Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру

Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру

Відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України, правочином слід вважати дію особи, що спрямована на зміну, набуття чи припинення цивільних прав та обов’язків. Серед правочинів найпоширенішим та різноманітнішим за змістом є договір.

Існують випадки, коли той чи інший правочин порушує інтереси та права особи, чи взагалі є незаконним. В законодавстві передбачений інструмент захисту від подібних порушень — позов про визнання правочину недійсним.

Коли подається позовна заява про визнання правочину недійсним?

Якщо сторона що укладала договір, або інша особа, в залежності від змісту та особливостей правочину і його стосунку до цієї особи, має підстави вважати, що правочин не є дійсним, то вона має право подати позов з вимогою визнати його недійсність.

Правочин є дійсним, тільки за дотриманням наступних вимог до нього:

 • суб’єкт правочину має бути здатним до його вчинення;
 • зміст правочину має відповідати діючому законодавству;
 • форма вчинення правочину  має відповідати вимогам закріпленим законом;
 • усі учасники правочину при його здійсненні (укладанні) мають провадити виключно вільне волевиявлення. Правочин має повністю відповідати їх внутрішній волі;
 • правочин має бути спрямований на настання правових наслідків;
 • правочин не має порушувати інтереси малолітніх та неповнолітніх, рівно як і непрацездатних осіб.

Невідповідність будь-якому з цих критеріїв автоматично робить правочин недійсним. А отже дає заявникові право вимагати визнання його недійсності.

Основні відомості

Стаття 16 Цивільного Кодексу України зокрема вказує, що визнання правочину недійсним є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів. Тому важливо посилатися не неї при поданні свої заяви до суду. В статтях 215-236 Цивільного Кодексу України детально викладені умови, підстави та правові наслідки недійсності правочинів.

Звертаючи увагу на статтю 215 ЦК, треба відзначити, що окрім зазначених вище підстав недійсності правочину, він може також бути недійсним у разі:

 • коли його недійсність встановлена законом. Такий правочин є нікчемним і не потребує додаткового визнання недійсності судом;
 • коли недійсність правочину не встановлена законом прямо, але особа заперечує його дійсність згідно підстав, які законом встановлені. У таких випадках правочин може бути визнаний недійсним за рішенням суду.

Зразок позовної заяви про визнання правочину недійсним

За своєю формою та структурою позовна заява про визнання правочину недійсним, схожа зі стандартною позовною заявою. Нагадуємо, що при викладенні позовних вимог треба чітко аргументувати свою позицію з відповідними посиланнями на норми закону.

Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру

Про визнання недійсним договору купівлі-продажу

 • Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру
 • ✅ ОТРИМАТИ ДРУГУ ДУМКУ У СУДОВІЙ СПРАВІ
 • ✅ ОТРИМАТИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
 • Т: 044-592-12-70 
 • Т: 099-250-29-86  
 • Т: 068-932-57-87  
 • Т: 063-716-02-16  
 • E: lionsltg@gmail.com
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ практичні рекомендації  
 • Які типові умови договору купівлі-продажу? 

За договором купівлі-продажу одна сторона [продавець] передає або зобов'язується передати майно [товар] у власність другій стороні [покупцеві], а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно [товар] і сплатити за нього певну грошову суму. В договорі купівлі-продажу слід узгоджувати предмет, ціну, строки та інші істотні умови. 

 1. Які наслідки купівлі товару неналежної якості? 
 2. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
 3. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право за своїм вибором: 1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару. 
 4. Чи допускається зміна або розірвання договору купівлі-продажу? 

Зміна або розірвання договору купівлі-продажу допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Проте, договір купівлі-продажу може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Крім того, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін або рішенням суду. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. 

Які підстави для визнання договору купівлі-продажу недійсним? 

Договір купівлі — продажу може бути визнаний недійсним за наслідком подання позову до суду.

Підстави недійсності договору: 1) зміст договору суперечить актам законодавства, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; 2) особа, яка уклала договір, не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника договору не було вільним і не відповідало його внутрішній волі; 4) договір не вчинено у формі, встановленій законом; 5) договір не був спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; 6) договір вчинявся батьками [усиновлювачами], всупереч правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей тощо.

