Розірвання шлюбу із засудженим

У випадках коли дружина та чоловік  мають різні погляди на шлюб та сім’ю, ведення домашнього господарства і при цьому не бажають подальшого подружнього життя (або хоча б один з подружжя), відповідно до   законодавства у встановленому порядку шлюб може бути розірваний.   Законодавством України передбачена можливість розірвання шлюбу судом в порядку окремого  та позовного провадження.

Розірвання шлюбу із засудженим

При розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя яке має дітей, можливий  розгляд справи в порядку окремого провадження, що істотно полегшує процедуру розлучення і звільняє подружжя від необхідності багаторазового відвідування суду.

Спільно із заявою про розірвання  шлюбу в суд обов’язково подається письмовий договір про те, з ким із батьків будуть проживати діти після розлучення, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя і вихованні братиме мати або батько, який проживає окремо.

Крім того, в договорі між дружиною і чоловіком можна прописати обов’язок того з батьків, з ким залишаться діти, не перешкоджати другому в реалізації своїх батьківських прав та обов’язків щодо дітей.

Варто зазначити, діти, які досягли чотирнадцятирічного віку, мають право самостійно визначати своє місце проживання після розірвання батьками шлюбу.

Після подачі позовної заяви про розірвання шлюбу, суд  може надати строк для примирення подружжя. Суд визначає його з урахуванням думки обох подружжя, наявності неповнолітніх дітей, інших обставин справи. Якщо у визначений судом строк примирення між сторонами не відбулось суд розглядає справу і приймає рішення по суті.

Подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу, не звертаючись до суду.

У разі, якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

 • У цьому випадку реєстрація розірвання шлюбу і видача подружжю відповідного свідоцтва провадиться після закінчення одного місяця з дня подачі подружжям заяви.
 • Відповідно до статті 275 Цивільного процесуального кодексу України, справи в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються судом протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
 • Коли  між подружжям не досягнуто згоди щодо порядку розірвання шлюбу ( не згідний на розірвання шлюбу чоловік або дружина),з позовом про розірвання шлюбу може звернутись як дружина так і чоловік.
 • Разом з позовною заявою про розірвання шлюбу потрібно подати ряд документів  у двох примірниках, а саме:
 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • квитанція про оплату судового збору,
 • оригінал свідоцтва про шлюб,
 •  копія паспорта позивача,
 • копія ідентифікаційного коду позивача.

В позовній заяві позивач вказує об”єктивні обставини та причини розірвання шлюбу. Заява має відповідати нормам законодавства.

Вартість судового збору становить 40 відсотків від прожиткового мінімуму доходів громадян, а саме 908 грн. Судовий збір сплачує особа, яка звернулась до суду з даним позовом.

Позовні заяви про розірвання шлюбу подаються до суду за місцем проживання відповідача. Виняток становлять позови, якщо під їх опікою знаходяться малолітні або неповнолітні діти, а також коли цього вимагає стан здоров’я заявника або інші поважні причини.

Рішення суду про розірвання шлюбу вступає в законну силу після тридцяти днів з дня його винесення, або після тридцяти днів з дня отримання такого рішення особою,у випадку коли  винесено заочне рішення.

Розірвання шлюбу між подружжям не можливе у випадку, коли дружина вагітна, або до досягнення дитиною одного року. Розлучитися з вагітною дружиною або при наявності дітей до 1 року можна у разі, коли відомості про чоловіка як батька дитини виключено із свідоцтва про народження дитини, визнання дитини іншим чоловіком.

Реєстрація та розірвання шлюбу

 • Консул здійснює реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних підставах проживають за межами України.
 • Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до дипломатичного представництва чи консульської установи України в країні перебування.
 • Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до дипломатичного представництва або консульської установи, то таку заяву, справжність підписів на якій має бути нотаріально засвідчена, можуть подати їх представники згідно з довіреністю, посвідченою у встановленому порядку.
 • Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюб тільки при пред'явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, рішення суду України або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).
 • Для громадян України, шлюб яких припинено за кордоном, таким документом може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством цієї іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або смерть одного з подружжя чи інші документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані компетентним органом.
 • Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов'язані пред'явити для посвідчення їх особи паспортні документи.

Для реєстрації шлюбу необхідна взаємна згода осіб, що укладають шлюб, та досягнення ними шлюбного віку. Шлюбний вік установлений у 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок.

