Складання договорів. правовий аналіз укладених договорів.

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Що таке договір. Вимоги до оформлення.Повні уроки

Тема

 • Що таке договір. Вимоги до оформлення.Повні уроки

Мета

 • отримати поняття про договір, різновиди договорів та правильне їх оформлення.
Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів. 1. Означення поняття «договір».
2. Класифікація договорів за характером підстав висновку, за характером розподілу прав і обов'язків контрагентів та ін.
3. Зміст договору.
4. Вимоги до оформлення.

Означення поняття «договір»

Договір — це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємства, організації, установи, фірми. Договори складаються з урахуванням інтересів сторін відповідно до законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту).

Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

Підготовлений належним чином договір підписується сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір.

Тобто, договір у цивільному праві являє собою угоду, яка складається на основі збігу волі сторін із приводу певних прав і обов'язків. Ця воля повинна бути взаємною і погодженою, тобто збігатися як за обсягом, так і по змістом.

Наприклад, громадянин продає будинок іншому громадянину, що хоче будинок купити, тобто є взаємна воля укласти договір купівлі-продажу житлового будинку.

Однак покупець не згодний із ціною, установленою продавцем і пропонує меншу суму, на що продавець не погоджується.

Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

У цьому прикладі є взаємність волі, але немає її збігу, і тому договір не може бути укладений. Звичайно, воля сторін не може бути погоджена по всіх дрібних деталях, але істотні умови, без яких укладання договору неможливо, повинні бути погоджені в самому договорі. Наприклад, мабуть, що без узгодження предмета й ціни неможливо укласти договір купівлі-продажу.

Класифікація договорів

Цивільно-правові договори класифікують залежно від різних властивих договорам ознак. Наприклад, за характером підстав висновку розрізняють планові й непланові договори.

Планові виникають із актів планування, які зобов'язують обидві сторони до укладання договору (договори, поставки, підряд на капітальне будівництво ит.п.).

Непланові укладаються в тих випадках, коли план нікого з контрагентів не зобов'язує укласти цей вид договору, і тому він не є його юридичною підставою. По характеру розподілу прав і обов'язків контрагентів договори підрозділяють на однобічні й двосторонні (взаємні).

В однобічному договорі одна сторона тільки має право й не несе обов'язків за договором, а інша має лише обов'язок при відсутності права (договір позики: позикодавець має право вимагати повернення позикової суми, а позичальник зобов'язаний погасити заборгованість).

Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

Двосторонній (взаємний договір) породжує права й обов'язки для кожного з його учасників (уже згадуваний договір купівлі-продажу).

Закон установлює, що двосторонні (взаємні) зобов'язання повинні виконуватися кожною зі сторін одночасно, якщо із закону, договори або суть зобов'язання не випливає інше.

Значення цього правила полягає в тому, що кожна зі сторін може відмовити іншій стороні в задоволенні, поки інша сторона не виконає зустрічного обов'язку. Договори можуть бути оплатними й безоплатними.

Абсолютна більшість договорів мають оплатний характер, тобто дія однієї сторони супроводжується відповідною майновою дією іншої (підряд, перевезення, майновий найм, купівля-продаж і т.буд.). Безоплатні договори харакгеризуються тим, що дія однієї сторони не вимагає відповідного задоволення (дарування, безплатне користування майном).

Важливе практичне значення має розподіл договорів на реальні й консенсуальні. Реальний договір вважається ув'язненим з моменту здійснення дій по передачі майна (договори, позики, зберігання, перевезення вантажу або багажу), а консенсуальний — з моменту досягнення угоди між сторонами (таких договорів більшість у цивільному праві).

Зміст договору

Змістом договору називають сукупність його умов, сформульованих сторонами витікаючими із закону, на якому засноване укладання договору. Умови укладання договору прийнято зводити до трьох груп: суттєві, звичайні й випадкові.

Істотними є ті умови, які визнаються такими за законом або необхідні для договору даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін, повинне бути досягнуто згоди.

При відсутності хоча б однієї з істотних умов договір не вважається дійсним, а якщо всі істотні умови є, то договір уважають дійсним навіть при відсутності інших умов.

Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

Вимоги до оформлення

Для кожного виду договорів є свої істотні умови, які необхідні й достатні для їхнього висновку (наприклад, за договором майнового наймання обов'язково повинні бути присутні: предмет договору, строк договору, наймана плата).

До істотних умов відносяться умови, які хоча б одна зі сторін вимагає включити в договір. Звичайні умови договору характеризуються тим, що їхня наявність або відсутність ніякого впливу на факт укладання договору не робить.

