Права батьків щодо виховання дитини

Правове виховання в закладі дошкільної освіти

 Основними принципами реалізації програми по правовому вихованню є систематичність роботи по правовому вихованню, взаємозв'язок із заняттями з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом, музичного виховання, вільної, ігровою, театралізованою діяльністю.

Розвиток правової свідомості особистості це довгий, складний і суперечливий процес, що триває практично все життя людини. Первинні уявлення про соціальні норми поведінки людей, про необхідність певного порядку в людських взаєминах засвоюються в дитинстві, ще в дошкільний період. У дошкільні роки найбільш активно формуються погляди, життєві позиції.

типові мотиви поведінки особистості. І від того, яке розуміння права і ставлення до нього виробляється в цей період становлення особистості, багато в чому залежить і подальша поведінка людини у правовій сфері.

На основі загального уявлення про соціально-правові явища і шляхом впливу на інтелектуальну, емоціональну і вольову сфери правосвідомості в дошкільному віці, на наш погляд, можливим є формування:

 • · шанобливого ставлення до встановлених правил поведінки;
 • · усвідомленого підпорядкування прийнятому правомірному стандарту поведінки;
 • · розуміння моральної і правової відповідальності за свої вчинки та поведінку, а також особистої відповідальності за вчинені порушення правил;
 • · установки на надання — допомоги працівникам правоохоронних органів, які здійснюють діяльність з припинення і попередження правопорушень;
 • · установок, що перешкоджають податливості кримінальним та асоціальним впливам;
 • · неприйняття насильницьких і інших асоціальних (незаконних) дій відносно людей, тварин, об'єктів навколишнього середовища з формуванням на цьому матеріалі правових переконань;
 • · ціннісної значимості сім'ї та доброчесного відношення до рідних і близьких;
 • · ціннісних уявлень про розсудливі і корисні форми відпочинку.

Право — це сукупність встановлюваних і охоронюваних державною владою норм і правил, що регулюють відносини людей у ​​суспільстві.

 Правова культура включає в себе безпосередні дії людини, її поведінку в різних, часто непередбачених, життєвих ситуаціях.

Вона передбачає вміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити серед людей, спілкуватися з ними, орієнтуючись на морально-правові норми.

Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому.

Дітям-дошкільнят доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях.

Це ставить перед педагогами дошкільних установ такі завдання:
— Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права;
— Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей;

— Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей.

Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини.
Перш ніж познайомити дитину з правами, його треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.

Правове виховання дошкільника починається з виховання у нього почуття власної гідності, поваги до самого себе. Тільки поважає самого себе і свої права людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права.

Тому в дошкільному закладі і сім'ї необхідно створити атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надати можливість реалізовувати свої людські права Він повинен володіти свободою вибору, проявляти активність, ініціативність, самостійність, мати можливість висловлювати власну думку, проявляти шанобливе ставлення до думки інших, вміти надавати допомогу і приймати її. Без цього не можуть розвиватися такі необхідні кожній людині громадянські якості, як активність, самостійність, рішучість, відповідальність.

Виховання в дусі прав людини спрямоване на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, принижающие людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших.

 1. Правова освіта дошкільнят передбачає ознайомлення юних громадян з конкретними і зрозумілими їм правами.
 2. Дітям доступні такі чотири групи прав:

1. Права на гідне існуванняі, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.
2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.
3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.

4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснювати в двох напрямах: «Я мої права», «Я і права інших людей». Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: «Мої права — це мої можливості, мої свободи», «Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини».

Правове виховання та навчання дитини гармонійно поєднується з його громадянським, моральним, трудовим і валеологічним вихованням, а також тісно взаємопов'язано з основними розділами базисної програми «Пралеска».

Елементарні правові знання включаються до загального і необхідний дітям комплекс знань про життя. Вони є доповненням до знань про навколишній світ, соціальної дійсності.

Виховання громадянина, що бере активну участь в житті суспільства, передбачає знайомство з правом на освіту, придбання професії за своїм вибором, правом на працю.

