Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

Відразу скажемо, що сумісне проживання чоловіка й жінки не є шлюбом – отже говорити про те, що він «не дійсний» – не варто, тому що шлюбу як такого немає. Адже відповідно до ч. 1 ст. 21 Сімейного Кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Але іноді стається, що при укладенні офіційного шлюбу в органах РАГСу, наречений або наречена, приховали факт (згідно зі ст. 39 Сімейного кодексу України) одночасного знаходження в іншому зареєстрованому шлюбі.

Згідно ст. 44 Сімейного Кодексу у випадках, передбачених статтями 39-41 Сімейного Кодексу України, шлюб є ​​недійсним від дня його державної реєстрації. Це стосується іншого шлюбу. Такі випадки непоодинокі, коли про партнера в шлюбі невідомо багато років або він знаходиться в іншій країні, чи яка інша ситуація.

Але згідно ч. 5 цієї статті, у разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу, повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Все це можливо встановити через органи РАГСу або з рішення суду.

Недійсним є зареєстрований шлюб між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою. Дане питання неетичне й тому, такий шлюб не можуть визнати дійсним ніколи.

Недійсним шлюбом вважаєтья і шлюб із особою, яка визнана недієздатною. В даному випадку, якщо стали відомі ці обставини, то анулювання актового запису про реєстрацію шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Фіктивний шлюб. Такий шлюб може створюватися для особистих цілей, (візи, отримання громадянства, інших благ). Розривається такий шлюб за рішенням суду.

Змусили одружитися … чи вийти заміж. Буває шлюб нав'язують родичі, часто принижуючи, і кажучи «що іншого шансу не буде». Бридкі відчуття. Наречений або наречена погоджуються на шлюб, але життя стає нестерпним з першої хвилини. Як же бути тоді?

Читай також: Домашнє насильство. Що робити, якщо вас побив чоловік: розповідає юрист

Завжди шлюб – це добровільний союз. Законом визначено, що шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. У позовній заяві до суду цей факт можна довести і визнати шлюб недійсним.

Які ще випадки бувають, щоб визнати шлюб недійсним?

Шлюб може бути невизнаним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:

 • між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 Сімейного Кодексу;
 • між двоюрідними братом і сестрою;
 • між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;
 • з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;
 • з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб.

Хто може подати в суд або ЗАГС про визнання шлюбу недійсним?

Законодавчою підставою для анулювання актового запису про шлюб буде заява зацікавленої особи: першої дружини (чоловіка), дітей або спадкоємців, батьків сторін. Документальним підставою для такого анулювання служить свідоцтво про шлюб, рішення суду про визнання особи недієздатною, документ, що засвідчує близьку кровну спорідненість, свідоцтво про народження, фотографії цих осіб.

Читай також: Чоловік узяв кредит: чи відповідає за нього дружина і хто повинен виплачувати борг?

Відповідно до частини 2 статті 41 СК України – при вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення

Що важливо знати для прийняття спадщини

Відповідно до ч.1 ст. 43 СК України, смерть одного з подружжя не є перешкодою для визнання шлюбу недійсним. Якщо тобі стало відомо про цей факт, це необхідно встановити в судовому порядку і пред'явити нові відомості в нотаріальну контору.

Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

 • Наш автор:
 • Вікторія Вікторівна Гусакова,
 • юрист
 • depositphotos

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.

Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

1. В коментованій статті визначаються правила щодо шлюбу, який визнається недійсним за рішенням суду. На відміну від шлюбу, який є недійсним (ст. 39 СК України), в цьому випадку необхідне відповідне рішення суду про визнання шлюбу недійсним.

У свою чергу передбачений коментованою статтею шлюб, який визнається недійсним, відрізняється від шлюбу, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду (ст. 41 СК України). В останньому випадку суд має можливість вирішувати питання щодо визнання або невизнання шлюбу недійсним.

Якщо будуть знайдені необхідні підстави, шлюб може бути визнаний судом недійсним, якщо таких підстав немає або вони існували, а потім відпали, то суд може не визнати шлюб недійсним.

Таким чином, в коментованій статті визначаються випадки, при наявності яких суд визнає шлюб недійсним. Функція суду в цьому випадку полягає у з'ясуванні необхідних обставин, які визначаються як умови недійсності шлюбу.

Згідно з ч. ч. 1, 2 коментованої статті шлюб визнається недійсним за рішенням суду:

Читайте также:  Установление факта заключения брака зарегистрированного в крыму

• якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка;

• у разі його фіктивності.

