Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Громадянам зрозуміло такий вираз, як відшкодування матеріального збитку, коли відповідальність настає після нанесення шкоди власності. Майновий шкода легко можна оцінити в грошовому вираженні. Однак багатьом важко зрозуміти, як відбувається компенсація моральної шкоди, за які фізичні страждання суд виносить рішення про відшкодування шкоди.

Що таке моральна шкода та її компенсація

Під поняттям нанесення моральної шкоди розуміється заподіяння страждань, які можуть мати фізичний чи психологічний характер. Визначення фізичних страждань ні в кого не викликає запитань – це нанесення шкоди здоров’ю. Психологічні страждання включають душевні переживання. До них можна віднести випробовувані з приводу заподіяння шкоди почуття:

 • страху;
 • сорому;
 • приниження.

Законодавство про відшкодування моральної шкоди

Можливість вимагати стягнення за втрати немайнового характеру закріплена в Цивільному кодексі. Законодавчими актами передбачена матеріальна відповідальність громадян, чиї дії або бездіяльність розцінюються як посягання на немайнові права потерпілого. У законі перераховані нематеріальні блага:

 • здоров’я;
 • гідність і ділова репутація;
 • право на безперешкодне пересування і вільний вибір місця проживання;
 • право на приватне життя;
 • авторське право;
 • право на сімейну, лікарську таємницю.

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Підстави компенсації моральної шкоди

Відшкодування шкоди можливе у разі:

 • якщо встановлено факт страждань внаслідок порушення немайнових прав;
 • встановлено дію або бездіяльність, яка стала причиною страждань;
 • виявлено зв’язок між дією або злочинною бездіяльністю і заподіяною шкодою;
 • доведено вину особи, яка завдала шкоду.

Навіть, якщо не встановлена вина особи, за законом потерпілий може висувати вимогу відшкодувати збиток, у разі:

 • коли шкоду заподіяно джерелом, який представляє підвищену небезпеку;
 • незаконного засудження, затримання, взяття підписки потерпілого про невиїзд, накладення на нього адміністративного стягнення;
 • розповсюдження недостовірної інформації, яка ганьбить честь, гідність чи ділову репутацію потерпілого.

За що стягують моральну шкоду

Присудження стягнення можливе при порушенні немайнових прав громадян. Потерпілому може бути призначена компенсація моральної шкоди за:

 • випробовувану душевну біль в разі втрати родича;
 • фізичний біль від травм і перенесений стрес;
 • придбану інвалідність і як наслідок – втрату нормальної життєдіяльності;
 • погіршення психологічного стану;
 • втрату роботи;
 • наклеп, образи;
 • розголошення сімейного, приватного, лікарської таємниці;
 • порушення конфіденційності розмов або листування.

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Спосіб та розмір компенсації моральної шкоди

Мінімальні і максимальні межі стягнення не встановлено законодавством, не передбачені формули для розрахунку величини відшкодування, та й як можна виміряти величину психологічних переживань, почуттів страху, сорому або приниження, тому при розгляді враховуються передбачені законодавством критерії:

 1. Ступінь вини кривдника.
 2. Ступінь і характер перенесених страждань. Вони розглядаються індивідуально для конкретної постраждалої сторони – як вплинули дії кривдника на стан фізичного та психологічного здоров’я, на який період сталася втрата працездатності. Часто для цього необхідні підтвердження.
 3. Обставини. Розгляд конкретної ситуації може вплинути на збільшення або зменшення розміру стягнення.

Форми компенсації

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Розмір моральної шкоди

Можна стверджувати, що критерії оцінки відповідальності винного є умовними і суд знаходить свободу в прийнятті рішень і може суб’єктивно оцінити ситуацію.

Законом передбачені принципи, які потрібно використовувати для визначення розміру грошового відшкодування – це розумність і справедливість.

Слово справедливість передбачає використання всіх існуючих законодавчих актів для захисту порушених прав потерпілого. При встановленні величини суми виплат потерпілому суд враховує:

 1. Бажання потерпілого домовлятися. На рішення суду зменшити розмір відшкодування може вплинути ситуація, коли винна сторона пропонувала компенсувати збитки до початку розгляду позову, а потерпілий відмовився з метою збагачення.
 2. Матеріальний стан заподіяв страждання. Нерозумно виносити рішення відшкодувати таку суму, яку не зможе внести кривдник, але, якщо доведена вина кількох осіб, тобто встановлюється дольова участь у стягненні всіх винних.
 3. Громадська оцінка події, в якому постраждало обличчя, це може допомогти суддям оцінити ситуацію.

Як подати до суду за моральну шкоду

З метою захисту своїх немайнових прав потерпілому необхідно звернутися в суд. Це можна зробити за місцем проживання кривдника, реєстрації свого місця знаходження або майна. Розгляд позову відбувається в судах загальної юрисдикції. При незгоді з прийнятим рішенням однієї з сторін подається касаційна скарга, і розгляд позову проводить суд другої інстанції, касаційний.

