Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Дуже часто страхувальники (особи які застрахували свої майнові інтереси) після укладання договору страхування вважають, що в подальшому, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП), їхньою єдиною проблемою буде своєчасно повідомити страхову компанію (далі – СК) про настання ДТП та подати необхідні документи для виплати страхового відшкодування. Але якщо Ви є винуватцем ДТП то ані страховий поліс КАСКО, ані страховий поліс ОСАЦВ скоріш за все не зможе захистити Вас від регресних вимог СК потерпілих при ДТП. Окрім того, за наявності певних обставин, Ви можете отримати регресний позов навіть від СК, в якій Ви застрахували свою цивільну відповідальність.

Згідно чинного законодавства, до СК, яка виплатила страхове відшкодування за договором майнового страхування, переходить право вимоги до особи, відповідальної за заподіяння збитків.

СК може звернутись до Вас, як до винуватця ДТП, з регресною вимогою у таких найпоширеніших випадках:

1. Виплати по ОСАЦВ недостатньо для повного покриття збитків, заподіяних при настанні ДТП.

Чинним законодавством встановлено, що розмір страхової суми за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, за шкоду заподіяну майну потерпілих становить 100000 гривень, а у разі оформлення ДТП по європротоколу – 50000 гривень.

З вказаного вбачається, що

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Тобто, у разі якщо розмір збитків перевищує вказані суми, тоді сума збитків, яка перевищує граничні суми страхових відшкодувань, має бути відшкодована за Ваш власний рахунок.

2. Ви порушили вимоги статті 38 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) і Ваша СК звернулась до Вас з регресною вимогою.

Це може статися у разі якщо:

 • страхувальником порушено строк повідомлення страховика про настання ДТП;
 • страхувальник не мав права керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • страхувальник під час керування автомобілем знаходився у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або знаходився під впливом лікарських засобів які знижують увагу та швидкість реакції водія або ж водій відмовився пройти обстеження на стан сп’яніння;
 • страхувальник втік з місця ДТП;
 • встановлено, що ДТП настало в результаті невідповідності технічного стану автомобіля страхувальника вимогам ПДР;
 • якщо страховий випадок настав з використанням забезпеченого транспортного засобу в період, не передбачений договором страхування;

3. СК потерпілого, яка виплатила страхове відшкодування потерпілому, звернулась до Вас з регресною вимогою, як до винуватця ДТП або ж СК в якій застраховано Вашу цивільну відповідальність не здійснила виплати страхового відшкодування чи відмовила у виплаті такого.

Згідно чинного законодавства майнова шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи діями фізичної або юридичної особи, відшкодовуються особою яка заподіяла таку шкоду. Також встановлюється обов’язок особи, яка заподіяла шкоду, відшкодувати її, та право потерпілої особи на її відшкодування. Окрім цього,

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Вказані норми є правовою підставою для звернення СК з регресними вимогами до осіб винних у заподіянні збитків.

Також СК, в якій застрахована Ваша цивільна відповідальність, за наявності обставин, визначених статтею 37 Закону, має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. До таких обставин належать:

 • навмисні дії страхувальника, водія авто чи потерпілого на настання страхового випадку;
 • вчинення страхувальником, водієм авто чи потерпілими умисного злочину, що призвело до настання страхового випадку;
 • невиконання потерпілим або особою, яка має право на відшкодування обов’язків визначених вищевказаним Законом;
 • неподання заяви на отримання страхового відшкодування впродовж одного року з моменту настання страхового випадку.

У разі відмови СК, в якій Ви застрахували свою цивільну відповідальність, здійснити виплату, відшкодовувати завдані в результаті ДТП збитки доведеться Вам за власний рахунок.

Отримання від СК регресної вимоги, ще не означає, що у найближчий час Вам доведеться «розпрощатись» з певною сумою коштів. У деяких випадках можливо зменшити розмір регресних вимог страховика або ж взагалі відкинути вимоги страхової компанії.

У разі виникнення спору між Вами та СК з приводу регресних вимог останньої

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

а від так і Вашої вини у завданні збитків. Згідно законодавства особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду завдано не з її вини.

Якщо ж Ваша вина у заподіянні збитків відсутня, то і у СК відсутні підстави для звернення з регресною вимогою.

Підтвердженням наявності або ж відсутності Вашої вини у ДТП може бути рішення суду, який розглядав справу про адміністративне правопорушення, а у випадках оформлення ДТП по європротоколу, сам протокол, складений учасниками ДТП.

Якщо Ви є винуватцем ДТП, то слід звернути увагу на те, що існує можливість зменшення розміру регресних вимог. Згідно чинного законодавства розмір відшкодування, яке підлягає виплаті особою, винною у заподіянні шкоди, може бути зменшено за умови наявності вини потерпілого та її ступеня, а також враховуючи матеріальне становище особи, винної у заподіянні шкоди.

Трапляються випадки, що після спливу певного часу, за який Ви навіть і забули про ДТП, Вам від СК потерпілого може прийти заява на відшкодування заподіяних збитків при ДТП, яке трапилось декілька років тому. В таких випадках слід одразу звертати увагу на строки позовної давності.

