Поновлення батьківських прав

До юристів громадської організації “Білозерський центр регіонального розвитку” звертаються громадяни з різноманітних питань, які потребують правового вирішення, і одне з таких питань – це порядок позбавлення батьківських прав.

Юрист Вячеслав Лях, аналізуючи особливості процедури позбавлення батьківських прав, пояснює, що позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків.

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 • жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо) ;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю) , примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини (необхідна наявність вироку суду).

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини. Перелік цих обов’язків закріплений у статті 150 Сімейного Кодексу України.

Про це нам також каже і Верховний суд України, де у п. 16 Постанови Пленуму “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” Верховний суд зазначив, що ухилення батьків від виконання батьківського обов’язку має місце коли вони не забезпечують:

 • необхідного харчування;
 • медичного догляду;
 • лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
 • не створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Більш того, Верховний Суд у Постанові від 06.05.

2020 по справі № 753/2025/19 (№ в ЄДРСР 89209715) визначив, що позбавлення батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини.

Суд може у виняткових випадках при доведеності винної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням її характеру, особи батька і матері, а також інших конкретних обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав. 

Таким чином, позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності вини у діях батьків. Факт заперечення заявником проти позову про позбавлення його батьківських прав, подання відповідачем апеляційної скарги свідчить про його інтерес до дитини.

Отже, слід також мати на увазі, що мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.Також, хибною думкою є й те, що ніби несплата аліментів — достатня підстава для позбавлення батьківських прав, насправді ж це не так.

Несплату аліментів суд може лише додатково брати до уваги разом з іншими доказами.

Юрист також наголошує на тому, що позбавлення батьківських прав відбувається виключно у судовому порядку і за обов’язкової участі органу опіки та піклування, що передбачено ч.4 ст.19 Сімейного кодексу України.

Хто ж може звернутися до суду?

Право на звернення до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав, можуть:

 • один з батьків
 • опікун, піклувальник
 • особа, в сім’ї якої проживає дитина
 • заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває
 • орган опіки та піклування
 • прокурор
 • сама дитина, яка досягла 14 років.

Також ч. 2 ст. 258 та ч.2 ст. 262 Сімейного кодексу України, передбачено також право на звернення до суду і родичів дитини: бабуся, дідусь, брат, сестра, вітчим, мачуха.

До якого суду необхідно звертатися з позовною заявою?

Справи про позбавлення батьківських прав батька чи матері за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації/проживання того з батьків, якого хочуть позбавити прав.

Юрист звертає увагу, що за подання позову про позбавлення батьківських прав (позов немайнового характеру) особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України “Про судовий збір” ( у 2020 році – це 840,80 грн.). 

Для того, щоб звернутися до суду з таким складним позовом, слід ретельно підготуватися і зібрати максимум доказів та обгрунтувань позовних вимог для позитивного вирішення справи. Такими документами повинні бути:

 • копія паспорта та ідентифікаційного коду позивача;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва, що підтверджує укладення шлюбу (його розірвання);
 • акт обстеження побутових та житлових умов за адресою проживання дитини;
 • висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав (по Україні служби надають його по – різному: можуть до звернення до суду, а є такі, що надають його виключно в суді, при їх залученні у якості третьої особи);
 • характеристика з місця навчання дитини (дитячого садочку) із зазначенням участі батьків у вихованні;
 • характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;
 • рішення суду про стягнення аліментів (якщо на відповідача були раніше покладені такі зобов’язання);
 • відомості з виконавчої служби про наявність боргу за аліментними виплатами;
 • вирок суду (якщо відповідач був засуджений за ухилення від сплати аліментів, нанесення побоїв дитині, неналежне виконання батьківських обов’язків і т. д.);
 • відомості з органів поліції про факти жорстокого поводження з неповнолітнім або іншим членом сім’ї;
 • висновок психолога після бесіди з дитиною (психолог установи, в якій навчається дитина чи психолог органу опіки та піклування)
 • довідка з наркологічного лікувального закладу про наявність у відповідача захворювань на алкоголізм, наркоманію;
 • пояснення, свідчення;
 • аудіо-, фото-, відеофайли;
 • квитанція про сплату судового збору.

