Що потрібно знати про агрорейдерство або як зрозуміти, коли бізнес в зоні ризику

Що потрібно знати про агрорейдерство або як зрозуміти, коли бізнес в зоні ризику Руслан Зимовець, начальник відділу страхування агропромислового комплексу АСК «ІНГО Україна»

У чому полягає суть страхування від наслідків неврожаю?

Такий тип страхування дозволяє фермеру отримати компенсацію виручки, яку він недоотримав через зниження урожайності. При цьому остання мала зменшитись унаслідок одного із застрахованих ризиків. Найпоширеніші серед них град і посуха.

До переліку застрахованих ризиків також можна включити інші природні явища (бурю, ураган, зливу), пожежу (спричинену як блискавкою, так і підпалом), протиправні дії третіх осіб (крадіжка тощо). Аграрій самостійно обирає кількість ризиків.

Він може застрахувати свій урожай хоч від одного ризику, наприклад, пожежі. Вона частіше нищить посіви саме пшениці, зауважує Руслан Зимовець.

Страховий тариф у першу чергу буде залежати від набору ризиків. Він розраховується як відсоток від страхової суми. У свою чергу страхова сума є вартістю планового урожаю.

Щоб її порахувати, потрібно знати площу застрахованих посівів, середню врожайність з гектара та ціну за тонну зерна.

Урожайність визначається на основі інформації за останні п’ять років, ціна встановлюється на рівні середньої по регіону або ціни форвардного контракту. При цьому остання не повинна перевищувати ринкову ціну.

Страховий тариф по ризиках коливається в межах 0,5-0,9% від страхової суми для пожежі, 1,2-2% —  для граду, 2,2-5% — для посухи. Градація тарифів по ризику пожежі більше залежить від культури, посухи — від області, граду — від культури та області. «У нас є карти, які відображають більший або менший вплив тих чи інших ризиків по регіонах.

Як правило, гради найбільше загрожують західним і центральним областям — Івано-франківській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій   — де більш вологий клімат. Тоді як від посухи переважно страждає південь — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, а також частково Кіровоградська, Черкаська і Полтавська області», — говорить Зимовець.

Скільки потрібно заплатити за страхування?

Наприклад, фермер з Хмельниччини уклав угоду з агротрейдером на поставку зерна озимої пшениці. Він застрахував майбутній урожай від пожежі та граду. Загалом тариф склав 3,5%. Ціна за тонну — 6500 грн. Площа вирощування  становить 200 га, очікувана врожайність — 3т/га.

Що потрібно знати про агрорейдерство або як зрозуміти, коли бізнес в зоні ризику

На вартість страхування також впливає історія співпраці господарства зі страховою компанією. Якщо аграрій страхує свої посіви не перший рік, і при цьому в нього досі не було збитків, то йому можуть запропонувати знижку.

Для того, щоб посіви прийняли на страхування, господарство має надати низку документів, серед яких опитувальний лист (заповнюється представником підприємства перед укладанням договору), довідка про середню врожайність за п’ять років, технологічна карта, карта-схема полів та перелік полів, які будуть страхувати.

Якщо ж на підприємстві до того не вирощували культуру, яку нині планують застрахувати, то за планову урожайність приймають середню в районі по цій культурі. Перед тим, як буде підписано договір, у господарство обов’язково виїжджає представник страхової компанії (СК).

Він звертає увагу, зокрема, на відповідність стану посівів фазі розвитку, можливі огріхи під час посіву, те, яке насіння використовувалось (районоване або нерайоноване), загалом на дотримання технології вирощування. Зрозуміло, що результати цього огляду безпосередньо вплинуть на розмір запланованої врожайності.

Якщо умови вирощування гірші — планова урожайність за договором буде меншою, і навпаки.

Що робити, якщо настала страхова подія?

Наприклад, внаслідок сильного граду на початку червня було пошкоджено посіви озимої пшениці. У такій ситуації господар повинен негайно повідомити про настання страхового випадку СК. Далі протягом п’яти робочих днів у господарство виїжджає аварійний комісар. Він оглядає поля, фіксує видимі наслідки негоди.

До того, як приїде комісар, не можна якимось чином змінювати картину пошкоджень — заорювати поле, випасати худобу тощо. Фермер, окрім усного повідомлення, повинен у письмовій формі заявити про настання страхового випадку. До заяви потрібно додати інформацію про постраждалі ділянки разом з довідкою від метеостанції.

На все це з моменту настання страхового випадку дається 15 календарних днів.

Після цього аграрій має повідомити страхову компанію про подальші агротехнічні заходи, які він планує здійснити. Якби посіви повністю загинули через град, то господарство зобов’язалось би провести культивацію і залишити поле під паром до наступного сезону.