Щодо регресних вимог СК до особи винної у заподіянні шкоди, законодавством спеціальних строків позовної давності не передбачено.

Це означає, що у разі пропуску трирічного строку позовної давності СК втратила право вимоги на відшкодування Вами заподіяних збитків, а від так її вимоги є незаконними та відповідно такими, які не підлягають задоволенню у судовому порядку.

Звичайно суд має право, за наявності поважних причин пропуску СК строку позовної давності, поновити такий строк. Але таке поновлення строку може бути оскаржене Вами, вже на етапі звернення СК до суду з відповідною заявою.

Окрему увагу слід приділити так званим службовим авто. Згідно законодавства юридична або фізична особа відшкодовує шкоду завдану їх працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. У таких випадках боржником за регресною вимогою виступає роботодавець.

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Слід пам’ятати, що роботодавець відшкодовує завдану його працівниками шкоду, тільки під час виконання ними своїх трудових (службових) обов’язків. Якщо на момент скоєння ДТП водій службового авто не виконував своїх трудових (службових) обов’язків, боржником за регресною вимогою СК має виступати водій службового авто.

Не останню роль при застосуванні цієї норми відіграє характер правовідносин між водієм службового авто та автовласником.

Якщо між водієм та власником транспортного засобу укладено договір про надання послуг, то у разі, якщо на момент скоєння ДТП водій службового авто діяв за завданням замовника (власника авто), відповідальність за заподіяння шкоди несе власник авто. В іншому разі відповідальним за заподіяння шкоди буде виступати водій службового авто.

Законом передбачено обов’язок страхувальника впродовж трьох робочих днів з дня настання ДТП повідомити СК про настання ДТП. У разі невиконання страхувальником цього обов’язку, СК має право після виплати відшкодування звернутись до страхувальника з регресною вимогою.

Так, в судовій практиці спори щодо несвоєчасного повідомлення страхувальником СК про настання ДТП є однією з найбільш поширених категорій справ пов’язаних з регресними вимогами СК.

До 2015 року позиція страхувальників у такій категорії справ була досить складною, оскільки до висловлення Верховним судом України (далі – ВСУ) своєї позиції, щодо розгляду такої категорії справ, суди у таких справах зазвичай приймали сторону саме СК.

Вирішуючи саме такий спір ВСУ зазначив, що обов’язок страхувальника повідомити СК про настання ДТП передбачено для забезпечення можливості СК здійснити перевірку обставин настання ДТП власними силами, та запобігти необґрунтованим виплатам. Але у разі якщо СК визнала ДТП страховим випадком, та в подальшому добровільно здійснила виплату потерпілому, то виключно не повідомлення винуватцем ДТП СК про настання ДТП не може бути підставою для задоволення регресних вимог СК.

Окремо слід зауважити, що

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Тому у разі звернення до Вас СК з регресною вимогою, у зв’язку з неповідомленням про настання про ДТП, слід брати до уваги зазначену позицію ВСУ та положення законодавства, яке звільняє страхувальника від обов’язку повідомляти про настання ДТП за наявності поважних причин.

Вказані законодавчі нюанси відомі далеко не всім. Їх знання та правильне застосування під час досудових, а головне – судових тяжб зі страховою компанією є запорукою успішного захисту прав страхувальника.

Тому, якщо до Вас звернулася страхова компанія з регресним позовом, слід не гаючи часу залучати професійних юристів, які спеціалізуються на даній категорії справ.

Це допоможе Вам зберегти не тільки власний час, але й уникнути надмірних витрат.

Як відмовитися від страховки за кредитом, порядок розірвання договору та оформлення відмови від нав’язаної страховки

Видача кредитів допомагає банкам заробити більшу частину свого прибутку. Одночасно з позиками клієнтам пропонується ряд банківських послуг, за які може стягуватися додаткова плата. Найпоширенішим є страхування.

Кредитно-фінансові установи нав’язують його, пояснюючи, що шанс схвалення кредиту одразу зростає.

З цієї причини багатьох цікавить, чи правомірно включати в договір послугу страхування, можливе повернення сплачених коштів і відмовитися від страховки по кредиту після отримання позики.

Що таке страховка за кредитом

Банки пропонують позичальникам оформити страховку за кредитом, яка є додатковим забезпеченням по поверненню позички.

Послуга надається страховою компанією, яка спільно з банківською установою розробляє спеціальний продукт під кожну програму кредитування. Іноді плата за страховий поліс може бути включена в договір автоматично.

Це не тільки збільшує щомісячні платежі по позичці, оскільки страховка включена у вартість кредиту, але і є неправомірним, адже іноді клієнт може навіть не бути сповіщений про це.

Навіщо потрібна

Перед тим, як відмовитися від будь-якої страховки за кредитом, необхідно з’ясувати, навіщо вона потрібна. Багато вважають, що страхування є для банку додатковим заробітком, однак це не завжди вірно.

У разі, якщо пропонують укласти стандартний договір медичного страхування здоров’я позичальника, вигода від якого полягає в безкоштовному обслуговуванні в медустановах, то так, тут банк має відсоток від страхової організації.

