Позовна заява про визнання права власності на квартиру

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО СПАДКОВИХ ПИТАННЯХ.

Належно засвідчена копія свідоцтва про народження позивача 1  додається.

Належно засвідчена копія свідоцтва про народження та свідоцтва про зміну імені Позивача 2 додається.

Після смерті Спадкодавця залишилося спадкове майно, що складається з ½ квартири, що знаходиться за адресою: по вул. Юридична, буд. 00/1 кв. 00

Вище вказана частина квартири належить померлому Спадкодавцю на підставі наступного:

КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТА ТА ЮРИСТА ПО СПАДЩИНІ.

¼ частина квартири 00 в буд. 00/1 по вул. Юридичній у місті Київ на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 00.00.0000 року виданого Відділом приватизації комунального житлового фонду Дарницької райдержадміністрації м. Києва (розпорядження №0000)

Вище вказане свідоцтво про право власності у мене відсутнє. Але зазначена обставина підтверджується інформаційною довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації від 00.00.0000 року

Належно засвідчена копія інформаційної довідки додається.

 СУДОВА ПРАКТИКА ПО СПАДКУВАННЮ

Інша ¼ частина вище зазначеної квартири належить померлому Спадкодавцю відповідно до наступного:

Квартира за адресою: м. Київ, вул. Юридична, буд. 00/0 кв. 00. Відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого 00.00.0000 року належала чотирьом особам у рівних частках по ¼

Батько та Мати є батьками Спадкодавця

Відповідний витяг про народження знаходиться в матеріалах спадкової справи, що відкрита після його смерті і може бути витребувана тільки в суді.

Матір Спадкодавця померла 00.00.0000 року

Належно засвідчена копія свідоцтва про смерть додається.

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО СПАДКУВАННЮ..

На момент смерті Батька Спадкодавцеві в квартирі проживали та були зарестровані всі інші співласники

Дану обставину підтверджує відповідь з відділу з питань реєстрації місця проживання від 00.00.0000 року №0000 та довідка з Житлово експлуатаційної дільниці №000 за №000 від 00.00.0000 року

Належно засвідчені копії довідок  додаються.

Батько спадкодавця помер 00 червня 0000 року

Належно засвідчена копія свідоцтва про смерть додається.

Після смерті матері Спадкодавця, що померла 00.00.0000 року народження, спадщину, яка складалася із вище вказаної ¼ частини квартири прийняли їх діти Спадкодавець (померлий спадкодавець) та Брат Спадкодавця фактичним вступом у спадщину у відповідності до вимог законодавства цього часу, бо постійно проживали у вище вказаній квартирі, і зокрема володіли всім спадковим майном померлої

АДВОКАТ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ СПАДКУВАННІ

Відповідно після смерті матері Спадкодавця власниками даної квартири стали:

Після смерті Батька спадкодавця, що помер 00.00.0000 року (батька спадкодавця) власниками даної квартири стали:

Відповідно на момент смерті Спадкодавця фактично належала  половина квартири квартири за адресою: м. Київ, вул. Юридична, буд. 00/0 кв. 00

Протягом свого життя Спадкодавця спадщину за батьками Батьком Спадкодавця, що померла 00.00.0000 року та Батьком Спадкодавця, що помер 00.00.0000 року не оформив, але прийняв

Дана обставина випливає з того факту, що на момент їх смерті Спадкодавець проживав разом із своєю матерю. Після їх смерті проживав в квартирі. Користувався їх речами

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ В КИЄВІ….

Також після смерті батька Спадкодавця була подана заява про прийняття спадщини. І заведена спадкова справа №00/0000. Спадкова справа знаходиться у Сьомій Київській державній нотаріальній конторі і може бути витребувана тільки на Ухвалу суду

Оформити спадщину Позивач 1 , 00.00.0000 року народження та позивач Позивач 2, 00.00.0000 року народження за померлим 00.00.0000 року Спадкодавцем в нотаріальному порядку не можуть, оскільки в них відсутні правовстановлюючі документи на квартиру №00, що знаходиться в м. Києві на вул. Юридична, буд. 00/1 після померлого 00 вересня 0000 року

Дану обставину підтверджує постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 00.00.0000 року

Належно засвідчена копія постанови нотаріуса додається.

