Усиновлення дітей: як усиновити дитину в україні

 • З 2009 року в Україні 30 вересня щорічно відзначають свято Дня усиновлення, який запроваджено, «враховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї, з метою підтримки та розвитку національного усиновлення».
 • День усиновлення – це свято всіх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, що прийняли до своїх родин дітей, які за різних обставин втратили рідні сім’ї.
 • До дня усиновлення в Україні розповідаємо, хто може та не може всиновити дитину в Україні, що для цього необхідно та які права й обов'язки мають всиновлювачі.

Хто підлягає всиновленню

Відповідно до українського законодавства, усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду. Винятком є всиновлення дитини, що є громадянином України, але проживає за її межами, оскільки в такому випадку всиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві нашої держави.

Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як:

 • діти-сироти;
 • діти, які позбавлені батьківського піклування;
 • діти, чиї батьки дали згоду на всиновлення.

Усиновити можна дитину у віці від 2 місяців до 18 років. Крім виняткових випадків, коли за рішенням суду усиновити можна й повнолітнього, який є сиротою або позбавлений батьківського піклування до досягнення ним 18 років (згідно ч. 2 ст. 208 Сімейного кодексу).

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в Україні

За статистичними даними, щорічно в Україні з’являється близько 8 тис. дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування.

Хто може всиновити дитину

Законодавство України визначає коло осіб, які можуть бути всиновлювачами. Це:

 • дієздатна особа, старша за 21 рік, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 • особа має бути старша за дитину не менш як на 15 років. У разі всиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
 • подружжя;
 • особи, які проживають однією сім'єю;
 • якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, всиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

Переважне право при всиновленні мають:

 • громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина;
 • громадянин України, який є родичем дитини;
 • чоловік матері або дружини батька дитини;
 • особа, яка хоче всиновити одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами.

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в Україніunsplash

Переважне право на усиновлення дитини має подружжя. Обмежень на те, скільки дітей може всиновити одна людина, немає.

Хто не може бути всиновлювачем

Усиновити дитину не можуть люди, які:

 • обмежені у дієздатності або визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, крім випадків, коли ці права були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, які входять до переліку затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в Україніunsplash

Щоб всиновити дитину, потрібно пройти декілька етапів: підготовка документів, постановку на облік, знайомство з дітьми, отримання висновку про можливість усиновлення, подання документів до суду.

Права кандидатів в усиновлювачі та усиновлювачів

Кандидати в усиновлювачі мають право:

 • ознайомитися з особовою справою, медичною карткою дитини та отримати про дитину інформацію відповідно до пунктів 57 і 62 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей;
 • провести додаткове медичне обстеження дитини виключно у державному або комунальному закладі охорони здоров’я в присутності представника служби у справах дітей та дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника.

Усиновлювачі мають право:

 • на першочергове влаштування в сім’ю дитини, яка є рідним братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини;
 • в інтересах усиновленої дитини, для підтримання родинних стосунків між братами та сестрами після усиновлення, якщо усиновлення для дитини не є таємним, отримати інформацію про наявність у неї братів, сестер та місце їхнього проживання.

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в Україніunsplash

Після набрання усиновлення законної сили, усиновлювачі мають право на одноразову оплачувану відпустку (56 календарних днів) та грошову допомогу у розмірі 41280 грн (як при народженні першої дитини).

Обов'язки кандидатів в усиновлювачі та усиновлювачів

Кандидати в усиновлювачі зобов’язані виконувати:

 • вимоги законодавства України з питань усиновлення;
 • рекомендації фахівців (психолога, педагога, соціального працівника) під час встановлення контакту з дитиною.

Усиновлювачі зобов’язані:

 • особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей. Перед цим необхідно пред’явити копію рішення суду про всиновлення;
 • впродовж місяця після всиновлення дитини поставити її на консульський облік в консульській установі чи дипломатичному представництві України в країні свого проживання (для громадян України, які проживають за межами України);
 • надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, консульської установи чи дипломатичного представництва України в країні свого проживання спілкуватися з дитиною та здійснювати нагляд за умовами її проживання і виховання;
 • подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України звіти про умови проживання та стан здоров’я дитини щороку впродовж перших трьох років після усиновлення дитини. Надалі такі звіти необхідно подавати раз на три роки, доки дитині не виповниться 18 років;
 • якщо змінюється місце проживання, про це необхідно повідомити до служби у справах дітей, до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України;
 • впродовж 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт. Крім того, необхідно повідомляти, якщо дитину відібрали правоохоронні органи чи органи соціальної опіки;
 • не пізніше ніж через три дні повідомляти відповідній установі про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною.