Читайте также:  Коли війна стала бізнесом. Історія знищення державою підприємства військової промисловості.

Однак існують і інші обставини.

Банк, видаючи позики, бажає повернути гроші назад, та ще й з маржею. Він розуміє, що в житті може трапитися всяке, і не завжди клієнт зможе розплатитися з боргом. Тут-то на допомогу приходить страхування.

При форс-мажорі страхова компанія зобов’язується повернути позичені позичальнику гроші, причому в деяких випадках ще й з відсотками.

Таким способом фінансові ризики мінімізуються, а кредитоотримувач хоч і несе додаткові витрати, але, з іншого боку, може убезпечити себе.

Чи можна відмовитися від страховки за кредитом

Можливий і такий варіант, як не платити страховку по кредиту взагалі. Якщо при оформленні позики кредитний менеджер намагається всіма шляхами переконати клієнта оформити поліс, кажучи, що тільки так позичальник зможе отримати гроші – можна сміливо говорити «ні». Якщо не вдається переконати, варто звернутися до керівництва або зателефонувати на гарячу лінію установи.

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Закон про страхування

Необхідно знати, що, згідно з російським законодавством, придбання страхового поліса при споживчому кредитуванні – це суто особиста справа громадянина. Будь-які способи переконати позичальника купити поліс повністю протизаконні.

Про це говорить закон про захист прав споживачів, де точно вказано, що заборонено пропонувати послугу тільки у разі оформлення іншого.

Центробанк ретельно відстежує такі спроби, тому при виникненні інциденту, можна сміливо повідомляти про це регулятору.

Обов’язкові та необов’язкові види страхування

До того, як відмовитися від страховки за кредитом, необхідно врахувати, що в деяких випадках, наприклад, в іпотечному кредитуванні, розірвання договору страхування здійснити не вийде. Це стосується всіх видів, де передбачено заставу. Інші страховки є необов’язковими і їх можна скасувати:

 • Страхування життя та дієздатності позичальника. Важливо розуміти, що в разі смерті спадкоємці клієнта має право відмовитися від погашення позички. Крім цього, страхова організація візьме на себе відшкодування тільки при втрати дієздатності внаслідок професійної діяльності або профзахворювань.
 • Страховка від втрати роботи. Поліс буде діяти тільки, якщо кредитоотримувач потрапить під скорочення, але ніяк не при звільненні.

Іпотечні кредити

Відмовитися від обов’язкового страхування не вийде лише у випадку оформлення позик на покупку або будівництво житла. Пов’язано це з тим, що придбане майно є запорукою, і у разі його втрати банк несе збитки, які потрібно компенсувати.

Вартість іпотечного страхування – задоволення не з дешевих, однак воно повністю допомагає мінімізувати можливі ризики.

Якщо страхування майна – справа обов’язкова, то всі інші види страхування, які пропонуються при оформленні іпотеки, клієнт може вибрати сам, якщо у нього є бажання.

До їх числа відноситься страхування відповідальності. Суть його полягає в тому, що при неможливості сплачувати внески застраховане майно йде на торги, а в разі виникнення грошової різниці після продажу решту суми сплачує страховик. Можна розглянути і титульне страхування. Обставина виникає, якщо кредитоотримувач внаслідок якихось дій втрачає право власності на майно (наприклад, шахрайство).

Страхування споживчих кредитів

Якщо на етапі оформлення заявки менеджери відмовляються приймати документи через небажання клієнтом купувати поліс, слід звертатися до начальства установи, так як відмовитися від страховки за споживчим кредитом має право кожен позичальник.

Банки прекрасно це розуміють і, щоб уникнути покарання, пропонують при відмові від страхування позики з підвищеною відсотковою ставкою, що є правомірним, оскільки у позичальника є вибір.

Перед прийняттям рішення треба з’ясувати, в якому випадку позика буде вигідніше, або ж звернутися в іншу фінансову установу.

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Автокредитування

Цивільне законодавство не змушує кредитоотримувача страхувати автокредит. Тут мається на увазі покупка поліса на випадок ризику неповернення позики. Не варто плутати це поняття зі страхуванням самого рухомого майна. Крім цього, майбутній власник авто не зобов’язаний оформляти поліс КАСКО, тому що цей вид належить до добровільного страхування.

Як відмовитися від страховки після отримання кредиту

Раніше відмова від страхування життя після отримання кредиту можна було здійснити на підставі Цивільного кодексу. Однак повернути витрачені на оплату поліса фінанси було практично нереально.

Після введених в дію вказівок Центробанку, з 1 червня 2016 року стало можливим повернути сплачені гроші за страховку протягом 5 робочих днів з моменту підписання кредитного договору.

Законом допускається і більш тривалий період для повернення грошей – 90 днів, проте отримати всю суму страховки не вдасться.

Що таке період охолодження

Час, який відводиться на повернення позики, отримало назву «період охолодження». За законом він становить 5 днів, однак для залучення клієнтів деякі банки почали збільшувати цей часовий показник.