Реєстрація шлюбу осіб, яким знижено шлюбний вік, провадиться на загальних підставах. Якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, на день реєстрації шлюбу не досягли шлюбного віку, реєстрація шлюбу провадиться тільки за наявності рішення суду про надання права на шлюб.

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, засвідчену нотаріально, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Громадяни України, які проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу та підтвердження сімейного стану подають аналогічну заяву, засвідчену дипломатичним представництвом чи консульською установою України, нотаріусом, або документ про те, що особа не перебуває в шлюбі, виданий компетентними органами країни проживання, який повинен бути належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають укласти шлюб.

У виняткових випадках, на підставі спільної заяви осіб, які бажають вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини, консул може скоротити місячний строк, про що робиться відмітка в журналі обліку заяв про реєстрацію шлюбу.

Якщо консул до реєстрації шлюбу отримає письмову інформацію про наявність передбачених законодавством перешкод до укладення шлюбу, то консул відкладає реєстрацію та пропонує заявникові, який надав таку інформацію, представити в термін не більш як три місяці відповідні докази, які підтверджують наявність цих перешкод.

На прохання зацікавлених осіб або зі своєї ініціативи консул сам може робити необхідну перевірку. Консул повідомляє осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про відстрочку реєстрації шлюбу.

За наявності передбачених законодавством перешкод для реєстрації шлюбу консул відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення.

Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, шлюб реєструється на загальних підставах.

Реєстрація шлюбу за довіреністю або через представника не дозволяється. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.

За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, консул призначає день і час реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 Сімейного кодексу України.

Якщо громадяни, які бажають укласти шлюб, не можуть з'явитись з поважних причин до консула в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу на їх письмове прохання переноситься на інший день згідно з їх бажанням. Про це робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

 1. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
 2. Якщо особи, які подали заяву, не з'явилися до консульської установи протягом тримісячного строку з дня її подання і не повідомили причину неявки, то заява втрачає чинність.
 3. Реєстрація шлюбу та видача подружжю свідоцтва про шлюб провадиться у приміщенні консульської установи в присутності осіб, які укладають шлюб.
 4. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя.
 5. Складання більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.
 6. Якщо громадянин України при реєстрації шлюбу змінив прізвище, то на першій сторінці паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при вступі в шлюб.
Читайте также:  Главой комитета ААУ по семейным делам назначен Олег Голубничий

Розірвання шлюбу

Консул має право зареєструвати розірвання шлюбу між громадянами України, якщо хоча б один з них постійно проживає за межами України, у таких випадках:

 • за спільною письмовою заявою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;
 • за заявою одного з подружжя, якщо другий із подружжя:
 • визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім;
 • визнаний у встановленому законом порядку недієздатним;
 • засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років;
 • на підставі рішення суду про розірвання шлюбу.

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду України провадиться консулом лише за умови, що шлюб, який розривається, був укладений в органах реєстрації актів цивільного стану України.

До консульської установи або дипломатичного представництва подається заява подружжя або одного з них, що проживають за кордоном, які розірвали шлюб у судовому порядку в Україні і не зареєстрували розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану на території України.

Реєстрація розірвання шлюбу провадиться при пред'явленні оригіналу рішення суду (витягу з рішення суду) України про розірвання шлюбу, що набрало чинності, документа про сплату встановленої судом суми державного мита, а також паспортного документа, документа про сплату консульського збору.

Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

До заяви про розірвання шлюбу обов'язково додається свідоцтво про шлюб, а в разі його відсутності для підтвердження проведеної реєстрації шлюбу витребується повторне.

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі постанови про розірвання шлюбу за взаємною заявою подружжя передбачає особисту присутність подружжя або одного з них.

Якщо той з подружжя, який буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу, бажає після розлучення повернути своє дошлюбне прізвище, то він повинен указати про це в заяві про розірвання шлюбу. Аналогічний запис провадиться консулом і в постанові про розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу

На сьогоднішній день, статистика розлучень в Україні показує досить високі цифри. Від 60 до 90 відсотків шлюбів розпадаються вже в перші п’ять років.

Зазвичай, це шлюби між молодими людьми, які часто не знають, через які юридичні процедури потрібно пройти, як відстояти свої інтереси і зробити все правильно. Тому, якщо ви збираєтесь розірвати свій шлюб, найкращим рішенням для вас буде звернутись по допомогу до професіоналів.

