Справа про стягнення аліментів

«Урядовий кур’єр» відкриває нову рубрику «Запитайте в експерта». Ми друкуватимемо відповіді на найбільш актуальні запитання читачів «УК». Авторами публікацій стануть не тільки юристи, а й фахівці в інших галузях. Саме тому пропонуємо нашим читачам надсилати на адресу редакції запитання, які передаватимемо експертам для відповідей.

Статистичні дані вказують, що впродовж року суди України розглядають майже 60 тисяч справ про стягнення аліментів. Це становить близько 10% всіх цивільних справ, які розглядають протягом року суди. Цей матеріал буле присвячено роз’ясненню національного законодавства про стягнення аліментів через суд.

Останні кілька років держава приділяє особливу увагу аліментним правовідносинам. У 2017—2018 роках було проведено три етапи змін аліментного законодавства, спрямованих на спрощення доступу правосуддя у цих справах і на боротьбу з несплатою аліментів.

У наступних номерах розповімо про позасудове вирішення питання про сплату аліментів, а також примусове виконання судового рішення щодо стягнення аліментів або договору про сплату аліментів.

Справа про стягнення аліментів

1.  Хто може звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів і з кого такі аліменти стягують?

Національне законодавство наділяє правом на стягнення аліментів того з батьків, з ким проживає дитина. Якщо вона не проживає з батьками, то звернутися до суду може інший законний представник.

Наприклад бабуся, яка встановила опіку над дитиною, чи будь-який інший родич дитини за умови, що дитина перебуває під його опікою.

Так само аліменти може стягувати відповідний інтернатний заклад або дитячий будинок сімейного типу, який виконує функцію опікуна щодо дитини.

Зверну увагу, що умова стягнення аліментів — проживання дитини разом з особою, яка просить присудити їй аліменти. Якщо  цієї умови не дотримано, то в особи немає права на стягнення аліментів.

Наприклад, якщо дитина проживає в дитячому будинку сімейного типу і має обох батьків (а так буває), то жоден з них не має права на стягнення аліментів з іншого.

Таким правом наділений дитячий будинок, і стягнути аліменти він може з обох батьків.

Платником аліментів завжди є той з батьків, який проживає окремо від дитини, або навіть обоє батьків, якщо дитину влаштовано до відповідної установи, яка нею опікується.

Доводиться постійно стикатися з уявленням громадян, що якщо батька чи матір позбавили батьківських прав, то він чи вона не повинні сплачувати аліменти.

Але це не так, навпаки, законодавство зобов’язує суд стягнути аліменти з того з батьків, кого позбавлено батьківських прав, навіть якщо інший і не просить їх стягувати.

І ще хотів би наголосити на одному хибному уявленні, яке склалося у суспільстві. Побутує думка, що якщо один з батьків не стягував аліментів на дитину, то коли вона виросте, теж не повинна буде сплачувати аліменти на такого другого з батьків.

Проте це не так, оскільки сплата чи несплата другим з батьків аліментів на дитину не впливає на його право стягнути аліменти з дитини, коли він стане непрацездатним. Однак це можна зробити, лише позбавивши такого з батьків батьківських прав.

2.  Який порядок розгляду справи про стягнення аліментів? Що таке спрощений порядок стягнення аліментів?

На сьогодні національне законодавство встановлює два порядки стягнення аліментів через суд. Перший можна назвати спрощеним, а другий передбачає звичний повноцінний судовий розгляд справи про стягнення аліментів. Перший називається стягнення аліментів у наказному провадженні, а другий — стягнення у позов­ному провадженні.

Можливість стягнення аліментів у наказному провадженні було надано громадянам у результаті першої реформи аліментного законодавства, до якої я був причетний. Раніше такого порядку не існувало, що ускладнювало про­цедуру стягнення аліментів і мало наслідком додаткове навантаження на суди.

Суть стягнення аліментів у наказному провадженні полягає в тому, що суд не викликає стягувача та платника аліментів до суду, не відбувається судових засідань. Стягувач аліментів подає до суду відповідну заяву, до якої обов’язково слід додати докази про наявність дитини та її проживання разом зі стягувачем.

Далі суд, перевіривши надані документи, виносить судовий наказ, в якому вказує про стягнення аліментів на дитину чи дітей. На практиці між поданням заяви та видачею судового наказу стягувачу аліментів спливає від кількох днів до місяця щонайбільше. Це найшвидший спосіб стягнути аліменти.

