» п. 3 ст. 3 Декрету).

 1. У разі невиконання умов договору
 2. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 3. Зразок договору про сплату аліментів на дитину
 4. Файл:Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.docx
 5. Див. також

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Договір про сплату аліментів є різновидом цивільно-правових договорів, що регулюється сімейним та цивільним законодавством.

Так, відповідно до вимог ст. 189 Сімейного кодексу України (далі – СК) батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину (так званий «аліментний договір»), яким визначається розмір та строки виплати.

Сторонами договору про сплату аліментів виступають батьки дитини. Вони мають право скласти такий договір як у період їх перебування у шлюбі, так і після його розірвання. Даний договір може бути укладений також між батьками, які не перебувають у шлюбі, якщо ці особи зареєстровані як батьки дитини.

Умови договору про сплату аліментів на дитину мають визначати розмір, строки, а також порядок виплати та підстави цільового використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які встановлені СК.

Необхідною умовою договору є визначення місця проживання дитини, яке співпадає з місцем проживання одного з батьків. Саме цей з батьків є аліментоотримувачем та власником аліментів (ч. 1 ст. 179 СК).

Найважливішою умовою договору є встановлення розміру аліментів, який визначається сторонами самостійно. Розмір аліментів може бути набагато вищим за той, на який одержувач аліментів міг би претендувати згідно із законом.

Проте можливість щодо їх зменшення обмежена, оскільки існує правило СК про те, що умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені законодавством. Тобто у будь-якому випадку розмір аліментів за договором повинен відповідати вимогам ст.

182 СК, відповідно до якої мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 • Так, у 2020 році прожитковий мінімум на дітей становить: – віком до 6 років:
 • –  з 1 січня – 1779 грн;
 • – з 1 липня – 1859 грн;
 • – з 1 грудня – 1921 грн;
 • – віком від 6 до 18 років:
 • – з  1 січня – 2218 грн;
 • – з 1 липня – 2318 грн;
 • – з 1 грудня – 2395 грн.
 • При не дотриманні цього обмеження, передбаченого законодавством, договір про сплату аліментів може бути визнано недійсним у судовому порядку.

У договорі також визначається форма надання утримання тим з батьків, який проживає окремо від дитини: натуральна, грошова або змішана (ст. 181 СК). Якщо розмір аліментів визначений у твердій грошовій сумі, у договорі передбачаються умови щодо її індексації (ч. 2 ст. 184 СК).

Також необхідним є визначення строків виконання аліментних зобов’язань, які встановлюються за згодою сторін (щотижня, щомісячно, щоквартально тощо) із зазначенням крайньої дати виконання таких зобов’язань.

Зміни договору вчиняються шляхом укладення договору про зміни, який також підлягає нотаріальному посвідченню. Стороні, що вимагає зміни або припинення договору про сплату аліментів, при не отриманні згоди іншої сторони надано право звернутися до суду з позовом про зміну або розірвання договору.

За загальним правилом, припинення аліментного зобов’язання у батьків можливе у наступних випадках:

– досягнення дітьми повноліття, при цьому придбання дитиною повної дієздатності до досягнення повноліття в результаті народження у неї дитини, реєстрації шлюбу, укладення трудового договору або реєстрації особи як підприємця не є підставою для припинення обов’язку батьків щодо її утримання (ст. 180 СК).

– у разі усиновлення (удочеріння) дитини (ст. 232 СК).

– у випадку смерті однієї зі сторін — платника аліментів або самої дитини.

Крім того, у батьків дитини є право на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно дитині.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її. Обов’язковою умовою укладення такого договору є одержання дозволу органу опіку і піклування.

Такий договір також підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації і може вважатись договірною підставою припинення договору про сплату аліментів на дитину (ст. 190 СК).

Відповідно до ст. 192 СК розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшений або збільшений за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них.

У випадку невиконання батьком (матір’ю) свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Інфографіка

Договір про сплату аліментів на дитину: форма, зміст, порядок укладання, зразок

Угода про сплату аліментів – один із видів цивільно-правових договорів, сторонами якого є аліментоотримувач та платник.

