Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

Батьківство це невід’ємне природне право людини, яке захищено законом та державою. Коли людина стає батьком чи матір’ю дитини, вона бере на себе певне коло обов’язків та прав, причому не важливо, набула вона статусу батьків через народження дитини, чи усиновлення.

В тому випадку, коли батьки неналежно виконують, або повністю не виконують свої обов’язки, чи становлять загрозу для дитини, законом передбачена можливість позбавити батьків батьківських прав.

Підстави для позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав за своєю сутністю — це санкція, та крайня міра. Вона використовується, може, та має використовуватися:

 • У випадках коли психічне чи/та фізичне здоров’я дитини знаходяться під загрозою.
 • Моральний та духовний розвиток знаходиться в небезпеці і це є наслідком дій батьків.
 • Коли існують факти неналежного поводження батьків з дитиною.
 • У випадках їх злісного ухилення від виконання батьківських обов’язків.

В першу чергу, держава має спробувати допомогти неблагополучній родині, направити батьків на їх виправлення та належне виконання своїх обов’язків. Але, якщо під загрозою опиняються інтереси та життя дитини, та довіряти її виховання батькам не можливо, то до них застосовується дана санкція.

Один з батьків (батько чи матір) або обидва, можуть бути позбавлені судом батьківських прав, коли вони:

 • без поважної на те причини не забрали дитину з пологового будинку, чи з інших закладів охорони здоров’я, та протягом наступних шести місяців так і не проявили до неї батьківського піклування;
 • поводяться жорстоко по відношенню до дитини;
 • ухиляються від обов’язків стосовно виховання дитини;
 • у випадках, коли вони експлуатують дитину, зокрема примушують її до бродяжництва чи/та жебракування;
 • батьки страждають на хронічний алкоголізм або наркоманію;
 • коли батьків було засуджено за умисний злочин щодо дитини.

Порядок та процедура позбавлення батьківських прав

Існує лише один порядок позбавлення батьківських прав – це судовий порядок. Даний тип справ розглядається судом згідно порядку позовного провадження, що встановлений ЦПК України.

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

Щоб позбавити батьківських прав потрібно:

 1. Встановити, що особа порушує або злісно не виконує свої батьківські обов’язки.
 2. Звернутися до органу опіки та піклування, щоб отримати їх висновок стосовно невиконання батьками, або одним із них, своїх обов’язків.
 3. Звернутися до суду з позовною заявою про позбавлення батьків батьківських прав.

Позов до суду стосовно позбавлення батьківських прав мають право подати:

 • Один з батьків або опікун дитини.
 • Органи опіки і піклування.
 • Адміністрація тієї установи, в якій дитина знаходиться на вихованні та утриманні.
 • Сама дитина, якій виповнилося 14 років.
 • Прокурор, у встановлених законом випадках.
 • Ряд інших установ та органів, які зобов’язані охороняти права неповнолітніх.

Якщо громадяни є свідками неналежного поводження батьків з дитиною, будь-то родичі дитини, її педагоги, сусіди, чи хто-небудь інший, вони мають право звернутися із заявою про це у відповідні органи.

Треба розуміти, що справи такого роду завжди вельми складні. Щоб підтвердити факт порушення прав дитини, чи навпаки, довести його відсутність, необхідне ретельне та усестороннє дослідження життя дитини.

Саме тому, до участі у вирішенні такого питання завжди залучають органи опіки та піклування, які зобов’язані провести відповідні обстеження та дати висновок. Їх представник має бути учасником в розгляді судової справи.

Варто зауважити, що за законом, суд враховує висновок органу опіки та піклування стосовно доцільності позбавлення батьків батьківських прав, але він не зобов’язаний виносити рішення, яке буде співпадати з їх висновком. Проте, якщо суд з цим висновком не погоджується, то має обов’язково мотивувати, з яких причин висновок суду відрізняється від висновку органу опіки та піклування.