Наприклад, в Ощадбанку відмовитися можна протягом 14 днів.

Період охолодження обов’язково прописується в договорі і починає діяти не з моменту, коли клієнт оплачував страховку (!), а коли під кредитним договором було поставлено підпис.

Заява про відмову страховки за кредитом

Перед тим, як написати відмову від страховки за кредитом, необхідно ретельно перечитати договір і з’ясувати, чи це взагалі можливо. Якщо такий пункт там присутній, треба скласти заяву. Його можна написати від руки або ж взяти бланк у самої страхової компанії. У верхньому правому куті зазначаються реквізити компанії, ПІБ та дані страхового особи. Після слова «заява» вказують:

 • номер кредитного договору і на термін його дії, суму позики, виплати;
 • дані за договором страхування;
 • умови анулювання;
 • прохання про припинення дії договору та її обґрунтування.

У висновку наводиться перелік доданих документів, проставляється дата та підпис.

Яку причину розірвання вказати в заяві

Як відмовитися від страховки за кредитом і яку причину написати в заяві – ці питання залишаються актуальними на сьогоднішній день, оскільки єдиного підходу до вирішення немає.

Складаючи заяву, можна вказувати будь-яку причину відмови, за яку клієнт збирається розірвати договір страхування передчасно. Однак не завжди банк може визначити її як вагому.

З цієї причини для більшої переконливості можна послатися на нормативні акти: Цивільний кодекс, кодекс про Адміністративні правопорушення, Закон про захист прав споживачів.

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Можливі наслідки відмови

Якщо подивитися на питання з законодавчої точки зору, то ніяких наслідків при відмові від страховки при кредитуванні бути не повинно. Однак банки вишукують всілякі способи, щоб клієнт придбав поліс.

Головний з них – це підвищені ставки при непідписанні договору страхування.

Робиться це на законних підставах, оскільки клієнтові пропонується вибір: купити поліс і отримати меншу ставку або брати кредит на загальних підставах.

Як забрати страховку за кредитом

Після виходу постанови Центробанку кредитно-фінансові установи виявилися у складній ситуації. Деякі з них навіть перейшли на договори колективного страхування – в цьому випадку про повернення не може йти і мови.

Для повернення страховки необхідно написати заяву в страхову компанію із зазначенням причини. Сума повернення напряму залежить від часу, що пройшов з дня видачі позики.

Після цього співробітники повинні надати кредитоотримувачу новий графік платежів, який виключає наявність страхових внесків.

Якщо цікавить, як відмовитися від страховки в банку, це можна зробити тільки, якщо вона була включена в договір без відома кредитоотримувача. Скаргу необхідно писати безпосередньо в саму установу.

Ймовірність позитивного результату мінімальна, тому що банк мотивує це тим, що позичальник підписує договір після ознайомлення з ним.

Це означає, що він в курсі всіх додаткових виплат і своїм підписом висловив з цим згодою.

Відмова протягом 5 днів після укладення кредитного договору

При зверненні в страхову компанію в період охолодження з’являється можливість оформити відмову, і клієнт зможе повернути до 100% від вартості сплачених грошей.

На це організації відводиться 10 робочих днів. Страхова премія буде повернута кредитоотримувачу тільки, якщо за цей період не було страхових виплат.

Якщо клієнт отримує страхування за колективним договором, то повернути гроші в цьому випадку неможливо.

Як повернути страховку при непогашений кредит після 5 днів

Якщо з моменту підписання документів за позикою, а від цієї дати йде обчислення, пройшло більше 5 днів, то позичальник має право також відмовитися від послуги і написати заяву на повернення сплаченої страхової суми.

У цьому випадку максимум, на який він може розраховувати – 50% від вартості поліса.

Однак це не завжди можливо і необхідно уважно читати договір, адже у деяких установ (наприклад, Альфастрахування або Пошта Банк) може бути прописаний такий пункт, як неповернення коштів при достроковому розірванні.

Повернення страховки при достроковому погашенні кредиту

Як відмовитися від нав’язаної страховки по кредиту при достроковому погашенні позики? В даному випадку теж необхідно дивитися, що про це говорить договір.

Якщо поліс оформляється на весь термін виплат, а позичальник погашає її достроково, то йому покладено перерахунок в зв’язку з переплатою. Компенсацію при такому положенні справ виплачують пропорційно часу залишився.

Для цього потрібно написати заяву і прикласти до нього документи, що підтверджують факт того, що кредит був погашений достроково.

Припинення договору страхування: як розпрощатися зі страховою компанією з вигодою для себе

Юридична допомога та судова практика

Як свідчить статистика, у більшості прецедентів, а це близько 80%, суд залишається на боці кредитоотримувача.

Позитивні рішення по справах виносяться часто, але стосуються вони нав’язування послуги страховки при оформленні споживчих кредитів. Там, де страхується заставу – суд залишається на стороні банку.

При іпотечному кредитуванні в судові органи можна звертатися лише при додатково оформленої страховки.

