Позовна заява про стягення аліментів

Скласти правильно документ – справжня мудрість! Кожна організація висуває свої вимоги до оформлення і послідовності викладу інформації.

 Думаєте, зразок заяви на аліменти на утримання дитини та інші приклади процесуальних паперів в приміщенні суду розміщені випадково? Ні, вони допомагають громадянам скласти грамотно потрібний документ, і одночасно інформують «бувалих» правозахисників про зміни в оформленні матеріалів.

У осіб, які звертаються до суду вперше, закономірно виникають запитання щодо складання заяви на подачу аліментів на дитину, відповісти на які можуть лише співробітники судового органу і правознавці.

Що необхідно для подачі позову на стягнення аліментів?

Не варто сприймати шаблони заяв, розміщені в судах, як уніфіковані документи, форма яких затверджена головою судового органу. Це просто грамотно оформлений іншими юристами позов на аліменти на дитину, зразок цей можна використовувати як «фундамент» для майбутньої заяви.

Такі папери:

 • виступають прикладом для оформлення;
 • дозволяють збагатити мова юридичною термінологією;
 • визначають приблизний перелік матеріалів, що додаються.
 • допомагають визначитися з підсудністю.

Знайти приклад заяви на аліменти на дитину можна не тільки в судових установах. Універсальний екземпляр представлений нижче.

Щоб отримати повноцінний позов, досить зберегти картинку, роздрукувати та заповнити інформацією порожні поля. Підтвердити правдивість зазначених відомостей слід документально. Тому, до заяви прикладають копії:

 • посвідчення особи позивача;
 • шлюбного свідоцтва;
 • свідоцтв про народження дітей;
 • свідоцтва про розірвання шлюбу (при наявності);
 • довідка про інвалідність (якщо є).

 Оригінали паперів заявник надає суду тільки на першому засіданні для огляду. Документи, видані держ органами інших держав, подаються з нотаріально посвідченим перекладом.

 Позовна заява про стягнення аліментів зразок 2021

Позовна заява про стягення аліментів

Як правильно скласти заяву

Бездумне переписування (копіювання) тексту зразка позову про стягнення аліментів на дитину може негативно відбитися на підсумковому варіанті заяви. Чому? Шаблон – універсальний документ, що містить узагальнені фрази, який позивач використовує для формулювання своїх вимог. Неправильні посилання на законодавчі норми, поверхневий опис ситуації сприяють затягуванню судового розгляду.

Рекомендації з оформлення позову

Українське законодавство не передбачає уніфікованих шаблонів для позовів. Однак, існують основні вимоги до оформлення заяви:

 • найменування судового органу;
 • реквізити сторін, представників (ПІБ, адреса реєстрації (постійної, тимчасової), телефони, електронна пошта);
 • виклад суті справи;
 • зазначення доказів;
 • суть вимог;
 • список матеріалів, які додаються.

Позовні заяви на аліменти на дитину можуть розглядатися судовим органом як за місцем постійної реєстрації позивача, так і відповідача. Законодавство залишає право вибору за позивачем. Стягнення фін. виплат щодо кількох дітей проводиться в рамках одного судового процесу, але виконавчі листи видаються кожній неповнолітній окремо.

 Як скласти позов про стягнення виплат на утримання дружини

Право вимагати у колишнього фінансової допомоги на своє утримання у матері неповнолітнього виникає при наступних обставинах:

 • наявність малюка молодше трьох років;
 • вагітність;
 • інвалідність;
 • відсутність стабільного заробітку.

Зазначені відомості показані в зразку заяви на аліменти на матір дитини. Змінюється і перелік матеріалів, що додаються. Суду надаються:

 • ксерокопії українського паспорта;
 • ксерокопії свідоцтв про шлюб, розлучення;
 • ксерокопії свідоцтва про народження малюка, якщо йому менше трьох років;
 • довідка, що підтверджує вагітність;
 • підтвердження інвалідності;
 • інформація про доходи.