Раніше в статті “Договір про визначення місця проживання дитини (зразок)” ми розповіли, навіщо оформляти такий договір та що робити, якщо колишній чоловік не виконує умови.

Документ визначає спосіб, порядок, розмір аліментних виплат, відповідальність сторін, інші умови. Добровільна угода – альтернативний варіант судового рішення про стягнення аліментів.

Згідно із законодавством, аліментні відрахування виплачуються на користь:

 • малолітніх та неповнолітніх дітей;
 • повнолітніх недієздатних дітей;
 • престарілих батьків;
 • непрацездатних подружжя;
 • колишньої дружини, вагітної або яка виховує малолітню дитину, якій ще не виповнився рік.

Питання, пов’язані із укладенням, дією та розірванням аліментного угоди, врегульовані ст. ст. 189 СК України.

Читайте также:  Заява про визнання втраченого цінного паперу недійсним

Добровільна угода або виконавчий лист?

Угода про сплату аліментів має силу виконавчого документа. Як стягують аліменти за виконавчим листом ви дізнаєтеся, ознайомившись з нашою статтею.

У разі відмови в перерахуванні коштів, стягував повинен отримати виконавчий запис нотаріуса та надати договір в службу судових виконавців, які в подальшому будуть займатися стягненням аліментів.

На відміну від судового рішення або виконавчого листа, сторони договору можуть вносити зміни – змінювати порядок, форму виплат та інші умови договору.

Наведемо приклад: суд встановив для батька дитини обов’язкові виплати аліментів у вигляді фіксованої суми. Через деякий час платник влаштувався на високооплачувану роботу. Мати дитини змушена повторно звертатися з позовом про перегляд розміру виплат. При наявності угоди, перегляд умов аліментних виплат відбувається в договірному порядку.

Порядок укладання угоди

Як і всі цивільно-правові угоди, аліментний договір укладається з добровільної згоди сторін.

Читайте також:  Сплата аліментів – порядок стягнення коштів на дитину

Договір про виплату аліментів на дитину можна укласти не лише після розлучення, але і під час шлюбу. Закон не забороняє подружжю встановлювати порядок матеріального забезпечення у період шлюбу.

Форма

Угода про аліментні виплати складається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Договір, не засвідчений нотаріусом, не має силу виконавчого листа та, відповідно, не тягне обов’язків по сплаті аліментів.

Зміст

Угода про аліментні виплати – важливий документ, до його складання потрібно підійти серйозно. Договір не повинен містити двозначних формулювань, які згодом можуть призвести до юридичної колізії. Стиль документа повинен бути офіційним, зміст – гранично зрозумілим.

Основні та додаткові умови

Текст угоди повинен містити такі обов’язкові моменти:

 • інформацію про отримувача та платника аліментів;
 • розмір грошових виплат;
 • порядок, умови, терміни виплат;
 • відповідальність сторін;
 • дату укладення;
 • підписи.

В угоді можуть бути прописані також і додаткові умови. Приміром, порядок індексації аліментів з урахуванням інфляції, збільшення або зменшення розміру виплат і таке інше.

Сторони

Як ми відзначили раніше, сторонами в угоді виступають аліментоотримувач та платник. Як правило, це батьки дитини або її законні представники. У документі зазначаються:

 • повні анкетні та паспортні дані;
 • реєстрація та місце проживання;
 • банківські рахунки;
 • контактні телефони.

Розмір та порядок виплат

Сторони можуть встановити як фіксований розмір аліментних виплат, так і у відсотковому співвідношенні до заробітної плати:

 • не менше 25% на одну дитину;
 • 30% – на двох дітей;
 • 50% – на трьох і більше дітей.

Батькам не забороняється визначити комбінований порядок виплат.

При встановленні розміру виплат слід врахувати, що сума не повинен бути менше за ту, яка могла бути стягнута з платника в судовому порядку (в залежності від прожиткового мінімуму). В іншому випадку угода визнається недійсною.