Якщо з моменту надання кредиту пройшло менше 5 днів, то всі дії по поверненню можна провести самостійно, адже ніяких особливих нюансів виникнути не повинно. По закінченню більш тривалого терміну, перед тим, як відмовитися від страховки за кредитом, рекомендується звернутися до юристів. В такому випадку успішність результату справи значно зростає.

Відео

«Як за страховим полісом стягнути гроші зі страхової компанії при ДТП?»

Отже, ви придбали довгоочікуваний автомобіль і як законослухняний громадянин застрахували свою відповідальність, оформивши страховий поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності.

Читайте также:  Sample divorce request

Як показує практика, більшість громадян оформлюють страхові поліси тільки для того, щоб не платити штрафи працівникам міліції, абсолютно не думаючи про те, що ДТП може статися з кожним.

І ось тоді настає той момент, коли водій шкодує про те, що із самого початку не потурбувався про вибір надійної страхової компанії. Чому необхідно вибирати страхову компанію при оформленні страхового полісу правильно? Та тому що ви можете бути не лише потерпілим, але і, на жаль, винуватцем ДТП.

 • Користуйтесь консультацією: Захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування завданих збитків
 • Як вибрати страхову компанію?
 • Варіантів може бути два.

1. Cпитати у знайомих, які вже стикалися з виплатами по ДТП, дізнатися, які страхові компанії проводять страхові виплати, а які немає. Проте, у такому разі підхід може бути суб’єктивним, оскільки іноді страхова відмовляє у виплатах абсолютно правомірно через неправильні дії самих клієнтів.

2. Правильніший варіант – це шукати страховика за рейтингом найбільш надійних компаній, який можна знайти в інтернеті на відомих майданчиках ЗМІ. Тут містяться актуальні рейтинги страхових компаній України, які пропонують послуги із страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Сталося ДТП – ваші дії

Про те, як поводитися при ДТП розказано нами в окремій статті. Тут же ми розповімо, як необхідно діяти, щоб отримати страхове відшкодування, якщо ви є потерпілим.

Із самого початку вам необхідно записати дані страхового полісу винуватця ДТП і невідкладно, проте не пізніше за 3 робочих дні письмово повідомити в його страхову компанію про ДТП. Такий обов’язок встановлений в статті 33 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон).

Окрім цього, рекомендуємо повідомити про ДТП так само і свою страхову компанію, що убезпечить вас від можливих претензій. У працівників ДАІ обов’язково візьміть довідку про ДТП – вона потрібна буде для страхової компанії.

Після отримання письмового повідомлення про ДТП на протязі 2-х робочих днів страховик зобов’язаний почати розслідування страхового випадку, направити відповідні запити в компетентні органи і провести інші необхідні дії. Так само на протязі 10-ти робочих днів з дня отримання повідомлення про ДТП страховик повинен направити свого аварійного комісара (експерта) для визначення причин настання страхового випадку і розмірів збитку.

Важлива деталь: якщо страховик не направить свого представника протягом вказаного часу, то ви маєте право викликати свого аварійного комісара (експерта) і визначити розмір збитку. При цьому, вартість експертизи має бути відшкодована страховиком (стаття 34 Закону).

I. Направлення страховику заяви про страхове відшкодування

У статті 35 Закону вказано, що протягом 30-ти робочих днів з дня подання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду ви повинні подати страховикові заяву про страхове відшкодування. У цій же статті встановлені вимоги до цієї заяви і перелік необхідних документів. Уважно з ними ознайомтеся і заповніть заяву в строгій відповідності з положеннями Закону.

Обов’язково збережіть собі копію заяви! Це послужить гарантією, якщо необхідно буде звертатися до суду.

Дуже часто бувають випадки, коли експерти страхової компанії навмисно занижують розмір збитку, оскільки страховикові вигідно заплатити якомога менше. У цій ситуації ви маєте право притягнути незалежного експерта-оцінювача і на підставі його висновку вимагати відповідні виплати.

Згадайте новину: Дорожчає обов'язковий страховий поліс «Зелена карта»

Який збиток відшкодовує страхова компанія?

Згідно ст. 29 Закону страхова компанія відшкодовує витрати, пов’язані з відновним ремонтом автомобіля з урахуванням його зносу. Окрім цього, страховик зобов’язаний відшкодувати витрати на евакуацію транспортного засобу до місця його стоянки.

Нерідкі випадки, коли після ДТП автомобіль не підлягає ремонту, тобто вважається фізично знищеним (якщо його ремонт є технічно неможливим або економічно необгрунтованим). У такому разі страхувальникові відшкодовується різниця між вартістю автомобіля до і після ДТП, і витрати на евакуатор. Який максимальний розмір збитку можна компенсувати?

Максимальний розмір страхової суми визначений в статті 9 Закону і складає:

— не більше 50 тис. грн. на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілого;

— не більше 100 тис. грн. на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю потерпілого.

Необхідно пам’ятати, що сума страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілого, зменшується на розмір франшизи, встановленої в страховому полісі. Якщо внаслідок ДТП потерпілому спричинена шкода життю і здоров’ю, то він має право на відшкодування моральної шкоди у розмірі 5% від страхової виплати (стаття 26-1 Закону).

