Підтримка — зразок клопотання про призначення експертизи днк

Відповідно до статті 103 Цивільного процесуального Кодексу України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

 1. для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
 2. сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до статті 105 ЦПК призначення експертизи судом є обов’язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов’язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити:

 1. характер і ступінь ушкодження здоров’я;
 2. психічний стан особи;
 3. вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.
 • До ___________________________(адреса суду)
 • Позивач______________________________Адреса 1
 • Відповідач______________________________Адреса 2
 • Суддя______________________________
 • Справа______________________________
 • КЛОПОТАННЯ
 • про призначення судової експертизи
 • В провадженні ___________________________ суду міста _______  знаходиться цивільна (господарська) справа №__________ за позовом ОСОБИ 1 до ОСОБИ 2 про ____________________________________________________.
 • Для визначення ____________________________________________________________, у зв’язку з цим з`явилась необхідність проведення судової ____________________ експертизи.

Відповідно до ст.103 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, суд призначає експертизу.

Згідно з ст.252 ЦПК України, суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи. Враховуючи викладене та керуючись ст.103, 104, 252 ЦПК України,

ПРОШУ:

 1. Призначити у справі № ______________ судову ___________________ експертизу проведення якої доручити експертам __________.
 2. На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:
 • __________________________________________________________?
 • __________________________________________________________?
 • __________________________________________________________?
 • __________________________________________________________?
 1. Оплату за проведення _____________________ експертизи прошу покласти на ______________.

Оплату гарантую.

 1. На час проведення судової експертизи провадження у справі № _______ зупинити.
 2. Про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі постановити ухвалу.

«__» _____________ 20___ року 

Підпис

Оновлене: 04.02.2021

Prostopravo

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

 1. Клопотання про визнання доказів недопустимими
 2. Відповідно до статті 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
 3. Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

 • Клопотання про зміну запобіжного заходу
 • Відповідно до статті 201 КПК підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, — до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу.
 • Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи

Учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги та копії. Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи слід подавати на ім’я судді, який розглядає справу.

Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про витребування доказів в цивільному процесі

Позивач подає клопотання про витребування доказів обов’язково разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст.

83 ЦПК України), а відповідач – разом з відзивом на позовну заяву, у строк встановленний судом для подання відзиву.

В іншому випадку суд залишить клопотання без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про виклик свідка

Згідно ст. 91 ЦПК України виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи.

Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження – до початку першого судового засідання у справі.

В заяві про виклик свідка обов’язково зазначається про які обставини такий свідок може повідомити суд, які можуть вплинути на правильне вирішення судової справи.

Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи (заява про перенесення судового засідання на інший день) можна подати як у цивільному, так і у господарському або адміністративному процесі. У клопотанні слід вказати причину неможливості явки у судове засідання та підтвердити її документально.

Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про проведення слідчих дій

Відповідно до статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Рубрика: Процесуальні документи

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

 1. Клопотання про скасування арешту майна
 2. Відповідно до статті 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
 3. Рубрика: Процесуальні документи

Генно-молекулярна (ДНК) експертиза, як інструмент фальсифікації слідства

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

І ось в чому фокус та як захиститися від спотворення результатів.

Призначаючи таку експертизу, слідчий хоче перевірити чи є на предметах біологічні сліди, які відповідають ДНК потенційного підозрюваного. Блага справа. 

Але через те, що детальна процедура і послідовність дій не виписана, результат такої експертизи може бути справжнім шоком для жертв «міліцейського свавілля».

Отже, слідчий вилучає якісь предмети (одяг, знаряддя), де вважає можуть бути біологічні сліди. І теоретично, мав би призначити експертизи щодо дійсної наявності придатних для порівняння біологічних слідів на вилучених предметах чи змивах. 

Але слідчі дуже часто цього не роблять і паралельно шукають потенційних підозрюваних і відбирають в них букальний епітелій (ватною паличкою з порожнини рота, як для ПЛР-тесту).

А потім все разом однією постановою про призначення експертизи відправляють в установу: і предмети,  і вилучені зразки для порівняння. 

