Підтримка — зразок заява про видачу судового наказу по стягненню аліментів

Підтримка - ЗРАЗОК Заява про видачу судового наказу по стягненню аліментів

 • Видача судового наказу та порядок його скасування
 • Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.
 • Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 ЦПК України.
 • Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
 • Судовий наказ може бути видано, у разі якщо:
 • 1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
 • 2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 • 3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3 відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;
 • 4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;              5) заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
 • 6)заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів;
 • 7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи — підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 •             Заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником. У заяві повинно бути зазначено:
 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб — громадян України), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
 3. ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
 4. вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 5. перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

До заяви про видачу судового наказу додається:

 1. документ, що підтверджує сплату судового збору (у 2020 році – 210,20 гривень);
 2. документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
 3. копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;
 4. інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
 5. Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстровану офіційну електронну адресу, заявник у подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом його заяви виключно в електронній формі.
 1. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом 5 днів з дня її надходження, а якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, — протягом 5 днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частинами п’ятою, шостою статті 165 ЦПК України, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника.
 2. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.
 3. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 4. Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо:
 5. 1) заява подана з порушеннями вимог статті 163 ЦПК України;
 6. 2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 7. 3) заявлено вимогу, яка не відповідає вимогам статті 161 ЦПК України;
 8. 4) наявні обставини, передбачені частиною першою статті 186 ЦПК України;
 9. 5) з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов строк, встановлений законом для пред’явлення позову в суд за такою вимогою;
 10. 6) судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ;
 11. 7) судом раніше відмовлено у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3-6 частини першої статті 164 ЦПК України;
 12. 8) із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу;
 13. 9) заяву подано з порушенням правил підсудності.
 14. Про відмову у видачі судового наказу суддя постановляє ухвалу не пізніше 10 днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу.
 15. Оскарження судового наказу
 16. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований.
 17. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу.

Боржник має право протягом 15 днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 ЦПК України. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі та має містити:

 1. найменування суду, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб — громадян України;
 3. ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місце знаходження;
 4. наказ, що оспорюється;
 5. зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

До заяви додаються:

 1. документ, що підтверджує сплату судового збору відповідно до підпункту 42 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» (у 2020 році – 105,10 гривень);
 2. документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;
 3. клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу встановленого строку.

  У разі подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя постановляє ухвалу про її повернення без розгляду не пізніше двох днів з дня її надходження до суду.

Заява про скасування судового наказу розглядається не пізніше наступного дня передається судді. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.

У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу.

У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом 5 днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ набирає законної сили. Крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів  4 і 5 ч. 1 статті 161 ЦПК, коли судовий наказ набирає законної сили у день його видачі.

Якщо Ви, або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися під час карантину, що запроваджений на всій території України з 12 березня по 22 травня 2020 року у зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції, дистанційно у зручний для Вас спосіб:

 • зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні);
 • зателефонуйте на номер Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги –  096-449-51-52 (Viber);
 • зателефонуйте на номер начальника відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» – +38 (098) 398-06-52 (з 08.00 год. по 17.00 год. у робочі дні);
 • напишіть на електронну пошту відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» – vilnohirske@legalaid.dp.ua;

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

В ситуаціях коли неможливо встановити факт родинних відносин (пряме або не пряме споріднення), наприклад через помилку в документах, необхідно звернутися з заявою до суду. До заяви обовязково мають бути додані докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Читайте также:  How to file a divorce through the court: conditions for the trial and the main stages

В залежності від конкретних обставин справи, зміст заяви про встановлення факту родинних відносин може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте заяву самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду _________
адреса:_______________
Заявник: Степанюк Марина Іванівна, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________, ел. адреса відсутня
Відповідач: Степанюк Анатолій Олексійович, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.: не відомий, ел. адреса відсутня

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

«__» _______ 20__ року між мною та відповідачем по справі було укладено шлюб, який зареєстрований Відділом реєстрації актів цивільного стану _________________, актовий запис № ______ від _______ року.

Від даного шлюбу ми маємо неповнолітню дитину:
— Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________.

Ми з відповідачем проживаємо окремо, участі в утриманні дитини він не приймає, наш шлюб фактично розпався, в суді наразі перебуває справа за його заявою про розірвання шлюбу, спільне господарство у нас відсутнє.
Всі витрати на утримання дитини я здійснюю самостійно або за допомогою своїх батьків.