Такі умови втримуються в нормах цивільної вдачі, і їхня відсутність у договорі є підставою для застосування приписань цих норм (наприклад, за договором підряду підрядник у відповідності зі статтею 635 ЦК України зобов'язаний особисто виконати роботу незалежно від включення цієї умови в договір).

Випадкові умови звичайно не втримуються в Договорах такого виду, але можуть бути ввключені за згодою сторін. Наприклад, до таких випадкових умов можна віднести домовленість про впакування товару при відправленні його продавцем покупцеві або про умови винагороди повірника за договором доручення.

Договори можуть укладатися в усній або письмовій (простий, нотаріальної) формі. Форма залежить від виду договору, предмета, учасників договору й т.п.

Контрольні завдання

1.  Яким нормативно — правовим актом цивільного законодавства України регулюються цивільно — правові відносини?

2. Назвіть можливі сторони договору?

3. Чи є обов'язковим збіг волі сторін із приводу  прав і обов'язків обумовлених договором?

4. Назвіть види договорів. Поясніть чим вони відрізняються?

5. Вимоги до оформлення договору.

Список використаних джерел

1. Урок на тему «Що таке договір. Вимоги до оформлення», Шинкаренко М.П., вчитель економіки, Летичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

2. Цивільний кодекс України. Книга п'ята. Розділ 2.

3. Marketing media review. №14(44) 24.07.20074. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.

5. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.

Над уроком працювали

Шинкаренко М.П.

Прокопенко Ю.А.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия.

Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего.

Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас

Складання та аналіз договорів — Юридична компанія — LF LEXON

Складання договорів. Правовий аналіз укладених договорів.

Юридична експертиза договорів

Юридична експертиза договорів компанією ЛФ ЛЕКСОН ділиться на наступні етапи:

 • перевірка договору на відповідність вимогам українського законодавства;
 • роз’яснення правового змісту та умов договору;
 • вказівка ​​на пункти в договорі, які обмежують права клієнта;
 • вказівка ​​на пункти, що можуть призвести до негативних наслідків для клієнта;
 • включення в договір умов, які допоможуть клієнту захистити свої права і отримати максимальний прибуток.

Після закінчення правової експертизи клієнт отримує на руки письмовий висновок з детальним аналізом та рекомендаціями юриста. Це дозволяє виявити всі можливі юридичні ризики, що випливають з підписання договору і максимально захистити інтереси клієнта.

Аналіз договорів ніколи не буває зайвим. Випадки, коли контрагенти випадково або навмисно включають у договіру документацію умови явно невигідні іншій стороні, зустрічаються досить часто.

Своєчасно проведена юридична експертиза договору, виконана кваліфікованим юристом позбавить вас від  можливих серйозних проблем в майбутньому.

Складання договорів, розробка договорів

Правильно складений договір є основою успішно проведеної операції.

Розробити оптимальну концепцію договору і підготувати його зможе тільки досвідчений юрист, знайомий із практикою розв’язання спорів у судах.

Особливим попитом користуються договори, найбільш часто використовувані у підприємницькій діяльності: договір поставки, договір оренди, договір купівлі-продажу, договір підряду, договір надання послуг та інші.

При складанні договорів, юридичні послуги від досвідчених юристів можуть убезпечити клієнта від безлічі ризиків. Зокрема, загальновідомим фактом є те, що в договорі кожне слово, кожна буква, кожна точка і кома впливають на успіх угоди і несуть певний правовий зміст. Саме тому, важливо скласти договір таким чином, щоб з юридичної точки зору не було до чого причепитися.

Вартість складання договору зовсім невисока,  в порівнянні з користю, яку приносить професійна допомога в цьому питанні.

Якщо ви представите юристу проект свого договору, він зможе виключити всі невідповідні закону пункти, замінити формулювання, які є невизначеними на коректні з правової точки зору, виключити умови, що порушують ваші права, включити ті пункти, які допоможуть захистити ваші інтереси.

Читайте также:  Что делать, если страховая не платит: 4 действенных способа получить выплаты

Таким чином, ваша правова позиція буде надійно захищена, як в процесі роботи за договором, так і в разі непорозуміння між сторонами, які вирішуються в судовому порядку. Цікавий факт: складання та оформлення договорів ФОП та підприємтств організації часто замовляють професійним юридичним компаніям, навіть при наявності в штаті власних юристів, зайнятих поточними завданнями.

