Позовна заява про стягнення аліментів (ЗРАЗОК) 2022

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів. Тому, для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів.

До _____________ районного (міського) суду ___________ ПОЗИВАЧКА ________________ (п.і.п.б., адреса) ВІДПОВІДАЧ _______________ (п.і.п.б., адреса) ТРЕТЯ ОСОБА ______________ (п.і.п.б., адреса)

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

З відповідачем ______ (прізвище, ім’я та по-батькові) я вела сімейне життя без укладання шлюбу з ________ до ______ (місяць, рік) (число, місяць, рік). Я народила сина (дочку) _______ (вказати прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження) .

Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи РАЦСу заяву про реєстрацію батьківства і не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини.

Батьківство відповідача стосовно сина (дочки) _______ підтверджується наступними доказами: ________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують батьківство відповідача). Відповідно до статей 128 і 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Встановити, що _______ (вказати прізвище, ім’я та по батькові відповідача, рік та місце його народження, національність, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком _______ (прізвище, ім’я та по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).

Стягнути з відповідача ______ (прізвище, ім ‘я та по батькові, рік і місце його народження) на мою користь аліменти на утримання сина (дочки) _______ (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження дитини) в розмірі _______ частини всіх видів заробітку, починаючи з _______ (дата подання заяви) до його (її) повноліття.

Прошу викликати свідків: ________ (прізвище, ім ‘я, по батькові та адреса). Додаток: Копія свідоцтва про народження дитини. Довідка житлових органів про те, що дитина є на утриманні позивачки. Довідка про заробіток відповідача і наявність утримань за виконавчими документами.

Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства, якщо вони є. 01.07.20__                                      (підпис)

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин.

Для того, щоб Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів була складена юридично грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Позовну заяву про визнання батьківства та стягнення аліментів дистанційно.

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів

Українське цивільне процесуальне законодавство передбачає можливість звернення до суду щодо стягнення аліментів у загальному  або спрощеному порядку. У загальному порядку подається позовна заява і відповідачу надається можливість викласти свої заперечення (відзив). Разом з тим, якщо мова йде про призначення ¼ заробітку платника аліментів на одну дитину (п. 4. ч. 1 ст.

161 ЦПК України) або 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, справа може бути розглянута в так званому «наказному провадженні», тобто заявник звертається до суду із заявою про видачу судового наказу. Суд, розглянувши таку заяву без виклику відповідача, видає судовий наказ, який є виконавчим документів і може бути пред’явлений відразу до виконавчого органу.

 • Нижче наводимо зразок заяви про стягнення аліментів, заповнивши яку можна звернутися в суд і отримати відповідний наказ.
 • Назва суду
 • Адреса суду
 • Заявник:          ПІБ_____________
 • Адреса реєстрації: ____________________
 • РНОКПП ___________
 • тел.: _____________
 • електронна пошта: ______________________
 • Боржник:     ПІБ______________________
 • Адреса реєстрації: _______________
 • РНОКПП ___________
 • тел.: _____________
 • електронна пошта: _____________________
 • ЗАЯВА
 • про видачу судового  наказу про стягнення аліментів
 • «  » ___________ 20__ року між мною, ­­­ПІБ Заявника та ПІБ Боржника було укладено шлюб, який зареєстровано _____________ відділом реєстрації шлюбів _________, про що зроблено відповідний актовий запис № ________.
 • Від шлюбу ми з Боржником маємо малолітню дочку – ПІБ дитини, «  » ______ 20__ року народження.
 • Подружні стосунки між мною та Боржником не склались, тому рішенням Назва суду від «  » ______ 20__ року, шлюб між мною та Боржником було розірвано.

Після розірвання шлюбу, наша спільна дочка/син проживає зі мною та знаходяться на моєму утриманні.

Боржник надає матеріальну допомогу на утримання дитини, однак суми, які він перераховує, не є фіксованими, а сплачуються ним в тому розмірі, в якому вважає за доцільне сам Боржник. Варто зазначити, що угода про сплату аліментів між мною та Боржником не укладалась.

Тому, з метою захисту права дитини на належне утримання з боку батька, який проживає окремо, звертаюсь до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Згідно статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно зі статтею 160 ЦПК України, судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.

Статтею 161 СК України встановлено, що стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів  але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Боржник працює в компанії _____________________________ на посаді __________________ та має регулярний дохід. Стягнення по виконавчим документам з нього не провадяться. Отже, Боржник спроможний сплачувати належні аліменти на дитину.