Ознайомлення з правами людини сприяє моральному становленню особистості дитини, формування етичних уявлень, гуманних почуттів і взаємовідносин, допомагає прищепити повагу до себе і іншим людям.

Знайомлячись з правами, діти вчаться зважати на думку та інтересами інших людей (право на власну думку), захищати слабких (право на особливий захист), справедливо вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти, адекватно оцінювати свої дії і вчинки.

Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини — одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки.

Необхідно також пам'ятати, що формування почав морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти.

Незважаючи на те що ти ще маленький, ти все одно людина, яка має права. Свої права ти можеш знайти у спеціальному документі, який називається Конвенція про права дитини. У цьому документі записані твої права, якими ти можеш користуватися до 18-ти років, тому що після цього ти стаєш дорослим.

Читайте также:  Впало дерево на авто, як відшкодувати збитки?

Конвенція є доволі складним документом, тому ми коротко розповімо тобі про твої права:

 • ти маєш право на життя. Ніхто не може позбавити тебе цього найціннішого дару!
 • ти маєш право на піклування і турботу. Це означає, що твої батьки повинні піклуватись про тебе, дбати про твої інтереси;
 • ти маєш право на достатнє харчування та дах над головою. Про це також піклуються твої батьки, а якщо їх у тебе немає, то держава;
 • ти маєш право на розваги. Дорослі повинні будувати для тебе дитячі майданчики та місця проведення дозвілля. Це стосується і театру, в якому повинні також ставитись вистави для дітей;
 • ти маєш право на освіту. Хочеш ти того чи ні, але ти повинен ходити до школи. Якщо ти хочеш стати відомою людиною, то ти обов’язково повинен навчатися!
 • ти маєш право на медичну допомогу. Якщо ти поранився, то ти можеш звернутися до лікаря, який тобі допоможе!
 • ти маєш право на приватне життя. Ніхто не може перевіряти твої речі, читати твої листи. Ніхто не може казати тобі погані слова, принижувати тебе;
 • ти маєш право висловлювати свою точку зору, але вона не повинна ображати інших людей.
 • Права батьків щодо виховання дитини
 •   Основна ідея роботи з правового виховання дошкільнят — визнання дитини повноцінної і повноправною особистістю: вільної і відповідальної, яка знає свої права і адекватні способи поведінки у випадках їх порушення, що володіє почуттям власної гідності і з повагою відноситься до інших, здатної на власний вибір і з розумінням сприймає думки і переваги оточуючих.
 •  Мета правового виховання дошкільнят: створення умов для виховання майбутнього громадянина правової держави. Для цього необхідно:
 • допомогти кожній дитині проявити свою індивідуальність, разом з тим показати як унікальність, так і рівність кожної дитини;
 • вчити толерантно спілкуватися один з одним;
 • виховувати вміння мати свою точку зору та з повагою відноситись до думок інших; формувати уявлення про основні потреби дитини (здоров’я, житло, їжа, відпочинок);
 • заохочувати дітей до знань про родинні стосунки, особливості різних народів світу, формування розуміння важливості миру в суспільстві.

Поради батькам з правового виховання дошкільників

 1. Якими діти народжуються – ні від кого не залежить,
 2. але в наших силах зробити їх хорошими
 3. через правильне виховання. 
 4. Плутарх
 5. Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини.

Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального й фізичного розвитку своїх дітей.Конституційним обов’язком батьків є утримання своїх дітей до повноліття.

Законом України «Про освіту» на батьків покладена відповідальність за фізичне здоров’я та психічний стан дітей ,створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей.                           

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад. Якщо:
•    Дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;
•    Дитину висміюють, вона стає замкнутою;
•    Дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною;
•    Дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе;
•    Дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини;
•    Дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших;
•    Дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою;
•    Дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей;
•    Дитина росте у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною;

•    Дитина росте в розумінні і дружелюбності, вона вчиться знаходити любов  у цьому світі.

 •    
 •  Натисніть для перегляду рекомендацій 

Пам’ятка для батьків з правового виховання

Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

Коли порушуються права дитини?

