Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання ц

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, здійснюється з метою захисту власника нерухомого майна, що є предметом іпотеки (іпотекодавця) та його кредиторів (банк або інша фінансова установа), від майнових втрат, внаслідок випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Предметом страхування іпотеки є майнові інтереси, які не суперечать закону та пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням нерухомим майном, що є предметом іпотеки.

Страхова сума за Договором страхування іпотеки визначається в розмірі повної (дійсної) вартості майна, що є предметом іпотеки, але не менше, ніж вартість, зазначена в іпотечному договорі.

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування є обов’язковим та регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування» N 358 від 06.04.11.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників зброї

Страхування цивільно-правової відповідальності власників зброї є обов’язковим і здійснюється на основі Порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути нанесена третій особі чи її власності внаслідок володіння, зберігання чи використання даної зброї, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402.

Наявність Договору обов’язкового страхування відповідальності власників зброї є необхідною умовою при реєстрації, перереєстрації, отриманні дозволу на право зберігання зброї, а також носіння відомчої зброї.

Договір страхування є необхідним для громадян України, які володіють, зберігають чи використовують:

 • бойову нарізну вогнепальну зброю армійського зразка;
 • зброю, виготовлену за спецзамовленням;
 • вихолощену і навчальну зброю, несучасну стрілкову зброю;
 • мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);
 • мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;
 • спортивну вогнепальну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використання у спортивних цілях тощо);
 • холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кінджали, штики, штик-ножі, що знаходяться на озброєнні у військових формувань);
 • пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібром понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с, в яких снаряд приводиться в рух за рахунок стиснених газів).
 • громадянам, що на законних підставах зберігають і використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків).

Страхуванню підлягають майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням завданої шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних чи юридичних осіб внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страхові ризики

 • смерть фізичної особи;
 • інвалідність чи втрата працездатності фізичною особою;
 • пошкодження (знищення) майна фізичної чи юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Розмір страхової суми:

 • при відшкодуванні завданої шкоди життю і здоров’ю третіх осіб – 11 тис. грн.;
 • при відшкодуванні завданої шкоди майну третіх осіб – 30 тис. грн.

Розмір річного страхового платежу для:

 • фізичної особи — один неоподатковуваний податками мінімум прибутків громадян, незалежно від наявності виду і кількості зброї у однієї людини;
 • юридичної особи, що надала у використання зброю фізичним особам (своїм працівникам), — один неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на кожного працівника, якому надана зброя, незалежно від виду і кількості зброї у одного працівника.

Термін дії Договору страхування – від 1 до 10 років.
Територія дії Договору страхування – вся Україна.

Страхове відшкодування:

 • у випадку смерті потерпілої третьої особи – страхове відшкодування визначається у розмірі 11 000 гривень;
 • у випадку присвоєння потерпілій третій особі інвалідності:
 • I групи – 8 250 гривень;
 • II групи – 5 500 гривень;
 • III групи – 2 750 гривень.
 • у випадку непрацездатності потерпілої третьої особи – 20 гривень за кожний день непрацездатності, але не більше 2 500 гривень;
 • у випадку пошкодження (знищення) майна третьої особи – у розмірі балансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок настання страхового випадку, але не більше 30 000 гривень. У випадку відсутності балансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою особою та страховою компанією «Оранта-Січ», але не більше 30 000 гривень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір шкоди встановлюється за рішенням суду.

Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони;

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання на об’єктах підвищеної небезпеки

Управляються юр. ос. що має на це право за законом чи установленому законом порядку та використовується виключно з метою компенсації збитків постраждалим при настанні несчасних випадків

З передачею зацікавленими особами за певну плату іншій юр.особі, як правило страх.організ. (комерційні орг. або тов. взаємодіють страхування) ризику можливого збитку і подальшого відшкодування фактичних збитків при настанні страхового випадку такою осою. учасниками страхування.

Читайте также:  Забезпечення таємниці усиновлення

2) Страхування завжди передбачає акумулювання коштів багатьох осіб (учасників страхування) у спеціальних цільових фондах, які:

Управляються юр. ос. що має на це право за законом чи установленому законом порядку та використовується виключно з метою компенсації збитків постраждалим при настанні несчасних випадків.

3) Метою страхування є:

Виступає захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелік яких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових полісах.

4) Специфічність страхування як економічної категорії обумовлюється:

Страхування є насамперед системою економічних відносин між конкретними суб’єктами господарювання, де з одного боку виступають страхувальники, а з іншого – страховики.

Важливою передумовою застосування страхування є майнова самостійність суб’єктів господарювання і їхня зацікавленість у переданні відповідальності за наслідки ризику спеціалізованим формуванням.

Чим ця зацікавленість більша, тим і потреба у страхуванні вища.