Сторони також визначають, яким чином будуть надходити кошти: банківським переказом або готівкою, з оформленням розписок.

Читайте також:  Кримінальна відповідальність за несплату аліментів

Раніше ми розповіли, в якому порядку та в якому розмірі стягуються гроші на одну дитину, на двох дітей або на чотирьох дітей.

Строки виплат

Як правило, батьки встановлюють регулярні щомісячні платежі. За згодою аліментоотримувача, другий батько може виконати разовий платіж у великому розмірі (наприклад, при вступі дитини до ВУЗу або у разі придбання на її ім’я нерухомості).

Відповідальність сторін

Це обов’язковий пункт угоди, який стимулює платника перераховувати аліменти. При несплаті або приховування джерела доходу встановлюється штраф (фіксований, або у вигляді відсотка від суми заборгованості).

Разом з тим, платник має право зобов’язати другу сторону використовувати аліменти виключно в інтересах дитини. А також встановити обов’язок інформувати про зміну місця проживання або банківських рахунків.

В якому випадку аліментні зобов’язання припиняються, ви дізнаєтесь, прочитавши нашу статтю “Як законно не сплачувати аліменти?”

Порядок внесення змін, доповнень

 • Договір про сплату аліментів може бути доповнено або змінено за згодою сторін.
 • Внесення змін і доповнень оформляється окремим документом, який також нотаріально посвідчується.
 • Якщо одна зі сторін не бажає вносити зміни або доповнювати угоду, друга сторона має право вирішити спірне питання в судовому порядку.

Розірвання угоди

Відмова від виконання зобов’язань в односторонньому порядку не допускається. Договір можна розірвати достроково – виключно при обопільній згоді стягувача та платника.

При цьому сторони складають відповідний документ, який підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо одна із сторін заперечує проти дострокового припинення, зробити це можна в судовому порядку.

Заявнику потрібно надати вагомі докази того, що угоду потрібно розірвати.

Якщо вас цікавить, як проводиться розрахунок аліментних платежів, рекомендуємо ознайомитися зі статтею “Як розраховуються аліменти на одну дитину (формула розрахунку)“.

Термін дії

У більшості випадків угода діє до повноліття дитини. Але сторони можуть вказати додаткові підстави для припинення зобов’язань або встановити інший строк. Приміром, якщо дитина захворіла або поступила в навчальний заклад, договір може бути продовжений.

Читайте також:  Відзив — заперечення на позовну заяву (зразок)

До речі, як стягнути гроші на дитину в суді, ми розповіли тут.

Визнання угоди недійсною

Договір про виплату аліментів – правовий документ. Він визнається недійсним, якщо в процесі укладення були допущені порушення ГКУ, а саме:

 • однією з сторін була недієздатна або неповнолітня особа;
 • договір підписаний в результаті тиску, погрози, насильства;
 • документ підписаний особою, що перебувала у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 • розміри виплат нижче встановлених законом;
 • умови угоди порушують положення неповнолітнього (наприклад, розміри та способ виплат);
 • договір нотаріально не посвідчений.

До суду з позовом про визнання угоди недійсною має право звернутися батько, законний представник неповнолітнього, орган опіки та піклування.

Закон обмежує термін подачі позовної заяви: угоду можна визнати недійсною протягом року з моменту встановлення вищевказаних обставин.

У разі визнання договору недійсним, платнику повертаються всі перераховані ним кошти і компенсується вартість майна, переданого в рахунок сплати аліментів.

Крім цього, повернення аліментів можливо при оспорюванні батьківства. Докладніше про це в даній статті.

Докладнішу інформацію про оформлення батьківскої угоди при розлученні ви знайдете в статті “Угода про утримання дитини, розірвання шлюбу (зразок).”

Зверніть увагу!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація може стати неактуальною швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки індивідуальні і залежать від багатьох факторів.
 • Тому для вас працюють безкоштовно експерти-консультанти! Розкажіть про вашу проблему – ми допоможемо її вирішити! Запитайте прямо зараз!
Ссылка на основную публикацию