До того ж найдешевший з точки зору вартості послуг адвоката.

Однак за судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах.

Зокрема це може бути 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, що на сьогодні становить трохи менш як 1000 гривень або ж частка заробітку (доходу) платника аліментів, а саме: 1/4 — на одну дитину, 1/3 — на двох дітей, 1/2 — на трьох і більше дітей.

При цьому закон встановлює межу максимального розміру аліментів, які можуть стягнути на підставі судового наказу, а саме: 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Зверну увагу, що не суд, а саме одержувач аліментів обирає спосіб їх стягнення.

Раджу стягувати аліменти у частці заробітку платника аліментів, оскільки на сьогодні в законі чітко вказано, що мінімальний розмір аліментів у будь-якому разі — 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Тобто навіть якщо у платника аліментів буде дуже низька офіційна зар­плата, то на дитину виконавець нараховуватиме аліменти, виходячи з 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Іншими словами, у разі стягнення аліментів у частці заробітку платника їх розмір у гривнях може бути більшим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (залежно від його офіційної зарплатні), але меншим за вказані 50% в будь-якому разі не буде.

Закон встановлює випадки, коли стягувач аліментів не може звернутися до суду в наказному провадженні. Серед причин — відсутність у платника аліментів зареєстрованого місця проживання, а також наявність інших осіб, які вже стягують аліменти з такого платника. У такому разі одержувач аліментів повинен звертатися до суду з позовною заявою, що передбачає більш тривалий розгляд справи.

Справа про стягнення аліментів

3.  Розкажіть детальніше про стягнення аліментів у позовному провадженні

Моя порада: звертатися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів у разі, якщо особа не може їх стягнути на підставі судового наказу (приклади цього вказано вище) або коли стягувач аліментів хоче інший, зазвичай більший розмір аліментів, ніж їх можна стягнути на підставі судового наказу. Наприклад, якщо на одну дитину стягувач бажає отримати 1/3 заробітку платника, або 2000 гривень, якщо аліменти стягують у твердій грошовій сумі.

До речі, відповідно до ст.ст. 181, 183, 184 Сімейного кодексу України, аліменти можуть стягувати у частці заробітку платника або у твердій грошовій сумі, тобто чітко визначеній сумі у гривнях. Відповідно, у першому разі розмір аліментів залежить від офіційної зарплати платника і може відрізнятися щомісяця, тоді як у другому ця сума незмінна.

Наголошу, що спосіб стягнення аліментів обирає саме стягувач, а не суд, оскільки було внесено зміни до законодавства. Обираючи спосіб стягнення аліментів, раджу враховувати місце роботи їхнього платника.

Якщо це державний службовець, працівник великого підприємства чи товариства з іноземними інвестиціями, які не практикують зарплат у конвертах, то доцільно стягувати аліменти у частці заробітку платника.

Якщо ж платник офіційно отримує мінімальну зарплату, то необхідно замислитися про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі. Наприклад, у Києві середній розмір присуджуваних у твердій грошовій сумі аліментів становить близько 3000 гривень.

Навіть якщо платник аліментів не працює, то це не означає, що він не повинен сплачувати аліменти. Якщо аліменти присуджено у частці заробітку (доходу) платника аліментів, а він не працює чи втратив роботу, то виконавча служба нараховуватиме аліменти виходячи із середньої заробітної плати у відповідній області або Києві за місцем проживання платника аліментів.

Нове процесуальне законодавство України передбачає, що справа про стягнення аліментів у позовному провадженні за вибором судді може вирішуватися або ж у загальному порядку, або ж у спрощеному.

Загальний порядок передбачає проведення щонайменше двох судових засідань з викликом позивача та відповідача, поданням процесуальних документів кожною зі сторін тощо.

На практиці зазвичай такі справи не вирішуються швидко, їх можуть розглядати навіть понад рік, особливо якщо платник аліментів вдасться до затягування справи.

Спрощений порядок вирішення справи про стягнення аліментів буває двох видів. Перший передбачає проведення щонайменше одного судового засідання з викликом сторін (одержувача та платника аліментів). Другий здійснюється у письмовому провадженні, тобто без виклику сторін справи, лише на підставі поданих суду документів.

Національне законодавство передбачає, що таку справу суд повинен розглянути впродовж трьох місяців. Однак на практиці часто такий розгляд займає набагато більше часу. Безумовно, що розгляд справи у письмовому провадженні швидший, але в будь-якому разі це триваліша і складніша процедура, ніж отримання судового наказу про стягнення аліментів.