Всі документи правовстановлюючі документи на квартиру знаходяться у відповідача по справі

Також Позивач 1 , 00.00.0000 року та Позивач 2, 00.00.0000 року народження не мають можливості користуватися належною їм квартирою, оскільки відповідач по справі Брат Спадкодавця не впускає їх у вище зазначену квартиру

Підтверджує дану обставину відправлений лист до Брата Спадкодавця про надання правовстановлюючих документів, доступу до квартири та можливості зробити ключі

Належно засвідчена копія листа та поштових документів додається.

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПІДСТАВИ ПОЗОВНИХ ВИМОГ.

Брат Спадкодавця та його батько спадкодавця успадкували по 1/12 частині квартири після смерті матері та відповідно дружини матері спадкодавця, що померла  00.00.0000 року народження.

Іншу 1/12 квартири успадкував відповідач 2 по справі

Відповідно до ст. 548 ЦК УРСР 1963 року для придбання спадщини необхідно, що б спадкоємець її прийняв. Згідно з ч. 1 ст. 549 цього ж Кодексу визнавалося, що спадкоємець прийняв спадщину: якщо він фактично вступив в управління або володіння спадковим майно: якщо він подав державній нотаріальній конторі за  місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини

Спадкодавець, його батько та брат, відповідно до обставин, які будуть доведені в суді фактично вступили в управління спадковим майном

Дана обставина підтверджується доказами зазначеними в позовній заяві.

Спадкодавець успадкував після смерті свого батька батька Спадкодавця 1/6 квартири, що належала йому на момент його смерті. Тобто половину ¼ квартири, що належала батьку відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого 00.00.0000 року виданого Відділом приватизації комунального житлового фонду Дарницької райдержадміністрації м. Києва (розпорядження №0000) та 1/12 належала покійному батьку після смерті його дружини матері спадкодавця.

Іншу половину належної батькові спадкодавця квартири успадкував відповідач у справі Нетудихатка Олег Анатолійович

Даний юридичний факт випливає з того, що покійний спадкодавець та його брат брат  подати заяву про прийняття спадщини так і прожавали з покійним батьком на момент смерті

Вважаю дані обставини підтвердженими у справі доказами.

На момент смерті спадкодавця належала половина квартири № 00, що знаходиться в м. Києві на вул. Ревуцького, буд. 19/1.

Зважаючи на ту обставину, що покійним батькам Спадкодавця належала половина квартири № 00, що знаходиться в м. Києві на вул. Ревуцького, буд. 00/0. І вони з братом БратСпадкодавця успадкували належне їм майно в рівних частинах та ¼ вище вказаної квартири належала Спадкодавець, з моменту приватизації вважаю дану обставину доведеною

Позивачі у справі мають право вимагати визнання права власності на належну на момент смерті Спадкодавець ½ квартири, № 00, що знаходиться в м. Києві на вул. Ревуцького, буд. 00/0..

Дане твердження випливає з доведених обставин справи і наступного:

Відповідно до ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)

Згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті

Частиною 1 ст. 1258 ЦК України спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово

Відповідно до 1261 ЦК України у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки

Відповідні положення містяться й в ЦК УРСР 1963 року

Відповідно до ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності

Зі змісту цієї статті вбачається, що право власності спадкоємця на спадкове майно підлягає захисту в судовому порядку шляхом його визнання у разі, якщо таке право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності

Позивач 1, 00.00.0000 року народження та  Позивач 00.00.00 року народження року мають право доступу до квартири № 00, що знаходиться в м. Києві на вул. Юридичній, буд. 00/00.

Оскільки ми не маємо до доступу до вище вказаної квартири через відповідача то згідно нижче зазначених норм маємо право вимагати усунення перешкод в користуванні своєю власністю

За змістом книги 6 ЦК України спадкоємці до оформлення і відповідної реєстрації свої прав власності на спадкове майно мають право володіння та право користування спадковим майном, тобто ті речові права, які підлягають захистові відповідно до положень глави 29 ЦК України

Відсутність Свідоцтва про право на спадщину, не позбавляє спадкоємця права на користування спадковим майном

Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину (частина третя статті 1296 ЦК України ), а лише обмежує його право на розпорядження спадщиною

Частиною п’ятою статті 1268 ЦК України встановлено, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, яким згідно із частиною другою статті 1220 цього Кодексу є день смерті особи

Відповідач Брат Спадкодавця порушує моє право, як співвласника, на користування та володіння спадковим майном.