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує вам свої послуги. Ми допоможемо вам правильно розірвати шлюб та захистити свої інтереси під час цього процесу.

Розірвати шлюб в Україні можна двома шляхами: через суд або через РАЦС. Те, яким саме способом має розлучатись конкретне подружжя, визначається тим, чи є у них неповнолітні діти. Пари з дітьми, які не досягли вісімнадцяти років, можуть розірвати свій шлюб тільки у судовому порядку.

Як розлучитись через РАЦС

Розлучитись через орган реєстрації актів цивільного стану, або, скорочено, РАЦС, можуть лише ті подружжя, у яких немає дітей.

Крім цього, в даному випадку подружжя має подавати заяву на розлучення разом.

Якщо ж хтось із них не може бути присутнім при подачі заяви, і на це він має поважні причини, можна попередньо завірити документ у нотаріуса, а потім довірити його подачу в РАЦС другому з подружжя.

Існують окремі випадки, коли для того, щоб розірвати шлюб, не потрібен підпис другого з подружжя. Це ситуації, коли суд визнав другого з подружжя недієздатним або безвісно відсутнім.

Раніше до цієї ж категорії відносились випадки, коли другого із подружжя засудили до позбавлення волі більше ніж на три роки.

Однак з 2010-го року це більше не є підставою для того, щоб подавати заяву одноособово.

Багато хто із людей, які переїхали на постійне проживання в іншу країну і залишили свого чоловіка або дружину в Україні, хвилюються, чи не може той із подружжя, хто залишився тут провести процедуру розлучення без його згоди. Однак, в такій ситуації можна бути спокійним – розлучитись з дієздатною людиною, місце перебування якої відоме, без її згоди неможливо ні за яких умов.

Якщо ви розлучаєтесь через РАЦС, то цьому процесу не заважатиме наявність у вас майнових претензій одне до одного. Їх ви зможете потім окремо вирішити самостійно, або через суд.

Етапи розлучення через РАЦС

Порядок розірвання шлюбу через РАЦС надзвичайно простий і швидкий. Це зумовлено тим, що, на відміну від суддів, працівники даного органу не мають докладати усіх зусиль, щоб примирити подружжя. Однак і в цьому випадку вам прийдеться проти через декілька юридичних процедур. Першою з них буде збір пакету необхідних документів для розлучення. Ось їх перелік:

 • Паспорти обох із подружжя;
 • Свідоцтво про шлюб.

Після того, як ви зберете ці документи на розлучення, потрібно віднести їх у відділення РАЦСу за місцем проживання. Якщо у вас різна прописка – тоді не має значення, за чиєю подавати заяву.

Варто попередньо записатись до інспектора, оскільки, якщо цього не зробити, є ризик довгий час пробути в черзі.

В наш час можна записатись як зателефонувавши до РАЦСу, так і через інтернет, на сайті цього органу.

Потрапивши до інспектора, вам потрібно буде дати йому свої документи. Він видасть вам реквізити, за якими потрібно буде сплатити держмито, а потім принести квитанції про це. Коли все буде оплачено, інспектор внесевідомості в реєстр та роздрукує заяву, котру вам потрібно буде підписати.

Заяву інспектор складає самостійно. Після того, як ви її підпишете, має пройти місяць, після чого вам потрібно буде прийти до РАЦСу ще раз і офіційно зареєструвати розірвання шлюбу.

Цей період потрібен для того, щоб подружжя мало можливість помиритись, змінити своє рішення та відкликати заяву.

Якщо ви не можете прийти в РАЦС в потрібний день, з поважних причин, вам потрібно буде повідомити про це завчасно і перенести дату реєстрації.

Якщо ви не з’явитесь до інспектора протягом трьох місяців з дня, коли ви подали заяву, і не повідомите його про причини цього, ваша заява буде вважатись недійсною, а отже, вам потрібно буде починати все спочатку.

Раніше при розлученні, як і при шлюбі, працівники РАЦСу ставили заявникам штампи в паспорт, однак цю процедуру було скасовано у жовтні 2016-го року.

Вартість розлучення у РАЦСі

Розлучення через РАЦС, на відміну від розірвання шлюбу в судовому порядку, не передбачає судових зборів. Однак вам все одно потрібно буде сплатити державне мито.

Воно складає половину неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (тобто 8 грн 50 коп).

Якщо ж ви подаєте заяву без участі другого з подружжя (вище описані ситуації, в яких це можливо), то мито буде меншим – 0,3 неоподатковуваного мінімуму (тобто 5 грн 10 коп).