На цьому фокус закінчився. Як ви зрозуміли, перебуваючи в одних руках  за чарівним помахом ватної палочки біологічні зразки опиняються на предметах чи знаряддях злочину, де їх до того можливо і не було або були непридатні для порівняння. 

Натомість чесний слідчий спочатку призначить експертизу по предметах для встановлення того, чи є на них придатні для порівняння біологічні сліди, а вже по них формується ДНК-профіль. Саме з цього профілю буде видно, як мінімум, кому належать сліди: чоловіку чи жінці. Якщо жінці, то немає потреби відбирати зразки в чоловіків, і навпаки. 

Так само відповідальний захисник не дозволить добровільно надавати біологічні зразки свого клієнта для порівняльної експертизи без розуміння того, що перша експертиза виявила придатні для порівняння зразки на предметах чи речових доказах. 

Така послідовність дій повинна бути визначена на рівні інструкцій про порядок призначення експертиз (зокрема 53/5 від 08.10.98) та відповідних методик. У виключних випадках одночасного дослідження і предметів, і зразків особлива увага повинна приділятися процедурі відбору і пакування предметів, які б виключали повторне відкриття одночасно з доступом до зразків. 

 • Наразі ми з колегами обговорили нормативні зміни та відправимо відповідні листи до мін'юсту та експертних установ (бажаючим долучитися — пишіть на [email protected]).
 • Тим часом, певним способом захисту від таких слідчих, які без експертизи по виявленню придатних для порівняння біологічних слідів, одразу збирають біологічні зразки для наступної (порівняльної) експертиз, залишаються відвід і скарга прокурору.  
 • Фото частини ухвали про відвід

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Також варто готувати належні заперечення на клопотання слідчого до суду про примусове відібрання зразків. Стаття 245 КПК дозволяє примусове відібрання біологічних зразків за рішенням суду лише для проведення уже призначеної експертизи. При судовому розгляді судді відмовляють слідчому в порівняльній експертизі без наявності результатів експертизи того, з чим порівнювати. 

Фото частини ухвали про відмову надати дозвіл на відібрання зразків

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Клопотання про призначення судової експертизи (зразок документу)

Призначення в суді почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертизи дозволить виграти суд у колекторів або банку.

Читайте также:  Позбавлення батьківських прав в україні (позовна заява)

Якщо колектори підробили підпис на документах, а банк перекрутив розрахунок заборгованості, призначення експертизи в суді дозволить отримати докази  та виграти суд.

Навіть факт подання клопотання про призначення експертизу дозволить домовитись з колекторами на вигідних умовах.

Такж в цій статті ви дізнаєтесь про те, як уникнути помилки при погашенні кредиту з дисконтом.

Підтримка - ЗРАЗОК Клопотання про призначення експертизи ДНК

Справа № _________

Клопотанняпро призначення судової почеркознавчої експертизи

І Загальні обставини та предмет заяви

В провадженні судді Апеляційного суду міста Києва Чобіток А.О. знаходиться цивільна справа за апеляційною скаргою ______ на рішення Оболонського районного суду міста Києва від 10 листопада 2015 року у справі за позовом ______до ПАТ «Лізинг ІТ» про припинення правовідношення за договором лізингу.

В апеляційній скарзі зазначено, що на сторінках договору лізингу №120268701 від 05.06.2012 укладеного між ПрАТ «Лізинг ІТ» та ______, зі слів Відповідача (ПАТ«Лізинг ІТ») міститься підпис виконаний ______Проте вказаний підпис заявнику не належить. Таким чином, для вирішення цього питання необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України зазначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Пред’являючи позов до ПАТ «Лізинг ІТ» стосовно припинення правовідношення за договорм лізингу, ______в суді першої інстанції зазначив, що дійсно мав намір придбати мобільний телефон по системі LeaseIT та укласти відповідний договір.

Так, Він звертався доВідповідача за наданнямдетальноїінформації про програмилізингу та умови оплати.

Як вбачаєтьсязіслівВідповідача на сторінках договору лізингу є його підпис, але слід наголосити, що жодного обладнання Заявник не отримував і ніяких платежів за товар не здійснював.

