Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

 • Що таке патронат?
 • Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потребує захисту, у сім’ї патронатного вихователя та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.
 • Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

Сімейний патронат допомагає дітям, чиї батьки деякий час не можуть опікуватися ними в силу різних життєвих обставин. Бувають випадки, коли через недбалість або жорстоке поводження дітям загрожує небезпека. Інколи у дітей хворіють або помирають батьки й за ними нікому доглядати. Трапляється й так, що дітей залишають у пологових будинках ще при народженні і доки триває вирішення питань з «відмовою» мами, немовлята безпомічно чекають своєї долі на самоті в лікарняній палаті… У таких випадках їх на певний час беруть на виховання професійні патронатні сім’ї.

Патронатні вихователі – унікальна для України професія, що з’явилася в рамках соціального експерименту, початого у 2009 році. Робота патронатними прийомними батьками – це поширена і дуже почесна практика.

Патронатна сім’я – це тимчасова сім’я для дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, що має мінімізувати травматизацію дитини, коли її забирають від батьків. Тобто, такі діти не потраплятимуть в інтернатні заклади, а перебуватимуть в спеціально підготовленій сім’ї, де про них турбуватимуться, забезпечать догляд і реабілітацію.

Оптимальний строк перебування дитини в такій сім’ї – до 3 – ох місяців (в окремих випадках – до 6-ти місяців). За цей час органи опіки та піклування повинні провести роботу з батьками дитини і визначити, де їй буде краще, при цьому можливість повернути дитину до батьків має бути пріоритетом в роботі з сім’єю.

Наприклад, якщо треба привести помешкання до ладу, якщо потрібно — допомагають з працевлаштуванням, працюють із залежними від шкідливих звичок та хвороб, якщо є бажання батьків змінитися. Коли сім’я вийшла з проблемної ситуації, тоді дитина повертається у родину.

Якщо не вдається дійти позитивного результату, далі розглядаються питання про влаштування її у прийомні родини, усиновлення.

 1. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя
 2. Яка мета патронату над дитиною?
 3. Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, вчинення заходів щодо повернення дитини до біологічної родини, а у разі неможливості прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.
 4. Що це дасть батькам дитини: можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини.

Що це дасть для України: враховуючи нинішню ситуацію в Україні, послуга патронату над дитиною набуває ще більшої актуальності. Це на рівні держави утвердить сімейні цінності, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через СЖО не можуть проживати у власних родинах.

 •  Патронатними вихователем може стати:
  – громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;
  – мають позитивний досвід виховання власних дітей;
  – мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);
  – не мають судимості;
  – стан здоров’я яких дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
  – одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;
  – зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;
 • – пройшли навчання та отримали довідку та рекомендації за результатами навчання за тренінговою програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.
 • Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя
 • Які основні завдання патронатних вихователів ?
  – забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування у патронатній сім’ї;
  – соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
  – створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;
 • – підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які права патронатних вихователів?
– брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім’ю та індивідуального плану захисту дитини;
– отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім’ю;
– визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
– отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;
– на супервізію та професійну підтримку;
– представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
– звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім’ї;
– відмовити у влаштуванні в свою сім’ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних;
– організовувати відпочинок та оздоровлення влаштованих і біологічних дітей;

 1. – отримувати пільги передбачені чинним законодавством.
 2. Які обов’язки патронатних вихователів?
  – нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;
  – дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім’ї;
 3. – дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.
 4. Патронатними вихователями не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, зокрема особи, які:
 5. 1) обмежені у дієздатності;
 6. 2) визнані недієздатними;
 7. 3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 8. 4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 9. 5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 10. 6)  зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 11. 7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (наказ Міністерства охорони здоров’я України від                                   20.08.2008  № 479 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем», зареєстрований в Міністерстві                        юстиції України 24 жовтня 2008 р.  за № 1022/15713);

