Позбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкція

Позбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкція

Батьківські обов`язки і права вступають в силу після народження і реєстрації їх дитини. У ці обов`язки входить гідне виховання і поводження з дитиною, допомога в отриманні освіти, забезпечення необхідними умовами проживання, повноцінне збалансоване харчування.

Якщо хоча б один з батьків злісно не виконує свого обов`язку перед дитиною, або становить загрозу для життя і здоров`я малюка, це може бути підставою для позбавлення батьківських прав, а також, їх обмеження.

Позбавлення батьківських прав матері: підстави

І батько і мати дитини несуть перед ним однакову відповідальність. Процедура позбавлення батьківських прав матері, нічим не відрізняється від позбавлення батьківських прав батька. Підставами є дії, що порушують права і інтереси дитини, такі як:

 • ухилення від виконання батьківських обов`язків, в тому числі систематична не виплатазаробітної аліментів на утримання дитини;
 • наркоманія чи алкоголізм;
 • заподіяння шкоди дитині — фізичного або психологічного;
 • відмова, без видимих причин, забрати свою дитину з пологового відділення, лікарні, школи або ін. установи;
 • зловживання батьківськими правами — примус до розпивання спиртних напоїв або прийому наркотиків, схиляння до вчинення незаконних дій;
 • загроза життю, фізичному чи психічному здоров`ю чоловіка або дитини.

Як позбавити матір материнських прав?

Щоб позбавити батьківських прав потрібно надати суду вагомі докази невиконання хоча б одного пункту, з переліку обов`язків перед дитиною, покладених на матір.

Подати позов на позбавлення батьківських прав можуть тільки такі особи:

 1. Другий офіційний батько дитини.
 2. Представники органів опіки та піклування.
 3. Прокурор.
 4. Співробітники відділу у справах неповнолітніх.

Близькі родичі або інші особи, зацікавлені в захисті дитини, можуть написати заяву в місцеві органи опіки або до відділу у справах неповнолітніх про порушення прав і інтересів дитини її батьками.

Ця заява зобов`язані розглянути уповноважені співробітники протягом трьох днів, і винести рішення.

Справу можуть передати до суду або приставити сім`ю до спостереження і зобов`язати батьків до виправлення поведінки щодо дитини.

Якщо заяву подає другий батько дитини, він повинен зібрати наступні документи:

 1. Якщо шлюб між батьками дитини був зареєстрований офіційно — свідоцтво про шлюб або його розірвання.
 2. Свідоцтво про народження дитини.
 3. Акт обстеження житлових умов обох батьків або житла, в якому буде проживати дитина після винесення рішення.
 4. Документи, що підтверджують право батька на житло, в якому буде проживати дитина.
 5. Характеристика особистості відповідача та позивача з місця роботи.
 6. Довідка про доходи відповідача та позивача.
 7. Медичні довідки, що підтверджують захворювання, які не сумісні з нормальним вихованням дитини відповідачем.
 8. Висновки органів опіки та піклування або відділу у справах неповнолітніх.
 9. Характеристика про особу і батьківських якостях відповідача від сусідів, педагогів, які викладають в освітньому закладі дитини.
 10. Довідка з міліції або суду, що підтверджує заподіяння шкоди дитині або дружину відповідачем.

Але навіть надання всіх цих документів не гарантує позитивну відповідь суду, в питанні позбавлення батьківських прав. Найчастіше практикується обмеження батьківських прав матері.

Позбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкція

Позбавлення батьківських прав матері-одиночки проводиться за стандартною процедурою.

Відмова від батьківських прав матері

У країнах СНД не передбачено відмову від батьківських прав. Єдине, що можна зробити — написати заяву про дозвіл усиновлення дитини іншими особами і запевнити його у нотаріуса.

Усиновлення дитини можливо тільки після шести місяців від винесення рішення про позбавлення батьківських прав, тому що в цей час відповідач може відновитися у своїх правах.

Відео: Юридична консультація Позбавлення батьківських прав

Відео: 18 років хлопець виходжує мати / Позбавлення батьківських прав — «Один за всіх» Сезон 1. Випуск 10

Консультація юриста: особливості позбавлення батьківських прав

До юристів громадської організації “Білозерський центр регіонального розвитку” звертаються громадяни з різноманітних питань, які потребують правового вирішення, і одне з таких питань – це порядок позбавлення батьківських прав.