4.  До якого суду необхідно звертатися із заявою чи позовом про стягнення аліментів?

Правила вибору суду, який розглядатиме справу про стягнення аліментів, однакові і для наказного, і для позовного провадження. Тобто хоч би яким порядком вирішення справи бажав скористатися стягувач, саме він обиратиме суд, до якого має намір звернутися.

Національне процесуальне законодавство передбачає, що заяву про видачу судового наказу або позовну заяву про стягнення аліментів можна пред’явити до суду за місцем проживання платника аліментів або до суду за місцем проживання стягувача.

Безумовно, що стягувачу зручніше звертатися до суду за місцем свого проживання. Це дає змогу оперативніше отримувати документи від суду, з’ясовувати стан розгляду справи тощо. Однак моя порада: звертати увагу, де проживає платник аліментів. Якщо це велике місто, тоді ймовірність стягнути аліменти більшого розміру вища.

5.  Який розмір судового збору за звернення до суду про стягнення аліментів?

Відповідно до національного законодавства, одержувача аліментів звільнено від сплати судового збору незалежно від того, звертається він із заявою про видачу судового наказу чи пред’являє позов про стягнення аліментів. Після вирішення справи суд присуджує стягнення судового збору із платника аліментів.

6.  Що повинен робити стягувач аліментів після отримання судового рішення?

Дії стягувача аліментів відрізняються залежно від того, він отримав судовий наказ чи рішення суду про стягнення аліментів.

Оскільки судовий наказ — виконавчий документ, то, отримавши його, одержувачу аліментів необхідно звернутися до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або місцем роботи платника аліментів. Якщо справу про стягнення аліментів розглядали у позовному провадженні, то суд ухвалив рішення.

У цьому разі одержувачу аліментів необхідно спочатку звернутися до суду, щоб останній видав йому виконавчий лист. Після цього цей виконавчий лист подається до державної виконавчої служби разом із заявою про примусове виконання.

Свої запитання ви можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua

Яким є порядок стягнення аліментів? Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко

Павле Дмитровичу, роз’ясніть, будь ласка, як стягнути аліменти з колишнього чоловіка? Ми не проживаємо разом більше ріку, батько дитину майже не бачить та матеріально не підтримує. Дякую за відповідь.Світлана Корнєєва

Що треба зробити для виплати аліментів?Є два способи: мирним шляхом та в примусовому порядку.Так, сторони між собою домовляються щодо розміру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному порядку.

Читайте также:  Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника або одержувача аліментів

Дана домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання домовленостей батьки дитини можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини.

Також один із батьків може подати за місцем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.У разі відсутності домовленостей один із батьків може звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів.

В подальшому стягувач аліментів може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

Чи потрібно підписувати якісь папери?Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати.

Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Як стягнути аліменти у судовому порядку?Той з батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. У такому випадку аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної суми.

 Справи розглядаються місцевими судами за місцем проживання чи реєстрації відповідача.

 Також позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

У разі видачі судом виконавчого документу, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити/подати заяву разом із оригіналом виконавчого документу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

 • Яким може бути розмір аліментів?
 • Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 
 • Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника аліментів.У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить:віком до 6 років:з 1 січня– 1626 грн;з 1 липня – 1699 грн;з 1 грудня – 1779 грн

віком від 6 до 18 років:з 1 січня – 2027 грн; з 1 липня – 2118 грн;з 1 грудня – 2218 грнОднак є виключення.

Якщо платник аліментів має нерегулярний дохід, суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, яка підлягає щорічній індексації.

Той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Коли призначається державна допомога?Тимчасова допомога призначається у разі, якщо:рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває у місцях позбавлення волі, якого визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі; місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соцзахисту населення за місцем проживання (перебування): заяву;копію свідоцтва про народження дитини; інші документи. Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Чи можливо стягнути аліменти за минулий час? Так, законодавством передбачені випадки, коли аліменти можна стягнути за минулий час, але не більше ніж як за 10 років та окремі підстави, коли аліменти стягуються за весь час.

Як виконується рішення суду? Після набрання рішення суду законної сили, стягувач подає до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю заяву та виконавчий лист. На підставі цих документів виконавець відкриває виконавче провадження.