 • 9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • 10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • 11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
 • 12) є особами без громадянства;
 • 13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем (патронатним вихователем).
 • Крім зазначених осіб патронатними вихователями не можуть бути інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
 • Кандидат у патронатні вихователі подає до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання такі документи:
 • – заяву;
 • – копії свого паспорта та  кандидата у  помічники патронатного вихователя;
 • – довідку про склад сім’ї (форма № 3);
 • – копію диплома про вищу освіту;
 • – копію трудової книжки (за наявності);
 • – висновки про стан свого здоров’я та кандидата у  помічники патронатного вихователя;

– довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;

– довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

– письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

Для з’ясування безпечності середовища та наявності відповідних житлово-побутових умов для прийняття в свою родину дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, комісією проводиться обстеження умов проживання кандидатів, за результатами проведення якого складається акт за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  24 вересня 2008 р. № 866.

 1. Під час проведення обстеження умов проживання сім’ї кандидата встановлюється наявність у помешканні належних умов для прийняття дітей (безпечність, належні санітарно-гігієнічні умови, наявність окремої кімнати / кімнат для розміщення дітей, місце для сну та відпочинку дитини, наявність необхідних меблів та предметів побуту, доступність та можливість пристосувати в разі потреби  помешкання для дітей з інвалідністю тощо).
 2. Обов’язковою є згода всіх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити, на тимчасове влаштування дитини в родину.
 3. Навчання кандидатів у патронатні вихователі.
 4. В області пошуком, підбором та навчанням патронатних вихователів займаються центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей за місцем проживання, за клопотанням соціального закладу відповідної території.
Читайте также:  Процедура розлучення

Поняття патронат у сімейному законодавстві України

Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

 Сімейний патронат – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Порядок встановлення патронату

Юридичними підставами встановлення патронату над дитиною є договір про патронат, який укладається за рішенням органу опіки та піклування, уповноваженим закладом, з сім’єю патронатного вихователя та батьками дитини.

Кабінет Міністрів ухвалив Постанову про деякі питання здійснення патронату над дитиною, що визначає механізм запровадження патронату над дитиною та Порядок організації діяльності сім’ї патронатного вихователя.

Термін перебування у сім’ї патронатного вихователя визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили влаштування дитини, але не має перевищувати 3 місяці. В окремих випадках його може бути продовжено до 6 місяців.

 • Специфіка та предмет договору про патронат
 • Обмеження щодо вихователя
 • Патронатним вихователем не можуть бути такі особи:
 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем.

Не можуть бути усиновлювачами, патронатними вихователями інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
 

 Обов’язкова умова: один з патронатних батьків має бути безробітним, бо основним місцем роботи стає опіка над дитиною, відповідно йому чи їй нараховуватиметься страховий стаж.

Ч. 1 ст. 256 СК передбачає можливість відмови від договору про патронат вихователя або дитини, яка досягла 14 років, без зазначення наявних для цього причин.

Незалежно від того, яка зі сторін договору ініціювала його припинення, до призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, навчальному закладові, закладові охорони здоров'я або соціального захисту патронатний вихователь зобов'язаний піклуватися про дитину.

Предметом договору є прийняття у свою сім'ю чужої дитини і забезпечення її сімейним вихованням.

Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи патронатного вихователя.

 1. Згода дитини на патронат
 2. На передачу дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити, згідно
 3. Конвенції про права дитини звучить:
 • Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.
 • 3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.

            Плата за виховання дитини

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються органами соціального захисту населення. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину.
 

  Патронат над дітьми відрізняється від опіки та піклування:

 • патронатний вихователь отримує, на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх зобов’язань;
 • між дитиною і патронатним вихователем складаються менш тісні зв’язки, ніж між дитиною і піклувальником чи опікуном;
 • опікун – законний представник дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь – лише у сфері процесуальних відносин.

Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників.

У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків.

Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.