Як обрати адвоката/юридичну фірму у такому спорі?

Два базові критерії: кваліфікація та репутація. Ми рекомендуємо вертати увагу саме на ділову репутацію правника, оскільки довіряючи представництво своїх інтересів, Ви ризикуєте найдорожчим.

У свою чергу, тільки та фірма/той правник, який дбає про якісне надання допомоги та побудову тривалої професійної кар'єри, дбає про свою репутацію та самовдосконалення.

До прикладу, історія нашої юридичної компанії як сімейного бізнесу починається у 1995 році, — з того часу ми підтверджуємо репутацію справами та дбаємо про інтереси своїх клієнтів з розрахунку на побудову тривалих відносин. Погодьтеся, це має значення.   

 • Маєте намір отримати професійну допомогу наших адвокатів?   
 • Ми цінуємо Вашу довіру та уважно розглянемо питання!  
 • Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру
 • Застереження про права: всі права на відео, фото, тексти, документи, інші матеріали та дані, які розміщені у даній публікації належать ГО «Відкрита Україна», ТОВ «Лаенс Лігігейт», Батрин Станіслав Віталійович, та не можуть бути використані у будь-який спосіб без згоди вказаних суб'єктів.
Читайте также:  Як стягнути аліменти з батька-іноземця?

Визнання угоди недійсною в Україні — Позовна заява про визнання угоди недійсною в суд

Згідно з Цивільним кодексом існує два поняття – угода та договір. Незважаючи на те, що вони дуже схожі, відмінності між ними все ж таки є. Головною з них є кількість сторін.

Для договору їх повинно бути як мінімум дві, а для угоди вистачить навіть однієї. Загалом, угода – це широке поняття, яке передусім передбачає договір.

Вона є вольовим актом, спрямованим на створення, коректування або припинення існуючих правових відносин.

Щоб угода була дійсною та мала законну силу, необхідно дотримуватися певних вимог. Згідно з нормами законодавства України вони передбачають:

Визнання угоди недійсною буде автоматично, якщо хоча б один з вищевказаних пунктів порушений. Дуже важливо при цьому не плутати поняття недійсної та незавершеної угоди. Визнання угоди недійсною може бути вже після того, як повністю виконалися всі її умови, а незавершеною вона визнається до цього.

Якщо говорити про великі угоди, що часто укладаються акціонерними товариствами, то порушення виникають частіше, чим у випадку зі звичайними громадянами. Справа в тому, що діяльність їх членів повинна бути узгодженою, а всі рішення повинні ухвалюватися колегіально. На практиці в більшості випадків думкою деяких учасників просто нехтують.

Згідно зі статтею 70 Закону «Про акціонерні товариства», велика угода – це вид угоди, у якій ринкова вартість предмета договору (товарів або послуг) становить 10-25% вартості активів акціонерного товариства, виходячи з даних, представлених в їх фінансовому звіті за останній рік. Подібні угоди перед оформленням необхідно обов'язково схвалити наглядовою радою товариства.

Наслідки визнання угоди недійсною

На перший погляд складностей з визнанням угоди виникати не повинно, адже вимог не так багато. Але на практиці все проходить трохи інакше. У більшості випадків не вдається анулювати договір вдаючись лише до переговорів. І тоді залишається тільки подати до суду й заручитися підтримкою досвідченого адвоката.

Анулювати угоду через суд досить непросто. Усе тому, що довести недотримання яких-небудь вимог, без наслідків для сторін, під силу далеко не кожному. Наприклад, візьмемо укладений договір про оренду будинку.

Неузгодженість предмета та особливостей угоди з членами акціонерного товариства практично неможлива. Також, сам будинок у будь-якому випадку буде належати власникам, так що збитків при розірванні договору вони не понесуть. Лише втратять прибуток від угоди.

Словом, довести, що вам таємно здали будинок або змусили його взяти під оренду, досить важко.

Визнання великих угод недійсними по праву відноситься до найскладніших корпоративних спорів. Щоб все пройшло добре та дало бажаний результат, потрібно чимало часу на підготовку, а також глибокий рівень знань у тонкощах законодавства України.