Але перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи, з якими під час особистої юридичної консультації допоможе розібратися юрист.

Які права по відношенню до дитини втрачають батьки?

Насправді мати чи батько втрачають права по відношенню до дитини, які за загальним правилом їм належать як батькам, а саме:

 • втрачають особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо), а також звільняються від обов’язків щодо її виховання;
 • перестають бути законним представником дитини (не можуть як раніше представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах і тощо);
 • втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину);
 • не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності:
 • право на аліменти від такої дитини;
 • права на спадкування після цієї дитини (крім випадків, коли їх спадкування передбачене заповітом дитини);
 • права на управління майном дитини;
 • виплати аліментів, пенсій, грошової допомоги на дитину такому батьку або матері також припиняються.
 • втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків).

Чи звільняються батьки від обов’язку утримувати дитину?

Хибною є думка, що після позбавлення батьківських прав припиняється обов’язок утримувати дитину або сплачувати аліменти на її утримання. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька (матері).

Крім того, батьки зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дітей (ст. 185 СК) і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною (ст. 1183 Цивільного кодексу України).

Дитина втрачає свої права по відношенню до батьків?

Позбавлення батька або матері батьківських прав не впливає на обсяг прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, права власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням. Крім того, відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.

Чи можливо відновити батьківські права по відношенню до дитини?

Так, можна звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав. При цьому у позовній заяві необхідно вказати та надати суду докази, які свідчитимуть про виправлення особи і бажання надалі брати активну участь у вихованні і житті дитини.

Читайте также:  Підтримка - зразок позовної заяви про зменшення розміру аліментів

У такому випадку суд також буде встановлювати чи відповідатиме відновлення батьківських прав інтересам дитини. Також суд обов’язково враховує думку другого з батьків та інших осіб, з якими проживає дитина.Обов’язковим для розгляду такої категорії справи є висновок органу опіки та піклування про можливість поновлення батьківських прав.

Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Все ж, процедура позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків. Судом таке питання вирішується лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, за обов’язкової участі органу опіки та піклування.

Довідково: Матеріал підготовлено в рамках проєкту “Безпечні та правоспроможні ОТГ Білозерського району Херсонської області“, що реалізує громадська організація “Білозерський центр регіонального розвитку” у партнерстві з Херсонським місцевим центром з надання БВПД, Станіславською сільською радою, Музиківською сільською радою, Білозерською селищною радою, Білозерським відділенням поліції, Координаційним офісом безпеки в м.Татарбунари при Одеській обласній організації КВУ за фінансової підтримки міжнародного фонду “Відродження“ .

Поновлення батьківських правПоновлення батьківських прав

Вітаємо, ви дочитали до кінця матеріал «Білозерка.Інфо» – незалежного та впливового інтернет-видання. Якщо вам сподобався цей текст, пропонуємо підтримати нас щомісячним внеском від 25 гривень. За ціною лише однієї чашечки кави, ви підтримаєте роботу усієї редакції і допоможете зробити наші громади ще більше відкритими, читачів – більш обізнаними, а діяльність влади – прозорішою.

Порядок поновлення батьківських прав | Новини | Баштанська міська територіальна громада

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Чинним законодавством визначена можливість поновлення батьківських прав. Оскільки позбавити батьківських прав може лише суд, тому поновлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.

169 СКУ: право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав мають мати, батько, що позбавлені батьківських прав особисто.

Хотілося б зазначити, що такого права не надано ні органам опіки та піклування, ні представникам батьків, ні діду, ні бабі, ні закладам охорони здоров'я, ні дитячим закладам. При поданні таких заяв цих осіб суд відмовляє у прийнятті заяви ( стаття 185 ЦПК).

До матеріалівсправидолучаються:

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
 • акти обстеження умов проживання батьків;
 • характеристики як за місцем роботи, так і за місцем проживання;
 • довідка лікаря, що позивач пройшов курс лікування від алкогольної залежності, психічно здоровий, тощо;
 • інші докази, що засвідчують виправлення позивача чи інші умови, за яких було позбавлено батьківських прав;
 • висновок органу опіки та піклування щодо можливості поновлення позивачів у батьківських правах.