Позовну заяву

Для розгляду справи судом потерпілому потрібно скласти заяву-позов. Заявнику потрібно:

 • правильно вказати реквізити суду;
 • внести індивідуальні дані позивача і відповідача;
 • обґрунтувати, якої було заподіяно шкоду і призначити свій розмір для стягнення;
 • перерахувати докази вини відповідача.

Підтвердження моральної шкоди

Факт недотримання нематеріальних прав потерпілого встановлюється в процесі судового розгляду за допомогою свідоцтва інших осіб. В якості доказів приймаються для розгляду документи:

 • довідка про непрацездатність при нанесенні шкоди здоров’ю;
 • стаття в засобах масової інформації, в якій надруковані недостовірні дані;
 • особиста переписка, сімейні фотографії, коли висунуто вимогу на відшкодування моральної шкоди за втрату родича.

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Наслідки моральної шкоди

Доказом вини відповідача щодо потерпілого може служити висновок медичної експертизи про психологічний стан потерпілого. Наслідками заподіяної шкоди можуть бути неврівноважені стану потерпілого з-за випробовуваних почуттів приниження, сорому, ущербності, роздратування, дискомфорту. Результатом моральних переживань можуть стати:

 • зміна відносин на роботі і в сім’ї;
 • погіршення результатів підприємницької діяльності;
 • неможливість займатися громадською діяльністю;
 • навіть суїцид.

Судова практика відшкодування моральної шкоди

На практиці довести заподіяння моральної шкоди набагато складніше, ніж майнового. Позивачу необхідно самостійно або з допомогою адвоката переконати суддів, що погіршення фізичного здоров’я, психологічного стану потерпілого є результатом дій кривдника.

Стягнення моральної шкоди при ДТП

При скоєнні ДТП крім відшкодування матеріальної шкоди заявник має право вимагати компенсувати шкоду, заподіяну його здоров’ю.

При розгляді позовів суди часто в кілька разів зменшують заявлені до стягнення суми, але такі судові розгляди входять в число позовів, коли потерпілі отримують значні виплати.

Отримати відшкодування при ДТП можуть не лише постраждалі, а також особи, чиї родичі загинули під час аварії.

Компенсація за порушення прав споживачів

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Відшкодування моральної немайнової шкоди

На відновлення немайнових прав не поширюється строк позовної давності. У будь-який час можна подавати позов на визнання:

 • недійсними актів органів державного управління, які порушують особисті права;
 • прав автора;
 • або відновлення честі і гідності.

Для подачі на відшкодування понесених втрат строк позовної давності існує. Можливе застосування законів про порушення немайнових прав та звернення до суду для стягнення грошової плати з відповідача при:

 • порушення умов договору туристичною компанією;
 • порушення сімейної, лікарської таємниці заповіту;
 • поширенні недостовірної компрометуючої інформації;
 • порушення прав автора на авторство, ім’я, публікацію;
 • порушення свободи пересування.

Компенсація у трудовому праві

У більшості випадків при врегулюванні трудових спорів з приводу стягнення відшкодування суди керуються Цивільним кодексом. Компенсація за моральну шкоду працівникові може бути виплачена за нанесення шкоди здоров’ю під час нещасного випадку на виробництві або із-за роботи у шкідливих умовах праці. Може відшкодовуватися заподіяні працівникові шкоди в разі:

 • незаконного звільнення або пониження в посаді;
 • несвоєчасної виплати заробітку;
 • дискримінації за гендерною ознакою, з-за віку;
 • порушення немайнових прав і свобод;
 • відмови у наданні відпустки.

Відео: відшкодування моральної шкоди в цивільному праві

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

В повсякденному житті, випадки, коли не умисними або умисними діями, людині чи організації спричиняється матеріальна шкода, а сторона, що нанесла цю шкоду не бажає нести за це відповідальність та відшкодовувати завдані збитки, нажаль не є рідкістю. Саме тоді постраждалий має змогу звернутися до суду з позовом, щоб захисти свої права.

Поняття відшкодування матеріальної шкоди

Майновий збиток (матеріальна шкода) нанесений особі неправомірними діями, підлягає відшкодуванню. Так в п. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України, сказано, що особа, якій нанесені збитки в результаті порушення її громадянських прав, має право на їх відшкодування.

Згідно діючого законодавства матеріальна шкода поділяється на реальні збитки, та упущену вигоду.

Реальні збитки – це втрати, що понесла особа при ушкодженні чи знищенні майна. Крім того до них відносяться витрати, які несе чи повинна понести особа за для відновлення порушеного права.

Упущеною вигодою визначають ті доходи, які особа могла би реально отримати в звичайних обставинах, за умови, що його права залишилися б не порушеними.

Цивільний кодекс України, а саме стаття 1166 зазначає, що: майновий збиток, який було нанесено особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, рівно як і нанесений майну фізичної або юридичної особи, неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, має бути відшкодованим в повному об’ємі. Відшкодовувати його має особа, яка його нанесла.