 • Документ підписаний не ______, тому фактично він є підроблений.
 • Слід підкреслити, що вказаний Договір лізингу так само, як і відповідність підпису на цьому документі має суттєве значення для вирішення цивільної справи по суті, оскільки саме на підставі цього письмового доказу, ПАТ «Лізинг ІТ» обґрунтовує виникнення правовідносин за договором лізингу між ______та ПАТ «Лізинг ІТ».
 • Більш того, підписання цього Договору іншою особою буде мати фактичне значення для справи, що розглядається, оскільки буде спростовувати той факт, що ______укладав договір лізингу та отримував обладнання по системі LeaseIT, а від так правовідносини за договором лізингу, на які посилається Відповідач припинилися.

Відповідно до ухвали Верховного Суду України по справі 6-15956св08 від 08.04.

2009 року зазначено, що при вирішенні питання про призначення експертизи суд повинен керуватися положеннями процесуального закону, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення і проведення судових експертиз, затвердженою наказом МЮ України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 (у редакції наказу МЮ України від 30 грудня 2004 року N 144/5), постановою Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року N 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» з урахуванням особливостей правового регулювання захисту конкретних суб'єктивних прав.

Системний аналіз названих джерел указує на те, що, оцінюючи висновок експерта, суд зобов'язаний, зокрема, перевірити доброякісність того матеріалу, який був наданий у його розпорядження, і дати оцінку фактичним даним з точки зору їх належності та місця в системі інших доказів.

Види експертиз в кримінальному процесі. Клопотання про призначення експертизи

В наш час з огляду на появу нових можливостей завдяки досягненням науково-технічного прогресу діяльність експертів стала неймовірно популярною і застосовується куди більш ефективно, ніж, припустимо, в радянський час. Все різноманітнішими стають методи розслідування злочинів.

Проте проведення експертизи не тільки зараз, але і завжди було найважливішою складовою успішного розкриття кримінальних справ. Це, мабуть, найбільш дієва форма викриття порушників. До того ж, наприклад, судово-психологічна експертиза може врятувати людину від тюремного ув’язнення, якщо встановить факт неосудності особи.

Але в цьому випадку його примусово відправлять на стаціонарне лікування у відповідну установу. Або, наприклад, експертиза ДТП дозволить встановити винність або невинність водія.

Даний вид діяльності дає можливість слідчим органам скористатися науковими знаннями практично в будь-якій галузі, що, безумовно, значно спрощує і прискорює процес пошуку злочинців і притягнення їх до відповідальності.

Використання спеціальних знань у кримінальному процесі не обмежується одними лише експертизами. Не варто забувати, що існує також і ряд інших способів їх застосування в даній сфері (наприклад, отримання професійних консультацій, а також запит довідок та інших необхідних документів з будь-яких організацій або певних осіб; участь у справі фахівців; здійснення ревізійних заходів).

Поняття судової експертизи. Вимоги до експерта

Щоб розібратися в тому, що собою являє даний напрямок, звернемося до термінології та законом. Судова експертиза – це кримінально-процесуальна дія, до завдань якого належить проведення дослідницьких заходів і дача висновку щодо низки питань, поданих особами, ходатайствующими про призначення експертизи.

Необхідність цього обумовлена тим, що працівники слідчих органів не володіють (або не вправі скористатися через свого процесуального положення) необхідними знаннями для правильного і достовірного визначення природи якихось подій чи фактів. Для їх встановлення недостатньо одного лише поверхневого сприйняття в ході слідства або дізнання.

Тому в процесі розвитку кримінального права та криміналістики був розроблений спеціальний інститут наукових досліджень.

Згідно з кримінально-процесуальним кодексом (стаття 196), судова експертиза РФ може здійснюватися на розсуд слідчого, проте існує ряд обставин, коли без проведення відповідних заходів обійтися ніяк не можна.

Зокрема це стосується встановлення причини смерті, визначення характеру та ступеня ушкодження здоров’я, психічного стану особи (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого), встановлення віку учасників процесу, якщо це необхідно.

Також проведення експертизи може бути призначений, наприклад, для встановлення часу статевого дозрівання, визначення вартості вкрадених речей, аналізу слідів, залишених на місці злочину, для перевірки складу різних речовин, встановлення ДНК трупа і багато іншого.