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в УкраїніУНІАН

Також усиновлювачі мають право на першочергове влаштування в сім’ю дитини, яка є рідним братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам

Облік громадян України, які постійно проживають на території України та бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам потрібно подати:

 • заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі;
 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
 • довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС;
 • копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
 • висновок про стан здоров'я кожного заявника;
 • засвідчену нотаріальну письмову згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 • копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Хто здійснює нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей

 1. Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей займається Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів, доки діти не досягнуть 18 років.

 2. Що робить служба у справах дітей:
 3. Впродовж 10 робочих днів після надходження заяви та всіх необхідних документів Служба:
 • перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства;
 • проводить бесіду із заявниками;
 • складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
 • розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами;
 • готує відповідний висновок.

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в УкраїніСуспільне Рівне

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, телефонуйте до контакт-центру системи Безоплатної Правової Допомоги за номером 0 (800) 213 103.

Якщо висновок позитивний, Служба ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання всиновити дитину. Служба готує висновок про доцільність всиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок та інші необхідні документи подаються до суду.

З дня набрання законної сили судовим рішенням дитина вважається усиновленою, а її нова сім'я забирає дитину з дитячого будинку в присутності працівника служби у справах дітей.

Після того, як нарешті завершена формальна процедура усиновлення та отримано нове свідоцтво про народження дитини, вона стає повноправним членом сім'ї з усіма правами та обов'язками народженої в цій сім'ї дитини як з боку дорослих, так і з боку дитини.

Читайте також

 • Як усиновити дитину, якщо в тебе ВІЛ: історія одеситки
 • Скільки дітей всиновили в Україні в 2020 році. Пояснює Мін'юст
 • В Україні хочуть змінити правила усиновлення. Що передбачається

Як усиновити дитину: документи та вимоги до батьків | Новомосковська міська рада

Усиновлення дітей: як усиновити дитину в Україні

Пріоритетною формою сімейного виховання є усиновлення. Оскільки дітей приймають в сім’ю на правах доньки чи сина й вони мають всі права біологічних дітей, в тому числі право на спадок. При цьому усиновлювачі стають повноцінними батьками.  

Про те, як усиновити дитину й які документи для цього потрібні, розповість головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міськради Наталія Полтавець. 

Читайте также:  Заява про зміну предмета позову. зразок

– Пані Наталіє, що таке усиновлення і яких дітей можна усиновити?

— Усиновлення відбувається виключно на підставі рішення суду. Усиновити можнадітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, батьки яких дали згоду на усиновлення.

 Як усиновити дитину і куди необхідно звертатися?

— Діяти потрібно в два етапи. Спочатку звернутися до служби у справах дітей (вул. Гетьманська, буд. 14, каб. 21). Отримати у фахівців консультацію та зібрати пакет документів. Потім пройти курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Таке навчання проводить Дніпропетровський обласний центр соціальних служб.

— Які документи необхідно зібрати заявнику?

— До заяви про бажання усиновити дитину необхідно надати копію паспорту громадянина України;  довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС; копію свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров’я кожного заявника; довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

— Чи всі можуть бути усиновлювачами? Можливо, існують якісь обмеження?

— Усиновлення може здійснити як дієздатна особа віком не молодше двадцяти одного року, так і особа старшого віку, якщо в неї є сили та бажання піклуватись про дитину. Важливо, щоб усиновлювач був старший за дитину, яку він бажає усиновити, мінімум на 15 років. Звичайно, не можуть бути усиновлювачами особи:

 • які вже перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із служб у справах дітей;
 • які подали документи, що не відповідають вимогам (є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку);
 • для яких діють обмеження, перелічені у статті 212 Сімейного кодексу України;
 • в яких сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї з урахуванням дітей, котрі усиновлюються, менша, ніж прожитковий мінімум;
 • які мають житлове приміщення, що перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані та/або в ньому неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
 • якщо під час обстеження їх житлово-побутових умов або у процесі вивчення документів виявлено обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
 • які не пройшли підготовку з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 — Зібрали документи, пройшли навчання, обмежень немає, тепер можна усиновити дитину?

