Усиновлення дитини громадянами України.

Усиновлення дитини громадянами України.

Усиновлення дитини є відповідальним кроком для будь-якої сім’ї.

Процедура всиновлення надзвичайно складна, як із юридичної, так і з соціальної точки зору. Законодавчо процес усиновлення врегульовано таким чином, що в результаті всиновлювачі та усиновлювач несуть певні ризики.

Існує ймовірність того, що дитина не буде розвиватися адекватно умовам належного виховання і турботи з боку нових батьків.

Адже, окрім виховання, великий чи навіть вирішальний вплив на формування особистості має генетична спадковість.

Процедура всиновлення дітей громадянами України

Суб’єкти, які виявили бажання усиновити дитину, повинні:

 • звернутися із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання;
 • о заяви додати пакет документів, передбачений Порядком про всиновлення.

В разі надання позитивного висновку службою у справах дітей, заявників ставлять на облік кандидатів. Наступний етап — це ознайомлення потенційних батьків з інформацією про дітей, які можуть бути всиновлені, та видача їм відповідних направлень.

Відомості про дітей, які можуть бути всиновлені, надаються потенційним батькам особисто під час прийому в службі у справах дітей та включають:

 • інформацію про ім'я, вік, стать;
 • правові підстави для усиновлення;
 • дані про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток;
 • відомості про форму влаштування дитини;
 • інформацію про наявність чи відсутність братів, сестер, їх вік та форму влаштування;
 • показ фотографій дитини.

Якщо потенційні всиновлювачі бажають особисто познайомитись з дитиною, їм видається направлення для знайомства. Термін його дії складає десять робочих днів з моменту видачі та може бути продовжений не більш ніж на 10 робочих днів.

Метою цього етапу є встановлення контакту потенційних батьків з дитиною. Кандидати знайомляться з дитиною, а також з документами, які містяться в особовій справі дитини, її медичною карткою, історією життя, особливостями розвитку, поведінки, здібностями, рисами характеру, тощо.

 • Користуйтесь консультацією: Декрет: строки та порядок оплати декретної відпустки
 • Права потенційних усиновлювачів
 • Кандидатам надається право щоденно протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання чи перебування та спілкуватися з нею у відведений час.

Таким чином, у кандидатів є максимум 20 днів для безпосереднього спілкування з дитиною. Але час таких відвідувань обмежений. Тому на практиці може скластися ситуація, що таке знайомство є досить поверхневим і немає можливості вивчити характер дитини в достатній мірі.

Якщо після даного етапу, суб’єкти прийняли рішення усиновити конкретну дитину, вони звертаються до служби у справах дітей за місцем її проживання чи перебування із заявою про бажання усиновити дитину. Разом з цим їм надається можливість дізнатися інформацію про дитину, яку вони мають намір усиновити. Варто зазначити, що така інформація має обмежений характер.

Крім цього, кандидати мають право провести додаткове медичне обстеження дитини (за певних визначених законом умов).

Що стосується особової справи дитини, то законом, зокрема, передбачено так звану анкету дитини. Що ж до інформації про біологічних батьків, то в анкеті дитини є графа «Відомості про батьків», що містить наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові матері та батька.

На практиці, потенційні всиновлювачі стикаються з проблемою небажання та перешкод зі сторони працівників служб у справах дітей надавати більш детальну інформацію про справжніх батьків дитини. Причини наступні: така інформація, як правило, негативно характеризує батьків дитини.

Це можуть бути люди, які страждають наркотичною або алкогольною залежністю, притягалися до кримінальної відповідальності або мають схильність до девіантної поведінки та інше.

Тому, в майбутньому, всиновлювачі не повинні дивуватися, якщо в їх дитини через кілька років будуть видаватися певні прояви поведінки або спадкові хвороби.

На даному етапі важливо зібрати та вивчити всю доступну інформацію про дитину та її біологічних батьків для успішного всиновлення.

Скасування усиновлення

Можливі ситуації, коли суд виніс рішення про всиновлення дитини, яку забрали в сім’ю, але через певний час нові батьки розуміють, що їх сподівання щодо довгоочікуваної дитини розбиті.

Виявляється, що дитина слаборозвинена, тяжко піддається адекватним способам виховання та навчання, передбачених для дітей її віку, або має хворобу, про яку не було зазначено у медичному висновку чи через декілька років дала свій прояв хвороба, яка передається виключно у спадок від одного з біологічних батьків.