Зразок позовної заяви про позбавлення батьківських прав

Структура позовної заяви про позбавлення батьківських прав в цілому класична. З моментів, які треба зазначити, в заяві може бути як один, так і кілька відповідачів (один або обидва батьки). Також, нерідко в таких позовах третьою особою вказують органи опіки та піклування.

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

Загальний вигляд позовної заяви про позбавлення батьківських прав такий:

 1. Найменування суду
 2. Повне ім’я – П.І.Б., рік народження, адреса, номер телефону позивача.
 3. Ті ж самі дані відповідача.
 4. Вказати 3 особу, в даному випадку орган опіки та піклування.
 5. У центрі аркушу пишеться «Позовна заява». На рядку нижче: «про позбавлення батьківських прав».
  Далі іде викладення інформації стосовно обставин, на яких базується позов. Вказуються докази, назви та номери документів виданих органами опіки та піклування, та інші важливі данні.
 6. Посилання на відповідні нормативні акти: ЦК і ЦПК України та інші, якщо в цьому є необхідність, на основі яких, позивач вимагає позбавити відповідача батьківських прав.
 7. З нового рядка по центру «Прошу». В наступному рядку викладається суть вимоги.
 8. Після цього, обов’язково вказується перелік документів та доказів, що додаються.
 9. Ставиться дата, підпис та прізвище з ініціалами позивача.

Зважаючи на складність та варіативність істотних обставин, за яких може проводитися подання позовних вимог з питання позбавлення батьківства: зміст, кількість сторін, присутність третіх осіб у позові, тощо – вам може знадобитись кваліфікована юридична допомога.

Позбавлення батьківських прав: процедура та документи

Відповідно до статті 121 Сімейного кодексу України права і обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому в установленому законом порядку. Саме на батьків покладається відповідальність за виховання дітей, захист їх прав та інтересів, турботу про здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини.

На жаль, батьки не завжди гідно поводяться по відношенню до дітей, зловживають своїми правами або ухиляються від виконання батьківського обов’язку. За таких обставин з’являється привід для позбавлення батьківських прав.

При цьому, в своїй постанові від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про її застосування слід вирішувати тільки після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, в тому числі ставлення батьків до дітей.

На яких підставах батька або матір можуть позбавити батьківських прав?

Законодавством України, зокрема ч. 1 ст. 164 СК, встановлено вичерпний перелік підстав для позбавлення матері або батька дитини батьківських прав. Згідно норм зазначеної статті, до втрати прав може призвести:

 • залишення без поважної причини дитини в пологовому будинку або іншій установі охорони здоров’я та відсутність відносно неї батьківського піклування протягом шести місяців
 • ухилення від виховання дітей (свідома і навмисна відсутність турботи, ігнорування потреб дитини та інше)
 • хронічний алкоголізм або наркотична залежність (необхідна наявність відповідних медичних висновків)
 • експлуатація дитини, в тому числі примушування до жебракування та бродяжництва
 • засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини
 • жорстоке поводження з дітьми (приниження, фізичне або психічне насильство тощо)

Яка процедура позбавлення батьківських прав?

Порядок позбавлення батьківських прав передбачає виключно судову процедуру, за обов’язкової участі органу опіки та піклування (ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу України). Відкриття судового провадження відбувається на підставі позовної заяви.

Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються в порядку позовного провадження, через що їх підсудність визначається відповідно до ч. 1 ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України.

Тобто позов подається за місцем проживання відповідача.

При цьому, якщо в позовних вимогах, крім позбавлення батьківських прав, заявлено вимогу про стягнення аліментів дитини, позов може подаватися за вибором позивача згідно ч. 1 ст. 110 ЦПК.

Хто може звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав?

Стаття 165 СКУ називає обмежене коло осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.

Цей перелік включає в себе одного з батьків, опікуна, піклувальника, особу, в сім’ї якої проживають діти, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому знаходиться малюк, орган опіки та піклування, прокурора, а також саму дитину, яка досягла 14 років.

Хоча список осіб, зазначених у цій статті є вичерпним, у судовій практиці зустрічаються випадки розгляду справ про позбавлення батьківських прав за позовами інших родичів. Так, згідно з ч. 2 ст.