Окрім державного мита, вам потрібно буде заплатити за складання заяви. Ціна цієї послуги може бути різною. Вона залежить від області, в якій знаходиться дане відділення РАЦСу, а крім цього може змінюватись з часом.

Також РАЦСи можуть надавати платні консультації відвідувачам. Їх ціна відрізняється залежно від області. Однак надавати платну консультацію співробітники РАЦСу можуть лише в тому випадку, якщо ви напишете відповідну заяву, а вони перед цим попередять вас про ціну. Тому будьте уважні, підписуючи документи.

Читайте также:  Брачный договор: недоверие или же осознание семейной жизни?

Потрібно також врахувати, що інспектор зобов’язаний пояснити вам, які наслідки принесе розлучення, а також що буде, якщо ви вкажете хибні дані. Надання цієї інформації входить в його прямі обов’язки і він не може вимагати за це додаткової плати.

Порядок розлучення через суд

Процес розлучення у суді значно складніший за розірвання шлюбу у РАЦСі. Однак лише він підходить для тих пар, у яких є неповнолітні діти. Існує два варіанти розлучення через суд:

 • Мирний – коли подружжя подає спільну заяву і не має претензій одне до одного. В такому випадку суду потрібно лише затвердити сам факт розірвання шлюбу;
 • Конфліктний – коли сторони не можуть узгодити певні питання, наприклад, з ким житимуть діти, як потрібно поділити спільне майно, тощо. В такому випадку, заяву подає один із подружжя.

Порядок розлучення мирним шляхом

Якщо подружжя домовилось між собою щодо усіх питань, і сторони не мають претензій одне до одного, вони можуть подати спільну заяву у суд, щоб розлучитись. Зразок такої заяви можна знайти в Інтернеті, або попросити на місці.

До заяви вам потрібно буде додати договір, в якому ви узгоджуєте, з ким житимуть діти та як буде займатись їх вихованням той із подружжя, хто житиме окремо.

Зверніть увагу, що діти, старші чотирнадцяти років, мають право самостійно обирати, з ким із батьків проживатимуть.

Також, при бажанні, можна додати до заяви договір щодо аліментів. Його потрібно завірити у нотаріуса. Такий договір рівноцінний рішенню суду про виплату аліментів, і заборгованість за ним також може стягуватись примусово, на основі виконавчого запису нотаріуса.

Розлучатись за спільною згодою значно дешевше, ніж в позовному порядку. В 2017-му році судовий збір при спільному зверненні становить 320 грн.

Так само, як і у випадку з розлученням через РАЦС, необхідно буде зачекати місяць з моменту подачі заяви, до того, як суд почне провадження і ухвалить розірвання шлюбу.

Окрім самої заяви та договорів, про які було сказано вище, вам потрібно буде подати в суд деякі документи. Ось їх перелік:

 • Свідоцтво про шлюб;
 • Копії свідоцтв про народження усіх неповнолітніх дітей;
 • Квитанції про те, що ви сплатили судовий збір.

Якщо ви розлучаєтесь мирно, вам не потрібно заявляти про свої підстави для розірвання шлюбу. В такому випадку суд не буде намагатись примирити подружжя.

Розлучення в позовному порядку

Якщо ж ви не можете дійти згоди з другою стороною, єдиний вихід для вас – подати позовну заяву. Це вийде вдвічі дорожче, ніж при мирному розлученні – судовий збір становить 640 грн. Існують також два випадки, в яких розлучитися в позовному порядку неможливо:

 • Коли дружина вагітна;
 • Коли у вас є дитина віком до одного року.

В обох випадках не має значення, хто подає заяву, чоловік чи дружина, суд її не задовольнить. Єдиним виключенням, при якому розлучитись в позовному порядку можна навіть в одному з цих випадків – це коли один із подружжя вчинив злочин щодо іншого або дитини.

Якщо ви вирішили розлучатися у позовному порядку, варто подавати в заяві лише вимогу розірвати шлюб, а питання щодо майна, аліментів та проживання з дітьми краще вирішувати пізніше за окремими заявами. Таким чином ви зможете зекономити час і гроші.

Якщо ви подасте лише вимогу про розлучення, справу вирішать за декілька засідань. Якщо ж ви вирішите одночасно розглядати і суперечки щодо дітей та майна, справа може затягнутись на кілька років. І весь цей час ваш шлюб усе ще буде дійсним.