За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль та функції батьків у патронаті звертайтеся до відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хотинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та за телефоном 21671 або 0506425699 

Патронатна сім’я – новітня форма сімейного виховання в україні | межівська селищна рада

Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

відділення надання соціальних послуг  сімї, дітям та молоді, шукає кандидатів у патронатні вихователі

ПАТРОНАТНА СІМ’Я – НОВІТНЯ ФОРМАСІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Тільки у сім’ї дитина може всебічно, гармонійно розвиватися. Держава контролює процес розвитку дітей, захищає їхні права. Якщо у родині не створено умови для нормального розвитку дитини, державою передбачено інші форми виховання, а саме: усиновлення, опіка, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім’ї, як новітня форма сімейного виховання.

 • 26 січня 2016 року Верховною Радою прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», який регламентує функціонування патронатної сім’ї.
 • Патронатний вихователь – це особа, яка за участі інших членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.
 • Сім’я патронатного вихователя – сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
 • Одночасно під патронат (в одну патронатну сім’ю) влаштовуються виключно діти (не залежно від їхньої кількості), які є братами-сестрами або до влаштування під патронат проживали в одній родині.

Термін перебування дитини у патронатній сім’ї залежить від потреб дитини та обставин, що спричинили влаштування дитини, але орієнтовно становить від 1 до 6 місяців. На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію у зв’язку із втратою годувальника, інші соціальні виплати, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

На утримання кожної дитини, влаштованої у сім’ю патронатного вихователя, виплачується щомісячна соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

У разі, коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя.

По завершенні дії договору про патронат чи при припиненні діяльності сім’ї патронатного вихователя здійснюється перерахунок коштів у відповідності до віку та кількості дітей.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною здійснюється шляхом щомісячних виплат грошового забезпечення патронатним вихователям. Розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи.

У разі перебування у сім’ї патронатного вихователя дітей віком до 1 року, дітей-інвалідів та одночасно двох і більше дітей розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину та категорію, проте сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль та функції батьків у патронаті, звертайтеся до комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» за адресою: смт.Межова, вулиця Центральна, 32/1,

тел. 6-06-86.

Патронатна сім’я як форма сімейного виховання

» Новини »  Патронатна сім’я як форма сімейного виховання Кількість переглядів: 575 Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

 • Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 •  ПАТРОНАТНА СІМ’Я
 • як форма сімейного виховання
 • ЩО ТАКЕ ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ?
 • це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
 • Сім’я патронатного вихователя — це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
 • Патронатний вихователь — це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.
 • Патронатними вихователями можуть бути громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі; проживають на спільній житловій площі; мають позитивний досвід виховання дітей; одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю; пройшли курси спеціальної підготовки; відповідають іншим вимогам, визначеним у чинному законодавстві.
 • ХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ПАТРОНАТНИМ ВИХОВАТИЛЕМ?
 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства;
 • перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 частини 1 статті 212 Сімейного кодексу України, не може бути усиновлювачем.
Читайте также:  Зразок заяви, скарги: адміністративні справи

Окрім вищезазначених осіб, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

ВАРТО ЗНАТИ! У сім’ю до патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

 1. ТЕРМІН  перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.
 2. У ВИПАДКУ наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.
 3. Загальний ТЕРМІН перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.
 4. ДОГОВІР ПРО ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ

Типовий  договір про патронат над дитиною затверджується Кабінетом Міністрів України.  Договір укладається у письмовій формі.

За договором про патронат над дитиною орган опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю патронатного вихователя.

Договір про патронат над дитиною припиняється у разі:

 • прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників,
 • її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування,
 • влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу,
 • у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи патронатного вихователя.
 • Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у разі невиконання патронатним вихователем своїх обов’язків за договором.
 • ПРАВА ДИТИНИ, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя
 • Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків.

 1. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.
 2. На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.
 3. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами.
 4. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством.
 5. ЯКІ ОБОВЯЗКИ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ?
 • забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
 • створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;
 • співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;
 • забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;
 • сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

ОПЛАТА ПОСЛУГ патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та  порядку, які визначені Кабінетом Міністрів України.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини.

« повернутися

Патронатна родина як альтернатива дитячим притулкам та інтернатам

Про те, що притулки та інтернати – не найкраще місце для виховання дітей, говорять давно. В Україні запровадили таке новаторство, як патронатна родина. Нове воно лише для нас – цю практику давно впровадили у багатьох країнах Європи та в США. 