Експерт повинен відповідати наступним вимогам:

 • Неупереджено ставитися до об’єкта дослідження і особам, які беруть участь у справі.
 • Бути компетентним у своїй професійній області.
 • У КПК не зазначено більш конкретні критерії вибору та призначення експерта. На практиці особливе значення має наявність у особи вузької спеціальності в певній сфері і проходження ним попередньої підготовки (наприклад, для проведення криміналістичної експертизи певного виду або здійснення судово-медичного дослідження фахівцем у тій чи іншій галузі медицини).

  Що стосується неупередженості, то тут мається на увазі, що експерт не може здійснювати свою діяльність, якщо він перебуває в родинних стосунках з ким-небудь з учасників кримінального процесу, або є ним сам.

  Також, у відповідності зі статтею 70-ї КПК, йому заборонено здійснювати дослідницьку діяльність, якщо він вже виступав у справі в якості того чи іншого учасника.

  Проте якщо ця особа вже проводило експертизу або брали участь в якості спеціаліста, то це не може бути підставою для його усунення. Слід також зазначити, що перелік заборон, зазначений у КПК РФ, не є вичерпним.

  Законодавство передбачає два варіанти вибору фахівця. Згідно частини 2-ї статті 195 кримінально-процесуального кодексу РФ, криміналістичні дослідження можуть здійснюватися як працівниками державних експертних установ (наприклад, бюро судових експертиз), так і приватними особами, що володіють необхідними знаннями у відповідній професійній сфері.

  Класифікація судових експертиз

  Отримати більш чітке уявлення про типи криміналістичних досліджень допоможе грамотне розподіл їх за класами і групами. Види експертиз в кримінальному процесі досить численні і різноманітні.

  У теорії криміналістики існує ряд критеріїв, за якими можна класифікувати всі наявні на даний момент дослідження у згаданій сфері.

  В якості першого підстави візьмемо, приміром, характер спеціалізації, яка може знадобитися при розслідуванні кримінальних справ.

  1. Криміналістичні експертизи

  Можна сказати, що це найбільша і найбільш значуща група досліджень. У неї входять експертизи, засновані на положеннях криміналістичної техніки. У свою чергу, ця група включає в себе судово-трасологическую експертизу, до завдань якої належить аналіз слідів (рук, ніг, транспортних засобів тощо), а також визначення механізму їх утворення.

  Сюди ж можна віднести встановлення цілого предмета з його частинам; дослідження замків, пломб тощо; вивчення рукописних текстів (почеркознавча експертиза). В результаті проведених досліджень зможе отримати відповіді на багато питань. Наприклад: чи є сліди, виявлені на місці події, слідами взуття; якщо так, то який їх вид і розмір; які фізичні особливості людини, що оставили сліди.

  Судово-балістична експертиза

  Необхідна для успішного розкриття злочинів, пов’язаних з вбивствами, розбійним нападом і іншими подібними діяннями. Дана криміналістична експертиза передбачає дослідження «вогнестрілів», його патронів, гільз, а також отворів, залишених пострілом.

  Читайте также:  Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом

  Балістична експертиза допоможе з’ясувати ряд найважливіших обставин справи.

  Наприклад: до якого виду відноситься зброя, де і як воно зроблено; чи є куля, виявлена на місці події, приналежністю даного знаряддя злочину; чи не є патрон, знайдений при огляді місця подій, ідентичним тому, який був вилучений у підозрюваного при обшуку.

  Експертиза холодної зброї

  Деякі види досліджень у кримінальному процесі спрямовані на вивчення холодної зброї. У сукупності з балістичною експертизою вони складають єдиний клас судово-оружиеведческой групи. Вивчення холодної зброї допоможе з’ясувати, чи є їм знайдений предмет, і якщо так, то до якого типу відноситься; який спосіб його виготовлення і т. д.

  Судово-почеркознавча експертиза

  Також відіграє важливу роль у розслідуванні злочинів.

  Криміналістична експертиза почерку передбачає вивчення деталей і особливостей письма того чи іншого людини і є одним з найбільш затребуваних і популярних напрямків кримінально-процесуальної діяльності.