 • 5) Суб'єктами страхування виступають:
 • Основними суб’єктами страхування виступають страховик, страхувальник і застрахований.
 • 6) Страховики — це:
 • Страховики́ (страхівники, страхові компанії) — юридичні особи

, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

 1. 7) Страхувальники — це:
 2. Страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиком договори страхування, вносять страхові внески, або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
 3. 8) Страхові агенти — це:
 4. Страхові агенти — громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування).
 5. 9) Об’єкти страхових відносин:

Виступають три групи майнових інтересів: особисте, майнове, страхування відповідальності.

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані: з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

 • 10) До функцій страхування відноситься:
 • Ризикова функція, функція створення і використання страхових резервів, функція заощадження коштів, контролююча функція.
 • 11) Ризикова функція страхування полягає в:
 • Ризикова функція полягає в переданні страховикові за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором зі страхувальником.
 • 12) Функція створення і використання страхових резервів полягає в:

Функція створення і використання страхових резервів проявляється у накопичені страховиком певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією. Формування страхових резервів — основа діяльності страховика, який концентрує кошти страхувальників, а потім використовує їх для покриття збитків, розподіляючи таким чином між усіма страхувальниками наслідки страхової події, яка сталася з одним із них.

13) В основу надання страхових послуг покладено такий принцип:

В основу надання страхових послуг покладено специфічні принципи.

Основними принципами страхування є: —вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком — виду страхування; —страховий ризик; —страховий інтерес; —максимальна сумлінність; —відшкодування в межах завданих збитків; — франшиза; —суброгація; —контрибуція; — перестрахування та співстрахування; — перестрахування; — співстрахування;—диверсифікація.

 1. 14) Диверсифікація — це:
 2. Диверсифікація— обмеження поширення активності страхових компаній за рамки основного бізнесу.
 3. 15) Співстрахування — це:

Співстрахування – це страхування об’єкта за одним спільним договором та за згодою страхувальника кількома страховиками. При цьому в договорі мають міститися умови, що визначають права й обов’язкі кожного страховика.

За наявності відповідної угоди між співстраховиками страхувальником один із спів страховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише в розмірі своєї частки.

Читайте также:  Divorce without presence in court and registry office

Позитивним є те, що компанії мають змогу об’єднати свої зусилля зі страхування великих ризиків, не поступаючись ні перед ким страховою премією. Недоліки співстрахування полягають в ускладненні процедури оформлення страхування і виплати відшкодування.

 • 16) Перестрахування — це:
 • Перестрахування – це вторинний перерозподіл ризиків, система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності за ними, виходячи зі своїх фінансових можливостей, передає на погоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля договорів страхування, забезпечення фінансової стабільності і рентабельності страхових операцій.
 • 17) Страховий ризик — це:
 • Страховий ризик — це певна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.»
 • 18) Суброгація — це:

Суброгація — це передача страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми. Якщо страхувальник на відшкодування збитків отримує кошти з іншого джерела, то він повинен повідомити про це страховика, який візьме їх до уваги при розрахунках страхового відшкодування.

19) Контрибуція — це:

Контрибуція — це право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків. Цей принцип не дає можливості страхувальникам застраховувати одне й те саме майно кілька разів з метою наживи.

 1. 20) При класифікації страхування за об'єктами страхування розрізняють:
 2. Особисте, Майнове, Страхування відповідальності
 3. 21) При добровільному страхуванні:

Видами добровільного страхування можуть бути: 1) страхування життя; 2) страхування від нещасних випадків; 3) медичне страхування ; 4) страхування здоров'я на випадок хвороби; 5) страхування залізничного транспорту; 6) страхування наземного транспорту ; 7) страхування повітряного транспорту; 8) страхування водного транспорту ; 9) страхування вантажів та багажу ; 10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 11) страхування майна ; 12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ; 13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту ; 14) страхування відповідальності власників водного транспорту ; 15) страхування відповідальності перед третіми особами ; 16) страхування кредитів ; 17) страхування інвестицій; 18) страхування фінансових ризиків; 19) страхування судових витрат; 20) страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій; 21) страхування медичних витрат; 22) інші види добровільного страхування. Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган.

22) До обов'язкового страхування відноситься:

3. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю

Цей вид страхування здійснюється на
умовах, визначених Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
По­рядку і правил проведення
обов'язкового страхування цивільної
відповідальності громадян України, що
мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну
внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї» від 29.03.2002 р.
за № 402.