В Україні про це заговорили у благодійній організації Партнерство кожній дитині”. Кілька років тому вперше започаткували такий експеримент у Київській області. Нині там є вже декілька патронатних родин, які надали допомогу майже 100 дітям. Кожна третя дитина повернулася до своїх батьків, а решта були влаштовані в інші сімейні форми виховання. Зараз цей експеримент крокує по іншим області.

Ми поцікавилися у начальника служби у справах дітей Наталії Гріщук, яка ситуація зі створенням патронатної родини у нашому місті. А також розпитали більш детально про принцип відбору патронатних родин та їхню роль у житті дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

– Чим відрізняється патронат від прийомної сім’ї – Наталя Миколаївно, поясніть нашим читачам, що таке патронат над дитиною, хто такий патронатний вихователь та якою має бути патронатна сім’я.

Патронатна сім’я – це родина, яка пройшла курс навчання і готова взяти на виховання  будь – яку дитину або дітей  в будь – який час за згоди всіх її членів сім´ї.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів її родини надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй родині. Патронатний вихователь повинен бути безробітним. Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців.

Патронатний вихователь – це людина, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду та виховання дитини, чиї батьки опинилися у скрутних життєвих обставинах.

У патронатного вихователя обов´язково повинен бути помічник патронатного вихователя –це чоловік або дружина патронатного вихователя чи інший дорослий член його родини (діти). Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, у якій за згоди всіх її членів, повнолітня особа, яка пройшла спеціальне навчання, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

– Хто може стати патронатним вихователем?

 • це повнолітня особа, яка є громадянином України;
 • має досвід виховання власних дітей;
 • не позбавлялася батьківських прав;
 • не має судимості;
 • проживають на спільній площі з помічником патронатного вихователя,
 • має відповідне житло (власне, орендоване чи на правах користування), у якому є кімната для прийому дітей.

– Які діти можуть бути влаштовані під патронат?

 • новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі;
 • підкинуті, знайдені діти;
 • безпритульні діти;
 • діти з сімей, у яких існує загроза їх життю та здоров’ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • діти, батьки (або особи, що їх заміняють) яких померли, безвісно відсутні;
 • діти, переміщені із тимчасово окупованої території або району проведення бойових дій в зоні АТО;
 • інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї або їхні батьки чи особи, що їх заміняють, не можуть піклуватися про них.
 • – Скільки дітей може бути одночасно влаштовано в сім’ю патронатного вихователя?
 • Одночасно під патронат (в одну патронатну сім’ю) влаштовуються виключно діти (не залежно від їх кількості), які є братами-сестрами або до влаштування під патронат проживали в одній родині.
 • – Діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат?
Читайте также:  Как снять арест с ипотечной квартиры: пошаговая инструкция от адвоката

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Тобто під патронат може потрапити навіть грудне немовля, якщо його мама потрапила у скрутне життєве становище. Хочу сказати, що часом буває таке, що з батьками або з одним із батьків щось трапляється.

Наприклад, раптова хвороба або загострення хронічних захворювань й інші складні життєві обставини. А у такої мами просто немає родичів, бабусь чи дідусів, на яких можна тимчасово покласти обов’язки виховання дитини. Тоді люди можуть звертатися до нас та в інші соціальні служби.

 Діти, старші від 14 років, влаштовуються за їх власної згоди та згоди патронатних вихователів.

– Тобто ті, хто в кого сталося раптове непередбачуване лихо, можуть самі звернутися до вас по допомогу?

Так, звичайно. Не просто можуть, а й повинні це зробити. В житті бувають різні ситуації, тож ми готові допомагати. А коли все налагодиться, діти повернуться у рідну сім’ю. До того ж, якщо мама у лікарні, то патронатний вихователь запросто може приходити з дитиною, щоб вона відвідувала маму.

– Наведіть, будь ласка, приклади отих складних життєвих обставин.