Крім цього, за розгляд справи про поділ майна вам потрібно буде заплатити  державі один відсоток його вартості.

Подавати заяву потрібно за місцем проживання другого з подружжя. Однак, якщо ви живете з неповнолітніми дітьми, або за станом здоров’я вам важко добиратись туди, можна подати заяву за своїм місцем проживання.

В позовній заяві, на відміну від спільної, потрібно обов’язково вказати причини розірвання шлюбу. Не обов’язково вдаватись у цьому пункті в подробиці. Достатньо буде описати причини в загальних рисах. Як і в минулому випадку, зразок такої заяви ви зможете відшукати в мережі, або попросити на місці.

Суд зобов’язаний давати вам час на примирення. Тому, варто вказати у заяві, що ваше рішення є остаточним. Тоді розлучення займе менше часу.

Документи для розлучення в позовному порядку

Для того, щоб розірвати шлюб у позовному порядку, вам потрібно буде додати до заяви пакет документів. Ось їх список:

 • Копія самої заяви (для того, щоб надіслати її відповідачу);
 • Свідоцтво про шлюб і його копія;
 • По дві копії свідоцтва про народження кожного з неповнолітніх дітей;
 • Копії вашого паспорту та ідентифікаційного коду;
 • Квитанції про оплату судових зборів;
 • Документи, які підтверджують вашу правову позицію.

На останньому пункті варто зупинитись докладніше. До нього відносяться усі папери, які підтверджують названі вами підстави для розірвання шлюбу, а також показують, наприклад, з ким в даний момент проживають діти, хто їх забезпечує, тощо.

Процедура розлучення

Процедура розлучення в Україні часто може бути досить важкою. Не кожен може відстояти в суді свої інтереси. Тому законодавство дає кожній людині можливість обрати собі захисника. Однак, у випадку з процесом розлучення судді інколи можуть виступати проти такого рішення.

В деяких випадках, вони можуть категорично виступати проти представництва в суді за цим питанням. Аргументують вони свою позицію, посилаючись на Постанову Пленуму Верховного Суду України від 21-го листопада 2007-го року, яка вимагає особистої присутності кожного з подружжя на суді.

Однак варто розуміти, що дана постанова має лише рекомендаційний характер, тому, незважаючи на неї, кожен має право скористатись послугами адвоката.

Однак, щоб уникнути ситуації, коли вашу заяву не приймуть, або перенесуть судове засідання через вашу відсутність, потрібно зробити декілька кроків. По-перше, підписувати заяву варто самостійно. По-друге, потрібно з самого початку подати клопотання про те, щоб суд проходив без вашої безпосередньої участі.

Навіть в тому випадку, якщо у вас не вийде повністю перекласти свій захист на плечі професіонала і суд забажає вашої особистої присутності, скористатись послугами хорошого адвоката усе-таки варто.

Лише досвідчений спеціаліст зможе розробити правильну тактику і пояснити вам, що краще говорити в суді, а про що варто промовчати; які докази потрібно використовувати, щоб добитися вигідних вам умов розлучення, тощо.

Як відстояти свої інтереси під час розірвання шлюбу

Як вже було написано вище, часто буває важко захистити свої інтереси у процесі розлучення. Тому, якщо ви збираєтесь розірвати шлюб, варто знайти хорошого адвоката. Саме від вміння юристів в першу чергу залежить, хто із подружжя доб’ється свого під час розірвання шлюбу. Особливо це стосується суперечок щодо майна, аліментів і права проживання з дитиною.

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує вам свої послуги. У нас за плечима багато років досвіду роботи зі справами, які стосуються розлучень і пов’язаних з ними клопотів.

Наші працівники – найкращі в своїй справі. Вони з радістю допоможуть вам отримати якомога вигідніші для вас умови під час розлучення.

Звертайтесь до нас, ми допоможемо вам відстояти ваші інтереси при розлученні!

Все що треба знати про розірвання шлюбу відповідно до законодавства України

Сімейний союз чоловіка та жінки у випадках, коли вони мають різні погляди на шлюб та сім’ю, ведення домашнього господарства і при цьому не бажають подальшого подружнього життя (або хоча б один з подружжя), відповідно до українського законодавства у встановленому порядку може бути припинений.

До речі, у світі досі існує дві держави, де розлучитися фактично неможливо. Це Ватікан, де католицька доктрина забороняє розлучення, та Філіппіни, де процедура настільки складна і коштовна, що на практиці застосовується надзвичайно рідко і лише для мусульман.