Щоб підвищити свої шанси на успіх, необхідно завчасно звернутися до кваліфікованого адвоката.

Наші юристи в Києві, завдяки своєму досвіду та умінням, складуть позовну заяву про визнання угоди недійсною, підготують вас до суду та неодмінно виграють справу.

Визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та нотаріальних актів

 • За чинним законодавством предмет судової діяльності можуть становити три категорії справ, пов’язаних із контролем за діяльністю нотаріусів:
 • – розгляд позовних заяв у справах про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів, виконавчих написів, свідоцтв про право власності тощо;
 • – розгляд позовних заяв до нотаріусів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконних чи недбалих дій нотаріусів відповідно до статей 21 та 27 Закону України «Про нотаріат»;
 • – розгляд позовів про неправильно вчинену нотаріальну дію або відмову в її вчиненні.

Усі зазначені судові справи розглядаються за правилами цивільного судочинства у межах позовного провадження, мають свої особливості і участь у них нотаріуса відбувається у різних формах. Предметом цього дослідження є процесуальні особливості судового розгляду цивільних справ про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів, в межах яких суд розв’язує спори про право.

Судовий контроль за нотаріальною діяльністю в межах розгляду справ про визнання недійсними нотаріально по- свідчених правочинів та інших нотаріальних актів відбувається у тому випадку, якщо в обґрунтування позову покладено обставини, що свідчать про порушення нотаріусом процесуального порядку вчинення окремих нотаріальних дій, і у такому разі нотаріус може бути залучений до участі у справі як третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. У тих же випадках, коли йдеться про порушення прав позивача іншими суб’єктами спірних матеріально-правових відносин, то діяльність нотаріуса у таких випадках не контролюється і він може брати участь у справі лише як свідок.

Крім того, можна визначити такі характерні ознаки судових процесів у таких справах.

Предмет судової діяльності в межах подібних цивільних справ становить, безсумнівно, розгляд спору про право цивільне, і через це вони підлягають вирішенню за правилами позовного провадження з дотриманням основних засад цивільного судочинства.

Виходячи із правил принципу диспозитивності, такий різновид судового контролю за нотаріальною діяльністю може відбуватися винятково лише за ініціативою заінтересованих осіб — суб’єктів оспорюваних правочинів або інших правовідносин, що набули відповідного нотаріального оформлення.

Читайте также:  Как пожаловаться на судью? Куда обращаться

При цьому сторонами у таких справах завжди виступають суб’єкти спірних матеріально-правових відносин, процесуальний статус нотаріуса ж має визначатися відповідно до підстав позову.

Нотаріус у таких справах може посідати процесуальне становище або третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, або свідка залежно від того, якими обставинами обґрунтовується позов.

Процесуальним засобом порушення таких цивільних справ є позовна заява, яка також має відповідні особливості: вона закріплює вимогу про визнання недійсним правочину чи нотаріального свідоцтва або визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису.

Вікторія БАРАНКОВА отримати повну версію статті

←назад

Позовна заява про визнання договору недійсним та визнання квартири спільною сумісною власністю

ПОСЛУГИ АДВОКАТА В МІСТІ КИЇВ

 

 • Позивач:
 • Відповідачі:
 • Треті особи:
 До Дарницького районного суду м. Києвавул. О. Кошиця, 5-а,  м. Київ, 02068Визнавач Договору Недійсним,0000, м. Київ, вул. Визнання спільною давністю 00-аадреса для листування:02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, оф. 707тел.: (098) 821-66-42Незаконний Продавач Квартири,00000,  м. Київ, пр-т. Спільної Власності 00, кв. 00тел.: (000) 000-00-00Незаконний Покупець Квартири,00000,  м. Київ, вул. Незаконної Покупки, 0/00, кв.00

 1. тел.: (000)000-00-00
 2. Публічно акціонерне товариство
 3. АКБ «АРКАДА»
 4. ЄДРПОУ: 19361386

01001,  м. Київ, вул. Ольгинська, 3тел.: (044) 254-22-22Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської державної адміністрації01044,  м. Київ, вул. Хрещатик, 36

 • тел.: (044) 486-02-51
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕВОЛЮЦІЯ»,
 • ЄДРПОУ: 34284328

01133 м. Київ , бул. Лесі Українки,34, оф. 315/2тел.: (044) 288-96-30Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києвімісце знаходження:  03151, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15 Cайт: http://justicekyiv.gov.ua/Адреса для листування:01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д тел.: (044) 521-95-21

ПОЗОВНА  ЗАЯВА

про визнання договору недійсним

та визнання квартири спільною сумісною власністю

І. Обставини справи

НАШІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ….