Підстави за яких поновлення батьківських прав неможливе

 • якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
 • якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Порядок розгляду судом справи про поновлення батьківських прав

 • Заява про поновлення батьківських прав приймається судом до розгляду незалежно від часу постановлення рішення про позбавлення батьківських прав. Це може бути місяць, декілька місяців, рік тощо, бо законом конкретно не встановлено мінімального строку звернення до суду після позбавлення батьківських прав. 
 • Справи про поновлення батьківських прав розглядаються в порядку цивільного судочинства в загальному позовному порядку, з додержанням правил підсудності і правил пред'явлення позову та відкриття провадження у справі.
 • Позивачем виступає особа, яка була позбавлена батьківських прав, відповідачем — другий із батьків, з яким проживає дитина, або орган опіки та піклування, якщо дитину виховує інша особа, третіми особами можуть бути залучені ті особи, з якими проживають діти, а також орган опіки та піклування для дачі висновку за справою.
 • Орган опіки та піклування, повинен до початку розгляду справи надати письмовий висновок про можливість поновлення батьківських прав. Однак, суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.
 • Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.
 • При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина,а також думку дитини, якщо вона може її висловити.
 • Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. У разі відмови в задоволенні позову про поновлення батьківських прав повторно звернутися до суду з таким позовом модна лише через один рік із часу набрання відповідним рішенням суду законної сили.
 • Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов'язків у повному обсязі.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на

Порядок поновлення в батьківських правах

Стаття 169. Поновлення батьківських прав

 1.  Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

 2.  Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.

 3.  Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

 4.  Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.

 5.  При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.

 6.  Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

 7.  У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

 • Сімейний кодекс України
 • Хоча позбавлення батьківських прав має безстроковий характер, але у разі, коли у способі життя недбалих батьків відбуваються суттєві зміни на краще, суд за їх заявою може поновити їх в правах.
 • Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, або якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Правило, що міститься в законі про поновлення батьківських прав, є дійовим стимулом для зміни поведінки осіб, позбавлених батьківських прав.

Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, наявність обставин, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.

Такі справи розглядаються лише за заявою особи, позбавленої батьківських прав, а відповідачем може бути інший з батьків (опікун, піклувальник чи особа, в сім’ї якої проживає дитина) або орган опіки та піклування.

При розгляді позову про поновлення батьківських прав слід суворо дотримуватися принципу охорони інтересів дітей.

Вирішуючи питання про поновлення в батьківських правах, необхідно з’ясувати думку другого з батьків (якщо він не позбавлений батьківських прав), інших осіб, з ким проживає дитина, щодо можливості поновлення позивача у правах. Така думка є вельми суттєвою, але не вирішальною при розгляді спору.

 1. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.
 2. Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов’язків у повному обсязі.
 3. ПОЗОВНА ЗАЯВА про поновлення батьківських прав
 4. Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Батьківські права. Позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. Зразки позовних заяв

Позбавлення батьківських прав — це санкція, застосовувана в тих випадках, коли здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини піддається небезпеці внаслідок застосування батьками неправомірних способів здійснення батьківських прав, неналежного їхнього поводження або злісного ухилення від виконання батьківських обов'язків.

Позбавлення батьківських прав — міра крайня. Насамперед, неблагополучній родині намагаються допомогти, але коли інтереси дитини під загрозою і довірити її подальше виховання батькам ніяк не можна, приймається рішення про позбавлення батьків батьківських прав.

 • Мати,  батько  можуть  бути  позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:      1) не забрали  дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;      2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;      3) жорстоко поводяться з дитиною;      4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;      5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 •      6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Позбавлення батьківських прав торкається найважливіших прав дітей і батьків, тому позбавлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку. Такі справи розглядаються судом у порядку позовного провадження, установленому нормами ЦПК України.

Читайте также:  Підтримка - зразок договір про порядок володіння та користування спільним майном подружжя

З позовом у суд про позбавлення батьківських прав вправі звернутися один з батьків, опікун (піклувальник) дитини, органи опіки і піклування, адміністрація установи, у якому дитина перебуває на утриманні і вихованні (будинку дитини, дитячого будинку і т.п.), інші органи і установи, на які покладені обов'язки по охороні прав неповнолітніх, а також прокурор.