— Якщо після проходження курсу підготовки ви маєте стійке бажання усиновити дитину, після подачі документів до служби у справах дітей за місцем проживання, протягом 10 робочих днів спеціаліст обстежує умови проживання, готує висновок  про можливість чи неможливість бути усиновлювачем.І тільки після цього, фахівець надає інформацію про дитину, яку можна усиновити відповідно до бажання кандидатів.

– Як проходить  процедура знайомства кандидатів в усиновлювачі з дитиною?

— Вони отримують направлення на знайомство з дитиною. Все відбувається в присутності законних представників дитини, спеціаліста служби та психолога. Якщо відчуєте, що це ваша дитина, встановите з нею контакт, маєте право зробити своє незалежне медичне обстеження, дитина надасть згоду (якщо вона може висловити її) і можете звертатися до суду з заявою про її усиновлення.

І тільки, коли рішення суду набирає чинності, усиновлювачі забирають дитину з місця її попереднього перебування (державний заклад, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу).

При цьому спеціаліст за графіком буде відвідувати родину усиновлювачів до повноліття дитини. Він перевіряє умови проживання та виховання дитини, а також цільове використання допомоги при усиновленні.

З’ясовує проблеми, які виникли в родині, дає рекомендації, коли варто звернутися до психолога або інших спеціалістів. Звичайно, за один візит проблеми в сім’ї не виявити.

Тому, я раджу не тільки усиновлювачам, а й  всім законним представникам дітей, якщо не в змозі самі справитися з проблемою, будь-ласка, зверніться до спеціалістів.

— Чи передбачені державою заохочення  усиновлювачам?

— З 2009 року всі громадяни, які усиновили дитину, отримують допомогу як при народженні дитини.

І згідно статті 18-1 Закону України «Про відпустки» людині, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів. 

За більш детальною інформацією з питання усиновлення  можна звернутися до служби у справах дітей (вул. Гетьманська, буд. 14, каб. 21). Чекаємо вас з понеділка по п’ятницю.

Усиновлення дитини: порядок і процедура

В Україні в ролі усиновлювачів можуть виступати особи, встановлені статтею 211 Сімейного кодексу:

 • повнолітні дієздатні особи (не молодше 21 року)
 • особи, які старше усиновленої дитини не менш ніж на 15 років
 • подружжя, один із подружжя за згодою другого на усиновлення, а також одинокі особи

Іноземні громадяни можуть почати процедуру усиновлення дитини в Україні (adoption of a child in Ukraine) за умови перебування в шлюбі. Виняток становлять випадки, коли усиновлювачем дитини виступає його родич — іноземець.

Хто має переважне право на усиновлення дитини?

Часом виникають труднощі з усиновленням дитини. Бувають випадки, коли відразу кілька осіб виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину. У такій ситуації в дію вступає стаття 213 СК, згідно з якою пріоритетне право на усиновлення дитини мають:

 • громадяни України
 • сім’я в якій виховується дитина
 • особи, які перебувають у шлюбі (подружжя)
 • родичі дитини (незалежно від місця їх проживання)
 • чоловік матері дитини або нова дружина батька дітей
 • особи, які всиновлюють кількох дітей, які є братами, сестрами

Процедура усиновлення дитини дружини починається з перевірки чоловіка (майбутнього батька) на відповідність встановленим для усиновителя правилам і обмеженням. Попередньо, таку перевірку можна провести самостійно.

Далі потрібно отримати дозвіл на усиновлення — краще оформити його у нотаріуса, але можна і в суді.

Юридична перспектива процедури усиновлення дитини вітчимом багато в чому залежить від позиції біологічного батька і позбавлення його батьківських прав.

Хто не може усиновити дитину, які обмеження?

Основною метою усиновлення є створення оптимальних умов для виховання, а також фізичного, психічного, духовного і соціального розвитку дітей. Тому законодавством пред’являється ряд вимог до особистості кандидата в усиновлювачі. Зокрема, згідно зі статтею 212 СКУ, усиновлювачами не можуть виступати наступні категорії осіб:

 • не мають громадянства
 • не дотримуються інтересів дитини
 • зловживають алкоголем або наркотичними засобами
 • не мають постійного місця проживання та стабільного доходу
 • обмежені в дієздатності або визнані недієздатними
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ України
 • позбавлені батьківських прав (якщо ці права не були поновлені)
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду
 • перебувають на обліку (лікуванні) в психоневрологічному або наркологічному диспансері
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, щодо якої з їхньої вини усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу)

Крім того, відповідно до чинного законодавства України, усиновлювачами не можуть бути одностатеві пари; іноземці, які не перебувають у шлюбі (якщо вони не є родичами дітей); громадяни, встановлені п. 10 ч. 1 ст. 212 СК, а також особи, які перебувають у шлюбі з чоловіком (жінкою), які відповідно до п. 3-6, 8, 10 ч. 1 ст. 212 СКУ не можуть бути усиновлювачами.