00 липня 000 року між мною – Визнавачем Договру Недійсним та відповідачем – Незаконний Продавач Квартири був укладений шлюб, що зареєстрований Дарницьким районним у м.

Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у м. Києві, актовий запис за № 0000, який було розірвано за рішенням Дарницького районного суду м.

Києва від 00 травня 0000 року, що набрало законної сили 00 липня 0000 року.

00 вересня 0000 року між ПАТ АКБ «АРКАДА» та Незаконний П.К. було укладено Договір про участь в Фонді фінансування будівництва за № 00000.  Згідно цього договору Відповідачкою Пінчук Л.А.

було внесено спільні грошові кошти подружжя на суму у розмірі 564863295,54 гривень, що відповідало 100% вартості об’єкту інвестування зазначається двохкімнатна квартира №000 загальною площею 00,00 кв.м. по вулиці Б.

Нотаріального  в м. Києві.

Також, 00 вересня 0000 року Відповідачкою Незаконний П.К. на підставі вищевказаного договору була укладена з ПАТ АКБ «АРКАДА» угода про уступку майнових прав на об’єкт інвестування.

У період нашого розлучення, будинок введено в експлуатацію через, що ми неодноразово мали розмову щодо мого права спільної сумісної власності на квартиру, будівництво якої профінансовано за спільні кошти подружжя, що було відомо усім відповідачам по справі.

В подальшому, мені стало відомо, що між відповідачами Незаконний П.К. та Незаконний П.К., які є між собою близькими родичами – дочка та батько, було укладено договір про уступку права вимоги від 00.00.0000 року за №00000 (надалі – Договір) та договір про уступку майнових прав від 00.00.000року. Даний договір було укладено у період перебування у шлюбі, але без згоди іншого із подружжя.

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ.

В наслідок чого, на підставі цього Договору відповідач Незаконний П.К зареєстрував на своє ім’я право власності на квартиру, майнові права на яку були спільною власністю наше подружжя.

В зв’язку із викладеним у мене виникла необхідність звернутися до суду з проханням захисту порушених прав на нерухоме майно – спірну квартиру, майнові права на яку було відчужені в результаті недобросовісних дій відповідачів.

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог

Відповідно ст.

60 Сімейного кодексу України: майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

СУДОВА ПРАКТИКА ПО СІМЕНИХ, СПАДКОВИХ ПИТАННЯХ ТА НЕРУХОМОСТІ.

Тобто, згідно ст.3 СК України Позивач та Відповідач складали одну сім’ю на час укладення Договорів про участь у ФФБ та переуступки майнових прав на нерухоме майно укладених Пінчук Л.А.

Відповідно ч.3 ст.65 Сімейного кодексу України передбачено, що для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.

Згідно ч. 1 та 3 ст.61 Сімейного кодексу України: об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно ст. 215 ЦК України передбачає виключні підстави визнання правочину недійсним. Зокрема, – якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно ч.1 ст.232 ЦК України передбачено, що правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.

Згідно ч 1 ст. 70 Сімейного кодексу України: У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Згідно п.10 постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.

2009 року № 9 «Про судову практику розгляду у цивільних справ про визнання правочинів недійсним» зазначено, якщо судом буде встановлено, що набувач знав чи міг знати про наявність перешкод до вчинення правочину, в тому числі й те, що продавець не мав права відчужувати майно, це може свідчити про недобросовісність набувача і є підставою для задоволення позову про витребування у нього майна.

ІІІ. Зміст позовних вимог

Керуючись ст.ст. 3, 30, 118, 120 ЦПК України, ст.ст. 61, 65, 70 СК України та   ст.ст. 203, 215, 232 ЦК України,  –

ПРОШУ СУД:

Визнати недійсним договір уступки права вимоги від 00.00.0000 р. № 0000/0 укладеного за участю Незаконний Продавач Квартири, Терентьєва Анатолія Миколайовича, ПАТ АКБ «АРКАДА».

