Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника

19.02.2021, 09:27, 715, Відділ інформаційних технологій

Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника

Конституція України надає право кожному громадянину безпосередньо звернутися до суду з позовними заявами за захистом порушеного трудового права.

Статтею 21 Закону України «Про оплату праці» визначено право працівників на оплату праці відповідно до діючого законодавства на підставі укладеного трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника про прийняття на роботу .

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці (статті 97 Кодексу законів про працю України – далі КЗпП).

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (стаття 233 КЗпП).

Крім того, відповідно до п. 2 ч.1 ст.

232 КЗпП працівник має право звернутися безпосередньо до суду із заявою про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або про виплату різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, якщо він був незаконно переведений на іншу роботу, про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи, в інших випадках порушень свого трудового права.

 • З позовною заявою до суду працівник має право звернутися за місцем своєї реєстрації або за місцем реєстрації підприємства.
 • Позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).
 • Інформація управління праці та соціального захисту населення
 • Краматорської міської ради

Що робити працівнику, коли йому не виплачують заробітну плату – Українська Гельсінська спілка з прав людини

06.02.2016

Пам’ятайте!
– Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції). Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону «Про оплату праці»).

– Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю (КЗпП), ст.

15 і 24 Закону «Про оплату праці»)
– Заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 155 КЗпП; ст. 24 Закону «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням строків виплати згідно зі ст. 2411 КЗпП.

– У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Якщо працедавець при звільненні працівника несвоєчасно провів з ним повний розрахунок, то відповідно до ст.

117 КЗпП, підприємство повинно виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку («вимушений прогул»).

Знайте!
У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право відповідно до ст.

34 Закону «Про оплату праці» звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати частини заробітної плати в зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги.

Згідно із Законом «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої заробітної плати на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі, якщо власник, або уповноважений ним орган, чи особа, відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.

Відповідальність за невиплату заробітної плати
Відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення визначено адміністративну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А згідно зі статтею 175 Кримінального кодексу за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, передбачається покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо невиплата вчинена внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Знайте!
Контроль за додержанням законодавства по оплаті праці на підприємствах здійснюють: Міністерство праці та його органи; органи Державної податкової інспекції; професійні спілки та інші органи та організації, що представляють інтереси найманих працівників, а також прокуратура.

Можливі дії працівника в разі невиплати йому заробітної плати
Якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, працівнику слід звернутись з письмовою заявою до працедавця з метою обґрунтування підстав затримки у виплаті коштів. Можна вказати роботодавцю, що це питання може вирішуватись в кримінальному судочинстві, а не цивільному.

По-перше, роботодавець не бажає мати справу з правоохоронними органами, тим більше з прокурором (по цих справах досудове слідство провадиться слідчими прокуратури).

По-друге, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до її притягнення до відповідальності цією особою здійснено виплату заробітної плати, а, отже, це буде ще одним стимулом для роботодавця виплатити вам належну заробітну плату якомога швидше.

При відмові виплатити заробітну плату або інші виплати, працівнику слід звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності.
Також можна звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованої заробітної плати та відшкодування завданої її невиплатою шкоди.

Відповідачем за такими позовами має бути підприємство, установа чи організація, а не керівник, який може бути притягнутий до відповідальності.

У заяві слід указати прохання до суду допустити негайне виконання рішення суду про присудження й виплату працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць
Якщо заробітна плата вам нарахована, проте не виплачена, то ви можете звернутися до суду в порядку наказового провадження з метою отримання судового наказу про виплату заборгованості (ст. 95-106 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК)). У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень (ст. 102 ЦПК). Судовий наказ виконується в порядку виконання судового рішення.

У заяві про видачу судового наказу повинно бути зазначено: найменування суду, в який подається заява; ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються до заяви.

Пам’ятайте!
Працівники за позовами про стягнення заробітної плати чи заявою про видачу судового наказу звільняються від сплати державного мита (ст. 4 Декрету Кабміну «Про державне мито»).

У справах про стягнення заробітної плати, компенсацій працівникам, вихідної допомоги, відшкодування за затримку їхньої виплати не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення (ст. 81 ЦПК).

Читайте также:  Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів

Знайте!
Щоб поскаржитись на невиплату заробітної плати, можна зателефонувати на номер «гарячої» телефонної лінії Міністерства праці та соціальної політики з питань виплати заробітної плати: 8-800-287-12-30. Фахівці Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю беруть безпосередню участь у роботі гарячої лінії.