Яких дітей можна усиновити в Україні?

Відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, проведення процедури усиновлення можливе лише щодо дитини, яка перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в службі у справах дітей. Згідно п. 4 цього Порядку, усиновленню підлягають:

 • діти сироти
 • діти, позбавлені батьківського піклування
 • діти, батьки яких дали згоду на усиновлення

Пошук дитини-сироти для усиновлення чи удочеріння здійснюється за допомогою електронного реєстру Міністерства соціальної політики України «База дітей-сиріт».

З якого віку може бути усиновлена дитина?

Виходячи з норм сімейного законодавства України усиновити можна дитину у віці від 2 місяців до 18 років.

У виняткових випадках (за рішенням суду) може бути усиновлений і повнолітній, який є сиротою або позбавлений батьківського піклування до досягнення ним 18 років (ч. 2 ст. 208 СК).

При цьому, при розгляді справи судом, враховується сімейний стан усиновлювача, зокрема наявність або відсутність у нього власних дітей та інші обставини.

Чи потрібна згода дитини на усиновлення?

Для забезпечення інтересів і дотримання прав дитини на проведення усиновлення необхідно отримати її згоду (ст. 12 Конвенції про права дитини), форма якої повинна відповідати її віку та стану здоров’я.

Читайте также:  Шлюб, який є недійсним

При цьому, дитиною має бути дана згоду не в цілому на усиновлення, а на усиновлення конкретною особою, з якою дитина спілкувалася, кому довіряє, симпатизує і знайшла спільну мову.

У випадках, коли дитина не досягла такого віку та рівня розвитку, при яких може висловити своє ставлення до усиновлення, її згода не потрібна.

Чи потрібна згода батьків на усиновлення дитини?

Усиновлення дитини здійснюється за добровільної згоди його біологічних батьків. Рішення повинно бути усвідомленим і не переслідувати корисливих мотивів (плата за згоду на усиновлення дитини не припустима).

Згода батьків оформляється в письмовому вигляді і засвідчується нотаріусом. У статті 219 Сімейного кодексу перераховані підстави, які допускають проведення усиновлення без згоди батьків.

Дозвіл не вимагається, якщо вони:

 • невідомі
 • позбавлені батьківських прав
 • визнані недієздатними або безвісно відсутніми
 • протягом 2 місяців після народження дитини не забрали її і запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ст. 135 СКУ
 • більше 6 місяців не проживають разом з дитиною і без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють батьківської уваги і турботи

Яка процедура усиновлення в Україні (покрокова)?

Процес усиновлення дитини в Україні можна умовно розділити на кілька етапів, кожен з яких має свої індивідуальні особливості і може супроводжуватися низкою труднощів.

Проте, на шляху до материнства (батьківства) все ж доведеться пройти ряд обов’язкових дій, які повинні бути здійснені з боку потенційних усиновителів.

Допомогти в оформленні усиновлення може наведена нижче покрокова інструкція по даній процедурі.

Крок 1. Починати процес потрібно зі звернення до служби у справах дітей за місцем проживання і отримання статусу кандидата в усиновлювачі. Перший крок до усиновлення — подача письмової заяви потенційних батьків і пакету документів для усиновлення (удочеріння):

 • копія паспорта
 • копія свідоцтва про шлюб
 • довідка про наявність чи відсутність судимості
 • висновок про стан здоров’я кожного заявника
 • нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення
 • довідка про заробітну плату (за останні шість місяців) або декларація про доходи
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням

Для усиновлення або удочеріння дитини-сироти необхідно додатково надати довідку про проходження курсів по вихованню дітей-сиріт.

Крок 2. Протягом 10 робочих днів з моменту подачі заяви, служба у справах дітей проводить ретельну перевірку документів, складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційних батьків, проводить з ними бесіду і з’ясовує мотиви усиновлення, а також ставлення до виховання дітей.