 До пред’явлення на примусове виконання виконавчий документ про стягнення аліментів може бути самостійно надісланий стягувачем за місцем роботи боржника. Під час виконання у примусовому порядку виконавець вживає заходи примусового виконання.

Якщо боржник працює або отримує пенсію державний виконавець виносить постанову, яку направляє за місцем роботи боржника або за місцем отримання пенсії для утримання аліментів. Якщо є заборгованість виконавець робить відповідний розрахунок та зобов’язаний повідомити про нього стягувача і боржника.

У разі якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці: відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників;майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується.

 Якщо боржник ухиляється від виконання рішення та має заборгованість, виконавець застосовує до нього санкції та обмеження встановлені законом. У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.

Яка відповідальність боржника за несплату аліментів?Завдяки дії розроблених Мін’юстом законів #ЧужихДітейНеБуває, до неплатників аліментів застосовуються ряд обмежувальних заходів.

Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини) встановлена можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо:• виїзду за межі України; • керування транспортними засобами; • користування зброєю;• полювання.

Крім того, передбачені обмеження щодо перебування на державній службі. Також боржник з аліментів не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України.

Не менш дієвим є запровадження фінансових санкцій, передбачено штраф за несплату аліментів залежно від суми заборгованості:• понад 1 рік – 20%;• понад 2 роки – 30%;• понад 3 роки – 50%Також, в законах ми передбачили відповідальність для неплатників аліментів у вигляді суспільно корисних робіт, адміністративного арешту та позбавлення волі.

Від себе можу додати: пакет законів #ЧужихДітейНеБуває дійсно працює, про що свідчать результати за 2018 рік, коли боржники сплатили 4,6 млрд грн аліментів на користь 555 тис дітей та майже 50 тис документів було відкликано через відсутність претензій до боржника.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Право на отримання аліментів повнолітньою дитиною, яка навчається | Безоплатна правова допомога

Відомо, що батьки зобов’язані утримувати власну дитину до 18 років. Однак наше законодавство передбачило право на утримання від батьків й повнолітнім дітям аж до поки їм не виповниться 23 роки у випадку, коли вони продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги. При чому, таке право виникає не залежно від форми навчання.

Іншими словами, право на отримання аліментів у зв’язку з навчанням мають студенти як денного так і заочного відділення до досягнення ними 23 років (рішення Верховного Суду/Касаційного цивільного суду, справа № 644/3610/16-ц, 17.04.19).

Як стягуються аліменти в таких випадках? Як отримати аліменти через судовий порядок? Які документи необхідні? Яким може бути розмір аліментів?- розповідає директор Роздільнянського місцевого центру Тетяна Кулішова.

 • Як стягуються аліменти в таких випадках?
 • Аліменти на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання, можуть виплачуватись батьками добровільно або судовому порядку.
 • Існують два способи сплати аліментів у добровільному порядку:
 1. Батьки укладають між собою договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначають розмір та строки виплати. Якщо розмір аліментів визначено у твердій грошовій сумі, до договору необхідно включати умови про індексацію, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. Такій договір укладається письмово та нотаріально посвідчується.
 2. Один із батьків подає за місцем своєї роботи заяву про відрахування аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Однак така заява може бути ним відкликана в будь-який момент.

Судовий порядок:

Якщо домовитися не вдалося – необхідно звертатися до суду. Право звернення до суду із заявою про стягнення аліментів на утримання дитини, що продовжує навчання, має той з батьків, з ким проживає дитина, або безпосередньо сама дитина, яка навчається.
Така заява подається до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача чи позивача.

Які документи необхідні?

До суду подається, зокрема:

 • позовна заява;
 • копія паспортів позивача та дитини;
 • копія свідоцтва або рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка з навчального закладу про те, що дитина перебуває на навчанні;
 • довідка про заробітну плату одного з батьків, з якого передбачається стягнення аліментів (за наявності).
 1. Судовий збір за подання такої заяви сплачувати не потрібно.
 2. Яким може бути розмір аліментів?
 3. Розмір аліментів може бути визначений судом у твердій грошовій сумі або у частці від доходу платника аліментів. Розглядаючи такі справи суд бере до уваги:
 • стан здоров’я та матеріальне становище як дитини так і платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, або непрацездатних членів родини;
 • інших обставин, що мають істотне значення.

При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (станом на 01.05.2020 року – 1051 грн).