Згідно положень ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць.

Одночасно підтверджую той факт, що мною, ПІБ Заявника не подано іншого позову (заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів) до того самого боржника (ПІБ Боржника) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнена від сплати судового збору.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 28, 180, 181, 182, 183 Сімейного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 160, 161, 163, 164, 167, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У :

 1. Видати судовий наказ про стягнення з ПІБ Боржника, який зареєстрований за адресою: _____________________, аліментів на користь мене, ПІБ Замовника (адреса реєстрації: ___________________________________) на утримання неповнолітньої доньки ПІБ Дитини, « ».__.20__ року народження, в розмірі  ¼ від заробітку (доходу) боржника, але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
 2. Допустити негайне виконання наказу в межах сплати платежу за один місяць.

Додатки*:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини.
 2. Копія свідоцтва про одруження.
 3. Копія судового рішення про розірвання шлюбу.
 4. Копія паспорта ПІБ Заявника.
 5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків ПІБ Заявника.
 6. Копія заяви про видачу судового наказу разом з копіями доданих документів для боржника.
 1. *Оригінали документів, які додано до цієї заяви зберігаються у мене.
 2. Читайте ще:
 3. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу (розлучення)

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

 • Галицький районний суд  79018, м. Львів,
 • вул. Чоловського,2

Позивач: Пилипенко Поліна Павлівна, зареєстрована та мешкає за адресою: 01174 м. Київ, вул. Павлівська, 13, кв. 7,

д. т. 111-11-22

Відповідач: Пилипенко Микола Вікторович, 11 березня 1971 року народження, зареєстрований та мешкає за адресою: 01130 м. Київ, вул. Потапова, 7, кв. 13,

 1. телефон відсутній
 2. Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

24 грудня 2004 року я та відповідач зареєстрували шлюб у Ватутінському районному відділі реєстрації актів громадянського стану. У спільному шлюбі у нас народилося двоє дітей: син Пилипенко Василь Миколайович, 11 жовтня 2005 року народження, та дочка Пилипенко Надія Миколаївна, 25 вересня 2007 року народження.

17 березня 2009 року ми розірвали шлюб. З цього часу відповідач участі у вихованні дітей не бере, коштів на їх утримання не надає. Після розлучення він перейшов проживати до своїх батьків, які мешкають за вказаною вище адресою, приховує місце своєї роботи. Кошти на утримання дітей відмовляється платити, мотивуючи тим, що за місцем роботи працівникам не виплачують заробітну плату.

На утримання дітей я не отримую і державної допомоги. Діти повністю знаходяться на моєму утриманні та на утриманні моїх батьків.

 • Інших дітей, окрім наших з ним спільних дітей, а також непрацездатних батьків відповідач немає.
 • На підставі статей 180, 181 СК України, керуючись статтями 3, 15, 118-120 ЦПК України,
 • ПРОШУ:

1. Ухвалити рішення про стягнення аліментів з Пилипенка Миколи Вікторовича, 11 березня 1971 року народження, що зареєстрований та мешкає за адресою: 01130 м. Київ, вул. Потапова, 7, кв.

13, на мою користь на утримання сина — Пилипенка Василя Миколайовича, 11 жовтня 2005 року народження та дочки Пилипенко Надії Миколаївни, 25 вересня 2007 року народження у розмірі 33 відсотки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подачі позовної заяви до суду і до досягнення дітьми повноліття. 2. Судові витрати покласти на відповідача.

Читайте также:  Государственная регистрация в зоне проведения АТО

Додатки: 1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу. 2. Копії свідоцтва про народження дітей. 3. Довідка ЖЕУ про те, що діти знаходяться на утриманні позивача. 4. Копія позовної заяви.

20 жовтня 2009 р.

Підпис (Пилипенко П. П.)

Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду (якщо обоє батьків громадяни України )

Крок 1 . Подання позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Якщо батьки перебували в офіційному шлюбі : Для того щоб стягнути аліменти в даному випадку, необхідно спочатку скласти позовну заяву про стягнення аліментів, зразок якої наведений вище.

У разі якщо батьки подають позовну заяву про розірвання шлюбу, то позов про стягнення аліментів окремо можна не подавати, об'єднавши фактично два позови в одному: про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини (дітей). Згідно зі ст.

119 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) позовна заява повинна містити : — Найменування суду; — Повне найменування і поштові адреси позивача і відповідача, їх номери телефонів; — Ціну позову (згідно ст.