Виплата військовослужбовцю грошового забезпечення
Виплати грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюються відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил та деяким іншим особам, затвердженою Наказом Міністра оборони від 11 червня 2008 року N 260. У разі виникнення спірних питань щодо нарахування належного грошового забезпечення фінансові органи до з’ясування (уточнення) у фінансовому органі вищого рівня порядку виплати здійснюють виплату безспірно належного військовослужбовцю грошового забезпечення.

Кодекс законів про працю не поширюється на військовослужбовців, але держава має вчасно й у повному обсязі здійснити всі грошові виплати. У випадку невиплати або затримки у виплаті грошового забезпечення ви можете скаржитися в Міністерство оборони або до суду в описаному вище порядку з вимогою сплатити заборгованість з урахуванням індексації.

Якщо рішення суду щодо невиплати заробітної плати не виконується
Ви отримали судове рішення чи судовий наказ про стягнення невиплаченої заробітної плати, проте вони не виконується.

Тоді ви можете:
– Якщо ваш працедавець-боржник є в приватній власності: оскаржити дії чи бездіяльність державного виконавця по невиконанню вашого рішення. Скарга подається до суду, який видав виконавчий документ (статті 383-389 ЦПК). При цьому ви можете вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої вам діями виконавця.

Якщо суд визнає незаконними дії чи бездіяльність виконавця, а рішення суду надалі не буде виконуватися, то ви можете звернутися з заявою до Європейського суду з прав людини про порушення державою вашого права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції про захист прав людини) та права на мирне володіння своїм майном (Перший протокол до Конвенції). Якщо ви раніше звернетеся до Європейського суду без оскарження дій виконавця, то ваша заява може бути визнана неприйнятною до розгляду.
– Якщо ваш працедавець-боржник є органом влади, державним підприємством (частка держави не менше 25 %) чи установою, то у вас немає ефективних засобів захисту вашого права. Тоді ви можете звернутися із заявою до Європейського суду з прав людини щодо порушення державою вашого права на справедливий суд та права на мирне володіння своїм майном.

Для звернення до Європейського суду з прав людини необхідно заповнити українською чи російською мовою відповідний формуляр. Звернення є безкоштовним.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Доброго дня Скажіть будь ласка, чи має право бібліотекар зі стажем роботи38 років право на…

23 Березня 2017

Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника

Працівники громадської приймальні Гельсінської спілки у Сумах розповідають про власний досвід отримання письмових відповідей від…

15 Серпня 2016

У Міністерстві юстиції розглянуто відкрите звернення колишніх шахтарів міста Стаханова щодо права на пенсію за…

06 Лютого 2016

Як отримати невиплачену частину заробітної плати після звільнення? Консультує Міністр юстиції Павло Петренко

Вітаю! Після звільнення з роботи мені не виплатили частину коштів, які я заробила. Як мені їх повернути і чи понесе колишній роботодавець за це відповідальність?

Іванна Рокитянська

В Конституції України зазначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.  Стягнення боргів із заробітної плати на користь працівників є одним із ключових завдань Міністерства юстиції України.

Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу?

Законодавством встановлений обов’язок роботодавця провести повний розрахунок з працівником в день його звільнення. Якщо працівник в цей день не працював – кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

 • Що робити, якщо не дійшли згоди?
 • У разі наявності спору між роботодавцем та працівником про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець повинен виплатити не оспорювану суму.   
 • Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату в позасудовому та у судовому порядку.
 • Як вирішити спір у позасудовому порядку?

Якщо працівник  самостійно не врегулював розбіжності у переговорах з роботодавцем,  трудовий спір підлягає розгляду комісією по трудових спорах (у разі її створення). Строк звернення працівника із заявою до комісії  не обмежений. Комісія розглядає  спір у 10-денний строк з дня подання заяви.

Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників роботодавця. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати  третя особа,  в тому числі адвокат.

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у  3-денний строк.  

Який  порядок виконання рішення комісії по трудових спорах?

У разі невиконання роботодавцем рішення комісії по трудових спорах працівникові цією ж комісією видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. Однак, посвідчення не видається, якщо працівник чи роботодавець звернувся із заявою до суду.