Розмір збитку через негоду буде пораховано тільки під час збору врожаю.

Напередодні представники страхової компанії приїжджають у господарство та проводять контрольний обмолот зерна з кількох гектарів на різних ділянках поля. Так визначають розрахункову врожайність по господарству.

Після завершення збору застрахованої культури, фермер має документально засвідчити свою фактичну урожайність складськими квитанціями та книгою вагаря.

Страховик порівнює розрахункову та фактичну урожайність. Під час встановлення розміру збитку до уваги беруть більшу величину урожайності. Наприклад, страховики під час контрольного збору нарахували 16,5 ц/га, а аграрій 18 ц/га. У такому випадку кількість недоотриманого врожаю буде розраховуватись від величини 18 ц/га.

Що потрібно знати про агрорейдерство або як зрозуміти, коли бізнес в зоні ризику

За 10 робочих днів після того, як фермер надасть усі необхідні документи, страхова компанія ухвалить рішення про сплату чи відмову у компенсації. Якщо певні документи (наприклад, довідку від метеостанції) важко дістати, то страхова компанія може дати на це більше часу, аніж 15 днів.

Господарству можуть не виплатити відшкодування, якщо його власник невчасно повідомив СК про страховий випадок; зниження врожаю спричинив незастрахований ризик або застрахований ризик усе таки настав, однак не призвів до зменшення урожайності (або розмір недоотриманої виручки менший за франшизу). Тому дуже важливо отримати довідку від компетентного органу про причини страхового випадку. У разі пожежі має бути відповідний документ з ДСНС. Якщо посіви були пошкоджені через протиправні дії третіх осіб, то це має підтверджувати інформація з Єдиного державного реєстру досудових рішень. Що стосується ризиків негоди, то тут потрібно звертати увагу на визначення кожного такого ризику у договорі страхування. А саме на те, яка температура, рівень вологості, кількість опадів тощо та їх тривалість згідно договору відповідають посусі, граду, заморозку та ін.

Компенсацію нараховують протягом 30-ти днів після того, як страхова компанія ухвалила рішення про виплату. Як правило, суму до 500 тис — протягом 5-ти, до 1 млн — 10-ти, понад 1 млн — 20-ти банківських днів.

За матеріалами agravery.com

Агрорейдерство по-украински: как защитить свою землю | БІЗНЕС

Причины рейдерства

Ускоренная подготовка к запуску рынка земли лишь играет на пользу лицам, которые стремятся завладеть чужой землей в незаконный способ. Ежегодно во время посева и жатвы частота запросов и звонков по проблеме рейдерства стремительно растет.

Почему так? Проблемой и почвой для возможного незаконного завладения землей и имуществом аграриев является отсутствие кадастровых номеров на распаеванные участки, право собственности на которые заверяла госактами старого образца, отсутствие земельных участков в кадастре или недостоверности внесенных в него данных, несоответствие данных в ГЗК их бумажным источникам, неоформленные наследственные права на земельные участки; ошибки в технической документации, противоречия в результате изменения подходов и способов обмеров и тому подобное.

Основными основаниями для рейдеров атаковать являются:

 • Непогашенные долги (кредиты);
 • Непрозрачное, неправильное ведение хозяйственных (бухгалтерских) операций, нарушения в сфере налогообложения (умышленное или по неосторожности);
 • Незарегистрированные активы (имущественные права);
 • Отсутствие квалифицированной юридической поддержки;
 • Отсутствие физической охраны агропредприятия;
 • Отсутствие надлежащей защиты конфиденциальной информации, коммерческой (служебной) информации, ненадлежащее хранение уставной документации;
 • Отсутствие должной коммуникации между работниками и руководством предприятия, органами местной власти, надлежащей коммуникации и социальных отношений с владельцами арендованного имущества.

Эти основания дают возможность рейдерам совершить следующие незаконные действия:

 • Внесение изменений в государственные реестры на основании поддельных документов (в отношении собственников, руководителей предприятия);
 • Создание искусственных долгов предприятия (кредиты, займы);
 • Отчуждение активов в счет искусственно созданных долгов;
 • Сговор с руководящими органами (менеджментом) предприятия;
 • Сговор с представителями государственной и местной власти;
 • Силовой захват предприятий (его активов);
 • Арест активов (на основании фиктивных или реальных уголовных дел);
 • Уничтожение продукции предприятия;
 • Подкуп, запугивание менеджмента.

Двойная регистрация договоров аренды земли как инструмент рейдерских схем в Украине

Рейдерские захваты чаще всего происходят там, где есть незавершенные вопросы оформления договоров на землю.

Сначала собственник подписал договор аренды с одним лицом на 7 лет, потом через некоторое время пришел другой арендатор, предложил большую арендную плату, и землевладелец подписал другой договор на аренду своего пая.