258 СК і ч. 2 ст.

262 СК бабуся, дідусь, брат, сестра, вітчим, мачуха мають право звернутися за захистом прав та інтересів дитини в орган опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Які документи потрібні для позбавлення батьківських прав?

Для більш детального, повного, всебічного і об’єктивного з’ясування обставин справи і винесення найкращого рішення в інтересах дитини, крім позовної заяви до суду необхідно подати наступні документи:

 • копія паспорта позивача
 • довідка про склад сім’ї
 • довідка про доходи позивача
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • характеристика з місця роботи заявника
 • висновок психолога після бесіди з дитиною
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу
 • характеристика з місця проживання позивача
 • акт обстеження житлово-побутових умов
 • характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у її вихованні
Читайте также:  Залишити проживати дитину з батьком або матір’ю після розлучення

Більш точний перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи, з якими під час особистої юридичної консультації допоможе розібратися адвокат по позбавленню батьківських прав.

Які наслідки позбавлення батьківських прав батька, матері?

Результатом вступу в законну силу рішення суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Йдеться про ті права, які належать батькам і реалізуються ними до досягнення дітьми повноліття. Більш конкретно правові наслідки позбавлення батьківських прав описані в ст. 166 Сімейного кодексу.

Згідно норм зазначеної статті батько і мати, які втратили права щодо дитини:

 • втрачають право на виховання дітей
 • втрачають немайнові права щодо дітей
 • перестають бути представниками дитини
 • втрачають права на пільги і держ. допомогу
 • не можуть бути усиновлювачами та опікунами
 • не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності

Слід зауважити, що батько і мати, позбавлені батьківських прав, не звільняються від обов’язку по утриманню дитини до досягнення нею 18 років (ч. 2 ст. 166 СК). Крім того, батьки зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дітей (ст. 185 СК) і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною (ст. 1183 Цивільного кодексу України).

Позбавлення батька або матері батьківських прав не впливає на обсяг прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, права власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням. Крім того, відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.

Як позбавити батька (матір) батьківських прав?

Для цього необхідно скласти і подати позовну заяву (завантажити зразок можна нижче).

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

Завантажити зразок позову про позбавлення батьківських прав

Чи може батько сам відмовитися від дитини і як це зробити?

Добровільна відмова від дитини в Україні неможлива — це заборонено статтею 155 Сімейного кодексу. Якщо чоловік не є біологічним батьком, застосовується процедура оскарження батьківства.

Найважливішим доказом наявності або відсутності спорідненості є генетична експертиза — аналіз ДНК.

Якщо її результати спростовують спорідненість, суд має право зобов’язати РАЦС виключити відомості про батька з актового запису про народження дитини.

Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів?

Практика Верховного Суду з даної категорії справ однозначна: якщо один з батьків (зазвичай, саме батько) не платить аліменти на утримання дитини — це не є підставою для позбавлення його батьківських прав.

Така правова позиція ВС повністю відповідає положенням статті 164 Сімейного кодексу України, де міститься вичерпний список причин для позбавлення батька (матері) прав на дитину.

Роз’яснення повного переліку підстав для позбавлення батьківських прав, з коментарями адвоката, наведено в розділі № 2 нашої статті.

Позбавлення батьківських прав: підстави для цього та як поновити в 2021 р

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду

З точки зору загальноприйнятих людських принципів і закону, дитина повинна рости в атмосфері любові, моральної та матеріальної забезпеченості. Їй необхідні турбота і підтримка, а при необхідності, фізичний та правовий захист як до, так і після появи на світ (ви прочитали правильно, права є навіть в ще ненародженого малюка).

У батьків є обов’язки відносно свого чада прописані законом України і, в разі порушення або невиконання можуть бути позбавлені всіх прав на дитину, тільки, за рішенням суду. Позбавлення батьківських прав в Україні в 2021 році, підстави для цього, а головне, передбачені законом можливості поновлення прав читайте в статті.