Правовий режим спільної часткової власності визначається главою 26 ЦК України з урахуванням інтересів усіх її учасників. Володіння, користування і розпорядження частковою власністю здійснюється за згодою всіх співвласників, а за відсутності згоди спір вирішується судом. Незалежно від розміру часток співвласники при здійсненні зазначених повноважень мають рівні права

Статтею 391 ЦК України передбачено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном

Враховуючи вищевикладене, моє право порушене та підлягає захисту відповідно до вказаних норм законодавства.

ІІІ. Щодо судових витрат та інших позовів.

Щодо судових витрат. Під час подачі даної позовної заяви про визнання права власності у порядку спадкування нами подано клопотання про звільнення від сплати судового збору

Зазначаємо, що нами не подано інших позовів до цих відповідачів з тим самим предметом та тих самих підстав

ІV. Зміст позовних вимог.

У відповідності до ст. 4,175 ЦПК України, статті 391, 392 Цивільного кодексу України,

ПРОСИМО:

Прийняти дану позовну заяву до провадження

Додатки:

«____» ______________ 2000 року

___________ Позивач 1

___________ Позивач 2

Позовна заява та інші питання по спадкових спорах наросійській.

Читайте также:  Як ділиться майно при розлученні чоловіка та жінки?

ВІДЕО ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ У НОТАРІУСА:

ЧИ ЛЕГКО ВИЗНАТИ ЗАПОВІТ НЕДІЙСНИМНЕ ПРИЙНЯЛИ СПАДЩИНИ, БО НЕМАЄ СВІДОЦТВА ПРО СМЕРТЬ — ДУРІСТЬЯК ЧАСТО МОЖНА ПЕРЕПИСУВАТИ ЗАПОВІТ?ПЛЮСИ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ У ДЕРЖАВНОГО НОТАРІУСАПОМИЛКА ОСІБ, ЩО ПРИЙНЯЛИ СПАДЩИНУОСНОВНА ПОМИЛКА ПРИ СПАДКУВАННІ!!!СПАДКУВАННЯ. ЗАПОВІТИ. КАРАНТИН. ЦІКАВО І ВАЖЛИВО.ЯК ВСТАНОВИТИ ФАКТ СМЕРТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ (АТО)?ЧОМУ МАЙЖЕ НЕ МОЖЛИВО УСУНУТИ ВІД СПАДКУВАННЯ?ЯК ДІЗНАТИСЯ ЧИ Є ЗАПОВІТ?Шторм Атлантика — в украинском суде без адвоката хуже!!!Как гражданский супруг или супруга могут наследовать в первой очереди.Действительно ли с 1 ноября нельзя будет унаследовать или подарить имущество? — ответ юристаЧи справді з 1 листопада не можна успадкувати чи подарувати майно? — відповідь юристаНеограниченые сроки на оформление наследства — консультация юриста

З повагою адвокат по спадкових питаннях у місті Київ….

Адвокатские истории

Права на недвижимое имущество появляются с момента гос регистрации, коия исполняется бюро тех. инвентаризации и признании прав на недвижимое имущество и органами земляного кадастра.

Чтоб пройти муниципальную регистрацию Вам нужно обладать бумагами, которые одобряют Ваше преимущество на недвижимость — правоустанавливающие бумаги.

Правоустанавливающими документами являются:

 1. постановления органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка,
 2. все виды договоров в отношении недвижимого имущества,
 3. свидетельство о праве на наследство,
 4. решение суда.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, государственной регистрации подлежат следующие договора:

 • договор о замене кредитора в обязательстве, которое возникло на основании договора, подлежащего государственной регистрации (ч. 1 ст. 513);
 • договор о замене должника в обязательстве, которое возникло на основании договора, подлежащего государственной регистрации (ч. 1 ст. 521);
 • договор залога недвижимого имущества (ч. 2 ст. 577);
 • договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества (ч. 1 ст. 657);
 • договор мены земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества (ч. 1 ст. 716);
 • договор о передаче недвижимого имущества под выплату ренты (ч. 2 ст. 732);
 • договор пожизненного содержания (ухода), по которому передается приобретателю в собственность недвижимое имущество (ч. 2 ст. 745);
 • договор найма (аренды) здания или другого капитального сооружения (его отдельной части) на срок не менее одного года (ч. 1 ст. 794);
 • договор управления недвижимым имуществом (ч. 2 ст. 1031).
Читайте также:  Підстави позбавлення батьківських прав

О том, как признается право собственности на недвижимое имущество в судебном порядке и пойдет речь в данной статье

Иск о признании права собственности на недвижимость возникает в ситуациях, когда отсутствуют необходимые для государственной регистрации документы.