А потом начинается борьба старых и новых арендаторов паев. Схемы довольно похожи: тайная смена собственника, искусственное наращивание долгов, силовое отбирание техники и урожая, давление и запугивание.

Двойная регистрация договоров аренды земли является одним из инструментов, используемых в агрорейдерстве, как со стороны лиц, которые заключают новые договоры аренды земли с их владельцами, так и со стороны лиц, уже имеющих такие договоры, заключенные до 2013-2016 годов.

Земельные участки и права на них до 2013 года регистрировались в книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договоров аренды земли, поземельной книге в бумажном виде с одновременным переносом в автоматизированную систему государственного земельного кадастра.

Читайте также:  Зу про виконавче провадження з коментарями

На практике встречаются случаи, когда договоры аренды земли, заключенные до 2013 года, содержащие отметку об их государственной регистрации, однако лишь в поземельной книге в бумажном виде, без переноса автоматизированной системы ГЗК, в связи с чем информация о таких договорах отсутствует в ГЗК, а сам договор не зарегистрирован.

Такие документы очень часто имеют признаки подделок — недействительность подписей арендодателей, исправленные от руки даты подписания договоров, исправленные сроки действия договоров или подписанные договоры аренды зарегистрированы через несколько лет после подписания, чем незаконно продлено его действие, на что владелец земли не рассчитывает; подписание пустых бланков договоров со стороны арендодателей и внесения без их ведома условий и сроков аренды земли, передача экземпляра договора арендодателю и прочее, чем пользуются недобросовестные лица.

В таких случаях, когда граждане-собственники земельных участков пытаются реализовать свое законное право на передачу в аренду своей земли арендатору появляются предыдущие арендаторы с якобы действующими договорами аренды, которые имеют выше перечисленные признаки.

Относительно схем регистрации новых договоров аренды земли следует отметить, что основными моментами, которые используют мошенники, являются отсутствие государственной регистрации предварительных договоров аренды земли в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений; подделка документов и подписей предыдущих или настоящих арендаторов, фиктивные схемы перехода корпоративных прав предыдущего арендатора по фиктивным операциям, фиктивная продажа корпоративных прав, переход права на основании фиктивных долгов предприятий или фиктивных кредитов, подделка данных государственного земельного кадастра, информации в выписках из ГЗК и тому подобное. Распространена схема, когда аферисты предлагают пайщикам лучшие условия аренды, собирают с них заявления, что они якобы не подписывали действующие договоры аренды, и передают их в комиссию Минюста, которая отменяет действующие договоры.

Сложность отмены такой двойной регистрации заключается в процедуре доказывания факта подделки и незаконности действий как самих мошенников, так и должностных лиц, осуществляющих такую двойную государственную регистрацию прав на земли, что на практике занимает достаточно длительное время и причиняет значительные убытки для законных арендаторов.

Государство пыталось урегулировать проблему с реестрами и договорам аренды, и Верховная Рада 5 декабря 2019 года приняла в целом законопроект №0858 по противодействию рейдерству.

Документ предусматривает, что собственник земельного участка в одностороннем порядке может требовать нотариального заверения договора аренды, а также отменить такое требование (кроме случаев, когда соглашение нужно нотариально удостоверить).

Согласно закону, земельный участок прекращает существование как объект гражданских прав, а ее государственную регистрацию отменяют в случае раздела или объединения земельных участков, отмены госрегистрации земельного участка на основании судебного решения, а также если вещное право на земельный участок, который в Государственном земельном кадастре не был зарегистрирован в течение года по вине заявителя. Принятие судом решения об отмене государственной регистрации участка допустимо только с одновременным прекращением таким решением всех прав, зарегистрированных по участку. Кроме того, арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, нельзя уменьшить по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также в случае его возобновления.

Как предупредить захват и куда обращаться в случае захвата

Что стоит помнить? Рейдерские нападения происходят не просто так, а часто вследствие недобросовестного партнерства и конкуренции. При этом, директор компании часто не обращает внимание на «симптомы» опасности.

Рейдеры — это очень широкая группа людей, в которую могут входить и бывшие партнеры, и кредиторы, с которыми предприятие не рассчиталось, также в этом процессе могут быть задействованы правоохранительные органы, или их пассивное участие может способствовать.

Поэтому каждый предприниматель должен самостоятельно заботиться о своем бизнесе, разработав собственную методику защиты, в которую обязательно должны быть включены следующие пункты:

 • Предварительная разработка алгоритма действий в случае рейдерской атаки. В таком алгоритме должны быть прописаны действия каждого сотрудника, от директора до штатного работника. Основная цель такого алгоритма — оперативно и эффективно заблокировать средства и имущество с целью невозможности овладения ими злоумышленниками.
 • Защита имущества путем внесения его в залог/ипотеку связанным компаниям, а также «перекрестное» владение акциями смежных компаний.
 • Организация на предприятии системы экономической безопасности и безопасности в целом.
 • Защита документооборота путем разработки специальной политики доступа к документам и их хранения.
 • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
 • Систематический мониторинг открытых реестров на предмет соответствия информации, указанной в них, действительности.