80 ЦПК ціна позову про стягнення аліментів вказується виходячи з сукупності всіх виплат, але не більше ніж за 6 місяців); — Суть вимог; — Документи, що підтверджують право на витребування аліментів.

Що стосується суті позовної заяви, то в заяві можна просити : 1) або встановити розмір аліментів у частці від заробітку відповідача , 2) або встановити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів носить індивідуальний характер.

Іншими словами, визначається в кожному випадку індивідуально, виходячи з можливостей батьків і потреб дитини. До позовної заяви необхідно додати : — Копію паспорта та ідентифікаційного коду; — Копію свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу) ; — Свідоцтво про народження дитини (дітей); — Документи, що підтверджують дохід особи, з якої стягуються аліменти (якщо такий є) . Якщо такого немає, то в судовому засіданні можна просити встановити цей факт за допомогою запиту суду до податкової служби; — Копію позовної заяви — 2 примірники (з урахуванням всіх документів, що додаються до позовної заяви).

Судовий збір за подання позовної заяви справляється відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Якщо батьки не перебували в офіційному шлюбі і батьківство дитини не встановлено. Для того щоб стягнути аліменти в даному випадку, необхідно скласти позовну заяву про встановлення батьківства та стягнення аліментів.

Зокрема, встановлення батьківства буде первинним вимогою та нарахування аліментів буде можливим тільки за умови, якщо матері вдасться довести батьківство дитини.

До позовної заяви потрібно додати: — Копію паспорта та ідентифікаційного коду; — Свідоцтво про народження дитини (дітей); — Документи, що підтверджують батьківство (якщо такі є) .

Якщо їх немає, то в судовому засіданні необхідно представляти клопотання про призначення ДНК — експертизи; — Документи, що підтверджують дохід особи, з якої стягуються аліменти (якщо такий є). Якщо такого немає, то в судовому засіданні можна просити встановити цей факт за допомогою запиту суду до податкової служби;

 1. — Копію позовної заяви — 2 примірники (з урахуванням всіх документів, що додаються до позовної заяви).
 2. Крок 2 . Реєстрація позовної заяви в суді

Позовну заяву про стягнення аліментів необхідно подати до суду загальної юрисдикції (за місцем проживання одного з батьків). Згідно ч. 1 ст.

109 ЦПК України позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (реєстрації) або перебування.

Реєстрація заяви проводитися відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді в канцелярії суду . • Для реєстрації позовної заяви потрібно пред'явити паспорт.

 • • Після того як заяву буде зареєстровано, необхідно щоб на копії примірника позивача був проставлений вхідний номер реєстрації.
 • Крок 3 . Розгляд справи в суді

Після того як позовна заява буде зареєстровано в суді, протягом не менше ніж 7 днів суд призначає справу до розгляду (ст. 156 ЦПК).

Далі позивачу потрібно буде обгрунтовувати розмір аліментів і доводити що відповідач їх може платити саме в такій сумі.

На перше засідання суду необхідно взяти з собою: — Паспорт громадянина України (або будь-який інший документ, що засвідчує особу); — Оригінали документів, що додавалися до позовної заяви.

За результатами розгляду позовної заяви суд виносить рішення або про задоволення позовної заяви (часткового задоволення), або відмовляє у позові.

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

До Залізничного районного суду м. Львова
79013, м.Львів, вул.С. Бандери, 3
ПОЗИВАЧ:
Бребенескулська Лілія Анатоліївна

79493, м. Львів-Рудно, вул. Сливського, 52/3

 • ВІДПОВІДАЧ:
  Бребенескулський Теодор Дмитрович
 • 81999, Львівська область, Перемишлянський р-н, с.Простоквашино

На підставі ч.2 ст. 110 ЦПК України, позов пред’являється за зареєстрованим місцем проживання позивача, який має на утриманні малолітню дитину.

На підставі п.3 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», позивач звільнений від сплати судового збору в частині вимог щодо стягнення аліментів.

П О З О В Н А З А Я В А
про розірвання шлюбу між подружжям та стягнення аліментів

01 січня 2013 року між мною та відповідачем – Бребенескулським Теодором Дмитровичем, 29.02.1990 р.н., був укладений шлюб, який зареєстрований Простоквашинською сільською радою Перемишлянського району Львівської області, про що складено актовий запис № 5.