II. Кому і в які терміни здійснює страхове відшкодування страховик?

Для відповіді на це питання звернемося до статті 36 Закону, згідно якої страховик впродовж 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, що має право на отримання відшкодування, але не пізніше чим через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, зобов’язаний у разі визнання ним вимог заявника обгрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) і виплатити його. У разі невизнання таких вимог – відмовити у виплаті, письмово сповістивши про це страхувальника з вказівкою конкретних причин відмови. Ця стаття також встановлює, що виплату можна проводити як на рахунок потерпілого, так і безпосередньо на рахунок тієї СТО, яка проводитиме ремонт автомобіля.

Важливою деталлю є те, що при відшкодуванні збитку на рахунок потерпілого, страхова сума зменшується на розмір ПДВ. Щоб отримати компенсацію ПДВ, вам необхідно після ремонту транспортного засобу документально підтвердити страховикові розмір проведеного ремонту.

Що робити, якщо у винуватця немає страхового полісу “автоцивілки” або його страхова компанія-банкрот?

В цьому випадку згідно статті 41 Закону вам необхідно звертатися безпосередньо в Моторно-транспортне страхове бюро України (скорочено МТСБУ), яке і проводить регламентні виплати потерпілому.

Проте, якщо у вас є договір добровільного страхування автомобіля (КАСКО) і ви можете отримати по ньому страхове відшкодування, то МТСБУ відшкодує лише ту частину шкоди, яка не компенсована за договором КАСКО.

III. Страхова компанія не платить вчасно або взагалі відмовляє у виплаті.

Що робити? Якщо вам від страхової компанії прийшла письмова відмова у виплаті, то тут без участі досвідченого адвоката не обійтися. Адже саме він зможе проаналізувати, наскільки законними є підстави для відмови і чи є шанси її оскаржити.

Проте, частенько страхові компанії відмовляють у виплаті з надуманих причин або ж всіляко затягують проведення виплат, посилаючись на різні “обставини”.

У такій ситуації вам необхідно здати нарочним або надіслати рекомендований лист з повідомленням в страхову компанію з претензією про незаконну відмову в страховій виплаті або необгрунтованому затягуванні термінів проведення виплат.

Користуйтесь консільтацією: ДТП. Що робити, якщо страхового відшкодування недостатньо або цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди в ДТП не застрахована?

Копію претензії рекомендуємо направити в МТСБУ і Держфінпослуг для відома. Якщо ж ваша претензія залишилася без задоволення, то тут останнім варіантом залишається найняти досвідченого адвоката по ДТП і звернутися до суду. При цьому, із страхової компанії буде стягнутий не лише розмір збитку, але і витрати на правову допомогу адвоката!

Юрій Усманов

Джерело: Правова консультація

10. Припинення та розривання договору страхування

10.1. Договір
страхування припиняється:

 • по закінченню терміну дії;
 • при повній виплаті страхових сум.
 1. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, дія договору припиняється у частині, що стосується тих видів страхового захисту (2.2,2.3,2.4), за якими проведені страхові виплати.

 2. У разі дострокового припинення дії договору:

 • а) за вимогою Страхувальника — Страховик
  повергає йому страхові
 • платежі за період, що залишився до
  закінчення дії договору з
 • вирахуванням нормативних витрат на
  ведення справ (30%) та
 • фактично здійснених виплат. При порушенні
  Страховиком договору
 • Страхувальнику повертається страховий
  платіж повністю.
 • б) за вимогою Страховика — Страхувальнику
  повертаються повністю
 • сплачені ним страхові платежі, при
  невиконанні умов договору
 • Страхувальником йому повертають страхові
  платежі за час дії
 • договору з вирахуванням нормативних
  витрат на ведення справи
 • (30%) та вже здійснених страхових виплат.
 • У розрахунок беруться повні місяці, що
  залишилися до закінчення терміну дії
  договору.

Приклад: На період з І січня по ЗІ
грудня був укладений договір страхування
із сплатою страхової Премії розміром
2000 гри. У березні стався страховий
випадок, по якому відшкодовано збиток
розміром 500 гри. 15 березня Страховик
одержує від Страху-

вальника заяву про дострокове
припинення Договору страхування. Після
ІЗ квітня Страховик повертає Страхувальнику
частину премії розміром: (0.7 * 2000 * 8) / 12 —
500 = 433 гри.
11. ЗМІНА УМОВ СТРАХУВАННЯ

Якщо у період дії договору
страхування Страхувальник побажає
змінити умови страхування (зміна складу
водіїв, страхової суми, причому як у
більгггу, так і в меншу сторону, адресу
і місцеперебування застрахованого
автомобіля та інше), то в цьому разі, за
необхідністю, провадиться перерахунок
страхової премії та вносяться у раніше
виданий Поліс у графу «Доповнення і
зміни» нові умови страхування. 12.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Спори, ідо виникають відносно договору
  страхування, вирішуються шляхом
  переговорів.
 2. В разі недосягнення згоди справа
  передається на розгляд арбітражного
  суду в порядку, передбаченому чинним
  законодавством України.
 3. 13. ІНШЕ
 4. Питання, що лишились поза межами цих
  Правил, регулюються чинним законодавством
  України.
 5. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ
 1. Автотранспортний засіб — будь-який засіб, що призначений для наземного перевезення людей та (або) вантажу, і приводиться в рух за допомогою двигуна потужністю не менше 5 к.с. (автомобілі легкові та вантажні, автобуси, мікроавтобуси, мотоцикли).