Определенную специфику имеют рейдерские атаки на агробизнес, поскольку они являются более физическими — обычно это захват участка и урожая. Поэтому, кроме перечисленных выше пунктов, владельцы агробизнеса обязательно должны обратить внимание на:

 • Наличие в учредительных документах «антирейдерских пунктов» — ограничение полномочий директора, учредителей, особые требования к заключению сделок.
 • Своевременная пролонгация и государственная регистрация договоров аренды земельных участков, что позволит предупредить «удвоение» регистрации таких договоров.

Борьба с рейдерскими атаками обычно имеет несколько этапов:

 • Административное обжалование — обращение в полицию и в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.
 • Судебное обжалование, с обязательными мерами обеспечения иска в виде запрета совершать действия по внесению любой информации в государственные реестры в отношении истца.
 • Работа со средствами массовой информации, которую следует вести параллельно с чисто юридической работой, поскольку в этом деле важно привлечь внимание к ситуации рейдерской атаки.

Из практики нашей компании можно выделить яркий кейс по агрорейдерству. На предприятие пришла новая команда руководителей. Однако, у старой команды были свои планы на эту базу: либо захватить ее, либо, как минимум, влиять на политику и на новое руководство.

Они провели предоплату «за товар» на подконтрольную транспортную фирму, затем через ряд транзитных фирм эти выведенные деньги были заведены в качестве предоплаты. Сумма выведенных денег и предоплаты были идентичны — 5.5 млн грн. После чего старая команда выписала доверенность на внештатного юриста на представление интересов базы.

Уже после привлечения нового руководства старый внештатный юрист продолжил признавать в суде все требования «кредиторов». После того, как решение вступило в законную силу, истец («кредитор») предъявил решение суда на 5.5 млн грн, чем заблокировал деятельность агропредприятия, поскольку база не могла погасить сумму долга.

Для этой компании история закончилась положительно, потому что наша команда юристов смогла восстановить срок на обжалование и доказать в суде фиктивность сделки, но в Украине многие владельцы просто не успевают этого сделать.

Мы надеемся, что эти знания Вам никогда не придется применять на практике, но для уменьшения рисков рекомендуется вести должную предупредительную работу на Вашем предприятии.

Игорь Ясько, управляющий партнёр ЮК Winner

Старт земельной реформы, активизация рейдерства и законодательные изменения требуют постоянной работы на опережение неожиданных последствий.

ЛІГА:ЗАКОН предлагает комплексный инструмент LIGA360 для агробизнеса, который позволит руководителю, юристу и всей команде быть на шаг впереди.

Решение содержит в себе главные инструменты, которые помогают отслеживать внешние риски и принимать сильные решения для удержания лидерских позиций. Только в июне выбирайте комплекс информационно-аналитических продуктов со скидкой.

Быстро реагировать на попытки рейдерского захвата в условиях карантина можно с помощью сервиса SMS-МАЯК, который сообщает не только о произошедших изменениях, но и о попытках внести такие изменения.IT-сервис доступен также в экосистеме LIGA360.

У нбу домовилися про держпідтримку при страхуванні аграрних ризиків і скасування аграрного пулу

Вчора, 29 жовтня, у Національному банку відбулася презентація проєкту змін до Закону «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

unn.com.ua

З прийняттям цього законопроєкту аграрії отримають сучасні страхові інструменти для захисту сільськогосподарських культур від ризиків загибелі та підтримку держави за рахунок здешевлення вартості страхування.

Крім того, страховий ринок зможе виконувати свою безпосередню функцію з підтримки та розвитку економіки. Аграрний бізнес, ключовими ризиками для якого є погодні фактори, зможе почуватися впевненіше та безперебійно працювати.

Які зміни передбачаються

Пропозиції до законопроєкту визначатимуть права й обов’язки учасників ринку та вимоги до них – агровиробників і страхових компаній, які мають право здійснювати страхування сільськогосподарської продукції.

Об’єктами страхування визначаються:

 • посіви;
 • урожай агрокультур;
 • багаторічні насадження та їх урожай;
 • сільськогосподарські тварини;
 • риба, водні біоресурси;
 • сім’ї бджіл з їх продуктами;
 • дохід від реалізації первинної сільськогосподарської продукції.

Аграрії матимуть змогу отримати відшкодування частини страхового платежу вже з наступного року:

 • у 2021 році – до 50% з обмеженням розміру виплат за об’єктами страхування;
 • після 2021 року – до 80%.