За час перебування в шлюбі, в нас народилася спільна дитина – Бребенескулський Богдан Теодорович, 02 жовтня 2013 року народження.
До шлюбу ми були знайомі лише кілька місяців, що не дало нам добре пізнати одне одного. Після народження сина, в нас почалися постійні конфлікти та суперечки, через що спільне життя стало неможливим та нестерпним.

Відповідач та його сім’я зловживали алкоголем, відповідач ніде не працював, а розраховував на кошти які держава виділяла як допомогу при народженні дитини. Кошти з державної допомоги по народженню дитини, відповідач витрачав на власний розсуд, не даючи нічого на потреби дитини та мої власні потреби. Не приділяв нам жодної уваги.

Через це я змушена була переїхати з дитиною до своєї матері в смт.Рудно.
Кожний із нас має різні погляди на сімейне життя та ведення спільного господарства. У зв’язку з цим, шлюбні стосунки були фактично припинені в жовтні 2013 р. З цього ж часу ми почали жити окремо, я зі своєю матір’ю в смт.Рудно, по вул.Сливського, 52/3, а відповідач зі своїми батьками в с.

Простоквашино Перемишлянського р-ну Львівської області.

Наша спільна дитина є ще маленькою і багато речей не розуміє, але в подальшому факт окремого проживання батьків, участь у вихованні лише матері, та відсутність батька, як чоловічої складової у вихованні, може суттєво вплинути на психіку сина, погляди на життя, в тому числі на шлюб та формування світогляду, особливо, щодо відносин в родині між чоловіком та жінкою, які є основою в будь якої сім’ї. Я неодноразово звертала увагу на це свого чоловіка, але відповідач повністю ігнорував та ніяк не реагував на мої зауваження.
Я не одноразово протягом останнього часу намагалася говорити з відповідачем про наші особисті сімейні проблеми, пропонувала спокійно вирішувати їх, однак ніяких результатів це не дало. В сімейних стосунках нічого не змінювалося з часу народження сина, і хоча я прикладала для цього максимально зусиль, наші відносини переросли в ще більш ворожі.
В результаті наших розмов я прийшла до висновку, що розлучення це єдиний вихід для нас побудувати нове щасливе життя, та зберегти нормальне бачення про сім’ю нашої спільної дитини, тим більше відповідач особисто вирішив сам розірвати зі мною будь-які стосунки, не відвідує ні мене, ні нашого сина, матеріально не забезпечує та не приймає участі у вихованні нашої дитини.

За наведених обставин наш з відповідачем шлюб носить лише формальний характер, примирення з відповідачем та збереження нашої сім’ї є неможливим. Сім’я фактично розпалась, в зв’язку з чим виникла необхідність в юридичному оформленні нашого розлучення. Переконана, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливі. Майнових спорів між нами немає. Шлюб ми розриваємо вперше.

У відповідності до ч.3 ст. 105 Сімейного кодексу України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.
Крім того, керуючись ч.1 ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Оскільки укладання шлюбу здійснюється на засадах взаємної любові та поваги, то збереження подружніх відносин неможливо, якщо втрачена їх основа. Тому вказана вище норма закону надає мені право звернутись до суду з відповідним позовом, в якому вимагати розірвання шлюбу.
Підстави, які б перешкоджали звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу, передбачених ст.

110 Сімейного кодексу України, зокрема таких як вагітність або ж недосягнення нашою спільною дитиною одного року, – відсутні.
Тому вважаю за необхідне, на підставі ст.

112 Сімейного кодексу України, просити суд постановити рішення про розірвання шлюбу, оскільки наше подальше спільне життя як подружжя є неможливим, а збереження шлюбу суперечить як моїм інтересам так і інтересам нашої неповнолітньої дитини.

Крім того, наша спільна дитина, що була народжена за час шлюбу проживає та буде проживати зі мною, про що свідчить витяг з будинкової книги, доданий до даного позову, да довідка з селищної ради.
За час шлюбу спільного майна нами набуто не було.

З моменту фактичного припинення шлюбних відносин, відповідач, матеріально мені та нашій дитині взагалі не допомагає, участі у її вихованні не приймає, внаслідок чого я не маю можливості сама утримувати нашого малолітнього сина, через що постійну допомогу мені надає моя матір, з якою я проживаю.

Утримання дитини, надання їй матеріальної допомоги є природним обов’язком батьків, зокрема ст. 180 Сімейного кодексу України визначено, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Всупереч зазначеній вимозі, відповідач ухиляється від свого обов’язку щодо утримання неповнолітньої дитини.