Таким чином, якщо наприклад знайомий пошкодив вашу машину (мотоцикл, велосипед тощо), він зобов’язаний повернути вартість ремонту машини. Це буде відшкодування реальних збитків.

А якщо на цьому авто ви офіційно надаєте послуги таксиста, і пошкодження призвели до того, що ви не могли надавати ці послуги до закінчення ремонту, то ви маєте право вимагати компенсацію не отриманого прибутку – упущеної вигоди.

У той же час існують випадки, коли особа що завдала збитки не повинна їх відшкодовувати. Для цього вона повинна довести, що збиток завданий не з її вини.

Цікаво, що існує ряд випадків, коли відшкодування збитків є обов’язковим, при правомірних діях що їх спричинили. Таким випадком може бути крайня необхідність.

Ще одним важливим моментом є те, що фізичні та юридичні особи відшкодовують збитки завдані їх працівником у тому випадку, коли він виконував свої службові (трудові) обов’язки. Крім того, збитки мають відшкодовуватися, якщо вони нанесені незаконними діями посадових осіб, органів місцевого самоврядування та влади.

Різновиди позовних заяв про відшкодування матеріальної шкоди

Існує велика кількість життєвих ситуацій, коли особі чи організації завдається матеріальна шкода. Тому і варіацій позовних заяв стосовно її відшкодування достатньо багато.

 • В залежності від обставин та інших факторів нанесення матеріальної шкоди суб’єкту який цю шкоду наніс, питання про повернення завданих збитків регулюється різними процесуальними нормативними актами, та відповідно вирішується у різних судах.
 • Коли шкоду наносить одна юридична особа іншій, позов про відшкодування збитків розглядається у господарському суді, згідно норм господарського процесуального права – ГПК України.
 • Якщо шкода нанесена діями або бездіяльністю органів самоврядування чи державної влади, а також їх працівниками при виконанні своїх службових обов’язків, то така справа вже відноситься до підсудності адміністративних судів України і регулюється нормами згідно КАС України.
 • В випадках, коли шкода нанесена однією фізичною особою іншій, така справа розглядається в рамках цивільного процесу і регулюється ЦПК України.
 • Важливо зазначити, що позовні заяви на відшкодування шкоди поділяються за тим, яку саме було нанесено шкоду і за яких обставин. Наведемо декілька прикладів:
 • внаслідок ДТП;
 • шкода заподіяна залиттям квартири;
 • внаслідок загибелі на виробництві;
 • внаслідок вчинення злочину;
 • шкода заподіяна здоров’ю внаслідок нападу собаки;
 • внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я;
 • внаслідок травмуванні при падінні на тротуарі, що не був своєчасно очищений від льоду;
 • відшкодування шкоди у порядку регресу, тощо.
Читайте также:  Процедура розлучення, якщо є діти

Наведений список не є вичерпним, бо існує велика кількість різновидів матеріальних збитків, за які людина має право вимагати відшкодування. Треба також сказати про те, що часто позови з відшкодування матеріальної шкоди мають ще й пункт, про відшкодування моральної шкоди.

Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

Враховуючи велику кількість різновидів позовних заяв даного типу, нижче наведено лише один із зразків заяви про відшкодування матеріальної шкоди. Інші подібні заяви за своєю структурою будуть схожі до цього.

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

 1. Найменування суду
 2. Повне ім’я – П.І.Б. рік народження, адреса, номер телефону позивача.
 3. Аналогічні дані з другого пункту тільки вже для відповідача/чів.
 4. Ціна позову.
  У всіх типах позовних заяв пункти 1,2,3 розташовуються в верхній правій частині аркушу.
 5. По центру аркушу пишеться «Позовна заява», а з наступного рядка вказується, про що в ній йдеться. В даному випадку «про відшкодування матеріальної шкоди».
  Далі йде виклад обставин при яких позивачу було завдано шкоди, час, місце, дані позивача, та інші суттєві відомості. Якщо шкода завдана правопорушенням чи злочином, вказується яким саме (пункт, номер статті, назва кодексу). Якщо шкода завдана порушенням умов договору, то вказуються номер договору і пункт, що було порушено.

  Далі описується матеріальні витрати, та посилання на відповідні документи (чеки, квитанції тощо), які були викликані з вини відповідача, та інші важливі для розгляду позову дані.

 6. З нового абзацу вказуються відповідні статті тих нормативних актів ,на основі яких буде розглядатися позов. Якщо це цивільний позов, то норми ЦПК та ЦК України, якщо скажімо господарський, то ГПК і ГК України і т.п.
 7. 7. Коли вказані статті відповідних нормативних актів, з нового абзацу по центру пишеться «Прошу», а з наступного рядка викладається суть вимог. Це виглядає наступним чином:
  ПРОШУ:

  Стягнути з відповідача/чів (ПІБ) на мою користь відшкодування матеріальної шкоди, завданої мені внаслідок вчинення ______________ (опис протиправної дії, що призвела до збитків), кошти у розмірі ______ гривень ___ копійок.