Юрист Вячеслав Лях, аналізуючи особливості процедури позбавлення батьківських прав, пояснює, що позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків.

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 • жорстоко поводяться з дитиною (застосовують фізичне або психічне насильство, недопустимі методи виховання, принижують людську гідність дитини тощо) ;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами (ці факти мають бути підтверджені відповідними медичними висновками);
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (наприклад, залучають її до непосильної праці, заняття проституцією чи злочинною діяльністю) , примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини (необхідна наявність вироку суду).

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини. Перелік цих обов’язків закріплений у статті 150 Сімейного Кодексу України.

Про це нам також каже і Верховний суд України, де у п. 16 Постанови Пленуму “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” Верховний суд зазначив, що ухилення батьків від виконання батьківського обов’язку має місце коли вони не забезпечують:

 • необхідного харчування;
 • медичного догляду;
 • лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
 • не створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Більш того, Верховний Суд у Постанові від 06.05.

2020 по справі № 753/2025/19 (№ в ЄДРСР 89209715) визначив, що позбавлення батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини.

Суд може у виняткових випадках при доведеності винної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням її характеру, особи батька і матері, а також інших конкретних обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав. 

Таким чином, позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності вини у діях батьків. Факт заперечення заявником проти позову про позбавлення його батьківських прав, подання відповідачем апеляційної скарги свідчить про його інтерес до дитини.

Отже, слід також мати на увазі, що мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.Також, хибною думкою є й те, що ніби несплата аліментів — достатня підстава для позбавлення батьківських прав, насправді ж це не так.

Несплату аліментів суд може лише додатково брати до уваги разом з іншими доказами.

Юрист також наголошує на тому, що позбавлення батьківських прав відбувається виключно у судовому порядку і за обов’язкової участі органу опіки та піклування, що передбачено ч.4 ст.19 Сімейного кодексу України.

Хто ж може звернутися до суду?

Право на звернення до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав, можуть:

 • один з батьків
 • опікун, піклувальник
 • особа, в сім’ї якої проживає дитина
 • заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває
 • орган опіки та піклування
 • прокурор
 • сама дитина, яка досягла 14 років.

Також ч. 2 ст. 258 та ч.2 ст. 262 Сімейного кодексу України, передбачено також право на звернення до суду і родичів дитини: бабуся, дідусь, брат, сестра, вітчим, мачуха.

Читайте также:  Отныне зарегистрировать в Украине бизнес стало проще

До якого суду необхідно звертатися з позовною заявою?

Справи про позбавлення батьківських прав батька чи матері за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації/проживання того з батьків, якого хочуть позбавити прав.

Юрист звертає увагу, що за подання позову про позбавлення батьківських прав (позов немайнового характеру) особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України “Про судовий збір” ( у 2020 році – це 840,80 грн.). 

Для того, щоб звернутися до суду з таким складним позовом, слід ретельно підготуватися і зібрати максимум доказів та обгрунтувань позовних вимог для позитивного вирішення справи. Такими документами повинні бути:

 • копія паспорта та ідентифікаційного коду позивача;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва, що підтверджує укладення шлюбу (його розірвання);
 • акт обстеження побутових та житлових умов за адресою проживання дитини;
 • висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав (по Україні служби надають його по – різному: можуть до звернення до суду, а є такі, що надають його виключно в суді, при їх залученні у якості третьої особи);
 • характеристика з місця навчання дитини (дитячого садочку) із зазначенням участі батьків у вихованні;
 • характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;
 • рішення суду про стягнення аліментів (якщо на відповідача були раніше покладені такі зобов’язання);
 • відомості з виконавчої служби про наявність боргу за аліментними виплатами;
 • вирок суду (якщо відповідач був засуджений за ухилення від сплати аліментів, нанесення побоїв дитині, неналежне виконання батьківських обов’язків і т. д.);
 • відомості з органів поліції про факти жорстокого поводження з неповнолітнім або іншим членом сім’ї;
 • висновок психолога після бесіди з дитиною (психолог установи, в якій навчається дитина чи психолог органу опіки та піклування)
 • довідка з наркологічного лікувального закладу про наявність у відповідача захворювань на алкоголізм, наркоманію;
 • пояснення, свідчення;
 • аудіо-, фото-, відеофайли;
 • квитанція про сплату судового збору.