Вирішенням проблеми «генетичних наслідків» могло би стати запровадження інституту попереднього проживання дитини в сім’ї можливих усиновлювачів протягом певного періоду з правом наступного її усиновлення.

Наприклад, такий строк може становити 3 або 5 років за критерієм збалансованості забезпечення інтересів усиновлювачів, з одного боку, та захисту вразливої психіки дитини, з іншого. Протягом цього часу обидві сторони могли б ґрунтовно пізнати одна одну та остаточно визначитися, чи можуть вони бути сім’єю не тільки формально.

Це потребує простого попередження дитини про факт її усиновлення і виключає інститут таємниці всиновлення в частині таємниці всиновлення щодо самої дитини.

Або обмежує його, якщо попереднє проживання встановити тільки в певних випадках, наприклад, коли дитина досягла 5 років або коли вона може усвідомлювати факт прийняття її в родину на певний час з можливістю його продовження чи коли всиновлювачі самі відмовляються від цього і готові відразу всиновити дитину без права скасувати його в майбутньому, окрім як на підставах, передбачених п.1 та п.3 ч. 1 ст. 238 СК України.

Користуйтесь консультацією: Отримання допомоги на дітей одинокими матерями

Особливості всиновлення іноземними громадянами

Незважаючи на те, що всиновлення дітей в Україні громадянами даної країни є пріоритетним, завжди актуальним залишається питання усиновлення дітей з українським громадянством іноземцями.

Дитина, що має українське громадянство може бути всиновлена іноземцями лише за певних умов. По-перше, вона має перебувати на обліку в Міністерстві соціальної політики України; по-друге, її вік має бути не менше 5 років.

У виключних випадках, усиновлення може відбутися без дотримання зазначених умов.

Усиновлення іноземцем відбувається виключно за згодою Мінсоцполітики. Тому, Мінсоцполітики направляє запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки таких іноземців на наявність або відсутність інформації, яка може негативно охарактеризувати їх в правоохоронних органах іноземної держави, а також в Генеральному Секретаріаті Інтерполу.

Іноземці, які виявили бажання стати всиновлювачами дитини, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики свою справу (за переліком необхідних документів) з метою стати на облік в усиновлювачі.

Далі іноземець чекає запрошення на співбесіду, яка проходить безпосередньо в Мінсоцполітики.

Після успішного проходження співбесіди, особа вже може ознайомитися з інформацією про дітей та, зупинивши свій вибір на окремій дитині, отримати направлення для особистого знайомства та встановлення контакту з нею.

Якщо виникло бажання усиновити конкретну дитину, потрібно подати відповідну заяву до служби у справах дітей, і отримати висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Вирішальним етапом цього процесу є отримання згоди Мінсоцполітики на всиновлення дитини. Згідно із законодавством України, питання усиновлення вирішується в суді в порядку окремого провадження. Отже, завершальним кроком буде отримання рішення суду.

Автор консультации: Компанія «Aleksey Pukha and Partners»

Процедура усиновлення дитини громадянами України, які проживають в Україні

останні оновлення: 06 листопада 2018 року

Громадяни України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До заяви додаються такі документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС
 • У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;
 • копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 • висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за встановленою формою;
 • засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 • копії документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
 • У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
 • Заява вважається поданною,якщо до неї додані всі документи, зазначені вище.
 • Строк діїї документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачене законодавством

Під час приймання  документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права та обов’язки кандидатів  в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлениї дитини як на території України, так і за її межами, про що складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається МЗС.

Читайте также:  Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є обьєктом права спільної сумісної власності подружжя

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.

Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

 • подані документи не відповідають вимогам, визначеним вище;
 • у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленному порядку;
 • заявники (один із них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу Україн;
 • різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менше як п’ятнадцять років;
 • сума сукупного дохлду на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;
 • житлове приміщення заявників перебуває у незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
 • у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
 • під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
 • вони відмовилися від підписання акта, передбаченого п.23 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 08.10.2008 № 905;

Про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі заявникам надається обгрунтована відповідь у письмовій формі.

Для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі мають право звернутися до служби у справах дітей за місцем їх обліку, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Міністерства соціальної політики України.

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачі є подружжям – кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей районної, районної у мм.

Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради, уповноваженому органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій та Мінсоцполітики.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти-інваліди, які виховуються в одному закладі або сім’ї.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів.

Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку.                

Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників.

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з  нею у час, визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менше як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити, кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей  за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце проживання дитини. 

Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документи, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою;
 • повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;
 • висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 • акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.

Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини.

Усиновлення дитини: порядок і процедура

В Україні в ролі усиновлювачів можуть виступати особи, встановлені статтею 211 Сімейного кодексу:

 • повнолітні дієздатні особи (не молодше 21 року)
 • особи, які старше усиновленої дитини не менш ніж на 15 років
 • подружжя, один із подружжя за згодою другого на усиновлення, а також одинокі особи

Іноземні громадяни можуть почати процедуру усиновлення дитини в Україні (adoption of a child in Ukraine) за умови перебування в шлюбі. Виняток становлять випадки, коли усиновлювачем дитини виступає його родич — іноземець.

Хто має переважне право на усиновлення дитини?

Часом виникають труднощі з усиновленням дитини. Бувають випадки, коли відразу кілька осіб виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину. У такій ситуації в дію вступає стаття 213 СК, згідно з якою пріоритетне право на усиновлення дитини мають:

 • громадяни України
 • сім’я в якій виховується дитина
 • особи, які перебувають у шлюбі (подружжя)
 • родичі дитини (незалежно від місця їх проживання)
 • чоловік матері дитини або нова дружина батька дітей
 • особи, які всиновлюють кількох дітей, які є братами, сестрами

Процедура усиновлення дитини дружини починається з перевірки чоловіка (майбутнього батька) на відповідність встановленим для усиновителя правилам і обмеженням. Попередньо, таку перевірку можна провести самостійно.

Далі потрібно отримати дозвіл на усиновлення — краще оформити його у нотаріуса, але можна і в суді.

Юридична перспектива процедури усиновлення дитини вітчимом багато в чому залежить від позиції біологічного батька і позбавлення його батьківських прав.

Хто не може усиновити дитину, які обмеження?

Основною метою усиновлення є створення оптимальних умов для виховання, а також фізичного, психічного, духовного і соціального розвитку дітей. Тому законодавством пред’являється ряд вимог до особистості кандидата в усиновлювачі. Зокрема, згідно зі статтею 212 СКУ, усиновлювачами не можуть виступати наступні категорії осіб:

 • не мають громадянства
 • не дотримуються інтересів дитини
 • зловживають алкоголем або наркотичними засобами
 • не мають постійного місця проживання та стабільного доходу
 • обмежені в дієздатності або визнані недієздатними
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ України
 • позбавлені батьківських прав (якщо ці права не були поновлені)
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду
 • перебувають на обліку (лікуванні) в психоневрологічному або наркологічному диспансері
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, щодо якої з їхньої вини усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу)

Крім того, відповідно до чинного законодавства України, усиновлювачами не можуть бути одностатеві пари; іноземці, які не перебувають у шлюбі (якщо вони не є родичами дітей); громадяни, встановлені п. 10 ч. 1 ст. 212 СК, а також особи, які перебувають у шлюбі з чоловіком (жінкою), які відповідно до п. 3-6, 8, 10 ч. 1 ст. 212 СКУ не можуть бути усиновлювачами.

Читайте также:  Адвокат по кредитам – услуги кредитного юриста

Яких дітей можна усиновити в Україні?

Відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, проведення процедури усиновлення можливе лише щодо дитини, яка перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в службі у справах дітей. Згідно п. 4 цього Порядку, усиновленню підлягають:

 • діти сироти
 • діти, позбавлені батьківського піклування
 • діти, батьки яких дали згоду на усиновлення

Пошук дитини-сироти для усиновлення чи удочеріння здійснюється за допомогою електронного реєстру Міністерства соціальної політики України «База дітей-сиріт».

З якого віку може бути усиновлена дитина?

Виходячи з норм сімейного законодавства України усиновити можна дитину у віці від 2 місяців до 18 років.

У виняткових випадках (за рішенням суду) може бути усиновлений і повнолітній, який є сиротою або позбавлений батьківського піклування до досягнення ним 18 років (ч. 2 ст. 208 СК).

При цьому, при розгляді справи судом, враховується сімейний стан усиновлювача, зокрема наявність або відсутність у нього власних дітей та інші обставини.