Родичі дитини, сусіди, педагоги шкіл, дитячих дошкільних установ і інших громадян, що є свідками неналежного поводження батьків, вправі звернутися із заявою про це в органи опіки та піклування або до прокурора, від яких залежить передача справи в суд.

Справи про позбавлення батьківських прав завжди дуже складні. До прийняття судом рішення необхідно ретельно досліджувати всі обставини життя дитини. Для цього потрібні спеціальні знання й досвід роботи з дітьми. Тому до участі у вирішенні подібних справ залучаються органи опіки та піклування.

Ці органи (навіть у тих випадках, коли вони самі є ініціаторами порушення справи) проводять відповідні обстеження, дають свій висновок, і їхній представник обов'язково бере участь у розгляді справи.

Суд не зв'язаний висновком органу опіки та піклування (позбавляти або не позбавляти батьків батьківських прав), але якщо він з ним не погоджується, то зобов'язаний мотивувати, чому дійшов  іншого висновку.

Поновлення батьківських прав

Мати,
батько, позбавлені батьківських прав,
мають право звернутися до суду з позовом
про поновлення батьківських прав (ст.
169 СКУ).

 • Суб'єкти, які
  беруть участь у справах про поновлення
  бать­ківських прав:
 • позивач
  (особи,
  які втратили свої батьківські права);
 • відповідач
  (залежить
  від особливостей конкретної справи):
 • якщо в свій час позивачем у справі про позбавлення бать­ківських прав був один із батьків, він і буде відповідачем за по­зовом;
 • якщо дитина перебуває під наглядом органу опіки та піклу­вання, то відповідачем буде орган опіки та піклування;

суд
(приймає позовну заяву та розглядає
справу по суті);

орган
опіки та піклування
(залучається
судом для підготовки ним
висновку про доцільність чи недоцільність
поновлення в батьківських правах).

 1. Позов про
 2. поновлення
 3. батьківських прав
 • Якщо відпали обставини,
 • що потягли за собою
 • позбавлення батьківських прав

Якщо змінилася їхня поведінка стосовно дитини

 1. Мати, батько,
 2. позбавлені
 3. батьківських прав

У разі відмови в
позові про поновлення батьківських
прав, по­вторне
звернення із позовом про поновлення
батьківських прав можливе лише після
спливу одного року з часу набрання
чин­ності рішенням суду про таку
відмову (ч. 6 ст. 169 СКУ).

Копія
рішення суду про поновлення в батьківських
правах направляється судом до органу
опіки та піклування за місцем знаходження
дитини, а також до державних органів
реєстрації актів цивільного стану за
місцем реєстрації народження дитини.

Щоб не
позбавляти дитини сім'ї і водночас
забезпечити її ін­тереси, якщо батьки
з об'єктивних причин неспроможні
здійс­нювати належний нагляд за
дитиною та виховувати її, законо­давством
встановлена спеціальна норма.

Ця
спеціальна норма -відібрання дитини
від батьків без позбавлення їх батьківських
прав (ст.

170 СКУ), що виступає як
сімейно-правова санкція по­ряд
із позбавленням батьківських правді є
мірою відповідальнос­ті
батьків за неналежне виховання дітей
у сім'ї.

Відібрання
дітей, по суті, є превентивною мірою,
яка надає батькам
можливість змінити своє ставлення до
виховання дитини. Іншими
словами, виконуючи профілактичну роль
— відібрання дитини, передує іншій
санкції — позбавленню батьківських
прав.

Суд,
відмовляючи в позові про позбавлення
батьківських прав, може
винести рішення про відібрання дитини
від батьків і переда­чу
її до органів опіки та піклування. Отже,
підстави для позбавлен­ня
батьківських прав можуть слугувати і
підставами для відібран­ня дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

Отже,
суд може постановити рішення про
відібрання дитини від батьків або одного
з них, не позбавляючи батьківських прав,
у випадках:

 • якщо вони ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей;
 • якщо жорстоко поводяться з дитиною;
 • якщо є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • якщо вони вдаються до будь-яких видів експлуатації дити­ни, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання.

У
виняткових випадках, при безпосередній
загрозі життю та здо­ров'ю
дитини, орган опіки та піклування
(прокурор) мають право постановити
рішення про негайне відібрання дитини
від батьків.