Після прийняття рішення заявникам видається висновок разом з документами на усиновлення дитини, на підставі яких вони можуть звертатися в службу у справах дітей в будь-якій області України для встановлення контакту з дитиною.

При цьому варто пам’ятати, що термін дії документів про усиновлення складає один рік з дня їх видачі.

Крок 3. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з даними дітей, які можуть бути усиновлені та подальше особисте знайомство з дитиною. Кандидати у усиновителі, окрім спілкування з дітьми, мають право ознайомитися з документами, що містяться в особовій справі дитини, її медичною картою, історією життя, особливостями її розвитку, поведінки, навичками і рисами характеру.

Крок 4. Звернення до служби у справах дітей за місцем перебування дитини і подача заяви про бажання усиновити її. Заява складається державною мовою, із зазначенням П.І.Б., місця проживання усиновителів, а також прізвища, імені, по батькові, віку і місця знаходження дитини.

Крок 5. Розгляд службою у справах дітей заяви кандидатів в усиновлювачі та винесення висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Цей висновок видається усиновлювачам під розписку і є підставою для звернення до суду.

Що враховується судом при прийнятті рішення про усиновлення?

При розгляді справ про усиновлення (удочеріння) дітей в Україні, суд, в першу чергу, повинен виходити з інтересів дитини, тому детально вивчаються всі обставини, що мають істотне значення, зокрема: стан здоров’я та матеріальне становище усиновителя, його сімейний стан та умови проживання , ставлення до виховання дитини; мотиви усиновлення. Крім того, береться до уваги особистість дитини і стан її здоров’я, відносини з потенційним усиновлювачем.

Скільки коштує усиновлення дитини в Україні?

В Україні процедура усиновлення дітей є безкоштовною. Єдиним обов’язковим офіційним платежем є судовий збір за подачу заяви, який стягується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Як усиновити дитину дружини (чоловіка)?

В першу чергу, при бажанні законного чоловіка усиновити (удочерити) дітей дружини або чоловіка від першого шлюбу, необхідно звернутися в службу у справах дітей та отримати висновок про доцільність усиновлення. Перелік документів, які вимагаються для отримання рішення, наведено нижче:

 • заява кандидата в усиновлювачі + копія паспорта
 • довідка про заробітну плату або декларація про доходи
 • заява другого з подружжя і згода дітей (з 10 років)
 • довідка з поліклініки про стан здоров’я дитини
 • документ, що підтверджує право власності на житло
 • медичний висновок про стан здоров’я усиновителя
 • довідка про те, що усиновитель не позбавлений батьківських прав
 • копія свідоцтва про народження дітей
 • довідка про реєстрацію місця проживання (раніше — довідка про склад сім’ї)
 • довідка про несудимість усиновителя
 • копія свідоцтва про одруження

Крім того, до перерахованого вище списку слід додати один із таких документів: нотаріально завірена згода біологічних батька або матері на усиновлення дитини, рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання недієздатним або копія свідоцтва про смерть батька (матері), рішення суду про визнання безвісно відсутнім або померлим.

Копії документів надаються разом з оригіналами. Термін видачі рішення служби у справах дітей становить 10 днів з моменту звернення. За надання висновку соцслужби про доцільність усиновлення дитини дружини (або чоловіка) плата не стягується.

Зібравши всі необхідні документи, усиновителю необхідно звернутися із заявою про усиновлення до суду, за місцем проживання дитини. Крім основних вимог, заява також може містити клопотання про зміну прізвища, імені та по батькові дитини.

Усиновлення дітей в Україні | Юридичний самозахист

Стаття актуальна на 2021 рік

Одним з важливих суспільних питань є усиновлення. На початок 2020 року Україні близько 20 тисяч дітей чекають можливості знайти свою сім’ю.

Процес регулюється Сімейним, Цивільним процесуальним кодексами України і спеціальним Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 905.

Як усиновити дитину

Особливістю усиновлення є чітко обмежений перелік осіб, які мають і не мають на це право. Для того щоб усиновити дитину, особа повинна бути:

 1. дієздатною;
 2. бути старшою 21 років (це обмеження не поширюється на родичів дитини);
 3. різницю у віці в 15 років з малюком, якого хоче усиновити.

Якщо на одного і того ж малюка претендує не одна людина, перевага буде надано громадянам України, родичам або подружжю, які, в разі необхідності, готові усиновити кілька дітей, не пориваючи сімейних відносин між ними.