Позов може подаватися до суду за місцем проживання заявника або відповідача.

Навіщо потрібна розписка про отримання аліментів?

Батьки нерідко надають матеріальну допомогу колишній сім’ї без судового рішення, яке визначає розмір платежів. Але де гарантія, що завтра колишня дружина не потребують виконання зобов’язань за трирічний період. Тривалий процес, пошук свідків, доказів – ось, що очікує.

Не подобається перспектива? Уникнути судових позовів можна завдяки одному документу – розписці на аліменти на дитину. Папір оформляється довільно, не вимагає нотаріального посвідчення. Її зберігає колишній чоловік. Обов’язковими реквізитами є:

 • назва;
 • дата, місце складання (передачі коштів);
 • паспортні дані подружжя;
 • місце їх постійної, тимчасової реєстрації;
 • мета надання грошей;
 • сума;
 • підписи.

При виникненні питань і труднощів під час складання скористайтеся порадами юристів, у нього можна взяти і зразок позовної заяви на аліменти на дитину або на себе особисто.

Стягнення аліментів. Зразки позовних заяв про стягнення аліментів

Аліментне зобов'язання являє собою правовідносини, що виникають на підставі передбачених законом юридичних фактів: угоди про сплату аліментів або рішення суду про стягнення аліментів, у силу якого одні члени родини вправі вимагати виплати аліментів від інших членів родини, а останні зобов'язані їх виплачувати.

Порядок стягнення аліментів розрізняється залежно від того, чи буде це добровільна угода батьків або прийдеться в судовому порядку відстоювати інтереси дитини, звернувшись із позовною заявою про стягнення аліментів.

Для початку розглянемо питання про добровільне виконання аліментного обов'язку. У цих цілях батьки повинні укласти угоду про сплату аліментів на дитину.

Дана угода у відповідності із Сімейним кодексом України повинна бути обов'язково посвідчена у нотаріуса, у іншому випадку вона є недійсною.

Угодою можна встановити спосіб і порядок сплати аліментів на дитину(наприклад, одноразово у твердій сумі або періодичних платежах, шляхом надання грошей або іншого майна і т.д.).

Однак найчастіше  колишнім подружнім не вдається досягти домовленості про сплату аліментів і стягнення аліментів необхідно здійснювати в судовому порядку.

Розмір аліментів, стягуваних у судовому порядку, визначається з урахуванням правил, встановлених статтею 182 СК України.

Читайте также:  Обовьязок батьків утримувати дитину

Аліменти на дітей стягуються з батька (або матері, якщо діти залишилися з батьком) шляхом встановлення щомісячних платежів у частковому відношенні до заробітку (доходу) платника, але не менше, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір цих часток може бути як збільшений судом, так і зменшений з урахуванням матеріального положення сторін і інших обставин, що заслуговують на увагу.

Крім стягнення аліментів у вигляді частки до суми заробітку суд за заявою однієї із сторін може розрахувати аліменти у твердій сумі (наприклад, 700 гривень щомісяця).

Звільнення (відмова) від сплати на користь дітей аліментів, установлених судовим рішенням або угодою сторін, завіреною нотаріусом, неприпустимі. Однак, матеріальне становище сторін може змінитися. Тому, Сімейний кодекс допускає можливість зменшення (збільшення) розміру аліментів.

Зміна встановленого судом розміру аліментів можливо тільки по судовому рішенню. Вимога в суд про зміну розміру аліментів може бути заявлена як платником аліментів, так і їхнім одержувачем.

Позов про зменшення (збільшення) розміру аліментів подається за місцем перебування утримувача аліментів.

Позовна заява про зміну розміру аліментів

2 439 переглядів

Законом передбачена можливість зниження або збільшення аліментних виплат в судовому порядку шляхом подання відповідної заяви. Звернутися з позовом про зміну розміру аліментів може платник або одержувач. Ініціатива збільшити стягнення виходить, як правило, від одержувача, а зменшити — від платника.