З метою страхування аграрних ризиків у держбюджеті на наступний рік передбачено кошти.

«Ми маємо забезпечити можливість фермерам користуватися тим, чим користуються фермери усіх країн світу. Державна підтримка агрострахування є в США, Канаді, в країнах ЄС. Це абсолютно нормальна міжнародна практика.

Читайте также:  Усиновлення дитини громадянами України.

На державну підтримку страхування агропродукції ми плануємо спрямувати в наступному році 672 млн грн.

Це той старт, який дозволить створити умови для формування ринку агрострахування», – підкреслив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Що скасовується

Запропонований законопроєкт скасовує положення про страхування агропродукції через Аграрний страховий пул, а також передбачає перенесення норм Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» до закону «Про державну підтримку сільського господарства України».

«Аграрний пул, який був створений за останньої спроби запуску агрострахування з державною підтримкою, не був прозорим фільтром для професійного та відкритого відбору страховиків.

Водночас повноваження регулятора страхового ринку були обмежені, а отже, не давали впевненості щодо надійності страховиків. Тож, попит є, а гідної пропозиції немає.

Ми впевнені, що запропонований законопроєкт має докорінно змінити цю ситуацію», – зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

 • Читайте також: Гроші у зростання: як банки фінансують аграріїв в умовах посівної
 • Національний банк, зі свого боку, простежить, щоб страхові компанії відповідально вели свій бізнес: мали прозору структуру власності, були платоспроможними та виконували зобов’язання перед агробізнесом.
 • «Державна підтримка оживить ринок як аграріїв, так і страховиків, вони почнуть активніше розвиватися, і, що важливо – на умовах чесної конкуренції, а не привілейованих прав окремих учасників ринку», – додала Катерина Рожкова.

Хочете знати про валюту більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі

Агрорейдерство по-украински: как защитить свою землю

Причины рейдерства

Ускоренная подготовка к запуску рынка земли лишь играет на пользу лицам, которые стремятся завладеть чужой землей в незаконный способ. Ежегодно во время сева и жатвы частота запросов и звонков по проблеме рейдерства стремительно растет.

Почему так? Проблемой и почвой для возможного незаконного завладения землей и имуществом аграриев является отсутствие кадастровых номеров на распаеванные участки, право собственности на которые заверяла госактами старого образца, отсутствие земельных участков в кадастре или недостоверности внесенных в него данных, несоответствие данных в ГЗК их бумажным источникам, неоформленные наследственные права на земельные участки; ошибки в технической документации, противоречия в результате изменения подходов и способов обмеров и тому подобное.

 • Основными основаниями для рейдеров атаковать есть:
 • Непогашенные долги (кредиты);
 • Непрозрачное, неправильное ведение хозяйственных (бухгалтерских) операций, нарушения в сфере налогообложения (умышленное или по неосторожности);
 • Незарегистрированные активы (имущественные права);
 • Отсутствие квалифицированной юридической поддержки;
 • Отсутствие физической охраны агропредприятия;
 • Отсутствие надлежащей защиты конфиденциальной информации, коммерческой (служебной) информации, ненадлежащее хранение уставной документации;
 • Отсутствие должной коммуникации между работниками и руководством предприятия, органами местной власти , надлежащей коммуникации и социальных отношений с владельцами арендованного имущества.
 • Указанные основания дают возможность рейдерам совершить следующие незаконные действия:
 • Подделка документов;
 • Внесение изменений в государственные реестры на основании поддельных документов (в отношении собственников, руководителей предприятия);
 • Создание искусственных долгов предприятия (кредиты, займы);
 • Отчуждение активов в счет искусственных долгов;
 • Сговор с руководящими органами (менеджментом) предприятия;
 • Сговор с представителями государственной и местной власти;
 • Силовой захват предприятий (его активов);
 • Арест активов (на основании фиктивных или реальных уголовных дел);
 • Уничтожение продукции предприятия;
 • Подкуп, запугивание менеджмента.
 • Двойная регистрация договоров аренды земли как инструмент рейдерских схем в Украине

Рейдерские захваты чаще всего происходит там, где есть незавершенное вопросы оформления договоров на землю.

Сначала дольщик подписал договор аренды с одним арендатором на 7 лет, потом через некоторое время пришел другой арендатор, предложивший большую арендную плату, и крестьянин подписал другой договор на аренду своего пая.

А потом начинается борьба старых и новых арендаторов паев. Схемы довольно похожи: тайная смена собственника, искусственное наращивание долгов, силовое отбирание техники и урожая, давление и запугивание.

Двойная регистрация договоров аренды земли является одним из инструментов, используемых в агрорейдерстві, как со стороны лиц, которые заключают новые договоры аренды земли с их владельцами, так и со стороны лиц, уже имеющих такие договоры, заключенные до 2013-2016 годов.