 8. Перелік документів, що додається до позовної заяви.
 9. Дата, підпис та прізвище з ініціалами позивача.

Зміст кожної позовної заяви може сильно варіюватися, але в судах існують загальні примірники, що можуть допомогти позивачеві. Крім того є велика кількість електронних варіантів готових позовних заяв зі своїми унікальними рисами. Ознайомившись з якими, можна підібрати найбільш оптимальний зразок для конкретного позову.

Відшкодування моральної шкоди в кримінальному провадженні

Основним нормативно – правовим актом, який регулює підстави відповідальності за завдану моральну шкоду в Україні є Цивільний кодекс України.

Положення ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) передбачає, що моральна шкода може полягати, зокрема:

 1. у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
 3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з пошкодженням чи знищенням її майна;
 4. у приниженні честі та гідності фізичної особи.

Доцільно зазначити, що визначення поняття моральної шкоди також можна зустріти в Постанові Пленуму ВСУ №4 від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» (надалі за текстом – Постанова).

Згідно Постанови моральна шкода – це втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Не зважаючи на рік прийняття Постанови, вона й досі залишається актуальним джерелом права при вирішенні судових спорів.

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди в кримінальному провадженні

Відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом – КПК України) потерпілий та цивільний позивач мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Цивільний позов по кримінальній справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Відповідно до положень ст.

61 КПК України, цивільним позивачем є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди та яка в порядку, встановленому КПК України, пред'явила цивільний позов.

Отже як бачимо, законодавець чітко передбачив, що для отримання статусу цивільного позивача потерпілий зобов’язаний подати цивільний позов. Позов про відшкодування моральної шкоди подається до органу досудового розслідування (міліції, прокуратури) або суду.

Якщо позовна заява про відшкодування моральної шкоди пред'являється потерпілим під час судового розгляду кримінальної справи, позов потрібно заявити до початку судового слідства. Судове слідство розпочинається з зачитування прокурором обвинувального акта. Після оголошення прокурором обвинувального акта, якщо потерпілим заявлено позов, – оголошується цивільний позов.

Якщо потерпілий не пред'явив цивільного позову в кримінальному провадженні, або якщо цивільний позов потерпілого залишено без розгляду, він може пред'явити позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позивач звільняється від сплати судового збору за подачу цивільного позову в порядку кримінального провадження. Якщо позовна заява про відшкодування моральної шкоди подається в порядку цивільного судочинства судовий збір справляється відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Сам факт подачі позовної заяви про відшкодування моральної шкоди є лише першочерговим кроком для стягнення шкоди з відповідача по справі. Складність у розгляді заяви про відшкодування моральної шкоди полягає в доказуванні факту її спричинення, глибини душевних страждань та переживань, обґрунтованості розміру заподіяної шкоди.

Вимоги до позовної заяви про відшкодування моральної шкоди в кримінальному та цивільному судочинстві

Положення ч. 4 ст. 128 КПК України передбачає, що позовна заява в кримінальному провадженні повинна відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна містити:

 • найменування органу досудового розслідування (міліції, прокуратури) або суду, до якого подається позовна заява про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди;
 • прізвище, ім'я, по — батькові позивача і відповідача, їх місце проживання, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються.

Якщо позов подається представником (юристом), до заяви додається копія документа, що підтверджує повноваження особи. Якщо потерпілими від злочину є малолітні та неповнолітні особи, у такому випадку позовна заява подається законними представниками — одним із батьків. Для підтвердження зазначених фактів до позову необхідно долучити копію свідоцтва про народження дитини.

Законодавець надав позивачу право пред'явити позовну заяву про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди заподіяної внаслідок скоєння злочину, за місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди. Таке виключення передбачено при подачі позову в порядку цивільного судочинства (ч.3 ст. 110 ЦПК України).

Основні моменти при написанні позовної заяви

Зміст позовних вимог, або іншими словами – предмет позову. Позивач у своїй заяві має зазначити спосіб захисту порушеного права. У даному випадку позивач захищає свої цивільні права та інтереси шляхом відшкодування майнової та/або моральної шкоди (ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги або як ще прийнято називати підстави позову.

Підставами позову є юридичні факти – тобто обставини, на основі яких позивач обґрунтовує свої вимоги і з наявністю яких норми права пов'язують виникнення прав та обов’язків між позивачем і відповідачем.

В кримінальному провадженні до юридичних фактів належить вчинення обвинуваченим, підсудним кримінального правопорушення та наявність майнової та/або моральної шкоди, заподіяної таким правопорушенням.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Якщо позивач подає позовну заяву про відшкодування моральної та матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в порядку цивільного судочинства, вирок суду, що набрав законної сили є обов’язковим для суду, що розглядає справу з питань чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою (відповідачем). Таким чином позивач звільняється від обов’язку доказування факту вчинення щодо нього кримінального правопорушення конкретною особою. Доказуванню в порядку цивільного судочинства підлягатиме лише розмір заподіяної відповідачем матеріальної та моральної шкоди.

