Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Як регулюється рівність прав і обов’язків батьків щодо дитини на законодавчому рівні?

Права та обов’язки матері та батька регулюються українським законодавством:

 • Сімейний Кодекс України (СК):

У ст. 141-160 прописані права та обов’язки батьків, наступаючі з народження дитини і до настання повноліття.

 • Цивільний Кодекс України (ГК):

Вказується, що батьки є рівними перед дитиною в правах і обов’язках, а також є представниками її інтересів на законній підставі.

Вказується, що батьки мають юридичну рівність перед дітьми.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

У чому проявляється рівність прав батьків щодо дитини?

 • Рівність прав і обов’язків батьків проявляється в тому, що мати і батько можуть виконувати свої батьківські обов’язки на рівних.
 • Такий стан регламентується гендерною рівністю, де говориться про те, що чоловік і жінка мають рівні права і можливості.
 • На рівність прав не впливають фактор того, чи перебували батьки в шлюбі або не перебували в момент зачаття і народження дитини;

Обов’язки і права батька і матері можуть бути не рівними у випадках, обґрунтованих на законодавчому рівні.

Таким обґрунтуванням може виступити позбавлення батьківських прав одного або обох батьків.

У разі виникнення питань і розбіжностей між батьками слід звернутися до юристів. Наші адвокати допоможуть вирішити Вам питання щодо рівності прав і обов’язків батьків по відношенню до дитини.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Які немайнові права належать дитині?

До таких прав дітей можна віднести право на:

 • життя і виховання в сім’ї;
 • захист;
 • отримання імені, по батькові та прізвища;
 • вибір місця проживання;
 • спілкування з рідними і батьками;
 • свободу переміщення;
 • висловлення своєї думки.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Які права мають батьки щодо дітей?

Права батьків щодо їхніх дітей такі:

 • перевага перед іншими людьми у вихованні;
 • вільний вибір методів та способів виховання, крім тих які суперечать законодавству і моральним нормам;
 • залучення до виховання дітей інших осіб.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Які обов’язки батьків наступають з моменту народження дитини?

Батьки мають обов’язки перед дитиною з моменту його народження.

До таких обов’язків належать:

 • батьки зобов’язані забрати дитину після його народження з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я;
 • обов’язок дати дитині прізвище, ім’я та по батькові;
 • обов’язок реєстрації народження дитини в РАЦСі.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Хто може забрати дитину з пологового будинку, якщо батьки не перебувають у шлюбі?

Існують такі варіанти:

 • якщо мати не перебуває у шлюбі, то вона повинна забрати дитину з пологового будинку або медустанови;
 • якщо батьки не перебувають у шлюбі, а мати не забрала дитину з пологового будинку, при цьому у батька є документ, що підтверджує батьківство, то він повинен забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я;
 • якщо двоє батьків не забрали дитину, то його можуть забрати близькі родичі з дозволу Служби у справах дітей;
 • батьки можуть залишити дитину в медустанові в разі істотних фізичних або психологічних недоліків або інших вагомих причин.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Які особливості визначення імені та прізвища дитини?

Визначення прізвища та імені дітей відбувається за згодою матері та батька. Якщо жінка не перебуває у шлюбі і батьківство не визначено, то визначення імені та прізвища здійснюється матір’ю.

Дитина може мати не більше двох імен, якщо інше не передбачено особливостями національної меншини, до якого належить або батько, або мати.

Спори між матір’ю і батьком за визначенням імені та прізвища можуть бути вирішені:

 • Службою у справах дітей;
 • судовими органами.

У разі виникнення суперечок і розбіжностей на рахунок прав і обов’язків батьків по відношенню до дитини, слід звернутися до хорошого адвоката, який вивчить Вашу ситуацію і допоможе вирішити її оптимальним для Вас способом.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Як впливає розлучення на рівність прав і обов’язків батьків перед дітьми?

Між батьками можуть виникати різні ситуації, суперечки і розбіжності, які можуть призводити до оформлення:

 • розлучення;
 • роздільного проживання.

Виникнення подібних ситуацій і оформлення таких відносин між чоловіком і дружиною ніяк не впливають на ступінь їх батьківських обов’язків перед дитиною і відповідальності за її поведінку.