Між мною та відповідачем на момент пред’явлення цього позову не досягнуто згоди з приводу матеріального утримання та виховання дитини.
Таким чином, з положення ст.

181 Сімейного кодексу України випливає, що вразі відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину, той з подружжя, з ким вона проживає, має право звернутися до суду з відповідним позовом про стягнення аліментів.
В зв’язку з тим, що відповідач з жовтня 2013 р.

Читайте также:  Розірвання шлюбу із засудженим

не підтримував зі мною та нашим сином ніяких відносин, на момент подання цього позову я не маю достовірних відомостей про те, де саме працює мій чоловік, і чи він працює офіційно.

На скільки мені відомо, за останні роки він неодноразово змінював місце своєї роботи, яка була не кваліфікована, а тому мала зміст різного характеру, виду та сфери діяльності, що призводило до отримання відповідачем непостійних та нерегулярних доходів, які в досить значній частині становили доходи від неофіційних джерел.
У відповідності до ч. 3 ст.

181 Сімейного кодексу України, за рішенням суду аліменти на утримання дитини можуть бути присуджені у твердій грошовій сумі.
Також ч. 1 ст.

184 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

До обставин, які надають суду право визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, належать, зокрема, випадки, коли платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Крім того, звертаю увагу суд на те, що відповідач не має іншої родини та інших неповнолітніх чи малолітніх дітей, не має на утриманні інших осіб, зокрема батьків чи осіб, які потребують обов’язкового утримання з його боку.
В той час, я не маю можливості сама утримувати та виховувати малолітнього сина, оскільки не маю можливості знайти роботу через його малий вік, через що ми фактично перебуваємо на утриманні моєї матері. Заробітньої плати матері недостатньо для належного, необхідного та достатнього забезпечення і утримання як неповного сина, так і мого особисто проживання.
При таких умовах, враховуючи вищевикладене та керуючись положенням ст. 184 СК України, розмір аліментів на утримання неповнолітнього сина необхідно визначити в твердій грошовій сумі у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн. так як відповідач не має постійного заробітку, а доходи його є мінливими та нерегулярними, більш того за наявності такої істотної обставини як отримання ним доходу від неофіційних джерел заробітку, з відповідача на мою користь необхідно стягнути аліменти саме в твердій грошовій сумі з моменту звернення з цим позовом до суду та до досягнення нашим сином повноліття.
У відповідності до п. 14 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21 грудня 2007 року, у випадку коли при розірванні шлюбу в судовому порядку встановлено, що подружжя не досягло згоди про те, з ким із них будуть проживати неповнолітні діти, про порядок та розмір виплати коштів на утримання дітей, дружини (чоловіка), суд вирішує зазначені питання по суті одночасно з вимогою про розірвання шлюбу з дотриманням закону, який регулює ці правовідносини.

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 52/3, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 105, 110, 112, Сімейного кодексу України, –

П Р О Ш У :
1. Шлюб між мною – Бребенескулською Лілією Анатоліївною, та відповідачем – Бребенескулським Теодором Дмитровичем, зареєстрований 01 січня 2013 року Простоквашинською сільською радою Перемишлянського району Львівської області, про що складено актовий запис № 5 – розірвати.
2.

Стягнути з Бребенескулського Теодора Дмитровича на мою користь аліменти на утримання неповнолітнього сина, Бребенескулського Богдана Теодоровича, 02 жовтня 2013 року народження, в твердій грошовій сумі у розмірі 1000,00 (одна тисяча) грн.

щомісячно, з моменту звернення до суду з цим позовом, до досягнення Бребенескулським Теодором Дмитровичем повноліття.

3. Судові витрати покласти на відповідача Бребенескулського Теодора Дмитровича.

ДОДАТКИ:
1. Копія свідоцтва про укладання шлюбу.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Копія витягу з будинкової книги.
4. Довідка про проживання.
5. Копія паспорту позивача.
6. Копія ІПН позивача.
7. Квитанція про сплату судового збору за подання позовної заяви до суду.

8. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

23 липня 2015 року

Позивач _____________ Л.А.Бребенескулська

avtor Володимир Цілінський

Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал » 24,609 переглядів

Позовна заява про розірвання шлюбу та про стягнення аліментів: зразок бланка 2019 року

Звернення до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу та стягнення аліментів стає необхідним, коли у пари є неповнолітні діти, а також коли питання про їх матеріальне забезпечення стає приводом для конфліктів. Розгляд даного питання за участю судді передбачено Сімейним кодексом Росії.