Ухилення від батьківських обов’язків

Фактори порушення батьківських обов’язків передбачаються статтею 164 СК (Сімейного кодексу) України. Підстави для обмеження батьків в правах відносно дитини:

 1. Не забирають малюка з пологового будинку або лікарні півроку, а також в цей період не проявляють відносно нього турботи.
 2. Не виховують дитину.
 3. Погано відносяться.
 4. Експлуатують, змушують жебракувати і бродяжити.
 5. Скоюють злочини относительно дітей або навіть разом з ними.

Рішення приймається лише судом і лише якщо правопорушення скоєні батьками доведені. Слід розуміти, що невиплата аліментів – не підстава для позбавлення прав. А ось якщо ця невиплата доповниться ще якими-небудь з перерахованих факторів, то справа буде зовсім інша.

Спочатку прийняте 30 березня 2007 року постанова «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення, в позбавлення та поновлення батьківських прав» була самим крайнім заходом впливу на тат і мам. Далі розглянемо і самі батьківські обов’язки, які чітко прописані в ст. СК України 150.

Батьки повинні:

 • виховувати свого малюка;
 • вчити його поважати свободу і права оточуючих;
 • підтримувати любов до сім’ї, друзів, рідних людей, до Батьківщини і до народу;
 • піклуватися не тільки в фізичному, але також в моральному і духовному розвитку дитини;
 • забезпечувати отримання середньої загальної освіти;
 • готувати до дорослого життя;
 • поважати дитину, а не карати фізично і морально (особливо принижуючи гідність).

Це основні принципи. Але можуть в процесі розгляду справи судом бути виявлені і додаткові обставини.

Позбавлення батьківських прав

Втручання сторонніх осіб у справи сім’ї відбувається завжди по сигналу оточуючих людей. Це можуть бути родичі, вчителі-вихователі, сусіди ….

Будь-який дорослий при підозрі, що порушуються права дитини (мається на увазі нормальних умов життя), що на нього чиниться тиск батьками (опікунами) зобов’язаний повідомити про це органи, що займаються захистом прав дитини.

У складних ситуаціях, що призвели до травми дитини (маються на увазі, в тому числі, і моральні) здійснюється вилучення з сім’ї.

Не відразу відбирають дитину, якщо, звичайно, їй нічого не загрожує. Спочатку проводиться бесіда, сім’ю ставлять на облік в Центр cоц. служб для сім’ї, дітей та молоді або службу у справах сім’ї, дітей та молоді. З цього моменту сім’я класифікується, як  “знаходиться в складних життєвих обставинах”.

Під час цього фахівці приїжджають з перевіркою додому, надають всебічну підтримку і допомогу. Це може бути і запис до безкоштовного юристу, і оформлення путівок в санаторій, і психологічна допомога батькам, і лікування від залежностей дорослих та ін. Все індивідуально, залежно від ситуації.

Дуже рідко в родині, яка стоїть на обліку, вилучають дитину. Інша справа, якщо сім’ю поставили на облік після вилучення. Тоді повторитися ситуація може в будь-який момент.

Обмеження прав батьків з інвалідністю

Цей пункт дуже важливий. Часто його не беруть до уваги навіть професійні юристи. Залишити батьків прав можливо, тільки якщо вони навмисне нехтують своїми обов’язками.

Якщо ж мама або тато хворі фізично або психічно і саме з цієї причини не можуть виконувати всі передбачені Чинним законодавством дії, тобто провини їх немає, вони будуть обмежені в правах. У такому випадку, відповідно до ст.

19 Сімейного кодексу України, над неповнолітнім може бути встановлена ​​опіка.

Стаття 165 СКУ передбачає можливість звернутися до суду з метою позбавлення батьківських прав: другого з батьків, опікуна, будь-якого члена сім’ї, в якій проживає дитина, а також представників навчального, виховного або медичного закладу, прокурора ….

З 14 років дитина може і самостійно подати судовий позов щодо позбавлення батьків або опікунів їх прав. І випадки таких звернень стають все більш поширеними.

Звичайно, іноді позови подаються підлітками під впливом образи чи під впливом третіх осіб, але такі справи суд не розглядає і прохання про позбавлення батьків їхніх прав відхиляє.