Результат звернення багато в чому залежить від правильності складання позовної заяви про зменшення або збільшення аліментів; переконливості аргументів; достовірності доказової бази; правильності розрахунку держмита, обов'язкової до оплаті при зверненні до світової суд.

Підстави для подачі позову про зміну розміру аліментів

Встановлення розміру стягнень з доходу окремо живе батька виробляється одним із способів:

 • в порядку угоди, при цьому виконавчий документ — нотаріально завірений договір про аліменти;
 • в судовому порядку, коли виплати здійснюються на підставі рішення суду, судового наказу.

Змінити зазначену в документах суму можна 2-ма способами:

 1. Переукласти угоду, обумовивши, на яку суму буде збільшено (зменшено) виплати, як будуть розраховуватися аліменти: у вигляді відсотка від доходу, як частка прожиткового мінімуму в регіоні проживання або частина мінімального розміру оплати праці. Якщо досягти консенсусу не вдається, зацікавленій стороні доведеться звернутися з позовом до суду.
 2. Якщо спочатку аліменти встановлювалися в суді, для зміни їх величини доведеться звернутися в органи правосуддя.

Законною підставою для звернення є ст. 81 СК РФ, де сказано, що розмір частки встановлених аліментних виплат може бути зменшений або збільшений в судовому порядку за умови зміни матеріального стану сторін або інших чинників, що тягнуть за собою необхідність перегляду розміру стягнень.

Форма і зміст

Позов — документ, який за формою і змістом повинен відповідати вимогам законодавства і подаватися з обов'язковим документальним супроводом, при необхідності — після оплати держмита. У законодавстві порядок позовного провадження висвітлений у 12 главі ЦПК РФ, а форма і змісту заяви докладно описані в ст. 131 зазначеної глави.

Позов про зміну розміру аліментів складається з наступних частин:

 • найменування суду, що приймає позов;
 • відомості про позивача (особі, підданих заяви): ПІБ, місце реєстрації;
 • відомості про відповідача (особі, що не проявляє ініціативи зміни аліментів): ПІБ, місце реєстрації та фактичного проживання;
 • ціна позову, рівна річній сумі вигоди, яка буде отримана при зміні суми аліментів;
 • найменування позову;
 • виклад обставин справи: на підставі чого проводилися утримання, які закони були порушені, що спонукало звернутися до суду;
 • прохання про збільшення (зменшення) аліментів;
 • перелік додатків, які підтверджують викладене;
 • підпис і дата.

Зразки позовних заяв про зміну розміру аліментів

Скласти позов можна користуючись представленими зразками, внісши корективи з урахуванням особистих даних і обставин.

Позов для зменшення аліментів (зразок)

Завантажити зразок позову

Як вагомих аргументів зменшення аліментів можна вказати:

 • народження інших дітей, у зв'язку з чим збільшилися витрати аліментодателя;
 • виникнення інших зобов'язань по відношенню до інших утриманцям;
 • зниження рівня доходу і утворення заборгованості, яку не вдається погасити;
 • хвороба, інвалідність, що вимагають додаткових матеріальних витрат і негативно відбиваються на працездатності;
 • виникнення інших заборгованостей і зобов'язань.

Найбільш частим підставою, судячи з судової практики, є поява у платника зобов'язань по відношенню до інших неповнолітнім. Така причина є вагомою.

Наприклад, батько виплачував аліменти на 2 дітей від першого шлюбу в сумі 33%. На 3-го дитини від другого шлюбу були встановлені аліменти в розмірі 25% від доходу. У сумі з зарплати батька утримувалися відрахування в розмірі 58%.