Зміст статті:

Участь в розлученні судових інстанцій

Розірвання шлюбних уз — це процес, який офіційно припиняє сімейні відносини.

Навіть якщо суб'єкти розлучення передумають і вирішать проживати разом після отримання паперу про розпад сім'ї, на документальному рівні їх союз перестає існувати. Коли у пари немає жодних суперечок і розбіжностей щодо питання роздільного перебування, застосовується спрощений варіант розірвання шлюбу через органи РАГСу з подачею відповідної заяви.

Через встановлений законодавцем термін (тридцять днів) можна отримати документ про припинення існування сім'ї.

Однак в ряді випадків спрощена система не може бути застосована. Тоді законодавцем встановлюється порядок обов'язкового звернення до судових інстанцій.

Це такі ситуації, коли:

 • у пари є спільні діти, яким на момент розлучення батьків не виповнилося вісімнадцяти років;
 • чоловік або дружина відмовляються з яких-небудь причин розлучатися;
 • доводиться ділити майно за участю третіх осіб;
 • хтось із подружжя не виражає протесту проти розпаду сімейних уз, але в той же час не погоджується прийти до відділення РАГСу для подачі відповідної заяви і отримання документа про розлучення.

Присутність будь-якого з перерахованих моментів вимагає складання позовної заяви та втручання суду. При цьому законодавчо встановлені три винятки.

Подавати позов не потрібно, коли:

При наданні паперів, що підтверджують дані факти, розлучення реєструється працівниками РАЦСу без пред'явлення судового рішення заявником.

підсудність

Розлучення в суді передбачає подачу прохання, в якому буде заявлено про необхідність припинити існування сімейного союзу з яких-небудь причин. Якщо в період шлюбу народилися діти, то в благально фрагменті з'являється пункт про присудження аліментних виплат одному з подружжя.

Розгляд подібних справ проводиться в судовому відділенні, розташованому в районі, де живе відповідає за позовом сторона. Однак законодавець поступається право вибору місця подачі заяви того з батьків, з яким залишається дитина. При цьому умови можна звернутися з позовом на своїй території.

Також це можливо у випадку хворобливого стану позивача, підтвердженого медичним документом. Територіальна підсудність, таким чином, пов'язана з нюансами, з якими здійснюється розлучення.

З огляду на сформовані між людьми відносини, заява може бути надано:

 • мировому суду;
 • районному або міському.

У першому випадки йдеться про розлучення, коли досягнуто згоди по основних моментах постбрачного існування.

Батьками вже встановлено:

 • яке буде місце проживання дітей після розлучення;
 • як пройде розділ майна;
 • який розмір і способи виплати аліментів.

При цьому необхідно буде додати до позовної заяви відповідні угоди, які краще заздалегідь завірити нотаріально. Також знадобляться такі папери:

 1. Документ, який доводить здійснення державного внеску за розлучення (мита).
 2. Папери про те, що раніше був зареєстрований сімейний союз.
 3. Свідоцтва, що підтверджує народження дітей під час шлюбу.
 4. Довідки, що розкривають розмір доходів подружжя.
 5. Паспорти.
 6. Письмова згода відповідача на розірвання шлюбу, яке повинно бути в обов'язковому порядку завірене нотаріусом.

Залежно від обставин можуть знадобитися і інші папери. Коли заяву прийнято, починає обчислюватися час на його розгляд. За сучасному законодавству це один місяць. Однак практика підказує, що все відбувається трохи довше:

 • суддя призначає час, за яке може статися відновлення відносин між разводящимися (до трьох місяців) і тоді розривати їх не потрібно;
 • чоловік або дружина може затягувати справу нез'явленнями в зал суду на розгляд питання.

Однак у другому випадку питання буде однозначно вирішено на користь позивача, тільки пізніше. У ситуації, коли пара бажає якнайшвидшого вирішення питання, вони можуть написати клопотання про скорочення «примирливого» періоду.

Якщо громадянам не вдається досягти позиції, що задовольняє обох, хоча б по одному з питань, чи поділеного майна складається з предметів і нерухомості вартістю понад 50-ти тисяч рублів, в справу вступає районний суд. Також тут розбирається позов, коли на територіальному ділянці, де проживає подружжя, не призначено мировий суддя.

В цілому все здійснюється аналогічно. Будь-які угоди, наприклад, про розмір аліментів, надавати не обов'язково, особливо якщо укласти їх не вдалося. Суд вирішить проблему на свій розсуд. Процедура розгляду відрізняється тим, що питання про подальше існування сім'ї вирішуються суддею, який є третьою особою.