Розмір відшкодування моральної шкоди

Розмір моральної шкоди, відповідно до п. 9 Постанови, визначається залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.

Під час розгляду справи суд повинен враховувати стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану.

При цьому, визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості і повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.Постанова ВСУ

При написанні позовної заяви слід звернути увагу на індивідуальні психофізичні особливості потерпілого, якому завдано моральної шкоди.

Варто уникати написання стандартних фраз як то «внаслідок кримінального правопорушення потерпілому завдано душевних хвилювань, душевних страждань …», котрі жодним чином не можуть відобразити моральні страждання потерпілого.

Розмір відшкодування моральної шкоди тісно пов'язаний з обставинами справи, з самою особою, оскільки різні протиправні дії призводять до неоднакових наслідків емоційно — психологічного характеру для різних потерпілих залежно від їхніх фізичних та психологічних особливостей тощо.

Обставинами, які підтверджують негативний емоційний стан потерпілого, згідно судової практики можуть бути неможливість займатися спортом, продовжувати активне суспільне життя, втрата певних навичок та здібностей, вимушена зміна чи обмеження у виборі професії, втрата роботи, погіршення відносин з оточуючими людьми тощо.

Читайте также:  Как написать исковое заявление в суд - образец, шаблон

Доказами завданої моральної шкоди можуть служити покази свідків, висновки експертів, письмові докази (наприклад, медичні довідки тощо).

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди завданої внаслідок ДТП (джерела підвищеної небезпеки)

Відповідач звільняється від відповідальності по відшкодуванню матеріальної та/або моральної шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством. До таких випадків відноситься відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відповідно до положень ст.

1187 ЦК України, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, механізмом тощо. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної та матеріальної шкоди

До Голосіївського районного суду м. Києва 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

 • Позивач:
 • Відповідач:
 • Ціна позову: 100 000,00 (сто тисяч) гривень

Іванов Іван Іванович, 01 січня 1970 року народження, уродженець м. Києва, проживає за адресою: реєстраційний номер облікової картки платника податків: контактний номер телефону: Ковальов Іван Іванович, 02 лютого 1980 року народження, уродженець м. Києва, проживає за адресою:

ПОЗОВНА ЗАЯВА про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення

10.08.2014 р. близько 21 год. 40 хв. у м.

Києві, Ковальов Іван Іванович керуючи легковим автомобілем AUDI A7, державний номер ___ , рухаючись по проспекту 40 – річчя Жовтня зі сторони житлового масиву Теремки у напрямку станції метро Деміївська, перевищивши встановлену швидкість, допустивши проїзд на червоний сигнал світлофора, допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, державний номер ___, яким керував Іванов Іван Іванович.

Відшкодування моральної шкоди: як правильно виразити переживання у гривнях? | ЮРЛІГА

Кінцевою метою будь-якого звернення до суду є відновлення порушеного права та відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями.

Саме відновлення справедливості та принаймні мінімальну компенсацію за втрати, яких зазнав потерпілий, і можна вважати основною метою суднового процесу та права як соціального регулятора в цілому.

Але перед тим, як визначитися із компенсацію, цілком очевидно, треба чітко встановити розмір реально нанесеної шкоди.

Якщо у випадку із відшкодуванням збитків і матеріальної школи, як правило, особливо гострих та суперечливих питань щодо визначення факту їх наявності та розмірів не виникає (усе це можна встановити за допомогою відповідної документації — чеків, актів прийому-передачі худе), то у разі заявлення у позові вимоги про відшкодування моральної шкоди ситуація значно ускладнюється. Одразу виникає питання — як виразити у грошових одиницях душевні страждання і переживання? Як довести їх наявність та причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням і їх появою? Як переконати суд та опонента в тому, що саме така торба достатня і необхідна для відновлення попереднього морального стану особини або принаймні його поліпшення?

Саме на ці питання мі й будемо відповідати нижче.

Основні поняття та правове регулювання

Право особини на відшкодування моральної шкоди, перш за усе, гарантується Конституцією України (ст. 32, 56, 62).

 • Відповідно до ст. 23 Цивільного кодексу Україниморальна шкода, яка відшкодовується винною особою, може полягати:
 • — у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 • — у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
 • — у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
 • — у приниженні честі та гідності фізичної особини, а також ділової репутації фізичної або юридичної особини.
 • Також визначено, що моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір копійчаного відшкодування моральної шкоди визначається судом поклад від :
 • 1) характеру правопорушення;
 • 2) глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації;
 • 3) ступеня вини особини, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування;
 • 4) інших обставин, які мають істотне значення.
 • Під година визначення розміру відшкодування також обов'язково дотримуватися принципів розумності і справедливості.