  Завдяки йому у слідчих, дізнавачів і суду завжди є можливість визначити по почерку, хто є його автором, якої він статі і віку, як давно зроблено запис, які риси характеру і багато іншого.

  Судово-технічні експертизи документів

  Ще один різновид криміналістичних досліджень. Експертиза документації дозволяє вивчити способи підробки документів, відновити їх зміст, якщо це можливо (при частковій підробці), визначити справжність паперів.

  У зв’язку з тим що фальсифікація документів досить тісно пов’язана з навмисним зміною почерку (наприклад, підробка підпису посадової особи, керівника або головного бухгалтера організації), то судово-технічну експертизу документів багато ставлять в один ряд з почеркознавчої та об’єднують загальною назвою – криміналістичне дослідження документів.

  Судово-портретна і судово-фототехнічна експертизи

  Досить нечисленна група досліджень. З одного боку, це не дуже поширені види експертиз в кримінальному процесі, а з іншого – є досить цікавими для вивчення і корисними для успішної пошукової діяльності.

  Перша з них передбачає ідентифікацію особистості за зовнішніми ознаками, відображеним на фотознімках і відеозаписах; встановити особу можна також і з посмертної маски.

  Друга дозволяє визначити обставини зйомки, а також способи і засоби її здійснення, проаналізувати зображені на знімках об’єкти, виявити їх розміри, враховуючи відстань між ними і фотографирующим особою і т. д.

  2. Матеріалознавчі експертизи

  Являють собою неоднорідну групу криміналістичних досліджень. Види експертиз в кримінальному процесі, що входять в клас матеріалознавчих, включають дослідження різних типів матеріалів, наркотичних речовин, нафтопродуктів і т. д. Зупинимося докладніше на деяких з них.

  Експертиза волокон, волокнистих матеріалів і виробів з них

  В першу чергу, даний вид судово-експертних досліджень допомагає визначити належність виявлених на місці подій частинок тканини, встановити спосіб її виготовлення (промисловий, кустарний), а також комплектність (пояс від куртки). Завдяки лабораторного вивчення тканин і їх частинок можна дізнатися причини та характер пошкоджень, відновити первісний вигляд виробу.

  Розглянемо таку ситуацію: у квартиру увірвалися злочинці і скоїли розбійний напад. Між ними і власниками житла зав’язалася боротьба. У загальній метушні один із злочинців зачепився рукавом светри за ручку дверей. В результаті від одягу відірвалася частина матеріалу і впала на підлогу. Злочинці втекли, але залишили після себе докази.

  За результатами матеріалознавчою експертизи буде встановлено, що шматок тканини, знайдений при огляді місця подій, належав людині, одягнений у шерстяний светр промислового виробництва, колір – сірий.

  Потім при затриманні підозрюваного або при обшуку його квартири буде знайдена відповідна одяг, що в підсумку стане проти нього непоганий доказом.

  Дослідження ПММ і нафтопродуктів

  Даний вид діяльності є також різновидом хімічних досліджень. Вивчення даних матеріалів необхідно, наприклад, для встановлення факту підпалу.

  Це досягається завдяки виявленню експертом слідів легкозаймистих речовин на об’єктах дослідження.

  Спеціаліст встановлює сорт нафтопродукту або ПММ, ідентифікує їх, а також визначає належність слідів, припустимо, будь-якого транспортного засобу або вогнепальної зброї і т. д.

  Експертиза лакофарбових матеріалів та покриттів

  Дана процедура може знадобитися, якщо у справі є пофарбовані поверхні або частинки фарби. Спеціаліст встановлює хімічний склад знайдених об’єктів і визначає їх структуру і приналежність.

  Дослідження наркотичних засобів

  Досить часто на практиці органам слідства доводиться стикатися зі злочинами, в яких речовими доказами виступають різні заборонені законом речовини. Першорядним завданням для експерта є складання висновку з відповідями на наступний ряд питань:

  • Присутні сліди наркотичних засобів на тих чи інших предметах неорганічного походження.
  • До якого виду належать знайдені на місці подій наркотичні речовини.
  • Які джерела появи даної речовини і багато іншого.