Під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються (п. 1 ст. 214 ЦПК України). Якщо в процесі розгляду справи буде встановлена наявність однієї з двох вказаних підстав, суд визнає шлюб недійсним.

2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. Добровільність шлюбу є однією з основних засад сучасного сімейного права (ст. 24 СК України). Тому порушення умов щодо добровільності шлюбу є підставою для визнання його недійсним.

 • Згода особи не вважається вільною у наступних випадках:
 • • в момент реєстрації шлюбу особа страждала тяжким психічним розладом, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними;
 • • особа перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними;
 • • шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

Згода особи є способом зовнішнього виявлення її внутрішньої волі на реєстрацію шлюбу.

В літературі зазначалося, що до визначення вольового аспекту укладення шлюбу певною мірою можуть застосовуватися загальні теоретичні конструкції, що розроблені в цивільно-правовій науці.

Зокрема вимогою до змісту волі особи є: а) наявність волі; б) серйозність намірів; в) відсутність помилки; г) свобода волі. Що стосується умов волевиявлення, то окрім необхідної форми потрібні: а) ясність виявлення; б) визначеність вияву волі.

Якщо існує певний дефект волі та волевиявлення або їх неспівпадіння, вважається, що при реєстрації шлюбу особа діяла без вільної згоди.

Якщо особа страждала тяжким психічним розладом, вона, без сумніву, не могла сповна усвідомлювати значення своїх дій і (або) керувати ними. Причому шлюб визнається судом недійсним, якщо особа саме в момент реєстрації шлюбу страждала тяжким психічним розладом, тобто, коли її хворобливий психічний стан не є хронічним.

Якщо ж особа була визнана недієздатною у зв'язку з тим, що вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ч. 1 ст. 39 ЦК України), то шлюб з такою особою є недійсним і без рішення суду в силу прямого припису закону (ч. 3 ст. 39 СК України).

Шлюб визнається недійсним, якщо особа під час реєстрації шлюбу перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння. Стан сп'яніння має бути таким, що особа не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними. Ці обставини мають бути доведені в суді.

Шлюб визнається також недійсним, якщо його було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

В сімейному законі використовується поняття «фізичне та психічне насильство», у той час як в ст.

231 ЦК України поняття «насильство» є родовим і визначається як фізичний чи психічний тиск на особу з боку другої сторони або іншої особи. Очевидно, що принципової різниці у змісті вказаних понять немає.

В цілому важко уявити процес реєстрації Шлюбу під впливом прямого фізичного насильства проти особи. Тому у першу чергу насильство може мати характер психічного тиску на наречену (нареченого). Такий психічний тиск має бути такого ступеня впливу на особу, що примушує п зареєструвати шлюб без її вільної волі.

Психічне насильство може проявлятися в загрозах заподіяння шкоди як самій особі, яка реєструє шлюб, так і її родичам чи близьким людям, у вигляді розголошення важливої для особи таємниці, опублікування приватних документів тощо.

У випадку застосування фізичного або психічного насильства особа має можливість усвідомлювати значення своїх дій та їх наслідків, проте вимушена зареєструвати шлюб без вільної згоди.

3. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. В літературі зазначалося, що фіктивний сімейно-правовий стан — це результат протизаконного прийому, який полягає у здійсненні особою наданих законом правомочностей в цілях, які не відповідають їх змісту та соціальному призначенню.

Зокрема шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. Фіктивність намірів може мати місце як щодо обох сторін, так і щодо однієї з них.

Інколи особа може намагатися формально отримати деякі елементи правового статусу подружжя — право на пільги, право на одержання пенсій, допомог та інших платежів, право виїзду за кордон як члену сім'ї певної особи тощо. При цьому вона не має наміру реально створити сім'ю та підтримувати подружні стосунки.

За таких обставин інтереси другої — добросовісної сторони, можуть бути серйозно порушені. Закон передбачає можливість настання негативних правових наслідків недійсності шлюбу лише для однієї сторони (ст. 45 СК України) і, навпаки, збереження прав подружжя за сумлінною стороною, яка не мала намірів укласти фіктивний шлюб.

Якщо ж обидві сторони реєстрували шлюб без наміру створення сім'ї, то негативні наслідки будуть запроваджені щодо жінки та чоловіка одночасно. За таких обставин до суду з позовом можуть звертатися інші особи, права яких порушені недійсним шлюбом.

4. Закон передбачає можливість санації (відновлення) шлюбу.