Чи потрібна згода дитини на усиновлення?

Для забезпечення інтересів і дотримання прав дитини на проведення усиновлення необхідно отримати її згоду (ст. 12 Конвенції про права дитини), форма якої повинна відповідати її віку та стану здоров’я.

При цьому, дитиною має бути дана згоду не в цілому на усиновлення, а на усиновлення конкретною особою, з якою дитина спілкувалася, кому довіряє, симпатизує і знайшла спільну мову.

У випадках, коли дитина не досягла такого віку та рівня розвитку, при яких може висловити своє ставлення до усиновлення, її згода не потрібна.

Чи потрібна згода батьків на усиновлення дитини?

Усиновлення дитини здійснюється за добровільної згоди його біологічних батьків. Рішення повинно бути усвідомленим і не переслідувати корисливих мотивів (плата за згоду на усиновлення дитини не припустима).

Згода батьків оформляється в письмовому вигляді і засвідчується нотаріусом. У статті 219 Сімейного кодексу перераховані підстави, які допускають проведення усиновлення без згоди батьків.

Дозвіл не вимагається, якщо вони:

 • невідомі
 • позбавлені батьківських прав
 • визнані недієздатними або безвісно відсутніми
 • протягом 2 місяців після народження дитини не забрали її і запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ст. 135 СКУ
 • більше 6 місяців не проживають разом з дитиною і без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють батьківської уваги і турботи

Яка процедура усиновлення в Україні (покрокова)?

Процес усиновлення дитини в Україні можна умовно розділити на кілька етапів, кожен з яких має свої індивідуальні особливості і може супроводжуватися низкою труднощів.

Проте, на шляху до материнства (батьківства) все ж доведеться пройти ряд обов’язкових дій, які повинні бути здійснені з боку потенційних усиновителів.

Допомогти в оформленні усиновлення може наведена нижче покрокова інструкція по даній процедурі.

Крок 1. Починати процес потрібно зі звернення до служби у справах дітей за місцем проживання і отримання статусу кандидата в усиновлювачі. Перший крок до усиновлення — подача письмової заяви потенційних батьків і пакету документів для усиновлення (удочеріння):

 • копія паспорта
 • копія свідоцтва про шлюб
 • довідка про наявність чи відсутність судимості
 • висновок про стан здоров’я кожного заявника
 • нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення
 • довідка про заробітну плату (за останні шість місяців) або декларація про доходи
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням

Для усиновлення або удочеріння дитини-сироти необхідно додатково надати довідку про проходження курсів по вихованню дітей-сиріт.

Крок 2. Протягом 10 робочих днів з моменту подачі заяви, служба у справах дітей проводить ретельну перевірку документів, складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційних батьків, проводить з ними бесіду і з’ясовує мотиви усиновлення, а також ставлення до виховання дітей.

Після прийняття рішення заявникам видається висновок разом з документами на усиновлення дитини, на підставі яких вони можуть звертатися в службу у справах дітей в будь-якій області України для встановлення контакту з дитиною.

При цьому варто пам’ятати, що термін дії документів про усиновлення складає один рік з дня їх видачі.

Крок 3. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з даними дітей, які можуть бути усиновлені та подальше особисте знайомство з дитиною. Кандидати у усиновителі, окрім спілкування з дітьми, мають право ознайомитися з документами, що містяться в особовій справі дитини, її медичною картою, історією життя, особливостями її розвитку, поведінки, навичками і рисами характеру.

Крок 4. Звернення до служби у справах дітей за місцем перебування дитини і подача заяви про бажання усиновити її. Заява складається державною мовою, із зазначенням П.І.Б., місця проживання усиновителів, а також прізвища, імені, по батькові, віку і місця знаходження дитини.

Крок 5. Розгляд службою у справах дітей заяви кандидатів в усиновлювачі та винесення висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Цей висновок видається усиновлювачам під розписку і є підставою для звернення до суду.

Що враховується судом при прийнятті рішення про усиновлення?

При розгляді справ про усиновлення (удочеріння) дітей в Україні, суд, в першу чергу, повинен виходити з інтересів дитини, тому детально вивчаються всі обставини, що мають істотне значення, зокрема: стан здоров’я та матеріальне становище усиновителя, його сімейний стан та умови проживання , ставлення до виховання дитини; мотиви усиновлення. Крім того, береться до уваги особистість дитини і стан її здоров’я, відносини з потенційним усиновлювачем.