Оформлення договору поставки

Для будь-яких договорів обов’язковим для договору поставки є визначення істотних умов договору. Такими умовами є терміни поставки і предмет договору. Слід враховувати, що умови, що стосуються ціни товару, не є суттєвими в договорі поставки.

Головна порада, яку може дати юрист за договорами поставки – це максимально чітко описувати предмет договору поставки. Зокрема, найменування, асортимент, комплектацію товару, що поставляється і його кількість, а також документи, що додаються до товару.

У ряді випадків сторони бажають додати специфікації та додатки до договору, які виступають невід’ємною частиною договору і містять необхідну інформацію про товар.

В цьому випадку слід мати на увазі, що у всіх додатках до договору та специфікаціях обов’язково повинні бути зроблені посилання на дату і номер договору поставки, до якого, власне, і додається специфікація.

У разі, якщо договір з додатками не прошитий, рекомендується додатково поставити підписи обох сторін на кожній сторінці. В іншому випадку, висока ймовірність того, що договір поставки буде визнаний судом неукладеним.

Якщо не виконуються умови договору, сторони мають право подати позов до суду. Неустойка за договором поставки може бути застосована до будь-якого із зобов’язань сторін. Як представники сторін в  суді можуть виступати адвокати.

Основний документ, що підтверджує факт поставки і приймання товару – товарно-транспортна накладна, підписана уповноваженими представниками сторонами договору.

Юридична практика показує, що оформленню цього документа найчастіше постачальники не приділяють належної уваги, що в господарському спорі дає велику перевагу недобросовісному покупцеві.

На особливу увагу заслуговує той факт, що найменування товару, зазначеного в товарно-транспортна накладною (далі ТТН), неодмінно має відповідати найменуванню, зазначеному в договорі (або ж додатку до нього).

Як і в додатках, в ТТН необхідно зазначати дату і номер договору поставки, а також всі необхідні реквізити специфікації, що містить дані про товар та умови його поставки.

Інакше дуже великий ризик того, що в  суді договір визнають неукладеним, а поставки будуть розцінені як одиничні угоди купівлі-продажу.

У разі визнання договору поставки неукладеним, а самих відносин постачальника з покупцем разовою угодою, покупець уникне фінансових санкцій за прострочення платежу, які традиційно передбачаються в договорі поставки.

Грамотне оформлення договору поставки і супутніх документів дозволяє мінімізувати кількість суперечок, а якщо вже розгляду не уникнути, є запорукою справедливого рішення  суду і отримання відшкодування постраждалою стороною.

ЮК ЛЕКСОН готова надати кваліфіковану допомогу шляхом оформлення договору поставки або  правового аналізу вже підготовленого для підписання договору поставки на предмет наявності істотних ризиків для клієнта. Наші фахівці можуть надавати послуги  на будь-якому етапі укладення угоди – від попередніх переговорів до перегляду умов  вже діючого договору.

Побудова договірних відносин

У практиці фінансово-господарської діяльності організацій виникають ситуації, коли необхідно вчинення декількох угод, взаємопов’язаних між собою.

В даних випадках важливо скласти грамотну правову схему з таких договорів, яка найбільш оптимально буде підходити для досягнення поставленої мети, але при цьому не порушуватимите права осіб, які є учасниками угоди.

Для того, щоб уникнути протиріч між договорами і сконструювати схему необхідно звернутися до кваліфікованого юриста, який обізнаний у договірних правовідносинах. Юристи ЮК Лексон, готові підготувати договірну документацію будь-якої складності.

Складання договору

Договір — це угода двох або більше осіб, спрямована на встановлення, припинення або зміну прав та обов'язків сторін.

Під час укладання угоди обов'язковою умовою є узгодження умов і підписання договору, оскільки договір є документом, що визначає права, обов'язки і відповідальність сторін.

У договорі повинні бути вказані всі істотні умови, передбачені законом для даного виду договорів. Для різних видів договорів можуть бути передбачені різні істотні умови, відсутність яких може призвести до визнання договору недійсним або неукладеним.

Від правильності складання договору (контракту) і точності його формулювань залежить його подальше виконання, можливість захисту прав та інтересів сторін, дохід від його виконання, а також ділова репутація контрагентів.

Для захисту інтересів клієнтів компанія «Юстікон» надає клієнтам ряд послуг в сфері підготовки договорів:

 • складання договору на замовлення клієнта
 • розробка рекомендацій щодо захисту інтересів клієнта при укладанні договору
 • розробка додаткових угод, інших документів
 • доопрацювання та внесення змін до договору
 • підготовка і супровід клієнтів під час переговорного процесу і на етапі укладання договору (контракту)
 • інші послуги, пов'язані з укладенням і продовженням договорів

Підготовка договору і узгодження умов можуть бути надані дистанційно без витрачання вами часу на зустрічі з юристом.