В свою чергу відповідач відмовляється від надання матеріальної допомоги на дитину, матеріально не здійснює жодної підтримки, однак має на постійній основі декілька робіт.
Статтею 141 СК України визначено рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини не залежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.

Розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак, відповідач ухиляється від покладеного на нього у відповідності до вказаного положення СК України обов’язку.

Оскільки відповідач відмовляється добровільно надавати допомогу на утримання нашої спільної дитини, я змушена звернутися до суду з відповідним позовом.
Згідно з ч.2 ст. 181 СК України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
У відповідності до ч.2 ст.

182 СК України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відповідно до ч. 2 ст. 183 СК України, якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.
Аліменти відповідач не платить, у шлюбі до нашого одруження не перебував, інших неповнолітніх дітей та непрацездатних батьків не має.
Згідно ст.5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі за позовом про стягнення аліментів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 161, 163 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 141, 180, 182, 183 Сімейного кодексу України –

Прошу:

1.

Відкрити провадження у справі;
Стягнути з Степанюка Анатолія Олексійовича, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код_________, на мою користь аліменти на утримання неповнолітнього сина:
— Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________, у розмірі 14 частини всіх видів заробітку (доходів) щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття.

2. Судові витрати по розгляду справи покласти на відповідача.

Додатки:

1. Копія паспорта позивача.
2. Копія паспорта відповідача.
3. Копія свідоцтва про шлюб.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ заявника)

Розмір аліментів є або фіксованою сумою, або залежить від розміру доходів. Обидва варіанти можливі, і якщо ви прийшли до угоди зі своєю колишньою половиною, таке рішення необхідно завірити у нотаріуса. Зазначимо тільки, що закон встановлює певний нижній поріг: аліменти, зафіксовані у домовленості сторін, не можуть бути меншими визначених рішенням суду.

За загальним правилом вони обчислюються в пайовому співвідношенні і складають: чверть заробітку і (або) іншого доходу батька — на одну дитину, третину — на двох дітей, половину — на трьох і більше дітей.

Якщо ж з якихось причин у цьому випадку порушуються інтереси сторін, суд може встановити і фіксовану суму виплат.

Таке рішення приймається, зокрема, коли одержувач аліментів доведе, що платник має нерегулярний або «сірий» заробіток, чи повністю або частково отримує зарплату у валюті.

Важливо, що законом періодичність виплат не встановлена. Сторони вільні передбачити будь-який графік у завіреній у нотаріуса угоді. Скажімо, аліменти в певному обсязі виплачуються раз на рік у заздалегідь обумовлену дату. Більш того, закон допускає і одноразову виплату аліментів на весь період аж до досягнення дитиною повноліття.

Буває, що тягар виплат стає непосильним. Якщо аліменти сплачуються за угодою сторін, необхідно, обговоривши ситуацію, укласти додаткову угоду і знову ж завірити її у нотаріуса. Якщо ж рішення приймав суд, платнику доведеться подавати новий позов, пояснивши причини, по яким розмір аліментів повинен бути зменшений.

Найбільш поширеними обставинами, які потрібно буде підтвердити документально, є зниження розміру зарплати, народження у платника в новому шлюбі дитини, поява позикових зобов’язань (кредиту, іпотеки), важкі захворювання.

Врахуйте, суди дуже трепетно ставляться до захисту прав дитини, тому наявності тільки якоїсь однієї підстави може бути недостатньо.

Індивідуальним підприємцям варто врахувати, що суд може не прийняти в якості обґрунтування низьких доходів податкову декларацію, якщо, наприклад, платник працює за спрощеною системою оподаткування. В одному з таких спорів суд вказав, що ЧП орендує нежитлове приміщення і здійснює закупівлі на суми, що в рази перевищують задекларований дохід.

Платник аліментів має право надати опікуну, який проживає з дитиною, продукти харчування, одяг, медикаменти, спортивне приладдя, а також квартиру, будинок або автомобіль. Однак необхідно мати на увазі, що якщо це нерухоме майно неліквідне, мова буде йти про неналежне виконання зобов’язань, а отже, така форма виплат може бути оскаржена в суді.