Участь органів опіки

У справі про позбавлення батьківських прав держслужбовці цієї категорії беруть безпосередню участь.

Саме орган опіки подає позовну заяву до суду, викладаючи відомості про умови проживання дитини, спираючись на пояснення від свідків (родичів, сусідів) та на іншу важливу інформацію.

Суд вислуховує думку дитини, якщо, звичайно, він вже здатний його правильно сформулювати. Зазвичай на засіданнях слухають дітей від 6-7 років. Але чіткого обмеження за віком законом не передбачено.

Згода дитини на її усиновлення іншими людьми або на вилучення його від батьків надається суду в формі, що відповідає віку дитини.

Присутність психолога  не обов’язково, інших фахівців теж.

Але рішення підсумкове все одно приймає суд. Думки учасників враховується, але остаточним жодне з них не є.

Поновлення батьківських прав в Україні

Позбавлені прав по відношенню до дитини батько або мати можуть відновити або оновити їх (стосується тільки тих випадків, коли дитина не була усиновлена). Згідно зі статтею СКУ 169, батьки мають право звернутися до суду з позовом про поновлення своїх прав.

У цьому випадку суд вивчає причини позбавлення, розглядає, наскільки змінилися умови і обставини справи. Знову опитуються родичі і близькі люди сім’ї.

Читайте также:  Divorce without presence in court and registry office

У разі прийняття рішення про поновлення батьківських прав, копія судового протоколу направляється в орган держреєстрації АГС за місцем народження, проживання чи реєстрації дитини.

Якщо в позові відмовлено, повторний можна подати лише через рік з моменту вступу в силу рішення про відмову. Звичайно, жахливо, якщо вилучили дітей або чого гірше позбавили прав по відношенню до них. Але боротися за своє чадо треба до кінця.

Сподіваємося, стаття допоможе уникнути біди багатьом сім’ям.

Які документи необхідні для відновлення батьківських прав

Для початку треба правильно скласти позовну заяву. Для цього Ви можете звернутися за допомогою до наших юристів.

Що потрібно подати в суд для вирішення питання:

 • характеристики батьків за місцем роботи і за місцем проживання;
 • довідки органів опіки. акти обстеження житлових умов;
 • показання свідків.

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок дій

Дитина — це найцінніший елемент нашого суспільства, та потребує до себе уваги, піклування та любові від батьків. Але, трапляється, на жаль, порушення нехтування в здійсненні батьками свого обов’язку щодо піклування та виховання дитини. І тоді в іншого з батьків виникає питання в позбавленні батьківських прав іншої сторони.

Але, для цього мають бути відповідні підстави.

Питання позбавлення батьківських прав вирішує суд.

Відповідно до ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, підставами позбавлення батьківських прав одного із батьків може бути:

 • 1) мати або батько не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • 2) якщо вінвона ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
 • Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків — це коли вони не дбають про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя.
 • 3) жорстоко поводяться з дитиною це будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною;
 • 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком;
 • 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини для цього необхідно отримати вирок суду.
 • При чому, мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.
 • Кожний випадок та факт невиконання обов’язків або протиправних дій має бути доведено та підтверджено відповідними доказами.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, відповідно до ст.165 Сімейного кодексу України, мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Таким чином, зацікавленій особі необхідно вчинити наступні дії:

 1. Встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани);

 2. Звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми, відношення до виконання своїх батьківських обов'язків, та доцільності позбавлення батьківських прав;

При чому, звернення до органу опіки та піклування для отримання висновку є обов’язковою умовою для позитивного рішення по справі. Інакше, навіть при отриманні позитивного рішення суду, таке рішення можна і потрібно оскаржити в суді апеляційної інстанції.

Аналізуйте судовий акт: Принцип рівності батьків у вихованні дитини дотримано – нерадиву мати позбавлено батьківських прав (Ізюмський міськрайсуд Харківської області № 623/3081/17 від 08.05.2018)

Звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав.

Чи можливо просто відмовитися від дитини?