Але перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи, з якими під час особистої юридичної консультації допоможе розібратися юрист.

Які права по відношенню до дитини втрачають батьки?

Насправді мати чи батько втрачають права по відношенню до дитини, які за загальним правилом їм належать як батькам, а саме:

 • втрачають особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо), а також звільняються від обов’язків щодо її виховання;
 • перестають бути законним представником дитини (не можуть як раніше представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах і тощо);
 • втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину);
 • не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності:
 • право на аліменти від такої дитини;
 • права на спадкування після цієї дитини (крім випадків, коли їх спадкування передбачене заповітом дитини);
 • права на управління майном дитини;
 • виплати аліментів, пенсій, грошової допомоги на дитину такому батьку або матері також припиняються.
 • втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків).

Чи звільняються батьки від обов’язку утримувати дитину?

Хибною є думка, що після позбавлення батьківських прав припиняється обов’язок утримувати дитину або сплачувати аліменти на її утримання. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення аліментів на дитину з боку такого батька (матері).

Крім того, батьки зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дітей (ст. 185 СК) і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною (ст. 1183 Цивільного кодексу України).

Дитина втрачає свої права по відношенню до батьків?

Позбавлення батька або матері батьківських прав не впливає на обсяг прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, права власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням. Крім того, відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.

Чи можливо відновити батьківські права по відношенню до дитини?

Так, можна звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав. При цьому у позовній заяві необхідно вказати та надати суду докази, які свідчитимуть про виправлення особи і бажання надалі брати активну участь у вихованні і житті дитини.

У такому випадку суд також буде встановлювати чи відповідатиме відновлення батьківських прав інтересам дитини. Також суд обов’язково враховує думку другого з батьків та інших осіб, з якими проживає дитина.Обов’язковим для розгляду такої категорії справи є висновок органу опіки та піклування про можливість поновлення батьківських прав.

Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Все ж, процедура позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків. Судом таке питання вирішується лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, за обов’язкової участі органу опіки та піклування.

Довідково: Матеріал підготовлено в рамках проєкту “Безпечні та правоспроможні ОТГ Білозерського району Херсонської області“, що реалізує громадська організація “Білозерський центр регіонального розвитку” у партнерстві з Херсонським місцевим центром з надання БВПД, Станіславською сільською радою, Музиківською сільською радою, Білозерською селищною радою, Білозерським відділенням поліції, Координаційним офісом безпеки в м.Татарбунари при Одеській обласній організації КВУ за фінансової підтримки міжнародного фонду “Відродження“ .

Позбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкціяПозбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкція

Вітаємо, ви дочитали до кінця матеріал «Білозерка.Інфо» – незалежного та впливового інтернет-видання. Якщо вам сподобався цей текст, пропонуємо підтримати нас щомісячним внеском від 25 гривень. За ціною лише однієї чашечки кави, ви підтримаєте роботу усієї редакції і допоможете зробити наші громади ще більше відкритими, читачів – більш обізнаними, а діяльність влади – прозорішою.

Позбавлення батьківських прав ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Розлучення онлайн

Позбавлення батьківських прав довга і складна процедура але інколи цього не можливо уникнути. Тож, якщо Ви наважились на цей крок, варто розібратись з підставами, процедурою та строками. Позбавлення, так само як і поновлення батьківських прав відбувається через суд.

Підстави позбавлення

Так, Сімейним кодексом України передбачений вичерпний перелік підстав позбавлення прав на дитину. Зокрема до таких підстав належать:

 • залишення дитини в пологовому будинку без поважної причини;
 • неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, сюди входять як обов’язок щодо піклування про дитину, так і обов’язок її належного забезпечення;
 • не забезпечення батьками умов для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • хронічний алкоголізм або наркоманія батьків;
 • експлуатація дитини, примушування до жебрацтва, бродяжництва, використання дитячої праці;
 • винесення рішення суду щодо вчинення кримінального правопорушення по відношенню до дитини.