Земельные участки и права на них до 2013 года регистрировались в книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договоров аренды земли, поземельной книге в бумажном виде с одновременным переносом в автоматизированную систему государственного земельного кадастра.

На практике встречаются случаи, когда договоры аренды земли, заключенные до 2013 года, содержащие отметку об их государственной регистрации, однако лишь в поземельной книге в бумажном виде, без переноса автоматизированной системы ГЗК, в связи с чем информация о такие договоры отсутствует в ГЗК, а договор не зарегистрирован.

Такие договоры очень часто имеют признаки подделок — недействительность подписей арендодателей, исправлены от руки даты подписания договоров, исправлены сроки действия договоров или подписанные договоры аренды между сторонами зарегистрированы через несколько лет после его подписания, чем незаконно продлено его действие, на что владелец земли не рассчитывает, подписание пустых бланков договоров со стороны арендодателей и внесения без их ведома условий и сроков аренды земли, передача экземпляра договора арендодателю прочее, чем пользуются недобросовестные лица.

В таких случаях когда граждане — собственники земельных участков пытаются реализовать свое законное право на передачу в аренду своей земли арендатору появляются предыдущие арендаторы вроде с действительными договорами аренды, которые имеют выше перечисленные признаки.

Относительно схем регистрации новых договоров аренды земли то здесь следует отметить, что основными моментами, которые используют мошенники есть отсутствие государственной регистрации предварительных договоров аренды земли в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений; подделка документов и подписей предыдущих или настоящих арендаторов — фиктивные схемы перехода корпоративных прав предыдущего арендатора по фиктивным операциям — фиктивная продажа корпоративных прав, переход права на основании фиктивных долгов предприятий или фиктивных кредитов, подделка данных государственного земельного кадастра, информации в выписках из ГЗК и тому подобное. Распространена схема, когда аферисты предлагают пайщикам лучшие условия аренды, собирают с них заявления, что они якобы не подписывали действующие договоры аренды, и передают их в комиссию Минюста, которая отменяет действующие договоры.

Сложность отмены такой двойной регистрации заключается в процедуре доказывания фактов подделки и незаконности действий как самих мошенников, так и должностных лиц, осуществляющих такую двойную государственную регистрацию прав на земли, что на практике занимает достаточно длительное время и причиняет значительные убытки для законных арендаторов.

Государство пыталось урегулировать проблему с реестрами и договорам аренды, и Верховная Рада 5 декабря 2019 года приняла в целом законопроект №0858 по противодействию рейдерству.

Документ предусматривает, что собственник земельного участка в одностороннем порядке может требовать нотариального заверения договора аренды, а также отменить такое требование (кроме случаев, когда соглашение нужно нотариально удостоверить).

Согласно закону, земельный участок прекращает существование как объект гражданских прав, а ее государственную регистрацию отменяют в случае раздела или объединения земельных участков, отмены госрегистрации земельного участка на основании судебного решения, а также если вещное право на земельный участок, зарегистрированную в Государственном земельном кадастре, не было зарегистрировано в течение года по вине заявителя. Принятие судом решения об отмене государственной регистрации участка допустимо только с одновременным прекращением таким решением всех прав, зарегистрированных по участку. Кроме того, арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не можно уменьшить по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также в случае его возобновления.

Как предупредить захват и куда обращаться в случае захвата

Что стоит помнить? Рейдерские нападения происходят не просто так, а часто вследствие недобросовестного партнерства и конкуренции. При этом, директор компании часто не обращает внимание на «симптомы» опасности.

Рейдеры — это очень широкая группа людей, в которую могут входить и бывшие партнеры, с которыми предприятие не рассчиталось, также в этом процессе могут быть задействованы правоохранительные органы, или их пассивное участие может способствовать.

Поэтому каждый предприниматель должен самостоятельно заботиться о своем бизнесе, разработав собственную методику защиты, в которую обязательно должны быть включены следующие пункты:

Предварительная разработка алгоритма действий в случае рейдерской атаки. В таком алгоритме должны быть прописаны действия каждого сотрудника, от директора до штатного работника. Основная цель такого алгоритма — оперативно и эффективно заблокировать средства и имущество с целью невозможности овладения ими злоумышленниками.