За таких обставин
орган опіки та піклування зобов'язаний:

 • негайно повідомити прокурора;
 • у 7-денний строк після постановлення рішення про віді­брання дитини звернутися з позовом до суду про позбавлення батьків батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

Наслідки відібрання
дитини від батьків без позбавлення
бать­ківських прав:

 • відібрання дитини не тягне за собою поразку батьківських
  прав у повному обсязі, оскільки відібрання скасовує права не на­
  завжди, а до того моменту, коли відпадуть причини, що слугува­
  ли підставами для застосування такої санкції.

За батьками
зберігаються:

 • право на спілкування з дітьми (вони мають право на побачен­
  ня з дітьми, на участь у їхньому вихованні, але виховна функція
  батьків має узгоджуватись і поєднуватися з виховною функцією
  навчального закладу чи особи, якій дитина передана на виховання);
 • правовий зв'язок з дитиною (дитина не може бути усинов­лена);
 • обов'язки щодо утримання дитини.

Батьки
втрачають право визначати місце
проживання дітей, але залишаються їх
законними представниками до часу
призна­чення над дітьми опіки чи
піклування.

Відповідно
до ч. З ст. 170 СКУ, якщо відпадуть причини,
які пе­решкоджали належному вихованню
дитини її батьками, суд за зая­вою
батьків може постановити рішення про
повернення їм дитини.

 • ТЕМА 14
 • МАЙНОВІ
  ПРАВОВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКАМИ
 • І ДІТЬМИ

1. Права
батьків і дітей на майно. Управління
майном дитини

Мізрах Ігор. Юридична консультація: батьківські права, їх позбавлення та поновлення

Ці питання хвилюють багатьох читачів: «Батьківські права. Позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав….», тощо…. Розберемось детально з цим питанням.

Позбавлення батьківських прав — це санкція, застосовувана в тих випадках, коли здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини піддається небезпеці внаслідок застосування батьками неправомірних способів здійснення батьківських прав, неналежного їхнього поводження або злісного ухилення від виконання батьківських обов’язків.
Позбавлення батьківських прав — міра крайня. Насамперед, неблагополучній родині намагаються допомогти, але коли інтереси дитини під загрозою і довірити її подальше виховання батькам ніяк не можна, приймається рішення про позбавлення батьків батьківських прав.
Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • 3) жорстоко поводяться з дитиною;
 • 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
Позбавлення батьківських прав торкається найважливіших прав дітей і батьків, тому позбавлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку. Такі справи розглядаються судом у порядку позовного провадження, установленому нормами ЦПК України.

З позовом у суд про позбавлення батьківських прав вправі звернутися один з батьків, опікун (піклувальник) дитини, органи опіки і піклування, адміністрація установи, у якому дитина перебуває на утриманні і вихованні (будинку дитини, дитячого будинку і т.п.

), інші органи і установи, на які покладені обов’язки по охороні прав неповнолітніх, а також прокурор.

Родичі дитини, сусіди, педагоги шкіл, дитячих дошкільних установ і інших громадян, що є свідками неналежного поводження батьків, вправі звернутися із заявою про це в органи опіки та піклування або до прокурора, від яких залежить передача справи в суд.

Справи про позбавлення батьківських прав завжди дуже складні. До прийняття судом рішення необхідно ретельно досліджувати всі обставини життя дитини. Для цього потрібні спеціальні знання й досвід роботи з дітьми. Тому до участі у вирішенні подібних справ залучаються органи опіки та піклування.

Ці органи (навіть у тих випадках, коли вони самі є ініціаторами порушення справи) проводять відповідні обстеження, дають свій висновок, і їхній представник обов’язково бере участь у розгляді справи.

Суд не зв’язаний висновком органу опіки та піклування (позбавляти або не позбавляти батьків батьківських прав), але якщо він з ним не погоджується, то зобов’язаний мотивувати, чому дійшов іншого висновку.