 1. На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше  3 місячного строку до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, виконавець виконує рішення комісії у примусовому порядку.
 2. Як  звернутися до суду, якщо у позасудовому порядку владнати питання не вдалось?
 3. Для стягнення заборгованості по заробітній  платі працівник може звернутися до суду в порядку:
 • наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);
 • позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).
 • Термін звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати не обмежений.
 • Яка процедура в рамках наказного провадження?
 • Судовий наказ може бути видано у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати.
 • Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.
 • Які документи необхідно подати і скільки це коштує?
 • Заява подається у письмовій формі та має містити докази:
 • перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);
 • підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).
 1. При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.
 2. Як довго чекати рішення?
 3. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів з дня її надходження та у разі її задоволення видає судовий наказ.
 4. У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п'яти днів після закінчення строку на її подання (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу)  судовий наказ набирає законної сили.
 5.  Як виконується рішення про стягнення заробітної плати?
 6. Після набрання судовим наказом законної сили стягувачу необхідно подати його до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця для здійснення примусового виконання.
 7. Що зробив Мін’юст для вирішення питання невиплати заборгованої ЗП?

Активізував роботу системи виконання судових рішень. У 2018 році ми розпочали масштабну інформаційну кампанію по стягнення заборгованості з виплати заробітної плати.

В рамках кампанії було створено публічний електронний реєстр підприємств-боржників із виплати заробітної плати: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors, де кожен охочий зможе перевірити чи сплачує конкретне підприємство зарплату своїм працівникам.  

Крім того, Мін'юст запустив в усіх регіонах штаби з контролю виконання рішень про стягнення заборгованості. У найбільш проблемних областях розпочали роботу окремі мобільні групи. У кожному регіоні створено #ДошкуГаньби злісних неплатників заробітної плати.

 Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213-103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Читайте также:  Как проверить застройщика перед покупкой жилья

Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати

Доброго дня пане Міністре! Після звільнення за згодою сторін мені не виплатили частину коштів, які я заробив. Як мені поступити в такому випадку?

Олександр Раєвський

Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю суму одразу?

При звільненні працівника виплата всіх сум провадиться в день звільнення.

Якщо працівник в цей день не працював – кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

 • В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану нею суму.
 • Що робити, якщо не дійшли згоди?
 • Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату:
 • •  в позасудовому порядку;
 • •  в судовому порядку.
 • Як вирішити спір у позасудовому порядку?
 • Звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком.
 • Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу.

Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.

За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

Чи можна оскаржити рішення комісії?

У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.

Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті.

В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

 1. Чи довго чекати виконання рішення комісії?
 2. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у триденний строк після закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.
 3. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк  працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.
 4. На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.
 5. Що необхідно знати, щоб звернутися до суду?
 6. Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку:
 7. •  наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);
 8. •  позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).
 9. Яка процедура в рамках наказного провадження?
 10. Судовий наказ може бути видано у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати.
 11. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.
 12. Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.
 13. Які документи необхідно подати і скільки це коштує?
 14. Заява подається у письмовій формі та має містити докази:
 15.    перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);
 16.    підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).
 17. При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.
 18. Як довго чекати рішення?
 19. У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог.
 20. Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали.
 21. На підставі судового наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби з метою його примусового виконання.
 22. Яка процедура звернення у рамках позовного провадження?
 23. У разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання/перебування позивача без обмеження строків.
 24. Позивачі звільняються від сплати судового збору.
 25. Чи передбачене відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні?

Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення.

 • Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.
 • У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.
 • При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.
 • Як довго чекати рішення щодо стягнення заробітної плати?
 • Судове рішення про виплату заробітної плати підлягає негайному виконанню, якщо сума заборгованості не перевищує 1 місяць.
 • Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.
 • Куди звернутися, щоб отримати детальну консультацію?
 1. Головне територіальне управління юстиції у Сумській області

вул. Г.Кондратьєва, 28. Телефон для довідок: 66-19-47; 65-99-86

Вам невиплачують заробітну плату. Що робити?

Поділіться з друзями — підтримайте проект

На жаль в Україні досить часто трапляється ситуація, коли роботодавець не виплачує вчасно заробітну плату і люди місяцями її не отримують. Причин чому так трапляється може бути багато: від банальної відсутності коштів до свідомої затримки з виплати ЗП.

Роботодавцю за таку затримку погрожують досить значні штрафні санкції, але працівникам від цього не холодно і не спекотно.

Що може зробити працівник для того, щоб йому виплатили заробітну плату?