Отже, саме суд під година розгляду справи визначає, яка саме моральна шкода була завдана особі, якого розміру відшкодування доцільно визнати необхідним для неї та чи взагалі можна обставини, на які посилається потерпілий, вважати моральною шкодою. Завдання передставника ж полягає в тому, щоб переконати суд у необхідності, доцільності та достатності відшкодування моральної шкоди саме в тому розмірі, який зазначено у позові.

На даний годину у законодавстві України немає жодного нормативно-правового акту, який би встановлював процедуру доведення і способи вирахування ступеня і розміру моральної шкоди, а тому юристам доводитися проявляти креативність у цьому питанні та знаходити власні способи такого доведення.

Відправною точкою і для адвокатів, і для прокурорів і для суддів у вирішенні питання щодо відшкодування моральної шкоди можна вважати постанову Пленуму Верховного Суду України №4 від 31.03.1995 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» (далі — Постанова)яка дає принаймні деякі відповіді.

Так, відповідно до п.3 Ухвали, під моральною шкодою належить розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Вона може проявлятися у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (у тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом у порушенні нормальних життєвих зв' язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

«Базова формула моральної шкоди»

ВСУ у Постанові також визначив коло обставин, які підлягають з'ясуванню під година вирішення судом питання щодо відшкодування моральної шкоди. Це і є тій основний маячок, на світло якого на даний момент повинні орієнтуватися адвокати під година здійснення представництва та захисту інтересів своїх клієнтів, зокрема у питаннях формування доказової бази і тактики доведення.

Згідно з ч. 2 п. 5 Ухвали, доведенню підлягають:

 1. 1) наявність моральної шкоди;
 2. 2) протиправність діяння її заподіювача;
 3. 3) наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача;
 4. 4) наявність вини останнього в заподіянні шкоди.
 5. Суд, зокрема, повинний з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) смороду заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.
 6. Таке тлумачення допомогло закріпити у правовому полі своєрідну чотирискладову «формулу відшкодування моральної шкоди», якові можна відобразити наступним чином:
 7. МШ = Д + В + Н + ПНЗ
 8. де МШ — це моральна шкода, яка має місце лише у випадку одночасної наявності (суми) таких елементів як
 9. 1) Д — діяння особині, яку має бути таким, що руйнувало право потерпілого;
 10. 2) В — провина особини, яка заподіяла шкоду;
 11. 3) Н — наслідки у вигляді моральної шкоди, яка була спричинена винним діянням порушника;
 12. 4) ПНЗ — причинно-наслідковий зв'язок між діянням винної особини та моральними стражданнями, який підтверджує, що ці страждання булі викликані саме протиправним діянням.
 13. Лише за наявності та доведеності всіх елементів такої типової для правопорушення формули забезпечать шанси на відшкодування моральної шкоди.
 14. Визначення розміру шкоди судом

Судова практика в кримінальних та цивільних справах показує, що цими обставинами нехтувати не можна. Неуважне ставлення до максимально чіткого, а головешці — розумного, визначення розміру моральної шкоди призводить до відмови у задоволенні вимоги про її компенсацію або задоволенні цієї вимоги у значно меншому розмірі, визначеному судом самостійно.

Так, наприклад, у справі про заподіяння легенів тілесних ушкоджень, яка розглядалася Добропільським міськрайонним судом Донецької області, мати неповнолітнього потерпілого, виступаючи як його передставник, просила суд зобов'язати обвинуваченого виплатити їй та її сину моральну шкоду у розмірі 20 000 грн. Свої вимоги вона мотивувала понесенням витрат на лікування сина внаслідок отриманих з вини обвинуваченого травм (що складає матеріальну шкоду), а також фізичним болем, душевними стражданнями (що становить моральну шкоду, завдану її сину та їй особисто).

Жодних доказів, які б підтверджували ступінь таких моральних страждань, стороною обвинувачення надано не було.

Тому суд, пославшись на Постанову, а також проаналізувавши ситуацію, що склалася, дійшов до висновку, що заяв розмір моральної шкоди є завеликим.

Під година прийняття рішення було прийнято до уваги незначну тяжкість наслідків протиправної поведінки, короткочасний розлад здоров'я потерпілого, відсутність змін у способі життя потерпілого у зв'язку із вчиненням щодо нього цього злочину.

У кінцевому результаті суд своїм вироком від 31.01.2017 частково задовільнив вимоги представниці потерпілого та визнав за нею право на отримання відшкодування моральної шкоди у розмірі 3 000 грн. (тобто майже в 7 разів меншому, ніж було заявлене у вимогах).

Як подати цивільний позов у кримінальному провадженні в Україні | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2021 рік

Як правило, злочин не закінчується вчиненням протиправної дії або бездіяльністю, він триває далі, включно із тим збитком, який заподіяно цим поведінкою.