 2. Страховик — організація, що проводить страхування та бере на себе зобов'язання відшкодувати збитки або сплатити страхову суму при настанні страхового випадку.

 3. Страхувальник — особа, яка страхує свій майновий інтерес (покупець страхових послуг), яка має па основі договору (поліса) отримати грошову компенсацію при настанні страхового випадку.

 4. Договір страхування — угода між Страховиком і страхувальником, що регулює їх взаємні зобов'язання відповідно до умов даного виду страхування.

 1. Страховий поліс — свідоцтво (документ), що видається страхового

Читайте также:  Екстрадиція в Іран: як захиститися від Інтерполу і страти

організацією фізичній або юридичній
особі, яка застрахувала в ній (організації')
будь-що, і містить умови укладеного
договору страхування.

 1. Страховий випадок — подія, що настала фактично, при якій на основі договору (поліса) Страховик зобов'язаний відшкодувати збитки або виплатити страхову суму.

 2. Цивільна відповідальність перед третіми особами — відповідаль­ність перед фізичними чи юридичними особами, які зазнали збитків у результаті дій застрахованої особи (Страхувальника).

 • 8 Дорожпьо-траиспортна пригода (ДТП) —
  подія, що виникла у процесі руху
  транспортних засобів і спричинила
  загибель або тілесні пошкодження людей,
  пошкодження транспортних засобів,
  споруд, ван­тажів або інші матеріальні
  збитки.
 • 9. Збитки — ступінь пошкодження
  застрахованого об'єкта у
 • грошовому вимірі.
 1. Навмисні дії третіх осіб — невиггадкові, навмисні дії будь-яких осіб, які не беруть участь у страхуванні, що спрямовані проти Стра­хувальника або його майна.

 2. Термін страхування — час дії договору страхування.

 3. Страхова сума — грошова сума, у межах якої Страховик відпо­відно до умов страхування зобов'язаний провести виплати при настанні страхового випадку.

 4. Франшиза — умова страхового договору, що передбачає власну участь Страхувальника у відшкодуванні збитків та/або звільнення Страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певного розміру.

 5. Додаткове обладнання — обладнання автотранспортного засобу (причепу), що не входять до його комплектацій згідно з інструкцією заводу-виготівника (автомобільні приймачі та магнітофони, чохли па сидіння, додаткове світлове і сигнальне устаткування, допоміжне устаткування і пристрої, прилади та інше ).

 1. 15. Знижка па знос — зниження вартості
  пошкоджених деталей
 2. застрахованого автомобіля, що залежить
  від терміну його експлуатації.
 3. 16 Страхування — прийняття па себе
  зобов'язань страховою компанією по
  відшкодуванню збитків або по виплаті
  страхової суми у результаті страхових
  випадків.
 4. 17. Система посадочних місць — страхування
  життя і здоров'я такої
 5. кількості осіб, на яке по своїй технічній
  характеристиці розраховані кабіна чи
  салон автотранспортного засобу.
 1. Страховий тариф — ставка у відсотках від страхової суми, відсоткове вираження ціни страхової послуги.

 2. Страховий ризик — небезпека чи випадковість, внаслідок якої можливе настання страхового випадку.

 3. Пеня — форма покарання у вигляді грошового стягнення, що застосовується до сторони, яка затримала виконання прийнятого по договору зобов'язання.

 4. Знижка з платежів — зменшення страхового внеску (на певну суму чи процент суми) па підставі пільг або умов, що обумовлені в правилах страхування.

 5. Позов — вимога, що ставиться в арбітражному чи судовому порядку до особи, відповідальність якої випливає з умов договору страхування.

 6. Складові частини автотранспортних засобів — це деталі вузли та агрегати.

 7. Огляд об'єкту страхування — дії, пов'язані з співставленпям фізичного стану об'єкту страхування оцінюваного візуально і даних про цей стан у поданих документах в умовах, що дозволяють викопати таке співставлеіпія, з використанням, при необхідності, відповідного технологічного обладнання.

 • ДОДАТОК 18
 • ПРАВИЛА
 • ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

Припинення дії договору страхування

Договір страхування – угода двох або кількох осіб , яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між ними правових обовязків.Згідно з чинним Законодавством усі спори за договорами, у тому числі й за договорами страхування, підлягають вирішенню у суді.Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

 • 1)закінчення терміну дії ;
 • 2)виконання страховиком зобовязань перед страхувальником у повному обсязі;
 • 3)несплати страхувальником страхових платежів у встановлені в договорі терміни. При цьому договір вважається достроково припинений у разі якщо перший страховий платіж не був сплачений за письмовою угодою страховика протягом 10 робочих днів з дня висунення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору;

4)ліквідації страхувальника – юр.особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності за винятком випадків, передбачених статтями 21-23 Закону “Про страхування”.