Якщо платнику здається, що одержувач аліментів витрачає їх не за призначенням, то закон у такому випадку передбачає перерахування певної частки виплат (до 50%) на особистий рахунок дитини. Рішення приймає суд на підставі позову, що подається платником аліментів.

Необхідно бути готовим до того, що тягар доведення нецільового використання коштів лежить на позивачеві.

Найчастіше підставами необхідності перерахування частини аліментів на підконтрольний рахунок служать відомості про те, що один з батьків, який проживає з дитиною не працевлаштований і не має якого-небудь заробітку. Аргументами стануть квитанції і чеки, наприклад, на шубу, коштовності та інші явно не дитячі речі.

При цьому платник аліментів має право подати клопотання про запит виписки з банківської картки одержувача. Не виключаються і показання свідків, які можуть підтвердити нецільове витрачання коштів.

Не будуть зайвими і роздруковані і завірені нотаріусом пости в соцмережах з фотографіями одержувача аліментів з кращого готелю Парижа або на тлі новенького спорткара.

Однак доказами нецільового витрачання аліментів такі атрибути «солодкого життя» стануть лише при наявності виписок з банківського рахунку та/або квитанцій, що підтверджують оплату зазначених благ саме відповідачем.

До речі, таке ж правило буде діяти і в разі, якщо одержувач аліментів подасть позов про збільшення їх розміру, мотивуючи своє прохання явною невідповідністю низького заявленого доходу платника і його розкішного способу життя.

Опікун, що проживає з дитиною, повинен підтвердити, що аліменти витрачаються тільки на дитячі потреби. Доказами стануть чеки, квитанції та виписки з банківської картки. Тому рекомендується зберігати навіть чеки з продуктових магазинів, не кажучи вже про такі придбання, як іграшки, дитячий одяг і меблі, або витрати на освіту та відпочинок нащадка.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів

Українське цивільне процесуальне законодавство передбачає можливість звернення до суду щодо стягнення аліментів у загальному  або спрощеному порядку. У загальному порядку подається позовна заява і відповідачу надається можливість викласти свої заперечення (відзив). Разом з тим, якщо мова йде про призначення ¼ заробітку платника аліментів на одну дитину (п. 4. ч. 1 ст.

161 ЦПК України) або 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, справа може бути розглянута в так званому «наказному провадженні», тобто заявник звертається до суду із заявою про видачу судового наказу. Суд, розглянувши таку заяву без виклику відповідача, видає судовий наказ, який є виконавчим документів і може бути пред’явлений відразу до виконавчого органу.

 • Нижче наводимо зразок заяви про стягнення аліментів, заповнивши яку можна звернутися в суд і отримати відповідний наказ.
 • Назва суду
 • Адреса суду
 • Заявник:          ПІБ_____________
 • Адреса реєстрації: ____________________
 • РНОКПП ___________
 • тел.: _____________
 • електронна пошта: ______________________
 • Боржник:     ПІБ______________________
 • Адреса реєстрації: _______________
 • РНОКПП ___________
 • тел.: _____________
 • електронна пошта: _____________________
 • ЗАЯВА
 • про видачу судового  наказу про стягнення аліментів
 • «  » ___________ 20__ року між мною, ­­­ПІБ Заявника та ПІБ Боржника було укладено шлюб, який зареєстровано _____________ відділом реєстрації шлюбів _________, про що зроблено відповідний актовий запис № ________.
 • Від шлюбу ми з Боржником маємо малолітню дочку – ПІБ дитини, «  » ______ 20__ року народження.
 • Подружні стосунки між мною та Боржником не склались, тому рішенням Назва суду від «  » ______ 20__ року, шлюб між мною та Боржником було розірвано.
Читайте также:  Здійснення подружжям права спільної сумісної власності

Після розірвання шлюбу, наша спільна дочка/син проживає зі мною та знаходяться на моєму утриманні.

Боржник надає матеріальну допомогу на утримання дитини, однак суми, які він перераховує, не є фіксованими, а сплачуються ним в тому розмірі, в якому вважає за доцільне сам Боржник. Варто зазначити, що угода про сплату аліментів між мною та Боржником не укладалась.

Тому, з метою захисту права дитини на належне утримання з боку батька, який проживає окремо, звертаюсь до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Згідно статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно зі статтею 160 ЦПК України, судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.