 • Суб'єктами страхування
  відповідальності власників чи користувачів
  зброї є страхувальники, страховики і
  треті особи, яким заподіяна шкода.
 • Об'єктом страхування відповідальності
  власників чи користувачів зброї є
  майнові інтереси, що не суперечать
  законодавству, пов'язані з відшкодуванням
  страхувальником заподіяної ним шкоди
  життю, здоров'ю та/або майну фізичних і
  юридичних осіб, внаслідок володіння,
  зберігання чи викорис­тання зброї.
 • Страхувальниками є громадяни України,
  які володіють, зберігають або
  використовують:
 • бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;
 • вихолощену та навчальну зброю;
 • несучасну стрілецьку зброю;
 • мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малока­ліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);
 • мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;
 • спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, ре­вольвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використан­ня в спортивних цілях тощо);
 • холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на оз­броєнні військових формувань);
 • пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більше як 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).
 1. Страхувальниками є також громадяни,
  які на законних підс­тава зберігають
  та використовують зброю, власниками
  якої є юридичні особи (крім військовослужбовців
  Збройних Сил та інших військових
  формувань, працівників органів внутрішніх
  справ, прокуратури, суду та інших
  правоохоронних органів під час виконання
  ними службових обов'язків).
 2. Страховими ризиками, в результаті
  яких настає ци­вільно-правова
  відповідальність страхувальника, є
  смерть, інвалідність чи втрата
  працездатності фізичної особи, а також
  пошкодження (знищення) майна фізичної
  та/або юридичної особи внаслідок
  володіння, зберігання чи використання
  зброї.
 3. Страхова сума встановлюється:
 4. у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка заги­нула (померла) внаслідок страхового випадку, — 11
  000 грн;
 5. — у разі призначення потерпілій третій особі І, II або III групи інвалідності —
  відповідно 8250, 5500, 2750 грн;
 6. — за кожний день непрацездатності
  потерпілої третьої осо­би — 20 гривень,
  але не більш як 2500 гривень;
Читайте также:  Получение идентификационного кода иностранцу в украине

— у разі пошкодження (знищення) майна
— в розмірі ба­лансової вартості
пошкодженого (знищеного) майна
внаслідок страхового випадку, але не більше як 30 000 грн.

У разі
відсутності балансової вартості майна
його розмір, що підлягає відшкодуванню,
встановлюється за домовленістю між
потерпілою третьою особою та страховиком, але не більше як 30 000 грн. Якщо
така домовленість не була досягнута, розмір збитків встановлюється за
рішенням суду.

У разі часткового
пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється
вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у ви­ значеному законодавством
порядку.

Страховий тариф установлюється
в розмірі одного не­оподатковуваного
мінімуму доходів громадян терміном на
один рік незалежно від виду та кількості
зброї в одного громадянина.

Громадяни України до або під час
реєстрації, перере­єстрації зброї,
отримання дозволу на право зберігання,
носін­ня відомчої зброї під час
виконання службових обов'язків,
за­кріплення за ними зброї повинні в
установленому порядку укла­сти договір
страхування відповідальності власників
чи корис­тувачів зброї. У разі
відсутності договору страхування
реєстра­ція, перереєстрація, видача
дозволу на право зберігання, носіння
відомчої зброї під час виконання
службових обов'язків, закріп­лення
зброї не проводиться.

Договір страхування може бути укладений
на термін від од­ного до десяти років.

Страховий платіж може бути перерахований
на розрахун­ковий рахунок страховика
або внесений готівкою в його касу.
Договір набирає чинності з дня надходження
страхового плате­жу на рахунок
страховика.

Юридичні особи можуть на законних
підставах переда­вати громадянам
зброю на зберігання та використання,
тільки в разі наявності у цих громадян
договорів страхування. Допус­кається
укладення таких договорів і сплата
страхових платежів юридичною особою —
власником зброї із зазначенням у кожному
договорі прізвища того, хто буде зберігати
або використовувати зброю.

У разі настання страхового випадку
страхувальник зо­бов'язаний у триденний
термін після отримання інформації про
страховий випадок повідомити про це
страховика.

Для отримання страхового відшкодування
страховику по­даються такі документи:

 • заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;
 • договір страхування;
 • акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);
 • витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (в разі розгляду ма­теріалів у суді);
 • документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;
 • листок непрацездатності про тимчасову втрату по­терпілою третьою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);
 • копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;
 • свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).

Документи на виплату страхового
відшкодування мо­жуть подаватися
страхувальником або третьою особою (її
спад­коємцями).

У разі загибелі чи
смерті третьої особи внаслідок страхового
випадку її спадкоємці повинні подати
документ про правонаступність.

На
підставі отриманих документів страховик
або уповноважена особа (аварійний
комісар) складає страховий акт (аварійний
сертифікат), який є підставою для виплати
страхо­вого відшкодування.

Рішення про виплату страхового
відшкодування або про відмову у виплаті
страховик повинен прийняти протягом
15 діб від дати отримання всіх необхідних
документів.
У разі прийняття рішення
про відмову у виплаті страхового
відшкодування стра­ховик у триденний
термін з дати його прийняття повідомляє
за­явника в письмовій формі з
обґрунтуванням причин відмови.

Страховик має право відмовитись від
виплати страхового відшкодування
страхувальнику в разі невиконання ним
взятих на себе зобов'язань відповідно
до умов договору.

У разі коли заподіяна шкода частково
або повністю компенсована іншими
причетними до страхового випадку
особами, страховик відшкодовує тільки
різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню
за договором страхування, і сумою, що
компенсована іншими особами. Про таку
компенсацію стра­хувальник, треті
особи (їхні спадкоємці) зобов'язані
повідомити страховикові.

Ссылка на основную публикацию