Батько звернувся до суду з позовом про зниження розміру виплат на 3 дитини з ¼ до 1/6 частини доходу для зрівнювання положення спадкоємців, і керуючись положеннями ст. 81 СК РФ, де сказано, що розмір відрахувань на 3 і більше дітей не повинен перевищувати 50% доходу.

Вимоги батька були задоволені.

Маючи намір знизити розмір стягнень на дитину, слід довести, що:

 • рівень життя дитини не погіршиться;
 • прохання про зниження утримань — життєва необхідність, а не уникнення відповідальності;
 • встановлений розмір стягнень призводить до ущемлення прав інших дітей.
Читайте также:  Стягнення сплаченого авансу та застосування штрафних санкцій

Якщо в ході засідання з'ясується, що стан здоров'я не впливає на працездатність або ж взяті кредитні зобов'язання були викликані крайньою необхідністю, суддя не піде на поступки.

Зниження рівня доходу платника не є безумовною підставою для зменшення розміру аліментних виплат на неповнолітнього (розділ 8 Огляду судової практики, затвердженого Президією ВР РФ 13.05.2015 р).

Позов для збільшення аліментів (зразок)

завантажити зразок

Збільшити виплати на користь дитини з окремо живе батька можна, керуючись аргументами:

 • скорочення рівня доходів одержувача в зв'язку з несприятливими обставинами: втрата роботи; смерть особи, яка надає родині матеріальну підтримку; скасування пільг;
 • необхідність здійснення додаткових витрат внаслідок хвороби або інвалідності неповнолітнього;
 • втрата працездатності;
 • стрімке зростання інфляції, при якому неможливо задовольнити поточні потреби дитини;
 • збільшення доходу у платника;
 • скасування у відповідача зобов'язань за змістом інших утриманців (інший подружжя і дітей, батьків).

Подаючи позов про перегляд розміру аліментів у бік збільшення, необхідно підтвердити всі відомості документально.

Позов про зміну стягнення аліментів з пайової вираження до заробітку на тверду грошову суму (зразок)

завантажити зразок

Якщо аліменти обчислюються в частковому співвідношенні до одержувану заробітну плату в розмірі, встановленому ст. 81 СК РФ, що дорівнює 25% доходу на 1 дитину, 33% — на двох і 50% на 3 і більше дітей, а одержуваної суми недостатньо для утримання неповнолітніх, можна скорегувати розмір виплат шляхом зміни характеру утримань на виплати у твердій грошовій сумі .

Підставою для позитивного рішення суду з даного питання може стати надання позивачем доказів про невідповідність рівня життя платника і заявленої ним суми одержуваного доходу.

Наприклад, якщо 25% від офіційної зарплати становить всього 3 тис. Руб. , А дружині відомо про отримання доходу від здачі в оренду 2-х квартир, придбанні чоловіком нового автомобіля, вона може подати позов про виплату коштів на дитину у твердій сумі. Розмір стягнень необхідно обгрунтувати, надавши детальний розрахунок витрат на дитину.

Важливо! У судді не повинно виникнути підозри, що позивач подав позов про зміну розміру аліментів для власної вигоди, а не для задоволення потреб дитини.

З метою визначення реальних розмірів доходу чоловіка можна подати в суд клопотання з проханням:

 • запросити з місця роботи відповідача дані про розмір його заробітної плати;
 • запросити з Інспекції Федеральної податкової служби відомості про суму доходів платника за певний період (наприклад — попередні півроку, рік);
 • запросити в територіальному Управлінні Росреестра відомості про наявність у аліментодателя об'єктів нерухомості.

Про запит доказів можна клопотати безпосередньо в подається позові або скласти окремий документ.

Зразок клопотання про витребування доказів

Як подати позовну заяву

Подати позов про перегляд суми аліментних виплат в сторону зменшення або збільшення можна до досягнення дитиною повноліття.