Розлучення (розірвання шлюбу) між чоловіком та дружиною є результатом проведення передбачених законодавством процедур та призводить до виникнення певних правових наслідків для колишнього подружжя.

Читайте также:  ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА СУПРОВІДНІ ПИТАННЯ

Процедури розлучення

 • Сімейний кодекс України передбачає декілька можливих варіантів розірвання шлюбу.
 • Перш за все, розірвання шлюбу може бути ініційовано, або спільно подружжям, або тільки лише одним з подружжя – без урахування бажання іншого.
 • Крім того розірвання шлюбу може відбуватися за спрощеною процедурою, коли шлюб розривається органом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), або в судовому порядку, який є набагато складніший та, як правило, більш тривалий.

Порядок розлучення через РАЦС

Найбільш поширеним випадком розірвання шлюбу без звернення із позовною заявою до суду є подання до органів РАЦС спільної заяви подружжям, які не мають дітей.

Заява про розлучення

Законодавство передбачає дві окремі форми заяви про розірвання шлюбу, що подаються до оргнів РАЦС:

 1. Спільна заява подружжя, які не мають дітей, про розірвання шлюбу;
 2. Заява про розірвання шлюбу у випадку визнання іншого з подружжя недієздатним або безвісно відсутнім.

Форми заяв є надзвичайно простими і зрозумілими та не потребують спеціальних знань для їх заповнення.

Подача таких заяв здійснюється до органів РАЦС за місцем проживання одного з подружжя. До заяви додається свідоцтво про шлюб, а у випадку розірвання шлюбу з підстав визнання другого з подружжя недієздатним або безвісно відсутнім – рішення суду про встановлення вказаних фактів.

Спільна заява подружжя, які не мають дітей, про розірвання шлюбу може бути подана також в електронному вигляді, шляхом проставлення на такій заяві електронного підпису.

При цьому поданню заяви до органів РАЦС не перешкоджає наявність будь  яких майнових претензій одного подружжя до іншого.

Порядок прийняття органами РАЦС рішення про розлучення

Отримавши таку заяву органи РАЦС визначають дату державної реєстрації розірвання шлюбу, яка не може бути визначена раніше ніж через один місяць з моменту її подачі.

Вказаний строк законодавцями був передбачений для примирення подружжя і відповідно створення можливості протягом вказаного строку відкликати свою заяву.

Уникнути скорочення місячного строку Сімейний кодекс України можливості не надає.

Розірвання шлюбу органами РАЦС здійснюється в присутності хоча б одного з подружжя.

Якщо подружжя не мають можливості з’явитися для офіційної реєстрації припинення шлюбу за їх заявою дата може бути перенесена на більш пізній термін. За відсутності дій з боку подружжя щодо реєстрації припинення шлюбу протягом трьох місяців з дати подачі заяви – така заява втрачає чинність.

Також органи РАЦС можуть розірвати шлюб за заявою лише одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний:

 • недієздатним (особа визнається недієздатною судом, коли вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними);
 • безвісно відсутнім (безвісно відсутною особа визнається судом, коли за місцем її постійного проживання протягом останнього року не має інформації про місце перебування такої особи).

Шлюб припиняється у день реєстрації органами РАЦС припинення шлюбу.

Розірвання шлюбу через суд

Сімейний кодекс України також передбачає перелік випадків, коли шлюб між чоловіком та дружиною не може бути розірваний органами РАЦС, а необхідне звернення до суду із позовом про припинення шлюбу.

До таких випадків належать наступні ситуації:

 1. Обидва з подружжя мають спільну згоду на припинення шлюбу, при цьому мають одного чи декілька дітей.
 2. Ініціатива щодо припинення шлюбу виходить лише від одного з подружжя, незалежно від наявності або відсутності дітей.

У першому випадку (розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя, що має дітей) перед зверненням до суду подружжя мають узгодити між собою певні умови, у зв’язку з чим мають підготовити певний перелік документів. У таких випадках є доречною допомога юриста, як на етапі проведення переговорів з другим з подружжя, так і у випадку підготовки відповідних документів.