І для потерпілого важливий не тільки факт покарання злочинця, але і відшкодування збитку.

На жаль, потерпілі часто забувають або зовсім не знають про те, що вони можуть вимагати відшкодування заподіяної їм шкоди за допомогою також речі, як цивільний позов у кримінальному провадженні.

Про те, як зробити подібний позов у 2020 році розповімо в даній статті.

Як подати цивільний позов у кримінальному провадженні

Злочин може викликати різні небезпечні наслідки. Наприклад, крадіжка, знищення чи пошкодження майна завдають значних матеріальних збитків майнового характеру.

Вбивство, тілесні ушкодження, порушення правил охорони праці завдають матеріальних наслідків фізичного характеру.

Примушення до шлюбу, незаконне позбавлення волі або викрадення людини завдають нематеріальних наслідків у вигляді моральної шкоди.

Більш того, один злочин може викликати кілька різних наслідків. Так, наприклад, шахрай, який заволодів чужим майном, може завдати власнику не тільки майнову шкоду – у потерпілого від сильних переживань може виникнути важка хвороба, сильні душевні хвилювання. Всі види зазначених наслідків можна частково компенсувати, подавши цивільний позов у ​​кримінальному провадженні.

За правилами Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI (далі – КПК) збиток, заподіяний кримінальним правопорушенням, може бути стягнуто за судовим рішенням за допомогою цивільного позову.

Простіше кажучи, цивільний позов у ​​кримінальному провадженні – це вимога потерпілого до підозрюваного, обвинуваченого (або ряду інших осіб) про відшкодування моральної шкоди або матеріальної шкоди, заподіяної вчиненим злочином.

Заява на цивільний позов у кримінальному провадженні

Якщо ви вирішили подати цивільний позов у ​​кримінальному провадженні, зробити це потрібно грамотно і швидко.

Хто може подати цивільний позов у такій справі? Позивачем може бути потерпілий або законні представники потерпілого, прокурор (якщо мова йде про інтереси держави або громадян, які не можуть самостійно захистити свої права).

При цьому, потерпілим може бути не тільки фізична, а й юридична особа, якій також в результаті злочину може бути заподіяна матеріальна шкода.

Про те, як подати заяву в поліцію, що потрібно для порушення кримінальної справи, якщо ви стали жертвою злочину, ми писали в окремих статтях.

Хто буде відповідачем? Відповідачем в цивільному позові в рамках кримінальної справи виступає особа, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, або ж особа, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, заподіяну таким злочином (наприклад, коли злочин скоєно неосудною або обмежено осудною особою).

В які терміни потрібно подати цивільний позов у ​​кримінальному провадженні? Подати такий позов можна в ході досудового розслідування або до того моменту, коли прокурор зачитає обвинувальний акт, тобто під час підготовчого судового засідання. У такому випадку суд отримує можливість розглядати вимоги потерпілого і по кримінальній справі, і за цивільним позовом.

Проте, якщо ви не вклалися в ці терміни, потрібно пам’ятати, що можна звернутися до суду за захистом і відновленням ваших прав, але вже в порядку цивільного судочинства. Звичайно, в такому випадку компенсація заподіяної шкоди потерпілому розтягується на більш тривалий період.

Правда, і тут є одна особливість: якщо спочатку звернутися до суду з позовом в порядку цивільного судочинства і вам відмовлять, звернутися з цивільним позовом у порядку кримінального провадження вже не можна.

Одночасний розгляд судом кримінальної справи та цивільного позову підсилює захист прав і законних інтересів потерпілого, сприяє швидшому і повнішому відшкодуванню шкоди. Заява цивільного позову в рамках кримінального провадження має такі переваги:

 • спрощена і скорочена процедура розгляду;
 • обов’язок щодо доказування матеріальної шкоди покладається на органи досудового розслідування і прокурора (в такому випадку розмір компенсації моральної шкоди обґрунтовується все ж позивачем).
 • позивачі, які подають цивільний позов в рамках кримінальної справи про відшкодування матеріальних збитків, звільняються від сплати судового збору (проте спірна ситуація залишається з питанням про сплату судового збору за подачу цивільного позову в кримінальній справі про відшкодування моральної шкоди, хоча недавно Верховний Суд в постанові №713/1275/16-к від 10.07.2018 року вказав, що за подачу цивільного позову в кримінальному провадженні про відшкодування моральної шкоди, судовий збір платити не потрібно, тому можна спробувати відстояти свою позицію за допомогою судової практики).
 • робить неможливим прийняття судом суперечливих рішень по одному й тому ж питанню;
 • дає можливість звільнити підсудного, потерпілого та інших учасників (свідків, експертів і т.д.) кримінального процесу від необхідності двічі брати участь у судовому розгляді.

Вимоги до цивільного позову в кримінальному провадженні: зразок

Позов, незалежно, чи він у рамках кримінального, чи у рамках цивільного провадження, повинен бути грамотно складений і належним чином оформлений.