Таким чином, будь яка з цих підстав є достатньою для позбавлення батька або матері прав на дитину а також підставою для відібрання дитини від батьків. Проте, окрім наявності підстав необхідно дотриматись і процедури позбавлення прав.

Позбавлення матері батьківських прав. Покрокова інструкція

Позбавлення батьківських прав

Перелік кроків для позбавлення бітьківських прав

Так, Законом передбачено, що позбавлення прав відбувається виключно за рішенням суду. Це означає, що Вам необхідно подати позовну заяву з вимогою про позбавлення прав на дитину та надати докази в підтвердження своїх позовних вимог. Також Законом передбачено, що мати та батько є рівними у своїх правах щодо дитини.

Читайте также:  Sample divorce request

Отже, для позбавлення прав, необхідно вчинити наступні дії:

 • Зберіть якомога більшу кількість доказів несумлінної поведінки батьків;
 • Складіть позовну заяву, в якій зазначте про всі обставини справи та надайте відповідні докази для їх підтвердження;
 • Отримайте висновок Органів опіки та піклування щодо доцільності позбавлення прав на дитину батька/матері;
 • За можливості отримайте та подайте нотаріально посвідчену заяву від батька/матері про відмову від батьківських прав;
 • За можливості залучіть до участі в судовому засіданні свідків, котрі б могли підтвердити доцільність позбавлення прав батька/матері;
 • Отримайте рішення суду та після набрання ним законної сили, зверніться до органу РАЦС, для пришвидшення процесу виконання рішення.

Варто пам’ятати, що збір доказів та і сам розгляд такої справи – доволі тривалий процес. Правильність складання позовної заяви, повнота доказів, та коректне подання усіх документі а також вірне визначення територіальної підсудності, значно пришвидшать процедуру, та допоможуть досягти позитивного результату.

Позовна заява позбавлення батьківських прав. Інструкція щодо заповнення

Відподвідно до статті 164 Сімейного кодексу України Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 1. не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 3. жорстоко поводяться з дитиною;
 4. є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
 • Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 • Позовна заява про позбавлення батьківських прав подається до загального суду за місцезнаходженням відповідача.
 • До позовної заяви обов’язково додаються:
 • Квитанція про сплату судового збору в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подано позов.
 • копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) щодо якої здійснюється позбавлення батьківських прав.
 • Документи, що підтверджують підстави позбавлення батьківських прав, передбачені Законом, (довідки, характеристики тощо)
 • Копія позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

До __________(назва суду)
адреса: _________
 1. Позивач: _______ (ПІБ позивача)
 2. адреса: ____________
 3. номер засобу зв'язку (телефон): _____
 • Відповідач: ________(ПІБ відповідача)
 • адреса: _____________
 • номер засобу зв'язку (телефон): _____
 1. Третя особа: _____________ (назва органу опіки та піклування)
 2. адреса:
 3. номер засобу зв’язку (телефон): ___________
Ціна позову: немайновий позов
Судовий збір:

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

«….» ……………… ……. року я уклала (-ав) шлюб з ……………………………………, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану ……………………………., і прожила з ним до «…» …………. 20….. року, після чого ми розлучилися / і проживаємо разом до цього часу. (вибрати необхідне)

Від шлюбу ми маємо дитину (дітей) — ………………………………….., «….» …………….. …… року народження. Дитина проживає разом зі мною / з нами разом. (обрати необхідне)

Оберіть одну з підстав, запропонованих нижче, і виділених курсивом, що відповідає Вашим обставинам:

А) З ………….. …….. року відповідач зловживає спиртними напоями і з приводу хронічного алкоголізму перебуває на обліку в ______________ наркологічному диспансері. З зазначеного часу він ухиляється від  виконання своїх обов’язків по вихованню сина  і примушує його до жебракування.

Б) з ……… 20…… Відповідач ухиляється від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, а саме: ……………..

В) протягом всього часу Відповідач жорстоко поводиться з дитиною: б’є, принижує її гідність, постійно підвищує на дитину голос… Після  побиттів дитині неодноразово надавали медичну допомогу.

У зв’язку з цим я неодноразово зверталася до відділу опіки та піклування ……………………..…………………., до …………………………… управління внутрішніх справ із скаргами на його поведінку. Однак це не дало позитивного результату.