 1. Защита имущества путем внесения его в залог/ипотеку связанным компаниям, а также «перекрестное» владение акциями смежных компаний.
 2. Организация на предприятии системы экономической безопасности и безопасности в целом.
 3. Защита документооборота путем разработки специальной политики доступа к документам и их хранения.
 4. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
 5. Систематический мониторинг открытых реестров на предмет соответствия информации, указанной в них, действительности.
 6. Определенную специфику имеют рейдерские атаки на агробизнес, поскольку они являются более физическими — обычно это захват участка и урожая. Поэтому, кроме перечисленных выше пунктов, владельцы агробизнеса обязательно должны обратить внимание на:
 7. Наличие в учредительных документах «антирейдерских пунктов» — как то ограничение полномочий директора, учредителей, особые требования к заключению сделок.
 8. Своевременная пролонгация и государственная регистрация договоров аренды земельных участков, что позволит предупредить «удвоение» регистрации таких договоров.
 9. Борьба с рейдерскими атаками обычно имеет несколько этапов:
 10. Административное обжалование — обращение в полиции и в Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.
 11. Судебное обжалование, с обязательными мерами по обеспечению иска в виде запрета совершать действия по внесению каких-либо сведений государственных реестров в отношении истца.
 12. Работа со средствами массовой информации, которую следует вести параллельно с чисто юридической работой, поскольку в этом деле важно привлечь внимание к ситуации рейдерской атаки.
Читайте также:  Як нашого клієнта завод привласнили. У кращих традиціях українського рейдерства

Из практики нашей компании можно выделить яркий кейс по агрорейдерства. На предприятие пришла новая команда руководителей. Однако, у старой команды были свои планы на эту базу: либо захватить ее, либо, как минимум, влиять на политику и на новое руководство.

Они провели предоплату «за товар» на подконтрольную транспортную фирму, затем через ряд транзитных фирм эти выведенные деньги были заведены в качестве предоплаты. Сумма выведенных денег и предоплаты были идентичны — 5.5 млн грн. После чего старая команда выписала доверенность на внештатного юриста на представление интересов базы.

Уже после привлечения нового руководства старый внештатный юрист продлевал признавать в суде все требования «кредиторов». После того, как решение вступило в законную силу, истец («кредитор») предъявил решение суда на 5.5 млн грн, чем заблокировал деятельность агропредприятия, поскольку элеватор не мог погасить сумму долга.

Для этой компании история закончилась положительно, потому что наша команда юристов смогла восстановить срок на обжалование и доказать в суде фиктивность сделки, но в Украине многие владельцы просто не успевают этого сделать.

Мы надеемся, что эти знания Вам никогда не придется применять на практике, но для уменьшения рисков рекомендуется вести должную предупредительную работу на Вашем предприятии.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner

Источник: biz.ligazakon.net

Адреса: https://agroreview.com/ru/content/agroreyderstvo-po-ukrainski-kak-zashchitit-svoyu-zemlyu

У зоні ризику всі. як працюють рейдери в україні

Рейдерство – не просто економічний злочин, а злодійство. На сьогодні в зону ризику потрапляють всі, особливо власники бізнесів з добрим оборотом. До того ж рейдерять уже не тільки великий бізнес, а й середній, навіть малий. Рейдери – це не якісь темні особи в спортивних костюмах: рейдерами можуть бути будь-хто, навіть ваші партнери.

Зазвичай під актом рейдерства мається на увазі силове поглинання компанії проти волі її власників або частини з них. Насправді, це створення штучних умов для номінального викупу або захоплення бізнесу за свідомо заниженою вартістю.

Також до рейдерства відноситься захоплення активів за допомогою ініціювання бізнес-конфліктів між акціонерами.

Рейдерство відлякує тисячі потенційних підприємців і знищує інвестиційний клімат, ганьблячи репутацію країни на світових ринках.

В Україні поширений силовий і корупційний перерозподіл власності В Україні поширений силовий і корупційний перерозподіл власності, який стимулюється корумпованістю органів державної влади та судів. Це такий вид рейдерства, де передусім використовують шантаж, який дозволить одразу звернутися до правоохоронних органів або до суду.

Це відбувається насамперед не тому, що підприємці використовують у своєму бізнесі протизаконні методи, а тому, що наші закони спеціально написані так, щоб їх можна було трактувати двояко.

Що дає можливість суддям займатися здирництвом і шантажувати будь-яку сторону, а рейдерам видавлювати акціонерів з компанії, віджимаючи їхню частку в бізнесі.

У мережі – багато порад, як поводтися в разі, якщо ви стали жертвою рейдерського захоплення або віджиму. Зрозуміло, що необхідно звертатися до юристів. Але у зв'язку з відсутністю в нашій країні незворотності покарання і готовністю рейдерів заради грошей використовувати будь-які методи, додам ще три:

Порада №1

Скласти сценарій відповідних заходів для своєї сім'ї – що повинна робити ваша дружина або чоловік у разі рейдерського захоплення. Аж до legacy contract (привіт, 90-ті).