Ми також можемо провести аналіз вже існуючого договору.

 • Складання договору
 • Узгодження умов із контрагентом
 • Участь юриста в переговорному процесі (виїзд)
 • від 1500 грн.
 • від 1000 грн.
 • від 2000 грн.

Вартість послуги залежить від складності та обсягу (кількості сторінок) договору. Терміновість підготовки також може вплинути на вартість. Переклад договору на інші мови оплачується окремо.

Розробка договору — це підготовка документа юристом з урахуванням ваших побажань і чинного законодавства, а також судової практики. При розробці проекту договору будуть враховані ваші побажання і обов'язкові істотні умови. Проект договору узгоджується з вами і направляється вашому контрагенту.

При необхідності з ним проводиться процедура погодження умов договору. Розробка договору юристом дозволить вам заощадити час і не займатися самостійним вивченням великої кількості нормативно-правових актів, які постійно змінюються.

І отримати юридично грамотний договір з урахуванням ваших потреб з мінімальними зусиллями. Завчасно розроблений нашими юристами договір з чіткими визначеннями, однозначними позиціями і злагодженим механізмом його виконання сприяють його реалізації.

Якісний документ дозволить попередити непотрібні конфлікти і дозволить уникнути непередбачених фінансових втрат через некоректно складеного договору.

Для чого і кому потрібна розробка договору (контракту) юристом

Розробка індивідуального договору може знадобиться в разі необхідності оформлення взаємовідносин з контрагентом, для фіксації досягнутих домовленостей і для захисту ваших прав та інтересів в процесі виконання договору сторонами.

Також пророблений під ваші побажання договір може знадобиться в разі укладення безлічі однотипних договорів з різними контрагентами і такий договір може захистити від того, що контрагенти внесуть якісь неприйнятні для вас зміни.

В цілому, пророблений під ваші потреби договір, буде націлений насамперед на захист ваших інтересів і дозволить, навіть вносячи в нього зміни з боку контрагента, фокусуватися на конкретні зміни без страху виникнення проблеми через інших пунктів договору.

Звичайно, договір не панацея і не може на 100% гарантувати успішність угоди. Але договір з чіткими формулюваннями, ясними умовами виконання та відповідальності утримують контрагента від невигідних вам дій, за рахунок можливих негативних для нього наслідків.

Що потрібно для підготовки договору юристом?

Для початку нашої співпраці необхідно надати заповнений опитувальник для того, щоб ми могли максимально врахувати ваші побажання. Якщо ви не визначились, який саме договір вам потрібен — ви можете описати нам для яких цілей він вам потрібен, і ми підберемо правильний тип договору.

Скільки часу потрібно на підготовку договору?

Все залежить від обсягу договору і його види, а також від завантаженості юристів. Стандартний договір ми зазвичай розробляємо за 1-2 робочих дні.

Хто може підготувати або розробити договір?

Будь-який фахівець, який має відповідні знання та досвід в розробці договорів. Краще, щоб це робив фахівець, який має досвід в договірному праві, який зробив аналіз і підготував велику кількість різних типів договорів. Це дозволить врахувати всі юридично значимі нюанси і уникнути в майбутньому проблем з виконанням угоди.

З якими видами договорів ми працюємо і можемо допомогти з їх підготовкою?

Ми можемо допомогти в розробці будь-якого типу договору на вимогу клієнта, так як наш досвід в сфері договірного права і розуміння договірних процедур дозволяє нам гарантовано досягти результату в підготовці необхідного документа. Навіть якщо ми не стикалися у своїй практиці з якимось конкретним видом договору для нас не складе труднощів розібратися в цьому питанні і підготувати документ з урахуванням всіх побажань замовника.

Найбільш часто клієнти звертаються до нас за підготовкою таких договорів:

 • договір на надання послуг,
 • договір купівлі-продажу,
 • договір інвестування,
 • договір поставки товарів,
 • договір виконання робіт (підряду),
 • договір оренди (нерухомості та рухомого майна),
 • договір про відчуження об'єкта права інтелектуальної власності,
 • ліцензійний договір,
 • трудові договори (контракт),
 • договір про нерозголошення (NDA),
 • договір про уникнення конкуренції,
 • шлюбний контракт (договір),
 • договір про визначення місця проживання дитини,
 • договір про сплату аліментів,
 • агентський договір,
 • договір про спільну діяльність,
 • договір міни,
 • договір доручення,
 • договір комісії,
 • договір про відступлення права вимоги,
 • договір транспортно-експедиційного обслуговування,
 • договір зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД),
 • договір поворотної фінансової допомоги,
 • колективний договір,
 • змішаний договір,
 • договір дарування,
 • договір приєднання,
 • договір позики.
Читайте также:  Справа про стягнення аліментів

Чим загрожує використання договору з інтернету?