Г) «….» …………… 20….р. набув чинності вирок ………………………….. суду у кримінальній справі щодо Відповідача за вчинення ним умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Зазначені мною обставини у відповідності з ч.1 ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення відповідача батьківських прав.

У відповідності з ч. 4, 5 ст.

19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. У зв’язку з цим зазначений орган необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог.

Крім доданих до заяви документів вказані в цій позовній заяві  можуть підтвердити свідки:

 • ……………………………………… (ПІБ свідка, адреса проживання)
 • ……………………………………… (ПІБ свідка, адреса проживання)

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 4, 5 ст. 19, п. 2, 4, 5  ч. 1 ст. 164, ст. 165 СК України, керуючись ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України

ПРОШУ:

 1. Позбавити ……………………………, ……… року народження, уродженця і жителя м. ______________ ______________області, батьківських прав відносно дитини ……………………………………………, «…..» ……………………… ….. року народження.
 2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.
 3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:

— ………………………………., яка (-ий) проживає за адресою: ………………………………….,

— ………………………………., яка (-ий) проживає за адресою: …………………………………..

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу / копія свідоцтва про шлюб (якщо шлюб не розірвано).
 2. Копія свідоцтва про  народження дитини.
 3. Копія довідки з місця проживання.
 4. Копія довідки ______________ …….. УМВС. (якщо є)
 5. Копія довідка ______________ наркологічного диспансеру. (якщо є)
 6. Копія довідки медичного закладу щодо лікування дитини (якщо є)
 7. Копія вироку, що набрав законної сили. (якщо є)
 8. Копія характеристики з місця проживання.
 9. Квитанція про сплату судового збору.
 10. Дві копії позовної заяви з копіями доданих до неї матеріалів.

«____»___________20….. р.                                                    ____________…………………….

Оновлене: 04.02.2021

Prostopravo

Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок дій

Дитина — це найцінніший елемент нашого суспільства, та потребує до себе уваги, піклування та любові від батьків. Але, трапляється, на жаль, порушення нехтування в здійсненні батьками свого обов’язку щодо піклування та виховання дитини. І тоді в іншого з батьків виникає питання в позбавленні батьківських прав іншої сторони.

Але, для цього мають бути відповідні підстави.

Питання позбавлення батьківських прав вирішує суд.

Відповідно до ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, підставами позбавлення батьківських прав одного із батьків може бути:

 • 1) мати або батько не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • 2) якщо вінвона ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
 • Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків — це коли вони не дбають про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя.
 • 3) жорстоко поводяться з дитиною це будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною;
 • 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком;
 • 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини для цього необхідно отримати вирок суду.
 • При чому, мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.
 • Кожний випадок та факт невиконання обов’язків або протиправних дій має бути доведено та підтверджено відповідними доказами.
Читайте также:  Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, відповідно до ст.165 Сімейного кодексу України, мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Таким чином, зацікавленій особі необхідно вчинити наступні дії:

 1. Встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани);

 2. Звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми, відношення до виконання своїх батьківських обов'язків, та доцільності позбавлення батьківських прав;

При чому, звернення до органу опіки та піклування для отримання висновку є обов’язковою умовою для позитивного рішення по справі. Інакше, навіть при отриманні позитивного рішення суду, таке рішення можна і потрібно оскаржити в суді апеляційної інстанції.

Аналізуйте судовий акт: Принцип рівності батьків у вихованні дитини дотримано – нерадиву мати позбавлено батьківських прав (Ізюмський міськрайсуд Харківської області № 623/3081/17 від 08.05.2018)

Звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав.

Чи можливо просто відмовитися від дитини?

Ні. Добровільно відмовитися від дитини неможливо! Таке не передбачено діючим законодавством.

Деякі клієнти питають, чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів, посилаючись на п.2 ч.1 ст.164 Сімейного кодексу України, як доказ ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини?

Практика Верховного Суду у таких справах однозначна: якщо один з батьків (це може бути мати або батько) не платить аліменти на утримання дитини – це не є підставою для позбавлення його батьківських прав.

При поданні позову лише з такої підстави вам скоріше буде відмовлено в його задоволенні. Такої думки притримується й Вищій спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де у своїй ухвалі по справі № 428/10911/16-ц від 27.11.2017р. зазначив, що заборгованість по сплаті аліментів, навіть значна, сама по собі не може бути підставою для позбавлення батьківських прав.