 • Порада №2
 • Виходити в публічну площину, будь-якими доступними засобами: через ЗМІ, профільні асоціації, соціальні мережі, лідерів думок тощо.
 • Порада №3

Прийняти для себе одну просту істину: рано чи пізно ви повинні, зобов'язані повернути те, що у вас вкрали. Або – отримати повноцінне відшкодування збитку, з урахуванням усіх витрат. І якщо не ви, то ваші родичі, діти. Тобто, не прощати і не забувати. Ніколи.

 1. Текст опубліковано з дозволу автора
 2. Оригінал
 3. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Бізнес в зоні ризику: кому чекати обшуку найближчим часом?

Незважаючи на обіцяні реформи і постійні рокіровки в органах влади тема обшуків не втрачає свою актуальність для українського підприємця. Як зрозуміти, що до Вас скоро прийдуть? Як грамотно підготуватися до обшуку, пережити його і усунути негативні наслідки для бізнесу?

У зоні ризику агробізнес, ритейл і логістика. Чому? По-перше, в агробізнесі є гроші, є впевненість в тому, що їх ніхто не чіпатиме. Це звучить дивно, але саме великий бізнес впевнений у своїй безпеці, оскільки вважає себе білим і прозорим. Але у будь-якого білого бізнесу можуть бути проблемні контрагенти.

У агробізнесу і логістів є загальне хворе місце — залежність від сезонів. Правоохоронці тепер знають графік посівних краще читачів журналу «Огородник». Якщо відвідати з обшуком в правильний час, то самі прийдуть домовлятися, тому що це банально дешевше. Але ця знижкова програма працює один раз.

Надалі такий бізнес перетворюється на дійну корову.

Чому ритейл в зоні ризику? Хворе місце цього бізнесу — імпорт. У правоохоронних і контролюючих органів виникають питання до товару: а чи законно він перетнув кордон? Заплачені чи всі збори і мита з товару, який продається в роздрібних мережах?

Що ж змінилося в порівнянні з минулим роком? Раніше приходили в офіс з метою зруйнувати бізнес-процеси, забирали комп'ютерну техніку, документацію, і всім цим блокували роботу підприємства. Останнім часом прийшло розуміння того, що є місця і якомога болючіше.

Тепер вони йдуть на склад. Туди, де реальний товар, а не абстрактний сервер.

Адже набагато простіше заблокувати склад, передати товар на відповідальне зберігання власнику складу або іншому підприємству, або ще краще вивезти товар на непідконтрольну бізнесу територію з метою подальшого шантажу.

Чим поясните той факт, що після зміни влади обшуків стало ще більше? Які подальші прогнози?

По-перше, бюджет став ще більш дефіцитним. По-друге, прийшли нові люди в результаті реформ. Те, як ці реформи закінчуються, не розпочавшись, окрема тема, але кровопускання в розмірі 5% нових людей все-таки відбулися. Всім цим людям потрібен фронт робіт. У новеньких є кредит довіри від влади, але від них чекають результатів.

Як правило, під час обшуку більшість людей втрачається, навіть якщо раніше вони проходили відповідний інструктаж. Як Ви порадите цього уникнути?

Коли ми почали навчати, то задумалися, а як розвинути у людей навик? Як людині під час стресу взяти себе в руки і згадати все? Ідеальний особистий досвід і залученість. Кращий співробітник — це той, хто пережив обшук.

Однак роботодавець не може вказувати в оголошенні, що йому потрібен саме такий співробітник, це буде дискримінацією 🙂 Ну і не будемо забувати, що свої кадри ви підбирали по якимось іншим ськіллу.

Чудовий фахівець у фінансах не зобов'язаний бути адекватним на обшук. Для цього є інші спеціально навчені люди.

Наше завдання — поліпшити ваших фахівців і перетворити вашу команду з перешкоди на обшуку в цінний ресурс.

Кажуть, що успіх компанії неминуче призводить до обшуку або інтересу з боку перевіряючих органів. За яким конкретним симптомів визначити, що хвороба (обшук) скоро проявиться?

Чим більше в компанії грошей і піару, тим вона привабливіша для правоохоронних органів, рейдерів і т.п.

До цих симптомів можна ще додати порушення правил бізнесу, «кидалово» партнерів, клієнтів, неадекватна поведінка на ринку. І це пов'язано з внутрішнім хаосом в компанії.

Якщо бізнес-процеси збудовані неефективно, це рано чи пізно призведе до проблем з правоохоронними органами. Це питання часу.

У той момент, коли ви подумаєте, що вам нічого не загрожує, ви розслабитеся і на вас нападуть. Служба безпеки повинна працювати постійно, виявляючи зовнішні і внутрішні загрози. Некоректно звільнені співробітники, наприклад, можуть стати справжнім клондайком для правоохоронців. У скривджених людей найвища мотивація для гидот.

Докладний дивись за посиланням:

Ссылка на основную публикацию