Ні. Добровільно відмовитися від дитини неможливо! Таке не передбачено діючим законодавством.

Деякі клієнти питають, чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів, посилаючись на п.2 ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, як доказ ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини?

Практика Верховного Суду у таких справах однозначна: якщо один з батьків (це може бути мати або батько) не платить аліменти на утримання дитини – це не є підставою для позбавлення його батьківських прав.

При поданні позову лише з такої підстави вам скоріше буде відмовлено в його задоволенні. Такої думки притримується й Вищій спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де у своїй ухвалі по справі № 428/10911/16-ц від 27.11.2017р. зазначив, що заборгованість по сплаті аліментів, навіть значна, сама по собі не може бути підставою для позбавлення батьківських прав.

Кожну справу суд розглядає в сукупності фактів, що підтверджують протиправні дії одного з батьків та інші важливі обставини.

Тому, зацікавленій стороні потрібно доводити, крім цього, інші важливі моменти, — такі як, стан відношення до дитини, участь у вихованні та утриманні дитини, наявність висновку органу опіки, факт проживання з сім’єю, факт жорстокого поводження з дитиною, наявність вироку щодо вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини, та інші обставини.

Позбавлення батьківських прав особи, що знаходиться на тимчасово окупованій території, відбувається у такому ж порядку, як і всіх інших.

Результатом набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Згідно із ч.1 ст.166 Сімейного кодексу України це означає, що особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

 1. 2) перестає бути законним представником дитини;
 2. 3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 3. 4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 4. 5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 5. 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Крім того, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Тобто, вона й надалі повинна забезпечувати матеріально дитину до досягнення повноліття останньої.

Аналізуйте судовий акт: Оскаржувані дії органу опіки та сам висновок про доцільність позбавлення батьківських прав не є рішенням суб'єкта владних повноважень, тому спір не розглядається в порядку адмінсудочинства (справа № 500/6325/17,13.06.18)

Чи можна поновити батьківські права? Можна.

За ч.1 ст.169 Сімейного кодексу України мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

В такому випадку заінтересована особа повинна довести, що її поведінка змінилась, а обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, відпали та усунені. І все зазначене уважно перевіряє суд.

Проте, поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, та якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Нещодавно по справі мого клієнта № 749/698/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/85587490 позбавлено батьківських прав одного з батьків.

Судом зазначено, що з висновку органу опіки та піклування Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не приділяє належної уваги вихованню та утриманню своєї дитини, оскільки бачив її лише двічі в пологовому відділенні та на хрестинах, що свідчить про ухилення від виконання відповідачем своїх батьківських обов'язків. З метою соціального захисту законних прав малолітньої дитини орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських прав ОСОБА_3.

З розшукової справи, яка заведена за фактом безвісти зниклого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 судом встановлено, що позивачка звернулась до Сновського РВ УМВС України в Чернігівській області із заявою допомогти відшукати її чоловіка, відповідача по справі, який за власним бажанням поїхав в зону проведення АТО і до часу звернення до органів МВС не повернувся. За результатами названої заяви позивачки була заведена спадкова справа, яка була закрита, а розшук відповідача було припинено, у зв`язку зі встановленням місцезнаходження ОСОБА_3 — відповідача по справі.

З заяви відповідача вбачається, що останній безвісти не зникав, а на час написання заяви проживав в м. Києві. З дружиною, позивачем по справі, відповідач не підтримує ніяких відношень. З матеріалів справи вбачається, що відповідачка всіляко намагалась знайти місце проживання свого чоловіка.

Таким чином, в судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_3 в порушення ст.

150, 155, 180 СК України ухиляється від виконання батьківських обов`язків по вихованню та утриманню свого сина, зокрема утримувати його до досягнення ними повноліття, виховувати його, піклуватися про здоров`я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечення здобуття сином освіти. У сукупності вищевказані факти свідчать про те, що відповідач ухиляється від виконання своїх обов`язків по вихованню малолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Читайте также:  ДТП, що робити? (покрокова інструкція)

Іноді зустрічаються маніпулювання. Якщо дитину треба вивезти за кордон, наприклад, на відпочинок, а той з батьків, який живе окремо, не дає дозвіл, то інша сторона починає погрожувати йому позбавленням батьківських прав.