Це може бути той випадок, що батьки захворіли, потрапили у лікарню і у них немає родичів, які на час лікування можуть взяти дитину до себе. Тоді цю дитину передають на тимчасове перебування у патронатну родину. Теж ж саме можна сказати і про якісь раптові нещастя – згоріла хата, стихійне лихо тощо.

Оскільки ми ще не знайшли охочих стати патронатними вихователями, поки що таких дітей прилаштовують у обласний притулок або центр соціально-психологічної реабілітації.

Якщо це не якась раптова хвороба матері чи батька дитини, а залежність батьків від алкоголю чи наркотиків, то дитина, яка не отримує належного догляду і виховання, теж може бути поміщена у патронатну сім’ю.

Але якщо за цей період, наприклад мама, не виконує рекомендацій, мама не йде на співпрацю, не відвідує лікаря, тобто не змінюється, то тоді служба у справах дітей вирішує доцільність позбавлення батьківських прав та влаштування дитини у прийомну сім’ю.

–  Якщо батьки опинилися у скрутних життєвих обставинах, але вони мають не одну дитину, а декілька, то чи можуть ці братики чи сестрички потрапити в одну патронатну родину?

 Так, звичайно, можливий такий варіант, коли всіх дітей з однієї родини передають у патронатну родину. Але це при умові, що патронатний вихователь сам погодиться на двох чи трьох дітей.

Упродовж багатьох років на нас були покладені такі завдання, як пошук кандидатів у батьків-вихователів та батьків для створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Різниця між створенням прийомної сім’ї та патронатної в тому, що, наприклад, прийомну сім’ю може створити одна особа, а от вимоги саме до патронату – має бути обов’язково подружжя.

– Скільки дитина може перебувати в патронатній сім’ї?

Термін перебування дитини у патронатній сім’ї залежить від потреб дитини та обставин. Дитина у такій сім’ї не повинна перебувати більше трьох місяців. Тобто, це може бути два місяці або три тижні, але не більше трьох місяців.

Якщо за ці три місяці дитина не повертається у свою сім’ю, до біологічних батьків, за рішенням комісії із захисту прав дитини, цей термін може бути продовжений ще на три місяці. Тобто, крайній термін перебування дитини – шість місяців, але для цього потрібні серйозні підстави.

І протягом цих півроку ведеться пошук або прийомної сім’ї, або усиновлювачів чи опікунів. Усе це залежить від життєвих обставин біологічної сім’ї такої дитини.

– Розкажіть про більш детально, про конкретні вимоги до патронажного вихователя, адже ці вимоги детально прописані у відповідному Законі України.

Таких вимог до потенційних патронатних родин є чимало. Одна з них принципово відрізняється від вимог до прийомних сімей. Патронатний вихователь обов’язково повинен мати вищу освіту.

Я знаю багато прикладів, коли люди не мають вищої освіти, але при цьому виступають дуже добрими та дбайливими до дітей людьми. Але закон є закон і ми маємо його дотримуватися.

Крім того, беручи на себе обов’язки патронату, вихователь повинен мати відповідні житлові умови для соціально-психологічної реабілітації дитини, яку бере під свій патронат. Щодо вікових обмежень, то патронатним вихователем не може стати особа, якій менше 35 років.

Для жінок вікове обмеження 35-60 років, для чоловіків – 35-65 років. Крім того, важливою умовою є те, що один із подружжя, саме той, хто буде виконувати обов’язки патронатного вихователя, як я уже казала, має бути безробітним.

Тобто, людина не має ніде працювати, щоб цілком і повністю надавати послуги патронату. Також претенденти повинні мати позитивний досвід виховання дітей. Але тут варто зазначити, що мова не тільки про виховання власних дітей, а й про інших. Наприклад, робота в садочку чи у школі, громадська робота, тощо. Ну і, звичайно, все це має бути підтверджено відповідними документами.

– Як буде здійснюватися фінансування послуги патронату над дитиною?

Патронатний вихователь буде отримувати офіційну заробітну плату від держави, а в його трудовій книжці буде відповідний запис та нараховуватиметься трудовий стаж.