Працівник працює у роботодавця, який порушує строки виплати зарплати

Коли можна звертатися до суду?  У разi виникнення затримки виплати заробiтної плати працiвник має право звертатися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою. Зразок заповнення дивіться трохи нижче (Зразок 1).

Нагадаємо, що у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (частина друга статті 233 КЗпП України).

До якого суду звертатися? Трудові спори підлягають безпосередньому розгляду в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах (статтi 231, 232 КЗпП України).

Звертатися можна до суду не тільки за місцезнаходженням  роботодавця, а за місцем власної реєстрації (прописки) працівника. Таким чином, при зверненнi працiвника до суду для вирiшення трудового спору вiн має право обрати суд, у якому розглядатиметься справа.

Пільги щодо сплати судового збору. При зверненнi до суду з позовами про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати позивачi звiльняються вiд сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збiр»).

Працівник звільнився, але роботодавець не розрахувався з ним щодо зарплати

Коли можна звертатися до суду? У разi, якщо працiвника було звiльнено, а повного розрахунку з ним не проведено, виникає необхiднiсть у захистi своїх трудових прав у судi (Зразок 2).

Також працiвник має право на отримання середнього заробiтку за час затримки розрахунку (стаття 117 КЗпП України).

Зразок N 1: Позовної заяви про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати

Печерський районний суд м. Києва
Позивач: Власенко Оксана Артемiвна,
реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв: 3098903732
мiсце проживання: вул. А. Iванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв’язку: тел. (044) 412-22-22
Вiдповiдач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”
мiсцезнаходження: вул. Героїв Днiпра, 30
м. Київ, 44400
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 67898739
засоби зв’язку: тел. (044) 400-00-00
Цiна позову: грн.
Читайте также:  Financial club: Перевірки банків ФГВФО. Критерії та плани щодо змін

Позовна заява про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати

28.08.2012 р. мене прийняли на роботу на посаду касира у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”, де я i працюю до цього часу.

Як стягнути заробітну плату після звільнення: усе за законом — Мінюст

Ви звільнилися, а роботодавець не поспішає з вами розрахуватися або запропонована ним сума розрахунку значно нижча за очікувану? Закон надає чимало можливостей для працівників, щоб захистити свої права та отримати належне.

Перш за все, влаштовуючись на роботу у ту чи іншу компанію, слід упевнитися, що потенціальний роботодавець не встиг заплямувати свою репутації невиплатою заробітної плати працівникам. Зробити це неважко.

В Україні працює публічний електронний реєстр підприємств-боржників із виплати заробітної плати, де можна перевірити, чи сплачує конкретне підприємство зарплату своїм працівникам.

Якщо у підприємства вже чимало подібних випадків на рахунку, замисліться.

Читайте інструкцію, яку ми розробили, використовуючи пояснення фахівців Міністерства юстиції України.

Відповідно до норм Кодексу законів про працю, роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і виплатити всі суми, що належать йому від підприємства, установи чи організації.  

Якщо працівник у день звільнення не працював, то виплату має бути проведено не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

У разі невиплати з вини працедавця належної суми, за умови, що спір щодо розміру виплати відсутній (сума нарахована, працівник з її розміром згодний та не оскаржує), роботодавець має виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Звісно. Перш за все, спробуйте врегулювати питання самостійно. Варто звертатися до керівника письмово та вимагати візувати кожне таке звернення.

Якщо не вдалося домовитися із роботодавцем, але на вашому підприємстві є комісія по трудових спорах, звертайтесь туди. Строк звернення працівника із заявою до комісії  не обмежений. Комісія розглядає  спір у 10-денний строк з дня подання заяви.

Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників роботодавця. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. Хоча за вашою заявою у розгляді може брати участь представник або адвокат.

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у 3-денний строк. 

Для стягнення заборгованості по заробітній платі можна звернутися до суду в порядку:

 • наказного провадження (коли вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);
 • позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Термін звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати не обмежений.

 • По судовий наказ варто звертатися із вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати.
 • Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача.
 • При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

У разі наявності спору між роботодавцем та працівником про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець повинен виплатити не оспорювану суму.   

У разі наявності спору щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати чи права на її отримання, доведеться звертатися із позовом до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцезнаходженням підприємства (установи, організації) або за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

Позивачі за подання до суду позовної заяви про стягнення заробітної плати звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Заява подається у письмовій формі та має містити докази:

 • перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо);
 • підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог.