В літературі зазначалося, що санація шлюбу — це збереження за шлюбом, який було укладено з порушенням закону, правомірного характеру, який притаманний дійсному шлюбу. Згідно із ч.

3 коментованої статті шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

Таким чином санація можлива щодо будь-якого шлюбу, який визнається судом недійсним (укладеного без вільної згоди сторін або фіктивного). Це може мати місце, наприклад, якщо особа під час реєстрації шлюбу не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, оскільки перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Читайте также:  Як розглядаються справи у суді якщо не відоме місце проживання чи роботи Відповідача

Проте після реєстрації шлюбу вона фактично висловлює свою згоду на шлюб, оскільки проживає з другою стороною однією сім'єю. Сторони (одна з них) можуть укласти шлюб і без наміру створення сім'ї, хоча пізніше їх відносини змінюються і фіктивний шлюб перетворюється у повноцінні відносини подружжя.

За таких обставин суд не може визнати шлюб недійсним і по суті юридично санує (відновлює) цей шлюб.

Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду: підстави та порядок визнання недійсним

До шлюбів, які визнаються недійсними за рішенням суду, належать шлюби, укладені без вільної згоди жінки або чоловіка (ч. 1 ст. 40 СК), а також фіктивні шлюби (ч. 2 ст. 40 СК).

Обов'язковою умовою реєстрації шлюбу є вільно і незалежно висловлене взаємне волевиявлення осіб, що одружуються, яке підтверджує їх намір створити сім'ю на підставі укладення шлюбу. Недотримання цієї умови тягне недійсність шлюбу.

Укладення шлюбу під примусом має місце, коли згода на укладення була виражена однією з сторін під впливом фізичного та психічного насильства чи під загрозою його застосування(може виходити від третіх осіб).

Обман — це навмисне введення в оману особи, що одружується.(приклад — повідомлення майбутньому чол. чи друж. свідомо хибних відомостей)

Омана — це помилкове уявлення особи, що одружується, щодо певних обставин укладення шлюбу. Омана може сформуватися й під впливом причин, що не залежать від майбутнього чол. і друж. чи дій третіх осіб.

Фіктивним визнають шлюб, укладений без наміру створити сім'ю (ч. 2 ст. 40 СК), причому це може бути притаманним як для одного з подружжя, так і для обох.

Зазвичай метою укладення фіктивного шлюбу є корисливі міркування майбутнього чоловіка або жінки. Наприклад, бажання одержати право на жиле приміщення.

Однак підставою віднесення шлюбу до фіктивного є відсутність в одного чи обох з подружжя наміру створити сім'ю.

Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

16. Існує правові три моделі визнання шлюбу недійсним.Вони передбачені статтями-39-41.

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним

1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою.

3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.

4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними у частинах першій — третій цієї статті.

5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

6. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб (частини перша — третя цієї статті), а також розірвання цього шлюбу.

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.

Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності.

Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

 • Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду
 • 1. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:
 • 1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу;
 • 2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;
 • 3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;
 • 4) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.

2. При вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їхніх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення.

3. Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4 частини першої цієї статті, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб

17. Загальні правові наслідки недійсності шлюбу.

Шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації. Щодо правових наслідків, то недійсний шлюб, а та­кож шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підста­вою для виникнення в осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.

 1. Щодо осіб, які знали про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховали їх від другої сторони і (або) від державного органу реєстрації актів цивільного стану, застосовують такі загальні правові наслідки:
 2. 1) майно, набуте за час недійсного шлюбу, вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності. Розмір часток кожного з них визначається відповід­но до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами;
 3. 2) якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню, але не більш як за останні три роки;
 4. 3) особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв'язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена;
 5. Особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави (стаття 45 СК України).
 6. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу.
Читайте также:  Заява про перегляд заочного рішення ( справа про визначення місця проживання неповнолітньої дитини та відібрання неповнолітньої дитини)

Особливі — позитивні правові наслідки застосовуються лише по відношенню до добросовісної сторонинедійсного шлюбу (ст. 46 СК України). Закон визна­чає, що добросовісною є особа, яка не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу.

Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право на особливі правові наслідки недійсності шлюбу щодо неї:

1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя; Зокрема вона має право на половину майна, набутого за час недійсного шлюбу. До цієї особи застосовують й інші норми щодо поділу спільного майна подружжя (ст. ст. 70, 71 СК України).