Водночас суд не обмежується розміром доходу платника аліментів якщо буде встановлено наявність у нього витрат, що перевищують його заробіток, і щодо яких він не зможе довести джерело походження коштів для їх оплати.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Право на утримання повнолітніх дочки, сина припиняється у разі припинення ними навчання. Разом з тим поновлення навчання дозволяє звернутися з новим позовом до суду про стягнення аліментів за умови що дитина не досягла 23 років.

Зверніть увагу! Рішення суду, за яким на користь дитини стягувались аліменти до досягнення нею повноліття, не дає права на стягнення аліментів після досягнення дитиною 18 років.

Стягнення аліментів на дітей, які досягли повноліття та продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, здійснюється у судовому порядку за новою позовною заявою (п.

15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.

2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»).

Порядок стягнення аліментів за новими законами

У всі часи стягнення аліментів на дитину вважалося не простою темою. Пощастило тим сім’ям, яким вдалося дійти згоди і мирно домовитися про суму, проте більшості доводиться стикатися з ухиленням від сплати аліментів одного з подружжя.

 • Як відбувається стягнення аліментів?  
 • Згідно з чинним законодавством України можна стягнути аліменти на дитину двома способами:
 • – через судові інстанції;
 • – за добровільною згодою сторін, яка повинна бути нотаріально завіреною
Читайте также:  Укладення кредитного договору: особливості, нюанси, недійсність договору.

Найчастіше домовитися мирно у батьків не виходить і тоді рішення про суму аліментів залишається на розсуд суду. Саме ця інстанція має право встановити розмір аліментів і видати виконавчий лист про стягнення грошей.

 1. Проте розвиток законодавства не стоїть на місці, і на сьогодні вже є зміни щодо стягнення аліментів.  Згідно із Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо покращення захисту права дитини на належне утримання»  № 4928 вносяться зміни до Сімейного та Цивільно-процесуального кодексу, закону «Про судовий збір», а саме:
 2. – визначення правового режиму аліментів , як власності дитини;
 3. – відступу судом від засади рівності часток подружжя у спільному майні у разі ухилення одним із них від виконання своїх обов’язків з утримання дітей;
 4. – усунення підстав, які використовуються платниками аліментів для затягування розгляду справ про стягнення аліментів;
 5. – врахування витрат платника аліментів , щодо яких останнім не доведено джерело походження коштів для їх фінансування, при визначенні розміру аліментів;
 6. – збільшення мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів;
 7. – відповідальність за прострочення сплати додаткових витрат на дитину;
 8. – стягнення аліментів у наказному провадженні за вимогою стягувача аліментів на одну дитину – 1/4 , на двох дітей – 1/3 , на трьох і більше дітей – 1/2 доходу платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку у разі визначення розміру аліментів як частки від заробітку матері, батька дитини, або у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку , якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій формі;-          використання альтернативної підсудності у справах додаткових витрат на дитину, аліментів;
 9. – використання альтернативної підсудності у справах додаткових витрат на дитину, аліментів;
 10. – звільнення позивача від сплати судового збору у справах про стягнення додаткових витрат, пені (неустойки) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів та зміну способу їх стягнення.
 11. На що слід звернути увагу в першу чергу?  

Раніше позивач(стягував аліментів) мав іти до суду та пройти всі кола пекла, для того, щоб вистраждати довгоочікувані аліменти. Адже, якщо відповідач не являється до залу суду вперше, то судове засідання ,як правило, переносять і в підсумку для отримання рішення треба було витрати більш ніж півроку часу.

На сьогодні така багатостраждальна процедура змінюється більш райдужними моментами, а саме, відтепер рішення суду про стягнення аліментів можна отримати протягом 3-х днів, максимум тижня.

Спрощена процедура у наказному провадженні у тому, що до суду йти не потрібно, лише подається заява, і суд без судових засідань виносить одразу рішення.

Після цього, рішення суду треба направити до органу виконавчої служби, і все рішення починає виконуватися.

Крім того, позивач має змогу подати заяву до суду не за місцем проживання відповідача, а також і за своїм , при цьому не сплачуючи судовий збір.

Проте , якщо платник аліментів не згоден із рішенням суду і вказана сума для нього є не підйомною, то відтепер він сам має ходити до суду та доводити чому це так і як він бачить сплату аліментів. І відтепер , ця процедура вже його головна біль.