Статтею 161 СК України встановлено, що стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів  але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Боржник працює в компанії _____________________________ на посаді __________________ та має регулярний дохід. Стягнення по виконавчим документам з нього не провадяться. Отже, Боржник спроможний сплачувати належні аліменти на дитину.

Згідно положень ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць.

Одночасно підтверджую той факт, що мною, ПІБ Заявника не подано іншого позову (заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів) до того самого боржника (ПІБ Боржника) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнена від сплати судового збору.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 28, 180, 181, 182, 183 Сімейного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 160, 161, 163, 164, 167, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У :

 1. Видати судовий наказ про стягнення з ПІБ Боржника, який зареєстрований за адресою: _____________________, аліментів на користь мене, ПІБ Замовника (адреса реєстрації: ___________________________________) на утримання неповнолітньої доньки ПІБ Дитини, « ».__.20__ року народження, в розмірі  ¼ від заробітку (доходу) боржника, але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
 2. Допустити негайне виконання наказу в межах сплати платежу за один місяць.

Додатки*:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини.
 2. Копія свідоцтва про одруження.
 3. Копія судового рішення про розірвання шлюбу.
 4. Копія паспорта ПІБ Заявника.
 5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків ПІБ Заявника.
 6. Копія заяви про видачу судового наказу разом з копіями доданих документів для боржника.
 1. *Оригінали документів, які додано до цієї заяви зберігаються у мене.
 2. Читайте ще:
 3. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу (розлучення)

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів – є шаблонним зразком документу. Тому, попереджаємо користувачів сайту сімейного адвоката по розлученням, аліментам, поділу майна подружжя та іншим сімейним справам advokat-family.com.

ua, які будуть використовувати даний шаблон при складанні власної Заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів про їх особисту відповідальність за зміст складеного документа.

І нагадуємо, що  при самостійному складанні Заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів Ви повинні не лише користуватись даним шаблоном, а й чітко дотримуватись вимог Сімейного кодексу України та норм Цивільного процесуального кодексу України, що регламентують вимоги до оформлення Заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів.

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів подається до суду, на вибір заявника, або за зареєстрованим місцем проживання/перебування боржника, або за зареєстрованим місцем проживання/перебування заявника. Судовий збір при поданні даного виду заяви до суду не сплачується.

Зарічний районний суд м. Суми
40030, м. Суми, вул. Академічна, 13

Заявник: (Прізвище, ім’я, по батькові)
м. Суми, вул. _____________________,
буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків(РНОКПП) або серія та
номер паспорта____________________
E-mail: _________________________
тел. ___________________________

Боржник:(Прізвище, ім’я, по батькові)
м. Суми, вул. _____________________,
буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків(РНОКПП) або серія та
номер паспорта____________________
E-mail: _________________________
тел. ___________________________

 • (якщо наведені дані боржника, окрім
  адреси, не відомі, то на проти
  відповідного поля слід
  зазначити – «не відомо»)
 • Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів
 • ____________ року я, ____________ (ПІБ позивача), ___________ року народження, уклала шлюб з ________________(ПІБ відповідача), ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у ____________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому зареєстровано шлюб, наприклад – у Зарічному районному у місті Суми відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області), про що зроблений актовий запис № ___________.
 • Якщо батьки не перебували в шлюбі, то зазначаємо про фактичні шлюбні відносини, коли такі відносини виникли та припинились.
 • У шлюбі у нас народилася дитина:________________ (ПІБ дитини), ___________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження № __________ від_________ року.
 • Якщо дитина народилась не у шлюбі, то зазначаємо: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Шлюб між мною та боржником розірвано ___________ року, що підтверджується копією рішення суду (зазначаються назва суду, який приймав відповідне рішення, дата судового рішення, номер справи, наприклад – рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.10.2015 по справі № 591/1453/15; якщо шлюбу з боржником не було або шлюб не розірвано, то нічого не зазначаємо).
Відповідно до ст.

180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак боржник з _________ року (зазначаємо час, з якого боржник припинив допомагати в утриманні дитини) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.
Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Надалі зазначаємо один зі способів стягнення аліментів:
1. Якщо в частині від заробітної плати, то зазначаємо:
Відповідно до ч. 5 ст.