По-перше, абсолютно «стандартних» документів на всі випадки життя в юриспруденції немає. Хоча деякі з них дуже схожі і можуть використовуватися різними компаніями або людьми в схожих ситуаціях. Тому що дуже мало стандартних, абсолютно однакових ситуацій. Фактично в кожному випадку існує хоч невелика, але своя особливість в домовленостях або умови співпраці.

Тому не варто брати перший-ліпший договір, тільки через те, що цей документ має ту ж назву, що потрібно вам і регулює такі ж правовідносини, які ви хочете налагодити з контрагентом. По-друге, знайдений в інтернеті договір може бути спочатку прописаний на користь однієї зі сторін, причому не завжди такі умови прописані явно.

Часто такі нюанси прописані для полегшення життя конкретного контрагента, а на другого накладають зобов'язання здійснювати зайві дії. Далеко не факт, що привілейовані умови будуть саме в вашу користь.

По-третє, такий договір може не відповідати чинному законодавству (складений з урахуванням припинив дії законодавства), в тому числі в ньому можуть бути відсутні суттєві умови обов'язкові для конкретного виду договорів.

Звертайтеся до нас за допомогою! Ми розробимо оптимальний варіант договору в найкоротші терміни і зробимо все віддалено.

 1. Підготовка 1 р.д. Узгодження бажаного результату, який повинен бути досягнутий укладенням договору. Визначення бажаних клієнтом умов документа.
 2. Розробка договору 1 р.д. Підготовка договору з урахуванням вимог законодавства та побажань клієнта. Попереднє узгодження тексту договору з замовником.
 3. Передача результату 1 р.д. Передача клієнтові узгодженого тексту договору. При необхідності доопрацювання договору після отримання зворотного зв'язку від контрагента клієнта.

Чи можна в Україні укладати з клієнтом не просто договір поставки, а «договір-рахунок»?

Законодавством України не передбачено можливості укладання договору-рахунку, однак положеннями цивільного та господарського законодавства передбачено можливість укладання договору не лише у формі єдиного письмового документа, а й спрощеним способом за допомогою телетайпного, електронного чи іншого технічного засобу зв'язку.

Положеннями ч. 1 ст. 205 ЦКУ передбачено, що правочин може здійснюватися усно або у письмовій (електронній) формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 ГКУ допускається укладання господарських договорів спрощеним способом, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальних вимог до форми та порядку укладання цього виду договорів.

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦКУ правочин вважається укладеним у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Угода вважається досконалою у письмовій формі, якщо воля сторін виражена з допомогою телетайпного, електронного чи іншого технічного засобу зв'язку.

Також згідно із ч. 2 ст. 639 ЦКУ, якщо сторони домовилися укласти договір через інформаційно-телекомунікаційні системи, він вважається укладеним у письмовій формі.

 • Таким чином, законодавством передбачено можливість укладання договорів у спрощеному порядку через:
 • – ділове листування – шляхом обміну документами, у тому числі електронними;
 • — у вигляді конклюдентних дій (прийняття замовлення до виконання).
 • При цьому договори, укладені вказаними способами, вважаються вчиненими у письмовій формі.
 • Однак для належного та чіткого регулювання взаємовідносин між сторонами ми рекомендуємо укладати договір і на підставі нього виставляти рахунки чи специфікації та здійснювати постачання товарів та закривати такі постачання актами приймання-передачі.

Аналіз і розробка договорів

Договір – це основа правовідносин. Найкраще, коли наміри сторін підтверджуються письмово навіть якщо це прямо не передбачається законодавством. Текст повинен бути складений правильно, з урахуванням чинного законодавства і звичаїв ділового обороту.

Юридична фірма «Цитадель» пропонує послуги зі складання договорів будь-якої складності на будь-якій мові, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів . Співпраця з нами дозволить Вам чітко визначити позицію сторін і убезпечити свої права від можливих порушень.

Основні вимоги до договорів

Кожен договір повинен відповідати вимогам чинного законодавства. В першу чергу враховуються норми Цивільного кодексу України, Міжнародного права, після цього – спеціальні норми, властиві типу правовідносин.