Зразки позовних заяв:

1. Позбавлення батьківських прав ( подача від матері).
До __________ районного суду м. ___________
Позивач:

 1. Особа_1,
 2. адреса: ___________________,
 3. тел.: _____________________
  Відповідач:
 4. Особа_2,
 5. адреса: ___________________,
 6. тел.: _____________________
  Третя особа без самостійних вимог:
 7. Орган опіки та піклування, виконавчий комітет ________ районної у м. __________ ради,
 8. адреса: ____________________
  ПОЗОВНА ЗАЯВА
  про позбавлення батьківських прав
  З відповідачем по справі, Особою_2, я перебувала спочатку у фактичних шлюбних відносинах, а з _____ року — у зареєстрованому шлюбі.
Читайте также:  Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя

«__» _______ року у нас народився син Особа_3. У свідоцтві про народження відповідач вказаний як батько. Дитина проживає разом зі мною та знаходиться на моєму утриманні.

«__» _______ року ми з відповідачем розлучилися.

Звернутись до суду мене примусили наступні обставини.

У ______ році відповідач вироком ________ райсуду м. ________ був засуджений за тяжкий злочин — вбивство. Звільнившись з місць позбавлення волі, він до сім’ї не повернувся, проживав окремо. Ми спілкувалися лише вихідними днями та під час шкільних канікул, та й то не систематично.

Протягом останніх двох років відповідач взагалі не приймає участі у вихованні сина, не цікавиться його навчанням, не відвідує навчальний заклад, не провідує дитину вдома. Матеріальної допомоги на утримання сина він не надає.

Вихованням дитини займаюсь лише я за допомогою старшої дочки та свого батька, з якими ми разом проживаємо.

{smscoin_key}Вказане підтверджується довідкою — характеристикою на сина, актами обстеження житлово-побутових умов, складеними адміністрацією гімназії № _____.

Відповідач не виконує свої батьківські обов’язки, передбачені законом та моральними засадами суспільства. Він самоусунувся від будь-якого спілкування з дитиною та її виховання і утримання.

Взагалі його спосіб життя є антисоціальним, він зловживає спиртними напоями, схильний до агресії, погрожує мені та дітям фізичною розправою.

Я була вимушена звертатись за допомогою до органів міліції і Особі_2 виносились офіційні попередження.

Дитина не знає його як свого батька, не має до нього родинних почуттів.

Згідно з ст. ст.150,157 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, той із батьків, хто проживає окремо від дитини зобов’язаний брати участь у її вихованні та утриманні.

У випадку ухилення батьків від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини вони можуть бути позбавлені батьківських прав (ст.164 СК України).

З метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів дитини я вважаю за необхідне вирішити питання про позбавлення відповідача батьківських прав.

Докази на підтвердження заявлених позовних вимог я додаю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 150, 157, 164, 165 Сімейного кодексу України, —

Прошу:

1. Позбавити батьківських прав Особу_2, _____ року народження, громадянина України, прож. м. ______, вул. _________, __, кв. __ щодо неповнолітнього сина Особи_3, «__» _______ року народження.

2. В порядку ст. 19 СК України витребувати у органу опіки та піклування висновок щодо розв’язання спору.

Додаток: квит, про сплату суд. збору — 8,50 грн., квит, про сплату ІТЗ — 120 грн., копія св. про розірвання шлюбу, копія про народження, акт з місця проживання — 2, характеристика зі школи, копія вироку, копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи — 2, копія позовної заяви (док. надані в 3 прим.).
Дата              Підпис

2. Про позбавлення батьківських прав ( подача від бабусі).
До ____________________________________

(найменування суду)

Позивач _______________________________,

(П. І. Б. особи або найменування органу,

 • які звертаються з позовом)
 • що проживає за адресою: _________________
 • (місцезнаходження: _____________________)
 • Номер засобу зв’язку ____________________
 • Відповідач _____________________________,

(П. І. Б.)

 1. що проживає за адресою: _________________
 2. Номер засобу зв’язку_____________________
 3. Третя особа без самостійних вимог_________________________________
 4. (найменування органу опіки та піклування)
 5. Адреса:_______________________________
 6. Номер засобу зв’язку ____________________
 7. ПОЗОВНА ЗАЯВА
 8. про позбавлення батьківських прав

_______р. між моєю донькою__________(далі – Відповідач) та ___________було укладено шлюб (Свідоцтво №_______). Від цього шлюбу народилася моя онука — __________, ________року народження, яка перебуває на моєму утриманні та утриманні мого чоловіка_______ і проживає зі мною вже 6 місяців з _____р.