Батьки відповідальні за поведінку своїх дітей. Це обумовлено Цивільним Кодексом, згідно з яким батьки залучаються до цивільно-правової відповідальності в разі заподіяння дитиною шкоди або збитку.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Які обов’язки батьків по розвитку і вихованню дітей?

Кожен з батьків несе відповідальність за розвиток і виховання своєї дитини.

На юридичному рівні закріплені такі обов’язки:

 • виховання дітей повинно ґрунтуватися на любові до своїх рідних і близьких, інших людям, Батьківщини, а також на повазі до свободи і прав інших людей;
 • забезпечення здоров’я, як фізичного розвитку, так і морального і духовного;
 • забезпечення повної середньої освіти і підготовки до самостійного життя;
 • повага батьків до дитини;
 • якщо батьки передають дітей на виховання іншим людям, це не знімає з них обов’язків і відповідальності;
 • батькам заборонено фізично карати дітей;
 • заборонено експлуатацію дітей батьками.

Хороший юрист в сфері сімейного права допоможе Вам вирішити питання щодо прав, обов’язків перед дитиною, а також відповідальності за поведінку дітей.

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

 • В ЯКОМУ ПОРЯДКУ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ РОЗБІЖНОСТІ МІЖ БАТЬКАМИ ЩОДО ПРІЗВИЩА ТА ІМЕНІ ДИТИНИ?
 1. Такі суперечки вирішуються органами опіки та піклування або в судовому порядку.
 2. В ЯКІЙ МОМЕНТ НАСТУПАЮТЬ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ЩОДО ДИТИНИ?
 3. Зазначені права і обов’язки настають з моменту народження дитини.
 4. ЗА ЯКИХ УМОВ МОЖУТЬ БУТИ НЕ РІВНІ ПРАВА МАТЕРІ ТА БАТЬКА ЩОДО ДІТЕЙ?

Нерівність прав може виникати в ситуаціях, регламентованих законодавством. Наприклад, в разі позбавлення батьківських прав.

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ:

Теги сайту rastorzhenie-braka.com.ua: права батьків, батько має право, чи має право той з батьків, права батьків і дітей, права батьків позбавлених прав, позбавляє прав батьків, права і обов’язки батьків, обов’язки перед батьками, обов’язки батьків і дітей, права і обов’язки батьків стосовно дитини, рівні права батьків.

Рівність прав батьків щодо дитини — Розлучення онлайн

Рівність прав та обов’язків батьків щодо утримання дитини закріплена в Сімейному кодексі України. Так, згідно Закону, як мати, так і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Читайте также:  Юридический анализ, экспертиза договоров, контрактов

Рівні права батьків щодо дитини

Таким чином, сімейне законодавство виходить із принципу повної рівноправності обох батьків — батька і матері — у всіх правах і обов’язках відносно своїх дітей. Мати і батько не мають жодних переваг щодо здійснення виховання. При вирішенні розбіжностей з приводу виховання дітей вони є рівними суб’єктами права.

 • Всі питання, що стосуються виховання і утримання дитини, повинні вирішуватися батьками за взаємною згодою з врахуванням інтересів та думки дитини.
 • Рівність прав та обов’язків полягає у тому, що все, що стосується дитини, вирішуються за згодою батьків. Закон визначає питання, у яких батько та мати дитини обов’язково мають дійти згоди, це зокрема:
 • Спори між батьками щодо майна неповнолітнього можуть вирішуватися судом із залученням органу опіки та піклування.

Рівність прав та обовьязків батьків щодо дитини

Інфографіка

Невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо своєї дитини

 1. Якщо батьки не належно, не в повному обсязі виконують обов’язки щодо виховання дітей, то вони можуть бути притягнені до різних видів юридичної відповідальності: адміністративної, кримінальної, сімейно-правової.

 2. Таким чином, основоположним завданням є захист інтересів дитини.
 3. Адміністративна відповідальність наступає внаслідок ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

 4. А, от за злісне невиконання батьками, обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, – настає кримінальна відповідальність та тягне за собою відібрання дитини від батьків.

У Законі зазначено, що батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей.

Так, якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку, жорстоко поводяться з дітьми, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдаються до експлуатації дитини, примушують до жебракування та бродяжництва. Позбавити батьків батьківських прав можна і за злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти.