 1. 5)ліквідації страховика в порядку, установленому законодавством України;
 2. 6)прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
 3. 7)в інших випадках передбачених законодавством України.

 Дія договору може бути достроково припинена за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона повинна повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, здійснених за цим договором страхування.

При достроковому припиненні дії договору за вимогою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальникові страхові платежі за час діх договору з вирахуванням витрат на веденння справи,

, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

 • У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 
 • У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
 • Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя.       
 • Класифікація страхування по об’ктам і видам небезпек.
 • Закон України “про страхування” визначає , що обєктами страхування можуть бути 3 групи майнових інтересів:
 • 1)повязані з життям , здоровям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

2)повязані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

3)повязані з відщкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юр особі(страхування відповідальності). Ці три групи включають в себе певні галузі та види страхування.

Майнове страхування :страхування майна юр осіб:

• страхування залізничного транспорту;* страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту); • страхування повітряного транспорту, • страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); • страхування вантажів та багажу; • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; • страхування кредитів; • страхування інвестицій; * страхування фінансових ризиків; • страхування судових витрат; » страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; • Інші .Страхування майна громадян:страх автомобілів, будівель, домашнього майна, дом тварин..                       

 1.  Страхування відповідальності : страхування цивільної відповідальності власниківназемного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); * Інші види
 2. Особисте страхування:
 3. 1)Страхування від нещасних випадків: індивідуальне страхування; колективне страхування; страхування пасажирів; страхування дітей; страхування туристів; інші види
 4. 2)Медичне страхування : страхування здоров'я на ви- падок хвороби; безперервне страхування здоров'я; страхування медичних витрат ; Інші види
 5. 3)Страхування життя : змішане страхування життя; страхування дітей;     страхування пенсій; весільне страхування; довічне страхування; Інші види.
 6. Ресурси страхової компанії

У діяльності страхових компаній вирішальними є розміри грошових фондів і наявність кваліфікованого персоналу. Формування ресурсів грунтується на порівнянні витрат на їх придбання (залучення) і можливої віддачі від їх використання.

Компанія має визначити кількісні та якісні параметри необхідних ресурсів, спосіб, тривалість і місце їх взаємодії. Велике значення має вдалий добір приміщень для офісу ком­панії. Важливо визначити, де саме буде розміщена компанія.

Під час вирішення цього питання береться до уваги, насамперед, ство­рення максимальних зручностей для потенційних страхувальни­ків. .

Між різними приміщеннями офісу потрібний добре налагоджений зв'язок . Особливо слід наголосити на необхідності забезпечення ком­панії зручним транспортом.

Фінансові ресурси, що забезпечують надійність виконання зо­бов'язань страхової компанії, складаються насамперед із грошо­вої частини сплаченого статутного фонду і системи страхових ре­зервів.

Вони характеризуються значною специфічністю форму­вання та використання, їх висвітленню присвячена заключна час­тина цього підручника.Страхова компанія повинна викори­стовувати новітні інформаційні технології, зокрема можливості мережі Інтернет.

Основу успіху страхової компанії становлять трудові ре­сурси. Від інтелектуального та професійного рівня її персона­лу залежить досягнення нею стратегічної мети. Працівники не сприймають механічного, неусвідомленого управління. .

Великого значення для формування раціональної структури і підвищення ефективності використання ресурсів компанії має система мотивації праці.

В Україні, де рівень середньої заробітної плати ще надто низький, і методи мотивації застосовуються відповідно дуже застарілі.

Багато керівників, у тому числі і страхових компа­ній, ще намагаються керувати з допомогою системи заохочень і стягнень. У народі цей метод відомий під назвою «батога і пряника».

 • Задача
 • Станом на січень 2004 року страхова компанія має такі показники:
 • — сплачений статутний фонд – 8200 тис.грн;
 • — технічні резерви – 13300 тис. грн;

— вільні резерви – 120 тис.грн.

 1. Визначіть величину відповідальності на один договір страхування ( перестрахування), котру може нести страхова компанія.
 2. Рішення
 3. (8200+13300)*0,1 =2млн150тис
 4. Макс. відповідальності на один договір страхування = 2млн150тис
 5. Білет №7

1. Страхувальник та його обов`язки.

 • Страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страхо­виками договори щодо страхування свого власного інтересу або інтересу третьої осо­би, сплачують страхові премії і мають пра­во (за договором або за законом) на отри­мання компенсації (відшкодування) при настанні страхового випадку.
 • Страхувальник зобов'язаний:
 • — вчасно вносити страхові платежі;
 • — надавати страховику достовірну інфор­мацію про ступінь ризику, обставини, які можуть впливати на його зміну та про будь-які зміни стану страхового ризику;
 • — повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;
 • — вживати заходів щодо зменшення збитків, спричинених страховим випадком;
 • — повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
 • Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші обов'язки страху­вальника.
Ссылка на основную публикацию