Кожну справу суд розглядає в сукупності фактів, що підтверджують протиправні дії одного з батьків та інші важливі обставини.

Тому, зацікавленій стороні потрібно доводити, крім цього, інші важливі моменти, — такі як, стан відношення до дитини, участь у вихованні та утриманні дитини, наявність висновку органу опіки, факт проживання з сім’єю, факт жорстокого поводження з дитиною, наявність вироку щодо вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини, та інші обставини.

Позбавлення батьківських прав особи, що знаходиться на тимчасово окупованій території, відбувається у такому ж порядку, як і всіх інших.

Результатом набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Згідно із ч.1 ст.166 Сімейного кодексу України це означає, що особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

 1. 2) перестає бути законним представником дитини;
 2. 3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
 3. 4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 4. 5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 5. 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Крім того, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Тобто, вона й надалі повинна забезпечувати матеріально дитину до досягнення повноліття останньої.

Аналізуйте судовий акт: Оскаржувані дії органу опіки та сам висновок про доцільність позбавлення батьківських прав не є рішенням суб'єкта владних повноважень, тому спір не розглядається в порядку адмінсудочинства (справа № 500/6325/17,13.06.18)

Чи можна поновити батьківські права? Можна.

За ч.1 ст.169 Сімейного кодексу України мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

В такому випадку заінтересована особа повинна довести, що її поведінка змінилась, а обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, відпали та усунені. І все зазначене уважно перевіряє суд.

Проте, поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, та якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Нещодавно по справі мого клієнта № 749/698/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/85587490 позбавлено батьківських прав одного з батьків.

Судом зазначено, що з висновку органу опіки та піклування Сновської районної державної адміністрації Чернігівської області вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не приділяє належної уваги вихованню та утриманню своєї дитини, оскільки бачив її лише двічі в пологовому відділенні та на хрестинах, що свідчить про ухилення від виконання відповідачем своїх батьківських обов'язків. З метою соціального захисту законних прав малолітньої дитини орган опіки та піклування вважає за доцільне позбавити батьківських прав ОСОБА_3.

З розшукової справи, яка заведена за фактом безвісти зниклого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 судом встановлено, що позивачка звернулась до Сновського РВ УМВС України в Чернігівській області із заявою допомогти відшукати її чоловіка, відповідача по справі, який за власним бажанням поїхав в зону проведення АТО і до часу звернення до органів МВС не повернувся. За результатами названої заяви позивачки була заведена спадкова справа, яка була закрита, а розшук відповідача було припинено, у зв`язку зі встановленням місцезнаходження ОСОБА_3 — відповідача по справі.

З заяви відповідача вбачається, що останній безвісти не зникав, а на час написання заяви проживав в м. Києві. З дружиною, позивачем по справі, відповідач не підтримує ніяких відношень. З матеріалів справи вбачається, що відповідачка всіляко намагалась знайти місце проживання свого чоловіка.

Таким чином, в судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_3 в порушення ст.

150, 155, 180 СК України ухиляється від виконання батьківських обов`язків по вихованню та утриманню свого сина, зокрема утримувати його до досягнення ними повноліття, виховувати його, піклуватися про здоров`я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечення здобуття сином освіти. У сукупності вищевказані факти свідчать про те, що відповідач ухиляється від виконання своїх обов`язків по вихованню малолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іноді зустрічаються маніпулювання. Якщо дитину треба вивезти за кордон, наприклад, на відпочинок, а той з батьків, який живе окремо, не дає дозвіл, то інша сторона починає погрожувати йому позбавленням батьківських прав.

Тут треба добре обміркувати, оскільки виграти судову справу щодо позбавлення батьківських прав не так уж і легко, а домовитись — набагато простіше. Якщо один із батьків з різних причин тимчасово не може піклуватись за дитиною, — вінвона все одно є батькоммати цієї дитини.

І, як показує практика, часто маніпулюють саме дитиною. А це не припустимо, оскільки дитина, коли підросте, сама все зрозуміє.

Автор консультації: адвокат Я.А.Новіков

29.11.2019г.

yarosnov@gmal.com

+38-067-2544425

Аналізуйте судовий акт:

Ссылка на основную публикацию