  До числа матеріалознавчих досліджень можна також віднести експертизу продуктів харчування, матеріалів з пластмаси, скла і т. д.

  Ця група експертиз настільки різноманітна, що перераховувати всі її види просто безглуздо, і щоб скласти приблизне уявлення про характер цих досліджень, представленої в даній статті інформації цілком достатньо.

  Переходимо до наступного класу криміналістичних досліджень.

  3. Судово-медичні експертизи

  Мабуть, саме значуще місце серед всіх видів досліджень у кримінальному процесі займають саме вони.

  В дану групу входять наступні приклади експертиз:

  • судово-медична експертиза людей – проводиться для визначення загального стану здоров’я особи, підтвердження настання смерті, визначення ступеня завданої шкоди здоров’ю, встановлення алкогольного або наркотичного сп’яніння і т. д.;
  • судово-медична експертиза речових доказів – спеціалістом перевіряється наявність і визначається спосіб виникнення слідів крові, слини та інших виділень людини на предметах, знайдених на місці події, встановлюється їх ідентифікація і приналежність того чи іншого особі;
  • судово-медична експертиза трупів – встановлює причину і час смерті людини і визначає обставини, за яких вона сталася;
  • судово-психологічна експертиза – проводиться з метою аналізу психічного стану особи, визначення осудності і встановлення його дієздатності для з’ясування необхідності застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

  4. Судово-економічні експертизи

  Їх завдання зводиться до сприяння слідчим і судовим органам у розкритті злочинів у сфері господарської діяльності (незаконне підприємництво, фальсифікація фінансових документів, незаконна банківська діяльність, легалізація грошових коштів і т. д. (глава 22 КК РФ)). Включають в себе судово-бухгалтерської та судово-товарознавчу експертизи.

  Існують також самостійні види криміналістичних досліджень. До них відносяться: судово-ґрунтознавча, судово-відео-фонографічна, експертиза ДТП. Зважаючи на великий поширеності дорожніх пригод, досить часто доводиться вдаватися до послуг експертів, що спеціалізуються в області автомеханіки та інших сферах, пов’язаних з автотранспортом.

  Даний вид досліджень спрямований на вивчення фактичних даних про ситуації, що виникла, оцінку технічного стану транспорту, проведення аналізу дій водія, визначення швидкості руху і багато іншого. Але головне завдання експертизи полягає у встановленні винуватця дорожньої події.

  Другою підставою для класифікації криміналістичних досліджень буде критерій частоти проведення. Відповідно вони поділяються на первинні і повторні.

  Повторна експертиза може знадобитися, якщо у слідчого виникли сумніви в достовірності і обґрунтованості висновку початкового дослідження (наприклад, сумніви в компетентності спеціаліста, застосовуваних їм методів, використання певного обладнання). Дана експертиза не може бути проведена тим же особою або організацією.

  Згідно з таким критерієм – за обсягом – судові експертизи можна розділити на основні і додаткові. На відміну від повторної, додаткова проводиться не для перевірки достовірності дослідження, а з метою постановки перед експертом нових питань, а також якщо виникла необхідність для передачі на вивчення нових матеріалів.

  За кількістю спеціалістів судові експертизи поділяються на одноособові (проводяться однією особою) і комісійні (проводяться декількома особами, що спеціалізуються в одній галузі, і призначаються в особливих випадках, що вимагають більш об’єктивного та всебічного дослідження).

  Також судові експертизи поділяються на:

  • однорідні (беруть участь фахівці однієї галузі);
  • комплексні: проводяться експертами різних спеціальностей або одним фахівцем, що володіє необхідними знаннями у різних галузях (найбільш часто дослідження подібного роду застосовуються при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод).

  Клопотання про призначення експертизи

  Найважливіше значення має правильне оформлення необхідної документації, а також дотримання всіх процесуальних формальностей. Різні види експертиз в кримінальному процесі призначаються на прохання його учасників або суду. Згідно із законом, клопотати про їх проведення мають право як органи слідства, так і приватні особи. Також подібною ініціативою володіє суд (стаття 283 КПК).