Судовий наказ набирає законної сили протягом 3 днів після закінчення десятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну ухвали.

Судове рішення про виплату заробітної плати, але не більше ніж за один місяць, підлягає негайному виконанню. Суд має право допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Ви можете звернутися до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213-103, цілодобово та безкоштовно в межах України.

У Первомайську працює Бюро безоплатної правової допомоги за адресою: вул. Грушевського, 1.

Вітаємо, ви дочитали до кінця матеріал Гард.City —незалежного первомайського інтернет-видання. Якщо вам сподобався цей текст, пропонуємо підтримати нас внеском. За ціною лише однієї чашки кави чи поїздки у таксі, ви підтримаєте роботу редакції та допоможете робити Первомайськ і район зрозумілішим для містян та привабливішим для гостей.

Стягнення заборгованості по заробітній платі через суд | за допомогою юристів Lawly

arrowLeftЗахист прав працівниківsearchПошукових запитів:641price-labelСередня ціна: ~ 2900 грн

Законодавство України захищає право людини своєчасно одержувати оплату за свою працю на підставі трудового договору. За затримки у виплаті зарплати передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

На превеликий жаль, невиплата або несвоєчасна виплата зарплати стали нормою. Інколи це обумовлено скрутним фінансовим становищем підприємства, та досить часто буває, що для цього не існує об'єктивних причин – власник банально не бажає розлучатися з грошима.

Що таке стягнення заробітної плати у судовому порядку

Це процес домовленості з роботодавцем у позасудовому порядку (через комісію по трудовим спорам) або його примушення в судовому порядку (через відповідний позов до суду) до виплати працівнику належної йому заробітної плати.

Навіщо потрібне стягнення заборгованості по заробітній платі

Незалежно від реальної причини невиплати працівнику заробітної плати з подібними обставинами не можна миритись та пускати на самоплив, сподіваючись, що цю зарплату вам коли-небудь виплатять. Скоріше за все таке підприємство збанкрутує чи ліквідується, і ви вже точно залишитеся без виплат.

Порядок стягнення зарплати через суд

Юридичний супровід справи по стягненню заборгованості по зарплаті складається з наступних етапів:

 1. Первинна консультація з детальним вивченням наданих документів.
 2. Правовий аналіз обставин та вироблення оптимальної стратегії для якнайшвидшого вирішення спору.
 3. Оцінка перспектив звернення до суду.
 4. Підготовка звернень до державних органів (прокуратура, інспекція з праці).
 5. Підготовка позовної заяви.
 6. Судовий супровід справи та представництво інтересів в ході засідань.
 7. Підготовка і надання в суді процесуальної документації (заяви, клопотання).
 8. Отримання виконавчого листа та подачу його до виконавчої служби.

Документи, необхідні для стягнення заборгованості по заробітній платі

 • паспорт та ІПН заявника;
 • заява на стягнення;
 • накази про прийняття на роботу та звільнення (копії);
 • трудовий договір;
 • копія трудової книжки;
 • підтвердження суми, що стягується (довідка бухгалтерії, копія платіжної відомості, розрахунковий лист тощо).

Цікаві факти про стягнення заборгованості по заробітній платі в суді

 • При подачі позову до суду з вимогою щодо стягнення невиплаченої заробітної плати не потрібно сплачувати судовий збір.
 • Розгляд заяви про ухвалу судового наказу проводиться без проведення судового засідання та повідомлення сторін конфлікту.
 • Судовий наказ набирає сили у випадку відсутності надходжень від боржника протягом 5 днів після закінчення строку подання заяви щодо скасування судового наказу.
 • При порушенні законодавства щодо оплати праці працівник може звернутися з позовом до суду без обмеження строком позовної давності.
 • Відсутність у роботодавця коштів не позбавляє його від відповідальності. 
 • Якщо заробітна плата залишилась невиплаченою після звільнення працівника, роботодавець зобов'язаний виплатити йому середньомісячну зарплату за весь період невиплати по дату фактичного розрахунку.

search   Обрати спеціаліста У каталозі послуги розділені по категоріям – це дозволить зберегти ваш час при пошукуПісля переходу в потрібну категорію, вам буде не важко знайти потрібну послугуНа сторінці знайденої послуги ви зможете обрати юриста, який допоможе вирішити вашу проблемуЗаключним етапом буде відправка заявки обраному юристові на розглядСхожі послуги Можливо, ви шукали саме ці послуги search   Показати всі

Ссылка на основную публикацию