Більш ймовірно, що право усиновити буде за тими, у кого проживає кандидат на усиновлення або якщо заявник є чоловікомдружиною матерібатька дитини.

Особа, яка бажає усиновити малюка, не повинна перебувати на обліку або лікуватися в психоневрологічному, наркотичному диспансері. А також бути засудженою за злочини проти життя і здоров’я і по іншим статтям Кримінального Кодексу України, перелік яких наведено у статті 212 Сімейного Кодексу України п.10.

Хто не може бути усиновлювачем

Як усиновителі не розглядаються:

 • одностатеві пари;
 • особи, визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 • без певного місця проживання або постійного заробітку;
 • не мають громадянства або ж іноземні громадяни, які не перебувають у шлюбі (за винятком, якщо усиновлювач є родичем дитини);
 • люди із захворюваннями, перерахованими Міністерством охорони здоров’я України, або ті, які самі потребують щоденного догляду;
 • особи, які зловживають алкоголем або наркотичними речовинами;
 • ті, хто був позбавлений батьківських прав по відношенню до іншої дитини, або вже були усиновлювачами і втратили це право з власної вини.

Кандидат, який проживає з кимось, хто підпадає під перелік осіб, яким було б відмовлено в усиновленні, не може розраховувати на успішний результат справи.

За рішенням суду усиновлювачами можуть бути особи, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але проживають однією сім’єю (в цивільному шлюбі).

Порядок взяття на облік для усиновлення в Україні

Для усиновлення дитини необхідно стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для цього в Службу у справах дітей за місцем свого проживання подається наступний пакет документів:

 1. заява про взяття на облік;
 2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. довідка з офіційного місця роботи про заробітну плату за останні 6 місяців. Також підійде декларація про дохід за попередній рік, завірена в податковій інспекції;
 4. копія свідоцтва про укладення шлюбу;
 5. довідка з медичного закладу про фізичний і психологічний здоров’я кожного кандидата спеціального зразка;
 6. письмова нотаріально завірена згода на усиновлення другого з подружжя, коли усиновлювачем виступає тільки один;
 7. довідка про відсутність судимості;
 8. копія документа, що підтверджує право власності або користування нерухомістю.
Читайте также:  Услуги адвоката по исполнительному производству

Термін дії вищеперерахованих документів становить 1 рік.

Отримавши необхідну документацію, Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів повинна:

 1. перевірити подані документи;
 2. обстежити житлово-побутові умови заявника та скласти відповідний акт;
 3. провести співбесіду з майбутніми усиновлювачами.

При позитивному результаті Служба у справах дітей ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі, вносить інформацію щодо них до Єдиного банку даних і складає висновок щодо можливості бути усиновлювачами. Термін дії такого висновку становить 1 рік і може бути продовжений не більше ніж на 1 рік.

Рішення про відмову у взятті на облік виноситься в разі невідповідності усиновителів вимогам закону і видається в письмовому вигляді.

Процедура усиновлення дітей в Україні

Не можете знайти дитину для усиновлення? Служба у справах дітей надасть для вивчення інформацію зі списку дітей, які перебувають на централізованому, регіональному або місцевому обліку.

Анкета дитини, яка може бути всиновлена, повинна включати в себе фотографію, дату і місце народження, стать, ім’я, інформацію щодо фізичного і психологічного стану здоров’я, особливості розвитку, дані щодо її батьків або родичів, якщо такі відомі, опис звичок і характеру.

Якщо знаєте, кого хочете усиновити, або вже вибрали з наданих кандидатів, то видається направлення на знайомство і спілкування з дитиною.

У разі якщо рішення про усиновлення конкретної дитини прийнято, необхідно подати заяву в Службу у справах дітей того району, в якому проживає дитина. Служба в свою чергу отримує згоду дитини (якщо вона здатна в силу віку висловити свою думку), і готує висновок про можливість усиновлення.