Так, разом із заявою до суду подружжя має подати узгоджений нотаріально посвідчений договір, у якому мають бути визначені наступні питання:

 • де та з ким з батьків будуть проживати діти;
 • яку участь братиме інший з подружжя в утриманні дитини – може бути як грошова, так і натуральна форми участі;
 • в якому порядку інший з подружжя буде брати участь у вихованні дитини.
 1. Також до суду подається договір, де визначається розмір аліментів на дитину (дітей).
 2. Через місяць з моменту подачі заяви до суду, якщо жодний з подружжя її не відкликав суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу.
 3. У випадку відсутності згоди подружжя щодо питань розлучення, розірвання шлюбу може бути здійснено за позовом одного з подружжя.

Законодавство передбачає в окремих випадках обмеження можливості звернення до суду з таким позовом. Мова йде про випадки, коли дружина вагітна, а також коли дитині ще не виповнився один рік.

Позов про розірвання шлюбу

 • Особливості позовної заяви про розірвання шлюбу полягають в тому, що заявник має ґрунтовно навести підтвердження неможливості подальшого спільного життя подружжя і збереження шлюбу, невідповідності подальшого існування шлюбу інтересам одного з них чи інтересам їх дітей.
 • У позові викладаються серед іншого обставини щодо фактичних взаємин подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, яким чином розірвання шлюбу відобразиться на інтересах дітей, питання можливого примирення сторін.
 • В позовній заяві обов’язково вказати:
 • ПІБ позивача, відповідача;
 • коли і де реєструвався шлюб;
 • наявність спільних дітей;
 • обставини спільного життя;
 • вимога про розірвання шлюбу, тощо;

Розгляд справи про розлучення у суді

Примирення

Першим кроком у судовому розгляді справи є визначення судом строку для примирення подружжя. Визначення строку для примирення не є безумовним обов’язком суду. Суд визначає його з урахуванням думки обох подружжя, наявності неповнолітніх дітей, інших обставин справи.

Якщо у визначений судом строк примирення між сторонами не відбулось суд розглядає справу і приймає рішення по суті.

Рішення суду про розірвання шлюбу

Головна обставина, яка встановлюється судом, для розірвання шлюбу – подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить істотним інтересам одного з них або їхніх дітей.

У рішенні суду зазначається:

 • дата і місце реєстрації шлюбу;
 • час та причини фактичного його припинення;
 • мотиви, з яких суд визнав збереження сім’ї можливим чи неможливим;
 • обґрунтовані висновки з приводу інших заявлених вимог.

Слід зазначити, що в ході звернення до суду із позовом про розірвання шлюбу можуть також бути заявлені і інші позовні вимоги, зокрема, про поділ спільного сумісного майна, визначення місця проживання дитини, стягнення аліментів на утримання дитини, стягнення аліментів на утримання подружжя, тощо.

Шлюб розривається з моменту набрання законної сили рішенням суду про розірвання шлюбу, та не потребує прийняття додаткових рішень органами РАЦС. Рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало сили, вказаним органам судом лише для внесення відповідної інформації до актового запису про шлюб.

Правові наслідки припинення шлюбу

 1. Законодавство пов’язує із припиненням шлюбу виникнення окремих наслідків.
 2. Так дружина та чоловік перестають бути подружжям, а у зв’язку з цим окремі права та обовязки «зникають» або зазнають певної трансформації (як наприклад право на утримання іншого з подружжя).

 3. Зокрема, подружжя втрачає право на спадкування у випадку смерті колишнього з подружжя, право на будь-які державні забезпечення у випадку втрати подружжя тощо.
 4. При цьому варто пам’ятати, що права та обов’язки, пов’язані із батьківством у зв’язку з припиненням шлюбу не припиняються.

Крім того, за загальним правилом, майно, набуте після розірвання шлюбу дружиною та чоловіком, не вважатиметься їх спільною сумісною власністю.

Так само перестає діяти презумпція походження дитини від чоловіка у разі її народження дружиною після дев’яти місяців з моменту розірвання шлюбу.

Підсумки

 • У якості висновку слід зазначити, що розірвання шлюбу є не тільки стресовою ситуацією для подружжя, але й одночасно і достатньо складним процесом, що потребує врахування багатьох юридичних нюансів.
 • Розірвання шлюбу між подружжям призводить до настання певних правових наслідків, які в деяких випадках в майбутньому вже достатньо важко змінити.
 • У зв’язку з чим складання чіткої, зрозумілої, вигідної «дорожньої карти» на етапі ініціювання питання розірвання шлюбу – є головним завданням юриста.
 • Звертайтеся.
Ссылка на основную публикацию