 • Коли немає безпеки для її життя та здоров’я.
 • Коли її потреби ігноруються.
 • Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
 • Коли порушується недоторканість дитини.
 • Коли дитину ізолюють.
 • Коли дитину залякують.
 • Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім’ї рішення.
 • Коли вона не може вільно висловлювати свої думки та почуття.
 • Коли її особисті речі не є недоторканими.
 • Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
 • Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

    Як реагує дитина на порушення її прав?

 • Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона       грубить, блазнює, б’ється, замикається в собі і т.д.)
 • Її турбує особиста безпека і любов до неї. Вона часто буває в поганому настрої.
 • Може втекти з дому.
 • Може приймати наркотики або алкоголь.
 • ·Може робити спроби суїциду (замаху на своє життя).

 Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

 • Пам’ятати що дитина – це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.
 • Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони 101,102,103,104, імена та телефони близьких родичів, сусідів.
 • Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводити себе безпечно.
 • Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.
 • ·Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.
 • Пам’ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.
 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
 • Залучати дитину для створення сімейних правил.
 1. Діти в суспільстві найбільш вразливі.
 2. Діти, права яких порушуються часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.
Читайте также:  Открытие рынка земли - 2022: что будет по новому закону с 2022

Українське сімейне право — Ромовська 3.В. — Допомога у вихованні дитини

У цій нормі була закріплена хибна, на мій погляд, теорія про те, що одна і та ж дія може бути одночасно змістом і права, і обов'язку.

У Сімейному кодексі обов'язки і права батьків щодо виховання дитини відмежовані, при цьому на перше місце поставлено обов'язки. Права батьків у виховному процесі є засобом виконання ними свого обов'язку.

Обов'язок батьків виховувати дитину — це обов'язок перед нею і водночас — перед суспільством. Зміст цього обов'язку багатогранний, як і значення самого слова «виховання».

 • Відповідно до статті 150 СК «Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини», обов'язками батьків є:
 • 1) піклуватися про здоров'я дитини та її фізичний розвиток (обов'язок контролювати стан здоров'я дитини, вчасно звертатися за медичною допомогою, сприяти фізичному розвитку дитини, забезпечуючи дитину відповідним харчуванням, оберігати від травм та інших небезпек);
 • 2) піклуватися про духовний та моральний розвиток.
 • «Гріх за те великий, невмившись їсти, більший — як і не помолившись»;
 • «Хоч би вмився, а то так як нехрещений їсть!»443
 • 3) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • 4) готувати дитину до самостійного життя;

Привчаючи дитину до праці, батьки не лише виховують її, а й одержують від цього певний позитивний ефект. Але праця дитини не може бути джерелом наживи батьків.

5) поважати дитину.

Загальний напрямок виховання сформульований у частині 1 ст. 150 СК не так, як у попередніх кодексах. Пріоритет віддано вихованню дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї, родини, свого народу, своєї Батьківщини. Отже, в основу сучасного виховання покладено демократичні, родинні, патріотичні та моральні цінності.

 1. Цей законодавчий стандарт виховного процесу повною мірою придатний для виховання дитини в кожній сім'ї.
 2. Професор Омелян Вишневський подає перелік абсолютних, вічних цінностей, які мають домінувати у виховному процесі, до якого зокрема включив любов, правду, справедливість, доброту, чесність, щирість, гідність, милосердя, прощення, красу, досконалість, мудрість, благородство, нетерпимість до зла444.
 3. Чимало батьків, виїхавши на роботу за кордон, переклали виконання своїх батьківських обов'язків на близьких чи далеких родичів.

«Тато висилає нам різні подарунки, одяг, солодощі. А я готова кричати на весь світ:» Тату! Нам не подарунки потрібні, нам потрібен ти;

Тато з мамою грошима хотять залатати брак любові;

Мені було лише п'ять років, коли батьки поїхали до Італії. Ми з братом залишилися у бабусі. Ми мали гарний одяг, добре харчувалися. Ровнесники заздрили мені, а я — їм. Особливо сумними були неділі і свята.»445

Допомога у вихованні дитини

Допомога батькам у вихованні дитини надавалася у різних формах. Історичних глибин сягає

звичай обирати дитині «других батьків», який церква використала при запровадженні обряду хрещення446.