Тут треба добре обміркувати, оскільки виграти судову справу щодо позбавлення батьківських прав не так уж і легко, а домовитись — набагато простіше. Якщо один із батьків з різних причин тимчасово не може піклуватись за дитиною, — вінвона все одно є батькоммати цієї дитини.

І, як показує практика, часто маніпулюють саме дитиною. А це не припустимо, оскільки дитина, коли підросте, сама все зрозуміє.

Автор консультації: адвокат Я.А.Новіков

29.11.2019г.

yarosnov@gmal.com

+38-067-2544425

Аналізуйте судовий акт:

Позбавлення батьківських прав: підстави та наслідки

Юрист адвокатського бюро «Ципін і партнери» Тетяна Журавель відповідає на найпоширеніші питання про те, чому в Україні можуть позбавити батьківських прав, наскільки це складна процедура і які наслідки вона має для батьків і дітей

Стаття 164 Сімейного кодексу України визначає, що батьків можуть позбавити відповідних прав, якщо батько або мати:

 • з поважної причини не забрали дитину з пологового будинку та протягом півроку не виявляли до неї батьківського піклування
 • не виконують свої обов’язки по вихованню дитини
 • жорстоко поводяться з дитиною
 • мають алкогольну або наркотичну залежність
 • експлуатують дитину, примушують її до жебракування
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини
 • Здебільшого суд позбавляє батьківських прав через ухилення від виконання батьками своїх обов’язків по вихованню дитини. Які саме обов’язки мають батьки перед своїми дітьми, визначає стаття 150 Сімейного кодексу України:
 • Своєю чергою, у Постанові Верховного Суду  зазначене ширше тлумачення батьківських обов’язків. Зокрема, вважається, що батьки ухиляються від їх виконання, якщо вони:
 • не надають дитині необхідного харчування, медичного догляду
 • здійснюють лікування дитини, що негативно на неї впливає
 • не спілкуються з дитиною в тому обсязі, який є необхідним для її нормального розвитку
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу
 • не створюють умов для здобуття нею освіти

Одного або обох батьків можуть позбавити батьківських прав як щодо однієї дитини, так і щодо всіх.

Чи складно позбавити батьківських прав?

Процедура позбавлення батьківських прав складна. Адже це вимагає обов’язкового залучення Служби у справах дітей. Служба складає власний висновок, в якому зазначено, чи дійсно батька або мати слід позбавити прав. 

Звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, крім батька або матері, можуть опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор та навіть сама дитина, якщо їй вже є 14 років.

Я бажаю домогтися позбавлення батьківських прав. що далі?

 1. Зверніться до органів опіки. Вони повинні пред’явити до суду письмовий висновок про можливість позбавлення батьківських прав.
 2. Складіть позов / позовну заяву.

  Заява має містити детальну інформацію про конкретну ситуацію з батьком або матір’ю, а також причини, чому ви хочете позбавити одного з подружжя батьківських прав.

 3. Подайте позов до суду. Разом з усіма підготовленими доказами.

 4. Чекайте на рішення суду після судового розгляду позовної заяви.

Як скласти позовну заяву?

Така заява має відповідати загальним вимогам українського законодавства. Ось шаблон позовної заяви про позбавлення батьківських прав батька доньки. Одна з головних причин — несплата аліментів, відсутність зацікавленості батька в житті дитини.

У додатках до позовної заяви, яка наведена як приклад, першим пунктом зазначена “квитанція про сплату держмита”. Держмита за подання позовної заяви немає з 2011 року. Замість цього передбачена “квитанція про сплату позовного збору”. “Витрат на ІТЗ” – додаток номер 2 до прикладу позовної заяви – також скасовано з 2011 року.

Із заявою все зрозуміло. Які ще документи потрібні?