Хочеться зазначити , що даний Закон, забезпечив не лише миттєве вирішення спору, альтернативну підсудность,  але й змінено відсотки щодо стягування, раніше це було 30%, наразі 50% від прожиткового мінімуму.

Як відомо, прожитковий мінімум для дітей до 6 років з 1 травня становить 1426 гривень , з грудня 1492 гривні. Відповідно мінімальні аліменти для дитини такого віку будуть становити щонайменше 713 гривень з 1 травня, та 746 гривень з 1 грудня.

Для дітей у віці від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 1777 гривень з 1 травня поточного року, та 1860 гривень з 1 грудня, тобто щонайменше на утримання дитини можна отримати 889 гривень на дитину такого віку, та 930 гривень з грудня місяця на дитину такого віку.

Проте , якщо позивач (стягувач аліментів) вважає, що відповідач може і зобов’язаний сплачувати більшу частину на утримання своїх дітей, тоді слід звертатися все ж таки до класичного судового провадження, та доводити і обґрунтовувати свою думку з цього приводу, а це вже час і зовсім інша історія.

Слід зазначити також, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки ( пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

При виконанні виконавчого провадження по стягненню аліментів з інших членів сім’ї та родичів застосовуються вимоги тих же законодавчих актів, що і при загальному стягненні аліментів, але з особливостями, визначеними у Сімейному кодексу України.

Все про аліменти: як розрахувати, як стягнути, як припинити виплати | ЮРЛІГА

 • Загальні положення
 • Відповідно до Сімейного кодексу батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто 18 років.
 • Також існує обов'язок батьків сплачувати аліменти на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років за умови, що та потребує матеріальної допомоги або продовжує навчання, а батьки мають можливість надати таку допомогу.
 • Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Розмір аліментних зобов'язань батьки можуть визначити добровільно. В іншому випадку аліменти можна стягнути через суд.

Звернення до суду

Якщо згоди не досягнуто, аліменти на дитину в Україні стягуються судом. Для цього той з батьків, з ким проживає дитина подає позовну заяву до суду. Позов про стягнення аліментів може подати самі дочка, син, які продовжують навчання. Разом з заявою надаються:

 1. — копія свідоцтва про шлюб батьків (копія свідоцтва про розірвання шлюбу);
 2. — копія свідоцтва про народження дитини;
 3. — докази про наявність доходів у відповідача;
 4. — документ, що підтверджує спільне проживання разом з дитиною;
 5. — копія паспорта та ІНН позивача.

Судовий збір за такий позов платити не потрібно. Всі витрати стягуються з відповідача.

Встановлена судом сума грошових виплат може бути змінена при необхідності.

Це питання врегульовано нормами Сімейного кодексу та Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

Змінити розмір аліментів можна лише з вагомої причини, зокрема, у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із нихта в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом.

 • Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів
 • При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 • — стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника;
 • — наявність у платника аліментів на інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків;
 • — наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • — доведені стягувачем витрати платника, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 20070 грн (десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи), якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
 • — інші обставини, що мають істотне значення.
 • Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів, якщо останній має необгрунтовані його заробітком витрати та не підтвердив джерело походження коштів для їх оплати.
 • З яких доходів утримуються аліменти

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткових винагород як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом (перелік встановив Кабмін, проте він не є вичерпним). Аліменти можуть утримуватися з стипендії; пенсії; допомоги по державному соціальному страхуванню, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також допомоги по безробіттю тощо.

 1. З яких доходів аліменти не утримуються
 2. Постановою Кабміну визначено перелік видів доходу, з яких аліменти не утримаються:
 3. — вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;
 4. — компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 5. — допомоги на лікування;
 6. — допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
 7. — матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 8. — одноразової допомоги при народженні дитини;
 9. — державної допомоги на поховання;
 10. — допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 11. — допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 12. — допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;
 13. — соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 14. — державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, а також надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю, що передбачені Законом «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 15. — допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
 16. — тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину та інші.
 17. Як сплачувати аліменти
 18. Аліменти можуть сплачуватися:
 19. — у частці від доходу матері, батька;
 20. — в твердій грошовій формі.
 21. Розмір аліментів не може бути меншим від половини прожиткового мінімуму, визначеного для дітей відповідної вікової категорії.

З 1 липня 2019 року до 30 листопада 2019 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1699 грн., для дітей віком від 6 до 18 років — 2118 грн., для осіб від 18 до 23 років — 2007 грн.