183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
2. Якщо мінімальний розмір аліментів в твердій грошовій сумі, то зазнаємо:
Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб.
На підставі викладеного та відповідно до ст.ст. 180 – 183 СК України, керуючись ст.ст. 161, 163 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

В залежності від обраного способу стягнення аліментів

якщо 1 спосіб стягнення:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ боржника), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ заявника), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), __________ року народження, у розмірі однієї чверті (якщо на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів) заробітку (доходу) _______________ (ПІБ боржника), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини, щомісячно, починаючи стягнення з ______року (зазначаємо дату подання заяви) і до повноліття дитини.

якщо 2 спосіб стягнення:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ боржника), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ заявника), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), _______ року народження, у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______року (зазначаємо дату подання заяви) і до повноліття дитини.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
2. Копія рішення суду про розірвання шлюбі (за наявності).
3. Копія свідоцтва про народження дитини.
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Копія паспорту.
6. Копія облікової картки платника податків.
7. Копія заяви разом з доданими документами для боржника.

03.05.20__                                                                   (підпис)

Звертайтеся в нашу міжнародну юридичну компанію і ми допоможемо Вам підготувати необхідні документи швидко та якісно, а також надамо Вам юридичну консультацію по сімейним справам.

Читайте также:  Як відстояти своє право на дострокове повернення депозиту до звернення в суд?

Спрощений порядок стягнення аліментів (судовий наказ) — зразки заяв

Одним із найважливіших прав дитини є право на утримання.

Статтею 51 Конституції України та статтею 180 Сімейного кодексу України закріплено обов’язок батьків утримувати дітей до їхнього повноліття.

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (ч. 1 ст. 181 СК України).

 • Незважаючи на нормативне закріплення права дітей на утримання, багато батьків нехтують ним, ухиляються від виконання свого обов’язку.
 • Якщо той з батьків, з ким не проживає дитина, добровільно не надає допомоги на її утримання чи надає, але в недостатньому розмірі, тоді слід звертатися до суду, щоб в подальшого стягнення аліментів проводилося в примусовому порядку та у розмірі, визначеному судом.
 • Звернення до суду того з батьків, з ким проживає дитина, можливе і тоді, коли інший з батьків надає утримання добровільно, проте ви бажаєте закріпити суму сплати саме в судовому порядку (мати на руках відповідне рішення суду та проводити стягнення через органи ВДВС).
 • Законодавство України встановлює два способи стягнення аліментів на утримання дитини через суд:
 • у наказному провадженні (спрощений порядок);
 • у позовному провадженні (відбувається загальний розгляд справи).

Поговоримо та більш детально розкриємо саме спрощену процедуру стягнення аліментів у наказному провадженні.

Існує ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ВИМОГ, з якими особа може звернутись до суду в порядку наказного провадження.

Щодо аліментних зобов’язань, то судовий наказ може бути видано лише у разі, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів (п. 4, п.5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України): 

 • у розмірі 1/4 — на одну дитину, 1/3 — на двох дітей, 1/2 — на трьох і більше дітей заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;
 • на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог.

У разі якщо заявлені вимоги між собою взаємопов’язані і окремий їх розгляд неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу.

Це означає, що вимоги заявника повинні бути сформульовані саме таким чином як це передбачено п. 4 або п.5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України.

 1. У разі заявлення іншого розміру аліментів, що прямо НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО законом, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 2. Обов’язковою умовою є те, що ця вимога не повинна бути пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.
 3. Тобто якщо особа, окрім стягнення аліментів у відповідному розмірі, заявляє вимогу про встановлення чи оскарження батьківства/материнства або вимогу про позбавлення батьківських прав (де обов’язковою є участь органу опіки та піклування), справа не може бути розглянута за правилами наказного провадження.
 4. Щоб звернутися в порядку наказного провадження, потрібно подати ЗАЯВУ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ , яка повинна відповідати вимогам встановленим в статті 163 ЦПК України, а саме:
 5. — Заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником.
 6. — У заяві повинно бути зазначено:
 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім’я (ПІБ) заявника і боржника, їх місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника, а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
 • ім’я (ПІБ) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
 • вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 • перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

— До заяви про видачу судового наказу додаються:

 • документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
 • інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
 • НЕДОЛІКОМ наказного провадження є проблема підтвердження зареєстрованого у встановленому порядку місця проживання (перебування) боржника.
 • У разі якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження такої заяви, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має офіційну електронну адресу, звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання фізичної особи — боржника.
 • Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання (перебування) особи відповідного звернення суду.
 • Суддя з метою визначення підсудності може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника, суд відмовляє у видачі судового наказу ( ч. 9 ст. 165 ЦПК України).