 1. Визнати квартиру № 000 в будинку № 00-Б по вулиці Нотаріальній в місті Києві спільною сумісною власністю, у рівних частках Визнавач Договору Недійсним, 0000 року народження,  податковий індивідуальний номер 000000000 та Незаконний Продавач Квартири, 0000 року народження, податковий індивідуальний номер 000000000.
 2. Стягнути з Незаконного Продавача Квартири на користь Визнавач Договору Недійсним кошти за сплачений судовий збір.

Додатки:

 1. Квитанції про сплату судового збору на суму 040 грн.;
 2. Квитанції про сплату судового збору на суму 040 грн.;
 1. Копія Свідоцтва про укладення шлюбу;
 2. Фото копія договору про уступку прав вимоги від 00.09.0000 року №00000/1;
 3. Фото копія договору про участь у ФФБ від 00.00.0000 року №000000;
 4. Копія квитанції ПАТ АКБ «АРКАДА» від 00.00.0000р. №00;
 5. Копія квитанції ПАТ АКБ «АРКАДА» від 00.00.0000 р. №00;
 6. Копія рішення Дарницького районного суду м. Києва від 00.20000 р.;
 7. Копія позовної заяви з додатком – 6 прим.

«___» грудня 2055 року                                                     __________ Д.Н.. Визнавач

ВІДЗИВ на позов про визнання договору недійсним

Господарський суд м. Києва

Позивач: Дочірня компанія «XXX» Національної акціонерної компанії «¥¥¥»

03035, м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, код ЄДРПОУ

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство» юридична

адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 50 код ЄДРПОУ Справа №19/378 Про визнання договору недійсним ВІДЗИВ на позовну заяву

24 березня 2003 року ДК «XXX» була подана позовна заява до Господарського суду м. Києва з вимогою до ТОВ «Товариство» про визнання недійсним договору поставки продукції укладений сторонами 26.02.2001р. за №10/1-468.

Вважаємо, що висновки позивача не відповідають чинному законодавству і фактичним обставинам справи, а тому суд має винести рішення про відмову в задоволенні позову. Вимоги позивача відхиляємо повністю.

Так, дійсно, відповідно до п.11 ст.

9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі Закон) виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами підлягає ліцензуванню.

Але позиція позивача щодо незаконності спірного договору, укладеного 26 лютого 2001 року, іншими словами, що на вищевказану дату було необхідно отримувати ліцензію на проведення цього виду діяльності є хибною, виходячи з наступного.

Позивач в заяві зазначає, що «Діючим законодавством (Наказ Державного комітету промислової політики від 22.02.2001р.

) встановлені обмеження щодо реалізації пестицидів і агрохімікатів, порядок отримання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення цієї господарської діяльності, встановлені організаційні, кваліфікаційні та інші вимоги до їх провадження. Недотримання таких правових приписів при проведенні зазначеного виду господарських операцій є протиправним».

Проте з таким твердженням погодитися не можна. Зазначений позивачем Наказ Держкомпромполітики (ліцензійні умови) був зареєстрований в Міністерстві юстиції 12 березня 2001 року і був опублікований лише 30 березня 2001 року (Офіційний вісник України №11 за 2001р.), тобто після укладання та виконання спірного договору. Відповідно до абз. 7 ст.

8 Закону ліцензійні умови підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством і набирають чинності через десять днів з дати реєстрації нормативно-правового акту. Отже, станом на 26 лютого 2001 року ліцензія на торгівлю пестицидами і агрохімікатами видана бути не могла, оскільки не були затверджені ліцензійні (кваліфікаційні) умови провадження цієї діяльності.

Тому правових підстав для визнання недійсним спірного договору не існує.

Далі позивач в своїй позовній заяві зазначає, що «з огляду на вимоги ч.3 ст.3 Закону, зайняття певним видом господарської діяльності, в тому числі і торгівлею агрохімікатами, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню, без виданої у встановленому порядку ліцензії є незаконним.

Ссылка на основную публикацию