Таким чином, для дітей віком до 6 років мінімальний розмір аліментів дорівнює 849,5 грн. (50% від прожиткового мінімуму). Для дітей віком від 6 до 18 років мінімум — 1059 грн.

Нагадуємо, зараз розмір прожиткового мінімуму встановлюється Законом про Держбюджет на відповідний рік. Дізнатися його розмір можна в модулі «Довідники» ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Переконайтесь у зручності подання інформації, замовивши тестовий доступ.

 • Коли батьки не зобовя'зані утримувати дитину
 • Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
 • Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.
 • Чи можна стягнути аліменти за минулий час
 • Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.
 • Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час.
 • Які наслідки прострочення сплати аліментів
 • У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.
 • Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.
 • Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.
 • Звертаємо увагу, що у Калькуляторі штрафів, який входить до складу Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН, можна зручно та легко розрахувати суму несплачених аліментів.
 • Чи можна перестати платити аліменти
 • Коментар експерта
 • Як зауважила суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду Ірина Дундар, існує законодавчо врегульована можливість припинення сплати аліментів на дитину у зв'язку з набуттям нею права власності на нерухоме майно.
 • Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Читайте также:  Представительство в суде

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

 1. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
 3. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
 4. Ольга Баранова, ЮРЛІГА

Спрощений порядок стягнення аліментів (судовий наказ)

Одним із найважливіших прав дитини є право на утримання.

Статтею 51 Конституції України та статтею 180 Сімейного кодексу України закріплено обов’язок батьків утримувати дітей до їхнього повноліття.

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (ч. 1 ст. 181 СК України).

 • Незважаючи на нормативне закріплення права дітей на утримання, багато батьків нехтують ним, ухиляються від виконання свого обов’язку.
 • Якщо той з батьків, з ким не проживає дитина, добровільно не надає допомоги на її утримання чи надає, але в недостатньому розмірі, тоді слід звертатися до суду, щоб в подальшого стягнення аліментів проводилося в примусовому порядку та у розмірі, визначеному судом.
 • Звернення до суду того з батьків, з ким проживає дитина, можливе і тоді, коли інший з батьків надає утримання добровільно, проте ви бажаєте закріпити суму сплати саме в судовому порядку (мати на руках відповідне рішення суду та проводити стягнення через органи ВДВС).
 • Законодавство України встановлює два способи стягнення аліментів на утримання дитини через суд:
 • у наказному провадженні (спрощений порядок);
 • у позовному провадженні (відбувається загальний розгляд справи).

Поговоримо та більш детально розкриємо саме спрощену процедуру стягнення аліментів у наказному провадженні.

Існує ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ВИМОГ, з якими особа може звернутись до суду в порядку наказного провадження.

Щодо аліментних зобов’язань, то судовий наказ може бути видано лише у разі, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів (п. 4, п.5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України): 

 • у розмірі 1/4 — на одну дитину, 1/3 — на двох дітей, 1/2 — на трьох і більше дітей заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;
 • на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог.

У разі якщо заявлені вимоги між собою взаємопов’язані і окремий їх розгляд неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу.

Це означає, що вимоги заявника повинні бути сформульовані саме таким чином як це передбачено п. 4 або п.5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України.

 1. У разі заявлення іншого розміру аліментів, що прямо НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО законом, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 2. Обов’язковою умовою є те, що ця вимога не повинна бути пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.
 3. Тобто якщо особа, окрім стягнення аліментів у відповідному розмірі, заявляє вимогу про встановлення чи оскарження батьківства/материнства або вимогу про позбавлення батьківських прав (де обов’язковою є участь органу опіки та піклування), справа не може бути розглянута за правилами наказного провадження.
 4. Щоб звернутися в порядку наказного провадження, потрібно подати ЗАЯВУ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ, яка повинна відповідати вимогам встановленим в статті 163 ЦПК України, а саме:
 5. 1) Заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником.
 6. 2) У заяві повинно бути зазначено:
 7. ▪️ найменування суду, до якого подається заява;
  ▪️ ім’я (ПІБ) заявника і боржника, їх місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника, а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
  ▪️ ім’я (ПІБ) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
  ▪️ вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 8. ▪️ перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.
 • 3) До заяви про видачу судового наказу додаються:
 • ▪️ документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
  ▪️ інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
 • НЕДОЛІКОМ наказного провадження є проблема підтвердження зареєстрованого у встановленому порядку місця проживання (перебування) боржника.
 • У разі якщо боржником у заяві про видачу судового наказу вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження такої заяви, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має офіційну електронну адресу, звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання фізичної особи — боржника.
 • Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання (перебування) особи відповідного звернення суду.
 • Суддя з метою визначення підсудності може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника, суд відмовляє у видачі судового наказу ( ч. 9 ст. 165 ЦПК України).