підсудність

Згідно п. 1 пп. 4 ст. 23 ЦПК РФ справи, що стосуються сімейно-правових відносин, підсудні мировому судді. Позови про стягнення аліментів подаються за місцем проживання позивача або відповідача (ст. 28, 29 ЦПК РФ). Якщо ж рішення було винесено раніше, і необхідно змінити розмір стягнень, позов подається за місцем проживання платника.

порядок

Процес зміни розміру аліментів у суді можна розділити на кілька етапів:

 1. Спроба врегулювання питання до суду. Якщо раніше складалося угоду, напередодні звернення до суду слід переконати коштів другої половини переукласти договір. При негативному результаті звертатися в суд.
 2. Підготовка до подачі позову, під час якої слід оцінити реальність збору доказової бази для зміни виплат, ознайомитися з нормативно-правовою документацією.
 3. Складання позову згідно з вимогами, оплата держмита.
 4. Збір документів.
 5. Участь в судовому засіданні.
 6. Отримання рішення суду, і в разі незгоди з рішенням — оскарження його в порядку апеляції протягом 1 місяця з моменту проголошення.

Термін винесення рішення по справі становить до 1 місяця з моменту подачі позову (ст. 154 ЦПК РФ).

документи

Позов не приймуть без документального супроводу, яке включає:

 • паспорт;
 • виконавчий документ про стягнення аліментів;
 • свідоцтво про шлюб (розлучення) з відповідачем;
 • свідоцтво про народження дитини.

Крім зазначених документів, додаються докази підстав до зміни розміру виплат, наприклад:

 • довідка про доходи, отримана з місця роботи або податкової служби за місцем проживання;
 • ксерокопія трудової книжки із записом про звільнення, зміну місця роботи;
 • свідоцтва про народження інших дітей;
 • документ, що підтверджує поява інших утриманців;
 • довідка, видана медучреждением про незадовільний стан здоров'я і обмеження працездатності, про інвалідність;
 • документи, що підтверджують емансипацію неповнолітнього;
 • свідоцтва зростання доходу позивача (відповідача);
 • договору та інші документи, що підтверджують зростання (зниження доходів).

Повний перелік документації визначається виходячи з супутніх обставин і чинників, здатних вплинути на рішення судді.

держмито

При можливості визначити ціну позову розрахунок держмита здійснюється згідно зі ст. 333.19 п.1 пп. 1 за наступною схемою:

Ціна позову (ЦІ), руб. Відрахування з ціни позову (ВЦ), руб. Відсоток від ціни позову з урахуванням вирахування,% Фіксована ставка (ФС), руб. Держмито До 20 000, держмито не може бути нижче 400 — 4 — (ЦІ — ВЦ) Х% + ФС 20 001 — 100 000 20,000 3 800 100 001 — 200 000 100,000 2 3,200 200 001 — 1000 000 200,000 1 5,200 Понад 1 000 000, держмито не може бути вище 60 000 1,000,000 0.5 13,200

Читайте также:  Типовий договір купівлі-продажу майнового паю

Ціна позову визначається згідно зі ст. 91 п.1 пп.3 ЦПК РФ виходячи їх сукупності платежів за рік.

Наприклад, якщо платежі за рік по аліментах становили 60 тис. Руб. , А планується їх збільшення до 84 тис. Руб. (з 5 до 7 тис. руб. на місяць), річна вигода складе 24 тис. руб. Оскільки ціна позову вище 20 тис. Руб. , Держмито буде: 800 + (24 000 — 20 000) Х 3% = 920 руб.

При подачі позову, що не піддається оцінці, оплачується держмито в розмірі 300 руб. (Ст. 333.19 п. П. 3).

Судова практика

Громадянин І. звернувся до суду. Г. Москви з позовом про зниження суми аліментів. Відповідно до викладеного, він виплачував на 1 дитину аліменти в розмірі 25% або ¼ від зарплати, проте з народженням другої дитини у нього з'явилися нові аліментні зобов'язання в розмірі 1/6 частини доходу.