В даному випадку КПК своїх правил в питанні оформленні цивільного позову в рамках кримінальної справи не встановлює, а направляє керуватись загальними положеннями Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 №1618-IV (далі – ЦПК), а саме ст.175 ЦПК.

Вона встановлює базові вимоги до написання та складання документу, цивільний позов у кримінальному провадженні (зразок для вашої зручності ми уже підготували) повинен бути написаний згідно абсолютно усіх правил щодо оформлення, їх виконання досить чітко перевіряється представниками Феміди.

Цивільний позов подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем (або іншою уповноваженою особою), він повинен містити:

 • найменування суду;
 • якщо потерпілий юрособа – повне найменування, місце знаходження, поштовий індекс, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України);
 • для фізосіб – ПІБ, місце проживання або перебування, ІПН або серію паспорта для фізичних осіб-громадян України (якщо такі дані відомі позивачеві), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної пошти та адреси електронної пошти;
 • ціну позову, обґрунтований розрахунок сум до вимоги;
 • зміст позовних вимог;
 • обставини і докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви (підійдуть всілякі квитанції, чеки, акти огляду майна та медичні висновки, експертні думки та оцінки);
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс або очікує понести в зв’язку з розглядом справи;
 • підтвердження про те, що позивач не подав іншого позову до цього ж відповідача з тим же предметом і з тих самих підстав, інформацію про використання заходів забезпечення доказів або позову, заходів досудового врегулювання спору;
 • підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

Відразу зазначимо, що складання цивільного позову – справа непроста, недотримання вимог є підставою для відмови у просуванні цивільного позову, а в майбутньому (в разі, якщо позивач не усунув виявлені судом недоліки цивільного позову) – для повернення його позивачу. Помилки при підготовці цивільного позову у кримінальному провадженні можуть відібрати дуже багато часу, тому існує ризик, що поки потерпілий виправить недоліки і упущення при подачі цивільного позову в кримінальній справі знову, всі надані йому терміни пройдуть.

З урахуванням вищевикладеного вам варто визначитися, чи будете ви готувати позов самостійно, чи вам потрібна допомога адвоката у кримінальних справах.

Моральна шкода: чи можна легко компенсувати

Якщо із компенсацією матеріальної частини проблем на практиці виникає небагато, то з відшкодуванням моральної шкоди за допомогою цивільного позову у кримінальній справі трохи важче. Справа в тому, що матеріальну шкоду довести досить легко, а ось щоб довести моральну шкоду, та ще й в певному грошовому еквіваленті, потрібно ще постаратись.

У Постанові Пленума ВСУ №4 від 31.03.1995р. «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» зазначено, що моральна шкода – це немайнові втрати внаслідок моральних чи фізичних страждань, інших негативних явищ, заподіяних особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Моральна шкода може проявлятися в приниженні честі, гідності, ділової репутації або престижу, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, стражданнях через порушення права власності, порушення нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя.

Тобто, довести моральну шкоду досить важко, але можливо. Тому у цивільному позові слід вказати, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю вона завдана позивачу, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, якими доказами це підтверджується. Але чим більший розмір компенсації моральної шкоди, тим більше її потрібно доводити.

Розгляд цивільного позову в рамках кримінального провадження

Ви подали цивільний позов. Що далі? Суд розглядатиме такий цивільний позов разом із кримінальним провадженням. При винесенні вироку суд вирішує і питання кримінального обвинувачення, і долю цивільного позову.

Коли ж цивільний позов у кримінальному провадженні можуть задовольнити? Тоді, коли вина обвинуваченого в скоєнні злочину і в наслідках, що наступили, буде доведена і підтверджена.

Тому, при винесенні обвинувального вироку або постанови про застосування до обвинуваченого примусових заходів виховного або медичного характеру, суд може задовольнити цивільний позов повністю або частково.

При цьому, абсолютно не важливо, призначає суд якесь покарання, звільняє від нього або від його відбування.

Але якщо суд прийде до висновку, що не було самої події злочину, то в цивільному позові вам відмовлять. Також суд залишить цивільний позов у кримінальному провадженні без розгляду, якщо в діях обвинуваченого не буде встановлено складу злочину чи буде встановлена ​​його непричетність до скоєння.

Підводимо підсумки по темі цивільного позову у кримінальному провадженні:

 1. Цивільний позов у ​​кримінальному провадженні – це вимога потерпілого до підозрюваного, обвинуваченого (або ряду інших осіб) про відшкодування моральної шкоди або матеріальної шкоди, заподіяної вчиненим злочином.
 2. Подати цивільний позов у ​​кримінальному провадженні можна в тому разі, якщо вчинення злочину нанесло за собою моральну та/або матеріальну шкоду.
 3. Цивільний позов у ​​кримінальному провадженні можна подати як в ході досудового розслідування, так і до того моменту, коли прокурор зачитає обвинувальний акт, тобто, під час підготовчого судового засідання.
Ссылка на основную публикацию