 1. ХТО МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?
 2. Той з батьків з ким проживає дитина чи інший законний представник дитини, за умови, що вона перебуває під його опікою.
 3. ДО ЯКОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ?
 4. Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів подається до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання боржника (платника аліментів) або до суду за зареєстрованим місцем проживання заявника (стягувача).
 5. ЯКА ВАРТІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?

Відповідно до пункт 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» одержувача аліментів звільнено від сплати судового збору за звернення до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.
Отже звернення до суду є безкоштовним.

 • Після вирішення справи суд присуджує стягнення судового збору із платника аліментів.
 • ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ?
 • ▪️ копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
  ▪️ копія паспорта та ідентифікаційного коду боржника (надання є обов’язковим);
  ▪️ копія свідоцтва про шлюб або документи щодо його розірвання;
  ▪️ копія свідоцтва про народження дитини;
 • ▪️ довідка про склад сім’ї за місцем проживання з дитиною (її реєстрації), на підтвердження факту проживання дитини саме з цим із батьків;
 • З ЯКОГО ЧАСУ ПРИСУДЖУЮТЬСЯ АЛІМЕНТИ?

Аліменти на дитину присуджуються в разі подання заяви про видачу судового наказу — із дня подання такої заяви (ч. 1 ст. 191 СК України).

За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд:

 • видає судовий наказ
 • або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

ЩО ПОВИНЕН РОБИТИ ОДЕРЖУВАЧ АЛІМЕНТІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ?

Судовий наказ є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню БЕЗ видачі на нього виконавчого листа.
Отримавши судовий наказ, одержувачу аліментів необхідно звернутися з ним до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або місцем роботи платника аліментів, разом із заявою про примусове виконання.

 1. ЯКІ ПРАВА У БОРЖНИКА (ПЛАТНИКА АЛІМЕНТІВ) ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ?
 2. Після видачі судового наказу суд НЕ пізніше наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, боржникові на його офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про вручення, чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси боржник не має.
 3. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

Згідно з ч. 3 ст. 167 ЦПК України судовий наказ ОСКАРЖЕННЮ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ НЕ ПІДЛЯГАЄ.

Досить часто, особа, дізнавшись, що суд видав наказ про стягнення з неї аліментів, намагається терміново його оскаржити в апеляційному порядку. Натомість, апеляційні суди відмовляють таким особам у задоволенні їхніх скарг, так як чинним законодавством не передбачено оскарження судових наказів в апеляційному порядку.

До того ж НЕ передбачено можливості подання боржником заяви про про скасування судового наказу про стягнення аліментів відповідно до ст. 170 ЦПК України.

У разі незгоди боржника з судовим наказом про стягнення аліментів, існують два можливі варіанти для зміни їх розміру:

 • перегляд судового наказу за нововиявленими обставинами;
 • звернення до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

ПІДСУМОВУЮЧИ, слід зазначити наступне:

 •  судовий наказ — це особлива форма судового рішення;
 •  це найшвидший спосіб для стягнення аліментів;
 •  процедура видачі судового наказу передбачає 5 днів, хоча на практиці даний строк може затягнутися й до місяця (але це значно менші строки, ніж вирішення питання про стягнення аліментів у позовному провадженні);
 •  за судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах;
 •  мінімальний розмір аліментів у будь-якому разі — 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;
 •  максимальний розмір аліментів, який може стягнути суд на підставі судового наказу — 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;
 •  суд не викликає заявника та боржника до суду;
 •  судові засідання не проводяться;
 •  судовий наказ є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню БЕЗ видачі на нього виконавчого листа.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ У ВІДСОТКАХ ВІД ДОХОДУ можна знайти за посиланням  https://lbm.pl.court.gov.ua/sud1618/gromadyanam/docsmpl/aluv

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ У ТВЕРДІЙ ГРОШОВІЙ СУМІ можна знайти за посиланням https://lbm.pl.court.gov.ua/sud16…/gromadyanam/docsmpl/autgs

Адвокат Кулик Юлія Василівна

Ссылка на основную публикацию