Запрошував у куми батько дитини, приходячи з хлібом-сіллю. У куми запрошували близьких або дальших родичів, сусідів, приятелів, тих, що були на весіллі дружбами, дружками. Запрошували іноді «кумів з дороги» («стрітених», «здибаних»), тобто перших зустрічних людей. Так робили у родинах, де часто помирали діти.

Відмовлятися від запрошення бути кумом чи кумою було не прийнято447.

Запрошували здебільшого одну пару кумів. Але було й по-іншому.

Аж три пари на радощах Кумів назбирали.

(Тарас Шевченко) На Поділлі запрошували до п'яти пар кумів, на Наддніпрянщині — до десяти пар. На Гуцульщині і Покутті число кумів могло сягати і 15 пар.

Хрещену матір називали нанашкою, а хрещеного батька-нанашком.

Між рідними та обраними батьками (хрещеним батьком, хрещеною матір'ю) встановлювалися особливо дружні стосунки. Хрещені батьки мали брати участь у витратах на хрестини, пострижини (справляння річниці від дня народження дитини), весілля. Коли у сім'ї не ставало когось з рідних батьків, вони брали на себе обов'язки з виховання та утримання дитини.

За звичаєвим правом, похресники мали відвідувати їх на свята, надавати допомогу.

Допомогу у вихованні дитини дуже часто надавали й надають баба, дідо. У сім'ї, де є старші діти, вони, як правило, залюбки беруть участь у вихованні молодших братів та сестер. Лиш би це не затуляло їхнього права на дитинство.

Засоби виховного впливу

 • Відповідно до статті 17 СК, органи опіки та піклування уповноважені надавати батькам допомогу у здійсненні своїх обов'язків та прав щодо дитини.
 • Основними засобами виховання дитини було слово, заохочення та особистий приклад.
 • «Руку мала легку і ласкаву, яка погладить по голові і ніколи не вдарить, на дітей ніколи не кричала, а тихо так мовила з любов'ю: «Принеси, спасибі тобі, синочку, відерце води»448.
 • Поет Дмитро Білоус згадував, що як тільки він та інші діти, а всіх дітей у сім'ї було одинадцятеро, починали пустувати понад міру, батько садовив їх усіх біля себе і заводив пісню:
 • «Де згода в сімействі» —
 • І враз без всяких нудних нотацій
 • Утихомирює нас449.

Дитині, яка провинилася, кивали пальцем, підводили її до образа Божого і казали «це — гріх». Або: «батькові скажу», оскільки авторитет батька був незаперечним.

Читайте также:  Судебные и квазисудебные процедуры борьбы с рейдерством

Сердитий погляд, зауваження, застереження, жарт, порада, поцілунок, казка як нагорода, словесне заохочення — це ті лікувальні процедури, які мали б щодня призначати батьки, більшими чи меншими дозами. Справжнє виховання має обходитися без суворих засобів і покарань.

Засобом виховного впливу на дитину віддавна було фізичне покарання.

«Одначе і тепер вже схаменулися трохи люди, покинули ту бійку. Вибий дитину, а завтра воно знову у тій самій шкоді»450.

«То й не дивно, що ганчіркою вдарить мати; але зараз же пошкодує і приголубить. Часто один ударить, а інший пригортає зараз»451.

Олександр Купрін, пам'ять якого не забула тортури, що їх зазнавав він від матері, автобіографічну повість закінчує словами «я ненавиджу свою матір».

Фізичне покарання дітей сьогодні є дуже поширеним явищем. Б'ють дітей і мати, і батько, молоді віком і старші, матеріально забезпечені й убогі, з високою освітою і без неї. Причому мова йде не лише про легкі ляпаси чи штовхання, а й про серйозне фізичне травмування (переломи ребер, кінцівок, струс мозку), за що до кримінальної відповідальності батьки зазвичай не притягаються.

Використовуються і методи психічного насильства: позбавлення їжі, домашнє ув'язнення, ганебні порівняння, принизливі епітети, прокльони, лайка452.