  Якщо призначення судової експертизи вже затверджено, суд пропонує сторонам підготувати перелік запитань експерту. Потім вислуховуються думки учасників розгляду, після чого суд розглядає список питань і відхиляє ті з них, які не відповідають вимогам закону. Відхилені питання суд формулює заново і самостійно.

  Якщо справа перебуває у провадженні слідчого чи дізнавача, відповідне клопотання слід подавати зазначеним посадовим особам. Подати офіційне прохання має право потерпілий, обвинувачений, захисники, підозрюваний, представник потерпілого.

  Читайте также:  Может ли банк простить кредит? Как добиться прощения кредита

  Розглянемо приклад оформлення клопотання при зверненні до суду.

  По-перше, в документі потрібно вказати, яке кримінальну справу (за якою статтею) і стосовно кого ведеться. Потім слід пред’явити обґрунтування для призначення експертизи (навіщо потрібна) і підтвердити відповідними доказами.

  Тепер, посилаючись на статті 119, 120, 283 КПК, формулюємо просительную частина: чітко розписуємо, яку саме експертизу просимо призначити і щодо якого особи. Вказуємо конкретного експерта або, наприклад, Бюро судових експертиз.

  Далі представляємо перелік питань фахівця і підписуємо документ.

  Тепер розглянемо приклад, як скласти клопотання про призначення експертизи при зверненні в слідчі органи.

  Також зазначаємо, за якою статтею і у відношенні якої особи ведеться кримінальна справа. Далі наводимо відповідне обґрунтування (навіщо знадобилося висновок експертизи) і формулюємо просительную частина, де вказуємо перелік питань для експерта. Свою позицію необхідно закріпити відповідними нормами. Для цього обов’язково посилаємося на статті 119, 120 КПК РФ.

  Не забуваємо у всіх випадках грамотно оформляти шапку документа: найменування суду (або ж назва слідчого органу), персональні дані заявника і його процесуальне становище у даній кримінальній справі.

  Зразок клопотання про призначення експертизи

  Комунарський районний суд міста Запоріжжя

  69104, м. Запоріжжя, вул. Малиновського, 7

  ПОЗИВАЧ: Войцехович Олена Володимирівна,

  69027, м. Запоріжжя, вул. Механічна, буд. 26

  тел. 066 958 12 15

  ВІДПОВІДАЧ: Власенко Любов Іванівна,

  69027, м. Запоріжжя, вул. Механічна, буд. 26

  засоби зв'язку невідомі

  КЛОПОТАННЯ про призначення судової будівельно-технічної експертизи

  Позивач за цим позовом, є власницею 13/25 часток житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Механічна, буд. 26 — на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого Хамулою П.Г.

  , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 14.03.2013 року за p. № 314. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом №ц 1230562.

  Згідно вказаного договору купівлі-продажу частини житлового будинку, позивачу належить: житловий будинок А, глинобитні обкл.цеглою, навіс Д, водопровід № 2, паркани № № 3, 4, хвіртки №ц5.

  Відповідач за цим позовом володіе на праві власності 12/25 часток житлового будинку на підставі договору купівлі-продажу. Відповідно ч. 1 ст. 88 ЗК України… Згідно ч. 2, 4 ст. 120 Земельного кодексу України…

  Для визначення варіантів користування земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Механічна, буд. 26, виникла необхідність для призначення судової будівельно-технічної експертизи. Відповідно до ст. 143 ЦПК України: «…».

  На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 27, 31, 143, 144, 147 ЦПК України,

  ПРОШУ СУД:

  1. Призначити судову будівельно-технічну експертизу для виявлення варіантів користування земельною ділянкою на яку поставити питання: «Чи можливо з технічної точки зору визначити варіанти користування земельною ділянкою за адресою м. Запоріжжя, вул. Механічна, буд.

  26, з урахуванням ідеальних часток співвласників житлового будинку, якщо так, то вказати можливі варіанти користування, якщо ні, то вказати які можливі варіанти з незначним відступом від ідеальних часток та вказати всі можливі варіанти користування земельною ділянкою? Якщо варіанти користування вказаною земельною ділянкою неможливі, то зазначити чому саме? Якщо потрібно, то вказати які необхідно провести роботи по переобладнанню будинку та господарських будівель і споруд для можливого визначення варіантів поділу земельної ділянки?».