 • Відповідач у даній справі є матір’ю малолітньої (неповнолітньої) _________________ ________року народження, проте вона не піклується про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкується з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надає дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяє засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляє інтересу до її внутрішнього світу; не створює умов для отримання нею освіти. Вищевказані обставини підтверджуються наступними доказами:
 • 1) актом обстеження умов проживання дитини від ________р., під час проведення якого малолітня (неповнолітня) _____________ ________року народження повідомила, що не має до своєї матері — ___________, Відповідача у цій справі, родинних почуттів і невважає її своєю матір’ю, а бабусю _________, (далі – Позивач) і дідуся __________ вважає своєю сім’єю;
 • 2) письмовою заявою _______________, яка проживає за адресою:_______________, про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання;
 • 3) письмовою заявою ______________________, який (яка) проживає за адресою, про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання;
 • 4) листом адміністрації середньої загальноосвітньої школи ________________ від _____р. про те, що ______________не цікавиться навчанням та вихованням дитини;

5) довідкою з відділу державної виконавчої служби _______________ від _______р. про те, що станом на ________р. забогованість по аліментам за період з _______р. становить __________ (_________) гривень;

6) висновком комісії з питань захисту прав дитини ____________________ про доцільність позбавлення батьківських прав ________________ від ________р. № ___.

Вищезазначені обставини свідчать про невиконання Відповідачем _______ своїх материнських обов’язків, закріплених ч. 1 – 3 ст.

150 Сімейного кодексу України, відповідно до якої батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщин; батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладенні на них відповідальності, встановленої законом (ч. 4 ст. 155 Сімейного кодексу України). Названі дії у відповідності до ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідача батьківських прав щодо ____________________________________________ у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.

Вважаю, що з метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів дитини, Відповідача доцільно позбавити батьківських прав. З цією вимогою також погоджується комісія з питань захисту прав дитини ___________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 5 ст. 19, ч. 1 – 3 ст. 150, ч. 4 ст. 155, ч. 2 ст. 157, п. 2 ч. 1 ст. 164, ст. 165, ч. 2 ст. 166 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Позбавити Відповідача _________________________ батьківських прав щодо її малолітньої (неповнолітньої) дитини _____________________________________________.

2. Визначити місце проживання дитини наступним чином:____________________.

3. Стягнути з Відповідача в примусовому порядку заборгованість по аліментам за період з _____р. по _______р.

 1. Додатки:
 2. 1) 2 копії свідоцтва про одруження батьків дитини.
 3. 2) 2 копії свідоцтва про народження дитини.
 4. 3) 2 копії акта обстеження умов проживання дитини від ____________р.
 5. 4) 2 копії заяви _________ про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання.
 6. 5) 2 копіїї заяви _________ про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання.

6) 2 копії листа адміністрації середньої загальноосвітньої школи ________________ від _____р. про те, що ______________не цікавиться навчанням та вихованням дитини.

7) 2 копії довідки з відділу державної виконавчої служби ____________ від ______р.

8) 2 копії висновку комісії з питань захисту прав дитини ____________________ про доцільність позбавлення батьківських прав ________________ від ________р. № ___.

9) Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

10) Копії квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
Дата

Підпис

3. Про поновлення батьківських прав.
До _________ районного суду м. ________

 • Позивач:
 • Особа_1,
 • адреса: ______________________,
 • Відповідачі:
 • Особа_2,
 • адреса: _______________________,
 • Третя особа:
 • Орган опіки та піклування, виконком ___________ районної у м. _________ ради,
 • адреса: _______________________
 • Позовна заява
 • про поновлення батьківських прав

13.04.2004р. Рішенням ________ районного суду м.

_______ за позовом моєї матері (Відповідача по справі) мене та мого колишнього чоловіка було позбавлено батьківських прав відносно мого сина Особи_3 (копія рішення — додається) з огляду на те, що я ухилялась від виконання своїх обов’язків матері.

Зазначена ситуація мала місце з огляду на те, що я зловживала алкоголем, проте на сьогоднішній день я алкоголь не вживаю, в зв’язку із чим звертаюсь до суду із даним позовом з наступних підстав.

Ссылка на основную публикацию