Оскільки в сумі аліменти склали 41% зарплати, позивач просив зменшити виплати на першу дитину з ¼ до 1/6, оскільки, згідно зі ст. 81 СК РФ, в сумі утримання повинні рівнятися 33%.

Суд встановив, що позивач фактично проживає з 2 дружиною і дитиною, перебуваючи в законному шлюбі.

Був зроблений висновок про навмисне укладення угоди з другою дружиною про виплату аліментів з метою зменшення утримань на користь першої дитини, тому суд в задоволенні позову відмовив.

Позовна заява про стягнення аліментів та додаткових витрат на дитину (дітей)Опис заяви

Опис позовної заяви про стягнення аліментів на дитину (дітей) та додаткових витрат на дитину (дітей).

Суть документу:

Стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) у розмірі, який є більшим, ніж мінімально встановлений законом (мінімальні розміри встановлені ч. 5 ст. 183 та 3 ст. 184 Сімейного кодексу України ).

Опціонально: – документ передбачає стягнення додаткових витрат на дитину (за їх наявності), про що детально можна прочитати тут.

Сторони:

Позивач – особа, на користь якої стягуються аліменти (той з батьків, з ким проживає дитина (діти).

Відповідач – особа, з якої стягуються аліменти (інший з батьків).

Вік дитини, до якого можна звертатись із заявою про стягнення аліментів:

До досягнення 18 років (аліменти на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років та до досягненню нею 23 років стягуються за іншим позовом, який можна скласти, скориставшись окремим шаблоном).

Куди подавати:

На вибір позивача: до загального місцевого суду за місцем проживання позивача або відповідача. Детальніше про вибір суду можна дізнатись тут.

Які документи необхідно додати до заяви:

 • копія паспорту та ідентифікаційного коду позивача;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду відповідача (за наявності);
 • копія документу, що підтверджує місце проживання дитини (дітей) із заявником (договір оренди житла, довідка про державну реєстрацію місця проживання із заявником, рішення суду щодо визначення місця проживання дитини чи інший аналогічний за суттю документ);
 • копія свідоцтва про шлюб (якщо між батьками дитини (дітей) укладався шлюб);
 • копія рішення суду про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);
 • копія свідоцтва про народження кожної дитини, на яку стягуються аліменти;
 • за наявності: копії документів, які підтверджують наявність майна та доходів у відповідача (довідки про наявність нерухомого майна, транспортних засобів, довідки про доходи тощо), які дають підстави для стягнення аліментів у більшому розмірі;
 • за наявності: копії документів, які підтверджують витрати позивача на дитину (харчування, одяг, оренда житла тощо), у тому числі – і додаткові, якщо такі вимоги заявляються (оплата гуртків, лікування та відпочинок дитини, витрати на підручники тощо);
 • за наявності: відомості про доходи позивача (довідка про доходи з місця роботи, податкова декларація про доходи фізичної особи-підприємця тощо).

Примітка: якщо у Вас є не всі документи, Ви можете звернутись до нас для складання відповідних запитів до компетентних організацій з метою отримання відповідних доказів ( послуга “Замовити документ” ).

Розмір судового збору, який треба сплатити за подачу заяви:

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір” , позивач звільнений від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів та додаткових витрат на дитину.

Порядок подачі позовної заяви:

Порядок розгляду:

Розглядається у позовному провадженні (залежно від того, як ухвалить суд – з викликом або без виклику сторін). На практиці, справа у першій інстанції може розглядатись від 2-3 місяців до 1 року (інколи і більше).

Строк розгляду залежить від завантаженості суду та від дій сторін (чи затягують вони справу, несвоєчасно подаючи заяви по суті спору або клопотання про відкладення розгляду і т.д.).

У апеляційній інстанції розгляд справи, як правило, здійснюється швидше.

Інша важлива інформація:

Детальніше про стягнення аліментів можна прочитати тут.

Ссылка на основную публикацию