  2. Проведення експертизи доручити експерту Регіонального судово-експертного бюро, яке знаходиться за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 121. Оплату за проведення експертизи покласти на позивача Войцехович Олену Володимирівну.

  3. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

  «16» листопада 2015 року                                      Войцехович О.В.

  Які зразки ДНК потрібні для проведення експертизи на батьківство?

  ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота макромолекула, яка зберігає в собі генетичну інформацію.

  Для проведення експертизи ДНК на встановлення батьківства можна скласти наступні біологічні матеріал: слина з внутрішньої сторони щоки, волосся з коренем, вушна сіра, кров. Кров не здається, якщо людині робили операції або переливання крові.

  • Найбільш часто лікарі беруть мазок з рота, тобто слину, тому як з неї досить не складно виділити структуру ДНК передбачуваного батька і дитини.
  • Результат буде відомий вже через пару днів.
  • Позитивний тест на батьківство передбачає від 70 до 99% збігу генетичної інформації, проте в суді доказом вважається позитивний тест з збігом 97-99,9%.

  Для тесту ДНК підійде:

  Ми проходили таку процедуру через суд, колишній чоловік подав на зміну запису про батька у свідоцтві про народження. Брали слину з внутрішньої сторони щоки. І є такий момент (принаймні у нас він був) аналізи брали не тільки у батька з дитиною а й у мене теж … У лабораторії пояснили це тим, що це підвищує ймовірність встановлення батьківства …

  Відповіді » Юридичні питання

  

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Глава VII призначення експертизи Коментар

  Як передбачено ст. 196 КПК України експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу. Так, від­повідно до ст. 75 цього Кодексу експертиза призначається у випад­ках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

  Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має необ­хідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Питан­ня, які ставляться експертові, і його висновок по них не можуть ви­ходити за межі спеціальних знань експерта.

  Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності у справі може бути призна­чено декілька експертів, які дають загальний висновок. Коли екс­перти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок окремо.

  • Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.
  • Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові.
  • Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи та­ким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викли­кає сумніви в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим екс­пертам.
  • Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які рані­ше були ревізорами у справі.
  • Експертиза призначається обов'язково у випадках, зазначених у ст. 76 КПК України:
  1. для встановлення причин смерті;

  2. для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушко­джень;

  3. для визначення психічного стану підозрюваного або обвину-

  ваченого при наявності у справі даних, які викликають сумнів що­до його осудності;

  1. для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах прозлочини, передбачені ст. 155 КК України;

  2. для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, як­що це має значення для вирішення питання про його кримінальнувідповідальність і якщо про це немає відповідних документів і не­можливо їх одержати.

  При необхідності проведення експертизи слідчий складає моти­вовану постанову, в якій зазначаються місце і час її складання, по­сада особи, що виносить постанову, її прізвище, справа, по якій про­вадиться слідство, і обгрунтування прийнятого рішення, а також стаття КПК України, на підставі якої прийнято рішення.

  Крім зазначених даних, слідчий вказує підстави для проведен­ня експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок, об'єкти, які мають бути досліджені, а та­кож перелічує матеріали, що пред'являються експертові для озна­йомлення.

  Коли експертиза проводиться не в експертній установі, слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови про призначення експертизи, роз'яснює обов'язки і права, встановлені ст. 77 цього Кодексу, і попереджає його про кримінальну відпові­дальність за ст.

  385 КК України за відмову від виконання покладе­них на нього обов'язків, а також про відповідальність за ст. 384 КК України за давання завідомо неправдивого висновку. Про виконан­ня цих дій слідчий складає протокол, в якому, крім даних, передба­чених ст.

  85 КПК України, слідчий зазначає також відомості про особу експерта, його компетентність у певній галузі знань і зробле­ні ним заяви.

  Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт за­значає у вступній частині висновку, що він попереджений про кри­мінальну відповідальність за давання завідомо неправдивого ви­сновку, і підтверджує це своїм підписом.

  Зразок постанови про призначення мистецтвознавчої експертизи

  Ссылка на основную публикацию