Количество гражданских дел о признании права собственности на имущество, рассматриваемых в судах, из года в год увеличивается. В таких исках зачастую в качестве третьего лица к участию в судебном процессе привлекается Бюро технической инвентаризации и регистрации прав собственности на недвижимое имущество (БТИ).

 • Среди наиболее распространенных причин для обращения в суд с иском о признании права собственности можно выделить следующие:
 • правоустанавливающие документы не соответствуют требованиям законодательства;
 • продавец по договору, совершенному в простой письменной форме, умер, и нет наследников, или невозможно установить его местонахождение;
 • документы на имущество отсутствуют и есть только выписка из домовой книги, хотя гражданин владеет имуществом уже много лет (в основном это касается объектов, находящихся в сельской местности, в этом случае право собственности возникает в силу приобретательной давности, то есть если гражданин владеет имуществом более 15 лет. )
 • самовольное строительство — нет документов, подтверждающих отвод земельного участка, например, участок для строительства предоставлялся кооперативу, либо иным лицам, которые продали участок истцу, но договор купли-продажи недостроенного дома или гаража не был оформлен надлежащим образом, то есть право собственности по такому договору не было зарегистрировано, а в дальнейшем истец завершил строительство и теперь ему нужно доказать, что он имел право построить здание именно на этом месте, а не самовольно захватил участок земли;
 • признания права собственности на квартиры в новостройках

Также очень распространены обращения в суд с исковыми заявлениями о включении имущества в наследственную массу.

Это бывает, когда гражданин при жизни не успел зарегистрировать права на недвижимое имущество, а после его смерти наследники не могут получить свидетельство о праве на наследство, так как согласно гражданского законодательства в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество.

На первом месте остаются случаи, когда граждане, совершив сделку, не обращаются за государственной регистрацией.

Это происходит в случаях, когда гражданин приобретает по нотариально удостоверенному договору купли-продажи квартиру (жилой дом и земельный участок), но органы БТИ не обращается и государственную регистрацию не проводит.

Поэтому согласно законодательства у него не возникает право владеть и распоряжаться этим имуществом. Гражданин не может зарегистрироваться в по адресу приобретенного имущества, не может продать или подарить его, хотя и считает эту недвижимость после передачи денег продавцу своей.

В соответствии с законом, за государственной регистрацией сделки и перехода права собственности должен обратиться покупатель.

В ситуациях, когда покупатель не проводит регистрацию недвижимости и спустя несколько лет после подписания договора умирает, его наследникам придется обращаться в суд с иском о признании прав на квартиру.

И уже после признание их прав в судебном порядке они также должны обратиться за обязательной государственной регистрацией.

Ситуации, когда у собственников дома нет никаких документов на земельный участок, где расположен дом возникают из-за того, что большинство жилых домов построены очень давно, когда не было строгой регламентации оформления прав на земельные участки, а вовремя приватизировать землю в силу разных причин не получилось.

В этих случаях для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств по делу, и принятия объективных решений, суд запросит документы и информацию не только в БТИ, управлении земельных ресурсов, но и в других органах, осуществляющих учет объектов недвижимого имущества и их владельцев начиная с года застройки дома.
При обращении в суд, гражданин должен доказать обоснованность своих требований. Если это самовольное строительство на непринадлежащем истцу земельном участке, то истец доказывает факт строительства на собственные средства и для себя. Если имеются ошибки в правоустанавливающем документе, то нужно с помощью каких-либо иных документов, имеющих отношение к делу доказать факт совершения сделки. Если это приобретательная давность, то можно использовать свидетельские показания.

Решение суда о признании прав на недвижимое имущество вступит в законную силу в течение 10 дней, если никто из сторон спора не обратится с апелляционной жалобой. Вступившее в законную силу, заверенное надлежащим образом, с отметкой о вступлении в силу, решение в отношении прав на недвижимое имущество является основанием для государственной регистрации.