2) на проживання у житловому приміщенні, в яке вона посе­лилася у зв'язку з недійсним шлюбом; Право на проживання у першу чергу стосується тих випадків, коли особа вселиться у житлове приміщення, яке є об'єктом права приватної власності другої сторони. У такому разі вона набуває права користування чужим нерухомим майном — сер­вітут

3) на аліменти на тих же підставах, що й колишнє подружжя;

Добросовісна сторона має право на утримання (аліменти): 1) якщо вона є непрацездатною, потребує матеріальної допомоги, за умови, що друга сторона може надавати матеріальну допомогу (ст. 75 СК України); 2) у разі проживання з нею дитини; 3) у разі проживання з нею дитини-інваліда (ст. 88 СК України).

4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу (стаття 46 СК України). Добросовісна сторона недійсного шлюбу має право на прізвище,яке вона обрала при реєстрації шлюбу (ст. 35 СК України).

Відносно такої особи діє загальне правило, яке встановлено для подружжя: особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменува­тися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище (ст. 113 СК України).

При цьому згода другої сторони, прізвище якої обрала добросовісна сторона не­дійсного шлюбу, не вимагається.

 • 18.
 • 19.до особистих немайнових прав та обовязків батьків і дітей належать :
 • -20,21 Визнання батьківства (материнства)

Тема 12. ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ

Юриспруденція
Розділ: Економіка

Сімейні правовідносини між подружжям при їх життя можуть, крім розлучення і смерті одного з подружжя, припинитися внаслідок визнання шлюбу недійсним. У законі не міститься поняття недійсності шлюбу, а лише вказано умови, порушення яких тягне його недійсність.

Насамперед, шлюб визнається недійсним у разі порушення умов укладення шлюбу, а також при укладення фіктивного шлюбу, тобто шлюбу, укладеного без наміру створити сім'ю з боку одного або обох подружжя (див. схему 57).

Даний перелік підстав визнання шлюбу недійсним є вичерпним і

розширювальному тлумаченню не підлягає.

Саме по собі наявність умов визнання шлюбу недійсним автоматично такого визнання не тягне. Шлюб визнається недійсним лише за рішенням суду. Поки цього не сталося, діє презумпція дійсності шлюбу, яка може бути спростовано в суді.

Стаття 29 СК РФ передбачає перелік обставин, що усувають недійсність шлюбу, якщо вони настали до моменту розгляду в суді справи про визнання шлюбу недійсним (див. схему 58).

Недійсність шлюбу. Примус до укладення шлюбу….

Однак серед справ про визнання шлюбу недійсним такі справи складають. … того, визнання шлюбу недійсним передбачає не просто констатацію.

… шлюбу неможливо при визнанні шлюбу недійсним…

Перше полягає в тому, що суд, виключення з загального правила, встановленого. п.1 ст.27 СК (див. коментар до нього), може відмовити у визнанні шлюбу недійсним.

Недійсність шлюбу. Позов про визнання недійсним шлюбу…

2. У законі (абз.1 п.1 коментованої статті) дан вичерпний перелік. осіб, яким надано право на позов про визнання шлюбу недійсним.

Недійсність шлюбу. Шлюб, визнаний недійсним…

(див. ст.52 СК та коментар до неї), дитина вважається які перебувають у встановленому. спорідненість з обома батьками, і визнання їх шлюбу недійсним не може. це спростувати.

Сім'я і право. Захист сім'ї

Спільно нажите майно ділиться за правилами, встановленим для осіб, які не перебували в шлюбі. Але є і винятки. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей.

До змісту книги: Сімейний право. Схеми, коментарі

Дивіться також:

Сімейне право Росії Сімейне право. Підручник Сімейне право. Питання і відповіді

  Основні інститути сімейного права. Сімейне право. Закон 1902 р …

Сімейне право. Основні інститути сімейного права, що склалися ще в XVIII — XIX ст., продовжували діяти і на початку XX ст., але деякі зміни … bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-6/188 .htm

  Сімейне право

Сімейне право. Підпорядкування церкви державі позначилося і на сімейному праві, традиційно соответствовавшем канонічним нормам. … bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-6/160 .htm

  Історія вітчизняного держави і права

Сімейне право · Глава 5. Держава і право Русі в період феодальної роздробленості (ХІІ — XIV ст.) § 1. Володимиро-Суздальське князівство … www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-6/

  Зміни у сімейному праві.

Зміни у сімейному праві. Поступово, але неухильно проникали демократичні нововведення і в англійське сімейне право: 1836 р. отримав визнання … www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-5/154 .htm

Останні додано:

Римське приватне право Римське право Міжнародне публічне економічне право

Ссылка на основную публикацию