 • Копія свідоцтва про одруження батьків дитини
 • Копія свідоцтва про народження дитини
 • Документи, які свідчать про наявність обставин для позбавлення батьківських прав
 • Висновок органу опіки і піклування
 • Копія позовної заяви

Як докази у справі можуть бути використані покази свідків, характеристика з місця проживання, акт обстеження матеріально побутових умов проживання, рішення комісії з питань захисту прав дитини, а також характеристика зі школи.

Що відбувається після позбавлення батьківських прав?

Окрім психологічних та соціальних наслідків, позбавлення батьківських прав має й правові. Згідно із законодавством, ті, кого позбавили таких прав, втрачають особисті немайнові права щодо дитини та звільняються від обов’язків щодо її виховання, перестають бути законними представниками дитини, втрачають права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям із дітьми.

Позбавлені батьківських прав не можуть бути усиновлювачами, опікунами та піклувальниками. І в майбутньому вони не можуть одержати тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування).

Чи маю я платити аліменти, якщо мене позбавлять батьківських прав?

Батько або матір, яких було позбавлено батьківських прав, не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини.

Так, при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

Якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд прийме рішення перераховувати аліменти на особистий рахунок дитини у відділенні Ощадбанку.

Також суд зобов’яже матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у 30-денний строк з того дня, коли рішення суду набирає законної сили.

А якщо, до прикладу, одного з батьків позбавили прав, то іншому не потрібна нотаріальна згода на виїзд дитини за кордон.

А що буде з дитиною?

Якщо дитина проживала разом із батьком, якого було позбавлено батьківських прав, можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні вирішується за результатами розгляду справи.

Так, суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав із житла, де він мешкає з дитиною. Але це — якщо в нього є інше житло.

Суд може навіть примусово поділити житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін.

Як свідчить судова практика, найчастіше дитина залишається жити з другим із батьків. Якщо ж це неможливо через певні обставини, то переважне право на передання їм дитини мають бабуся та дідусь, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, а також мачуха, або вітчим.

А якщо можливості передати їм дитину також немає, вихованням займатиметься орган опіки та піклування.

Чи зможу я бачитися з дитиною?

Мати та батько, позбавлені батьківських прав, можуть бачитися з дитиною з дозволу суду. Для цього необхідно подати до суду відповідну заяву про надання права на побачення.

Розглядаючи таку заяву, суд перевірить, чи не завдадуть шкоди життю, здоров’ю та моральному вихованню дитини такі побачення. Якщо ні, суд може дозволити разові або періодичні побачення з дитиною за умови присутності іншої особи.

Це все в теорії. А що ж на практиці?

Як ми з’ясували, найчастіше батьківських прав позбавляють через ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Наприклад, мати звернулась до суду з позовом про позбавлення батьківських прав свого колишнього чоловіка через те, що він узагалі перестав цікавитися життям сина, не телефонував йому та не брав участі в його вихованні.

При цьому мати мешкає із сином у будинку своїх батьків, і вони жодного разу не вчиняли перешкод батькові у спілкуванні з дитиною.

Під час судового засідання представник органу опіки та піклування підтвердила, що відповідач не навідується до своєї дитини та не цікавиться її життям.  А тому на засіданні комісії з питань захисту дитини було прийнято рішення позбавити батька-відповідача батьківських прав. І суд став на сторону матері.

Або інший випадок. Мати звернулася до суду щодо позбавлення батьківських прав колишнього чоловіка через те, що він злісно ухилявся від сплати аліментів.

Знаючи про рішення суду щодо стягнення аліментів, він жодного разу не перерахував кошти на виховання дітей. Ба більше, чоловік змінив місце проживання та взагалі припинив спілкування з дітьми.

Ухвалою суду горе-батька оголосили в розшук. А позов матері про позбавлення батьківських прав повністю задовольнили.

Матеріал підготовлено за інформаційної підтримки адвокатського бюро «Ципін і партнери», які є фахівцями із сімейного та інших видів права.

Єлизавета Ковальова

Биография:

Поділіться корисною інформацією з друзями:

Ссылка на основную публикацию