 1. ХТО МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?
 2. Той з батьків з ким проживає дитина чи інший законний представник дитини, за умови, що вона перебуває під його опікою.
 3. ДО ЯКОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ?
 4. Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів подається до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання боржника (платника аліментів) або до суду за зареєстрованим місцем проживання заявника (стягувача).
 5. ЯКА ВАРТІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?

Відповідно до пункт 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» одержувача аліментів звільнено від сплати судового збору за звернення до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

 • Отже, звернення до суду є безкоштовним.
 • Після вирішення справи суд присуджує стягнення судового збору із платника аліментів.
 • ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
 • копія паспорта або ідентифікаційного коду боржника (надання є обов’язковим, так як однією з вимог заяви є зазначення паспортних даних або ІПН боржника);
 • копія свідоцтва про шлюб або документи щодо його розірвання;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про склад сім’ї за місцем проживання з дитиною (її реєстрації), на підтвердження факту проживання дитини саме з цим із батьків;

З ЯКОГО ЧАСУ ПРИСУДЖУЮТЬСЯ АЛІМЕНТИ?

Аліменти на дитину присуджуються в разі подання заяви про видачу судового наказу — із дня подання такої заяви (ч. 1 ст. 191 СК України).

За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд:

 • видає судовий наказ
 • або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 1. ЩО ПОВИНЕН РОБИТИ ОДЕРЖУВАЧ АЛІМЕНТІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ?
 2. Судовий наказ є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню БЕЗ видачі на нього виконавчого листа.
 3. Отримавши судовий наказ, одержувачу аліментів необхідно звернутися з ним до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або місцем роботи платника аліментів, разом із заявою про примусове виконання.
 4. ЯКІ ПРАВА У БОРЖНИКА (ПЛАТНИКА АЛІМЕНТІВ) ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ?
 5. Після видачі судового наказу суд НЕ пізніше наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, боржникові на його офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси боржник не має.
 6. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

Згідно з ч. 3 ст. 167 ЦПК України судовий наказ ОСКАРЖЕННЮ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ НЕ ПІДЛЯГАЄ.

Досить часто, особа, дізнавшись, що суд видав наказ про стягнення з неї аліментів, намагається терміново його оскаржити в апеляційному порядку. Натомість, апеляційні суди відмовляють таким особам у задоволенні їхніх скарг, так як чинним законодавством не передбачено оскарження судових наказів в апеляційному порядку.

До того ж НЕ передбачено можливості подання боржником заяви про про скасування судового наказу про стягнення аліментів відповідно до ст. 170 ЦПК України.

У разі незгоди боржника з судовим наказом про стягнення аліментів, існують два можливі варіанти для зміни їх розміру:

 • перегляд судового наказу за нововиявленими обставинами;
 • звернення до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

ПІДСУМОВУЮЧИ, слід зазначити наступне:

 1. судовий наказ — це особлива форма судового рішення;
 2. це найшвидший спосіб для стягнення аліментів;
 3. процедура видачі судового наказу передбачає 5 днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника, хоча на практиці даний строк може затягнутися й до місяця (але це значно менші строки, ніж вирішення питання про стягнення аліментів у позовному провадженні);
 4. за судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах;
 5. мінімальний розмір аліментів у будь-якому разі — 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;
 6. максимальний розмір аліментів, який може стягнути суд на підставі судового наказу — 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;
 7. суд не викликає заявника та боржника до суду;
 8. судові засідання не проводяться;
 9. судовий наказ є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню БЕЗ видачі на нього виконавчого листа.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ У ВІДСОТКАХ ВІД ДОХОДУ можна знайти за посиланням  https://lbm.pl.court.gov.ua/sud1618/gromadyanam/docsmpl/aluv

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ У ТВЕРДІЙ ГРОШОВІЙ СУМІ можна знайти за посиланням https://lbm.pl.court.gov.ua/sud…/gromadyanam/docsmpl/autgs

 

Адвокат Кулик Юлія Василівна

Ссылка на основную публикацию