Скільки коштує усиновлення дитини в Україні?

В Україні процедура усиновлення дітей є безкоштовною. Єдиним обов’язковим офіційним платежем є судовий збір за подачу заяви, який стягується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Як усиновити дитину дружини (чоловіка)?

В першу чергу, при бажанні законного чоловіка усиновити (удочерити) дітей дружини або чоловіка від першого шлюбу, необхідно звернутися в службу у справах дітей та отримати висновок про доцільність усиновлення. Перелік документів, які вимагаються для отримання рішення, наведено нижче:

 • заява кандидата в усиновлювачі + копія паспорта
 • довідка про заробітну плату або декларація про доходи
 • заява другого з подружжя і згода дітей (з 10 років)
 • довідка з поліклініки про стан здоров’я дитини
 • документ, що підтверджує право власності на житло
 • медичний висновок про стан здоров’я усиновителя
 • довідка про те, що усиновитель не позбавлений батьківських прав
 • копія свідоцтва про народження дітей
 • довідка про реєстрацію місця проживання (раніше — довідка про склад сім’ї)
 • довідка про несудимість усиновителя
 • копія свідоцтва про одруження

Крім того, до перерахованого вище списку слід додати один із таких документів: нотаріально завірена згода біологічних батька або матері на усиновлення дитини, рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання недієздатним або копія свідоцтва про смерть батька (матері), рішення суду про визнання безвісно відсутнім або померлим.

Копії документів надаються разом з оригіналами. Термін видачі рішення служби у справах дітей становить 10 днів з моменту звернення. За надання висновку соцслужби про доцільність усиновлення дитини дружини (або чоловіка) плата не стягується.

Зібравши всі необхідні документи, усиновителю необхідно звернутися із заявою про усиновлення до суду, за місцем проживання дитини. Крім основних вимог, заява також може містити клопотання про зміну прізвища, імені та по батькові дитини.

Якою є процедура усиновлення дитини в Україні? Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко

Доброго дня! Ми з дружиною виховали двох дітей, нині вони вже дорослі і живуть окремо, але нам хочеться подарувати любов та тепло дитині з дитячого будинку. В Інтернеті міститься багато різної інформації, однак немає розуміння, що за чим робити, куди звертатися та які документи необхідно зібрати? Буду вдячний за поради.

З повагою, Сергій Стеценко

Що таке усиновлення?Згідно з українським законодавством усиновлення — це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).

Хто підлягає усиновленню?Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як:- діти-сироти;- діти, позбавлені батьківського піклування;- діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Хто може бути усиновлювачем?Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:- дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;- особа має бути старша за дитину  не менш як на 15 років.

 У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;- подружжя;- особи, які проживають однією сім'єю;- якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. 

Читайте также:  Виїзд дитини за кордон без згоди батьків

При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам потрібно подати:

 • — заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі;
 • — копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
 • — довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС;
 • — копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
 • — висновок про стан здоров'я кожного заявника;
 • — засвідчену нотаріальну письмову згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 • — довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 • — копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Що робить служба у справах дітей?Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок.

У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік  кандидатів в усиновлювачі. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 Висновок подається в суд разом з іншими документами.

На що ще потрібно звернути увагу?Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина.

Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування.

 Суд своїм рішенням може постановити проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам. Роз'єднання братів і сестер при усиновлені, не допускається.

Як звернутися до суду?Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення.

Також до заяви додаються:- копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, — при усиновленні дитини одним із подружжя;- медичний висновок про стан здоров’я заявника;- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;- документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;- інші документи, визначені законодавством.Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником.*Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення?За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітейНагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років. Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Усиновлення дитини громадянами України, які проживають в Україні

 • Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання.
 • До заяви додаються такі документи:
 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 • копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;
 • засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Служба у справах дітей протягом десяти робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.

Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім’ї та гендерної політики АР Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або за їх бажанням до Департаменту для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі документа. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання її усиновити.

Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце проживання дитини.

 1. Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;
 4. копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;
 5. повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;
 6. копію висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини; акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;
 7. Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.
 8. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання його до суду.
 9. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за своїм місцем проживання (перебування) дитини.
 10. Усиновлення дітей завжди проводиться на підставі рішення суду.
Ссылка на основную публикацию