В цілому договір повинен враховувати наступні принципи :

 • • добровільність. Примушування до укладення угоди не допускається;
 • • зміст договору має чітко відображати правовідносини, які виникли між сторонами;
 • • договір повинен включати обов’язкові умови, визначені чинною угодою або іншим договором;
 • • укладений договір є обов’язковим для виконання сторонами;
 • • договір повинен тлумачитися прямо. Якщо якісь моменти в ньому не відображені, то можуть застосовуватися типові умови і звичаї ділового обороту.

При складанні документа слід враховувати не тільки дані моменти, але і волю сторін . Юридична фірма «Цитадель» давно працює на ринку правових послуг. Ми знаємо, як правильно скласти документ з урахуванням волі кожного учасника.

Які бувають типи договорів

Якщо чинне законодавство або практика передбачають наявність певного типу договору, ми можемо його скласти! У своїй роботі ми виходимо як із загальних принципів договірного права, так і з особливостей конкретних правовідносин. Кожна угода носить унікальний характер, і наші фахівці розглядають умови індивідуально.

До найбільш часто зустрічається договорами, з якими до нас звертаються, відносять :

 • • трудовий договір . Особливий тип, який ґрунтується на нормах КЗпП України;
 • • договір купівлі-продажу . Може стосуватися угод з будь-якими об’єктами – від побутових до нерухомості. Такі угоди відбуваються як простими громадянами, так і організаціями в межах їх підприємницької діяльності;
 • • договір про виконання робіт або надання послуг . Багато виконують роботи без договору, що призводить до подальших суперечностей. Краще відразу відобразити правовідносини на папері;
 • • шлюбний договір . Повинен враховувати норми сімейного законодавства. Не так давно поширений на практиці, але використовується все активніше, особливо при укладанні шлюбу з іноземцями.

Ми готові скласти для Вас ці та будь-які інші договори. Кожен складений нашими юристами документ – це унікальна робота, яка відображає правовідносини і задовольняє всі їх боку.

Юридична фірма «Цитадель» пропонує послуги з розробки, а також аналізу договорів будь-якої складності. Ми розглядаємо кожен документ індивідуально, редагуємо його в повній відповідності з чинним законодавством і Вашою позицією. Договір, складений нами, – це запорука надійних правовідносин, гарантований спосіб довести свої права і захистити інтереси.

Складання та правовий аналіз договорів

Все мы знаем, что люди и компании при роботе друг с другом, то ли в сфере обслуживания, то ли в сфере предложения услуг, а быть может в режиме предложения рабочих мест, работают по контракту.

И согласитесь, что это совсем никого не удивляет, что многие компании даже при приеме на работу хотят подписать контракт.

Но стоит заметить, что форма контракта должна быть правильной, потому что в большинстве стран выполняется не Дух договора, а его Буква.

Потому если в договоре прописано предоставить три вагона ручек, то вам будет предоставлено три вагона ручек, но вот только гарантии, что они будут писать нет никакой.

Потому помните, что договор должен составляться специалистами, и чем меньше в нем страничек, тем больше проблем у вас в будущем может быть.

Потому всегда обращайтесь к специалистам и всегда старайтесь правильно оформить договор, очень интересный обзор относительно договори вы сможете прочитать вот по этой ссылке https://gc.ua/uk/skladannya-i-pravoviy-analiz-dogovoriv/.

Правильный договор

Как мы уже говорили, на данный момент купить даже вагон ручек без подписания договора практически невозможно.

И проблема даже не в том, что нужно соблюдать Букву договора, а в том, что необходимо эту букву правильно прописать, потому что если раньше было понятие Духа договора, то есть, многое подразумевалось, но не прописывалось в договоре и это соблюдалось, то теперь такого нет, практически всегда соблюдается только Буква. Вы никогда не замечали, что ваш договор на электричество такой большой. Ведь там можно было прописать два пункта. Первый – компания предоставляет вам энергетику, а второй – вы за не платите. А там на несколько страниц расписано, что, где и когда. Согласитесь, что это несколько сложновато, но именно такие договора позволяют потом позволяют вам защищать свои права в суде.

Стандартные и нестандартные договора

Необходимо отметить, что многие компании, которые предоставляют какие-то услуги большому количеству людей имеют стандартные договора, которые вы можете подписывать, а можете и нет, но тогда вы не получите необходимые вам услуги.

Читайте также:  Прекращение поручительства по кредиту: как выбраться без потерь

Но вот только кто вам мешает после его подписания, ведь вы хотите услуги, прочитать довольно внимательно, это позволит вам не только правильно использовать услугу, но, быть может, позволит экономить на ней.