Іноді постає питання про досудове врегулювання ситуації. Позивачу тоді треба надати докази того, що їм прямувала відповідачу претензія з пропозицією оформити відносини через підписання угод. Законодавцем передбачені також інші терміни на вивчення обставин в суді районного масштабу:

 1. Протягом двох тижнів подружжю повідомляють, коли буде проводитися засідання.
 2. Якщо виражений протест з якого-небудь питання, призначається час для відновлення миру між подружжям (в межах трьох місяців).
 3. Прийняте рішення стає законним через деякий термін (апеляційний період становить тридцять днів).
Читайте также:  Как пожаловаться на судью? Куда обращаться

Після цього постанова видається на руки. З ним можна відвідати відділення РАГСу для отримання паперу про розірвання шлюбу.

держмито

Розгляд судом питання про припинення сімейного союзу є послугою, яку здійснює держава на платній основі. Вартість її буде залежати від двох чинників:

 1. Скільки і які вимоги заявлені в прохальною частини.
 2. Чи відноситься позивач до пільгових категорій громадян.

У разі, коли заявник бажає тільки розлучитися, то йому доведеться сплатити квитанцію на шістсот російських рублів. Цього буде достатньо для відкриття справи і винесення постанови про припинення шлюбних відносин.

Коли в вимоги включається прохання призначити аліменти на забезпечення всім необхідним дитини, величина оплати виростає на сто п'ятдесят рублів. Стільки коштує послуга суду щодо розмежування обов'язків фінансового змісту дітей між розведеними батьками. Важливо пам'ятати, що аліменти призначаються не тільки на малюка, але і на другого чоловіка.

Це відбувається, коли:

 • чоловік або дружина доглядають за дитиною, у якого присутній інвалідність, і тому не можуть забезпечувати себе;
 • колишній чоловік / дружина стали непрацездатними, і їм не вистачає допомоги від держави для нормального існування;
 • жінка вагітна або буде одна виховувати малюка до року, але вона згодна на розлучення;
 • загальному дитині не виповнилося 3-х років.

Якщо вимога присудити алиментарное зміст другій стороні також присутня, то розмір держмита збільшиться ще на сто п'ятдесят рублів.

Заявнику важливо пам'ятати, що державний збір за призначення аліментів у судовому порядку сплачується не позивачем, а відповідачем. Перший, як менш захищений суб'єкт, звільняється від даної витрати.

І, нарешті, коли позов про розлучення подається одночасно з проханням про розподіл майна, придбаного в роки спільного проживання, тоді розмір державного внеску буде вираховуватися за формулами:

 1. До 20000 — 4% від суми, але не менше чотирьохсот рублів.
 2. До 100000 — 800 р. + 3% від того, що вище двадцяти тисяч.
 3. До 200000 — 3200 р. + 2% від того, що більше ста тисяч.
 4. До 1000000 — 5200 р. + 1% від того, що вище двохсот тисяч.
 5. Понад 1000000 — 13200 р. + 0,5% від того, що понад мільйон (держмито в цьому випадку не може перевищувати шістдесят тисяч рублів).

Правильно розрахована сума, яку необхідно заплатити, дозволить уникнути знерухомлення позову або небажаної переплати. Бланк квитанції можна отримати у відділенні банку або знайти на судовому сайті.

У разі задоволення позову заявник згодом може стягнути частину витрат від державного внеску з другої половини.

Коли НЕ розведе навіть суд

Районним судом виноситься стверджувальне рішення, навіть коли позиція другого чоловіка активно проти, за умови, що перший не відмовляється від прохання припинити існування сімейного союзу.

Прийняте судом визначення оскаржується при бажанні будь-якою стороною. Однак практика показує, що рідко скасовуються рішення про розпад сім'ї.

Суддею спочатку враховуються всі нюанси і відновлення шлюбу без обопільної згоди вже неможливо.

Законодавством передбачено два випадки, коли право чоловіка на ініціацію шлюборозлучного справи обмежується:

 • дружина перебуває в положенні (необхідно підтвердження з жіночої консультації);
 • в сім'ї є малюк, який не досяг на момент розлучення однорічного віку.

Присутність таких факторів і протест дружини проти розлучення унеможливлює позитивне рішення про розірвання шлюбу навіть через суд. У даній справі буде вказано відмову у вимогах по названим вище причин. Щоб провести процедуру, необхідно або дочекатися виповнення дитині рочки, або заручитися згодою подружжя на розлучення.