Часто з'ясування відносин між батьками та дитиною відбувається привселюдно.

У частині 7 ст. 150 СК вперше законодавчо заборонено фізичне покарання дітей, а також застосування батьками інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. Ця норма є дуже актуальною.

Не можна, звичайно, сподіватися, що за її сприянням фізичне покарання дітей, неповага до їхньої гідності як явище відразу зникне.

Цінність її у тому, що в ній закріплено легітимний стандарт поведінки батьків щодо дитини і відповідно — проголошено незаконним все те, що йому суперечить.

Цей стандарт має сприяти переосмисленню батьками і всім суспільством прав дитини як прав людини, незалежно від її віку.

Інші обов'язки батьків

Крім тих, що зазначені вище, батьки мають цілу низку інших обов'язків, які кореспондують правам дитини.

Засоби виховного впливуІнші обов'язки батьків4. Особисті немайнові права батьків щодо дитиниПраво на вибір імен дитиниПодвійне ім'яВибір прізвища дитиниСпори щодо імені дитиниЗміна батьками іменіПрава батьків у процесі виховання дитини»Батьківська влада»

Обов′язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. | Управління юстиції | Влада

Опубликовано 18.08.2015

Декларація з прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р., як принципове положення визначила, що дитина повинна зростати в умовах турботи.

Відповідно до статті 18 Конвенції про права дитини батьки несуть основну відповідальність за виховання дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.

Обов′язок виховувати, ростити дитину – найважливіший обов′язок матері та батька. Це обов′язок не лише перед дитиною, а й перед усією родиною та суспільством.

У частині першій статті 150 Сімейного кодексу України визначені головні напрями виховного процесу, який мав би зосереджуватися на основних суспільних цінностях – повазі до інших людей, любові до членів сім′ї, родини. У ст.

59 Закону України “Про освіту” детально визначено, які дії належить вчиняти батькам для розвитку дитини як особистості. Зокрема, цим законом батьки зобов′язуються виховувати у дітей працелюбність.

почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до старших.

Батьки зобов′язані піклуватися про здоров′я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Цивільний кодекс України услід за міжнародно-правовими документами, ратифікованими Україною, визначає здоров′я як стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише як відсутність хвороб чи фізичних вад.

Конституція України у статті 53 встановлює обов′язковість повної загальної середньої освіти, а Закон України “Про освіту” зобов”язує батьків сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту.

Конвенція про права дитини у статті 32 передбачає захист дитини від економічної експлуатації та виконання роботи, яка може бути небезпечною для її здоров′я, бути перешкодою в одержанні освіти, фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку.

Стаття 34 Конвенції зобов′язує захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації: у проституції, в порнографії та порнографічних матеріалах. У частині шостій ст.

150 СК також відтворено конвенційні норми про заборону будь-якого (економічного, фізичного, сексуального) виду експлуатації батьками своєї дитини.

Виконання дитиною батьківських настанов має забезпечуватися лише за допомогою методів, які не принижують гідності дитини, не порушують її конституційні права як людини. У статті 26 Конституції України одним із прав людини названо право на особисту недоторканість.

Відповідно до цього Сімейний кодекс України вперше серед усіх законодавчих актів прямо забороняє фізичне покарання дитини.

Закон також забороняє не лише фізичні, а й інші види покарання, які принижують людську гідність дитини (тримання у підвалі, іншому темному приміщенні, позбавлення їжі тощо).

Окрім обов′язків, у батьків виникають і права щодо виховання дитини. Відповідно до статті 151 СК батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини. Також батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

Тобто у сучасних умовах виховання дитини лише батьками неможливе. Теливізійні, радіопрограми, газети, соціальне оточення впливають на виховання дитини поза волею батьків. Також, у вихованні дитини вагому участь беруть дитячі садки, школи.

Правові відносини між ними та батьками можуть трактуватися як договірні, а це означає, що батьки мають реальну можливість впливати на процес виховання дитини.

Димитровське міське управління юстиції

Ссылка на основную публикацию