Додатково варто зазначити, що оскільки права та обов’язки батьків є рівними, то позбавити батьківських прав або притягнути до іншого виду відповідальності можна, як батька так і матір.

Рівність прав та обов’язків батьків та дітей

Стаття 141. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини

 1.  Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

 2.  Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

 • Стаття 142. Рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків
 1. Діти мають рівні права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.

Сімейний кодекс України

Сімейне законодавство виходить із принципу повної рівноправності обох батьків — батька і матері — у всіх правах і обов’язках відносно своїх дітей. Мати і батько не мають ніяких переваг щодо здійснення виховання. Вони виступають при вирішенні розбіжностей з приводу виховання дітей як рівні суб’єкти права.

Всі питання, що стосуються виховання і утримання дітей, повинні вирішуватися батьками по їхній взаємній згоді виходячи з інтересів дітей і з урахуванням їх думки. Якщо батьки і діти проживають разом, вони, як правило, із всіх питань виховання дітей домовляються самі.

Батько і мати мають рівні права й обов’язки щодо своїх дітей, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Сімейне законодавство визначає низку особистих немайнових прав, які належать дитині: право жити та виховуватись у сім’ї, право на ім’я, по батькові та прізвище, право висловлювати свою думку, право на спілкування з батьками та іншими родичами, право на свободу переміщення та вибору місця проживання, право на свій захист.

  Не впливають на розподіл прав та обов’язків між батьками дитини факти, коли:

 • батьки перебувають у шлюбі між собою і у момент зачаття, і у момент народження дитини;
 •  батьки перебували у шлюбі між собою у момент зачаття дитини, а на момент народження дитини шлюб між ними розірвано;
 •  батьки на момент зачаття дитини не перебували між собою у шлюбі, а на момент народження дитини уклали шлюб між собою. Шлюб між батьками може бути укладений також після народження дитини, але до її реєстрації в органі РАЦС або навіть після її реєстрації;
 •  батьки не перебували у шлюбі між собою ні на момент зачаття, ні на момент народження дитини.
 1. Не впливатиме також на обсяг прав та обов’язків батька чи матері порядок встановлення батьківства (материнства) — добровільний чи судовий.
 2. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини полягає у тому, що всі питання, які стосуються дитини, вирішуються за їх згодою. Закон особливо регулює деякі відносини, у яких батько та мати дитини мають досягти згоди:
 •  щодо визначення прізвища дитини, якщо мати, батько мають різні прізвища;
 •  щодо визначення імені дитини;
 •  щодо зміни прізвища дитини у разі зміни прізвища одного з батьків;
 •  щодо виховання дитини.
 • Спори між батьками при недосягненні згоди з вказаних питань можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
 • Зверніть увагу!
 • Органами опіки та піклування є районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, які відповідно до законодавства провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.
 • Юридичний порадник Сімейне право. Зміст
Читайте также:  Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є обьєктом права спільної сумісної власності подружжя

Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей

19 лютого 2019Новини839

Селидівський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області роз’яснює особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей.

Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.

Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.

Батько, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов'язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробила мати дитини. У разі якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування.

Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання — Гипермаркет знаний

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання

1. Права та обов'язки батьків і дітей.

Найважливіша функція сім'ї — продовження людського роду. Виконання цієї функції надзвичайно важливе і для кожної людини, і для всього суспільства. З перших днів існування людського суспільства батьки опікувалися своїми дітьми, передавали їм свій досвід, допомагали обирати життєвий шлях, знаходити гідне місце в житті.

Пригадайте народні прислів'я, у яких ідеться про відносини батьків і дітей. Яка роль батьків у житті дітей?
Турбота про дітей, а пізніше обов'язок дітей допомагати своїм батькам стали моральними нормами і закріплені настановами багатьох релігійних учень. Нині ці норми записано в законодавстві нашої держави.

Ознайомтеся з витягом із Конституції України та Сімейного кодексу України й визначте, якими є обов'язки та права батьків щодо своїх дітей.
Конституція УкраїниСтаття 51. …

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Сімейний кодекс УкраїниСтаття 150. Обов'язки батьків іцодо виховання та розвитку дитини1.    Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2.    Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3.    Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4.    Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини1.    Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.2.    Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

3.    Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування, зокрема, якщо хтось із них перебуває у надзвичайній ситуації (лікарні, місці затримання та позбавлення волі тощо).