Складання позовної заяви

Приклади складання позовної заяви сьогодні доступні не тільки в канцелярії суду, а й в онлайн-режимі. Однак, вирішуючи конкретну задачу, необхідно враховувати нюанси, властиві ситуації, що склалася.

Загальні реквізити, які неминуче повинні бути присутніми:

 1. Вказівка, куди подається позов (назва суду).
 2. ПІБ і паспортні дані позивача, його місце проживання і контакти.
 3. ПІБ відповідача та його адреса.
 4. Найменування позову.
 5. Опис ситуації, що склалася (де, коли одружилися, коли народжені діти).
 6. Виклад обставин, що спонукали вимагати розлучення.
 7. По можливості посилання на норми права.
 8. Вимоги.
 9. Перерахування прикріплених до заяви паперів та їх кількість (ксерокопії, квитанції і т. Д.)
 10. Число і підпис.

Важливим моментом при включенні в позов прохання про призначення аліментів є вказівка, яким чином вони повинні нараховуватися. Традиційно суд визначає для аліментних виплат відсоток від заробітної плати іншого з батьків (25%, 33% і 50% на 1-го, 2-х і 3-х дітей відповідно). Вище 50% суд не має права призначити, навіть якщо кількість дітей становить понад 3-ох.

З огляду на ситуацію, коли доходи громадянина не завжди постійні і фіксовані, законодавець передбачив призначення змісту в твердому розмірі. Так при будь-яких умовах у другого з батьків немає можливості виплатити суму менше, ніж вирішив суд. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів виглядає так:

Це лише приблизний варіант. Його необхідно доповнити або змінити, в залежності від конкретної ситуації.

Отже, позовна заява про розірвання шлюбу і стягнення аліментів подається до суду загальної юрисдикції у разі недосягнення подружжям згоди щодо процедури розлучення, питань, пов'язаних з місцем проживання та матеріальним забезпеченням дітей після розпаду сім'ї, величиною посібників, які буде перераховувати другий батько як аліментник.

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини. Інструкція щодо заповнення заяви

Відповідно до ст.84 Сімейного кодексу України Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка — батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача. В одній позовній заяві можна поєднати дві вимоги: про стягнення аліментів на утримання дружини та про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей).

Позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення аліментів (п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

Розмір аліментів визначається судом. Зазвичай, аліменти на утримання дружини становлять 1/6 – ¼ заробітку відповідача.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

До __________(назва суду)
адреса: _________
 • Позивач: _______ (ПІБ позивача)
 • адреса: ____________
 • номер засобу зв'язку (телефон): _____
 1. Відповідач: ________(ПІБ відповідача)
 2. адреса: _____________
 3. номер засобу зв'язку (телефон): _____
 • Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини
 • “__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).
 • Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).
 • Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Наразі дитина (діти) проживає зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою ________ (назва органу) __ _____ ____ року (копія додається). Проте Відповідач  добровільно не надає мені матеріальної допомоги.

Вважаю, що відповідач має можливість сплачувати аліменти на мене, як дружину, у якої проживає дитина, оскільки  знаходиться у працездатному віці та може працювати. Я наразі не працюю, доглядаю дитину. Єдиним моїм джерелом доходу є соціальні виплати.

Відповідно до частини 1,2 статті 75 Сімейного Кодексу України дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Відповідно до статті 76 СК розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї під час шлюбу.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 84 СК України, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка — батька дитини, до досягнення дитиною трьох років. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 77 СК України, за рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 79 СК України, аліменти на одного з подружжя присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви. Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.

80 СК України, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого подружжя з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 77, 79, 80, 84 СК України, ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК, —

ПРОШУ:

Стягувати щомісячно з Відповідача, «__»________ року народження, уродженого у м._________, на мою користь, «__»_______ року народження, уродженої у м.______, аліменти на моє утримання, як дружини, у розмірі 1/4 частини від усіх видів його заробітку, починаючи стягнення з дня подання позовної заяви до досягнення дитиною — _______, «__»_________ року народження, трьох років.

Додатки:

1.Копія свідоцтва про одруження;

 1. Копія свідоцтва про народження ______;
 2. Довідка із _________ районного управління соціального захисту населення про розмір отримуваної допомоги.
 3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.
 4. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

«_»_______ ____року                                                     /____/ __________(підпис

Оновлене: 04.02.2021

Prostopravo

Ссылка на основную публикацию