 1. Поэтому подходите ответственно к оформлению документов, необходимых для регистрации прав на недвижимое имущество независимо от того, квартира это, жилой дом, земельный участок или дача, для того, чтобы в дальнейшем не пришлось доказывать свои права в судебном порядке и нести лишние расходы по уплате государственной пошлины и помощи юристов.
 2. Источник: АДВОКАТ КИЕВ
Читайте также:  Затопили сусіди що робити?

Тема статьи:

 • исковое заявление о признании права собственности на земельный участок
 • визнання права власності на нерухоме майно
 • иск о признании права собственности в украине
 • исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество
 • иск о признании права собственности
 • признание права собственности через суд в украине
 • позов про визнання права власності на нерухоме майно
 • иск о признании права собственности на недвижимое имущество
 • исковое заявление о признании права собственности
 • позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно

право власності на спадкове майно

Позовна заява

про визнання права власності на спадкове майно

Після смерті моєї матері — Особи_4, яка сталася 26 лютого 2001 року, відкрилася спадщина у вигляді кв. №__ у б. №__ по провулку _________ у м. Полтаві.

Спадкоємцями цієї спадщини за заповітом, складеним 22 травня 1996 року, є я та моя рідна сестра Особа_3, яка фактично прийняла спадщину, так як жила у цій квартирі.

У серпні 2001 року я звернувся до Четвертої ________ державної нотаріальної контори про прийняття спадщини, яку прийнято не було. Тоді я звернувся до суду і рішенням _________ районного суду м.________ від 11 серпня 2003 року продовжено термін подання документів на прийняття спадщини.

На час ухвалення рішення Особа_3 перебувала у місцях позбавлення волі і прохала мене, через представника, відкласти будь-які дії з оформлення спадщини до її звільнення.

Я погодився на цю пропозицію і після звільнення, у квітні 2006 року написав сестрі листа про вирішення питань з прийняття спадщини, відповіді на який не отримав.

У жовтні 2007 року звернувся до Четвертої _________ державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини. Для оформлення спадкових справ нотаріус запросила мою сестру на 14 годину на 19 листопада 2007 року до нотаріальної контори. Сестра не з'явилася.

Потрапити до спірної квартири, де живе сестра, мій представник, яка приїздила у листопаді 2007 року з цією метою до м._________ також не змогла.

Враховуючи те, що у сестри знаходяться оригінали правовстановлюючих документів на спірну квартиру, оригінал свідоцтва про смерть спадкодавця, які я повинен надати нотаріусу для отримання свідоцтва про право на спадщину, а також те, що я не можу забезпечити вільний доступ до спірної квартири представників бюро технічної інвентаризації, що необхідно для оформлення права власності, прохаю визнати за мною право власності на спадкове майно — 1/2 частину кв. №__ у б. №__ по провулку ________ у м. ____________.

{smscoin_key}Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 1220 ЦК України, спадщина відкривається внаслідок смерті особи. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 1223 ЦК України, право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. Згідно з вимогами ст.

1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив та батьки. Згідно з вимогами ч.3 ст.

1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців 30 дня відкриття спадщини не заявив про відмову від неї, в згідно з ч. 5 цієї статті, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 1297 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право а спадщину на нерухоме майно.

З наведених норм чинного законодавства України та фактичних обставин справи випливає наступне.

Я та Особа_3 є спадкоємцями за заповітом майна Особи_4, яке складається з кв. №__ у б. №__ по провулку _________ у м.______.

Особа_3 прийняла спадщину у вигляді частки майна фактично, так як протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини не звернулася до нотаріату із заявою про відмову від спадщини. Я маю право на успадкування в рівній долі із Особою_3 садкового майна — кв. №__ у б. №__ по провулку _________ у м.

________, від спадщини не відмовляюся і бажаю її прийняти. Зробити це не можу внаслідок відсутності у мене оригіналів документів, необхідних для видачі нотаріусом свідоцтва про право спадщину.

Особа_3 зазначені документи має, але до державного нотаріату не надає, сама не з'являється, чим перешкоджає реалізації мого права на отримання спадщини. За даних обставин моє право на отримання спадщини за заповітом порушено, а тому повинно бути поновлено, і з цих підстав я звернувся до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 1220, 1223, 1261, 1268, 1297 ЦК України, ст.ст. 3, 88, 118-119 ЦПК України, —

ПРОШУ:

Визнати за мною право власності на 1/2 частину квартири за адресою:_________, як за спадкоємцем за заповітом Особи_4.

Дата                   Підпис

Ссылка на основную публикацию