Относительно нестандартных договоров, в этом случае можно сказать только одно, читайте внимательно и обязательно покажите специалистам, потому что индивидуальные договора, они могут скрывать много подводных камней, потому в этом деле лучше перебдеть, чем не до бдеть.

Цивільно правовий договір фізичною особою (ФО), договір ЦПХ про надання послуг чи підряду — адвокатське бюро Яновський та партнери

 • контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”
 • +38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27
 • е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Сьогодення диктує суб’єктам господарювання нові умови.

Якщо вони не бажають укладати трудові договори, є можливість застосовувати альтернативу — цивільно-правовий договір із фізичною особою (ФО). Його учасниками є замовник та виконавець. Він може укладатися у формі договору підряду (регулюється гл. 61 Цивільно Кодексу України) або договору надання послуг (гл. 63. ЦКУ).

Такі відносини засновуються на ЦКУ. Договір із фізичною особою, що займається підприємницькою діяльністю, має дещо інший характер. Тому відносини підприємства  та фізичної особи-підприємця (ФОП) регулюються вже господарським договором, Господарським кодексом України.

Водночас, фізична особа-підприємець має можливість укладати цивільно-правовий договір із юридичною особо, якщо вона не має відповідного виду діяльності, зареєстрованого в реєстрі.

Положення, які мають міститися в цивільно-правовому договорі з фізичною особою

Предметом цивільно-правового договору може бути виконання робіт чи надання послуг. Їхній перелік повинен бути точним та вичерпним. Завдання прописується дуже детально, тобто «надання бухгалтерських послуг» краще прописувати як «складання та подання бухгалтерської звітності, нарахування заробітної плати та ведення первинної документації».

Цивільно-правовий договір укладається між двома сторонамизамовником та виконавцем.

У розрахунках може бути вказана договірна умова (до чи після виконання завдання, згідно з графіком, після підписання акту, часткова оплата кожного дня, щотижня, щомісяця та інше) або ж конкретна сума.

До речі, мінімальної цифри в цьому випадку не існує, законодавче регулювання такої норми не передбачає.

Момент укладення цивільно-правового договору наступає тоді, коли досягнута згода між сторонами щодо істотних умов. До них відносяться: предмет договору, законодавчо визначені умови, що є необхідними для таких домовленостей, а також усі інші умови, важливі для обох сторін.

Цивільно-правовий договір із фізичною особою укладається письмово, як і будь-який інший правочин. Недодержання цієї норми не є підставою вважати його недійсним. Укладення договору в письмовій формі наступає тоді, коли він підписаний сторонами.

У договорі про надання послуг із фізичною особою повинно бути кілька важливих пунктів:

 1. Визначення часу надання послуг чи виконання робіт.
 2. Чітке формулювання комунікацій для отримання завдання.
 3. Облік результатів роботи та оплата праці — акт надання послуг чи виконаних робіт.
 4. Виконання обов’язків — можливий субпідряд.
 5. Відповідальність за зобов’язання — повна або часткова.
 6. Можливе штрафування, стягнення пені чи оплата неустойки.

Згідно з цивільно-правовим договором особа, що виконує певну роботу чи надає послуги, може носити нерегулярний, одноразовий або ненормований характер. Вони також можуть бути постійними, якщо це вказано в договорі підряду з фізичною особою.

Згідно з ним оформляються відносини, щодо надання послуг від незалежних фахівців — адвокатів, нотаріусів, аудиторів, представників творчих професій, як-от архітектор чи дизайнер.

Зазвичай вони мають одноразовий характер, хоча й у цьому випадку існують винятки.

Послідовність укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Алгоритм укладення цивільно-правового договору з фізичною особою полягає в наступних діях:

 1. Визначення відповідності вимогам, що висуваються до сторін.
 2. Перевірка документів, що засвідчують, встановлюють особу.
 3. Перевірка кваліфікаційного рівня особи, її досвіду.
 4. Досягнення домовленостей з усіх істотних умов.
 5. Підписання цивільно-правового договору.

Варто розуміти в чому полягає відмінність цивільно-правового та трудового договору, аби суд не кваліфікував його як такий. По-перше, фізична особа виконує роботи за договором підряду чи надання послуг. Вона має функцію зовнішнього постачальника та не входить до штату організації-замовника.

По-друге, укладення договору відбувається після його підписання обома сторонами. По-третє, для фізичної особи не застосовуються локальні НПА замовника (як-от накази, інструкції тощо). Обидві сторони працюють на рівних умовах — замовник та виконавець. Фізична особа не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку.