Розгляд судом справ про усиновлення в Україні

Наступним етапом усиновлення є подача заяви в суд за місцем знаходження дитини. До заяви про усиновлення необхідно додати:

 1. копію свідоцтва про шлюб або письмову згоду другого з подружжя (якщо усиновлювачем є тільки один);
 2. медичну довідку про стан здоров’я;
 3. довідку з роботи, в якій вказано розмір зарплати або копію декларації про доходи;
 4. документ про право власності або користування житлом;
 5. згода на усиновлення самої дитини.
 • Під час судового розгляду справи про усиновлення орган опіки та піклування подає до суду свій висновок про можливість усиновлення, до якого додає акт обстеження житлових умов заявника, свідоцтво про народження дитини та медичну довідку про стан здоров’я дитини.
 • Суд зобов’язаний з’ясувати мотиви усиновлення, ставлення дитини до усиновителів та безліч інших питань для прийняття рішення.
 • У разі прийняття позитивного рішення, дитину можна забрати після набрання рішенням чинності (якщо ніхто не оскаржить, то 10 днів з моменту отримання його копії усіма учасниками процесу).

Допомога при усиновленні

Україна фінансово дбає про людей, які усиновили дитину. Отримати фінансову допомогу можна, звернувшись до Управління праці та соціального захисту населення, протягом 12 місяців після дня вступу в силу рішення про усиновлення, але не пізніше.

Розмір допомоги в Україні прирівняний до соціальної виплати при народженні малюка. Якщо всиновлюють не одного, а більше дітей, допомога виходить на кожного з дітей. Детальніше прочитати про допомогу на дітей можна тут.

Які документи необхідно надати для отримання виплат при усиновленні:

 1. копію паспорта;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. банківські реквізити для перерахування виплат. Рахунок в банку необхідно відкрити заздалегідь;
 4. копію рішення суду про усиновлення.

Підводимо підсумки по темі усиновлення дитини в Україні:

 1. Законодавство контролює порядок усиновлення дітей в Україні, чітко позначивши коло осіб, яким держава готова довірити майбутнє нації.
 2. Для усиновлення необхідно пройти кілька етапів: встати на облік кандидатів в усиновлювачі в Службі у справах дітей, вибрати дитину з тих, хто перебуває на обліку дітей, які очікують усиновлення, подати відповідну заяву в Службу у справах дітей, після чого звернутися із заявою до суду.
 3. Документом, що підтверджує усиновлення, є рішення суду, яке набрало законної сили.
 4. Для батьків усиновлених дітей існують виплати, розмір яких прирівнюється до розміру виплат при народженні дітей.

Усиновлення — Миколаївська міська радa

 ПАМ’ЯТКА  УСИНОВЛЮВАЧА

У разі усиновлення дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дитина входить в сім’ю на правах рідної.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей Миколаївської міської ради.

Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним.

У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

 1. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 2. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової  служби;
 3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 4.  висновок про стан здоров’я  кожного заявника, складений за встановленою формою;
 5. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 7. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
 • Копії документів, зазначених у пунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
 • У разі усиновлення дитини одним з подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості  подаються кожним з подружжя.
 • Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи.
 • Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:
 • —   перевіряє документів на відповідність вимогам законодавства;
 • —   проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення , порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновленних дітей;
 • —   відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;
 • —   розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок;
 • —   у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.
 • Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати в службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі, Міністерстві у справах сім’ї і молоді АР Крим, службах у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державному департаментів з усиновлення та захисту прав дитини.    
 • Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:
 • —   ім’я, вік, стать;
 • —   стан здоров’я;
 • —   правові підстави для усиновлення;
 • —   форма влаштування;
 • —   відомості про наявність або відсутність братів, сестер;
 • —   демонструється фотокартка дитини.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Якщо протягом строку дії направлення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

 1. Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидатів в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів.
 2. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання її усиновити.
 3. Керівник дитячого закладу, де знаходиться (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити, подає цій службі певний перелік документів

Після підготування службою у справах дітей висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, кандидат в усиновлювачі звертається особисто із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини .Також до заяви подаються інші документи.

 • Усиновлювач зобов’язаний :
 • —   особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї , в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;
 • —   надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання дитини;
 • —   повідомляти службу у справах дітей, яка здійснює нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини, про зміну місця проживання.
 • Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію та інші соціальні виплати, які вона мала до усиновлення.
 • Особа, яка усиновила дитину має державні гарантії.

Шановні мешканці м. Миколаєва та громадяни України! Якщо ви прийняли рішення усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, — звертайтесь до служби у справах дітей Миколаївської міської ради, яка знаходиться за адресою:

вул. Адміральська, 20 каб. 257,  тел. 37-30-20; 37-01-67; 37-30-37.

 1. Прийомні дні:
 2. понеділок з 14 до 17 години;
 3. четвер з 9 до 17 години.

ОНОВЛЕНО 22.05.2015

Ссылка на основную публикацию