Соціальні виплати становлять 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідного віку.  До 6 років прожитковий мінімум на дитину –  1492 грн. х 2 = 2984 грн.; від 6 до 18 років – 1860 грн. х 2 = 3720 грн. Розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи (близько 8810 грн.).

Прожитковий мінімум для працездатної особи  – 1762 грн. х 5 = 8810 грн. Також установлена система надбавок у розмірі 10 відсотків за складність у разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя новонародженої дитини, дитини з ВІЛ-інфекцією, дитини з вадами розвитку чи інвалідністю, неповнолітньої вагітної тощо.

– Як стати патронатним вихователем?

Кандидати у патронатні вихователі проходять відповідне навчання блокове два з половиною місяці. Семінари для потенційних патронатних вихователів будуть проводити кваліфіковані спеціалісти обласного центру, які й самі пройшли відповідне навчання та стажування у Києві за спеціальними програмами.

Ці фахівці відповідно мають сертифікати, які підтверджують їхнє право навчати патронатних вихователів. До слова, з часом патронатні вихователі, як і прийомні батьки, проходять підвищення кваліфікації, тобто додаткові курси, щоб вдосконалювати свої знання.

Крім того, для таких навчань залучаються і психотерапевти, і наукові співробітники вищих навчальних закладів з України та закордону. Тобто, навчання серйозне та відповідальне. Після завершення курсу цього навчання, тренери роблять висновки, хто з кандидатів готовий стати патронатним вихователем.

Після завершення курсу навчання, тренери надають рекомендацію для створення патронатної сім’ї.

– Як визначити, що людина готова до виконання обов’язків патронатного вихователя? Адже, враховуючи грошове забезпечення, ймовірно, знайдуться охочі нажитися на чужому горі.

Це дуже делікатне питання. Хочу наголосити, що кандидати у патронатні вихователі будуть дуже ретельно перевірятися. У плані, насамперед, медичному. Адже таким людям доведеться пройти чимало лікарів, щоб надати нам довідки. Зокрема, кандидати мають пройти огляд нарколога, психіатра, фтизіатра.

Важливо, що довідки від цих лікарів мають надати і всі члени родини, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі. Також усі члени родини кандидата не повинні мати судимості, як і сам кандидат.  Загалом, можна сказати, що процедура зібрання всіх документів, проходження навчання та погодження всіх комісій соціальних служб.

Тобто, хочу сказати, що процес від бажання стати патронатним вихователем, до його втілення дуже непростий. Тож ми сподіваємося, що той, хто на це йде, йде явно не через гроші, а швидше через щире бажання допомогти. До того ж, на органи влади, покладено й контроль за цільовим використанням цих державних коштів.

Тож навіть, якщо людина спробує зловживати, ми такі спроби присічемо одразу. Сподіваємося, що для людей зробити добру справу важливіше, ніж нажитися на лиху інших людей.

– Якщо люди виявляють бажання стати патронатними вихователями, свого роду співпрацювати із соціальними службами, то куди їм потрібно звертатися?

Ми зараз активно шукаємо кандидатів для створення патронатної родини у Рівному, адже у нас таких ще немає. Тому будемо раді, коли такі охочі знайдуться. Якщо мова про Теплодар, то людям потрібно приходити до служби у справах дітей , яка знаходиться  у кабінеті 38 по вулиці Піонерній  або за телефоном: 798-65-92.

Перелік документів для подання на кандидата у патронатні вихователі:

1. Заява.

 1. Копія паспорта.
 2. Довідка про склад сім’ї (форма №3).
 3. Копія диплома про вищу освіту.
 4. Копія трудової книжки (за наявності).
 5. Висновок про стан здоров’я (свого та осіб, які проживають разом із ним), складені за встановленою формою.
 6. Довідка від нарколога, психіатра та фтизіатра, в тому числі для осіб, які проживають з кандидатом у патронатні вихователі.
 7. Довідка про відсутність судимості, в тому числі у повнолітніх членів сім’ї, які проживають з кандидатом у патронатні вихователі.
 8. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
  10. Письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом із ним, а також дітей, які досягли віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

Ссылка на основную публикацию