По-четверте, вона виконує роботи чи надає послуги самостійно, на свій власний ризик. Фізична особа робить завдання власними засобами виробництва, на своєму обладнанні та з використанням власних матеріалів. По-п’яте, оплачується результат, а при наданні послуг — процес та результат.

Виплати за цивільно-правовим договором обкладаються тими ж податками та зборами, що й зарплатні виплати за трудовим. Результат визначається після завершення робіт, надання послуг, у вигляді акту виконаних робіт чи наданих послуг.

Існує кілька факторів, коли цивільно-правовий договір із фізичною особою можуть визначити як трудовий:

 1. Недотримання письмової форми у випадках, передбачених законодавством.
 2. Продовження його дії після закінчення, якщо був визначений певний строк, без переукладання.
 3. Характер і обсяг послуг чи робіт відповідно до вакантної посади.
 4. Фізична особа одночасно є штатним працівником та виконавцем згідно цивільно-правового договору.
 5. Схожий порядок оформлення — якщо виданий наказ чи розпорядження про прийняття на роботу.
 6. Ідентичний порядок виконання — строки оплати праці, відпустки.

Фізичні особи, що виконують певні завдання за цивільно-правовим договором не включаються до штатного розпису підприємства. Вони не мають права на відпустку, якщо це додатково не передбачено.

Хоча в договорі може міститися пункт про надання певного періоду відпочинку протягом року. Фізичним особам за цивільно-правовим договором не проводиться доплата за святковий чи понаднормовий робочий час.

Їм не варто розраховувати на оплату допомоги за листками непрацездатності, адже заробіток у період хвороби вони зберігають.

Однак варто зважати на те, що на винагороду за цивільно-правовими договорами нараховується ЄСВ, тобто час праці зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії. Водночас приймається до уваги розмір сплаченого внеску.

Якщо за виконану роботу протягом місяця сплачено мінімальний розмір внесок чи вищий за нього, до пенсійного стажу зараховується календарний місяць, незалежно від того скільки витрачено на виконання завдання.

Якщо розмір ЄСВ нараховано менше мінімальної суми, то страховий стаж нараховується відповідно до такої суми.

Сторони цивільно-правового договору можуть визначити строк виконання завдання чи його окремих етапів. Зверніть увагу на таку обставину, що укладення одного й того ж договору 3 рази й більше за рік вважається системним. Його можуть перекваліфікувати в трудовий договір. Можливий такий варіант — договір ЦПХ укладений на рік, але акти виконаних робіт виставляються щомісяця.

Порядок сплати податків фізичних осіб за договором ЦПХ

Існують деякі особливості сплати податків щодо осіб, які надають послуги чи виконують роботи згідно з договорами ЦПХ. Так, до загального оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до таких договорів. Податок на доходи утримується одночасно з виплатою винагороди.

У разі, якщо акт був підписаний, а оплата не здійснена, податок сплачується протягом 30-ти календарних днів після останнього календарного дня звітного місяця. Військовий збір сплачується одночасно. На суму винагороди нараховується ЄСВ.

Його сплата повинна наступити не пізніше 20-го числа місяця, що йде після місяця нарахування винагороди, якщо був підписаний акт наданих послуг чи виконання робіт. У разі виплати винагороди меншої ніж заробітна плата, не варто доводити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску.

Якщо строк дії цивільно-правового договору з фізичною особою перевищує календарний місяць, то ЄСВ нараховується на суму від ділення виплаченої винагороди на кількість місяців, за які вона нарахована.

Допомога з укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Важливо правильно складати цивільно-правовий договір із фізичною особою, аби суд не визнав його трудовим. Можна скласти типову версію, зразок договору ЦПХ із фізичною особою з додатком про істотні умови, які є змінними, залежно від функцій, прав та обов’язків виконавця. Також варто підготувати додатки з формою замовлення та актом наданих послуг чи виконаних робіт.

Якщо вам потрібна допомога в складанні цивільно-правового договору з фізичною особою, звертайтеся до нас. У випадку коли відносини між юридичною та фізичною особою укладені неправильно, може наступити певна відповідальність.

До речі, ініціатива про визнання цивільно-правових відносин трудовими може надходити від працівника, рідше – від державного органу. Останній випадок можливий, коли договір має явні ознаки трудових відносин.

Визнання судом подібної ситуації може вплинути на сплату податків, соціальних гарантій, захищеність виконавця, як-от втрату працездатності, відпустки.

(904.57 — 5)

Ссылка на основную публикацию