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків1.    Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.2.    Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.3.    Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків і підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Іноді вважають, що основна роль у вихованні дитини належить матері, а в разі розлучення дитина обов'язково залишається саме з нею.

Читайте также:  Патронат над дитиною

Чи згодні ви із цим твердженням? Обґрунтуйте свою думку.
З точки зору українського законодавства, це не зовсім так.

Сімейний кодекс України передбачає, що батьки мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей, їхнього виховання.

Навіть коли шлюб між ними розірвано та вони живуть окремо, обов'язок брати участь у вихованні й утриманні дітей, а також право спілкуватися з дітьми мають і батько, і матір.

Батьки мають право (і зобов'язані) контролювати поведінку своїх дітей. Від батьків залежить місце проживання дітей. Якщо батьки проживають разом, дитина живе разом із ними.

Якщо батьки проживають окремо, то до досягнення дитиною 10 років батьки самостійно вирішують, де вона має жити, у віці від 10 до 14 років місце проживання дитини визначається батьками, але з обов'язковим урахуванням думки дитини, а з 14 років дитина самостійно визначає, з ким із батьків їй проживати.

2. Обов'язок батьків щодо утримання дітей. Взаємність обов'язків батьків і дітей.
Кожен із батьків має не лише обов'язки щодо виховання своїх дітей. Адже необхідно забезпечити й матеріальне існування дитини, яка ще не може самостійно забезпечити себе. Саме тому законодавство передбачає обов'язок батьків утримувати своїх дітей до їхнього повноліття.

Обов'язок піклуватися про своїх неповнолітніх дітей, надавати їм матеріальну допомогу не знімається з батьків у разі розлучення, проживання одного з батьків окремо від дитини.

У цьому випадку той із батьків, хто живе окремо від дітей, зобов'язаний сплачувати аліменти — кошти на утримання дітей.

Він також повинен надавати допомогу в разі виникнення особливих обставин — хвороби дитини, необхідності її курортного лікування чи оздоровлення тощо.

Розмір аліментів установлюється судом з урахуванням стану здоров'я та матеріального становища дитини та платника аліментів, наявності в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, а також інших обставин, що мають істотне значення.

Аліменти встановлюють або у твердій грошовій сумі, або визначивши частку від заробітку особи, яка їх платитиме. При цьому Сімейний кодекс України встановив, що в жодному разі розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Обов'язки батьків і дітей недарма називають взаємними — адже й діти, коли вони стануть дорослими, зобов'язані надавати допомогу своїм батькам, піклуватися про них у разі настання непрацездатності. Цей обов'язок — не лише моральна норма, він закріплений і в Сімейному кодексі України.

Ознайомтеся з витягом із Сімейного кодексу України та визначте,у яких випадках діти зобов'язані надавати матеріальну допомогу своїм батькам.

Сімейний кодекс України
Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків1.    Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

2.    Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьківІ. Дочка, син, крім сплати аліментів, зобов'язані брати у чисті у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батькаІ. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялись від виконання своїх батьківських обов'язків.

У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків1 Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій і ротовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

При визначенні розміру аліментів і додаткових витрат бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьківІ У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (стаття б цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням і доглядом за ними.

Виховання дітей — одне з найважливіших завдань сім'ї. Батьки мають визначені законом обов'язки щодо своїх дітей. До найважливіших із них належать забезпечення отримання дитиною повної загальної середньої освіти, виховання дитини в дусі поваги до Батьківщини, батьків, інших людей та їхніх прав.

Батьки мають забезпечувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Обов'язки щодо неповнолітніх дітей зобов'язані виконувати обоє батьків, незалежно від того, живуть вони разом із дітьми чи окремо.

Обов'язки батьків і дітей є взаємними — повнолітні діти зобов'язані допомагати своїм батькам у разі їхньої непрацездатності.

Запам'ятайте: аліменти.

Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський

Календарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповіді школяру, курси учителю з правознавства 9 класу

Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас презентація уроку акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання Практика
задачі та вправи,самоперевірка практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні тематичні свята, девізи статті національні особливості
словник термінів інше Тільки для вчителів
ідеальні уроки календарний план на рік методичні рекомендації програми
обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

Ссылка на основную публикацию